Zaawansowanie prac projektowych w zakresie złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla całej Inwestycji:

Postęp:
100%

Zaawansowanie finansowe: 1 008 031 850,87 PLN – 86,83%

Postęp:
86.83%
Zaawansowanie rzeczowe: 996 103 610,63 PLN – 85,80%
Postęp:
85.80%
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– TG 4+600 – 4+912 nitka lewa podbudowa pomocnicza
– ul. Jurajska – rozbiórka nawierzchni, ulepszenie podłoża, warstwa mrozoochronna
– umocnienie skarp i rowów – DD02, DD03, Trasa Wolbromska
– prace brukarskie – Trasa Wolbromska, ul. Krakowskie Przedmieście
– TG 5+400 -5+550 – Wykop
– nasyp Trasa Wolbromska, DD09
– ul. Na Zielonki, ul. Księdza Zięby- zatoki autobusowe – podbudowa zasadnicza
– DD11 – prace brukarskie
– TG 6+720 – 6+775 – ulepszone podłoże
– TG 6+720 – 6+775 – warstwa mrozoochronna
– TG 6+720 – 6+775, TG 6+775 – 7+050 nitka lewa -podbudowa zasadnicza
– wywóz na utylizację
– prace przy umocnieniach stożków ZRID 2
MOSTY WS-00:  obrukowanie stożków
P2A:

WS-01
:
WD-01:
WS-02:  –
WD-03a:
  -Ściany murów oporowych – etap 1
WD-03b:
-ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, montaż gum dylatacyjnych
WD-03c: -ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, montaż gum dylatacyjnych
WD-03d
– Wykonanie skrzydła P1P i P2P, zbrojenie i deskowanie płyty ustroju
WD-03f:
  zbrojenie kap
WD-03e:
-Betonowanie kap chodnikowych
WD-03g:
– ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, Beton podkładowy pod kapy na skrzydłach – P1
MD4a -Zabetonowanie ścianki zaplecznej – P1, deskowanie skrzydła S1
P8 : 
WD-07 (km 7+950):
MD-08a: Izolacja i zasypka murów oporowych
WS-08 (km 9+000): Wykonanie podwaliny – P7, Zbrojenie skrzydła P7P, P7L
WD-09a:
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): betonowanie podwalin P-1 i P-4
WS-18: profilowanie skarp P-3, Montaż barier energochłonnych zakończenie
WS-19: Umocnienie stożka
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Izolacja boku lewego płyty stropowej segment 10, montaż odwodnienia liniowego, zbrojenie i betonowanie chodników zewnętrznych, zbrojenie i betonowanie chodników ewakuacyjnych, betonowanie ściany trójkątnej etap 1/2, rampa wschodnia, zbrojenie i betonowanie niszy
TS-14:
 –
mury oporowe:
prace na konstrukcjach KO33a, KO36b, KO37a, KO37b, KO32b, KO33c, KO30a
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace przy ścianie wizyjnej
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany, montaż słupów, montaż paneli
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: Kolizje – W8 – próba szczelności
Instalacje sanitarne: kolizja K5.1.
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: Montaż włazów – kolektor AB km8+700, Odwodnienie – kolektor A – wpięcie zbiornika ZB1, Odwodnienie – kolektor K – budowa kanalizacji deszczowej – Łącznica C, Odwodnienie – kolektor K – budowa wpustów ulicznych – rampa zachodnia
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Teletechnika: systemy w tunelach, tablice VMS
Zbiorniki: Zbiorniki – ZB.PPOŻ.TS.04 – zasypka zbiornika
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– Trasa Wolbromska – nasyp
– Trasa Wolbromska – prace brukarskie
– umocnienie skap i rowów – ul. Na Zielonki
– wykop i rozbiórka platformy TS-04 platforma zachodnia
– wykop przy obiektach WD3f
– przed WS19 – prace bitumiczne
– za WS19 – prace bitumiczne
– umacnianie rowów
– warstwa mrozoochronna DD08
– DD09 – nasyp
– Ul. Krakowskie przedmieście – podbudowa z kruszywa łamanego
– ul. Parkowa – podbudowa z kruszywa łamanego
– DD10 – podbudowa zasadnicza
– DD13 – podbudowa zasadnicza
MOSTY WS-00: 
P2A:

WS-01
:
WD-01: żywica na kapach chodnikowych
WS-02:  –
WD-03a:
  -betonowanie schodów
WD-03b:
-układanie papy termozgrzewalnej na części jezdnej, betonowanie płyty przejściowej
WD-03c: -układanie papy termozgrzewalnej na części jezdnej,
WD-03d –

WD-03
f:  zbrojenie kap
WD-03e:

WD-03g: –

MD4a
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:

WS-08 (km 9+000): badania geologiczne
WD-09a: -przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizacje
WD-09b:
  -przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizacje
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zakończenie montażu barier
P-13:
WD-14a: – umocnienie stożków
WD-15a: przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizacje
WD-15b: 
przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizacje
WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): warstwy z żywic
WS-18: podwaliny
WS-19: 
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
montaż odwodnienia liniowego, montaż tras kablowych, prace przy okładzinach, zbrojenie kap chodnikowych, wiercenie pod kotwy montażowe, montaż okablowania.
TS-14:
 –
mury oporowe:
prace na konstrukcjach KO33a, KO36b, KO37a, KO37b, KO32b, KO33c, KO30a
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace przy ścianie wizyjnej
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany, montaż słupów, montaż paneli
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W8 – przy ul. Bankowej
Instalacje sanitarne: kolizja K5.1.
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor AT, K, T, F, E, J
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Teletechnika: systemy w tunelach, tablice VMS
Zbiorniki: ZB6 – demontaż grodzic, Zbiorniki – ZB4.2.A ZB4.2.B – wykonywanie platformy roboczej
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– OUD – Warstwa wiążąca
– prace na ul. Jurajskiej
– Podbudowa pomocnicza na TG 4+600 – 4+700 nitka lewa
– Podbudowa pomocnicza na TG 5+200 – 5+320 nitka prawa
– Podbudowa pomocnicza na TW 0+250 – 0+300, TW 0+450 – 0+700
– TG 5+200 – 5+400 – jezdnia prawa – warstwa mrozoochronna
-Wykop na TG 5+300, 5+500, 5+900
– Trasa Wolbromska – nasyp
– rozbiórka rampy zachodniej TS04
– prace brukarskie na drogach dojazdowych
– TG 9+450 – 9+750 – kamień łamany stabilizowany mechanicznie
– TG 13+500 – P13 – podbudowa
– humusowanie pod MD12
– Ulepszone podłoże pod konstrukcję – Zielonki LD
– przed WS19 – KRZ
– ul Morcinka – prace brukarskie
– Warstwa KRZ na Krakowskim Przedmieściu, prace brukarskie
– TG 14+200 -14+300 – warstwy konstrukcyjne
– TG 13+800 – 14+200 – podbudowa
MOSTY WS-00: 
P2A:

WS-01
:
WD-01: żywica na kapach chodnikowych, zasypka skrzydła SK-1, SK-2
WS-02:  –
WD-03a:
  -betonowanie schodów etap I
WD-03b:
-układanie papy termozgrzewalnej na części jezdnej, betonowanie płyty przejściowej
WD-03c: -układanie papy termozgrzewalnej na części jezdnej,
WD-03d –
montaż belek
WD-03
f:  zbrojenie kap
WD-03e:
-betonowanie kap chodnikowych
WD-03g: –
betonowanie płyty P2
MD4a -fundament P3
P8 : 

WD-07 (km 7+950):
-zakończenie profilowania stożków
MD-08a:
-beton ścian murów oporowych
WS-08 (km 9+000): śrutowanie pod papę, zabetonowanie fundamentu skrzydeł P7 lewa
WD-09a: -przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizacje
WD-09b:
  -przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizacje
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zakończenie montażu barier
P-13: -warstwa ścieralna SMA
WD-14a: – umocnienie stożków
WD-15a: przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizacje
WD-15b: 
przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizacje
WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): warstwy z żywic
WS-18: podwaliny
WS-19:  uciąglenie JL
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Izolacja boku lewego płyty stropowej segment 10, Izolacja boku lewego płyty stropowej segment 12, montaż odwodnienia liniowego, zasypka drenażu, zbrojenie i betonowanie chodników zewnętrznych oraz awaryjnych, Nisza N4P zbrojenie oraz betonowanie ścian i stropów, przygotowanie podłoża oraz beton pod płytę przejściową portal wschodni, Zbrojenie ściany trójkątnej, rampa wschodnia TS04
TS-14:
 –
mury oporowe:
prace na konstrukcjach KO33a, KO36b, KO37a, KO37b, KO32b, KO33c, KO30a
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace przy ścianie wizyjnej
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany, montaż słupów, montaż paneli
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W8 – przy ul. Bankowej
Instalacje sanitarne: kolizja K5.1.
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor AT, K, T, F, E, J
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Teletechnika: systemy w tunelach, tablice VMS
Zbiorniki: ZB6 – demontaż grodzic, Zbiorniki – ZB4.2.A ZB4.2.B – wykonywanie platformy roboczej
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– OUD – Warstwa wiążąca
– łącznica węzeł Modlnica – warstwa wiążąca
– za WS00 i przed WS00- nawierzchnie bitumiczne
– DD01- umacnianie rowu
– ul. Łokietka – tymczasowa organizacja ruchu
– TG 5+200 – 5+400 – jezdnia prawa – warstwa mrozoochronna
– DD07 wykop
– Trasa Wolbromska – nasyp
– rozbiórka rampy zachodniej TS04
– prace brukarskie na drogach dojazdowych
– TG 9+450 – 9+750 – kamień łamany stabilizowany mechanicznie
– TG 13+500 – P13 – podbudowa
– humusowanie pod MD12
– za WS19 – warstwa mrozoochronna
– przed WS19 – KRZ
– ul Morcinka – prace brukarskie
– umacnianie skarp na ZRID III
MOSTY WS-00: 
P2A:

WS-01
:
WD-01: zasypka skrzydeł, montaż desek gzymsowych
WS-02:  –
WD-03a:
  –
WD-03b:
zasypka
WD-03c:  zasypka pod płyty przejściowe, beton podkładowy, betonowanie płyty przejściowej
WD-03d –
prace przy korpusie przyczółka
WD-03
f:  zbrojenie kap
WD-03e: –

WD-03g: –
prace przy płycie przejściowej
MD4a -fundament P3
P8 : 

WD-07 (km 7+950):
-beton podwalin
MD-08a:
-zbrojenie ścianki
WS-08 (km 9+000): prace przy fundamentach skrzydełek
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): : żywice w miejscach bramownic
P-13:
WD-14a: – umocnienie stożków
WD-15a:
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): warstwy z żywic
WS-18: podwaliny
WS-19:  przygotowanie pod papę jezdnia lewa
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i deskowanie płyty pompowni, zbrojenie ściany środkowej S1, izolacja boków płyty S12-S13, montaż odwodnienia liniowego, kanalizacja techniczna, drenaż płyty dennej, montaż dylatacji, montaż okładzin, podbudowa pod chodnik technicznych, ściana trójkątna, kapy chodnikowe
TS-14:
 –
mury oporowe:
prace na konstrukcjach KO33a, KO36b, KO37a, KO37b, KO32b, KO33c, KO30a
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace przy ścianie wizyjnej
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany, montaż słupów, montaż paneli
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W8 – przy ul. Bankowej
Instalacje sanitarne: kolizja K5.1.
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor AT, K, T, F, E, J
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Teletechnika: systemy w tunelach, tablice VMS
Zbiorniki: ZB6 – demontaż grodzic, ZB.PPOŻ.TS04 – montaż, ZB4 – przygotowanie platformy
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– przed WS00 i za WS00 – układanie mas bitumicznych
– DD01 – pod obiektem WS00 – przygotowanie do wykonania materaca
– DD05 – nasyp druga warstwa
– ul. Jurajska – prace nad docelowym przebiegiem
– DD07 – wykop
– Trasa Wolbromska – nasyp warstwa 8
– TG km 5+300 – 5+400 – jednia prawa warstwa mrozoochronna
– TG 5+400 – wykop
– TG 5+900 – wykop
– rampa wschodnia TS05 – warstwa mrozoochronna
– budynek BT2 – prace brukarskie
– ul. Parkowa – prace ziemne
– ul. Krakowska zakończenie prac brukarskich
– DD15b – warstwa mrozoochronna
– DD15, DD17 TG – humusowanie
– przed WS19 – zakończenie rozbiórki nasypu przeciążeniowego
– za WS19 – warstwa mrozoochronna
– prace przy umocnieniach skarp i rowów ZRID III
MOSTY WS-00: 
P2A:

WS-01
:
WD-01: prace przy gzymsach, deski gzymsowe
WS-02:  –
WD-03a:
  –
WD-03b:
zasypka pod płyty przejściowe
WD-03c:  zasypka pod płyty przejściowe
WD-03d –
prace przy korpusie przyczółka
WD-03
f: 
WD-03e: –

WD-03g: –
zasypka, beton podkładowy, prace przy płycie przejściowej
MD4a -zabetonowano skrzydła
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:
-fundament murów oporowych
WS-08 (km 9+000): montaż dylatacji na podporze 7, prace przy fundamentach skrzydełek
WD-09a: -izolacje
WD-09b:
  -izolacje
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż blach dylatacji na kapach
P-13:
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): warstwy z żywic
WS-18:
WS-19: prace wykończeniowe
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Izolacja boków płyty stropowej segment 9-11, montaż odwodnienia liniowego nawa prawa, beton podbudowy pod chodnik ewakuacyjny strona lewa, drenaż płyty dennej jezdnia lewa, wypełnienie ścian szczelinowych, montaż kolektora odwodnieniowego, zbrojenie i betonowanie chodników ewakuacyjnych nawa prawa, montaż barier pod okładziny, hydrofobizacja stropu S17-S20L, montaż okładzin nawa prawa,
TS-14:
testy systemów tunelowych
mury oporowe:
prace na konstrukcjach KO33a, KO36b, KO37a, KO37b, KO32b, KO33c, KO30a
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace przy ścianie wizyjnej
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany, montaż słupów, montaż paneli
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W8 – przy ul. Bankowej
Instalacje sanitarne: kolizja K5.1.
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor AT, K, T, F
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Teletechnika: systemy w tunelach, tablice VMS
Zbiorniki: ZB6 – montaż zbiornika, ZB.PPOŻ.TS04 – montaż, ZB1 – kończenie zasypki
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– OUD -warstwa wiążąca
– TG 3+300 – 3+600 SL – podbudowa zasadnicza
– TG 3+300 – 3+700 SL – warstwa wiążąca
– TG 2+900 – 3+280 SL – podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca
– prace brukarskie przy BT1
– prace brukarskie DD-7, DD-9, DD-10, DD-13,
– umacnianie rowów DD03, DD04, TG 9+600 -9+700, TG 9+500 – 9+530 i 9+720 – 9+750 SL
– przygotowanie poboczy pod humusowanie
– prace przy poboczach węzeł Modlnica
– nasyp DD05
– TG 4+600 – 4+800 SL – KRZ, warstwa mrozoochronna
– wykop DD07, TG 5+500 – 5+800
– Trasa Wolbromska – nasyp, KRZ, warstwa mrozoochronna
– Ulepszone podłoże na rondzie węzła Zielonki
– Dolna podbudowa zasadnicza na DD-09c
– Rozbiórka nasypu przeciążeniowego na TG w km 14+240 – 14+272
-Warstwa mrozoochronna TG 14+310 – 14+460
MOSTY WS-00:  zakończenie montażu schodów
P2A:

WS-01
: żywice
WD-01: betonowanie skrzydła sk2, drenaż beton ochronny segment 1, zasypka P1 do wysokości płyty, hydrofobizacja betonu
WS-02:  –
WD-03a:
  Zbrojenie ścian schodów
WD-03b:
zakończenie drenaży
WD-03c:  prace izolacyjne
WD-03d –

WD-03
f: 
WD-03e: –
krawężniki, deski gzymsowe
WD-03g: –
zbrojenie płyty przejściowej, betonowanie płyty przejściowej, połączenie kolektora do studni
MD4a -betonowanie fundamentu skrzydła P1, wykonanie fundamentu P3
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:

WS-08 (km 9+000): program naprawczy, zakończenie pali,
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Izolacja P1 I P12, montaż blach dylatacji na kapach
P-13:
WD-14a: – obrukowanie stożków
WD-15a: zasypka podwalin, żywica na gzymsach
WD-15b: 
zasypka podwalin, żywica na gzymsach
WD-16: 
– montaż schodków
WS-17 (km 13+400 – 13+500): profilowanie stożka P1L, stożek na P4P, wykonanie grysu lakierowanego
WS-18: wykop pod podwaliny
WS-19: beton podwalin P1 I P2 etap 2
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Izolacja boków płyty stropowej segment 8, Izolacja boków płyty stropowej segment 11,12, Montaż odwodnienia liniowego segment 20-17 jezdnia lewa, Drenaż, zbrojenie i betonowanie chodników awaryjnych S15-17P, ściany wypełniające S17-23, beton podkładowy, fundament ściany trójkątnej rampa wschodnia
TS-14:
dylatacje bitumiczne na wlotach tunelu, iniekcja w niszach
mury oporowe:
prace na konstrukcjach KO36a, KO36b, KO37a, KO37b, KO32b, KO33c,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace przy ścianie wizyjnej
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany, montaż słupów – 28szt., montaż słupów WS02 – 50 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje sanitarne: kolizja K5.1.
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie wodociągów – W7- Kakowskie Przedmieście
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor AT, K, T
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: P15 montaż wyposażenia, P14 – montaż wyposażenia ZB1 – zasypka , demontaż grodzic, ZB6 – montaż zbiornika, ZB.PPOŻ.TS04 – montaż,
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– OUD – podbudowa bitumiczna
– Łącznica D węzeł Modlnica – podbudowa bitumiczna
– DD03 – warstwa mrozoochronna
– przed Ws00 – strona lewa – podbudowa bitumiczna
– przed WS00 – strona prawa – podbudowa bitumiczna
– ściek metodą ślizgową – przed WS00
– pomiędzy WS00 – WS01 – masa bitumiczna podbudowa
– KM 5+600 – wykop
– Łącznica D węzeł Zielonki – wykop
– DD05 – nasyp
– Trasa Wolbromska – nasyp
– ul. Długopolska, Księdza Zięby – prace brukarskie
– TS04 – podbudowa z kruszywa
– DD11, DD13 – prace brukarskie
– przed WS19 – rozbiórka nasypu przeciążeniowego
– humusowanie pasów rozdziału – węzeł Węgrzce – WS17
– wykonywanie konstrukcji dojazdów do zbiorników retencyjnych
– konstrukcja zjazdów do pól – węzeł Batowice – WS17
– prace brukarskie przy BT1, BT2
MOSTY WS-00:  podwaliny, prace wykończeniowe
P2A:

WS-01
: żywice
WD-01: drenaż
WS-02:  –
WD-03a:
  –
WD-03b:
prace izolacyjne
WD-03c:  prace izolacyjne
WD-03d –
zbrojenie P1
WD-03
f: 
WD-03e: –
krawężniki, deski gzymsowe
MD4a – izolacja fundamentów
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:
– zbrojenie fundamentów
WS-08 (km 9+000): program naprawczy, zakończenie pali,
WD-09a:  prace przy gabionach
WD-09b:
  prace przy gabionach
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  zbrojenie i betonowanie kap
WD-14a:
WD-15a: prace przy gabionach
WD-15b: 
prace przy gabionach
WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): izolacja podwalin
WS-18: wykop pod podwaliny
WS-19: asfalt twardolany
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
hydrofobizacja stropu, montaż okładzin ściany środkowe, zbrojenie i betonowanie ostatniej płyty dennej, izolacja płyty stropowej, drenaż płyty dennej, montaż kanalizacji teletechnicznej, ściany niszy, podbudowa pod chodniki beton, wypełnianie ściany środkowej, montaż kolektora odwodnienia, zbrojenie i betonowanie chodników ewakuacyjnych, wyłączenie pomp
TS-14:
dylatacje bitumiczne na wlotach tunelu, iniekcja w niszach
mury oporowe:
prace na konstrukcjach KO36a, KO36b, KO37a, KO37b, KO32b, KO33c,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace przy ścianie wizyjnej
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe G12.1 – przejście nad tunelem, przewiert pod prądnikiem.
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie wodociągów – W7- Kakowskie Przedmieście
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor K, kanalizacja WD03f, kolektor AL, kolektor AT, regulacja żeliw
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB3- zasypka, demontaż ścianek, ZB1- zasypka, demontaż grodzic, ZB6 – montaż zbiornika, ZBPPOŻ TS04 – montaż
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– OUD – podbudowa z kruszywa
– Łącznica D węzeł Modlnica – podbudowa
– DD03 – warstwa mrozoochronna
– przed Ws00 – strona lewa – podbudowa z kruszywa
– przed WS00 – strona prawa – podbudowa bitumiczna
– pomiędzy WS00 – WS01 – masa bitumiczna podbudowa
– DD04 – umocnienie rowu
– KM 5+600 – wykop
– Łącznica D węzeł Zielonki – wykop
– DD05 – nasyp
– Trasa Wolbromska – nasyp
– ul. Długopolska, Księdza Zięby – prace brukarskie
– TS04 – podbudowa z kruszywa
– DD11, DD13 – prace brukarskie
– przed WS19 – rozbiórka nasypu przeciążeniowego
MOSTY WS-00:  podwaliny, prace wykończeniowe
P2A:

WS-01
: żywice
WD-01: beton skrzydła S1, drenaż
WS-02:  –
WD-03a:
  beton fundamentu pod schody
WD-03b:
prace izolacyjne
WD-03c:  prace izolacyjne
WD-03d –
zbrojenie P1
WD-03
f: 
WD-03e: –
krawężniki, deski gzymsowe
MD4a – izolacja fundamentów
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:
– zbrojenie fundamentów
WS-08 (km 9+000): program naprawczy, zakończenie pali,
WD-09a:  prace przy gabionach
WD-09b:
  prace przy gabionach
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  zbrojenie i betonowanie kap
WD-14a:
WD-15a: prace przy gabionach
WD-15b: 
prace przy gabionach
WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): izolacja podwalin
WS-18: wykop pod podwaliny
WS-19: asfalt twardolany
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
hydrofobizacja stropu S1-S5 lewa, montaż okładzin ściany środkowe, zbrojenie i deskowanie płyty dennej S17, izolacja płyty stropowej S11, S12, drenaż płyty dennej, montaż kanalizacji teletechnicznej, ściany niszy, podbudowa pod chodniki beton, wypełnianie ściany środkowej, montaż kolektora odwodnienia, zbrojeni i betonowanie chodników ewakuacyjnych
TS-14:
dylatacje bitumiczne na wlotach tunelu, iniekcja w niszach
mury oporowe:
prace na konstrukcjach KO36a, KO36b, KO37a, KO37b, KO32b, KO33c,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace przy ścianie wizyjnej
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany, montaż słupów – 28szt., montaż słupów WS02 – 50 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe G12.1 – przejście nad tunelem, przewiert pod prądnikiem.
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie wodociągów – W7- Kakowskie Przedmieście
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor K, kanalizacja WD03f, kolektor AL, kolektor AT – wpięcie do zbiornika ZB15,regulacja żeliw
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB3- zasypka, demontaż ścianek, ZB1- zasypka, demontaż grodzic, ZB6 – płyta fundamentowa, ZB7 – montaż wyposażenia zbiornika,
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– dostawa kruszyw
– prace na węźle Modlnica
– OUD – prace wykończeniowe
– przed WS00 – podbudowa ostatnia warstwa
– za WS00 – przygotowanie pod warstwę bitumiczną
– węzłem Zielonki – rozbiórka platform po wykonanych kotwach
– prace brukarskie – ul. Księdza Zięby, Na Zielonki,
– wykop podstropowy pod obiektami węzłowymi
– warstwa mrozoochronna na drodze dojazdowej DD7
– nasyp Trasa Wolbromska
– km 9+300 -9+700 – podbudowa
– ul.B4 – prace brukarskie
– WS18 – km 14+200 – ściek ślizgiem
– ul. Morcinka – warstwy bitumiczne
– umacnianie rowów oraz skarp na ZRID II
MOSTY WS-00:  podwaliny
P2A:

WS-01
: –
WD-01: zakończenie izolacji z papy, okładziny
WS-02:  –
WD-03a:
  zbrojenie schodów
WD-03b:
śrutowanie, przygotowanie powierzchni
WD-03c:  śrutowanie, przygotowanie powierzchni
WD-03d –

WD-03
f:  zasypka pod kapy, beton podkładowy
WD-03e: –
MD4a – prace przy podporach, betonowanie przyczółka
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:
– zasypka skrzydełek
WS-08 (km 9+000): program naprawczy, rozpoczęcie pali,
WD-09a:  prace przy gabionach
WD-09b:
  prace przy gabionach
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowanie powierzchni pod dylatacje kap
P-13:  zbrojenie i betonowanie kap
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż barier, zasyp części nieużytkowej
WS-18: wykop pod podwaliny
WS-19: prace przy dylatacji
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
hydrofobizacja stropu S1-S5 lewa, izolacja boków S12, beton płyty S10L, izolacja płyty dennej S11, montaż odwodnienia liniowego, zbrojenie i betonowanie chodników ewakuacyjnych, zbrojenie i betonowanie barier pod okładziny,
TS-14:
dylatacje bitumiczne na wlotach tunelu, iniekcja w niszach
mury oporowe:
prace na konstrukcjach KO36a, KO36b, KO37a, KO37b, KO32b, KO33c,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace przy ścianie wizyjnej
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne:pale pod ekrany, montaż słupów – 28szt., montaż słupów WS02 – 50 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe G12.1 – przejście nad tunelem, przewiert pod prądnikiem.
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie wodociągów – W7- Kakowskie Przedmieście
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor K, kanalizacja WD03f, kolektor AL, kolektor AT – wpięcie do zbiornika ZB15, montaż kratek żeliwnych, umocnienie rowu melioracyjnego R01
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB3- zasypka, demontaż ścianek, ZB1- płyta fundamentowa, ciąg dalszy montażu, ZB6 – płyta fundamentowa, ZB7 – montaż wyposażenia zbiornika,
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– dostawa kruszyw
– prace na węźle Modlnica
– OUD – prace wykończeniowe
– przed WS00 – podbudowa
– za WS00 – konstrukcja jezdnia lewa
– węzłem Zielonki – rozbiórka platform po wykonanych kotwach
– prace brukarskie – ul. Księdza Zięby, Na Zielonki,
– wykop podstropowy pod obiektami węzłowymi
– nasyp na DD7
– nasyp Trasa Wolbromska
– DD13 – prace brukarskie
– za WS19 – warstwa mrozoochronna
– umacnianie rowów oraz skarp na ZRID II
MOSTY WS-00:  –
P2A:

WS-01
: –
WD-01: zakończenie izolacji z papy, okładziny
WS-02:  słupy pod ekrany akustyczne
WD-03a:
  stożki, beton fundamentu schodów
WD-03b:

WD-03c: 
WD-03d
– zakończenie fundamentów
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – zbrojenie filaru P2, beton podkładowy pod skrzydło
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:
– zasypka skrzydełek
WS-08 (km 9+000): program naprawczy, rozpoczęcie pali,
WD-09a:  montaż okładzin,
WD-09b:
  montaż okładzin,
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  -zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych
WD-14a:
WD-15a:  montaż okładzin
WD-15b: 
montaż okładzin
WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż barier, zasyp części nieużytkowej
WS-18: montaż barier
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
hydrofobizacja stropu S1-S4 prawa, izolacja boków S11, beton płyty S11, S13, izolacja płyty dennej S12P, montaż odwodnienia liniowego, zbrojenie i betonowanie chodników ewakuacyjnych, zbrojenie i betonowanie barier pod okładziny
TS-14:
dylatacje bitumiczne na wlotach tunelu, iniekcja w niszach
mury oporowe:
prace na konstrukcjach KO36a, KO36b, KO37a, KO37b, KO32b, KO33c,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace przy ścianie wizyjnej
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne:pale pod ekrany, montaż słupów – 28szt., montaż słupów WS02 – 50 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe G12.1 – przejście nad tunelem, przewiert pod prądnikiem.
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie wodociągów – W7- Kakowskie Przedmieście
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor K, kanalizacja WD03f, kolektor AL, kolektor AT – wpięcie do zbiornika ZB15, montaż kratek żeliwnych, umocnienie rowu melioracyjnego R01
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB3 – montaż zbiornika, rozpoczęcie zasypki, ZB1- płyta fundamentowa, ciąg dalszy montażu, ZB6 – płyta fundamentowa, ZB7 – montaż wyposażenia zbiornika,
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– dostawa kruszyw
– prace na węźle Modlnica
– OUD – prace wykończeniowe
– przed WS00 – GWN
– za WS00 – podbudowa z kruszywa łamanego jezdnia lewa
– węzłem Zielonki – rozbiórka platform po wykonanych kotwach
– prace brukarskie – ul. Księdza Zięby, Na Zielonki,
– wykop podstropowy pod obiektami węzłowymi
– nasyp na DD7
– nasyp Trasa Wolbromska
– DD13 – prace brukarskie
– zakończenie rozbiórki nasypu przeciążeniowego za WS19
– umacnianie rowów oraz skarp na ZRID II
MOSTY WS-00:  –
P2A:

WS-01
: kosmetyka betonu,
WD-01: zbrojenie skrzydeł SK1, SK2, izolacja S1, S2
WS-02:  słupy pod ekrany akustyczne
WD-03a:
  beton podkładowy pod schody
WD-03b:

WD-03c: 
WD-03d
– betonowanie fundamentu podpory P1, zbrojenie P2
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – prace przy podporze P1, P4
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:
– zasypka skrzydełek
WS-08 (km 9+000): program naprawczy, rozpoczęcie pali,
WD-09a:  –
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż barier
WS-18: montaż barier
WS-19: betonowanie kap chodnikowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
hydrofobizacja stropu S1-S4 prawa, izolacja boków S11, beton płyty S11, S13, izolacja płyty dennej S12P, montaż odwodnienia liniowego, zbrojenie i betonowanie chodników ewakuacyjnych, zbrojenie i betonowanie barier pod okładziny
TS-14:
dylatacje bitumiczne na wlotach tunelu, iniekcja w niszach
mury oporowe:
kotwienie ścian KO35a, KO33a, KO32b – przygotowanie pod kotwienie, KO32a – przygotowanie pod murki
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne:pale pod ekrany, montaż słupów – 28szt., montaż słupów WS02 – 50 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS4.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor K, kolektor AL, montaż włazów, umocnienie rowu R01
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie,słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB3- zakończono, ZB6- płyta fundamentowa,
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– przygotowanie węzła Modlnica na przyjęcie ziemi
– OUD – prace brukarskie
– za WS00 – jezdnia lewa uzupełnianie odcinka podbudowa zasadnicza
– między WS00 -WS01 – przygotowanie do układania poboczy
– DD07 – nasyp
– Trasa Wolbromska – nasyp
– TG km 5+600 – wykop
– ul. Na Zielonki – prace brukarskie
– ul. Księdza Zięby – prace brukarskie
– ul. Długopolska – prace brukarskie
– przed WS08 – warstwa mrozoochronna
– DD11 – prace brukarskie
– ul. B4 – prace brukarskie
– ul. Długa – podbudowy do wykonania zjazdów
– ul. Morcinka – prace brukarskie
– rozbiórka nasypu przeciążeniowego za WS19
MOSTY WS-00:  stożki, stopnie skarpowe
P2A:

