Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
tel. +48 22 375 88 88

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel. centr. (12) 417 25 00
NIP 675-12-72-475
REGON 017511575-00075

Wykonawca

Lider:

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Konya Devletyolu, 23. Km, no. 111 06830 Gölbaşı – Ankara, Turcja
tel. +90 312 484 14 89
e-mail:

Gülermak Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
tel. +48 22 661 56 35
e-mail:

Biuro Budowy:
ul. Jęczmienna (róg Na Zielonki) 31-268 Kraków
tel. +48 785 111 306
e-mail:

Konsultant (Nadzór Inwestorski)

Partner:

dts2

Biuro Inżyniera Kontraktu:
ul. Jęczmienna (róg z ul. Na Zielonki) 31-268 Kraków
tel. +48 507 962 853