Zaawansowanie prac projektowych w zakresie złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla całej Inwestycji:

Postęp:
100%
Płatność zaliczkowa: 11 609 500,00 PLN

Zaawansowanie finansowe zgodnie z PŚP nr 23 (wydanym w czerwcu 2021 r.) wynosi 22,23% – 258 036 095,82 zł:

Postęp:
22.23%
Zaawansowanie rzeczowe na czerwiec 2021 r. wynosi 12,23% – 141 941 095,82 zł:
Postęp:
12.23%
DROGI odc. I:

Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+850 wzmocnienie podłoża, przygotowania do montażu wagi
Wykonywanie nasypu pod budynek warsztatowy na OUD
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-04, DD-05, DD-07

odc. II:

Wykonywanie warstwy mrozochronnej, stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej

MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): zakończono wykonywanie kolumn DSM
MD-08a (km 9+000):
nie prowadzono robót w minionym tygodniu
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie poprzecznic oraz filarów – poprzecznica 5P, filar 6P
P-10 (km ok. 10+050): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie fundamentów w osi 1 i 2 – część 2 i 3 (z 3)
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S3P i S3L, S4L i S4P betonowanie segmentu S3L (etap I i II), betonowanie segmentu S3P (etap II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment (3 segment nitka prawa). Montaż zbrojenia na przyczółku 13L i 13P. Betonowanie korpusu przyczółka 13P. Doprężenia awanbeka.
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki gruntem rodzimym na podporze nr 3, montaż zbrojenia poprzecznic na podporze 4L i 4P oraz ścianki zaplecznej na podporze 4L. Betonowanie poprzecznic 4L i 4P. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych na podporze nr 3. Prace przygotowawcze do montażu belek nad linią kolejową.
WS-18: montaż zbrojenia korpusu 4P, ławy 1L, betonowanie ławy 1L, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3L, 3P, 4P, 4L. Wykonanie zasypki gruntem rodzimym na podporach 3 i 4.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu. Segment 9 betonowanie, montaż zbrojenia na kolejnych segmentach.
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W4 – wykonano przewiert pod ul. Na Popielówkę
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5.2 zamontowano wyposażenie w pompowni.
Montaż KT5
Roboty wyburzeniowe

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW3, G16, G15, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W10, W17
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AK1, Kt9, KS7

odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 3+286,
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-01,
Korytowanie łącznicy A w. Modlnica
Wykop oraz stabilizacja podłoża gruntowego w rejonie planowanego OUD, nasyp pod budynek warsztatowy
Wykonywanie wjazdu na budowę z ul. Na Popielówkę oraz drogi dojazdowej DD-09 z płyt betonowych
Zabudowa materaca w km 7+000 do 7+100

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonanie objazdu dla celów realizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Karola Wojtyły

MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): nie prowadzono robót
MD-08a (km 9+000):
nie prowadzono robót w minionym tygodniu
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie poprzecznicy na podporze 3P.
P-10 (km ok. 10+050): betonowanie w-wy podkładowej, rozpoczęto montaż zbrojenia ław fundamentowych w osi 1 i 2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S3P i S3L, betonowanie segmentu S2L (etap II), betonowanie segmentu S3P (etap I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment (2 segment zarówno nitka lewa i prawa)
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki gruntem rodzimym na podporze nr 3, montaż łożysk oraz wykonywanie podlewek pod łożyska na podporze 4, montaż zbrojenia poprzecznic na podporze 1L i 1P oraz 3L i 3P. Betonowanie poprzecznic 1L i 1P. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych na podporze nr 2 oraz 1
WS-18: montaż zbrojenia korpusu 4L i 4P, betonowanie korpusu 4L, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3L, 3P, 4P
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu. Segment 6 – betonowanie, montaż zbrojenia na kolejnych segmentach. Wykonywanie murów oporowych na segmencie nr 19
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W4 – wykonano przewiert pod ul. Na Popielówkę
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5.2 zamontowano wyposażenie w pompowni. W przyszłym tygodniu planowany rozruch.
Montaż KT5

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW3, G16, G15, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W17
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej EN7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AK1, Kt9, KS7

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 3+286,
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-07
Korytowanie łącznicy A w. Modlnica
Wykop oraz stabilizacja podłoża gruntowego w rejonie planowanego OUD
Wykonywanie wjazdu na budowę z ul. Na Popielówkę oraz drogi dojazdowej DD-09 z płyt betonowych

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonanie bypassu na ul. Długiej
Wykonanie objazdu dla celów realizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Karola Wojtyły