WS-01
: izolacja,
WD-01: montaż okładzin, beton podkładowy pod kapy, deski gzymsowe
WS-02:  słupy pod ekrany akustyczne, stożki
WD-03a:
  beton podkładowy pod schody
WD-03b:

WD-03c: 
WD-03d
– próbne obciążenia pali, rozpoczęcie zbrojenia podpora P2
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – betonowanie podpory P2, prace przy podporze P1, P4
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:
– zasypka skrzydełek
WS-08 (km 9+000): program naprawczy, beton kap chodnikowych,
WD-09a:  podwaliny, montaż okładzin
WD-09b:
  podwaliny, montaż okładzin
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie podwalin
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): –odbudowa skarpy kolejowej
WS-18: -zasypka P3
WS-19: zbrojenie kap chodnikowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Beton płyty dennej S12P, izolacja i beton ochronny płyty dennej S13, S11P, zbrojenie płyty dennej S11P, odwodnienie liniowe, drenaż jezdni prawej, beton chodników, bariera na kapie S26-27P,
TS-14:
żywica posadzki nisz, uszczelnianie przecieków stropu
mury oporowe:
KO37, KO36, KO37b, KO30b, platformy pod kotwienie ścian KO35a
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne:pale pod ekrany, montaż słupów, montaż kotew na WS-02,
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor K, montaż przykanalików przy BT2, umocnienie rowów melioracyjnych, kolektor AT – wpięcie do ZB15
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-1 – wykop wstępny i instalacja grodzic etap 2; ZB-3 –montaż zbiornika ; ZB-6 – beton podkładowy, płyta denna, praca przy przepompowni 5.1
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– przyjmowanie kruszyw
– przygotowanie węzła Modlnica na przyjęcie ziemi
– OUD – prace brukarskie
– ul. Na Zielonki – prace brukarskie
– DD07 – nasyp
– Trasa Wolbromska – nasyp
– DD09 – zabudowa konstrukcji
– DD12 – zabudowa konstrukcji
– zasypka budynku BT2
– ul. Warszawska – prace brukarskie
– B4 – prace brukarskie
– pod MD12 – plantowanie terenu
– DD17 – warstwa mrozoochronna
– ul. Morcinka -prace brukarskie
MOSTY WS-00:  stożki, stopnie skarpowe
P2A:

WS-01
: –
WD-01: prace przy skrzydełkach, montaż okładzin
WS-02: słupy pod ekrany akustyczne
WD-03a:
 
WD-03b:

WD-03c: 
WD-03d
– beton podkładowy
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – betonowanie podpory P2, prace przy podporze P1, P4
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:

WS-08 (km 9+000): program naprawczy, beton kap chodnikowych, zbrojenie kap
WD-09a:  podwaliny, montaż okładzin
WD-09b:
  podwaliny, montaż okładzin
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): -umocnienie stożków
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): –
WS-18:
WS-19: zbrojenie kap chodnikowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
podbudowa z kruszywa jezdnia prawa S1-8, hydrofobizacja S5-S9P, zbrojenie i betonowanie barier na chodnikach S1-S9P, betonowanie płyty dennej S13L, S10P, izolacja i beton ochronny płyty dennej S12L, zbrojenie płyty dennej S12L, izolacja płyty stropowej S12, montaż odwodnienia, podbudowa pod chodniki ewakuacyjne, zbrojenie i betonowanie chodników
TS-14:
prace porządkowe
mury oporowe:
KO37, KO36, KO37b, KO30b, platformy pod kotwienie ścian KO35a
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne:pale pod ekrany, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor D, W, KT5, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-1 – wykop wstępny i instalacja grodzic etap 2; ZB-3 –montaż zbiornika ; ZB-6 – beton podkładowy, płyta denna, pompownia P13 – rozruch; ZB15 – montaż separatora
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– drobne prace brukarskie OUD
– zakończenie rozbiórki nasypu przeciążeniowego przed WS00
– wykop na Trasie Głównej w obrębie węzła Zielonki
– zakończenie wykopu TS04
– prace ziemne na DD07
– rozbiórka nasypu przeciążeniowego za WS19
– sprzątanie terenu pod MD12
– dostarczono na plac budowy ok 24 000 ton kruszyw
– zostało wykopane ok 70 000 t ziemi
MOSTY WS-00:  stożki, stopnie skarpowe
P2A:

WS-01
: kapy na skrzydle,
WD-01: -montaż okładzin
WS-02:
WD-03a:
 
WD-03b:

WD-03c: 
WD-03d
– palowanie P1, P2
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – betonowanie oczepu, zbrojenie oczepu
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:

WS-08 (km 9+000): program naprawczy, beton kap chodnikowych, zbrojenie kap
WD-09a:  podwaliny, montaż okładzin
WD-09b:
  podwaliny, montaż okładzin
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): -umocnienie stożków
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): –
WS-18: stopnie skarpowe
WS-19: beton płyt przejściowych, kotwy w kapach
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i betonowanie wewnętrznych chodnikoów S1-S9, montaż okładzin, montaż drzwi w niszach, beton wyrównawczy, montaż izolacji płyt dennych, płyta denna, hydrofobizacja stropu, drenaż S18-S20P, betonowanie studni teletechnicznych
TS-14:
prace porządkowe
mury oporowe:
KO37, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne:pale pod ekrany, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe G12.1 – próba szczelności, przewiert pod rzeką Prądnik pod sieć gazową
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor D, W, KT5, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie,słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-1 – wykop wstępny i instalacja grodzic etap 2; ZB-3 –beton płyty fundamentowej ; ZB-6 – wykop;
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– dostarczanie materiału na plac budowy
– prace wykopowe w obrębie węzła Zielonki
– utylizacja materiału
– prace brukarskie na OUD,
– nasyp na DD7
– nasyp Trasa Wolbromska
MOSTY WS-00:  stożki
P2A:

WS-01
:-
WD-01: -montaż okładzin
WS-02: -montaż słupów pod ekrany akustyczne
WD-03a:
 
WD-03b:

WD-03c: 
WD-03d

WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – zbrojenie i betonowanie podpór
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:

WS-08 (km 9+000): program naprawczy, beton kap chodnikowych
WD-09a: 
WD-09b:
 
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): -umocnienie stożków
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): –
WS-18:
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i betonowanie wewnętrznych chodników S1-S9, montaż okładzin, montaż drzwi w niszach, beton wyrównawczy S10-S13, montaż izolacji płyt dennych S12, płyta denna S20, hydrofobizacja stropu, drenaż S18-S20P, betonowanie studni teletechnicznych
TS-14:
prace porządkowe
mury oporowe:
KO37, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne:pale pod ekrany, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe G12.1 – próba szczelności, przewiert pod rzeką Prądnik pod sieć gazową
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor D, W, KT5, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-1 – wykop wstępny i instalacja grodzic etap 2; ZB-3 –beton płyty fundamentowej ; ZB-6 – wykop;
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– dostarczanie materiału na plac budowy
– prace wykopowe naprzeciw biura
– utylizacja materiału
MOSTY WS-00:  schody skarpowe
P2A:

WS-01
:- słupy pod ekrany
WD-01:
WS-02:
WD-03a:
 
WD-03b:

WD-03c: 
WD-03d

WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – betonowanie oczepów
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:

WS-08 (km 9+000): program naprawczy
WD-09a: 
WD-09b:
 
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): –
WS-18:
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i betonowanie wewnętrznych chodników S1-S9, montaż okładzin, profilowanie pod płytę denną S10-S13, beton wyrównawczy S10P, betonowanie płyty dennej S19, izolacja , beton ochronny S20, montaż odwodnienia liniowego, hydrofobizacja stropu
TS-14:
prace porządkowe
mury oporowe:
KO37, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne:pale pod ekrany, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe tłokowanie sieci gazowej G12.1
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor D, W, KT5, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-1 – wykop wstępny i instalacja grodzic etap 2; ZB-3 –wymiana gruntu, płyta denna ; ZB-6 – instalacja grodzic; ZB9 – podłączenie
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– przygotowanie do wznowienia prac ziemnych
– gromadzenie kruszyw na konstrukcje
– rozbiórka nasypu przeciążeniowego przed WS00
– prace brukarskie OUD, ul. Na Zielonki
-wykop podstropowy TS04
MOSTY WS-00: 
P2A:

WS-01
:-
WD-01:
WS-02:
WD-03a:
 
WD-03b:

WD-03c: 
WD-03d
– rozpoczęcie wykonania pali
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:

WS-08 (km 9+000): przygotowanie do programu naprawczegoh
WD-09a: Wykonano: podwaliny przy baretach
WD-09b:
Wykonano: podwaliny przy baretach
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): –
WS-18:
WS-19: płyty przejściowe od strony wschodniej
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i betonowanie barier, przebicie tunelu, montaż okładzin, zbrojenie i betonowanie płyty dennej, wykop podstropowy
TS-14:
prace porządkowe
mury oporowe:
KO37, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne:pale pod ekrany, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1, Krakowskie Przedmieście – przepięcie
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, W, KT5, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych, kolektor O
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-1 – wykop wstępny i instalacja grodzic; ZB-3 – wykop, wymiana gruntu; ZB-6 – instalacja grodzic
DROGI Prace brukarskie,
nasyp na DD-07,
nasyp na DD-05,
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego TG w km 3+120 – 3+235 – jezdnia lewa,
wykop w ciągu Trasy Głównej w km 5+250 – 5+450,
Realizacja przepustu na łącznicy D – węzeł Modlnica
MOSTY WS-00: 
P2A:

WS-01
:-
WD-01: przygotowanie powierzchni betonu, wykonywanie podwalin pod okładziny, nasyp pod kapę
WS-02:  bariery
WD-03a:
  rozszalowanie skrzydeł, przygotowanie powierzchni betonu
WD-03b:

WD-03c: 
WD-03d
– przygotowanie do wykonywania pali
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – odkopanie pali, skuwanie głowic
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:
– Dylatacja (styk skrzydła i ściany)
WS-08 (km 9+000): zbrojenie kap chodnikowych
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): –
WS-18:
WS-19: prace porządkowe
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
montaż okładzin, montaż kanalizacji teletechnicznej, podbudowa pod chodnik ewakuacyjny, zbrojenie i betonowanie płyty dennej (S18JP – zbrojenie, S18JP, S21JL – betonowanie), wykop podstropowy
TS-14:

mury oporowe:
KO37, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: montaż ekranów w rejonie km 10+000
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe – G12 – ul. Bankowa
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1, Krakowskie Przedmieście – przepięcie
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, W, KT5, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych, kolektor O
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN, realizacja oświetlenia głównego na odc. I i II, roboty w zakresie kolizji na ul. Na Zielonki, ul. Morcinka, Krakowskie Przedmieście, Warszawska, Krakowska;
Zbiorniki:ZB1 – wykop wstępny i instalacja grodzic, ZB-3 wykop, wymiana gruntu, ZB6 – instalacja grodzic
DROGI PRACE DROGOWE WYKONANE W MINIONYM TYGODNIU:
– przygotowanie do wznowienia prac ziemnych
– gromadzenie kruszyw na konstrukcje
– rozbiórka nasypu przeciążeniowego przed WS00
– prace brukarskie OUD, ul. Na Zielonki
– rozpoczęto wykop podstropowy tunelu TS-04
– wygaszono wytwórnię mas bitumicznych
MOSTY WS-00: 
P2A:

WS-01
:-
WD-01:
WS-02: 
WD-03a:
 
WD-03b:

WD-03c: 
WD-03d
– Wykonano: przygotowanie platformy roboczej Zaplanowano: rozpoczęcie wykonania pali
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – skuwanie głowic pali, przygotowanie do próbnego obciążenia, wykop pod fundamenty
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:

WS-08 (km 9+000): Wykonano: zbrojenie kap, rozpoczęto PN: przygotowanie platformy roboczej
WD-09a: Wykonano: podwaliny przy baretach
WD-09b:
Wykonano: podwaliny przy baretach
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): –
WS-18:
WS-19: płyty przejściowe od strony wschodniej
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i betonowanie barier S1,2,9L, zbrojenie i betonowanie wewn. chodnika ewakuacyjnego S7,8L, deskowanie i betonowanie płyty dennej S15P, beton ochronny izolacji S18L, zbrojenie płyty dennej S18L, S21L, zasypka drenażu S20-27P, kanalizacja S23-27 przy baretach, wykop podstropowy
TS-14:
prace porządkowe
mury oporowe:
KO37, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1, Krakowskie Przedmieście – przepięcie
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, W, KT5, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych, kolektor O
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-1 – wykop wstępny i instalacja grodzic; ZB-3 – wykop, wymiana gruntu; ZB-6 – instalacja grodzic;
DROGI prace porządkowe
prace brukarskie
MOSTY WS-00: 
P2A:

WS-01
: –
WD-01:
WS-02:  –
WD-03a:
  –
WD-03b:

WD-03c:  –
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
prace porządkowe
TS-14:
mury oporowe:
KO37, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny:
Budynek warsztatowy:
BT4: 
BT3:
BT2:
BT1:
Przepompownia:
Ekrany akustyczne:
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej –
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej:
Wykonywanie kanalizacji deszczowej:
Elektroenergetyka: –
Zbiorniki:ZB1 – wykop, ZB-3 wykop, , ZB6 – instalacja grodzic
DROGI Dd3 – podbudowa bitumiczna do OUD
OUD – podbudowa bitumiczna
Gromadzenie kruszywa
Utylizacja – nasyp przeciążeniowy
Styk z Trasa Wolbromską
Prace brukarskie – drogi dojazdowe
MOSTY WS-00: 
P2A:

WS-01
: –
WD-01:
WS-02:  –
WD-03a:
  Zabetonowano skrzydła na podporze nr 1
WD-03b:

WD-03c:  –
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – rozpoczęcie realizacji pali
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:
-Dylatacja (styk skrzydła i ściany)
WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
montaż okładzin, montaż kanalizacji teletechnicznej, podbudowa pod chodnik ewakuacyjny, zbrojenie i betonowanie ostatniego segmentu
TS-14:

mury oporowe:
KO37, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany 14 pali, zamontowano ok 37 słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe – G12 – ul. Bankowa
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1, Krakowskie Przedmieście – przepięcie
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, W, KT5, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych, kolektor O
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki:ZB1 – wykop wstępny i instalacja grodzic, ZB-3 wykop, wymiana gruntu, ZB6 – instalacja grodzic
DROGI – gromadzenie kruszyw na konstrukcje
– rozbiórka nasypu przeciążeniowego przed WS00
– DD3 – sprzątanie, przygotowanie pod konstrukcje
– OUD – sprzątanie, przygotowanie pod konstrukcje
– DD7 – wykop
– ul. Na Zielonki – prace brukarskie
– ul. Długopolska – prace brukarskie
– ZRID II – prace brukarskie
– przed WS08 – poprawa podłoża, przygotowanie pod konstrukcje
MOSTY WS-00: 
P2A:

WS-01
: montaż barier
WD-01: przygotowanie pod izolacje
WS-02:  izolacja na skrzydłach, montaż barier
WD-03a:
 
WD-03b:
beton ochronny
WD-03c:  beton ochronny
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – rozpoczęcie realizacji pali
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:

WS-08 (km 9+000): zbrojenie kap, montaż desek gzymsowych, przygotowanie pod program naprawczy
WD-09a: realizacja podwalin
WD-09b:
realizacja podwalin
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie betonowanie kap w miejscach bramownic,
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): asfalt twardolany
WS-18: asfalt twardolany
WS-19: zasypka
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
montaż okładzin, montaż kanalizacji teletechnicznej, podbudowa pod chodnik ewakuacyjny, zbrojenie i betonowanie na chodnikach technicznych, betonowanie stropu S11, prace przy płytach dennych S15P, izolacja płyty dennej S21, montaż teletechniki
TS-14:
korekta wysokości wentylatorów, prace porządkowe
mury oporowe:
KO37, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany 14 pali, zamontowano ok 37 słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe – G12 – ul. Bankowa
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1, Krakowskie Przedmieście – przepięcie
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, W, KT5, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych, kolektor O
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki:ZB1 – wykop wstępny i instalacja grodzic, ZB-3 wykop, wymiana gruntu, ZB6 – instalacja grodzic
DROGI – wykop w ciągu trasy głównej w rejonie wiaduktu WD-03d
– gromadzenie kruszyw na konstrukcje
– prace w zakresie ul. Długopolskiej
– Trasa Wolbromska – prace brukarskie
– wykop wstępny TS04
– prace brukarskie
– podbudowy z kruszywa
MOSTY WS-00: 
P2A:

WS-01
:-
WD-01: montaż okładzin, podwaliny
WS-02: 
WD-03a:
 
WD-03b:
izolacja pionowa w warunkach namiotu
WD-03c: 
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – wykonywanie posadowienia
P8 : 

WD-07 (km 7+950):

MD-08a:
-rozszalowanie ścian
WS-08 (km 9+000): zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych
WD-09a: przygotowanie podwalin
WD-09b:
  -przygotowanie podwalin
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): -podwalina
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap w miejscach bramownic
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:  realizacja gabionów
WD-15b: 
realizacja gabionów
WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): –
WS-18:
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
montaż okładzin, montaż kanalizacji teletechnicznej, podbudowa pod chodnik ewakuacyjny, zbrojenie i betonowanie, zbrojenie płyty stropowej S11, zbrojenie i betonowanie płyty dennej, izolacja i beton ochronny S17L, stabilizacja podłoża pod płytę denną
TS-14:
prace porządkowe
mury oporowe:
KO37 – zbrojenie i betonowanie gzymsu, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany 30 pali, zamontowano ok 35 słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe – G12 – ul. Bankowa
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1, Krakowskie Przedmieście – przepięcie
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych, kolektor O
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie ,słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-3 wykop, spawanie ramy , ZB6 – platforma robocza, ZB7 – demontaż grodzic
DROGI – wykop pod WD-03d
– gromadzenie kruszyw na konstrukcje
– prace w zakresie ul. Długopolskiej
– Trasa Wolbromska – prace brukarskie
– wykop wstępny TS-04
– prace brukarskie DD11
– podbudowy z kruszywa na ścieżkach rowerowych
MOSTY WS-00: 
P2A:

WS-01
:-
WD-01: montaż okładzin, podwaliny
WS-02: 
WD-03a:
 
WD-03b:
izolacja pionowa w warunkach namiotu
WD-03c: 
WD-03
f: 
WD-03e: –
MD4a – mobilizacja
P8 : 
zasypanie obiektu dla umożliwienia przejazdu
WD-07 (km 7+950):

MD-08a:
-zbrojenie, betonowanie w warunkach namiotowych
WS-08 (km 9+000): zbrojenie kap, montaż desek gzymsowych
WD-09a: przygotowanie podwalin
WD-09b:
  -przygotowanie podwalin
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): -podwalina stożka P1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap w miejscach bramownic, montaż barier oraz ekranów akustycznych
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:  realizacja gabionów
WD-15b: 
realizacja gabionów
WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): –
WS-18:
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
montaż okładzin, montaż kanalizacji teletechnicznej, podbudowa pod chodnik ewakuacyjny, zbrojenie płyty stropowej S11, zbrojenie i betonowanie płyty dennej S16L, izolacja i beton ochronny S17L, stabilizacja podłoża S16L
TS-14:
prace porządkowe
mury oporowe:
KO37 – zbrojenie i betonowanie gzymsu, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4: prace montażowe
BT3: prace montażowe
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany 30 pali, zamontowano ok 35 słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe – G12 – ul. Bankowa
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1, Krakowskie Przedmieście
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych, kolektor O
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-3 wykop, spawanie ramy , ZB6 – platforma robocza, ZB7 – demontaż grodzic
DROGI W minionym tygodniu ułożono ok. 4000 t masy bitumicznej
– od w. Modlnica do WS00 – druga podbudowa bitumiczna jezdnia prawa
– OUD – prace brukarskie, podbudowa z kamienia łamanego
– od WS01 do WS02 – ścieg ślizgiem jezdnia prawa
– km 5+150 – 5+250 – jezdnia prawa warstwa mrozoochronna
– wykop w śladzie DD07
– ul. Na Zielonki – prace brukarskie
– ul. Długopolska nasyp
– Trasa Wolbromska – nasyp
– ul. Warszawska – prace brukarskie
– TG pod WS9 – warstwa mrozoochronna
– DD17 – umocnienia na rowach i skarpach
– za WS18 – jezdnia lewa podbudowa bitumiczna
MOSTY WS-00: przygotowanie nawierzchni z asfaltu twardolanego pod układnie grysu, betonowanie kap
P2A:

WS-01
: montaż barier energochłonnych, przygotowanie pod drenaż z grysu
WD-01: betonowanie gzymsu na portalu, beton ochronny, izolacja
WS-02:  montaż barier energochłonnych, przygotowanie pod drenaż z grysu
WD-03a:
P3 zbrojenie ścian przyczółka
WD-03b:
zbrojenie kap, prace wykończeniowe pod beton ochronny
WD-03c: zbrojenie kap, prace wykończeniowe pod beton ochronny
WD-03
f: korytowanie pod obiektem
WD-03e: –
MD4a – przygotowanie pod platformę
P8 : 
drenaż płyt przejściowych, izolacja płyt przejściowych
WD-07 (km 7+950):

MD-08a:

WS-08 (km 9+000): montaż desek gzymsowych,
WD-09a: prace przy baretach, przygotowanie pod wykonanie podwalin
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap w miejscach bramownic, montaż barier oraz ekranów akustycznych
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:  przygotowanie powierzchni betonu pod zasypkę, montaż balustrady
WD-15b: 
przygotowanie powierzchni betonu pod zasypkę
WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500):  montaż barier, przygotowanie powierzchni przy dylatacji
WS-18: izolacja z papy
WS-19: zasypka obiektu, montaż desek gzymsowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
montaż okładzin od S1 – S9, montaż kanalizacji technicznej przy ścianie środkowej, profilowanie podłoża i beton wyrównawczy pod płytę S12, zbrojenie płyty stropowej S11, zbrojenie płyty dennej S16L, izolacja i beton ochronny płyty dennej S16L, deskowanie i betonowanie płyty dennej S17P
TS-14:
żywice chodników, program naprawczy odwodnienia
mury oporowe:
KO37 – zbrojenie i betonowanie gzymsu, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4:  montaż rynien
BT3: montaż rynien
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: wyposażanie
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany 30 pali, zamontowano ok 30 słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: przepięcie wodociągu W5
Instalacje gazowe – przewiert pod ul Krakowskie Przedmieście
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1, Krakowskie przedmieście
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-3 wykop, spawanie ramy , ZB9 – prace przygotowawcze, ZB6 – platforma robocza, ZB7 – demontaż grodzic
DROGI OUD – prace brukarskie, podbudowa z kruszywa łamanego
– TG przed WS00 – KRZ, przygotowanie pod zabudowę kanalizacji deszczowej
– WS00 do WS01 – jezdnia prawa – podbudowa bitumiczna
– WS01 do WS02 – jezdnia prawa – podbudowa bitumiczna, ścieki ślizgiem
– WS02 – 5+250 – przygotowanie podłoża
– ul. Na Zielonki – prace brukarskie
– lewy łącznik Trasy Wolbromskiej – KRZ
– prawy łącznik Trasy Wolbromskiej – warstwa mrozoochronna
– ul. Długopolska – warstwa mrozoochronna, prace brukarskie
– ul. Warszawska – prace wykończeniowe brukarskie
– TG 9+500 – 9+700 – warstwa mrozoochronna
– umocnienie skarp
– prace brukarskie na drogach dojazdowych
– za WS18 – pierwsza warstwa bitumiczna
– nasyp przeciążeniowy przed WS19
MOSTY WS-00: deski gzymsowe na skrzydełkach, żywica kap chodnikowych
P2A:

WS-01
: montaż barier energochłonnych, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap na skrzydłach
WD-01:
przygotowanie cokołów, betonowanie cokołów
WS-02:
  montaż barier energochłonnych
WD-03a:
P3 zbrojenie ścian przyczółka
WD-03b:
zbrojenie kap, izolacja
WD-03c: zbrojenie kap
WD-03
f: korytowanie pod obiektem
WD-03e:

P8 : 
betonowanie płyty przejściowej 
WD-07 (km 7+950):
beton na wspornikach latarni
MD-08a:
beton wyrównawczy pod skrzydła, zbrojenie
WS-08 (km 9+000): montaż desek gzymsowych,
WD-09a: przygotowywanie powierzchni betonu
WD-09b:
  przygotowywanie powierzchni betonu
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap w miejscach bramownic, montaż barier oraz ekranów akustycznych
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:  zbrojenie i betonowanie podwalin baret, przygotowywanie powierzchni betonu
WD-15b:
 zbrojenie i betonowanie podwalin baret
WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500):  montaż barier, przygotowanie powierzchni przy dylatacji
WS-18: rozpoczęcie izolacji na prawej jezdni
WS-19: zasypka obiektu, zbrojenie płyty przejściowej
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
betonowanie chodnika S1-S9P, profilowanie i beton wyrównawczy pod płytę stropową S11-S12, skuwanie ścian szczelinowych S11, S12, betonowanie płyty dennej S15L, izolacja i beton ochronny płyty dennej S16L, zbrojenie płyty dennej S17P
TS-14:
żywice chodników, wymiana uszkodzonych wentylatorów
mury oporowe:
KO37 – zbrojenie i betonowanie gzymsu, KO30b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, montaż mebli
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe,
BT4:  montaż rynien
BT3: montaż rynien
BT2: prace montażowe
BT1: prace montażowe
Przepompownia: zbrojenie i betonowanie ścian
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany – 22 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: przepięcie wodociągu W5
Instalacje gazowe – przewiert pod ul Krakowskie Przedmieście
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, odwonienie liniowe, kolektor JK, montaż kratek żeliwnych
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, słupy oświetleniowe, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-3 wykop , ZB9 – prace przygotowawcze,
DROGI TG przed WS00 – GWN
– TG przed WS00 – jezdnia lewa rozbiórka nasypu
– TG za WS00 – warstwy konstrukcyjne
– od WS01 do WS02 warstwy konstrukcyjne
– za WS02 – kruszywo łamane
– ul. Księdza Zięby- prace bitumiczne, brukarskie
– ul. Na Zielonki – prace brukarskie, brukarskie
– ul. Długopolska – rozbiórka
– łącznik prawy Trasy Wolbromskiej – nasypy
– łącznik lewy Trasy Wolbromskiej – prace porządkowe
– wykop wstępny TS04
– węzeł Węgrzce – prace brukarskie, montaż barier
– ZRID II – umacnianie rowów oraz skarp
– TG za WS18 – kruszywo łamane, przygotowanie pod prace bitumiczne
– przed WS19 – nasyp przeciążeniowy
– między WS18 – WS19 – hydro obsiew
MOSTY WS-00: przygotowanie jezdni lewej pod prace drogowe, nawierzchnia z asfaltu twardolanego
P2A:

WS-01
: –
WD-01:
beton ochronny, cokoły, zasypka płyt przejściowych
WS-02:
 
WD-03a:
zakończenie zbrojenia, betonowanie
WD-03b:
prace wykończeniowe, kapy, deski gzymsowe
WD-03c: prace wykończeniowe, kapy, deski gzymsowe
WD-03
f: – 
WD-03e:

P8 :
– 
WD-07 (km 7+950):

MD-08a:
beton podkładowy, zbrojenie
WS-08 (km 9+000): montaż desek gzymsowych,
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap w miejscach bramownic, montaż barier oraz ekranów akustycznych
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:  montaż okładzin
WD-15b:
montaż okładzin
WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500):  montaż barier
WS-18: przygotowanie jezdni prawej pod izolacje
WS-19: zasypka obiektu
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
przygotowanie podłoża pod płytę denną jezdnia prawa, betonowanie i deskowanie płyty dennej, izolacja i beton ochronny płyty dennej S3L, demontaż ścianki szczelnej S13-16, zbrojenie płyty stropowej S19,
TS-14:
odwodnienie liniowe nawa lewa, kanalizacja teletechniczna nawa lewa, kapa chodnikowa nawa lewa strona prawa S4-7, mur pod okładzinę, podbudowa pod nawierzchnię, wykonanie otworów pod hydranty, system gaszenia
mury oporowe:
KO37 – zbrojenie i betonowanie gzymsu,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu
BT4: 
BT3:
BT2: zabetonowanie stropodachu
BT1:
Przepompownia: zbrojenie i betonowanie ścian
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany – 22 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: przepięcie wodociągu W5
Instalacje gazowe – przewiert pod ul Krakowskie Przedmieście
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, odwonienie liniowe, kolektor JK,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-9 -zasypka , ZB15 – płyta fundamentowa, ZB14 – wykop wstępny
DROGI TG przed WS00 – jezdnia prawa doprowadzanie podłoża do parametrów po rozbiórce nasypu
– TG przed WS00 – jezdnia lewa rozbiórka nasypu
– TG za WS00 – warstwy konstrukcyjne
– od WS01 do WS02 kruszywo łamane
– za WS02 – kruszywo łamane
– ul. Księdza Zięby- prace bitumiczne, brukarskie
– ul. Na Zielonki – prace bitumiczne, brukarskie
– ul. Długopolska – rozbiórka
– łącznik prawy Trasy Wolbromskiej – nasypy
– łącznik lewy Trasy Wolbromskiej – prace porządkowe
– wykop wstępny TS04
– węzeł Węgrzce – prace brukarskie, montaż barier
– ZRID II – umacnianie rowów oraz skarp
– TG za WS18 – kruszywo łamane, przygotowanie pod prace bitumiczne
– przed WS19 – nasyp przeciążeniowy
MOSTY WS-00: przygotowanie jezdni lewej pod prace drogowe, nawierzchnia z asfaltu twardolanego
P2A:

WS-01
:przygotowanie skrzydła P1
WD-01:
beton ochronny, cokoły,
WS-02:
 
WD-03a:
zakończenie zbrojenia
WD-03b:
prace wykończeniowe, kapy, deski gzymsowe
WD-03c: prace wykończeniowe, kapy, deski gzymsowe
WD-03
f: – 
WD-03e:

P8 :
– 
WD-07 (km 7+950):
zakończenie prac związanych z układaniem żywicy
MD-08a: 
prace ziemne
WS-08 (km 9+000): montaż desek gzymsowych,
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap w miejscach bramownic, montaż barier oraz ekranów akustycznych
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b:

WD-16: 
dylatacja
WS-17 (km 13+400 – 13+500): 
WS-18: przygotowanie jezdni prawej pod izolacje
WS-19: zasypka obiektu
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i betonowanie chodników technicznych, betonowanie podbudowy pod chodniki, ściany wypełniające S5, wykop wstępny pod płytę stropową na S11, S12, skuwanie korony ścian szczelinowych S11, demontaż ścianki szczelnej S20, betonowanie płyty dennej S14JL, izolacja płyty dennej S15JL, zbrojenie i deskowanie płyty dennej S18JP, profilowanie podłoża pod płyty denne
TS-14:
żywica na cokołach, prace wykończeniowe przy okładzinach, prace przy kapach
mury oporowe:
KO44, KO45 – cokoły pod okładziny, KO42-43 – zbrojenie cokołów pod okładzinę, KO38 – gzyms, KO40 – okładzina, KO47 – podwaliny pod okładzinę,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, biały montaż
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, biały montaż
BT4: prace wykończeniowe
BT3: prace wykończeniowe
BT2:
BT1: roboty wykończeniowe
Przepompownia: montaż wyposażenia
Ekrany akustyczne: montaż wypełnień, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: zasilanie zbiorników PPOŻ
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, , KS5
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, J, AE, AS, ul. Warszawska
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, układanie kabla SN, kanalizacja pod niskie napięcie, prace w budynkach BT, oświetlenie TG
Zbiorniki: ZB1 – wykop i wymiana gruntu, ZB4 – montaż wyposażenia pompowni, ZB7 – zasypka, ZB3 – instalacja grodzic
DROGI Ul. Na Zielonki – warstwa wiążąca, rondo – przygotowane w kruszywie
– ul. Długopolska – nasyp
– przed WS00 – rozbiórka nasypu przeciążeniowego
– prace brukarskie na OUD
– podłoże i kruszywo za WS00jezdnia prawa
– podbudowa pomiędzy WD01 a WS02 jezdnia prawa
– kruszywo za WS02 jezdnia prawa
– ul. Księdza Zięby – prace brukarskie
– DD09 – prace brukarskie
– wykop TS04
– od granicy ZRID do ul. Dożynkowej – pobocza i bariery
– ul. Warszawska – warstwa ścieralna, bariery, prace brukarskie
– pod obiektami WD09 – KRZ
– humusowanie skarp
– DD13 – sączki podłużne
– ul. Piastowska – bitumiczne prace
– za WS18 – podbudowa z kamienia
– przed WS19 – nasyp przeciążeniowy
– DD19 – umocnienie skarp
MOSTY WS-00: izolacje, zasypka
P2A:

