Zaawansowanie prac projektowych w zakresie złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla całej Inwestycji:

Postęp:
93%
Zaawansowanie finansowe – 51 364 900 zł:
Postęp:
4.42%
Zaawansowanie rzeczowe – 39 755 400 zł:
Postęp:
3.42%