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): nie prowadzono robót w minionym tygodniu
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia na podporach 1L (korpus przyczółka), montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze nr 3.
Betonowanie ław fundamentowych 6P oraz 5L, betonowanie korpusu 1L.
P-10 (km ok. 10+050): wykonywanie kolumn DSM, betonowanie w-wy podkładowej, rozpoczęto montaż zbrojenia ław fundamentowych
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w mionionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S2P i S2L, betonowanie segmentu S2L (etap I), betonowanie segmentu S2P (etap II)
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki fruntem rodizmym na podporze nr 3, montaż łożysk oraz wykonywanie podlewek pod łożyska na podporach 1, 3 i 4, montaż zbrojenia poprzecznic na podporze 2L i 2P, montaż zbrojenia ścianki zaplecznej na podporze 4P, montaż zbrojenia skrzydełka przyczółka na podporze 1L. Betonowanie poprzecznic 2L i 2P oraz ścianki zaplecznej na podporze 4P.
WS-18: montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze nr 3, montaz zbrojenia korpusu 4L, betonowanie ławy 3P, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3L
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu. Segment 11 betonowanie, Segment montaż zbrojenia. Mury oporowe segment 19
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W4 – wykonano przewiert pod ul. Na Popielówkę
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5.2 zamontowano wyposażenie w pompowni. W przyszłym tygodniu planowany rozruch.
Montaż KT5

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW4, GW6, G16, G15
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W17
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej EN12, EN7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AK1, Kt9, KS7

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 3+286,
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-07
Stabilizacja podłoża łącznica A w. Modlnica
Zabudowa w-wy mrozoochronnej na łącznicy D w. Modlnica
Budowa nasypu DD-09c wraz z wykonywaniem stabilizacji
Odhumusowywanie w rejonie planowanego OUD

odc. II:

Wykop od km ok. 10+650 (od WD-11) na wschód do km 10+750
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia na podporach 1L (korpus przyczółka), betonowanie poprzecznicy na podporze nr 4
P-10 (km ok. 10+050): wykonywanie kolumn DSM, betonowanie w-wy podkładowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w mionionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Nasuwanie podłużne segmentów S1L i S1P, montaż zbrojenia segmentów S2P i S2L, betonowanie segmentu S2P (etap I)
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: wykonywanie izolacji cienkiej
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3,montaż łożysk oraz wykonywanie podlewek pod łożyska
WS-18: montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze nr 3 i 4, montaz zbrojenia korpusu 4L, betonowanie ławy 4P, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3L
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu.
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociąguj w zakresie W3
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5
Montaż KT5

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW4, GW6, G16, G15
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W17
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej EN12, EN7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AK1, Kt9

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 3+286, odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-01, DD-02, DD-03
Stabilizacja podłoża łącznica A w. Modlnica
Zabudowa w-wy mrozoochronnej na łącznicach C i D w. Modlnica
Budowa nasypu DD-09c wraz z wykonywaniem stabilizacji

odc. II:

Wykop od km ok. 10+650 (od WD-11) na wschód do km 10+750
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): konstrukcji podatnej z blach falistych, malowanie konstrukcji
WS-08 (km 9+000): race żelbetowe: montaż zbrojenia na podporach 1L (korpus przyczółka);
P-10 (km ok. 10+050): wykonywanie kolumn DSM, betonowanie w-wy podkładowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w mionionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Naciąganie kabli sprężających na segmentach S1P i S1L, prace przygotowawcze do rozpoczęcia nasuwania podłużnego, montaż zbrojenia segmentów S2P i S2L, montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze nr 13, betonowanie ławy 13L
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: montaż zbrojenia ławy fundamentowej, betonowanie ław fundamentowych
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3, betonowanie ciosów podłożyskowych (wszystkie podpory), montaż łożysk oraz wykonywanie podlewek pod łożyska (podpora nr 2)
WS-18: montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze nr 3 i 4, betonowanie ławy 3L, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 4P
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych, wykonywanie przeslony filtracyjnej od strony wschodniej (sektor 15)
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu.
Wykonywanie wykopu podstropowego – pod segmentem nr 19
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociąguj w zakresie W3
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5
Montaż KT5

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G14, G16
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10.1, W17
Montaż instalacji teletechnicznej KT9, TT10, TT6, TT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III, przepięcie linii energetycznej SN pomiędyz ul. B4 i ul. Warszawską
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły/ul. Długiej, AK1, AB1.7-AB.1.7.1

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna
Stabilizacja podłoża łącznica A w. Modlnica
Zabudowa w-wy mrozoochronnej na łącznicach C i D w. Modlnica

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Roboty ziemne (wykopy) w rejonie 7+150 do 8+200 – trasa główna, od km 10+200 do 10+750
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): betonowanie ścianki oczepu w osi L i P, przygotowanie powierzchni betonu do wykonania izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 5, 3 oraz 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 3, 4 i 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego – S1L, S1P, S2P, S2L, betonowanie segmentu S1L – I etap
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): wykop, betonowanie w-wy podkładowej
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu słupów na podporze nr 2 i 3, montaż zbrojenia korpusu 4L oraz ścianki zaplecznej 1P, betonowanie oczepów 2P i 3L
WS-18: wykop, skuwanie głowic pali, betonowanie w-wy podkładowej na podporze 3
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie segmentu nr 13
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociąguj w zakresie W3
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G14
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej KT9, TT10, TT6, TT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej En5, ESN-6, En12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły/ul. Długiej, AK1
DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna
Stabilizacja podłoża łącznica A w. Modlnica
Zabudowa w-wy mrozoochronnej na łącznicach C i D w. Modlnica