WS-01
:przygotowanie podłoża
WD-01:
przygotowanie podłoża pod cokoły okładziny
WS-02:
 prace na skrzydełku 
WD-03a:
kapy, krawężniki
WD-03b:
prace wykończeniowe, izolacja, deski gzymsowe
WD-03c: prace wykończeniowe, izolacja, deski gzymsowe
WD-03
f: – 
WD-03e:

P8 :
-zasypka, izolacja,
WD-07 (km 7+950):
żywica
MD-08b: 

WS-08 (km 9+000): montaż krawężnika, montaż desek gzymsowych,
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap w miejscach bramownic, montaż barier oraz ekranów akustycznych
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b:

WD-16: 
warstwa ścieralna
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż dylatacji, papa
WS-18: przygotowanie jezdni prawej pod izolacje
WS-19: zasypka obiektu, rozbiórka podparcia
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
izolacja płyty przejściowej na portalu zachodnim JL, montaż odwodnienia liniowego, zbrojenie i betonowanie chodników technicznych, betonowanie podbudowy pod chodniki, wykop wstępny pod płytę stropową na S11, S12, demontaż ścianki szczelnej S20, betonowanie płyty dennej S20P, zbrojenie płyty dennej S14L, izolacja płyty dennej S18L, warstwa wyrównawcza S14 i S17
TS-14:
żywica na cokołach, prace wykończeniowe przy okładzinach, prace przy kapach
mury oporowe:
KO44, KO45 – cokoły pod okładziny, KO42-43 – zbrojenie cokołów pod okładzinę, KO38 – gzyms, KO40 – okładzina, KO47 – podwaliny pod okładzinę,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, biały montaż
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, hydrofornia – montaż, prace przy elewacji, biały montaż
BT4: prace wykończeniowe
BT3: prace wykończeniowe
BT2:
BT1: roboty wykończeniowe
Przepompownia: montaż wyposażenia
Ekrany akustyczne: montaż wypełnień, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: zasilanie zbiorników PPOŻ
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, , KS5
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, J, AE, AS, ul. Warszawska
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, układanie kabla SN, kanalizacja pod niskie napięcie, prace w budynkach BT, oświetlenie TG
Zbiorniki: ZB1 – wykop i wymiana gruntu, ZB4 – montaż wyposażenia pompowni, ZB7 -montaż zbiornika, ZB9.1 – demontaż grodzic, ZB3 – instalacja grodzic
DROGI -TG od początku zakresu do WS00 – podbudowa z kruszywa, pierwsza warstwa podbudowy bitumicznej JP
– rozbiórka nasypu przeciążeniowego przed WS00
– KRZ za WS00
– przed WS01 – druga warstwa podbudowy bitumicznej
– pomiędzy WS01 a WD01 – materac
– przy KO30 – warstwa z kruszywa łamanego JP
– w obrębie Trasy Wolbromskiej – przenoszenie magazynu urządzeń sanitarnych,
– ul. Księdza Zięby – układanie kruszywa
– ul. Na Zielonki – podbudowa bitumiczna
– ul. Krakowskie Przedmieście – przełożenie ruchu, rozbiórka bypasu
– TG od granicy ZRID – WS08 – pobocza oraz bariery
– Ul. Warszawska – prace brukarskie, pobocza, bariery energochłonne
– pod WS09 – przygotowanie podłoża
– prace przy umocnieniu rowów
– za WS17 JP – warstwa wiążąca
– za WS18 – warstwy konstrukcyjne
– przed WS19 – nasyp przeciążeniowy
MOSTY WS-00: papa jezdnia lewa, śrutowanie jezdnia prawa, zasypywanie płyt najazdowych
P2A:

WS-01
: –
WD-01:
izolacja z papy termozgrzewalnej,
WS-02:
  
WD-03a:
przygotowanie prac pod konstrukcję ramp strona południowa,
WD-03b:
prace wykończeniowe, izolacja, deski gzymsowe
WD-03c: prace wykończeniowe, izolacja, deski gzymsowe
WD-03
f: – zasypka, izolacja płyty najazdowej
WD-03e:

P8 :
-śrutowanie,
WD-07 (km 7+950):
żywica
MD-08b: 

WS-08 (km 9+000): montaż krawężnika JL, montaż desek gzymsowych,
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap w miejscach bramownic, montaż barier oraz ekranów akustycznych
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b:

WD-16: 
warstwa ścieralna
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż dylatacji P1L
WS-18: przygotowanie jezdni prawej pod izolacje
WS-19: zasypka obiektu, rozbiórka szalunku podparcia ustroju JP
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych portal zachodni, montaż odwodnienia liniowego, montaż studzienek i kanałów teletechnicznych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, wykop wstępny pod płytę stropową S12, S13, profilowanie podłoża, chudy beton S14-S17, zbrojenie i betonowanie płyty dennej S19P,, izolacja płyty dennej S18L
TS-14:
żywica na cokołach nawa prawa, prace wykończeniowe przy okładzinach, prace przy kapach
mury oporowe:
KO44, KO45 – cokoły pod okładziny, KO42-43 – zbrojenie cokołów pod okładzinę, KO38 – gzyms, KO40 – okładzina, KO47 – podwaliny pod okładzinę,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe, biały montaż
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, hydrofornia – montaż, prace przy elewacji, biały montaż
BT4:
BT3: elewacja
BT2:
BT1: roboty wykończeniowe
Przepompownia: montaż wyposażenia
Ekrany akustyczne: montaż wypełnień, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: zasilanie zbiorników PPOŻ
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, , KS5
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, J, AE, AS, ul. Warszawska
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, układanie kabla SN, kanalizacja pod niskie napięcie, prace w budynkach BT, oświetlenie TG
Zbiorniki: ZB1 – wykop i wymiana gruntu, ZB4 – montaż wyposażenia pompowni, ZB7 -montaż zbiornika, ZB9.1 – demontaż grodzic, ZB3 – instalacja grodzic
DROGI – nasyp pod chodniki przy budynku administracyjno-biurowym
– ul. Krakowskie Przedmieście – warstwa wiążąca
– km 2+650 – 3+100 -jezdnia prawa – warstwa wiążąca
– km 4+226 – 4+258 – materac
– km 4+250 – 4+912 strona prawa – warstwa mrozoochronna
– wykop pod WD03c
– nasyp przy budynku BT1
– ul. Księdza Zięby, DD7 – prace brukarskie
– km 13+050 – prace bitumiczne
– między WS17 – WS18 – warstwa wiążąca
– przejazd awaryjny przy P10
– ul. Warszawska, ul. Piastowska – prace brukarskie
– km 9+600 – wykop
– przed WS19 – nasyp przeciążeniowy
– montaż barier drogowych
– uzupełnianie poboczy oraz pasa dzielącego
– umocnienia rowów i skarp
– podbudowy pod chodniki wzdłuż murów oporowych
– przełożenie rzeki Prądnik
MOSTY WS-00: beton płyty przejściowej, śrutowanie
P2A:

WS-01
: betonowanie kap na przyczółku P1
WD-01:
zbrojenie płyt przejściowych, izolacja z papy termozgrzewalnej, zasypka
WS-02:
  
WD-03a:
przygotowanie prac pod konstrukcję ramp strona południowa, beton wyrównawczy P3, przygotowanie pod zasypki
WD-03b:
zbrojenie kap, papa termozgrzewalna,
WD-03c: zbrojenie kap, papa termozgrzewalna na ścianach pionowych
WD-03
f: – zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej, izolacja cienka
WD-03e:

P8 : –
przygotowanie powierzchni ustroju do śrutowania, kosmetyka betonu, izolacja cienka, drenaż przyczółka
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 
zasypka płyt przejściowych JP, oczyszczenie i demontaż przejazdu tymczasowego
WS-08 (km 9+000): montaż krawężnika JL, montaż desek gzymsowych
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): – dokończenie wsporników pod latarnie
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap, drenaż, dokończenie nawierzchni z asfaltu twardolanego,
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b:

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): izolacja termozgrzewalna JL, montaż dylatacji JL izolacja z papy
WS-18: przygotowanie jezdni lewej pod śrutowanie, asfalt twardolany JP, zakończenie betonowania kap
WS-19: zasypka obiektu, rozbiórka szalunku podparcia ustroju JP
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
izolacja płyty przejściowej na portalu zachodnim JP, montaż studzienek i studni kanalizacji technicznej S1-S9P, beton podkładowy pod kapy chodnikowe, zbrojenie kap chodnikowych S6-S9, podbudowa pod odwodnienie liniowe S6-S9L, demontaż ścianki szczelnej S13, S17-S20, wyrównanie ścian szczelinowych portal wschodni, profilowanie podłoża na S14-S18L, beton wyrównawczy S14,S15L, izolacja płyty dennej S19P, beton ochronny
TS-14:
żywica na cokołach nawa prawa, prace wykończeniowe przy okładzinach, betonowanie cokołów pod okładziny, ściana trójkątna
mury oporowe:
KO44, KO45 – cokoły pod okładziny, KO42-43 – zbrojenie cokołów pod okładzinę, KO38 – gzyms, KO40 – okładzina, KO47 – podwaliny pod okładzinę,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe,
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, hydrofornia – montaż, prace przy elewacji
BT4:
BT3: elewacja
BT2:
BT1: roboty wykończeniowe
Przepompownia: montaż wyposażenia
Ekrany akustyczne: montaż wypełnień, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: zasilanie zbiorników PPOŻ
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, , KS5
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, J, AE, AS, ul. Warszawska
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, układanie kabla SN, kanalizacja pod niskie napięcie, prace w budynkach BT, oświetlenie TG
Zbiorniki: ZB1 – wykop i wymiana gruntu, ZB4 – montaż wyposażenia pompowni, ZB7 -montaż zbiornika, ZB9.1 – demontaż grodzic, ZB3 – wykop pod grodzice, grodzice
DROGI – TG – prace bitumiczne
– TG za WS00 – warstwy konstrukcyjne
– km 3+600 – WS01 – korytka
– WS-01 – WD-01 – materac
– WD01 – WS02 – zabudowa warstw konstrukcyjnych
– ul. Na Zielonki – prace brukarskie, przygotowanie pod roboty bitumiczne
– trwa zasyp tunelu TS04, wykop podstropowy
– wykonywanie barier energochłonnych
– węzeł Węgrzce – prace brukarskie, kruszywa
– km 9+800 – MD12 – pobocza + zasypka pasa środkowego
– pomiędzy MD12 – TS14 – warstwa wiążąca
– pod WD15 – prace bitumiczne
– przed WS19 – nasyp
– za WS19 – nasyp przeciążeniowy
MOSTY WS-00: beton płyty przejściowej
P2A:

WS-01
: kapy chodnikowe na skrzydłach
WD-01:
płyta przejściowa
WS-02:
  betonowanie kap na skrzydłach,
WD-03a:
zakończenie izolacji na obiekcie
WD-03b:
zbrojenie kap
WD-03c: zbrojenie kap
WD-03
f: – płyta przejściowa
WD-03e:
– montaż desek gzymsowych
P8 : –
betonowanie gzymsów, demontaż deskowań
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 
brojenie kap chodnikowych, beton ochronny,
WS-08 (km 9+000): izolacja płyty ustroju nośnego z papy termozgrzewalnej, montaż krawężników i desek gzymsowych
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż barier drogowych, montaż ekranów akustycznych, warstwa wiążąca z asfaltu lanego,
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:  przygotowanie powierzchni betonu
WD-15b: 
przygotowanie powierzchni betonu
WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż dylatacji 1L, przygotowanie płyty pod wykonanie izolacji, izolacja z papy
WS-18:
WS-19:  betonowanie płyty ustroju nośnego jezdnia lewa
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton podkładowy pod kapę chodnikową, beton podkładowy S15L S17L, kapa chodnikowa, beton pod płytę przejściową, zbrojenie płyty dennej, beton płyty dennej, zasypka tunelu, drenaż, układanie odwodnienia liniowego
TS-14:
żywica na cokołach nawa prawa, prace wykończeniowe przy okładzinach, betonowanie cokołów pod okładziny, ściana trójkątna
mury oporowe:
KO44, KO45 – cokoły pod okładziny, KO42-43 – zbrojenie cokołów pod okładzinę, KO38 – gzyms, KO40 – żywice, KO47 – podwaliny pod okładzinę,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe,
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, hydrofornia – montaż, prace przy elewacji
BT4:
BT3: elewacja
BT2: roboty przygotowawcze do wykonania zadaszenia
BT1: roboty wykończeniowe
Przepompownia: montaż wyposażenia
Ekrany akustyczne: montaż wypełnień, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, kanalizacja ul. Na Zielonki, KS5
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor U, montaż pierścieni odciążających, montaż zasilania zbiorników PPOŻ, kanalizacja deszczowa OUD, kolektor J, ul. Na Zielonki
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, układanie kabla SN, kanalizacja pod niskie napięcie, prace w budynkach BT, oświetlenie TG
Zbiorniki: ZB4.1 – zasypka, ZB7 -zbrojenie płyty fundamentowej ZB9.1 – demontaż grodzic, ZB1 – grodzice, ZB3 – wykop pod grodzice, grodzice
DROGI – TG za WS00 – rozbiórka nasypu przeciążeniowego, profilowanie KRZ
– km 3+600 – WS01 – korytka
– WS-01 – WD-01 – materac
– WD01 – WS02 – zabudowa warstwy mrozoochronnej
– ul. Na Zielonki – prace brukarskie, przygotowanie pod roboty bitumiczne
– trwa zasyp tunelu TS04, wykop podstropowy
– rozpoczęcie wykonywania barier energochłonnych
– km 7+300 – 7+800 – warstwa wiążąca
– węzeł Węgrzce – prace brukarskie, kruszywa
– km 9+800 – MD12 – pobocza + zasypka pasa środkowego
– pomiędzy MD12 – TS14 – warstwa wiążąca
– pod WD15 – prace bitumiczne
– przed WS19 – nasyp
– za WS19 – nasyp przeciążeniowy – zakończono
MOSTY WS-00: betonowanie płyt przejściowych,
P2A:

WS-01
: kapy chodnikowe na skrzydłach,
WD-01:
  zasypki pod płyty przejściowe, przygotowanie pod beton wyrównawczy
WS-02:
  betonowanie kap na skrzydłach,
WD-03a:
zakończenie izolacji na obiekcie
WD-03b
-izolacja termozgrzewalna na kapach, rozpoczęcie zbrojenia kap
WD-03c: izolacja termozgrzewalna na kapach, rozpoczęcie zbrojenia kap
WD-03
f: – zasypka pod płytę przejściową, przygotowanie pod beton wyrównawczy
WD-03e:
– beton ochronny, rozpoczęcie zasypek, montaż desek gzymsowych
P8 :
– betonowanie gzymsów, demontaż deskowań
WD-07 (km 7+950):

MD-08b:
zbrojenie kap chodnikowych, beton ochronny,
WS-08 (km 9+000):  montaż krawężników, montaż deski gzymsowej, ocena pali podpory 7
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): drenaż z grysu, dylatacja jezdnia lewa i prawa, asfalt twardolany jezdnia lewa
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): naprawa płyty jezdnia lewa, przygotowanie pod papę
WS-18: kapy na skrzydłach przyczółka
WS-19: zbrojenie ustroju jezdnia lewa
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
deskowanie i zbrojenie ścian trójkątnej na portalu wschodnim, montaż odwodnienia liniowego, zasypka płyty stropowej S1-2, zasypka stropu S17-20, frezowanie ścian szczelinowych strona wschodnia, profilowanie podłoża pod płyty denne S18 -21L, zbrojenie i betonowanie płyty dennej S21P, izolacja płyty dennej S20P + beton ochronny, wykop podstropowy
TS-14:
żywica na cokołach nawa prawa, prace wykończeniowe przy okłądzinach, betonowanie cokołów pod okładziny, ściana trójkątna
mury oporowe:
KO44, KO45 – cokoły pod okładziny, KO42-43 – zbrojenie cokołów pod okładzinę, KO38 – gzyms, KO40 – żywice, KO47 – podwaliny pod okładzinę,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: prace wykończeniowe,
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, hydrofornia – montaż, prace przy elewacji
BT4:
BT3: elewacja
BT2: roboty przygotowawcze do wykonania zadaszenia
BT1: roboty wykończeniowe
Przepompownia: montaż wyposażenia
Ekrany akustyczne: montaż wypełnień, montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, kanalizacja ul. Na Zielonki, KS5
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor U, montaż pierścieni odciążających, montaż zasilania zbiorników PPOŻ, kanalizacja deszczowa OUD, kolektor J, ul. Na Zielonki
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, układanie kabla SN, kanalizacja pod niskie napięcie, prace w budynkach BT, oświetlenie TG
Zbiorniki:ZB14 – zasyp, ZB4.1 – wymiana gruntu, ZB7 -zbrojenie płyty fundamentowej ZB9.1 – demontaż grodzic, ZB1 – grodzice, ZB3 – wykop pod grodzice
DROGI – zostało położone ok 4,5 tys. ton masy
– wywieziono na utylizację ok 10 tys. ton materiału
– przywieziono 11 tys. ton kruszyw
– od początku zakresu jezdnia prawa warstwy z kruszyw
– za WS00 – rozbiórka nasypu przeciążeniowego
– od ul.Potoczek – WS-01 – warstwy bitumiczne
– obciążenie próbne pomiędzy WS01 – WD01
– ul. Na Zielonki – prace brukarskie, przygotowanie pod roboty bitumiczne
– wykop TG w obrębie węzła Zielonki
– zasyp tunelu TS-04, wykop podstropowy
– ul. Krakowskie Przedmieście – prace brukarskie
– węzeł Węgrzce – prace brukarskie, prace bitumiczne,
– węzeł Węgrzce – MD-12 – uzupełnianie poboczy, pas rozdziału, prace porządkowe
– węzeł Batowice – uzupełnianie poboczy
– za WS18 – doprowadzanie podłoża do wymaganych parametrów
– przed WS19 – budowa nasypu
– za WS19 – nasyp przeciążeniowy
MOSTY WS-00: betonowanie płyt przejściowych,
P2A:

WS-01
: kapy chodnikowe na skrzydłach,
WD-01:
 
WS-02:
betonowanie kap na skrzydłach, układanie deski
WD-03a:
żywica na nawierzchni
WD-03b
-przygotowanie pod izolację z papy termozgrzewalnej, montaż deski gzymsowej
WD-03c: przygotowanie pod izolację z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych, deksa gzymsowa
WD-03
f: – asfalt twardolany
WD-03e:
– zakończenie dylatacji
P8 :
– zbrojenie gzymsów, montaż deski
WD-07 (km 7+950):

MD-08b:
zbrojenie kap chodnikowych, drenaż
WS-08 (km 9+000): papa termozgrzewalna na kapach, montaż krawężników
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):montaż i betonowanie dylatacji, zbrojenie kap
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): śrutowanie, naprawy jezdnia lewa
WS-18:  papa termozgrzewalna na jezdni
WS-19: beton płyty ustroju jezdnia prawa
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
betonowanie fundamentu pod ścianę trójkątną na portalu zachodnim, deskowanie zbrojenie ściany trójkątnej na portalu zachodnim, montaż odwodnienia liniowego, izolacja płyty stropowej S21P, zasypka stropu S17-20, demontaż kotew ścianki szczelnej S17 – 20, profilowanie podłoża pod płytę denną S18-21L, izolacja płyty dennej S21P, zbrojenie płyty dennej S21P, zbrojenie i betonowanie ścian wypełniających w osi środkowej S22-27, frezowanie lica ścian szczelinowych
TS-14:
żywica na cokołach nawa prawa, prace wykończeniowe przy okładzinach, betonowanie cokołów pod okładziny
mury oporowe:
KO44, KO45 – cokoły pod okładziny, KO42-43 – zbrojenie cokołów pod okładzinę, KO38 – gzyms, KO40 – żywice, KO47 – podwaliny pod okładzinę,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3: elewacja
BT2: roboty przygotowawcze do wykonania zadaszenia
BT1: roboty wykończeniowe
Przepompownia: montaż wyposażenia
Ekrany akustyczne: 450m2 wypełnień, montaż podwalin,
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, kanalizacja ul. Na Zielonki, KS5
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor U, montaż pierścieni odciążających, montaż zasilania zbiorników PPOŻ, węzeł Batowice – montaż pierścieni odciążających, kanalizacja deszczowa OUD, kolektor J, ul. Na Zielonki
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, układanie kabla SN, kanalizacja pod niskie napięcie, prace w budynkach BT
Zbiorniki:ZB14 – zasyp, ZB4.1 – wymiana gruntu, ZB7 – instalacja grodzic, montaż zbiornika ZB9.1, ZB1 – grodzice, ZB3 – wykop pod grodzice
DROGI – zostało położone ok 4 tys. ton masy
– wywieziono na utylizację ok 14 tys. ton materiału
– przywieziono 12 tys. ton kruszyw
– od początku zakresu jezdnia prawa została uporządkowana
– za WS00 – rozbiórka nasypu przeciążeniowego
– 3+580 – 4+080 – podbudowa
– pomiędzy WS01 a WD01 rozbiórka platformy
– drenaż w pasie rozdziału przy KO32
– ul. Na Zielonki rozbiórka ulicy, prace brukarskie
– Trasa Wolbromska – nasyp
– ul. Krakowskie Przedmieście – prace brukarskie
– ul. Dożynkowa – warstwa wiążąca
– ul. Warszawska – prace bitumiczne, prace brukarskie
– umocnienia poboczy
– 9+600 – 12+600 – zasypany pas rozdziału, przygotowanie pod bariery
– przed WS17 – podbudowa bitumiczna
– umacnianie rowów i skarp.
MOSTY WS-00: betonowanie płyt przejściowych,
P2A:

WS-01
: izolacja termozgrzewalna na jezdni lewej płyty przejściowej, beton podkładowy pod kapę
WD-01:
 
WS-02:
  betonowanie kap, beton podkładowy
WD-03a:
przygotowanie nawierzchni
WD-03b
-izolacja termozgrzewalna na kapach chodnikowych
WD-03c: izolacja termozgrzewalna, betonowanie segmentu nr 2
WD-03
f: – izolacja termozgrzewalna w śladzie jezdni
WD-03e:
– izolacja termozgrzewalna na ustroju
P8 :
– zbrojenie i betonowanie
WD-07 (km 7+950):

MD-08b:
izolacja z papy termozgrzewalnej na kapach
WS-08 (km 9+000): papa termozgrzewalna na kapach
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż i betonowanie dylatacji, zbrojenie dylatacji, zbrojenie kap na skrzydłach
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 
zbrojenie pod latarnie, betonowanie
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż dylatacji, kapy chodnikowe
WS-18:  papa termozgrzewalna na jezdni
WS-19: zbrojenie płyty ustroju
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i deskowanie pod ścianę trójkątną wlot zachodni, izolacja boków płyty S1-2, betonowanie ścian w niszach, drenaż płyty dennej, zasypka stropu S17 – 20, izolacja płyty stropowej, frezowanie ściany, profilowanie podłoża pod płytę denną, wykop podstropowy
TS-14:
drzwi ewakuacyjne pomiędzy nawami, zakończono okładziny ścian, dylatacja pomiędzy odwodnieniem liniowym a nawierzchnią betonową,
mury oporowe:
KO35c – kapy, KO39 i KO39c – prace przy wieńcu, KO49, 50 – montaż stelaży pod okładzinę
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3: elewacja
BT2: roboty przygotowawcze do wykonania zadaszenia
BT1: roboty wykończeniowe
Przepompownia: montaż wyposażenia
Ekrany akustyczne: montaż paneli wypełniających, belki podwalinowe, głowice pod słupy,
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, kanalizacja ul. Na Zielonki, KS5
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor kanalizacja przy OUD, K, JK, AF, A, O-Krakowskie Przedmieście, KS5
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, układanie kabla SN, kanalizacja pod niskie napięcie, prace w budynkach BT
Zbiorniki:ZB14 – zasyp, ZB4.1 – wymiana gruntu, ZB7 – instalacja grodzic, montaż zbiornika ZB9.1, ZB1 – grodzice, ZB3 – wykop pod grodzice
DROGI – rozbiórka nasypu przeciążeniowego za WS-00
– pomiędzy P2B a WS-01 – warstwy konstrukcyjne
– WD-01 – WS-02 – kostrukcje
– ul. Na Zielonki – prace brukarskie
– km 5+560 – wykop
– ul. Krakowskie Przedmieście – warstwa mrozoochronna
– TS-04 – wykop
– węzeł Węgrzce – zabudowa kosntrukcji, prace brukarskie
– węzeł Batowice TG – podłoże
– przed WS-17 – warstwy konstrukcyjne
– za WS18 – warstwa mrozoochronna
– nasyp za WS-19 – nasyp przeciążeniowy
– warstwy konstrukcyjne na drogach dojazdowych
MOSTY WS-00: kapy chodnikowe
P2A:

WS-01
: betonowanie płyty przejściowej
WD-01:
 
WS-02:
  krawężniki
WD-03a:
beton wnęk dylatacyjnych
WD-03b
-izolacja termozgrzewalna na kapach chodnikowych
WD-03c: izolacja termozgrzewalna
WD-03
f: – płyty przejściowe
WD-03e:
– przygotowanie podłoża pod izolację termozgrzewalną
P8 :
– betonowanie ramy przepustu
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 
 izolacja z papy termozgrzewalnej
WS-08 (km 9+000): przygotowanie powierzchni na kapach
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie wnęk dylatacyjnych,
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż dylatacji
WS-18:  kapy chodnikowe
WS-19: zbrojenie płyty ustroju
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton płyty dennej S7L, S9L, zasypka stropu S17-20, wykop podstropowy od strony wschodniej, drenaż w tunelu, betonowanie wnęk,
TS-14:
okładziny ścian bocznych, montaż wentylatorów. przygotowanie powierzchni pod żywice na chodniku, nawierzchnia betonowa
mury oporowe:
KO36-Ko37 – montaż balustrad, zasypy murów kontowych
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3: elewacja
BT2: roboty przygotowawcze do wykonania zadaszenia
BT1: roboty wykończeniowe
Przepompownia: przygotowanie do montażu urządzeń
Ekrany akustyczne: montaż paneli wypełniających, belki podwalinowe, głowice pod słupy,
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, kanalizacja ul. Na Zielonki, KS5
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor kanalizacja przy OUD, K, JK, AF, A, O-Krakowskie Przedmieście, KS5
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, układanie kabla SN, kanalizacja pod niskie napięcie, prace w budynkach BT
Zbiorniki:ZB14 – zasyp, ZB4.1 – wymiana gruntu, ZB7 – instalacja grodzic, montaż zbiornika ZB9.1
DROGI – rozbiórka nasypu przeciążeniowego za WS-00
– pomiędzy P2B a WS-01 – warstwy konstrukcyjne
– WD-01 – WS-02 – jezdnia prawa podłoże pod konstrukcje
– ul. Na Zielonki – prace brukarskie
– km 5+560 – wykop
– ul. Krakowskie Przedmieście – warstwa mrozoochronna
– TS-04 – wykop
– węzeł Węgrzce – zabudowa konstrukcji, prace brukarskie
– ułożono 4t masy
– węzeł Batowice TG – sączki, podłoże
– przed WS-17 – warstwa mrozoochronna
– za WS18 – warstwa mrozoochronna
– nasyp za WS-19 – zakończono
MOSTY WS-00: betonowanie płyty przejściowej P1P
P2A:

WS-01
: betonowanie płyty przejściowej P1L
WD-01:
 
WS-02:
  krawężniki
WD-03a: 
przygotowanie pod izolacje
WD-03b
-izolacja termozgrzewalna na kapach chodnikowych
WD-03c: -izolacja termozgrzewalna na kapach chodnikowych
WD-03
f: – izolacja z papy termozgrzewalnej
WD-03e:
– przygotowanie podłoża pod izolację termozgrzewalną
P8 : –
zbrojenie ramy przepustu
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 
 izolacja z papy termozgrzewalnej
WS-08 (km 9+000): przygotowanie powierzchni na kapach
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie wnęk dylatacyjnych,
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): betonowanie kap chodnikowych, montaż dylatacji 4P
WS-18:  przygotowanie powierzchni betonu pod wykonanie izolacji na części jezdnej
WS-19: zbrojenie płyty ustroju
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
pale CFA pod ściany trójkątne, zbrojenie i betonowanie S1P, ściany i strop w niszach na S2L S1P, drenaż płyty dennej nawa lewa, izolacja płyty stropowej S21L, zasypka stropu S17-20, beton wyrównawczy pod przegłębienie S20-21, trwa wykop podstropowy
TS-14:
okładziny ścian bocznych, montaż wentylatorów – 8szt. przygotowanie powierzchni pod żywice na chodniku, nawierzchnia betonowa
mury oporowe:
KO36-Ko37 – montaż balustrad,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3: elewacja
BT2: roboty przygotowawcze do wykonania zadaszenia
BT1: roboty wykończeniowe
Przepompownia: przygotowanie do montażu urządzeń
Ekrany akustyczne: montaż paneli wypełniających, belki podwalinowe, głowice pod słupy,
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, kanalizacja ul. Na Zielonki, KS5
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor kanalizacja przy OUD, K, JK, AF, A, O-Krakowskie Przedmieście, KS5
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, układanie kabla SN, kanalizacja pod niskie napięcie, prace w budynkach BT
Zbiorniki:ZB14 – zasyp, ZB4.1 – wymiana gruntu, ZB7 – instalacja grodzic
DROGI – DD03 – warstwa mrozoochronna
– pomiary nasypu przeciążeniowego za P2b – zerowy
– km 3+980 – WS01 – KRZ
– WD01 – WS01 – podłoże
– ul. Na Zielonki km 0+000 – 0+520 – KRZ i warstwa mrozoochronna, km 0+500 – 0+720 – prace brukarskie
– Trasa Wolbromska – nasyp
– DD09 – nasyp
– wykop podstropowy na TS04, zasyp tunelu
– ul. Warszawska strona południowa – uciąglenie kanalizacji
– P10 – warstwa mrozoochronna jezdnia lewa
– między MD12 – TS14 – podbudowa bitumiczna
– DD15 – podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca
– km 12+380 – 12+600 – podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca
– wykop pod WD15,
– za WS18 – doprowadzenie podłoża do parametrów wymaganych
– DD22 – kruszywo łamane
– za WS19 – nasyp
MOSTY WS-00: betonowanie płyty przejściowej P1P, betonowanie kap chodnikowych
P2A:

WS-01
: betonowanie płyty przejściowej P1P, betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach
WD-01:
 
WS-02:
 
WD-03a:

WD-03b –
zbrojenie segmentu 3
WD-03c:
-zbrojenie segmentu 2
WD-03
g: -betonowanie kap chodnikowych
WD-03e:
– przygotowanie podłoża pod izolację termozgrzewalną
P8 : –
zbrojenie ramy przepustu
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie wnęk dylatacyjnych,
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): betonowanie kap chodnikowych
WS-18: 
WS-19: zbrojenie płyty ustroju
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
izolacja płyty stropowej S1, zbrojenie i betonowanie płyty ustroju S1P, izolacja płyty dennej S1P, ściany w niszach S2L, betonowanie płyty dennej S9L, drenaż płyty dennej S1, izolacja boków S20, zasypka boków S17-S20, frezowanie ścian S20, S21, wykop podstropowy
TS-14:
okładziny ścian bocznych, montaż wentylatorów – 9szt, prace wykończeniowe nawierzchni betonowej, wykonanie drabin w niszach, uszczelnienie dylatacji nawierzchni
mury oporowe:
KO37d, KO37e, KO35f, KO40, KO41, KO36a, KO37b
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3: elewacja
BT2: roboty przygotowawcze do wykonania zadaszenia
BT1: roboty wykończeniowe
Przepompownia: przygotowanie do montażu urządzeń
Ekrany akustyczne: montaż paneli wypełniających, belki podwalinowe, głowice pod słupy,
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, kanalizacja ul. Na Zielonki, KS5
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor kanalizacja przy OUD, K, JK, AF, A, O-Krakowskie Przedmieście, KS5
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, układanie kabla SN, kanalizacja pod niskie napięcie, prace w budynkach BT
Zbiorniki:ZB14 – montaż, ZB9 – zakończono, zbiorniki 7 – wykop
DROGI – km 3+580 – 4+915 – podbudowa pomocnicza
– pod WD01 – KRZ
– między WS01-WS02 – jezdnia prawa KRZ
– ul. Na Zielonki – warstwa mrozoochronna do 0+500, krawężniki, ścieki
– ul. Jęczmienna – wykop, konstrukcja
– DD09 – nasyp
– Trasa Wolbromska 0+200 – 0+290 – wykop, 0+430 – 0+540 – nasyp
– ul. Krakowskie Przedmieście KRZ
– TS04 – wykop podstropowy, zasypka tunelu
– ul. Warszawska – strona południowa – warstwa mrozoochronna, podbudowa pomocnicza
– P10 – jezdnia lewa – warstwa mrozoochronna
– pomiędzy MD12 a TS14 – podbudowa z kamienia łamanego
– km 12+600 – wykop
– DD12 – podbudowa pod roboty bitumiczne
– za WS19 – nasyp
– DD20 – warstwa mrozoochronna
MOSTY WS-00:
P2A:

WS-01
: betonowanie płyty przejściowej, kapy chodnikowe, warstwa wiążąca z asfaltu jezdnia prawa
WD-01:
 
WS-02:
 
WD-03a:

WD-03b –
zbrojenie segmentu drugiego
WD-03c:
-zbrojenie segmentu 3
WD-03
g: -betonowanie kap chodnikowych
WD-03e:
– izolacja na kapach
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): deskowanie wnęk dylatacyjnych, zabezpieczenie antykorozyjne
P-13:  –
WD-14a:  zabezpieczenie antykorozyjne
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16: 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): zbrojenie kap chodnikowych
WS-18: 
WS-19: montaż belek prefabrykowanych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
izolacja płyty stropowej S1, S2, beton ochronny, beton w niszach, beton płyty dennej S3P, izolacja płyty dennej i beton ochronny S2P, zbrojenie płyty dennej S9L, zasypka stropu S17-18, wykop 10 mb.
TS-14:
okładziny ścian, montaż uchwytów pod wentylatory, prace przy drzwiach ewakuacyjnych, nawierzchnia betonowa – prace wykończeniowe, podbudowa pod cokoły, wyposażenie
mury oporowe:
KO37a , KO46, KO31, KO35d, KO36, KO45, KO50
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3: montaż konstrukcji stalowej zadaszenia
BT2:
BT1: instalacja elektryczna
Przepompownia: przygotowanie do montażu urządzeń
Ekrany akustyczne: montaż paneli wypełniających, montaż słupów, montaż słupów na MD12, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe –
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, kanalizacja ul. Na Zielonki, KS5
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor kanalizacja przy OUD, K, JK, AF, A, O-Krakowskie Przedmieście, KS5
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN, prace w budynkach
Zbiorniki:ZB14 – montaż, ZB9 – zakończono, zbiorniki 7 – wykop
DROGI – km 4+580 – 4+915 – warstwa mrozoochronna, podbudowa z kamienia łamanego
– przed ul. Łokietka – dokończenie robót kanalizacyjnych
– pomiędzy ul. Łokietka a ul. Jurajska – wykop
– km 5+300 – 5+500 – warstwa mrozoochronna
– ul. Zięby – KRZ
– Trasa Wolbromska – nasyp
– ul. Na Zielonki – prace brukarskie,
– ul. Krakowskie Przedmieście – nasyp
– TS-04 – zasyp w śladzie DD-09, wykop
– TG jezdnia prawa prz KO37d – warstwa mrozoochronna
– ul. Warszawska strona południowa – warstwa mrozoochronna
– umocnienia rowów w zakresie ZRID II
– pomiędzy MD12 a TS14 – warstwa mrozoochronna, podbudowa pomocnicza
– km 12+600 – WD15 – wykop
– węzeł Batowice – WS-17 – jezdnia prawa – druga warstwa podbudowy bitumicznej, warstwa wiążąca
– pomiędzy WS17 a WS18 – podbudowa i warstwa wiążąca jezdnia lewa
– za WS18 – rozbiórka nasypu przeciążeniowego
– za WS19 – nasyp
MOSTY WS-00: zbrojenie płyty przejściowej
P2A:

WS-01
: zbrojenie i beton płyty
WD-01:
 
WS-02:
 
WD-03a:
-betonowanie wnęk dylatacyjnych
WD-03b –
betonowanie S2
WD-03c:
-zbrojenie segmentu 3
WD-03
g: -betonowanie kap chodnikowych
WD-03e:
– zbrojenie płyt przejściowych podpora 1
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):
kapy chodnikowe
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): schody skarpowe, prace wykończeniowe przy dylatacjach
P-13:  –
WD-14a: 
WD-15a: 
WD-15b: 

WD-16:
montaż zbrojenia wspornika pod latarnie, zabezpieczenie antykorozyjne
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wstępny montaż dylatacji, izolacja na ściankach zaplecznych
WS-18:  izolacja na płytach przejściowych, ścianka zapleczna
WS-19: montaż podparcia tymczasowego i przygotowanie do montażu belek
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton ochronny płyty dennej S4P, izolacja płyty dennej i beton ochronny S3P, zbrojenie płyty dennej S3P, zbrojenie i betonowanie płyty dennej S8L, izolacja płyty dennej i beton ochronnej S9L, ściany i stop w niszach P2, izolacja boków na S18, 19, wykop podstropowy
TS-14:
okładziny ścian, montaż uchwytów pod wentylatory, prace przy drzwiach ewakuacyjnych
mury oporowe:
KO37a , KO46, KO31, KO35d, KO36, KO45, KO50
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3:montaż konstrukcji stalowej zadaszenia
BT2:
BT1: instalacja elektryczna
Przepompownia: przygotowanie do montażu urządzeń
Ekrany akustyczne: montaż paneli wypełniających, montaż słupów, montaż słupów na MD12, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe – G10 – tłokowanie
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, kanalizacja ul. Na Zielonki
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor kanalizacja przy OUD, K, JK, AF, A, O-Krakowskie Przedmieście, KS5
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN, prace w budynkach
Zbiorniki: ZB4.1 – wykop, ZB14 – montaż, ZB9 – zakończono, zbiorniki PPOŻ – montaż,
DROGI – DD-03 – wzmocnienie podłoża, materac,
– km 3+500 -3+900 – warstwa mrozoochronna
– km 4+350 – 4+900 – wykop, profilowanie skarp
– km 5+020 – 5+200 – warstwa mrozoochronna
– ul. Jurajska – warstwa mrozoochronna
– km 5+500 – 5+700 – prace brukarskie
– km 7+040 – 8+200 – wykop
– ul. Na Zielonki – zamknięcie ulicy, rozpoczęcie prac
– Trasa Wolbromska – nasyp
– wykop TS-04, zasyp tunelu
– km 9+600 – wykop
– ul. Warszawska – zabudowa branży, wzmacnianie podłoża
– między TS-14 – WD-15 – prace bitumiczne
– między WD-16-WD-17 – prace bitumiczne
– humusowanie skarp i terenów płąskich
– wykop rowów przy DD13, DD15b
– zasypka zbiornika PPOŻ
– rozbiórka przeciążenia za WS17
– materac na styku z S7
– prace brukarskie
MOSTY WS-00:
P2A:

WS-01
: izolacja termozgrzewalna
WD-01:
 
WS-02:
zbrojenie kap i desek gzymsowych
WD-03a:
-zbrojenie urządzeń dylatacyjnych
WD-03b –
betonowanie S2
WD-03c:
-zbrojenie
WD-03
g: -betonowanie kap chodnikowych
WD-03e:
– zbrojenie płyt przejściowych podpora 1
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):
kapy chodnikowe
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie dylatacji JL P13, asfalt lany,
P-13:  –
WD-14a: hydrofobizacja, warstwa zabezpieczająca
WD-15a: przeciwspadek z asfaltu lanego, przygotowanie pod hydrofobizacje
WD-15b:
przeciwspadek z asfaltu lanego, przygotowanie pod hydrofobizacje,
WD-16:
montaż zbrojenia wspornika pod latarnie
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wstępny montaż dylatacji, zbrojenie kap chodnikowych
WS-18:  montaż schodów skarpowych, wykończenia przy dylatacji
WS-19: ława pod drenaż
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton ochronny płyty dennej S5P, izolacja płyty dennej S5, zbrojenie płyty dennej S5P, zbrojenie i beton płyty dennej S6L, izolacja płyty dennej beton ochronny S7L, zbrojenie płyty dennej S7L, ściany i stopy w niszach S1, izolacja boków S17, zasypka S17-20, wykop podstropowy
TS-14:
dylatacje stropu nawa lewa i prawa, okładziny ścian, prace wykończeniowe, hydrofobizacja
mury oporowe:
KO37 , KO46, KO31, KO35d, KO36, KO45, KO50
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3:montaż konstrukcji stalowej zadaszenia
BT2:
BT1: instalacja elektryczna
Przepompownia: przygotowanie do montażu urządzeń
Ekrany akustyczne: montaż paneli wypełniających, montaż słupów, montaż słupów na MD12, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe – G10 – tłokowanie
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, kanalizacja ul. Na Zielonki
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor kanalizacja przy OUD, K, JK, AF, A, O-Krakowskie Przedmieście, KS5
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN, prace w budynkach
Zbiorniki: ZB4.1 – wykop, ZB14 – montaż, ZB9 – zakończono, zbiorniki PPOŻ – montaż,
DROGI – DD-03 – wzmocnienie podłoża, materac,
– km 3+500 -3+900 – warstwa mrozoochronna
– km 4+350 – 4+900 – wykop, profilowanie skarp
– km 5+020 – 5+200 – warstwa mrozoochronna
– ul. Jurajska – warstwa mrozoochronna
– km 5+500 – 5+700 – prace brukarskie
– km 7+040 – 8+200 – wykop
– ul. Na Zielonki – zamknięcie ulicy, rozpoczęcie prac
– Trasa Wolbromska – nasyp
– wykop TS-04, zasyp tunelu
– km 9+600 – wykop
– ul. Warszawska – wykop, rozbiórka
– humusowanie skarp i terenów płaskich
– wykop rowów przy DD13, DD15b
– zasypka zbiornika PPOŻ
– podbudowa zasadnicza DD13, DD15b
– rozbiórka przeciążenia za WS17
– materac na styku z S7
MOSTY WS-00:
P2A:

WS-01
: izolacja termozgrzewalna JL
WD-01:
 
WS-02:
zbrojenie kap i desek gzymsowych
WD-03a:
-zbrojenie urządzeń dylatacyjnych
WD-03b –
przygotowanie do betonowania S2
WD-03c:
-zbrojenie segmentu 1
WD-03
g: -betonowanie kap chodnikowych
WD-03e:
– zbrojenie płyt przejściowych podpora 1
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 
betonowanie płyt przejściowych
WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie dylatacji modułowych P13, warstwa wiążąca
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b: –
,
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): -betonowanie dylatacji P1
WS-18:  -montaż schodów skarpowych
WS-19: – zasypka fundamentu P1
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton ochronny płyty dennej S5P, izolacja płyty dennej S5, zbrojenie płyty dennej S5P, zbrojenie i beton płyty dennej S6L, izolacja płyty dennej beton ochronny S7L, zbrojenie płyty dennej S7L, ściany i stopy w niszach S1, izolacja boków S17, zasypka S17-20, wykop podstropowy
TS-14:
zbrojenie ram drzwi na S4, dylatacje stropu nawa lewa i prawa, okładziny ścian, prace wykończeniowe
mury oporowe:
KO37 , KO46, KO31, KO35d, KO36, KO45, KO50
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3:montaż konstrukcji stalowej zadaszenia
BT2:
BT1: instalacja elektryczna
Przepompownia: przygotowanie do montażu urządzeń
Ekrany akustyczne: montaż paneli wypełniających, montaż słupów, montaż słupów na MD12, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe – G10 – tłokowanie
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, kanalizacja ul. Na Zielonki
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor kanalizacja przy OUD, K, JK, AF, A, O-Krakowskie Przedmieście, KS5
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN, prace w budynkach
Zbiorniki: ZB4.1 – wykop, ZB14 – montaż, ZB9 – zakończono, zbiorniki PPOŻ – montaż,
DROGI -TG km 4+000 – podłoże przygotowywane pod korpus
– TG 4+500 – 4+700 – wykop
– TG 5+050 – 5+300 – podłoże pod warstwę mrozoochronną
– TG 5+350 – wykop
– węzeł Zielonki wykop pod łącznicę A i B
– ul. Na Zielonki – warstwa mrozoochronna
– wykop KO35e
– Trasa Wolbromska przygotowanie podłoża pod nasyp
– zasyp tunelu TS4
– ul. Krakowskie Przedmieście – nasyp
– TS04 wykop podstropowy
– ul. Warszawska – wymiana gruntu, rozbiórka
– pod WD-09 – wykop
– TG 12+450 – 12+700 – podbudowa z kamienia łamanego
– przed WS17 – podbudowa bitumiczna
– za WS-18 rozbiórka nasypu
– za WS19 – nasyp drogowy
– DD-22 warstwa mrozoochronna
MOSTY WS-00:
P2A:

WS-01
: izolacja termozgrzewalna JP
WD-01:
przygotowanie powierzchni pod papę
WS-02:
izolacja na kapach chodnikowych
WD-03a: –

WD-03b –
montaż zbrojenie segmentu 2
WD-03c:

WD-03
g:
WD-03e:
– montaż zbrojenia płyt przejściowych
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 
zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych
P8: wykonanie betonu podkładowego, badanie ciągłości kolumn
WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż barier, nawierzchnia JP, betonowanie dylatacji p13 JP
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b: –
,
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): -montaż odwodnienia, prace antykorozyjne, betonowanie dylatacji 1P
WS-18:  -kapy chodnikowe
WS-19: – zbrojenie i betonowanie skrzydełka na P1
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton płyty dennej S5L, izolacja płyty dennej S6, zbrojenie i betonowanie S6P, zbrojenie płyty dennej S6L, ściany i strop w niszach S5, wykop podstropowy
TS-14:
płyty przejściowe, okładziny, drabiny w niszach
mury oporowe:
KO37 , KO46, KO31, KO35d, KO36, KO45, KO50
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3:montaż konstrukcji stalowej zadaszenia
BT2:
BT1: instalacja elektryczna
Przepompownia: przygotowanie do montażu urządzeń
Ekrany akustyczne: montaż paneli wypełniających, montaż słupów, montaż słupów na MD12, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe – G10 – tłokowanie
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS3, kanalizacja ul. Na Zielonki
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor F, K, JK, AF, A, I
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN, prace w budynkach
Zbiorniki: ZB14 – zbrojenie płyty fundamentowej, ZB9 – demontaż grodzic, zbiornik przeciwpożarowy – montaż, ZB-15 zasypka zbiornika, montaż wyposażenia pompowni P13
DROGI -prace na skrzyżowaniu DD03 z DD02
– wzmocnienie podłoża DD01
– TG przed WS00 – nasyp
– rozbiórka nasypu przeciążeniowego przed WS01
– wykop wzdłuż muru KO30
– km 5+300 – 5+400 wykop
– ul. Na Zielonki – podłoże, wykop
– wykop KO35e
– Trasa Wolbromska przygotowanie podłoża pod nasyp
– zasyp tunelu TS4
– ul. Krakowskie Przedmieście – nasyp
– TS04 wykop podstropowy
– TG 9+300 – 9+500 – podbudowa z kruszywa łamanego
– ul. Warszawska – frezowanie oraz wykop pomiędzy obiektami
– TS14 – zasyp i profilowanie
– DD15b – podłoże i warstwa mrozoochronna
– wykop pomiędzy obiektami WD15
– przed WS17 – podbudowa bitumiczna
– za WS19 – nasyp drogowy
MOSTY WS-00:
P2A:

WS-01
: –
WD-01:

WS-02:

WD-03a: –
montaż urządzeń dylatacyjnych
WD-03b –
montaż zbrojenie segmentu
WD-03c:
-betonowanie segmentu 2
WD-03
g: -zbrojenie kap chodnikowych
WD-03e:
-beton podkładowy pod płyty przejściowe
WD-03g
: – zbrojenie kap chodnikowych
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 
warstwa wyrównawcza
WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż barier, dylatacja,
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b: –
,
WD-16:
żywica na kapach chodnikowych w rejonie skrzydeł
WS-17 (km 13+400 – 13+500): -demontaż deskowania nad trakcją kolejową, izolacja termozgrzewalna
WS-18:  -prace na płytach przejściowych i ściankach zaplecznych
WS-19: – zbrojenie i betonowanie skrzydełka na P1
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Izolacja płyty dennej, beton ochronny S5L, betonowanie płyty dennej S7P, beton ochronny S1, S18, ściany w niszach na S5, przygotowanie podłoża
TS-14:
nawierzchnia betonowa – 100%, okładziny, montaż drabin w niszach, prace wykończeniowe
mury oporowe:
KO37 , KO46, KO31, KO35d, KO36, KO45, KO50
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3:
BT2: izolacja dachu
BT1: instalacja elektryczna
Przepompownia: prace żelbetowe
Ekrany akustyczne: montaż paneli wypełniających, montaż słupów, montaż słupów na MD12, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe – G10 – ul. Krakowskie Przedmieście
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor F, K, JK, AF,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB14 – zbrojenie płyty fundamentowej, ZB9 – demontaż grodzic, zbiornik przeciwpożarowy – montaż, ZB-15 zasypka zbiornika, montaż wyposażenia pompowni P12 i P13
DROGI -TG przed WS00 – nasyp
– za WS00- nasyp przeciążeniowy
– przed WS02 TG – rozbiórka nasypu przeciążeniowego
– wykop wzdłuż muru KO30
– km 5+300 – 5+400 wykop
– ul. Na Zielonki – podłoże
– Trasa Wolbromska przygotowanie podłoża pod nasyp
– ul. Krakowskie Przedmieście – nasyp
– km 9+300 -9+500 – warstwa mrozoochronna, podbudowa pomocnicza
– węzeł Węgrzce – podbudowa pomocnicza,
– zasypka murów kontowych przy B4
– TG km 10+600 – wartswa mrozoochronna
– prace brukarskie przy BT4
– zasyp tunelu TS4
– km 12+400 – 12+570 JP – prace bitumiczne
– węzeł Batowice – warstwa ścieralna, zmiana organizacji ruchu
– km 12 +900 – 13+100 – podbudowa z kruszywa łamanego
– przed WS17 – KRZ
– ul. Jęczmienna/Na Zielonki – zmiana organizacji ruchu
– ul. Jęczmienna – stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY WS-00: -płyty przejściowe
P2A:

WS-01
: betonowanie urządzeń dylatacyjnych
WD-01:

WS-02:
-żywica na kapach chodnikowych
WD-03a: –
betonowanie ścianek zaplecznych
WD-03b –
montaż zbrojenie segmentu nr 2
WD-03c:
-betonowanie segmentu 2
WD-03
g: -zbrojenie kap chodnikowych
WD-03e:
-beton wyrównawczy pod płyty przejściowe
WD-03g
: – zbrojenie kap chodnikowych
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 
zasypka inżynierska
WS-08 (km 9+000): -betonowanie płyt przejściowych na podporze nr 1 (L i P)
WD-09a: w-wa ścieralna
WD-09b:
  w-wa ścieralna
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie kap chodnikowych, montaż słupów ekranów akustycznych, izolacja jezdni prawej, przygotowanie wnęki pod montaż dylatacji p13
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b: –
,
WD-16:
żywica na kapach chodnikowych w rejonie skrzydeł
WS-17 (km 13+400 – 13+500): -montaż zbrojenia kap chodnikowych, izolacja termozgrzewalna
WS-18:  – betonowanie kap chodnikowych, schody skarpowe, izolacja filarów
WS-19: – betonowanie korpusu 1L i skrzydła 1P, montaż zbrojenia korpusu 1P i skrzydła 1L
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton ochronny S1, zbrojenie i betonowanie płyty dennej S8 P, izolacja płyty stropowej S18, beton stropu S20, izolacja S1, ściany w niszach na S26 JP, zasypka stropu tunelu w ciągu starego koryta Prądnika
TS-14:
nawierzchnia betonowa nawa lewa, okładziny, drzwi w niszach SOS, wykończenie nisz
mury oporowe:
KO37 , KO46, KO31, KO35d, KO36, KO45, KO50
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3:
BT2: izolacja dachu
BT1: instalacja elektryczna
Przepompownia: prace żelbetowe
Ekrany akustyczne: montaż paneli wypełniających, montaż słupów, montaż słupów na MD12, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe – G10 – ul. Krakowskie Przedmieście
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor F, K, JK, AF,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB14 – zbrojenie płyty fundamentowej, ZB9 – demontaż grodzic, zbiornik przeciwpożarowy – montaż, ZB-15 zasypka zbiornika, montaż wyposażenia pompowni P12 i P13
DROGI -TG przed WS00 – nasyp
– za WS00- nasyp przeciążeniowy
– przed WS02 TG – rozbiórka nasypu przeciążeniowego
– wykop wzdłuż muru KO30
– km 5+300 – 5+400 wykop
– ul. Na Zielonki – podłoże
– Trasa Wolbromska przygotowanie podłoża pod nasyp
– ul. Krakowskie Przedmieście – nasyp
– km 9+300 -9+500 – warstwa mrozoochronna, podbudowa pomocnicza
– węzeł Węgrzce – podbudowa pomocnicza,
– zasypka murów kontowych przy B4
– TG km 10+600 – warstwa mrozoochronna
– prace brukarskie przy BT4
– zasyp tunelu TS4
– km 12=400 – 12+570 JP – prace bitumiczne
– węzeł Batowice -podbudowa zasadnicza
– km 12 +900 – 13+100 – podbudowa z kruszywa łamanego
– przed WS17 – KRZ
MOSTY WS-00: -płyty przejściowe
P2A:

WS-01
: betonowanie urządzeń dylatacyjnych
WD-01:

WS-02:
-płyty przejściowe – zbrojenie
WD-03a: –

WD-03b –
betonowanie ustroju
WD-03c:
-zbrojenie segmentu 2
WD-03
g: -zbrojenie kap chodnikowych
WD-03e:
-zasypka pod drenaż
WD-03f
: – izolacja termozgrzewalna
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000): –
WD-09a: drenaż
WD-09b:
  drenaż
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie kap chodnikowych, montaż słupów ekranów akustycznych, izolacja jezdni prawej
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b: –
,
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): -betonowanie kap chodnikowych, izolacja termozgrzewalna
WS-18:  – izolacja
WS-19: –
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton ochronny S1, zbrojenie i betonowanie płyty dennej S8 P, izolacja płyty stropowej S18, beton stropu S20, izolacja S1, ściany w niszach na S26 JP
TS-14:
nawierzchnia betonowa nawa lewa, okładziny, drzwi w niszach SOS, wykończenie nisz
mury oporowe:
KO37 , KO46, KO31, KO35d, KO36, KO45, KO50,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3:
BT2: izolacja dachu
BT1: instalacja elektryczna
Przepompownia: prace żelbetowe
Ekrany akustyczne: montaż paneli wypełniających, montaż słupów, montaż słupów na MD12, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Instalacje gazowe – G10 – ul. Krakowskie Przedmieście
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor F, K, JK, AF,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB14 – wykop, ZB9 – demontaż grodzi, zbiornik przeciwpożarowy – montaż
DROGI -TG przed WS00 – nasyp
– za WS00- nasyp przeciążeniowy
– przed WS02 TG – rozbiórka nasypu przeciążeniowego
– wykop wzdłuż muru KO30
– przed ul. Jurajską ostatnia warstwa nasypu
– DD04 – zostało uciąglone
– km 5+300 – 5+400 wykop
– ul. Na Zielonki – wykop
– Trasa Wolbromska przygotowanie podłoża pod nasyp
– ul. Krakowskie Przedmieście – nasyp
– węzeł Węgrzce – podbudowa pomocnicza,
– DD13 – nasyp, warstwa mrozoochronna, podbudowa
– TG km 10+600 – warstwa mrozoochronna
– prace brukarskie przy BT4
– km 12+400 – 12+570 JP – prace bitumiczne
– węzeł Batowice – SMA na obiektach, zmiana organizacji ruchu
– km 12 +900 – 13+100 – podbudowa z kruszywa łamanego
– TS14 – zasypka stropu
MOSTY WS-00: -płyty przejściowe
P2A:

WS-01
: beton kap chodnikowych
WD-01:

WS-02:

WD-03a: –

WD-03b –
betonowanie ustroju
WD-03c:
-zbrojenie segmentu 2
WD-03
g: -izolacja kap chodnikowych
WD-03e:
-zasypka pod drenaż
WD-03f
: – izolacja termozgrzewalna
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000): –
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie kap chodnikowych przy dylatacji P1, montaż słupów ekranów akustycznych, betonowanie płyt przejściowych, izolacja jezdni prawej
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a: drenaż, warstwa ścieralna
WD-15b: 
drenaż,
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): -betonowanie kap chodnikowych, izolacja termozgrzewalna
WS-18:  – izolacja
WS-19: –
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
przygotowanie pod płytę denną S1-5 JP, betonowanie ściany nisz S26 JL, beton płyty dennej S2 JL, izolacja płyty dennej S9 JP, beton podkładowy płyty dennej S3-5
TS-14:
wykonywanie nawierzchni betonowej nawa prawa, okładziny ścian, prace przy niszach
mury oporowe:
KO37 , KO46, KO31, KO35d, KO36, KO45,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3:
BT2: izolacja dachu
BT1: instalacja elektryczna
Przepompownia: prace żelbetowe
Ekrany akustyczne: wywiercono ok. 36 szt. pali, zamontowano ok. 136 słupów, montaż słupów na MD12, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe – G10 – ul. Krakowskie Przedmieście
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor F, K, JK, odwodnienie TG
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB15 -montaż, ZB14 – wykop, ZB9 – demontaż grodzi, zbiornik przeciwpożarowy
DROGI -TG przed WS00 – nasyp
– za WS00- nasyp przeciążeniowy
– przed WS01 TG – rozbiórka nasypu przeciążeniowego
– wykop wzdłuż muru KO30
– przed ul. Jurajską ostatnia warstwa nasypu
– DD04 – uciąglenie
– km 5+300 – wykop
– ul. Na Zielonki – wykop
– wykop wstępny pod ZB4.1
– ul. Krakowskie Przedmieście – nasyp
– km 7+000 – warstwa wiążąca
– pod WS07 – warstwa wiążąca
– km 9+500 JP – podłoże pod konstrukcje
– węzeł Węgrzce – nasyp DD13 – DD11
MOSTY WS-00: -warstwa wyrównawcza pod płytę przejściową
P2A:

WS-01
: beton kap chodnikowych
WD-01:
wykop podstropowy
WS-02:
warstwa wiążąca z asfaltu
WD-03a: –
beton płyty ustroju
WD-03b –
zbrojenie płyty, 
WD-03c:
-zbrojenie segmentu 2
WD-03
g: -izolacja kap chodnikowych
WD-03e:
-zasypka pod drenaż
WD-03f
: – izolacja termozgrzewalna
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000): zbrojenie płyt przejściowych P1
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie kap chodnikowych przy dylatacji P1, montaż słupów ekranów akustycznych, betonowanie płyt przejściowych
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b: 

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): -betonowanie kap chodnikowych, izolacja termozgrzewalna
WS-18:  – izolacja
WS-19: –
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton ochronny płyty dennej S2L, beton wyrównawczy pod płytę denną S6-8L, beton płyty dennej S9P, izolacja i zasypka ścian bocznych, beto ochronny izolacji S17, zbrojenie płyty stropowej S2,
TS-14:
nawierzchnia betonowa nawa prawa, podbudowa nawa lewa, okładziny ścian nawa prawa, zasypka segment 4 i 5
mury oporowe:
KO37 , KO46, KO31, KO35d, KO36, KO45,
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu, wylewki
BT4:
BT3:
BT2: izolacja dachu
BT1: instalacja elektryczna
Przepompownia: prace żelbetowe
Ekrany akustyczne: 14 szt. słupów, deski podwalinowe, słupy na MD12, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Instalacje gazowe – przewiert pod ul Krakowskie Przedmieście
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor F, K, JK, odwodnienie TG
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB15 -montaż, ZB14 – wykop, ZB9 – demontaż grodzi,
DROGI -TG przed WS00 – nasyp
– za WS00- nasyp przeciążeniowy
– przed WS01 TG – rozbiórka nasypu przeciążeniowego
– WD-01 – nawa lewa wykop
– kontynuowanie nasypu przed WS01
– km 5+300 – wykop
– nasyp pod trasę Wolbromską
– km 6+900 – podbudowa bitumiczna
-DD13, DD11 – prace branżowe
– TS-14 – warstwy z kruszywa łamanego, nawierzchnia betonowa
– km 12+500 – 12+900 – podbudowa z kruszywa łamanego
– zakończono rozbiórkę objazdu ul. Długiej
MOSTY WS-00: -zbrojenie kap chodnikowych, zasypka
P2A:

WS-01
: zbrojenie kap chodnikowych, montaż krawężników
WD-01:
-wykop podstropowy
WS-02:
izolacja płyty
WD-03a: –
przygotowanie płyty ustroju do betonowania
WD-03b –
zbrojenie płyty, 
WD-03b:
zbrojenie płyty,
WD-03c:
-zbrojenie segmentu 2
WD-03
g:
WD-03e:
-zasypka pod drenaż
WD-03f
: – izolacja termozgrzewalna
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 
-deskowanie ustroju nośnego
WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): warstwa wiążąca asfaltu lanego jezdnia lewa, montaż słupów ekranów akustycznych
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b: 

