Zaawansowanie prac projektowych w zakresie złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla całej Inwestycji:

Postęp:
90%
Zaawansowanie finansowe – 33 908 350 zł:
Postęp:
2.92%
Zaawansowanie rzeczowe – 22 298 850 zł:
Postęp:
1.92%