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Roboty ziemne (wykopy) w rejonie 7+150 do 8+200 – trasa główna, od km 10+200 do 10+750
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): betonowanie ścianki oczepu w osi L i P, przygotowanie powierzchni betonu do wykonania izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 5, 3 oraz 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 3, 4 i 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego – S1L, S1P, S2P, S2L, betonowanie segmentu S1L – I etap
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): wykop, betonowanie w-wy podkładowej
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu słupów na podporze nr 2 i 3, montaż zbrojenia korpusu 4L oraz ścianki zaplecznej 1P, betonowanie oczepów 2P i 3L
WS-18: wykop, skuwanie głowic pali, betonowanie w-wy podkładowej na podporze 3
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie segmentu nr 13
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociąguj w zakresie W3
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G14
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej KT9, TT10, TT6, TT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej En5, ESN-6, En12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły/ul. Długiej, AK1
DROGI odc. I:
Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica A, trasa główna
Zakończono wykonywanie nasypu na łącznicy C i D
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Zakończono wzmocnienie podłoża (geomaterac) w rejonie km 7+000
odc. II:
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Roboty ziemne (wykopy) w rejonie 7+150 do 8+200 – trasa główna, od km 10+200 do 10+750
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000): betonowanie fundamentów (L i P)
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 2 oraz 5, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego – 1L i 1P, betonowanie segmentu S1P
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu słupów na podporze nr 2 i 3, betonowanie oczepów filarow 3P i 2L
WS-18: wykop, skuwanie głowic pali, betonowanie w-wy podkładowej na podporze 2L
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach – 15 i 13
BRANŻE odc. I:
Przebudowa kolizji wodociągowej w zakresie W5
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G13, G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W15, W-18, W-17
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Kontynuacja montażu KT7, KT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6, En12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica A, trasa główna
Zakończono wykonywanie nasypu na łącznicy C i D
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Zakończono wzmocnienie podłoża (geomaterac) w rejonie km 7+000
odc. II:
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Roboty ziemne (wykopy) w rejonie 7+150 do 8+200 – trasa główna, od km 10+200 do 10+750
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000):
montaż zbrojenia fundamentów
WS-08 (km 9+000):
prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 2 oraz 5, betonowanie ławy na podporze 3 i 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego – 1L i 1P
P-12:
w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13:
w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej):
w minionym tygodniu rozpoczęto i zakończono wykonanie posadowienia w postaci 29 szt. pali CFA
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
prace żelbetowe: montaż zbrojenia ścianki zaplecznej przyczółka 1P, montaż zbrojenia oczepu słupów na podporze nr 2 i 3, betonowanie słupów na podporze nr 3
WS-18:
w minionym tygodniu nie wykonywano robót – oczekiwanie na osiągnięcie przez pale odpowiedniej wytrzymałości celem wykonania badań statycznych i dynamicznych
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Głębienie ścian szczelinowych rampy wschodniej
Wykonanie tymczasowej kładki technologicznej przez rz. Prądnik
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych sektorach, betonowanie stropu segmentu 16 – ok. 1100 m3
BRANŻE odc. I:
Przebudowa kolizji wodociagowej w zakresie W5
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G13, G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W15, W-18, W-17
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Konytnuacja montażu KT7, KT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6, En12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowywania w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica D, odhumusowywanie w śladzie trasy głównej
Wzmocnienie podłoża na łącznicy D w. Modlnica
Wymiana gruntu w rejonie ul. Dożynkowej
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-13
Wykonywanie wzmocnienia podłoża i wykonywanie nasypu na DD-9
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożne
odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15
Wymiana gruntu w rejonie 7+600 – trasa główna
Wzmocnienie podłoża – geomaterac 8+200 – 9+028
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000): betonowanie w-wy podkładowej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 2 oraz 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5 oraz montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze 6
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż deskowania zewnętrznego wytwórni segmentów mostu MD-12, rozpoczęto montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego, wykop i betonowanie w-wy podkładowej na podporze 13, skuwanie głowic pali
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka 4P, montaż zbrojenia słupów na podporze nr 3, betonowanie słupów na podporze nr 3
WS-18: zakończenie wykonywania pali fundamentowych na podporze nr 1 (wykonano wszystkie pale na obiekcie), wykop oraz betonowanie w-wy podkładowej na podporach 3 i 4
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Głębienie ścian szczelinowych rampy wschodniej
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych sektorach, betonowanie stropu segmentu 18 – ok. 750 m3
BRANŻE odc. I:
Przebudowa kolizji wodociagowej w zakresie W5
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G13, G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W15, W-18, W-17
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Konytnuacja montażu KT7, KT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6, En5; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowywania w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica D, odhumusowywanie w śladzie trasy głównej
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod trasą główną w rejonie km 6+800
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonywanie wzmocnienia podłoża i wykonywanie nasypu na DD-9
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożneodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykonywanie platformy roboczej dla wykonania kolumn żwirowych w rejonie km 9+000
Wymiana gruntu w rejonie 7+600 – trasa główna
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000): wykop pod wykonanie ław fundamentowych, zabezpieczenie ścian wykopu
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupa na podporze nr 2 oraz 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5, wykonywanie badań dynamicznych na podporze nr 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż awanbeka oraz deskowania zewnętrznego wytwórni segmentów mostu MD-12
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót , badanie ciągłości pali
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót, badanie ciągłości pali
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka 4P, montaż zbrojenia słupów na podporze nr 3, wykonanie izolacji na podporze nr 2, 3 i 4, zasypka gruntem rodzimym na p2,
WS-18: wykonywanie pali fundamentowych na podporze nr 2
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Głębienie ścian szczelinowych rampy wschodniej
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych sektorach, betonowanie stropu segmentu 12 – 10000 m3