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): -zbrojenie i montaż krawężników
WS-18:  – zasypka
WS-19: –
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
betonowanie płyty dennej S3L, izolacja płyty dennej S2L, beton wyrównawczy płyty dennej S5-8L, zbrojenie płyty dennej S9P, beton wyrównawczy pod płytę stropową S20, zbrojenie płyty stropowej
TS-14:
nawierzchnia betonowa nawa prawa, podbudowa nawa lewa, okładziny ścian nawa prawa,
mury oporowe:
KO37 , KO40, KO31, KO35d
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu
BT4:
BT3:
BT2: zabetonowanie stropodachu
BT1: izolacja dachu
Przepompownia: zbrojenie i betonowanie ścian
Ekrany akustyczne: 14 szt. słupów, deski podwalinowe, słupy na MD12, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych: przepięcie wodociągu W5
Instalacje gazowe – przewiert pod ul Krakowskie Przedmieście
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2,
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: LB węzeł Węgrzce, LA, LC – węzeł Batowice,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB15 -montaż, ZB14 – wykop
DROGI – DD03, DD04 – wykonanie rowów
-TG przed WS00 – nasyp
– za WS00- nasyp przeciążeniowy
– WD-01 – prawa nawa została przekopana, wykop na lewej nawie
– kontynuowanie nasypu przed WS01
-km 5+050 – 5+250 – przygotowanie podłoża
– km 5+300 – wykop
– przygotowanie podłoża pod trasę Wolbromską
-ul. Na Zielonki – roboty ziemne
– TS-04 – wykop
– między TS-04 – WS-08 – przygotowanie pod hydroobsiew
– węzeł Węgrzce – prace bitumiczne po południowej stronie
– między węzłem Węgrzce a MD-12 – jezdnia prawa – warstwy bitumiczne
– TS-14 – warstwy z kruszywa łamanego
– zakończono rozbiórkę objazdu ul. Długiej
– km 12+450 – 12+600 – zabudowa warstwy mrozoochronnej
MOSTY WS-00: -zbrojenie kap chodnikowych, zasypka
P2A:

WS-01
: zbrojenie kap chodnikowych
WD-01:
-wykop podstropowy
WS-02:
izolacja płyty UN jezdnia prawa
WD-03a:

WD-03b:
zbrojenie płyty,
WD-03c:

WD-03
g:
WD-03e:
– betonowanie ścian oporowych
WD-03f
: – betonowanie kap chodnikowych
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja termozgrzewalna, wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego na jezdni lewej
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b: 

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:  – betonowanie dylatacji
WS-19: – zasypka fundamentu P1, izolacja fundamentu
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
przygotowanie podłoża pod płytę denną, jezdnia prawa, betonowanie i deskowanie płyty dennej, izolacja i beton ochronny płyty dennej, demontaż ścianki szczelnej S13-16, zbrojenie płyty stropowej S19,
TS-14:
odwodnienie liniowe nawa lewa, kanalizacja teletechniczna nawa lewa, kapa chodnikowa nawa lewa, mur pod okładzinę, podbudowa pod nawierzchnię, wykonanie otworów pod hydranty, system gaszenia, nawierzchnia betonowa jezdnia prawa
mury oporowe:
KO37 – zbrojenie i betonowanie gzymsu
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu
BT4:
BT3:
BT2: zabetonowanie stropodachu
BT1:
Przepompownia: zbrojenie i betonowanie ścian
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany – 22 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych: przepięcie wodociągu W5
Instalacje gazowe – przewiert pod ul Krakowskie Przedmieście
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, odwonienie liniowe, kolektor JK,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN
Zbiorniki:, ZB15 – płyta fundamentowa, ZB14 – wykop
DROGI – DD03, DD04 – wykonanie rowów
-TG przed WS00 – nasyp
– za WS00- nasyp przeciążeniowy
– WD-01 – prawa nawa została przekopana, wykop na lewej nawie
– kontynuowanie nasypu przed WS01
-km 5+050 – 5+250 – przygotowanie podłoża
– km 5+300 – wykop
– przygotowanie podłoża pod trasę Wolbromską
-ul. Na Zielonki – roboty ziemne
– TS-04 – wykop
– między TS-04 – WS-08 – przygotowanie pod hydroobsiew
– węzeł Węgrzce – prace bitumiczne po południowej stronie
– między węzłem Węgrzce a MD-12 – jezdnia prawa – warstwy bitumiczne
– TS-14 – warstwy z kruszywa łamanego
– zakończono rozbiórkę objazdu ul. Długiej
– km 12+450 – 12+600 – zabudowa warstwy mrozoochronnej
MOSTY WS-00: -zasypka korpusu P2
P2A:

WS-01
: zbrojenie kap chodnikowych
WD-01:

WS-02:
betonowanie kap chodnikowych
WD-03a:

WD-03b:
zbrojenie płyty,
WD-03c:
zbrojenie segmentu 1, betonowanie
WD-03
g: zasypka podpory P2 do poziomu drenażu
WD-03e
– betonowanie ścian oporowych
WD-03f:
– zbrojenie kap chodnikowych
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja termozgrzewalna jezdnia lewa
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b: 

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): – betonowanie płyty przejściowej 4P
WS-18: 
WS-19: –betonowanie płyt przejściowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
przygotowanie podłoża pod płytę denną S5-9 jezdnia prawa, betonowanie i deskowanie płyty dennej S4, izolacja i beton ochronny płyty dennej S3L, demontaż ścianki szczelnej S13-16, zbrojenie płyty stropowej S19,
TS-14:
odwodnienie liniowe nawa lewa, kanalizacja teletechniczna nawa lewa, kapa chodnikowa nawa lewa strona prawa S4-7, mur pod okładzinę, podbudowa pod nawierzchnię, wykonanie otworów pod hydranty, system gaszenia,
mury oporowe:
KO37 – zbrojenie i betonowanie gzymsu
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, izolacja fundamentu
BT4:
BT3:
BT2: zabetonowanie stropodachu
BT1:
Przepompownia: zbrojenie i betonowanie ścian
Ekrany akustyczne: pale pod ekrany – 22 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych: przepięcie wodociągu W5
Instalacje gazowe – przewiert pod ul Krakowskie Przedmieście
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, odwonienie liniowe, kolektor JK,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-9 -zasypka , ZB15 – płyta fundamentowa, ZB14 – wykop wstępny
DROGI – km 3+120 – WS-00 – kontynuowanie nasypu
– WS-00 _ 3+300 – nasyp przeciążeniowy
– pobocza na DD1, DD2,
– wykop po WD01
– umocnienie rowów przy KO 31a, KO31b
– km 4+850 – WS02 – nasyp
– km 5+100 – 5+300 – wykop
– ul. Na Zielonki – rozpoczęcie wykopu
– Trasa Wolbromska 0+450 – 0+700 – nasyp
– TS04 – wykop podstropowy
– podbudowa bitumiczna rondo Węgrzce
– uzupełnienie nasypu na poboczach pomiędzy ul Warszawską a MD12
– humusowanie skarp, hydroobsiew
– podbudowa pomocnicza i zasadnicza w tunelu TS14 nawa prawa
– wykop ul. Długa
– podbudowa LA, LB węzeł Batowice
– podłoże pod konstrukcję za tunelem TS14
MOSTY WS-00:
P2A:

WS-01
: montaż desek gzymsowych
WD-01:

WS-02:
płyty przejściowe, betonowanie kap chodnikowych
WD-03a:
zbrojenie ustroju nośnego
WD-03b:
zbrojenie płyty,
WD-03c:
zbrojenie segmentu 1, betonowanie
WD-03
g: zasypka podpory P2 do poziomu drenażu
WD-03e

WD-03f:

P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000):
WD-09a: – roboty wykończeniowe
WD-09b:
  -roboty wykończeniowe
P-10 (km ok. 10+050):
-betonowanie gzymsu
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie kap chodnikowych na przęśle belkowym
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b: 

WD-16:
-betonowanie kapy chodnikowej w rejonie skrzydeł
WS-17 (km 13+400 – 13+500): – przygotowanie powierzchni płyty
WS-18:  -dylatacja
WS-19: -betonowanie ławy fundamentowej 1L, zbrojenie 1P
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
wykop podstropowy, profilowanie podłoża, beton ochronny izolacji, zbrojenie płyty dennej, beton wyrównawczy, zasypka, zbrojenie płyty stropowej S19, roboty wykończeniowe ścian w segmencie S21-S27, betonowanie gzymsu rampa wschodnia
TS-14:
odwodnienie liniowe nawa lewa, kanalizacja teletechniczna nawa lewa, kapa chodnikowa nawa lewa strona prawa, mur pod okładzinę nawa prawa i lewa, podbudowa pod nawierzchnię, wykonanie otworów pod hydranty
mury oporowe:
KO37 – zbrojenie i betonowanie gzymsu
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne
BT4: roboty wykończeniowe
BT3: roboty wykończeniowe
BT2: prace szalunkowe stropu
BT1: posadzki w budynku
Przepompownia: zbrojenie i betonowanie ścian
Ekrany akustyczne: ekran ziemny ok 10m, pale pod ekrany – 36 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych: przepięcie wodociągu W5
Instalacje gazowe w rejonie OUD
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1,
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, odwonienie liniowe, kolektor JK,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, układanie kabla SN
Zbiorniki: ZB-9 -zasypka , ZB15 – płyta fundamentowa, ZB14 – wykop wstępny
DROGI – Wykonawca dostarczył ok 15 tys. ton kruszyw,
– przed WS-00 nasyp
– DD-02 – warstwy bitumiczne
– WD-01 – wykop
– km 5+000 – 5+200 – wykop, profilowanie KRZ
– DD-05 – warstwy bitumiczne
– Trasa Wolbromska – podłoże, rozpoczęcie nasypu
– ul. Na ZIelonki – wykop
– ul. Krakowskie Przedmieście – nasyp
– TS-04 wykop podstropowy, rozbiórka dróg technologicznych, profilowanie pod płytę denną
– DD12, DD11 – uzupełnianie poboczy
– Węzeł Węgrzce LA – prace kanalizacyjne, prace brukarskie
– Węzeł Węgrzce LC – oświetlenie + teletechnika, warstwa mrozoochronna
– Węzeł Węgrzce LD – prace brukarskie
– TG między węzłem Węgrzce a MD12 – uzupełnianie kruszyw i prace bitumiczne
– DD15 – uzupełnianie poboczy
– ul. Długa rozbiórka
– DD24 – prace bitumiczne
MOSTY WS-00:
P2A:

WS-01
: montaż desek krawężników i kotew
WD-01:

WS-02:
izolacja płyt przejściowych
WD-03a:
zbrojenie ustroju nośnego
WD-03b:
zasypka
WD-03c:
zbrojenie segmentu 1
WD-03
g: zasypka podpory P2 do poziomu drenażu
WD-03e
– zbrojenie i deskowanie ścian oporowych S1, S3
WD-03f:
– Montaż desek gzymsowych oraz krawężników
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 
-skucie głowic pali oraz próbne obciążenie pali
WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
 
P-10 (km ok. 10+050):
-betonowanie gzymsu
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): nawierzchnia i dylatacja na kapach chodnikowych, zbrojenie kap na przęśle belowym
P-13:  –
WD-14a: przeciwspadek z asfaltu twardolanego
WD-15a:
WD-15b: 

WD-16:
-gruntowanie pod izolację nawierzchni betonowej
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: 
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
wykop podstropowy, profilowanie podłoża, izolacja pod płytę denną S4, izolacja i zasypka strony lewej S2, zasypka S3, rozpoczęcie zasypki S6, izolacja S8, S9, zasypka boków na S13, zbrojenie i betonowanie płyty stropowej S18, beton podkładowy S19,
TS-14:
płyta denna zakończenie, kapa chodnikowa, mur pod okładzinę S9-11, drenaż S10, S4, S5, okładziny nawa prawa S8, S9, S18, podbudowa nawa prawa, wykonanie otworów pod drzwi na S4,
mury oporowe:
KO36, KO37 – betonowanie ścianki
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, gładzie, ściany działowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe, roboty elektryczne
BT4: podłogi techniczne
BT3: roboty wykończeniowe
BT2: zakończono prace murowane
BT1:
Przepompownia: płyta fundamentowa, zbrojenie ścian
Ekrany akustyczne: roboty przy wykonywaniu ekranów ziemnych
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych: montaż wodociągu W5
Instalacje gazowe w rejonie OUD
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1, przepięcie bypassa na ul. Morcinka
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, przykanaliki,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, wykonywanie instalacji w tunelu
Zbiorniki: ZB-9 -próba szczelności , ZB15 – płyta podkładowa, ZB14 – wykop wstępny
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy, wywóz na utylizację
– Modlnica łącznica LC – dolna podbudowa
– przed WS-00 nasyp
– DD-01 – warstwy bitumiczne
– przed WS-02 – nasyp
– km 5+300 JL – wykop
– TS-04 wykop podstropowy
– DD11 – prace bitumiczne – podbudowa + wiążąca
– Węzeł Węgrzce LA – prace kanalizacyjne, prace brukarskie
– DD11- prace teletechniczne, prace brukarskie, podbudowa z kamienia łamanego
– DD13 – prace teletechniczne,
– Węzeł Węgrzce LC – oświetlenie + teletechnika, warstwa mrozoochronna
– Węzeł Węgrzce LD – prace brukarskie
– wykop pod WD-09
– P10 – podbudowa bitumiczna
– km 10+500 – 10+650 JL – warstwa mrozoochronna + podbudowa z kruszywa łamanego
– przed MD12 – podbudowa bitumiczna
– ul. Długa przełożenie ruchu na docelowy
– za MD12 – KRZ
– ul Długa – podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca na dojazdach do obiektu
– korytka ściekowe w miejscach zabudowanej podbudowy bitumicznej
MOSTY WS-00:
P2A:

WS-01
: betonowanie wnęk i dylatacji
WD-01:

WS-02:
izolacja płyt przejściowych
WD-03a:
zbrojenie ustroju nośnego
WD-03c:
zbrojenie segmentu 1
WD-03
g: Betonowanie ustroju nośnego
WD-03e
– Betonowanie fundamentów skrzydełek
WD-03f:
– Montaż desek gzymsowych oraz krawężników
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
 
P-10 (km ok. 10+050):
-przygotowanie zbrojenia oczepu/gzymsu konstrukcji stalowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): nawierzchnia z żywicy na kapach chodnikowych, betonowanie wnęk dylatacyjnych P1 jezdnia lewa, docelowy montaż dylatacji, montaż desek gzymsowych na przęśle belkowym,
P-13:  –
WD-14a: Izolacja termozgrzewalna na jezdni, nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z żywicy na kapach chodnikowych,
WD-15a:
WD-15b: 

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): przełożenie ruchu na jezdnię lewą, izolacja pod kapy na jezdni prawej
WS-18: 
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
wykop podstropowy zasypka S2, S3, beton ochronny S6, zasypka boków płyty S6-S8, zasypka stropu S14, S16, zbrojenie płyty stropu, prace przy frezowaniu, wyrównywaniu ścian, prace naprawcze – uszczelnienie iniekcje, montaż drenażu, betonowanie gzymsu na rampie wschodniej.
TS-14:
odwodnienie liniowe, kanalizacja teletechniczna jezdnia prawa, wykonywanie okładzin ścian, mór kontowy, płyta denna pozostała, kapa chodnikowa nawa prawa, 9, uszczelnienie dylatacji stropu, bariera na kapie chodnikowej
Betonowanie ściany trójkątnej na portalu wschodnim, betonowanie ścian wypełniających pomiędzy baretami, montaż uchwytów pod koryta kablowe oraz koryt kablowych, opraw lamp
oświetleniowych, okablowania na ścianach, zbrojenie i betonowanie studni kablowych w niszach, montaż stelażu oraz okładziny na prawej ścianie szczelinowej, montaż izolacji stropu na segmencie 4, Zbrojenie i betonowanie fundamentu programu naprawczego
mury oporowe:
KO36, KO37 – betonowanie gzymsu
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, roboty elektryczne
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe
BT4: roboty wykończeniowe
BT3: roboty wykończeniowe
BT2: ściany
BT1: stan zamknięty
Przepompownia: beton podkładowy
Ekrany akustyczne: roboty przy wykonywaniu ekranów ziemnych
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych: montaż wodociągu W19
Przepięcia na sieciach gazowych
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1, próba ciśnieniowa na bypassie
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, przykanaliki,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, wykonywanie instalacji w tunelu
Zbiorniki: ZB-9b -próba szczelności , ZB15 – wykonywanie wzmocnienia podłoża, ZB9.2 – próba szczelności
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy, wywóz na utylizację
– Modlnica łącznica LC – dolna podbudowa
– przed WS-00 nasyp
– DD-01 – warstwy bitumiczne
– przed WS-02 – nasyp
– km 5+300 JL – wykop
– TS-04 wykop podstropowy
– DD11 – prace bitumiczne – podbudowa + wiążąca
– Węzeł Węgrzce LA – prace kanalizacyjne, prace brukarskie
– DD11- prace teletechniczne, prace brukarskie, podbudowa z kamienia łamanego
– DD13 – prace teletechniczne,
– Węzeł Węgrzce LC – oświetlenie + teletechnika, warstwa mrozoochronna
– Węzeł Węgrzce LD – prace brukarskie
– wykop pod WD-09
– P10 – podbudowa bitumiczna
– km 10+500 – 10+650 JL – warstwa mrozoochronna + podbudowa z kruszywa łamanego
– przed MD12 – podbudowa bitumiczna
– za MD12 – KRZ
– ul Długa – podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca na dojazdach do obiektu
– korytka ściekowe w miejscach zabudowanej podbudowy bitumicznej
MOSTY WS-00:
P2A:

WS-01
: betonowanie wnęk i dylatacji
WD-01:

WS-02:
izolacja płyt przejściowych
WD-03a:
zbrojenie ustroju nośnego
WD-03c:
zbrojenie segmentu 1
WD-03
g: Betonowanie ustroju nośnego
WD-03e
– Betonowanie fundamentów skrzydełek
WD-03f:
– Montaż desek gzymsowych oraz krawężników
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:
 
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): nawierzchnia z żywicy na kapach chodnikowych, betonowanie wnęk dylatacyjnych P1 jezdnia lewa, montaż desek gzymsowych na przęśle p12-p13,
P-13:  –
WD-14a: Izolacja termozgrzewalna na jezdni, nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z żywicy na kapach chodnikowych,
WD-15a:
WD-15b: 

WD-16:
– nawierzchnia z żywicy na kapach chodnikowych
WS-17 (km 13+400 – 13+500): betonowanie dylatacji P1
WS-18:  betonowanie dylatacji na jezdni lewej p1 i p4, izolacja cienka na płycie przejściowej 4P
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
wykop podstropowy 30m, zasypka S2, S3, beton ochronny S6, zasypka boków płyty S6-S8, zasypka stropu S14, S16, zbrojenie płyty stropu S18, prace przy frezowaniu, wyrównywaniu ścian, prace naprawcze – uszczelnienie iniekcje, montaż drenażu, betonowanie gzymsu na rampie wschodniej.
TS-14:
odwodnienie liniowe, kanalizacja teletechniczna S1-3 jezdnia prawa, wykonywanie okładzin ścian, mór kontowy, płyta denna S5L, kapa nawa prawa strona lewa S10-13, nawa lewa strona lewa S17-19, uszczelnienie dylatacji stropu S5-6, bariera na kapie chodnikowej S14-18 nawa prawa,Betonowanie ściany trójkątnej na portalu wschodnim etap 2, betonowanie ścian wypełniających pomiędzy baretami, montaż uchwytów pod koryta kablowe oraz koryt kablowych, opraw lamp
oświetleniowych, okablowania na ścianach, zbrojenie i betonowanie studni kablowych w niszach, montaż stelażu oraz okładziny na prawej ścianie szczelinowej, montaż izolacji stropu na segmencie 4, Zbrojenie i betonowanie fundamentu programu naprawczego na segmencie 4, Wciskanie mikropali na segmencie 5 i 4 (program naprawczy), Iniekcja mikropali na segmencie 5,betonowanie kap chodnikowych po prawej stronie baret (program naprawczy)mury oporowe:
KO36, KO37 – betonowanie gzymsu
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonywanie instalacji wewnętrznych, wylewki, roboty elektryczne
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe
BT4: roboty wykończeniowe
BT3: roboty wykończeniowe
BT2: ściany
BT1: stan zamknięty
Przepompownia: beton podkładowy
Ekrany akustyczne: roboty przy wykonywaniu ekranów ziemnych
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: montaż wodociągu W19
Przepięcia na sieciach gazowych
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1, próba ciśnieniowa na bypassie
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, przykanaliki,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce, wykonywanie instalacji w tunelu
Zbiorniki: ZB-9b -próba szczelności , ZB15 – wykonywanie wzmocnienia podłoża, ZB9.2 – próba szczelności
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy, wywóz na utylizację
– DD-01 – warstwa wiążąca
– Modlnica łącznica LC – dolna podbudowa
– km 3+172 – 3+280 – nasyp
– km 3+350 – 3+400 – nasyp
– wykop podstropowy WD-01
-km 4+833 – 4+903 – nasyp
– wykop pod KO32a
-Rozbiórka drogi technologicznej rejon ul. Na Popielówkę
– km 0+450 – 0+650 podłoże pod nasyp
– Wykop ul. Na Zielonki
– km 5+020 – 5+100 – wykop
– DD-12 w km 0+400 – 1+300 – warstwa wiążąca
– km 7+050 – 7+200 podbudowa zasadnicza
– km 7+900 – 8+100 – warstwa mrozoochronna
– DD-11 w km 1+110 – 2+210- podbudowa zasadnicza
– LC węzeł Węgrzce – nasyp
-DD-11, DD-13, ul. Warszawska – prace brukarskie
km 10+000 – 10+230 – nasyp
– km 10+520 – 10+640 mb 200 – sączki podłużne
– DD15- warstwa ścieralna
– km 11+650 – 11+836- nasyp
MOSTY WS-00: zbrojenie kap chodnikowych,
P2A:

WS-01
: Montaż krawężnika
WD-01:

WS-02:
Zbrojenie kap
WD-03a:
Deskowanie ustroju nośnego
WD-03
g: Betonowanie ustroju nośnego
WD-03e
– Betonowanie ramy
WD-03f:
– Montaż krawężników
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 

WS-08 (km 9+000):
WD-09a: -Krawężnik mostowy za obiektem
WD-09b:
Krawężnik mostowy za obiektem
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Warstwa ochronna kap chodnikowych z żywic, Montaż dylatacji palczastej P1, Zbrojenie kap chodnikowych, Warstwa wyrównawcza pod płytę przejsciową P13 lewa i prawa
P-13:  –
WD-14a: Izolacja z papy termozgrzewalnej
WD-15a:
WD-15b: 

WD-16:
– Nawierzchnia żywiczna na kapach chodnikowych
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:  Zbrojenie płyty przejściowej P4P, Beton płyty przejściowej P4P
WS-19: -Warstwa wyrównawcza pod fundament P1
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Skuwanie korony ścian szczelinowych segment 19-20, wykop podstropowy TS-04, hydroizolacja segment 2/3 boki płyty stropowej, beton ochronny segment 6 płyty stropowej, zasypka segment 14 i 15 płyty stropowej boki, beton podkładowy segment 2 oraz 3 płyta denna, tunel lewy płaszczyzna, zbrojenie segment 17 płyty stropowej, deskowanie płyta stropowa segment 17,
TS-14:
Betonowanie ściany trójkątnej na portalu wschodnim etap 2, betonowanie ścian wypełniających pomiędzy baretami, montaż uchwytów pod koryta kablowe oraz koryt kablowych, opraw lamp
oświetleniowych, okablowania na ścianach, zbrojenie i betonowanie studni kablowych w niszach, montaż stelażu oraz okładziny na prawej ścianie szczelinowej, montaż izolacji stropu na segmencie 4, Zbrojenie i betonowanie fundamentu programu naprawczego na segmencie 4, Wciskanie mikropali na segmencie 5 i 4 (program naprawczy), Iniekcja mikropali na segmencie 5,betonowanie kap chodnikowych po prawej stronie baret (program naprawczy)
mury oporowe:
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: roboty wykończeniowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe
BT4:
BT3: –
BT1: roboty żelbetowe na konstrukcji
Przepompownia: rozpoczęcie robót
Ekrany akustyczne: montaż słupów ok 23 szt, montaż ekranu ziemnego – 25m, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: montaż wodociągu W19
Przepięcia na sieciach gazowych
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, przy TS14, AM5,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce,
Zbiorniki: ZB-9b -montaż zbiornika , ZB15 – wykonywanie wzmocnienia podłoża, ZB9.2 – próba szczelności
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy, wywóz na utylizację
– węzła Modlnica LAC LD – układanie podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej
– km 3+120 – 3+286 – nasyp
– km 3+310 – 3+400 – nasyp
– km 3+400 – 3+500 – nasyp przeciążeniowy
– DD01 – km 0+380 – 0+820 – podbudowa z kamienia łamanego, podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca
– km 5+050 – 5+150 – jezdnia lewa – wykop
– kontynuowanie wykopu podstropowego w tunelu TS-04
– km 6+900 – 7+200 – podbudowa z kruszywa łamanego
– DD12 – km 0+400 – 1+400 – podbudowa z kruszywa łamanego, podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca
– LA Węgrzce – kruszywo łamane
– LB, LC Węgrzce – KRZ
– LD Węgrzce – prace brukarskie, prace bitumiczne
– ul. Warszawska – prace nad docelowym przebiegiem ulicy
– DD11 – podbudowa z kruszywa łamanego, prace brukarskie
– DD13 – podbudowa bitumiczna, prace brukarskie, warstwa wiążąca
– ul. B4 – rozbiórka bypassu, prace brukarskie,
– Trasa Główna przed MD12 – podbudowa z kruszywa łamanego
– ul. Długa – zabudowa kruszyw,
– węzeł Batowice – prace brukarskie
MOSTY WS-00: zbrojenie kap chodnikowych,
P2A:

WS-01
: betonowanie płyt przejściowych, izolacja termozgrzewalna na kapach chodnikowych, montaż krawężników
WD-01:

WS-02:
betonowanie wnęki dylatacyjnej
WD-03a:
zbrojenie ustroju nośnego
WD-03
g: zbrojenie ustroju
WD-03e
– przygotowanie do betonowania ramy
WD-03f:
– montaż desek
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 
beton płyty przejściowej
WS-08 (km 9+000):
WD-09a: -izolacja 
WD-09b:
izolacja
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia wnęk dylatacyjnych jezdnia prawa, zasypka przyczółka P13
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia kap chodnikowych, montaż kotew wklejanych betonowanie
WD-15a: układanie żywicy na kapach
WD-15b: 

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż zbrojenia dylatacji P4L
WS-18:  betonowanie kap chodnikowych jezdnia prawa, zbrojenie płyty przejściowej
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
wykop, stabilizowanie podłoża pod płytę denną segmentu S1-S4L, beton wyrównawczy, izolacja płyty stropowej S6, zasypka boków S14, S15, zbrojenie płyty stropowej S17, skuwanie ścian szczelinowych S20, frezowanie ścian S21-S27P,
TS-14:
odwodnienie liniowe, drenaż, kanalizacja teletechniczna, ściany wypełniające 2szt, zakończono wykonywanie nisz, przygotowanie powierzchni stropu S1-6, hydrofobizacja stropu, montaż okładziny w tunelu – nawa prawa, wykonywanie kap chodnikowych
mury oporowe:
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: roboty wykończeniowe
Budynek warsztatowy: roboty wykończeniowe
BT4:
BT3: –
BT1: roboty żelbetowe na konstrukcji
Przepompownia: rozpoczęcie robót
Ekrany akustyczne: montaż słupów ok 23 szt, montaż ekranu ziemnego – 25m, montaż prefabrykatów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: montaż wodociągu W19
Przepięcia na sieciach gazowych
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor A, F, przy TS14, AM5,
Elektroenergetyka: – zasilanie średnie napięcie, oświetlenie węzła Węgrzce,
Zbiorniki: ZB-9b -montaż zbiornika, ZB15 – wykonywanie wzmocnienia podłoża, ZB9.2 – próba szczelności
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy, wywóz na utylizację
– węzła Modlnica LA, LB – układanie mas bitumicznych, ściek metodą ślizgową
– podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa bitumiczna na OUD
– przed WS-00 8 warstwa nasypu
– za WS-00 4warstwa nasypu
– km 3+400 – 3+500 – nasyp przeciążeniowy
– DD-05 – wartswy konstrukcyjne
– węzeł Zielonki – wykopywanie ścian, przygotowywanie platform pod kotwienie
-TS-04 wykop podstropowy
– wykop wstępny pomiędzy ul. Krakowskie Przedmieście a Bankową.
– km 6+907 – 7+200 – warstwy konstrukcyjne
– ul. Warszawska po stronie południowej węzła – podbudowa
– węzeł Węgrzce – prace brukarskie
– DD11 – warstwa konstrukcyjne
– P10 – prawa jezdnia KRZ, lewa przygotowanie
– przed MD12 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
– ul. Długa – nasyp
– ul. Karola Wojtyły – prace brukarskie
MOSTY WS-00: izolacja termozgrzewalna na kapach,
P2A:

WS-01
: zakończenie zasypki P6, beton pod płyty najazdowej, montaż kolektora
WD-01:
-montaż S3
WS-02:
zbrojenie i montaż dylatacji
WD-03a:
montaż belek
WD-03
g: zbrojenie ustroju
WD-03e
– zbrojenie deskowanie ramy
WD-03f:
– izolacja
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b: 
beton płyty przejściowej
WS-08 (km 9+000): warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe na P1,
WD-09a:
WD-09b:
roboty przy montażu blach
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod nałożenie żywicy, przygotowanie wnęk dylatacyjnych, zasypka P13
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia kap chodnikowych
WD-15a: przygotowanie powierzchni pod żywice
WD-15b: 

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż zbrojenia dylatacji P4L
WS-18:  zbrojenie kap chodnikowych, zakończenie zasypki na P4P, beton potkładowy pod płytę przejściową
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
wykop, zasypka segmentu S2 pod budynek BT1, izolacja, beton ochronny , wykop wstępny segmencie S17-19, skuwanie głowic ścian szczelinowych S17-S20, 8,montaż zbrojenia płyty stropowej, frezowanie powierzchni ścian szczeliowych w tunelu, wykonanie gzymsu na rampie wschodniej ok 80m
TS-14:
odwodnienie liniowe, drenaż, kanalizacja teletechniczna, ściany wypełniające 3szt, zakończono wykonywanie nisz, przygotowanie powierzchni stropu S1-6, hydrofobizacja stropu S1-6 nawa prawa, rozpoczęto montaż okładziny w tunelu – nawa prawa,
mury oporowe:
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonano tynki gipsowe na pierwszym piętrze, rozpoczęcie wykonywania ścianek działowych
Budynek warsztatowy: izolacja na ścianach zewnętrznych, wykonywanie tynków
BT4: izolacja termiczna dachu,
BT3: posadzki w budynku, izolacja dachu
BT1: roboty żelbetowe na konstrukcji
Ekrany akustyczne: montaż słupów ok 50 szt, betonowanie głowic pali ok. 53 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych: montaż wodociągu W19
Przepięcia na sieciach gazowych
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: odwodnienie w rejonie węzła Modlnica kolektor AL, AN
Elektroenergetyka: – prace w tunelu TS-14 SN-150m, niskie napięcie – skrzyżowanie na ul. Krakowskiej,
Zbiorniki: ZB PPOŻ – zasypka, ZB-9b -montaż zbiornika , ZB15 wykop, ZB9.2 – próba szczelności
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy, wywóz na utylizację
– węzła Modlnica LA, LB – druga warstwa podbudowy bitumicznej
-km 3+120 – 3+400 – zabudowa nasypu
– przed WS-00 8 warstwa nasypu
– za WS-00 4warstwa nasypu
– km 3+400 – 3+500 – nasyp przeciążeniowy
– DD-01 – poprawianie warstwy mrozoochronnej po okresie zimowym, podbudowa z kruszywa łamanego
– DD-05 – podbudowa z kruszywa łamanego
– WD-01 – wykop podstropowy
– km 5+050 – 5+150 – jezdnia lewa – wykop
-TS-04 wykop podstropowy od strony zachodniej kontynuowany
– km 6+850 – 7+120 – podbudowa z kruszywa łamanego
– DD12 – poprawa warstwy mrozoochronnej, zabudowa podbudowy z kruszywa łamanego
– węzeł Węgrzce – prace brukarskie, zabudowa podbudowy, podbudowa bitumiczna
– DD11 – prace brukarskie, podbudowa z kruszywa łamanego
– DD14 – warstwa mrozoochronna + podbudowa z kruszywa łamanego
– km 10+040 – 10+140 – KRZ
– rozbiórka jezni tymczasowej ul. B4
– km 10+950 – 11+085 – podbudowa z kruszywa łamanego
– ul. Długa – warstwa mrozoochronna
– ul. Karola Wojtyły – prace brukarskie
MOSTY WS-00: montaż desek i krawężników na kapach chodnikowych
P2A:

WS-01
: zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, montaż kolektora
WD-01:

WS-02:
montaż wnęk dylatacyjnych
WD-03a:
betonowanie poprzecznic
WD-03
g: zbrojenie ustroju
WD-03e
– zbrojenie deskowanie ramy
WD-03f:
– przygotowanie podłoża pod izolacje
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b:
 zbrojenie i deskowanie oraz beton płyty przejściowej
WS-08 (km 9+000):
WD-09a: asfalt twardolany
WD-09b:
asfalt twardolany
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż krawężnika na przęśle belkowym, zasypka P13
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia i kotew na chodnikach
WD-15a: asfalt twardolany
WD-15b:
asfalt twardolany
WD-16:
izolacja
WS-17 (km 13+400 – 13+500): zbrojenie przerw dylatacyjnych
WS-18: 
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
wykop, przegłębienia pod płytę denną, zasypka boków płyty segment 3, izolacja boków płyty na S3, izolacja płyty S14, beton ochronny izolacji na S7, beton wyrównawczy pod płytę stropową na S17, zbrojenie płyty stropowej, deskowanie, skuwanie głowic ścian szczelinowych na S19, S20, frezowanie i przygotowanie powierzchni ścian od strony wschodniej
TS-14:
odwodnienie liniowe, drenaż, kanalizacja teletechniczna, ściany wypełniające 3szt, zakończono wykonywanie nisz – nawa prawa, z, przygotowanie powierzchni stropu S1-6, hydrofobizacja stropu nawa lewa S1-7 nawa prawa, rozpoczęto montaż okładziny w tunelu – nawa prawa
mury oporowe:
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: tynki gipsowe – 85%, ścianki działowe 60%
Budynek warsztatowy: tynki – 70%
BT4:montaż drzwi i roboty wykończeniowe,
BT3: montaż drzwi + roboty wykończeniowe
BT1: roboty żelbetowe na konstrukcji
Ekrany akustyczne: montaż słupów ok 62 szt, betonowanie głowic pali ok. 27 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: montaż wodociągu W19,
Przepięcia na sieciach gazowych
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: odwodnienie w rejonie węzła Batowice, kolektor AL, AK1, AN5,
Elektroenergetyka: – prace w tunelu TS-14 SN-150m, niskie napięcie – skrzyżowanie na ul. Krakowskiej, prace przy oświetleniu
Zbiorniki: ZB-9b -betonowanie płyty , ZB15 – wzmocnienie podłoża, ZB9.2 – montaż zbiornika
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy, wywóz na utylizację
– węzła Modlnica LA, LB – układanie mas bitumicznych, ściek metodą ślizgową
– podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa bitumiczna na OUD
– przed WS-00 8 warstwa nasypu
– za WS-00 4warstwa nasypu
– km 3+400 – 3+500 – nasyp przeciążeniowy
– DD-05 – poprawianie warstwy mrozoochronnej po okresie zimowym
– węzeł Zielonki – wykopywanie ścian, przygotowywanie platform pod kotwienie
-TS-04 wykop podstropowy od strony zachodniej ok 105m
– wykop wstępny pomiędzy ul. Krakowskie Przedmieście a Bankową.
– km 6+907 – 7+200 – warstwa mrozoochronna
– ul. Warszawska po stronie południowej węzła – podbudowa
– węzeł Węgrzce – prace brukarskie
– DD11 – warstwa mrozoochronna + podbudowa z kruszywa łamanego
– P10 – prawa jezdnia KRZ, lewa przygotowanie
– przed MD12 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
– ul. Długa – nasyp
– ul. Karola Wojtyły – prace brukarskie
MOSTY WS-00: izolacja termozgrzewalna na kapach,
P2A:

WS-01
: zakończenie zasypki P6, beton pod płyty najazdowe, montaż kolektora
WD-01:
montaż S3
WS-02:
zbrojenie i montaż dylatacji
WD-03a:
deskowanie poprzecznic
WD-03
g: zbrojenie ustroju
WD-03e
– zbrojenie deskowanie ramy
WD-03f:
– przygotowanie podłoża pod izolacje
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b:
 zbrojenie i deskowanie oraz beton płyty przejściowej
WS-08 (km 9+000): warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe na P1,
WD-09a: izolacja termozgrzewalna na ścieżce
WD-09b:
roboty przy montażu blach
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): -ułożenie żywicy na kapie
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja termozgrzewalna na kapach, zasypka P13
P-13:  –
WD-14a: piaskowanie gzymsów i krawężniki
WD-15a: asfalt twardolany
WD-15b:
asfalt twardolany
WD-16:
izolacja
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: 
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
wykop, zasypka segmentu S2 pod budynek BT1, izolacja segmentu S8, S6, beton ochronny S8, wykop wstępny segmencie S17-19, skuwanie głowic ścian szczelinowych S17-S20, beton wyrównawczy pod płytę stropową S17-S18, płyta przejściowa pod DD10, frezowanie powierzchni ścian szczelinowych w tunelu, wykonanie gzymsu na rampie wschodniej ok 80m
TS-14:
odwodnienie liniowe, drenaż, kanalizacja teletechniczna, ściany wypełniające 3szt, zakończono wykonywanie nisz, zakończono mikropale etap 1, przygotowanie powierzchni stropu S1-6, hydrofobizacja stropu S1-6 nawa prawa, rozpoczęto okładziny w tunelu – nawa prawa,
mury oporowe:
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonano tynki gipsowe na pierwszym piętrze, rozpoczęcie wykonywania ścianek działowych
Budynek warsztatowy: izolacja na ścianach zewnętrznych, wykonywanie tynków
BT4: izolacja termiczna dachu,
BT3: posadzki w budynku, izolacja dachu.
BT1: roboty żelbetowe na konstrukcji
Ekrany akustyczne: montaż słupów ok 50 szt, betonowanie głowic pali ok. 53 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: montaż wodociągu W19
Przepięcia na sieciach gazowych
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: odwodnienie w rejonie węzła Modlnica kolektor AL, AN
Elektroenergetyka: – prace w tunelu TS-14 SN-150m, niskie napięcie – skrzyżowanie na ul. Krakowskiej,
Zbiorniki: ZB PPOŻ – zasypka, ZB-9b -betonowanie płyty , ZB15 wykop, ZB9.2 – zbrojenie i betonowanie płyty
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy, wywóz na utylizację
– zachodnia łącznica węzła Modlnica – układanie mas bitumicznych
– podbudowa z kruszywa łamanego na OUD
– przed WS-00 dziewiąta warstwa nasypu
– za WS-00 piąta warstwa nasypu
– km 3+400 – 3+500 – osiągnięto KRZ
– wykopano pierwszy segment obiektu WD-01
– km 5+100 – trwa wykop lewej jezdni
– odkopywanie KO32, KO33
-TS-04 wykop podstropowy
– wykop wstępny pomiędzy ul. Krakowskie Przedmieście a Bankową.
– km 6+907 – 7+200 – osiągnięto KRZ
– ul. Warszawska po stronie południowej węzła – przygotowanie najazdów na obiekty
– DD11 – podłoże + nasyp
– P10 – zabudowano drugą warstwę
– przed MD12 – warstwa mrozoochronna + warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
– DD15 – warstwa wiążąca
– za MD-12 TG – materac na kolumnach
– ul. Karola Wojtyły – wykonywanie dojazdów do obiektów
– węzeł Batowice, łącznica LB – KRZ
– ul. Piastowska wykonywano prace brukarskie
– pomiędzy WS-17 a WS-18 – podbudowa bitumiczna, ściek metodą ślizgową
– ul. Morcinka – wykonanie dwóch przepustów
MOSTY WS-00: przygotowanie pod kapy
P2A:

WS-01
: betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa drugi etap, zasypka P6
WD-01:
montaż zbrojenia S3
WS-02:
zbrojenie i montaż dylatacji
WD-03a:
betonowanie ciosów podłożyskowych,
WD-03
g: betonowanie skrzydła P2
WD-03e
– beton płyty dennej, zbrojenie deskowanie ramy
WD-03f:

P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b:
montaż deskowania ustroju, izolacja cienka, zasypka pod płyty najazdowe
WS-08 (km 9+000): zasypka przyczółka na P1 pod płytę przejściową,
WD-09a: izolacja na ustroju, płytach najazdowych
WD-09b:
izolacja na ustroju, płytach najazdowych
P-10 (km ok. 10+050):
izolacja cienka ściany czołowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): -przeciwspadek z asfaltu twardolanego, krawężniki na dojazdach do obiektu
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie, układanie papy, zasypka na podporze 13
P-13:  –
WD-14a: przygotowanie pod izolacje, wykonywanie izolacji termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe, montaż desek gzymsowych
WD-15a: przygotowanie pod twardolany oraz dojazdy
WD-15b:
przygotowanie pod twardolany oraz dojazdy
WD-16:
izolacja cienka, przygotowanie prób przejściowych P1 i P3
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:  roboty wykończeniowe przy dylatacjach
WS-19: zasypka przyczółka P2
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
wykop, zasypka segmentu S2 pod budynek BT1, izolacja segmentu S8, skuwanie głowic na segmencie S17-19, wykop wstępny na S17-19, zbrojenie i deskowanie płyty dennej na segmencie S27P, skuwanie i wyrównywanie ścian szczelinowych w tunelu. rampa wschodnia wykonano ok 40m gzymsu
TS-14:
odwodnienie liniowe, drenaż, ściany wypełniające. nisze na segmencie 18, kanalizacja teletechniczna nawa lewa, strona lewa, kapy chodnikowe nawa prawa S5,6, montaż rur do systemu gaszenia na segmencie, iniekcja ścian szczelinowych, skuwanie nierówności ścian szczelinowych,
mury oporowe:
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonano tynki gipsowe na pierwszym piętrze, rozpoczęcie wykonywania ścianek działowych
Budynek warsztatowy: izolacja na ścianach zewnętrznych, wykonywanie tynków
BT4: izolacja termiczna dachu,
BT3: posadzki w budynku, izolacja dachu.
BT1: roboty żelbetowe na konstrukcji
Ekrany akustyczne: montaż słupów ok 50 szt, betonowanie głowic pali ok. 53 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych: montaż wodociągu W19
Rozpoczęcie przepięć na linii gazowej w rejonie węzła Zielonki
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: odwodnienie w rejonie węzła Modlnica
Elektroenergetyka: – prace w tunelu TS-14 SN-150m, niskie napięcie – skrzyżowanie na ul. Krakowskiej,
Zbiorniki: ZB PPOŻ – zasypka, ZB-9b – izolacja i zbrojenie płyty , ZB15 -wykonywanie grodzic, wykop, ZB9.2 – zbrojenie i betonowanie płyty
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy
– warstwa mrozoochronna oraz dolna warstwa podbudowy na OUD
– nasyp przed i za obiektem WS-00
– wykop podstropowy WD-01
– km 5+300 – wykop jezdnia lewa
– TS-04 wykop podstropowy od strony zachodniej
– wykop wstępny pomiędzy ul. Bankową a ul. Krakowskie Przedmieście
– doprowadzenie podłoża do wymaganych parametrów po tymczasowym objeździe ul. DOżynkowej x
– DD-11 – nasyp
– ul. Warszawska strona prawa – wzmocnienie podłoża
– łącznica LC węzeł Węgrzce- doprowadzenie podłoża do wymaganych parametrów po okresie zilowym
– P10 – wykonywanie nasypu
– przed obiektem MD12 – warstwa mrozoochronna jezdnia prawa
– DD15b – warstwa nasypu
– KO46 – odkopywanie
– DD24 – warstwa z kruszywa łamanego, przygotowanie do prac bitumicznych
– DD19 – warstwa wiążąca
– między WS-17 a WS-18 – podbudowa zasadnicza
MOSTY WS-00: deskowanie ustroju prawego oraz izolacja przyczółka P1
P2A:

WS-01
: betonowanie ustroju nośnego,
WD-01:
zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie
WS-02:

WD-03a:
betonowanie ciosów podłożyskowych,
WD-03
g: betonowanie skrzydła 1P, montaż belek
WD-03e
– zbrojenie płyty dennej ramy
WD-03f:

P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08b:
betonowanie ustroju jezdnia lewa
WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): -próbne obciążenie
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie pod dylatacje palczaste, zasypka ław fundamentowych
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:
WS-19:
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
wykop, izolacja segmentu S2 pod budynek BT1, beton ochronny izolacji na S2, skuwanie głowic ścian szczelinowych S17-S19, odkopywanie ścian S17-S19, izolacja i beton ochronny łyty dennej S27p, zbrojenie płyty dennej S27, skuwanie i wyrównywanie ścian szczelinowych od strony wschodniej
TS-14:
odwodnienie liniowe, drenaż, ściany wypełniające 5szt. nisze na segmencie 18, kanalizacja teletechniczna nawa lewa, strona lewa -130m, kapy chodnikowe nawa prawa S5,6, montaż rur do systemu gaszenia na segmencie S7-19, iniekcja ścian szczelinowych, skuwanie nierówności ścian szczelinowych
mury oporowe:
KO37b, KO37a, KO36a, KO36b – kotwy, sprężanie kotew
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD, budynki:
Budynek administracyjny: wykonanie instalacji elektrycznej w ścianach zewnętrznych, rozpoczęcie wykonywania tynków
Budynek warsztatowy: izolacja na ścianach zewnętrznych, wykonywanie tynków
BT4: izolacja termiczna dachu,
BT3: stan surowy, rozpoczęcie wykonywania warstw izolacyjnych na dachu.
BT1: wykonano fundamenty
Ekrany akustyczne: montaż słupów ok 40 szt, betonowanie głowic pali ok. 16 szt.
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, KT10,
Elektroenergetyka: – prace w tunelu TS-14 SN-150m, niskie napięcie – skrzyżowanie na ul. Krakowskiej,
Zbiorniki: ZB 12 – zasypka, ZB-9b – wykop , ZB15 -wykonywanie grodzic, wykop
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy
– wywóz urobku z wykopów
– wykonywanie nasypu przeciążeniowego przed WS-01
– zakończenie wykonywania kolumn przed WD-01
– wykop tunelu zachodniej nawy tunelu TS-04
– wykop wzdłuż mur ów KO36b, KO-46
– wykop przy KO-34, KO33a,
– osuszanie trasy S52 po rozbiórce ul. Dożynkowej
– jedna warstwa nasypu na P10
– zasyp zbiornika ZB12
– ul. B4, ul. Karola Wojtyły prace brukarskie,
– wywóz materiału na utylizację
– wykop pod zbiornik za WS-19
MOSTY WS-00: betonowanie płyty jezdnia lewa
P2A:

WS-01
: betonowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju
WD-01:
zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie
WS-02:
zbrojenie kap chodnikowych
WD-03a:
zbrojenie podpór,
WD-03
g: betonowanie skrzydła 1P
WD-03e
– pierwszy etap wymiany gruntu pod posadowienie obiektu
WD-03f:
– zbrojenie ustroju nośnego
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000):  przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego
WD-09a: zasypka, wykonanie izolacji
WD-09b:
zasypka, wykonanie izolacji
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie ścianki zaplecznej P1, izolacja przyczółka
P-13:  –
WD-14a: frezowanie płyty pomostu
WD-15a: przygotowanie kap chodnikowych pod żywicę, izolacja płyt przejściowych
WD-15b:

WD-16:
izolacja płyty przejściowej P3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): przygotowanie wnęk dylatacyjnych P4l
WS-18: montaż dylatacji jezdnia lewa
WS-19: izolacja ławy i korpusu, zasypka
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i deskowanie fundamentów pod BT1, izolacja na segmencie 2, kotwienie i obudowa tymczasowa na segmencie 19, 20, wykop wstępny na segmencie 17, 20, betonowanie płyty dennej S27, zbrojenie płyty dennej segment 27, izolacja na płycie dennej segment 26, skuwanie, równanie powierzchni ścian szczelinowych
TS-14:
odwodnienie liniowe, ściany wypełniające 2 szt., drenaż nawa prawa, kanalizacja techniczna nawa prawa, zbrojenie ścian i betonowanie ścian, konstrukcja w niszach na segmencie 2, 7, kapy chodnikowe na segmencie, hydrofobizacja stropu
mury oporowe:
KO37b, KO37a, KO36a, KO36b – kotwy, sprężanie kotew
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD:
wykończenie budynku garażowego
Ekrany akustyczne: montaż słupów ok 50 szt, betonowanie głowic pali
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, KT10,
Elektroenergetyka: – średnie napięcie ok 30%, oświetlenie ok 10%
Zbiorniki: ZB 12 – zasypka, ZB-9b – wykop , ZB15 -wykonywanie grodzic, wykop
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy
– warstwa transmisyjna przy obiekcie WS-00 została poprawiona po okresie zimowym
– zakończenie przeciążenia w km 3+800
– wykonywanie nasypu przeciążeniowego przed WS-01
– rozpoczęcie wykonywania kolumn przed obiektem WD-01
– wykop zachodniej nawy tunelu TS-04
– wykop wzdłuż mur ów KO36b, KO-37b
– wykop przy KO-34, KO33a,
– osuszanie trasy S52 po rozbiórce ul. Dożynkowej
– jedna warstwa nasypu na P10
– zasyp zbiornika ZB12
– ul. B4 prace brukarskie
– wywóz materiału na utylizację
– wykop pod zbiornik za WS-19
MOSTY WS-00: betonowanie płyty jezdnia prawa
P2B:

WS-01
: betonowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju
WD-01:
zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie
WS-02:
zbrojenie kap chodnikowych
WD-03a:
zbrojenie podpór,
WD-03
g: betonowanie skrzydła 2P
WD-03e
– pierwszy etap wymiany gruntu pod posadowienie obiektu
WD-03f:
– montaż wpustów i sączków
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): Izolacja korpusu P1
WD-09a: zasypka, wykonanie izolacji
WD-09b:
zasypka, wykonanie izolacji
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie płyty P12-P13, zbrojenie ścianki zaplecznej P1
P-13:  –
WD-14a: izolacja płyt przejściowych
WD-15a: izolacja płyt przejściowych
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu
WS-19: izolacja ławy i korpusu, betonowanie skrzydła
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i deskowanie fundamentów pod wieże radiowe, izolacja na segmencie 2, kotwienie i obudowa tymczasowa na segmencie 17, wykop wstępny na segmencie 17, 20, betonowanie płyty dennej S25, zbrojenie płyty dennej segment 27, izolacja na płycie dennej segment 26, skuwanie, równanie powierzchni ścian szczelinowych
TS-14:
odwodnienie liniowe segmenty 1-3, ściany wypełniajace 3 szt., drenaż segment 3,4, kanalizacja techniczna nawa prawa segment 3-7, zbrojenie ścian segment 5 – program naprawczy, fundamenty segment 4 – program naprawczy, konstrukcja w niszach na segmencie 2, 7, kapy chodnikowe na segmencie 6,7,12,13, płyta denna na segmencie 6,
mury oporowe:
KO37b, KO37a, KO36a, KO36b – kotwy
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD:
montaż okien,
Ekrany akustyczne: montaż słupów ok 50 szt, betonowanie głowic pali
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, KT10,
Elektroenergetyka: –
Zbiorniki: ZB 12 – zasypka, ZB-OUD – zasypka demontaż grodzic, ZB-9 – wykop , ZB15 – przygotowanie platform
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy
– odnowienie w-wy transmisyjnej przy obiekcie WS-00 po okresie zimowym
– zakończenie przeciążenia w km 3+800
– wykonywanie nasypu przeciążeniowego przed WS-01
– rozpoczęcie wykonywania kolumn przed obiektem WD-01
– wykop zachodniej nawy tunelu TS-04
– wykop wzdłuż mur ów KO36b, KO-37b
– wykop przy KO-34, KO33a,
– osuszanie trasy S52 po rozbiórce ul. Dożynkowej
– jedna warstwa nasypu na P10
– zasyp zbiornika ZB12
– ul. B4 prace brukarskie
– wywóz materiału na utylizację
– wykop pod zbiornik za WS-19
MOSTY WS-00: zbrojenie i deskowanie ustroju jezdnia prawa
P2B:

WS-01
: betonowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju,
WD-01:
zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie
WS-02:
zbrojenie kap chodnikowych
WD-03a:
zbrojenie podpór,
WD-03
g: betonowanie korpusu,
WD-03e – pierwszy etap wymiany gruntu pod posadowienie obiektu
WD-03f:
– montaż wpustów i sączków
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000):
WD-09a: zasypka, wykonanie izolacji
WD-09b:
zasypka, wykonanie izolacji
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie ustroju P12-P13, przygotowanie do betonowania
P-13:  –
WD-14a: betonowanie dylatacji
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:
WS-19: betonowanie korpusu jezdnia prawa p2
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i deskowanie fundamentów pod wieże radiowe, izolacja na segmencie 2, kotwienie i obudowa tymczasowa na segmencie 17, wykop wstępny na segmencie 17, 20, betonowanie płyty dennej S25, zbrojenie płyty dennej segment 27, izolacja na płycie dennej segment 26, skuwanie, równanie powierzchni ścian szczelinowych
TS-14:
odwodnienie liniowe segmenty 1-3, ściany wypełniajace 3 szt., drenaż segment 3,4, kanalizacja techniczna nawa prawa segment 3-7, zbrojenie ścian segment 5, fundamenty segment 4, konstrukcja w niszach na segmencie 2, 7, kapy chodnikowe na segmencie 6,7,12,13, płyta denna na segmencie 6,mury oporowe:
KO37b, KO37a, KO36a, KO36b – kotwy
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD:
montaż okien,
Ekrany akustyczne: montaż słupów ok 50 szt, betonowanie głowic pali
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej: KS5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, KT10,
Elektroenergetyka: –
Zbiorniki: ZB 12 – zasypka, ZB-OUD – zasypka, demontaż grodzic, ZB-9 – instalacja grodzic , ZB15 – przygotowanie platform
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw na terenie Budowy
– nasyp przeciążeniowy przed ul. Łokietka
– rozpoczęcie wykonywania kolumn przed obiektem WD-01
– wykop zachodniej nawy tunelu TS-04
– wykop wzdłuż mur ów KO36b, KO-37b
– wykop przy KO-34, KO33a,
– rozbiórka tymczasowego objazdu ul. Dożynkowej
– jedna warstwa nasypu na P10
– zasyp zbiornika ZB12
– wywóz materiału na utylizację
– wykop pod zbiornik za WS-19
– wykop pod mury oporowe
MOSTY WS-00: zbrojenie ustroju, sączków, wpustów 
P2B:

WS-01
: betonowanie ustroju nośnego,
WD-01:
zbrojenie ustroju nośnego
WS-02:
zbrojenie kap chodnikowych
WD-03a: 
betonowanie oczepu
WD-03
g: betonowanie korpusu, skrzydła
WD-03f:

P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): przygotowanie ustroju nośnego pod wykonanie papy
WD-09a: zasypka, wykonanie izolacji
WD-09b:
zasypka, wykonanie izolacji
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): przygotowanie powierzchni pod żywicę, szlifowanie kap chodnikowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie ustroju P12-P13
P-13:  –
WD-14a: betonowanie dylatacji
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): – zbrojenie skrzydła
WS-18: przygotowanie wnęk dylatacyjnych
WS-19: betonowanie przyczółka
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
betonowanie poszerzenia fundamentu pod BT1, zbrojenie i deskowanie fundamentu pod maszt radiowy, kotwienie tymczasowej obudowy, wykop wstępny pod segmenty S17-S20, zbrojenie i deskowanie segmentu 25 płyty dennej, izolacja i beton ochronny płyty dennej S27
TS-14:
wykonywanie programu naprawczego etap pierwszy, fundament S4, odwodnienie liniowe, drenaż, konstrukcja nisz, kapy chodnikowe, hydrofobizacja stropu, oprawy oświetleniowe, montaż koryt kablowych,
mury oporowe:
KO37b, KO37a, KO36a, KO36b – kotwy
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD:
montaż okien,
Ekrany akustyczne: montaż słupów ok 50 szt, betonowanie głowic pali
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, KT10,
Elektroenergetyka: –
Zbiorniki: ZB 12 – zasypka, ZB-OUD – próba szczelności, ZB-9, ZB15
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw przy węźle Modlnica
– nasyp przeciążeniowy przed ul. Łokietka
– wykop zachodniej nawy tunelu TS-04
– wykop wzdłuż mur ów KO36b, KO-37b
– wykop przy KO-34, KO33a,
– rozbiórka tymczasowego objazdu ul. Dożynkowej
– jedna warstwa nasypu na P10
– zasyp zbiornika ZB12
– poprawa warstwy mrozoochronnej między WS-17 – WS-18
– wywóz materiału na utylizację
– wykop pod zbiornik za WS-19
MOSTY WS-00: zbrojenie ustroju
P2B:
– zasypka
WS-01
: montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-01:
zbrojenie ustroju nośnego
WS-02:
montaż krawężnika i desek gzymsowych, zasypka przyczółka
WD-03a: 

WD-03
g: betonowanie podpory P1
WD-03f:
montaż zbrojenia gzymsu
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): betonowanie skrzydeł P1
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):zbrojenie poprzecznic P12 i P13, zbrojenie ustroju P12-P13
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): – przygotowanie wnęk dylatacyjnych
WS-18: przygotowanie wnęk dylatacyjnych
WS-19: betonowanie skrzydła 2l, montaż zbrojenia korpusu 2P
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
izolacja stropu, ścianki szczelne w rejonie prądnika i montaż ścianek szczelnych, izolacja płyty dennej, zbrojenie i betonowanie płyty dennej
TS-14:
wykonywanie drenażu wewnętrznego, odwodnienie liniowe, beton podkładowy płyt dennych, podwieszanie koryt, roboty w niszach, kanalizacja teletechniczna,
mury oporowe:
KO37b, KO37a, KO36a, KO36b – kotwy
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD:
montaż okien,
Ekrany akustyczne: -montaż słupów na ekranie E12, oraz głowic
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, KT10, kolektor AL, H8, KT10
Elektroenergetyka: –
Zbiorniki: ZB 12 – napełnianie zbiornika i odwodnienie, ZB-OUD, ZB-9
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw przy węźle Modlnica
– nasyp przeciążeniowy przed ul. Łokietka
– wykop zachodniej nawy tunelu TS-04
– wykop wzdłuż mur ów KO36b, KO-37b
– wykop przy KO-34
– rozbiórka tymczasowego objazdu ul. Dożynkowej
– jedna warstwa nasypu na P10
– zasyp zbiornika ZB12
– poprawa warstwy mrozoochronnej między WS-17 – WS-18
– wymiana gruntu na ul. Morcinka
– materac za WS-19
MOSTY WS-00: zbrojenie ustroju
P2B:
– zasypka
WS-01
: montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-01:
zbrojenie segmentu 4
WS-02:
montaż krawężnika i desek gzymsowych, zasypka przyczółka
WD-03a: 

WD-03
g: zbrojenie deskowanie korpusu podpory P1
WD-03f:
montaż zbrojenia gzymsu
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): zbrojenie, deskowanie ścianki zaplecznej
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):zbrojenie poprzecznic P12 i P13, zbrojenie ustroju P12-P13
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia w niszach dylatacyjnych
WD-15a: frezowanie ścian szczelinowych (wewnątrz)
WD-15b:
montaż kolektora
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: 
WS-19: zbrojenie korpusu P2
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
montaż taśm brzegowych oraz hydroizolacja S3, BT1, beton ochronny izolacji na segmencie S3, instalacja grodzic ścianki szczelnej S17-20, rozpoczęcie wykopu, wykonanie studni głębinowych, betonowanie płyty dennej S25 jezdnia lewa, zbrojenie S24 jezdnia prawa
TS-14:
płyta denna nawa prawa segment S5, S6 pod drenaż, ściany wypełniające na segmencie S18, S7, wykonanie wnęk pod system gaszenia, wykonywanie programu naprawczego, beton podkładowy oraz zbrojenie stóp, skuwanie pali CFA na wlotach, drenaż na segmencie S7, S8 nawa lewa
mury oporowe:
KO37b, KO37a, KO36a, KO36b – kotwy
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD:
montaż okien, 2 warstwy papy na dachu,
Ekrany akustyczne: -montaż słupów na ekranie E12, oraz głowic
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, KT10, kolektor AL, H8, KT10
Elektroenergetyka: –
Zbiorniki: ZB 12 – napełnianie zbiornika i odwodnienie, ZB-OUD, ZB-9
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw przy węźle Modlnica
– nasyp przeciążeniowy przed ul. Łokietka
– wykop zachodniej nawy tunelu TS-04
– wykop wzdłuż mur ów KO36b, KO-37b
– wykop przy KO-34
– rozbiórka tymczasowego objazdu ul. Dożynkowej
– jedna warstwa nasypu na P10
– zasyp zbiornika ZB12
– poprawa warstwy mrozoochronnej między WS-17 – WS-18
– wymiana gruntu na ul. Morcinka
– materac za WS-19
MOSTY WS-00: zbrojenie ustroju
P2B:
– zasypka
WS-01
: betonowanie ścianki zaplecznej
WD-01:
zbrojenie segmentu 4
WS-02:
montaż krawężnika i desek gzymsowych, zasypka przyczółka
WD-03a: 

