/ NUMER PROJEKTU

POIS.04.02.00-00-0058/21

/ NAZWA KONTRAKTU

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52

odcinek Północna Obwodnica Krakowa:

węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)

/ TERMIN REALIZACJI

47 miesięcy

od Daty Rozpoczęcia z wyłączeniem przerw zimowych w okresie realizacji Robót po uzyskaniu ZRID

Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 13 listopada 2018 r.

Podpisanie Umowy z Konsultantem: 9 maja 2019 r.

Droga ekspresowa S52 na odcinku: Węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) wraz z wykonaniem niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej.

Opis Kontraktu

Zakres robót obejmuje budowę drogi ekspresowej S52 od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice długości około 12,50 km wraz z obiektami inżynierskimi, rozbudowę istniejącego węzła Modlnica, budowę węzłów Zielonki, Węgrzce i Batowice, budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, budowę obwodu utrzymania drogowego wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi, przebudowę istniejących dróg na bezkolizyjne z budowaną drogą ekspresową oraz inne roboty niezbędne do wykonania drogi ekspresowej S52.

Cel i spodziewane efekty inwestycji:

Zakłada się, że zrealizowana inwestycja zapewni:
– wysokiej klasy połączenie samochodowe na kierunku: wschód – zachód na północnej stronie miasta,
– poprawę warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu,
– zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców,
– odciąży III obwodnicę Krakowa z ruchu zewnętrznego (źródłowego, docelowego, tranzytowego) jak i ruchu wewnętrznego, co w perspektywie poprawi przepustowość układu drogowego Krakowa.