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G13 G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W15, W-18, W-17
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Konytnuacja montażu KT7, KT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6, En5; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowywania w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica D
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod trasą główną w rejonie km 6+800
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonywanie wzmocnienia podłoża i wykonywanie nasypu na DD-9
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożneodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykonywanie platformy roboczej dla wykonania kolumn żwirowych w rejonie km 9+000
Wymiana gruntu w rejonie 7+600 – trasa główna
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000): wykop pod wykonanie ław fundamentowych
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupa na podporze nr 2, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5, wykonywanie badań statycznych na podporze 6 oraz 7
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż awanbeka oraz deskowania zewnętrznego wytwórni segmentów mostu MD-12, wznowienie i zakończenie wykonywania pali fundamentowych na podporze 13
P-12: skucie głowic pali
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia ławy fundamentowej przyczółka 4L, montaż zbrojenia słupów na podporze nr 3, betonowanie ławy fundamentowej 4L oraz 2 słupów na podporze nr 3P, wykonanie izolacji na podporze nr 2, zasypka gruntem rodzimym,
WS-18: mobilizacja sprzętu na podpory 1 i 2 znajdujące się po drugiej stronie linii kolejowej, planowane wznowienie wykonywania pali fundamentowych na 10.05.2021 r.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Rozpoczęcie głębienia ścian szczelinowychTS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych sektorach.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W15, W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Konytnuacja montażu KT7, KT8
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: EN-12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050 (wschodni portal tunelu TS-04)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożne
odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykonanie wzmocnienia podłoża w postaci pionowego drenażu – km 8+900 na zachód
Wykonywanie platformy roboczej dla wykonania kolumn żwirowych w rejonie km 9+000
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu: WS-18 (obiekt zlokalizowany w km 13+700) podpora 2 (łącznie podpór 4)
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie ławy na podporze 3, montaż zbrojenia słupów na podporach 2 i 4, wykonywanie badań statycznych na podporze 6. Łącznie do wykonanie 14 podpór (7×2).
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż awanbeka oraz deskowania wytwórni segmentów mostu MD-12
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia ławy fundamentowej przyczółka 4P oraz 4L, betonowanie ławy fundamentowej 3L oraz korpusu 1P, wykonanie izolacji na podporze nr 2, zasypka gruntem rodzimym. Łącznie do wykonania 8 podpór (4×2)
TUNELE TS-04 (km 6+067 – km 6+720):
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Trwa mobilizacja sprzętu – od 04.05.2021 planowane głębienie ścian szczelinowych tunelu..
TS-14 (km 11+836 – km 12+332)
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 2 i 3. Zabetonowano ok. 800 m3 stropu tunelu TS-14 – segment 17.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400
Wykonywanie kanalizacji deszczowej DN1500 w rejonie ul. Piastowskiej i ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050 (wschodni portal tunelu TS-04)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożneodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykonanie wzmocnienia podłoża w postaci pionowego drenażu – km 8+900 na zachód
Wykonywanie platformy roboczej dla wykonania kolumn żwirowych w rejonie km 9+000
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu: WS-18 – planowane rozpoczęcia palowania 26.04.2021 r.
WS-08: prace żelbetowe: betonowanie ławy na podporach 4L, montaż zbrojenia ławy na podporze 4P, wykonywanie badań statycznych na podporze 3
MD-12: prace żelbetowe: montaż zbrojenia oraz betonowanie ścian wytwórni segmentów mostu MD-12 oraz tymczasowej podpory pomiędzy przyczółkiem a wytwórnią
WS-17: prace żelbetowe: montaż zbrojenia na korpusie przyczółka 1P, montaż zbrojenia słupów na podporach 2P, montaż zbrojenia na ławie fundamentowej podpory 3P i 4L zabetonowanie kolejnych 2 słupów na podporze 2P, betonowanie ławy fundamentowej 3P.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Trwa mobilizacja sprzętu.TS-14:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 2 i 3. Zabetonowano ok. 800 m3 stropu tunelu TS-14.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożne
odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykop pod wymianę gruntu na trasie głównej na odcinkach od potoku Bibiczanka na zachód (km 9+000) oraz na zachód od ul. Dożynkowej (km 7+900) – zakończono
Rozpoczęcie wzmocnienia podłoża od km 9+000 na zachód w postaci kolumn żwirowych
Wyrównanie terenu po robotach mostowych w rejonie mostu MD-12
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu MD-08a, WS-18, P-10
MD-08a: wykonano 28 pali fundamentowych CFA – zakończono palowanie
WS-08: prace żelbetowe: betonowanie ławy na podporach 5P, 1L, montaż zbrojenia ławy na podporze 4L.
MD-12: Wykonywanie pali Franki NG na podporze nr 13, prace żelbetowe: montaż zbrojenia fundamentów wytwórni segmentów mostu MD-12
WS-17: prace żelbetowe: montaż zbrojenia na korpusie przyczółka 1P, montaż zbrojenia słupów na podporach 2P, montaż zbrojenia na ławie fundamentowej podpory 3P zabetonowanie pierwszych 2 słupów na podporze 2P.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04 na sektorze 15
Trwa mobilizacja sprzętu.
TS-14:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 1 (km 12+300, sektor skrajny od strony w. Batowice). Zakończono wykonywanie w-wy podkładowej na sektorze 1, rozpoczęto betonowanie w-wy podkładowej na sektorze 2. Skuwanie ścian szczelinowych i prace przygotowawcze na sektorach 3 i 4.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożneodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Prace żelbetowe – przepust P9
Wykop pod wymianę gruntu na trasie głównej na odcinkach od potoku Bibiczanka na zachód (km 9+000) oraz na zachód od ul. Dożynkowej (km 7+900)
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w postaci bypassu o nawierzchni bitumicznej – ul.Dożynkowa
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu MD-08a, WS-18, P-10
MD-08a: prace przygotowawcze, ustawienie palownicy – pierwsze wiercenia planowane od 12.04.2021 r.
WS-08: wykonywanie pali TVB na podporze nr 7, prace żelbetowe: betonowanie ławy na podporach 1P i 2P, montaż zbrojenia ławy na podporze 5P, skuwanie głowic pali na podporze nr 3. Wykonanie statycznych i dynamicznych badań nośności pali na obiekcie WS-08.
WD-11: wykop
MD-12: Wykonywanie pali Franki NG na podporze nr 13, prace żelbetowe: zbrojenie korpusu przyczółka 1L, montaż zbrojenia fundamentów wytwórni segmentów mostu MD-12, betonowanie korpusu na przyczółku 1L.
WS-17: wykop na podporach 3 i 4, odkrycie kolumn DSM i betonowanie w-wy podkładowej na podporach 3 i 4, prace żelbetowe: montaż zbrojenia na korpusie przyczółka 1P, montaż zbrojenia słupów na podporach 2L i 2P, zabetonowanie kolejnych 2 słupów na podporze 2L.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04 na sektorze 15
Trwa mobilizacja sprzętu.TS-14:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 1 (km 12+300, sektor skrajny od strony w. Batowice). Zakończono wykonywanie w-wy podkładowej na sektorze 1, rozpoczęto betonowanie w-wy podkładowej na sektorze 2. Skuwanie ścian szczelinowych i prace przygotowawcze na sektorach 3 i 4.
Demontaż zbiorników na zawiesinę bentonitową.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400