WD-03
g: zbrojenie deskowanie korpusu podpory P1
WD-03f:
montaż gzymsu
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): zbrojenie, deskowanie ścianki zaplecznej
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):zbrojenie poprzecznic P12 i P13
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia w niszach dylatacyjnych
WD-15a:
WD-15b:
montaż kolektora
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: 
WS-19: zbrojenie korpusu P2
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
montaż taśm brzegowych oraz hydroizolacja S3, BT1, beton ochronny izolacji na segmencie S3, instalacja grodzic ścianki szczelnej S17-20, rozpoczęcie wykopu, wykonanie studni głębinowych, betonowanie płyty dennej S25 jezdnia lewa, zbrojenie S24 jezdnia prawa
TS-14:
płyta denna nawa prawa segment S5, S6 pod drenaż, ściany wypełniające na segmencie S18, S7, wykonanie wnęk pod system gaszenia, wykonywanie programu naprawczego, beton podkładowy oraz zbrojenie stóp, skuwanie pali CFA na wlotach, drenaż na segmencie S7, S8 nawa lewa
mury oporowe:
KO37b, KO37a, KO36a, KO36b – kotwy
KO48 – betonowanie gzymsu
OUD:
montaż okien, 2 warstwy papy na dachu,
Ekrany akustyczne: -montaż słupów na ekranie E12, oraz głowic
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, montaż rur zasilających TS-14
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, KT10, kolektor AL, H8, KT10
Elektroenergetyka: –
Zbiorniki: ZB 12 – napełnianie zbiornika i odwodnienie, ZB-OUD, ZB-9
DROGI – magazynowanie materiałów, kruszyw przy węźle Modlnica
– nasyp przeciążeniowy przed ul. Łokietka
– wykop zachodniej nawy tunelu TS-04
– wykop wzdłuż mur ów KO36b, KO-37b
– km 10+045 – 10+200 – poprawa stabilizacji po okresie zimowym
– b4 – podbudowa
– rozbiórka ul. Krakowskiej
– zasyp zbiornika ZB12
– wymiana gruntu na ul. Morcinka
– materac za WS-19
MOSTY WS-00: zbrojenie ustroju
P2B: –
WS-01
: zbrojenie ustroju, zasypka przyczółka
WD-01:
zbrojenie segmentu 4
WS-02:
montaż krawężnika i desek gzymsowych
WD-03a: 
– betonowanie fundamentu
WD-03
g: zbrojenie fundamentów
WD-03f:
zbrojenie ustroju nośnego
P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): -betonowanie ścianki zaplecznej P1L
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie kap chodnikowych jezdnia prawa, montaż belek – zakończono
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia w niszach dylatacyjnych
WD-15a:
WD-15b:
montaż kolektora
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: 
WS-19: deskowanie korpusu
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
montaż taśm brzegowych oraz hydroizolacja S3, BT1, instalacja grodzic na segmencie S17 – S20, zbrojenie płyty dennej S25L, betonowanie płyty dennej S23P, izolacja i beton ochronny S24P
TS-14:
wykonywanie odwodnienia liniowego, program naprawczy – mikropale, hydrofobizacja stropu, roboty na płycie dennej segmentu 4-6, ściany wypełniające, montaż systemu gaszenia, wykop pod fundament na segmencie 5
mury oporowe:
KO37b, KO37a, KO36a, KO36b – kotwy
OUD:
-montaż okien
Ekrany akustyczne:
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, KT10, kolektor A
Elektroenergetyka: –
Zbiorniki: ZB 12 montaż elementów prefabrykowanych konstrukcji zbiornika, ze względu na znaczne rozmiary dźwigu przejazd drogą technologiczną został wstrzymany/jest bardzo ograniczony, ZB OUD
DROGI – przed WS-01 -nasyp przeciążeniowy
– przed WD-01 – platforma robocza na potrzeby wykonania kolumn
– KO30a – wykop
-KO30b- wykop
– wykop węzeł Zielonki pod wykotwienie ścian
– wykop nawa zachodnia tunelu TS-4
– rozbiórka bypassa ul. Dożynkowej
– wykop za tunelem TS-14
– wymiana gruntu na ul. Morcinka
MOSTY WS-00:
P2B: –
WS-01
:  montaż belek
WD-01:
betonowanie kolejnego segmentu ustroju nośnego
WS-02:

WD-03a: 

WD-03
g: betonowanie ławy fundamentowej
WD-03f:

P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia zewnętrznych kap chodnikowych na jezdni prawej, izolacja płyt przejściowych
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia w niszach dylatacyjnych
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: 
WS-19: 
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
betonowanie płyty dennej, wykonywanie ścian szczelinowych w rejonie rzeki Prądnik, izolacja pod płytę denną
TS-14:
wykonywanie odwodnienia liniowego, pale CFA od strony zachodniej, hydrofobizacja stropu, montaż elementów korytek kablowych
sprężanie kotew –
Skuwanie: –
Wykonywanie kotew –
OUD: –
Ekrany akustyczne:
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, KT10
Elektroenergetyka: –
Zbiorniki: ZB 12 montaż elementów prefabrykowanych konstrukcji zbiornika, ze względu na znaczne rozmiary dźwigu przejazd drogą technologiczną został wstrzymany/jest bardzo ograniczony
DROGI – przed WS-01 -nasyp przeciążeniowy
– przed WD-01 – platforma robocza na potrzeby wykonania kolumn
– KO30a – wykop
-KO30b- wykop
– wykop węzeł Zielonki pod wykotwienie ścian
– wykop nawa zachodnia tunelu TS-4
– rozbiórka bypassa ul. Dożynkowej
– wykop za tunelem TS-14
– wymiana gruntu na ul. Morcinka
MOSTY WS-00:
P2B: –
WS-01
:  montaż belek
WD-01:
betonowanie kolejnego segmentu ustroju nośnego
WS-02:

WD-03a: 

WD-03
g: betonowanie ławy fundamentowej
WD-03f:

P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia zewnętrznych kap chodnikowych na jezdni prawej, izolacja płyt przejściowych
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia w niszach dylatacyjnych
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: 
WS-19: 
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
betonowanie płyty dennej, wykonywanie ścian szczelinowych w rejonie rzeki Prądnik, izolacja pod płytę denną
TS-14:
wykonywanie odwodnienia liniowego, pale CFA od strony zachodniej, hydrofobizacja stropu, montaż elementów korytek kablowych
sprężanie kotew –
Skuwanie: –
Wykonywanie kotew –
OUD: –
Ekrany akustyczne:
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, KT10
Elektroenergetyka: –
Zbiorniki: ZB 12 montaż elementów prefabrykowanych konstrukcji zbiornika, ze względu na znaczne rozmiary dźwigu przejazd drogą technologiczną został wstrzymany/jest bardzo ograniczony
DROGI – przed WS-01 -nasyp przeciążeniowy
– przed WD-01 – platforma robocza na potrzeby wykonania kolumn
– KO30a – wykop
– KO30b- wykop
– wykop węzeł Zielonki pod wykotwienie ścian
– wykop nawa zachodnia tunelu TS-4
– rozbiórka bypassa ul. Dożynkowej
– wykop za tunelem TS-14
– wymiana gruntu na ul. Morcinka
MOSTY WS-00:
P2B: –
WS-01
:  montaż belek
WD-01:
zbrojenie
WS-02:

WD-03a: 

WD-03
g: 
WD-03f:

P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż odwodnienia
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie zewnętrznych kap chodnikowych na jezdni prawej
P-13:  –
WD-14a: betonowanie płyty przejściowej p1
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: 
WS-19:  betonowanie ławy na podporze nr 2 jezdnia prawa
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
betonowanie płyty dennej, wykonywanie ścian szczelinowych w rejonie rzeki Prądnik, izolacja pod płytę denną
TS-14:
odwodnienie liniowe, pale CFA od strony zachodniej, hydrofobizacja stropu, prace przy kablach
sprężanie kotew – KO36,
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew KO49, KO 50, KO36
OUD:
izolacja termiczna na dachu na budynku administracyjnym oraz warsztatowym,
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, OUD, KS 5.1, AI, AE, AT, KT10
Elektroenergetyka: prace na lini niskiego napięcia ok 120m, średnie napięcie, przewiert sterowany, podwieszenie kabli
Zbiorniki: ZB OUD, ZB9, na zbiorniku ZB 12 rozpoczęto montaż elementów prefabrykowanych konstrukcji zbiornika, ze względu na znaczne rozmiary dźwigu przejazd drogą technologiczną został wstrzymany/jest bardzo ograniczony
DROGI – przed WS-1 -nasyp przeciążeniowy
– przed WD-1 – platforma robocza na potrzeby wykonania kolumn
– KO30a – wykop
-KO30b- wykop
– wykop węzeł Zielonki pod wykotwienie ścian
– wykop nawa zachodnia tunelu TS-4
– rozbiórka bypassa ul. Dożynkowej
– wykop za tunelem TS-14
– wymiana gruntu na ul. Morcinka
MOSTY WS-00:
P2B: –
WS-01
:  montaż belek
WD-01:
zbrojenie
WS-02:

WD-03a: 

WD-03
g: 
WD-03f:

P6 : –
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż odwodnienia
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
P-13:  –
WD-14a: izolacja
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: 
WS-19:  betonowanie ławy
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
betonowanie płyty dennej, wykonywanie ścian szczelinowych w rejonie rzeki Prądnik, izolacja pod płytę denną
TS-14:
odwodnienie liniowe, pale CFA od strony zachodniej, hydrofobizacja stropu, prace przy kablach
sprężanie kotew – KO36,
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew KO49, KO 50, KO36
OUD:
izolacja termiczna na dachu na budynku administracyjnym oraz warsztatowym,
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, OUD, KS 5.1, AI, AE, AT, KT10
Elektroenergetyka: prace na linii niskiego napięcia ok 120m, średnie napięcie, przewiert sterowany, podwieszenie kabli
Zbiorniki: próba szczelności ZB12, ZB OUD, ZB9
DROGI – OUD – prace brukarskie, warstwa mrozoochronna
– przed WS-00 – zakończenie wykonania warstwy transmisyjnej
– za WS-00 – wykonywanie warstwy transmisyjnej
– przed WS-01 -nasyp przeciążeniowy
– przed WD-01 – platforma robocza na potrzeby wykonania kolumn
– KO33 – wykop
– wykop przed tunelem TS-04 od strony zachodniaj
– wykop węzeł Zielonki
– ul. B4 – prace bitumiczne
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– umocnienie rowu przed MD-12
– zasyp tunelu TS-14
– objazd ul. Morcinka
– wymiana gruntu na ul. Morcinka
MOSTY WS-00: prace przygotowawcze do zbrojenia ustroju
P2B: –
WS-01
: wykonanie poprzecznicy, montaż belek
WD-01:
zbrojenie segmentu 5,
WS-02:
montaż desek gzymsowych
WD-03a:  –
badanie pali
WD-03
g:  zbrojenie poprzecznic
WD-03f:
– zbrojenie oczepu na podporze
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
montaż barier na obiekcie
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): betonowanie ustroju
WD-09a: – beton kap chodnikowych, płyty przejściowe
WD-09b:
betonowanie płyty przejściowej
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska,
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): beton kap chodnikowych, zakończenie programu naprawczego etapu 1
P-13:  –
WD-14a: izolacja
WD-15a: płyta przejściowa
WD-15b:
płyta przejściowa
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: 
WS-19:  zbrojenie ław fundamentowych,
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
murki prowadzące w rejonie prądnika, ściany szczelinowe, izolacja i beton ochronny pod płytę denną na segmencie S23, S22, zbrojenie płyty dennej S23, betonowanie płyty dennej, prace przy BT4
TS-14:
Wypełnienie ścian 6 szt., drenaż nawy prawej ok 150m, rozpoczęcie odwodnienia liniowego, hydrofobizacja S13-S19,
sprężanie kotew – KO42,
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew KO49, KO 50, KO36
OUD:
izolacja termiczna na dachu na budynku administracyjnym oraz warsztatowym,
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, OUD, KS 5.1, AI, AE, AT, KT10
Elektroenergetyka: prace na lini niskiego napięcia ok 120m, średnie napięcie, przewier sterowany, podwieszenie kabli
Zbiorniki: próba szczelności ZB12, ZB OUD, ZB9
DROGI – OUD – prace brukarskie
– km 4+227 – 4+256 – wykop pod platformę
– wykop ściany KO 35
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– przed WS-02 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– ul. Dożynkowa – warstwa ścieralna
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– przygotowywanie objazdu ul. Morcinka
– ul B4 – prace przy budowie krawężnika, prace bitumiczne
– przed MD-12 – skarpowanie
– WD-15b – kontynuowanie wykopu
– DD-13 – umocnienie rowu
– wykonanie bypassu ul. Morcinka
MOSTY WS-00: prace przygotowawcze do zbrojenia ustroju
P2B: –
WS-01
: poprzecznica P3 jezdni prawej, zbrojenie fundamentu P6 jezdnia prawa
WD-01:
zbrojenie segmentu 2 zakończono
WS-02:
montaż krawężników
WD-03
g:  betonowanie fundamentu P1
WD-03f:
– zbrojenie oczepu na podporze P2
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): betonowanie ustroju jezdni prawej
WD-09a: – betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową
WD-09b:
betonowanie płyty przejściowej
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska, izolacja ściany czołowej,
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): beton płyty przejściowej,
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: izolacja
WD-15a: chudy beton pod płytę przejściową
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop,
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:  montaż krawężników
WS-19:  skucie głowic pali, próbne obciążenie pala
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i betonowanie fundamentu pod budynek BT1, zbrojenie i betonowanie ścian bocznych na segmencie S1, betonowanie otworów na segmencie S8, zasypka segmentu S16, przełożenie rzeki Prądnika, zasypka na segmentach S21-23, izolacja płyty dennej S22 jezdnia lewa, beton wyrównawczy pod płytę S24, przygotowanie ścian pod połączenie z płytą denną.
TS-14:
Wypełnienie ścian na segmencie S11, S12, drenaż nawy prawej ok 100m
sprężanie kotew – KO42,
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew KO49, KO 50
OUD:
roboty wykończeniowe, prace izolacyjne na dachu budynku administracyjnego, przygotowanie pod montaż okien
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: JK, OUD, kanalizacja 5.1, AI, AE
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13, ZB12, ZB OUD
DROGI – OUD – prace brukarskie
– km 4+227 – 4+256 – wykop pod platformę
– wykop ściany KO 35
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– przed WS-02 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– ul. Dożynkowa – warstwa ścieralna
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– przygotowywanie objazdu ul. Morcinka
– ul B4 – prace przy budowie krawężnika, prace bitumiczne
– przed MD-12 – skarpowanie
– WD-15b – kontynuowanie wykopu
– DD-13 – umocnienie rowu
– wykonanie bypassu ul. Morcinka
MOSTY WS-00: prace przygotowawcze do zbrojenia ustroju
P2B: –
WS-01
: poprzecznica P3 jezdni prawej, zbrojenie fundamentu P6 jezdnia prawa
WD-01:
zbrojenie segmentu 2 zakończono
WS-02:
montaż krawężników
WD-03
g:  betonowanie fundamentu P1
WD-03f:
– zbrojenie oczepu na podporze P2
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): betonowanie ustroju jezdni prawej
WD-09a: – betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową
WD-09b:
betonowanie płyty przejściowej
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska, izolacja ściany czołowej,
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): beton płyty przejściowej,
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: izolacja
WD-15a: chudy beton pod płytę przejściową
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop,
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:  montaż krawężników
WS-19:  skucie głowic pali, próbne obciążenie pala
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i betonowanie fundamentu pod budynek BT1, zbrojenie i betonowanie ścian bocznych na segmencie S1, betonowanie otworów na segmencie S8, zasypka segmentu S16, przełożenie rzeki Prądnika, zasypka na segmentach S21-23, izolacja płyty dennej S22 jezdnia lewa, beton wyrównawczy pod płytę S24, przygotowanie ścian pod połączenie z płytą denną.
TS-14:
Wypełnienie ścian na segmencie S11, S12, drenaż nawy prawej ok 100m
sprężanie kotew – KO42,
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew KO49, KO 50
OUD:
roboty wykończeniowe, prace izolacyjne na dachu budynku administracyjnego, przygotowanie pod montaż okien
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: JK, OUD, kanalizacja 5.1, AI, AE
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13, ZB12, ZB OUD
DROGI – OUD – zabudowa warstwy mrozoochronnej, prace brukarskie
– km 3+760 – 3+810 – wykonanie nasypu przeciążeniowego
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– przed WS-02 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– przygotowywanie obbjazdu ul. Morcinka
– ul. Dożynkowa – podbudowa oraz warstwa wiążąca
– ul B4 – prace przy budowie krawężnika
– WD-15b – kontynuowanie wykopu
– DD-19 – podbudowa zasadnicza, podbudowa bitumiczna
– DD-21 – warstwa wiążąca
– ul. Morcinka – wykonanie bypassu
MOSTY WS-00: prace przygotowawcze do zbrojenia ustroju
P2B: –
WS-01
: poprzecznica P3 jezdni prawej, zbrojenie fundamentu P6 jezdnia prawa
WD-01:
zbrojenie segmentu 2 zakończono
WS-02:
montaż krawężników
WD-03
g:  betonowanie fundamentu P2
WD-03f:
– zbrojenie oczepu na podporze P1
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): betonowanie ustroju jezdni prawej
WD-09a: – betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową
WD-09b:
betonowanie płyty przejściowej
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska, izolacja ściany czołowej,
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: śrutowanie płyty
WD-15a: montaż izolacji
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop,
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:  montaż krawężników
WS-19:  wykop
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i betonowanie fundamentu pod budynek BT1, zbrojenie i betonowanie ścian bocznych na segmencie S1, betonowanie otworów na segmencie S8, zasypka segmentu S16, przygotowanie bypassu pod przekładkę Prądnika, zasypka na segmentach S21-23, izolacja płyty dennej S22 jezdnia lewa, beton wyrównawczy pod płytę S27, S22, S23, przygotowanie ścian pod połączenie z płytą denną.
TS-14:
Wypełnienie ścian na segmencie S12, S13, drenaż nawy prawej ok 150m,
kotwy wiercone – KO49, KO50
sprężanie kotew – KO42,
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
roboty wykończeniowe, prace izolacyjne na dachu budynku administracyjnego
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: JK, OUD, kanalizacja 5.1, AI, AE
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13, ZB12, ZB OUD
DROGI – OUD – wykonywanie KRZ
– przed WS-00 – wykonywanie nasypu,
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– przed WS-02 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-11 – podbudowa bitumiczna
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– przygotowywanie objazdu ul. Morcinka
– ul. Dożynkowa – prace przy budowie krawężnika
– ul B4 – prace przy budowie krawężnika
– WD-15b – kontynuowanie wykopu
– DD-19 – podbudowa zasadnicza, podbudowa bitumiczna
– DD-21 – podbudowa bitumiczna
MOSTY WS-00: prace przygotowawcze do zbrojenia ustroju
P2B: –
WS-01
: zasypka, zbrojenie skrzydła P6
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:

WD-03
g:  fundament
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
najazdy, kapy
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-09a: – zasypka
WD-09b:
izolacja
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska, izolacja ściany czołowej,
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: śrutowanie płyty
WD-15a: montaż izolacji
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy,
WD-16:
– betonowanie kap
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:  zasypka, montaż izolacji
WS-19:  wykop
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton płyty stropowej S1, betonowanie fundamentu budynku BT1, zasypka płyty S16, S21-26, beton wyrównawczy pod płytę denną, wykuwanie bruzdy,
TS-14:
beton wyrównawczy płyty dennej segment 2 i 3, beton płyty dennej, skuwanie baret, zasypka segmentu 1, 2, 18
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny:
Budynek portierni:
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13, ZB12
DROGI – OUD – wykonywanie KRZ
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-11 – kruszywo łamane, podbudowa bitumiczna
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– ul. Dożynkowa masa bitumiczna
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– 15b – wykop
– przygotowywanie objazdu ul. Morcinka
– ul. Dożynkowa – prace przy budowie krawężnika
– dojazd do obiektu WD-07
– dojazd do obiektu WD-11
MOSTY WS-00: montaż belek
P2B: –
WS-01
: zasypka
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
g: 
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
najazdy, warstwa ścieralna
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): betonowanie poprzecznicy w osi lewej 6-7
WD-09a:
WD-09b:
izolacja
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska, izolacja ściany czołowej,
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: betonowanie płyty ustroju nośnego
WD-15a: kolektor odwodnienia
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy, płyty przejściowe
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:  zasypka – dojazd do 4L
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton wyrównawczy pod płytę stropową S1, beton płyty na S2, izolacja płyty segmentu 9,10, beton ochronny S16,26. profilowanie pod płytę denną, czyszczenie ścian, zasypka tunelu
TS-14
betony wyrównawczy płyty dennej, beton płyty dennej, równanie baret segment 12 i 13, zasypka segmentu 3 i 19.
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny:
Budynek portierni:
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13, ZB12
DROGI – km 2+940 – 3+120 – KRZ
– km 3+480 – 3+980 – KRZ
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– wykonano objazd ul. Na Zielonki
– DD-11 – kruszywo łamane, podbudowa bitumiczna
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– 15b – wykop
– przygotowywanie objazdu ul. Morcinka
– ul. Dożynkowa – prace przy budowie krawężnika
– dojazd do obiektu WD-07
– dojazd do obiektu WD-11
MOSTY WS-00: montaż belek
P2B:
zasypka
WS-01
: wykonywanie podpór – p6
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod kolejne segmenty ustroju
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
g: 
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
wykonanie najazdów do obiektu
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): betonowanie poprzecznic 6-7 P, przygotowania do betonowanie poprzecznic 6-7 L
WD-09a: – izolacja
WD-09b:
– zasypka, izolowanie ścianek zaplecznych
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska – kontynuacja (powiązanie z zasypką murów oporowych oraz nasypem drogowym), izolacja ściany czołowej, wytyczenie drenażu, ułożenie membrany nad przepustem
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, betonowanie kap wewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1 oraz wykonanie przejścia instalacji odwodnieniowej przez przyczółek
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty ustroju nośnego – przygotowania do betonowania
WD-15a: kolektor odwodnienia
WD-15b:
przygotowanie płyt przejściowych i płyty ustroju nośnego do wykonania izolacji
WD-16:
przygotowanie płyt przejściowych i płyty ustroju nośnego do wykonania izolacji
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: izolacja płyty ustroju nośnego, montaż krawężników i desek gzymsowych, izolacja płyty przejściowej 4L i wykonanie najazdu
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na kolejnym segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkładowe, betonowanie płyt dennych, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny:
Budynek portierni:
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13
DROGI – km 2+940 – 3+120 – KRZ
– km 3+480 – 3+980 – KRZ
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– wykonano objazd ul. Na Zielonki
– DD-11 – kruszywo łamane, podbudowa bitumiczna
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– 15b – wykop
– przygotowywanie objazdu ul. Morcinka
– ul. Dożynkowa – prace przy budowie krawężnika
– dojazd do obiektu WD-07
– dojazd do obiektu WD-11
MOSTY WS-00: izolacja przyczółka
P2B:

WS-01
: zasypka
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
g:  badanie ciągłości pali
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
najazdy, warstwa wiążąca
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): demontaż podparcia poprzecznicy
WD-09a: – betonowanie w-wy ochronnej izolacji na części nieużytkowej
WD-09b:
– izolacja, zasypka
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska (zasypano ponad klucz przepustu), izolacja ściany czołowej, wytyczenie drenażu
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wpustki, sączki
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, betonowanie kap wewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: przygotowania podparcia tymczasowego
WD-15a: kolektor odwodnienia
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy, płyty przejściowe
WD-16:
zasypka inżynierska, płyty przejściowe
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: betonowanie kap chodnikowych, kolektor odwodnienia
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton wyrównawczy pod płytę stropową S1, beton płyty na S2, izolacja płyty segmentu 9,10, beton ochronny S16,26. profilowanie pod płytę denną, czyszczenie ścian, zasypka tunelu
TS-14
betony wyrównawczy płyty dennej, beton płyty dennej, równanie baret segment 12 i 13, zasypka segmentu 3 i 19.
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny:
Budynek portierni:
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13
DROGI – bypass na ul. Na Zielonki
– wykop rowów na łącznicach węzła Modlnica
– OUD – humusowanie skarp
– km 2+940 – 3+120 warstwa mrozochronna na TG
– km 3+490 – 3+580 – budowa nasypu
– km 3+580 – 3+830 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+450 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-09 – nasyp
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej,
– węzeł Węgrzce łącznica A warstwa mrozoochronna
– węzeł Węgrzce łącznica B nasyp
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– km 12+450 – 13+100 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – zakończono nasyp
– platformy pod konstrukcje podstropowe
– wykop pomiędzy KO-30a i KO-30b (km ok. 4+400 – 5+000)
– w. Batowice – wykop pod łącznice C i D
– DD15 – podbudowa bitumiczna
– km 13+841 – 14+010 nasyp przeciążeniowy na TG
– DD-19 górna podbudowa zasadnicza
– DD-22 – nasyp
MOSTY WS-00: realizacja podpór obiektu, izolacja
P2B:
-zasypka
WS-01
: wykonywanie podpór, betonowanie filarów, poprzecznice
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
f:– skuwanie pali
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
– najazdy, warstwa wiążąca z asfaltu lanego
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):
WD-09a: – izolacja
WD-09b:
– izolacja, zasypka
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska (zasypano ponad klucz przepustu), izolacja ściany czołowej, wytyczenie drenażu
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): izolacja płyty ustroju nośnego, warstwa wiążąca z asfaltu lanego
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, betonowanie kap wewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty ustroju nośnego i skrzydła przyczółka nr 1
WD-15a:
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy, płyty przejściowe
WD-16:
zasypka inżynierska, płyty przejściowe
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: izolacja płyty ustroju nośnego, montaż krawężników i desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na kolejnym segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkładowe, betonowanie płyt dennych, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: murowanie ścian na 1 piętrze
Budynek portierni: płyta żelbetowa, attyka
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13
DROGI – Podbudowa pomocnicza – LA i LB węzeł Modlnica
wykop rowów na łącznicach węzła Modlnica
OUD – skarpowanie,
– km 2+940 – 3+120 warstwa mrozochronna na TG
– km 3+490 – 3+580 – budowa nasypu
– km 3+580 – 3+830 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+450 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-09 – nasyp
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej,
– węzeł Węgrzce łącznica A warstwa mrozoochronna
– węzeł Węgrzce łącznica B nasyp
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– km 12+450 – 13+100 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – zakończono nasyp
– platformy pod konstrukcje podstropowe
– wykop pomiędzy KO-30a i KO-30b (km ok. 4+400 – 5+000)
– w. Batowice – wykop pod łącznice C i D
– DD15 – podbudowa bitumiczna
– km 13+841 – 14+010 nasyp przeciążeniowy na TG
– DD-19 górna podbudowa zasadnicza
– DD-22 – nasyp
MOSTY WS-00: realizacja podpór obiektu, izolacja
P2B:
-zasypka
WS-01
: wykonywanie podpór, betonowanie filarów
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
f
P6 : –
WD-07 (km 7+950): –
najazdy
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):
WD-09a: – izolacja
WD-09b:
– izolacja, zasypka
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska (zasypano ponad klucz przepustu), izolacja ściany czołowej, wytyczenie drenażu
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): zasypka z przyczółkiem nr 1, izolacja płyty ustroju nośnego, warstwa podkładowa pod płytę przejściową
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, betonowanie kap wewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty ustroju nośnego i skrzydła przyczółka nr 1
WD-15a:
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy, płyty przejściowe
WD-16:
zasypka inżynierska
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: izolacja płyty ustroju nośnego, montaż krawężników i desek gzymsowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na kolejnym segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkładowe, betonowanie płyt dennych, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: murowanie ścian na 1 piętrze
Budynek portierni: płyta żelbetowa, attyka
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13
DROGI – Podbudowa pomocnicza – LA i LB węzeł Modlnica
wykop rowów na łącnzicach węzła Modlnica
– OUD – skarpowanie,
– km 2+940 – 3+120 warstwa mrozochronna na TG
– km 3+490 – 3+580 – budowa nasypu
– km 3+580 – 3+830 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+450 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-09 – nasyp
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej,
– węzeł Węgrzce łącznica A warstwa mrozoochronna
– węzeł Węgrzce łącznica B nasyp
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– km 12+450 – 13+100 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – zakończono nasyp
– platformy pod konstrukcje podstropowe
– wykop pomiędzy KO-30a i KO-30b (km ok. 4+400 – 5+000)
– w. Batowice – wykop pod łącznice C i D
– km 13+841 – 14+010 nasyp przeciążeniowy na TG
– DD-19 górna podbudowa zasadnicza
– DD-22 – nasyp
MOSTY WS-00: realizacja podpór obiektu
P2B:
-zasypka
WS-01
: wykonywanie podpór, betonowanie filarów
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
f
P6 : –
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska (zasypano ponad klucz przepustu), izolacja ściany czołowej, wytyczenie drenażu
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): zasypka z przyczółkiem nr 1, izolacja płyty ustroju nośnego
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, betonowanie kap wewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty ustroju nośnego i skrzydła przyczółka nr 1
WD-15a:
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy, betonowanie w-wy podkładowej pod płyty przejściowe
WD-16:
zasypka inżynierska
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: izolacja płyty ustroju nośnego, montaż krawężników i desek gzymsowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na kolejnym segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkładowe, betonowanie płyt dennych, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: murowanie ścian na 1 piętrze
Budynek portierni: płyta żelbetowa, attyka
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13
DROGI – Podbudowa pomocnicza – LA i LB węzeł Modlnica
– OUD – skarpowanie,
– km 2+940 – 3+120 warstwa mrozochronna na TG
– km 3+490 – 3+580 – budowa nasypu
– km 3+580 – 3+830 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+450 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-09 – nasyp
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej,
– km 7+100 – 7+800 – warstawa wiążąca
– km 8+100 – 8+900 – warstwa wiążąca
– węzeł Węgrzce łącznica A warstwa mrozoochronna
– węzeł Węgrzce łącznica B nasyp
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– km 12+450 – 13+100 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – zakończono nasyp
– platformy pod konstrukcje podstropowe
– wykop pomiędzy KO-30a i KO-30b (km ok. 4+400 – 5+000)
– w. Batowice – wykop pod łącznice C
– km 13+841 – 14+010 nasyp przeciążeniowy na TG
– DD-19 górna podbudowa zasadnicza
– DD-22 – nasyp
MOSTY WS-00: realizacja podpór obiektu
P2B:
-zasypka
WS-01
: wykonywanie podpór, betonowanie filarów
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
f
P6 : –
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): betonowanie poprzecznic w osi lewej
WD-09a: montaż zbrojenia betonu ochronnego
WD-09b:
zakończono wykop podstropowy
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka, izolacja ściany czołowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonywanie izolacji przyczółka nr 1, betonowanie kap chodnikowych przy dylatacji
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zasypka przyczółków, zbrojenie płyty ustroju nośnego, betonowanie płyty przejściowej oś 3
WD-15a:
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: izolacja płyty ustroju nośnego, montaż krawężników i desek gzymsowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na kolejnym segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkładowe, betonowanie płyt dennych, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Betonowanie oczepu murów oporowych – KO-30a
Skuwanie: KO-30a
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: murowanie ścian na 1 piętrze
Budynek portierni: płyta żelbetowa, attyka
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: montaż ZB13, próba szczelności ZB10.2
DROGI – OUD – skarpowanie,
– km 3+490 – 3+580 – budowa nasypu
– km 3+580 – 3+830 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+450 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-09 – nasyp
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej, wykopano ponad 112 m
– km 7+100 – 7+800 – warstwa wiążąca
– km 8+100 – 8+900 – warstwa wiążąca
– węzeł Węgrzce łącznica A warstwa mrozoochronna
– węzeł Węgrzce łącznica B nasyp
– WD-09 b zakończono wykop podstropowy
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– km 12+450 – 13+100 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – zakończono nasyp
– platformy pod konstrukcje podstropowe
– DD-15 – warstwa wiążąca (droga dojazdowa po południowej stronie pomiędzy ul. Warszawską a ul. B4)
MOSTY WS-00: zbrojenie korpusu przyczółka P1 i P2, betonowanie korpusu p2P
P2B:
-zasypka
WS-01:
wykonywanie podpór, betonowanie ławy fundamentowej i filarów na podporze 3
WD-01:
wykonywanie platformy pod strop
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
f
P6 : –
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  przygotowanie poprzecznic w osi lewej
WD-09a: prace wykończeniowe
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonywanie izolacji przyczółka nr 1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie kap chodnikowych (cz. wewnętrzna) – zaawansowanie 70% (wewnętrznych kap), zbrojenie kap zewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zasypka przyczółków, zbrojenie płyty ustroju nośnego, betonowanie w-wy podkładowej pod wykonanie płyty przejściowej oś 3
WD-15a: betonowanie płyty przejściowej (str. północna)
WD-15b:
wykonanie ławy pod drenaż, zasypka inżynierska ścian szczelinowych (od zewnątrz)
WD-16:
montaż krawężnika i desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: izolacja płyty ustroju nośnego
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na kolejnym segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkładowe, betonowanie płyt dennych, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: roboty końcowe
Budynek portierni: mur na poziomie 80%, żelbet 80%
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7, G8, G10.1,
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, U, KM,
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, montaż ZB10.2, zbiornik ZB5, ZB13
DROGI – OUD- skarpowanie,
– km 3+490 – 3+580 – budowa nasypu
– km 3+580 – 3+830 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+450 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-09 – nasyp
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej, wykopano ponad 112 m
– km 7+100 – 7+800 – warstwa wiążąca
– km 8+100 – 8+900 – warstwa wiążąca
– węzeł Węgrzce łącznica A warstwa mrozoochronna
– węzeł Węgrzce łącznica B nasyp
– WD-09 b zakończono wykop podstropowy
-P10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS14
– km 12+450 – 13+100 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – zakończono nasyp
– platformy pod konstrukcje podstropowe
– DD-12 – warstwa wiążąca
MOSTY WS-00: zbrojenie korpusu przyczółka P1 i P2
P2B: –

