Wydano decyzję ZRID dla cz. I (km 2+134,50 do km 7+013,34 )

Wojewoda Małopolski dnia 05.02.2021 r. wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Nr 1/2021, znak: WI-VI.7820.1.11.2021.HD (WI-XI-7820.1.8.2020.HD) dla I odcinka Północnej Obwodnicy Krakowa (km 2+134,50 do km 7+013,34). Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystępować do prac.

Wniosek o wydanie decyzji obejmował swoim zakresem wykonanie między innymi następujących robót:

– budowę drogi ekspresowej S52, klasy S, o długości około 5 km, o przekroju 2×3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu),

– rozbudowę istniejącego węzła „Modlnica” oraz budowę nowego węzła drogowego „Zielonki”

– budowę i rozbudowę dróg: DW794 („Trasa Wolbromska”), dróg powiatowych, gminnych i jezdni dodatkowych,

– budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów, tunelu),

– budowę murów oporowych,

– budowę ekranów akustycznych,

– budowę i rozbudowę sieci uzbrojenia terenu,

– rozbiórki obiektów kubaturowych, jezdni, sieci uzbrojenia terenu.

Polecamy również:

Twitter GDDKiA oddział Kraków: https://twitter.com/GDDKiA_Krakow/status/1357638453203251206

Biuletyn Informacji Publicznej – https://bip.malopolska.pl/muw,a,1883668,obwieszczenie-wojewoda-malopolski-zawiadamia-ze-na-wniosek-inwestora-generalnego-dyrektora-drog-kraj.html

5 lutego 2021