DROGI

odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12

odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Prace przygotowawcze oraz żelbetowe – przepust P9
Wykop pod wymianę gruntu na trasie głównej na odcinkach od potoku Bibiczanka na zachód (km 9+000) oraz na zachód od ul. Dożynkowej (km 7+900)
Zabudowa w-wy mrozoochronnej drogi DD-12 oraz bypassu dla tymczasowej organizacji ruchu – ul. Dożynkowa

MOSTY

odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu MD-08a, WS-18, P-10
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór: korpus podpory 1L, filary podpór 12P, betonowanie: filar 12P, wykonywanie izolacji oczepów i zasypywanie oczepów gruntem rodzimym), Wykonywanie pali fundamentowych na podporze nr 13 (możliwe dopiero po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na ul. Krakowskiej, podpora 13 to ostatnia podpora mostu MD-12, na której pozostały do wykonania pal fundamentowe
Wykonywanie pali fundamentowych TVB obiektu WS-08 (podpora nr 7 – ostatnia podpora do zapalowania), betonowanie w-wy podkładowej podpory 4 (WS-08)
Wykonywanie zbrojenia ławy podpór 1L i 2P
Wykop w rejonie obiektu WD-16 (ul. Piastowska), WD-11 (ul. B4)

TUNELE

odc I:
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04odc. II:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 1 (km 12+300, sektor skrajny od strony w. Batowice). Zakończono wykonywanie w-wy podkładowej na sektorze 1, rozpoczęto betonowanie w-wy podkładowej na sektorze 2. Skuwanie ścian szczelinowych i prace przygotowawcze na sektorach 3 i 4.

BRANŻE

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400

DROGI

odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12

odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Uciąglenie przejazdu pomiędzy DD-13 i DD-11 w obrębie przepustu P11 (droga od ul. B4 w kierunku ul. Warszawskiej)
Prace przygotowawcze oraz żelbetowe – przepust P9

MOSTY

odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08 (podpora nr 7), MD-08a, WS-18 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór: korpus podpory 1P, filary podpór 12L, 12P, betonowanie: filar 12L, korpus przyczółka 1P, wykonywanie izolacji oczepów i zasypywanie oczepów gruntem rodzimym)
Wykonywanie pali fundamentowych TVB obiektu WS-08 (podpora nr 7 – ostatnia podpora do zapalowania), betonowanie w-wy podkładowej podpory 6 (WS-08), skuwanie głowic pali na podporze nr 1.
Wykonywanie zbrojenia ławy podpór 1L i 2L, zbrojenie filarów; betonowanie ławy fundamentowej na podporze nr 2L.
Wykop w rejonie obiektu WD-16 (ul. Piastowska), WD-11 (ul. B4)

TUNELE

odc. II:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, betonowanie warstwy podkładowej na sektorze nr 1

BRANŻE

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11

DROGI

odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12

odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Uciąglenie przejazdu pomiędzy DD-13 i DD-11 w obrębie przepustu P11 (droga od ul. B4 w kierunku ul. Warszawskiej)

MOSTY

odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór: oczep podpory 1L, filary podpór 11P, 10L, betonowanie: filar 11P, wykonywanie izolacji oczepów i zasypywanie oczepów gruntem rodzimym)
Wykonywanie pali fundamentowych TVB obiektu WS-08 (podpora nr 3), betonowanie w-wy podkładowej podpory 1 (WS-08), skuwanie głowic pali na podporze nr 2.
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod podporę nr 4 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM (w minionym tygodniu zakończono wykonywanie kolumn DSM), wykonywanie zbrojenia na podporach: 1L, 1P, 2L, 2P; betonowanie ławy fundamentowej na podporze nr 1P oraz 2P.

TUNELE

odc. II:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, stabilizacja podłoża oraz betonowanie warstwy podkładowej na sektorze nr 1

BRANŻE

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11

DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Zakończenie wykonywania przepustu rurowego P11 pod drogą dojazdową
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektów WS-08, WS-17 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór, betonowanie:oczep podpory nr 1P, wykonywanie izolacji oczepów)
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 4), betonowanie w-wy podkładowej podpory 2 (WS-08)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod podporę nr 3 i 4 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM, rozpoczęcie zbrojenia ławy fundamentowej podpory 1P, betonowanie w-wy podkładowej na podporze nr 2L i 2P.
TUNELE odc. II:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Kontynuacja wykonywania przepustu rurowego P11 pod drogą dojazdową
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektów WS-08, WS-17 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór, betonowanie:oczep podpory nr 9P, wykonywanie izolacji oczepów
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 5)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod podporę nr 2 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (w okresie raportowania zakończono wykonywanie ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
TYDZIEŃ ROBÓT NR 33
Okres: 22.02 – 28.02.2021 r.
DROGI odc. I:
Rozpoczęcie wycinki drzew i krzewów
Ropoczęcie odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Zakończenie odhumusowania w zakresie Trasy Głównej od km 12+700 w stronę ul. Piastowskiej
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Wykop w zakresie trasy głównej od przepustu P-10 (km 10+000) w kierunku ul. B4 (km 10+600)
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu: Bypass ul. Krakowskiej
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektów WS-08, P10, WS-17 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór nr 8L, 9L i 9P, betonowanie: ława fundamentowa podpora nr 11P, betonowanie filara podpory 2P, 8L)
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 2, zakończono palowanie na podporze nr 1)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 95% ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. I:
Rozpoczęcie wycinki drzew i krzewów
Wytyczenie pasa drogowegoodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Kontynuacja wykonania stabilizacji podłoża i nasypów drogi dojazdowej DD12 i DD-15
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Kontynuacja odhumusowania Trasy Głównej od km 12+700 w stronę ul. Piastowskiej
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Wykop w zakresie trasy głównej od przepustu P-10 w kierunku ul. B4
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektów WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór nr 12L, 12P, betonowanie ława fundamentowa podpora nr 11L, 10P, betonowanie filara podpory 2L, 2P, 8P)
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 1)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 83,5 % ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji: G-14, G-18, G-21 i G-22.
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Kontynuacja wykonania stabilizacji podłoża i nasypów drogi dojazdowej DD12 i DD-15
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Kontynuacja odhumusowania Trasy Głównej od km 12+700 w stronę ul. Piastowskiej
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętychodc. I:
Rozpoczęcie wycinki drzew i krzewów w zakresie ZRID – Cz.1.
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie, podpory nr 3L, 3P, betonowanie 2x ława fundamentowa podpora nr 9, betonowanie filara podpory 6L i 6P), palowanie (podpora nr 1)
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 1)
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 70% ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Montaż nowego słupa dla linii energetycznej 100kV, wymiana linek i montaż izolatorów
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
Kontynuacja rozbiórki budynków nr 28 i 20
DROGI odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Kontynuacja wykonania stabilizacji podłoża i nasypów drogi dojazdowej DD12 i DD-15
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Kontynuacja odhumusowania Trasy Głównej od km 12+700 w stronę ul. Piastowskiej
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie, podpory nr 3L, 3P, betonowanie 2x ława fundamentowa podpora nr 9, betonowanie filara podpory 6L i 6P), palowanie (podpora nr 1)
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 70% ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Montaż nowego słupa dla linii energetycznej 100kV, wymiana linek i montaż izolatorów
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
Kontynuacja rozbiórki budynków nr 28 i 20
DROGI odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Kontynuacja wykonania stabilizacji podłoża i nasypów drogi dojazdowej DD12 i DD-15
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Rozbiórka płyt z drogi technologicznej DD-13 pomiędzy ul. B4 a mostem MD-12.
Wykonanie bypassów dla ul. Krakowskiej i ul. B4 w celu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie, podpory nr 7L, 7P, 6L i 6P, betonowanie 2x ława fundamentowa podpora nr 3, betonowanie filara podpory 7L i 7P), palowanie (podpora nr 1)
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 60% ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Montaż nowego słupa dla linii energetycznej 100kV, wymiana linek i montaż izolatorów
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Stabilizacja podłoża DD22
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (2x ława fundamentowa podpora nr 6, betonowanie filara podpory 5P i 4L), palowanie (podpora nr 1)
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. II:
Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD15 i DD12
Stabilizacja podłoża DD22
Zabudowa warstwy mrozoochronnej na DD15b
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WD-08
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-17
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. II:
Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD1
2Kontynuacja wymiany gruntu na DD12
Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD15
Zakończenie wymiany gruntu na DD15
Stabilizacja podłoża DD22
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Kontynuacja przyjmowania pospółki wraz z jej hałdowaniem na dzierżawione działki
Kontynuacja przyjmowania materiału dla wykonania warstwy mrozoochronnej
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WD-08
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-17
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
DROGI odc. II:
Prace porządkowe, utrzymanie terenu budowy
odwóz humusu, hałdowanie materiałów
MOSTY odc. II:
Prace porządkowe, utrzymanie terenu budowy
TUNELE odc. II:
Prace porządkowe, utrzymanie terenu budowy
BRANŻE odc. II:
Prace porządkowe, utrzymanie terenu budowy
DROGI odc. II:
Stabilizacja podłoża na DD-19 – kontynuacja
Kontynuacja odhumusowywania i wykopu na drodze DD-22
Układanie w-wy mrozoochronnej na DD-11 oraz stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY odc. II:
Wykonywanie pali fundamentowych mostu MD-12, wylewanie chudego betonu (podpora 3), zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej podpór mostu, zbrojenie filarów
Wykonywanie platform na WS-17, WS-08 i MD-08a
TUNELE odc. II:
Roboty ziemne w rejonie tunelu TS-14, Wykonywanie platform roboczych dla wykonania tunelu TS-14, Wykonywanie murków prowadzących dla celów wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej SN4, SN-6
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10.
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT-5, TT-7
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT6, TT-8
Przebudowa kolizji wodociagowych W10,W10.1,W10.2
Przebudowa kolizji sanitarnej KT6, KS7, KT8
Przebudowa kanalizacji deszczowych KD2
kontynuacja rozbiórki budynków
Wykonany przewiert w zakresie przebudowy kolizji gazowej G-19
Wykonany bypass w zakresie przebudowy kolizji gazowej G-22
DROGI odc. II:
Stabilizacja podłoża na DD-19 – kontynuacja
Kontynuacja odhumusowywania i wykopu na drodze DD-22
Układanie w-wy mrozoochronnej na DD-11 oraz stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY odc. II:
Wykonywanie pali fundamentowych mostu MD-12 (podpora nr 2), skuwanie głowic pali, wylewanie chudego betonu (podpora 3), zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej podpór mostu, zbrojenie filarów – podpora nr 4, 5, 7, betonowanie filarów podpory 5L
Wykonywanie platform na WS-17, WS-08 i MD-08a
TUNELE odc. II:
Roboty ziemne w rejonie tunelu TS-14, Wykonywanie platform roboczych dla wykonania tunelu TS-14, Wykonywanie murków prowadzących dla celów wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej SN4, SN-6
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10.
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT-5, TT-7
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT6, TT-8
Przebudowa kolizji wodociagowych W10,W10.1,W10.2
Przebudowa kolizji sanitarnej KT6, KS7, KT8
Przebudowa kanalizacji deszczowych KD2
kontynuacja rozbiórki budynków
Wykonany przewiert w zakresie przebudowy kolizji gazowej G-19
Wykonany bypass w zakresie przebudowy kolizji gazowej G-22

 

Plan na kolejny tydzień:

 • Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
 • Kontynuacja stabilizacji drogi DD12
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD15
 • Kontynuacja zabudowy warstwy mrozoochronnej drogi DD15b
 • Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD19
 • Kontynuacja zabudowy warstwy mrozoochronnej drogi DD19
 • Kontynuacja rozbiórki budynków
 • Kontynuacja wykopu otwartego dla platformy TS14
 • Przygotowywanie platform roboczych dla MD-08a, WS-08, WS-17
 • Kontynuacja odhumusowywania DD22
 • Zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych oraz filarów mostu MD-12
DROGI odc. II:
Wykonywanie platform dla posadowienia obiektu MD-12 (podpora 1)
Stabilizacja podłoża na DD-19 – kontynuacja
Kontynuacja odhumusowywania i wykopu na drodze DD-22
Układanie w-wy mrozoochronnej na DD-11 oraz stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY odc. II:
Wykonywanie pali fundamentowych mostu MD-12 (podpora nr 2), skuwanie głowic pali, wylewanie chudego betonu, zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej podpór mostu, zbrojenie filarów – podpora nr 5
Wykonywanie platform na WS-17
TUNELE odc. II:
Roboty ziemne w rejonie tunelu TS-14, Wykonywanie platform roboczych dla wykonania tunelu TS-14, Wykonywanie murków prowadzących dla celów wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej SN4, SN-6
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT-5, TT-7
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT6, TT-8
Przebudowa kolizji wodociagowych W10,W10.1,W10.2
Przebudowa kolizji sanitarnej KT6, KS7, KT8
Przebudowa kanalizacji deszczowych KD2

 

Planowane roboty na kolejny tydzień:

 • Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
 • Kontynuacja stabilizacji drogi DD12
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD15
 • Kontynuacja zabudowy warstwy mrozoochronnej drogi DD15b
 • Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD19
 • Kontynuacja zabudowy warstwy mrozoochronnej drogi DD19
 • Kontynuacja rozbiórki budynków
 • Kontynuacja wykopu otwartego dla platformy TS14
 • Zakończenie wykonania Bypassu ul.Parkowej
 • Zakończenie wykonania Bypassu ul.B4
 • Przygotowywanie platform roboczych dla MD08, WS08, WS17
 • Kontynuacja odhumusowywania DD22
DROGI odc. II:
Wykonywanie platform dla posadowienia obiektu MD-12
Stabilizacja podłoża na DD-19 – kontynuacja
Kontynuacja odhumusowywania i wykopu na drodze DD-22
Układanie w-wy mrozoochronnej na DD-11 i DD-17 oraz stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY odc. II:
Wykonywanie pali fundamentowych mostu MD-12 (podpora nr 2), skuwanie głowic pali, wylewanie chudego betonu, zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej podpory w osiach 4 i 7, wykonano badanie dynamiczne pala na podporze nr 6 oraz badania ciągłości pali na podporach nr 8 i 10
TUNELE odc. II:
Roboty ziemne w rejonie tunelu TS-14, Wykonywanie platform roboczych dla wykonania tunelu TS-14, Wykonywanie murków prowadzących dla celów wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej SN4, SN-6
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT-5, TT-7
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT6, TT-8
Przebudowa kolizji wodociagowych W10,W10.1,W10.2
Przebudowa kolizji sanitarnej KT6, KS7, KT8
Przebudowa kanalizacji deszczowych KD2

Zdjęcia z poprzedniego tygodnia znajdują się w galerii w zakładce „zdjęcia z poziomu ziemi”. W zakładce galeria „wideo” znajdują się materiały filmowe.

 

Planowane roboty na kolejny tydzień:

 • Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
 • Stabilizacja drogi DD12
 • Zakończenie zabudowy warstwy mrozoochronnej na DD11
 • Zakończenie zabudowy warstwy mrozoochronnej na DD17
 • Rozpoczęcie zabudowy warstwy mrozoochronnej na ul. Karola Wojtyły (N)
 • Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów na DD19
 • Rozpoczęcie zabudowy warstwy mrozoochronnej na DD19
 • Wykonanie Bypassu ul. Parkowej
 • Zakończenie wykonania platformy roboczej nr 1 na MD12
 • Kontynuacja odhumusowywanie w zakresie DD22