WS-01:
betonowanie ławy fundamentowej P3
WD-01:

WS-02:

WD-03
f
P6 : –
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  betonowanie poprzecznic w osiach 1-5 jezdnia prawa
WD-09: prace wykończeniowe
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): betonowanie skrzydła P1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie kap chodnikowych
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zasypka przyczółków
WD-15a: zasypka, warstwa podkładowa pod płytę przejściową
WD-15b:
 izolacja, betonowanie kap chodnikowych
WD-16:
montaż krawężnika i desek gzymsowych
WS-17 (km 13+400 – 13+500): izolacja przyczółka P4l
WS-18: 
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkłądowe, płyta denna segmant, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: roboty końcowe
Budynek portierni: mur na poziomie 80%, żelbet 80%
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7, G8, G10.1,
Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, U, KM,
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, montaż ZB10.2, zbiornik ZB5, ZB13
DROGI – OUD –  skarpowanie,
– węzeł Modlnica – prace na łącznicy LA i LB – warstwy mrozoochronne
– km 3+450 – 3+500 – budowa nasypu
– km 3+660 – 3+800 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+460 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej, wykopano ponad 50mb
– km 8+000 – 8+900 – roboty bitumiczne 2 warstwa
– km 9+300 – 9+500 – wykonywanie nasypu
– km 9+600 – 9+780 – wykonywanie wykopu
– węzeł Węgrzce wykonywanie nasypów na łącznicach A i B
– km 10+000 materac z kruszywa
– zasypka tunelu TS14
– km 12+700 – 12+900 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – kontynuacja nasypu
-platformy pod konstrukcje podstropowe
– DD-12 – podbudowa bitumiczna
MOSTY WS-00: zbrojenie korpusu przyczółka P1 i P2
P2B: –

WS-01:
betonowanie ławy fundamentowej P3
WD-01:

WS-02:

WD-03
f
P6 : –
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  betonowanie poprzecznic w osiach 1-5 jezdnia prawa
WD-09: prace wykończeniowe
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): betonowanie skrzydła P1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie kap chodnikowych
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zasypka przyczółków
WD-15a: zasypka, warstwa podkładowa pod płytę przejściową
WD-15b:
 izolacja, betonowanie kap chodnikowych
WD-16:
montaż krawężnika i desek gzymsowych
WS-17 (km 13+400 – 13+500): izolacja przyczółka P4l
WS-18: 
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie segmentu 13 i 14, beton ochronny na segmencie 26, izolacja na segmencie 25, trwa wykop podstropowy.
TS-14
betony podkłądowe, płyta denna segment 13, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: roboty końcowe
Budynek portierni: mur na poziomie 80%, żelbet 80%
Ekrany akustyczne: wykonano 61 pali pod ekrany
BRANŻE roboty w zakresie przebudowy sieci gazowej G7, G8, G10.1,
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, U, KM,
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, montaż ZB10.2, zbiornik ZB5, ZB13
DROGI – OUD –  skarpowanie,
– km 2+900 – 3+120 – budowa nasypu
– km 3+450 – 3+500 – budowa nasypu
– km 3+660 – 3+800 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+460 – 4+600 – usuwanie murków prowadzących, wykop
– km 4+900 warstwa transmisyjna
– km 5+000 – 5+300 – kontynuowanie wykopu
– TS-04 – wykonywano zasyp segmentu w śladzie ul. Staropolskiej, rozpoczęto wykop podstropowy
– km 7+120 – 7+470 – kontynuacja nasypu
– DD-09 podłoże pod konstrukcje
– km 9+195 – 9+300 – wykonywanie nasypu
– km 9+600 – 9+780 – wykonywanie wykopu
– wykop pod zbiornik 10.2
– km 10+300 – 10+500 – 2 warstwa podbudowy bitumicznej
– km 12+700 – 12+900 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – kontynuacja nasypu
– zasyp tunelu TS14
– DD-12 wykonanie w-wy wiążącej od ul. Dożynkowej do obiektu WS-08
MOSTY WS-00: zbrojenie korpusu przyczółka P1 i P2
P2B
wykonywanie skrzydełek
WS-01:
beton niekonstrukcyjny p3
WD-01:

WS-02:
Betonowanie płyty ustroju nośnego jezdnia prawa
WD-03
f ściany szczelinowe
P6 :
Izolacja płyty dennej
WD-07 (km 7+950):
zabetonowanie dylatacji
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09: izolacja termozgrzewalna
P-10 (km ok. 10+050):
montaż taśmy dylatacyjnej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): betonowanie dylatacji, montaż zbrojenia skrzydeł przyczółka p1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja, roboty wykończeniowe
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty pomostu
WD-15a: izolacja termozgrzewalna
WD-15b:
betonowanie kap chodnikowych
WD-16:
wykonywanie izolacji płyty pomostu pod kapy chodnikowe
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: montaż zbrojenia płyty przejściowej – p 4L
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
skuwanie murków prowadzących na sektorach S1 i S2, betony podkładowe, zbrojenie i betonowanie S13, chudziak pod płytę S14, rozpoczęto wykop na S14 i S15, wykop podstropowy, montaż wentylacji
TS-14
przygotowanie pod płytę denną, wykop pod drenaże, beton podkładowy, izolacja na segmencie 2,
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 100% żelbet, stropodach 100%; murów 85%
Budynek portierni: mur na poziomie 80%, żelbet 80%
Ekrany akustyczne: wykonano 61 pali pod ekrany
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7,
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wysokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, zasypka ZB 14, montaż ZB10.1
DROGI – OUD –  skarpowanie,
– km 2+900 – 3+120 – budowa nasypu
– km 3+450 – 3+500 – budowa nasypu
– km 3+660 – 3+800 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+460 – 4+600 – usuwanie murków prowdzących, wykop
– km 4+900 warstwa transmisyjna na pretach
– km 5+000 – 5+300 – kontynuowanie wykopu
– TS-04 – wykonywano zasyp segmentu w śladzie ul. Staropolskiej, rozpoczęto wykop podstropowy
– km 7+120 – 7+470 – kontynuacja nasypu
– DD-09 podłoże pod konstrukcje
– km 9+195 – 9+300 – wykonywanie nasypu
– km 9+600 – 9+780 – wykonywanie wykopu
– wykop pod zbiornik 10.2
– km 10+300 – 10+500 – 2 warstwa podbudowy bitumicznej
– km 12+700 – 12+900 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – kontynuacja nasypu
– zasyp tunelu TS14
MOSTY WS-00: zbrojenie korpusu przyczółka P1 i P2
P2B
wykonywanie skrzydełek
WS-01:
beton niekonstrukcyjny
WD-01:

WS-02:
Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdnia prawa
WD-03
f ściany szczelinowe
P6 :
Izolacja płyty dennej
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09: izolacja termozgrzewalna
P-10 (km ok. 10+050):
montaż taśmy dylatacyjnej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja, roboty wykończeniowe
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty pomostu
WD-15a: izolacja termozgrzewalna
WD-15b:
betonowanie kap chodnikowych
WD-16:
Zbrojenie ustroju
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace wykończeniowe
WS-18: zasypka
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
3 panela na sektorach S1, usuwanie murków prowadzących na sektorze S1 i S2, betony podkładowe, zbrojenie i betonowanie S13, chudziak pod płytę S14, rozpoczęto wykop na S14 i S15, wykop podstropowy, montaż wentylacji
TS-14
przygotowanie pod płytę denną, wykop pod drenaże, beton podkładowy, izolacja na segmencie 2,
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 100% żelbet, stropodach 100%; murów 85%
Budynek portierni: mur na poziomie 80%, żelbet 80%
Ekrany akustyczne: wykonano 61 pali pod ekrany
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7,
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wysokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, zasypka ZB 14, montaż ZB10.1
DROGI – OUD –  skarpowanie,
– km 2+900 – 3+120 – budowa nasypu
– km 3+450 – 3+500 – budowa nasypu
– km 3+660 – 3+800 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+460 – 4+600 – usuwanie murków prowdzących, wykop
– km 4+900 warstwa transmisyjna na prentach
– km 5+000 – 5+300 – kontynuowanie wykopu
– TS-04 – wykonywano zasyp segmentu w śladzie ul. Staropolskiej, rozpoczęto wykop podstropowy
– km 7+120 – 7+470 – kontynuacja nasypu
– DD-09 podłoże pod konstrukcje
– km 9+195 – 9+300 – wykonywanie nasypu
– km 9+600 – 9+780 – wykonywanie wykopu
– wykop pod zbiornik 10.2
– km 10+300 – 10+500 – 2 warstwa podbudowy bitumicznej
– km 12+700 – 12+900 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – kontynuacja nasypu
– zasyp tunelu TS14
MOSTY WS-00: zbrojenie korpusu przyczółka P1 i P2
P2B
wykonywanie skrzydełek
WS-01:
beton niekonstrukcyjny
WD-01:

WS-02:
Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdnia prawa
WD-03
f ściany szczelinowe
P6 :
Izolacja płyty dennej
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09: izolacja termozgrzewalna
P-10 (km ok. 10+050):
montaż taśmy dylatacyjnej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja, roboty wykończeniowe
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty pomostu
WD-15a: izolacja termozgrzewalna
WD-15b:
betonowanie kap chodnikowych
WD-16:
Zbrojenie ustroju
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace wykończeniowe
WS-18: zasypka
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
3 panela na sektorach S1, usuwanie murków prowadzących na sektorze S1 i S2, betony podkładowe, zbrojenie i betonowanie S13, chudziak pod płytę S14, rozpoczęto wykop na S14 i S15, wykop podstropowy, montaż wentylacji
TS-14
przygotowanie pod płytę denną, wykop pod drenaże, beton podkładowy, izolacja na segmencie 2,
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 100% żelbet, stropodach 100%; murów 85%
Budynek portiernii: mur na poziomie 80%, żelbet 80%
Ekrany akustyczne: wykonano 61 pali pod ekrany
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7,
Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wysokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, zasypka ZB 14, montaż ZB10.1
DROGI – OUD –  skarpowanie,
– km 3+300 – 4+086 – budowa nasypu
– Łącznica LB węzeł Modlnica KRZ
– km 3+664 – 3+806 – budowa nasypu
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 5+000 – 5+200 – kontynuowanie wykopu
– węzeł Zielonki – prace wykopowe pod platformy dla konstrukcji oporowych
– TS-04 – wykonywano zasyp segmentu w śladzie ul. Staropolskiej, rozpoczęto wykop podstropowy
– km 7+120 – 7+470 – kontynuacja nasypu
– km 9+195 – 9+300 – wykonywanie nasypu
– węzeł Węgrzce – nasyp na łącznicy LA i LB
– wykop pod zbiornik 10.1
– km 12+700 – 12+900 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – kontynuacja nasypu
MOSTY WS-00: Zasypka fundamentów, zbrojenie i deskowanie przyczółków
P2B
wykonywanie skrzydełek
WS-01:
wykonywanie pali, prace porządkowe
WD-01:
Skuwanie ścian szczelinowych
WS-02:
Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdnia lewa
WD-03g:

WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09a: Betonowanie
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja, roboty wykończeniowe
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie ustroju
WD-15a: roboty wykończeniowe
WD-15b: –
WD-16:
Zbrojenie ustroju
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace wykończeniowe
WS-18: zasypka
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
segment 13 zbrojenie i betonowanie, sektor 14 rozpoczęcie zbrojenia, wykonywanie ścian szczelnych, rozpoczęcie wykopu podstropowego
TS-14
montaż izolacji, zbrojenie i betonowanie baret, beton podkąłdowy
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO37a, 37b
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 100% żelbet, stropodach 100%; murów 85%;
Budynek portiernii: mur na poziomie 80%, żelbet 60%
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7,
Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 120mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wysokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, zasypka ZB 14, wykop ZB10.1
DROGI – OUD – skarpowanie,
– km 3+300 – 4+086 – budowa nasypu
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 5+000 – 5+200 – kontynuowanie wykopu
– węzeł Zielonki – prace wykopowe pod platformy dla konstrukcji oporowych
– TS-04 – wykonywano zasyp segmentu w śladzie ul. Staropolskiej, rozpoczęto wykop podstropowy
– km 7+120 – 7+470 – kontynuacja nasypu
– km 8+830 – 8+900 – pierwsza warstwa bitumiczna
– km 9+195 – 9+300 – wykonywanie nasypu
– węzeł Węgrzce – nasyp na nłącznicy LA i LB
– wykop pod zbiornik 10.1
– zakończono wykop podstropowy TS-14
– km 12+700 – 12+900 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – kontynuacja nasypu
MOSTY WS-00: Zasypka fundamentów, zbrojenie i deskowanie przyczółków
P2B
skrzydełka
WS-01:
wykonywanie pali, prace porządkowe
WD-01:
Skuwanie ścian szczelinowych
WS-02:
Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdnia lewa
WD-03g:

WD-07 (km 7+950):
Montaż desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych, dylatacja
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09a: Betonowanie
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja, roboty wykończeniowe
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie ustroju
WD-15a: roboty wykończeniowe
WD-15b: –
WD-16:
Zbrojenie ustroju
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: zasypka
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
segment 10 zbrojenie i betonowanie, sektor 13 rozpoczęcie zbrojenia, sektor 14 profilowanie pod chudy beton, sektor 14 i 15 ścianka szczelna, rozpoczęcie wykopu
TS-14
zakończono wykop podstropowy, montaż izolacji na segmencie 6 oraz 1
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO37a, 37b
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowyKO 42, 43
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 100% żelbet, stropodach 100%; murów 85%;
Budynek portiernii: mur na poziomie 80%, żelbet 60%
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7,
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wyskokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop pod ZB5, montaż ZB 14, wykop ZB10.1
DROGI – km 3+300 – 3+800 – kontynuowanie nasypu
– km 5+000 – 5+300 – wykop
– sprzątanie i przygotowanie platform dla ścian szczelinowych na węźle Zielonki
– wykop pod zbiornik ZB5
– wykop wstępny dla sektora 1 pod ściany szczelinowe i płytę stropową TS-04
– wykop pod segment 14 w śladzie ul. Krakowskie Przedmieście
– km 7+120 – 7+170 – wykonywanie nasypu
– km 8+000 – 8+200 – podbudowa bitumiczna
– km 9+195 – 9+700 – wykonywanie nasypu
– przed obiektem WS08 uzupełnianie części nasypu
– wykop podstropowy WD09a, WD09b
– Węzeł Węgrzce łącznica A i B wykonywanie nasypów
– wykop tunel TS14 kontynuowanie
– km 12+700 – 12+900 wykop
– km 13+280 – 14+290 wykonywanie nasypu
MOSTY WS-00: Zasypka fundamentów, zbrojenie i deskowanie przyczółków
P2B
skrzydełka
WS-01:
wykonywanie pali, prace porządkowe
WD-01:
Skuwanie ścian szczelinowych
WS-02:
Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdnia lewa
WD-03g:

WD-07 (km 7+950):
Montaż desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych, dylatacja
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09a: Betonowanie
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
Betonowanie ścianki drugi etap
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): Przygotowanie wnęk pod dylatacje
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja, montaż kolektora
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: Zasypka obiektu za przyczółkiem P3,
WD-15a: Zasypka obiektu oraz śrutowanie pod izolację
WD-15b: –
WD-16:
Zbrojenie ustroju
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Demontaż deskowania ustroju
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
platforma i wykop segment 10, skuwanie głowic, zbrojenie płyty stropowej
TS-14
Wykop podstropowy, izolacja stropu, beton wyrównawczy
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO37a, 37b
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowyKO 42, 43
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 85% żelbet, stropodach 60%;
Budynek portiernii: wykonywanie ław i fundamentów
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7, G24, G24.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wyskokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop pod ZB5, montaż ZB 14
DROGI – km 3+650 – 3+830 – kontynuowanie nasypu
– km 5+100 – 5+150 – wykop
– sprzątanie i przygotowanie platform dla ścian szczelinowych na węźle Zielonki
– wykop pod zbiornik ZB5
– wykop wstępny dla sektora 1 pod ściany szczelinowe i płytę stropową TS-04
– wykop pod segment 14 w śladzie ul. Krakowskie Przedmieście
– km 6+720 – 7+013 – wykonywanie nasypu
– DD12 – warstwa mrozoochronna
– km 9+195 – 9+700 – wykonywanie nasypu
– przed obiektem WS08 uzupełnianie części nasypu
– wykop podstropowy WD09a, WD09b
– Węzeł Węgrzce łącznica A i B wykonywanie nasypów
– wykop tunel TS14 kontynuowanie
– wykonywanie nasypu za obiektem WS18
– wszystkie ukończone warstwy z kruszywa łamanego udało się przykryć pierwszą warstwą podbudowy M66
MOSTY WS-00: Zasypka fundamentów, zbrojenie i deskowanie przyczółków
WS-01:
Przygotowanie platformy w osi 3, ścianka zaleczona na przyczółku
WD-01:
Skuwanie ścian szczelinowych
WS-02:
Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdnia lewa
WD-03g:

WD-07 (km 7+950):
Montaż desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09a: Betonowanie ustroju części użytkowej
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
Betonowanie ścianki pierwszy etap, zbrojenie i deskowanie drugiego etapu
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): Przygotowanie wnęk pod dylatacje
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Betonowanie ścianki zaplecznej P1, zbrojenie kap chodnikowych
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: Zasypka obiektu za przyczółkiem P3,
WD-15a: Zasypka obiektu oraz śrutowanie pod izolację
WD-15b: –
WD-16:
Zbrojenie ustroju
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Demontaż deskowania ustroju
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Sektor 1 wykop wstępny, platforma i murki prowadzące, sektor 9 zbrojenie i betonowanie płyty stropowej, sektor 10 układanie deskowania, sektor 13, 14 skuwanie ścian szczelinowych, sektor 27 zasypka boków i demontaż ścianki szczelnej na wlotach KO37 a, b wykonano 13 paneli ścian szczelinowych.
TS-14
Wykop podstropowy, izolacja segment 5 i 6, beton ochronny segment 7, wykonano ściany wypełniające 2 szt.
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO37a, 37b
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowy KO 42, 43
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 85% żelbet, stropodach 60%;
Budynek portiernii: wykonywanie ław i fundamentów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G21, G7, G24
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 150mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wysokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop pod ZB5, montaż ZB 14
DROGI – km 2+943 – 3+120 formowanie nasypu
– km 3+650 – 3+830 formowanie nasypu
– konstrukcja KO30a usuwanie murków prowadzących, sprzątanie po wykonywanych ścianach
– km 5+000 – 5+150 prowadzony jest wykop
– Węzeł Zielonki sprzątanie i wykonywanie platform pod murki prowadzące
– wykop pod zbiornik ZB5
– wykop wstępny na TS4
– km 6+720 – 7+013 wykonywanie 9 warstwy nasypu
– km 7+200 – 7+780 druga warstwa podbudowy bitumicznej
– DD12 – wykonywanie warstwy mrozoochronnej
– km 8+450 – 8+750 uzupełniano pobocza, pasy dzielące
– km 9+195 – 9+700 wykonywanie nasypu
– wykop pod obiektami WD09 a i b
– km 10+300 – 10+550 wykonywanie podbudowy zasadniczej jezdnia prawa
– km 11+000 trwa wykonywanie nasypu warstwa 3
– wykop podstropowy tunel TS-14
– prace przy nasypie za obiektem WS-18
– zjazdy do prywatnych posesji
MOSTY WS-00: Zbrojenie korpusu przyczółków
WS-01:
Betonowanie poprzecznicy na podporze 4 oraz ścianki zaplecznej na podporze 1
WD-01:
głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa
WD-03g:
wykonywanie pali wierconych
WD-07 (km 7+950):
Układano warstwę wyrównawczą pod płyty najazdowe, ułożono drugą warstwę papy pod kapy.
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09a:– Zbrojenie i przygotowanie do betonowania płyty na części jezdnej
WD-09b:  przygotowanie powierzchni płyty pod izolację
P-10 (km ok. 10+050):
montaż zbrojenia ściany oporowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Prace związane z kapami chodnikowymi, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: Zamontowano belki na podporze 1 i 2
WD-15a: Betonowanie kap chodnikowych
WD-15b: –
WD-16: –

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Betonowanie kap chodnikowych na jezdni lewej, płyta przejściowa
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Sektor 1 rozpoczęto wykop wstępny, segment 9 zbrojenie płyty stropowej, segment 10 beton wyrównawczy pod strop, segment 13, 14 wykop w ściankach szczelnych, segment 26 betonowanie, segment 27 izolacja i beton ochronny, wykonano 12 paneli ścian szczelinowych na KO36 i 37 – wlot do tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO30a, 30b, 37b
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowyKO 42, 43
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7, G24
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, O, AE, kanalizacja ul. Dożynkowej
Elektroenergetyka:prace przy wysokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop pod ZB5, montaż ZB 14
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: KO-32b,KO-32a, bypass – ul. Na Zielonki, TG 13+100, 12+400 – 12+600
Wzmocnienie podłoża: TG 5+012 – 5+028 w-wa transmisyjna, DD-22 0+300 – 0+400 ulepszone podłoże
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+600 – 7+900 TG j. lewa, 10+200 – 10+600 nitka lewa
Wykonywanie nasypu: OUD, TG 9+200, 13+827-14+067, 13+031-13+067, DD-22, 3+038 – 3+120 TG, 3+555, 7+000 – 7+140, 8+700-8+900
Podbudowa pomocnicza: 10+200 – 10+600, 10+700 – 10+950
Podbudowa zasadnicza:
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: –
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: –
MOSTY WS-00: betonowanie ławy fundamentowej w osi 1
WS-01:
betonowanie ciosów podłożyskowych p5, montaż zbrojenia skrzydła p1L, montaż zbrojenia poprzecznicy p4
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa
WD-03g:
wykonywanie pali wierconych
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja płyty pod kapy chodnikowe
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia prawa i lewa, izolacja przyczółka p7, zasypka p7, deskowanie poprzecznic
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  przygotowanie powierzchni płyty pod izolację
P-10 (km ok. 10+050):
montaż zbrojenia ściany oporowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji pod kapy, montaż zbrojenia skrzydła p1L
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: betonowanie poprzecznicy p1 i p3
WD-15a: przygotowywanie powierzchni do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji pod kapy chodnikowe
WD-15b: –
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków, montaż zbrojenia płyty
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie izolacji pod kapy, montaż krawężnika i desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych (betonowanie etapami, wykonano ok. 80%)
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO30a, 30b, 37b
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowy przed WD-09a – j. południowa – zbrojenie i betonowanie, KO-42 – zbrojenie
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G24, G10.1
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: OUD, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KO50, AI, AB, A, OUD
Elektroenergetyka: ESN8, EOK3, EOK1, EWN2, ESN2
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt, ZB14 – prace przygotowawcze
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: KO-32b,KO-32a, bypass – ul. Na Zielonki, TG 13+100, 12+400 – 12+600
Wzmocnienie podłoża: TG 5+012 – 5+028 w-wa transmisyjna, DD-22 0+300 – 0+400 ulepszone podłoże
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+600 – 7+900 TG j. lewa, 10+200 – 10+600 nitka lewa
Wykonywanie nasypu: OUD, TG 9+200, 13+827-14+067, 13+031-13+067, DD-22, 3+038 – 3+120 TG, 3+555, 7+000 – 7+140, 8+700-8+900
Podbudowa pomocnicza: 7+200 – 7+800 – j. prawa, 7+200 – 7+600 j. lewa
Podbudowa zasadnicza: TG 7+600 – 7+800 j. lewa
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: –
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: –
MOSTY WS-00: betonowanie ławy fundamentowej w osi 1 i 2
WS-01:
betonowanie skrzydła p1P
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa
Przepust P6:
zbrojenie przepustu (etap II) i skrzydeł przepustu
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja płyty pod kapy chodnikowe
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia prawa i lewa, izolacja przyczółka p7, zasypka p7, deskowanie poprzecznic
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  przygotowanie powierzchni płyty pod izolację
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji pod kapy, montaż zbrojenia skrzydła p1L
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż łożysk, wykonywanie izolacji p1, betonowanie skrzydła p1
WD-15a: przygotowywanie powierzchni do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji pod kapy chodnikowe
WD-15b: –
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków, montaż zbrojenia płyty
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie izolacji pod kapy, montaż krawężnika i desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych (betonowanie etapami, wykonano ok. 50%)
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, betonowanie segmentu 8
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowy przed WD-09a – j. południowa – zbrojenie i betonowanie, KO-42 – zbrojenie
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G24, G10.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: OUD, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KO50, AI, AB, A, OUD
Elektroenergetyka: ESN8, EOK3, EOK1, EWN2, ESN2
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt, ZB14 – prace przygotowawcze
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: KO-32b,KO-32a, bypass – ul. Na Zielonki, TG 13+100
Wzmocnienie podłoża: TG 5+012 – 5+028 w-wa transmisyjna, DD-22 0+300 – 0+400 ulepszone podłoże
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+600 – 7+900 TG j. lewa, 10+200 – 10+600 nitka lewa
Wykonywanie nasypu: OUD, TG 9+200, 13+827-14+067, 13+031-13+067, DD-22, 3+038 – 3+120 TG, 3+555, 7+000 – 7+140, 8+700-8+900
Podbudowa pomocnicza: –
Podbudowa zasadnicza: TG 7+200 – 7+600 j. lewa, skropienie emulsją 7+200 – 7+600 j. lewa, 7+200 – 7+800 j. prawa
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: –
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: 7+200 – 7+370
Zasypki poboczy: TG 8+326 – 8+780, 10+600-10+880
MOSTY WS-00: betonowanie ławy fundamentowej w osi 1
WS-01:
betonowanie ciosów podłożyskowych w osi 1
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa
Przepust P6:
zbrojenie przepustu (etap II) i skrzydeł przepustu
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja płyty pod kapy chodnikowe
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia prawa i lewa, izolacja przyczółka p7, zasypka p7
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  przygotowanie powierzchni płyty pod izolację
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż krawężnika, montaż zbrojenia kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji pod kapy
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia ścianki zaplecznej na p1, betonowanie ścianki zaplecznej p1, betonowanie ciosów podłożyskowych p1, montaż zbrojenia oczepu filarów w osi 2
WD-15a: przygotowywanie powierzchni do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji pod kapy chodnikowe
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego – segment 4 z 4, betonowanie płyty ustroju nośnego – cz. drogowa
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków, montaż zbrojenia płyty
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie izolacji pod kapy, montaż krawężnika i desek gzymsowych
WS-18: montaż zbrojenia płyt przejściowych na podporze p1, betonowanie płyt przejściowych p1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowy przed WD-09a – j. południowa – zbrojenie i betonowanie, KO-42 – zbrojenie
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G24, G10.1
Roboty w zakresie sieci wodocągowych: OUD, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KO50, AI, AB, A, OUD
Elektroenergetyka: ESN8, EOK3, EOK1, EWN2, ESN2
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt, ZB14 – prace przygotowawcze
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: KO-32b,KO-32a, bypass – ul. Na Zielonki, TG 13+100
Wzmocnienie podłoża: TG 5+012 – 5+028 w-wa transmisyjna, DD-22 0+300 – 0+400 ulepszone podłoże
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+700 – 8+000 TG, 10+200 – 10+600 nitka lewa
Wykonywanie nasypu: OUD, TG 9+200, 13+827-14+067, 13+100, DD-22
Podbudowa pomocnicza: TG 7+200 – 7+600 j. prawa
Podbudowa zasadnicza: TG 7+200 – 7+600 j. lewa
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: –
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: 7+200 – 7+370
Zasypki poboczy: TG 8+326 – 8+780, 10+600-10+880
MOSTY WS-00: montaż zbrojenia fundamentu 2, próbne obciążenie pali na osi 1
WS-01:
betonowanie filarów w osi 5
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa
Przepust P6:
zbrojenie przepustu (etap II)
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja, wykonywanie izolacji filarów
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia prawa, rozpoczęto montaż zbrojenia na jezdni lewej, zasypka przyczółka nr 1
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż krawężnika, montaż zbrojenia kap chodnikowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji pod kapy
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia ścianki zaplecznej na p1, montaż zbrojenia oczepu filarów w osi 2
WD-15a: przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji ścian od strony zasypki, przygotowywanie powierzchni do wykonania izolacji
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego – cz. drogowa
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków, montaż zbrojenia płyty
WS-17 (km 13+400 – 13+500): przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji pod kapy, wykonywanie izolacji pod kapy, montaż krawężnika i desek gzymsowych
WS-18: wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż zbrojenia płyt przejściowych na podporze p1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, zasypka na segmentach S5 i S4, mobilizacja na sektory 1 i 2
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowy przed WD-09a – j. południowa – zbrojenie i betonowanie, KO-42 – zbrojenie
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G24, G10.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: OUD, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KO50, AI, AB, A, OUD
Elektroenergetyka: ESN8, EOK3, EOK1, EWN2, ESN2
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt, ZB14 – prace przygotowawcze
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: KO-32b,KO-32a, bypass – ul. Na Zielonki, TG 13+100
Wzmocnienie podłoża: TG 5+012 – 5+028 w-wa transmisyjna, DD-22 0+300 – 0+400 ulepszone podłoże
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+700 – 8+000 TG, 10+200 – 10+600 nitka lewa
Wykonywanie nasypu: OUD, TG 9+200, 13+827-14+067, 13+100, DD-22
Podbudowa pomocnicza: TG 7+200 – 7+600 j. prawa
Podbudowa zasadnicza: TG 7+200 – 7+600 j. lewa
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: –
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: 7+200 – 7+370
Zasypki poboczy: TG 8+326 – 8+780, 10+600-10+880
MOSTY WS-00: montaż zbrojenia fundamentu 2, próbne obciążenie pali na osi 1
WS-01:
betonowanie filarów w osi 5
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa
Przepust P6:
zbrojenie przepustu (etap II)
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja, wykonywanie izolacji filarów
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia prawa, rozpoczęto montaż zbrojenia na jezdni lewej, zasypka przyczółka nr 1
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż krawężnika, montaż zbrojenia kap chodnikowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji pod kapy
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia ścianki zaplecznej na p1, montaż zbrojenia oczepu filarów w osi 2
WD-15a: przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji ścian od strony zasypki, przygotowywanie powierzchni do wykonania izolacji
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego – cz. drogowa
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków, montaż zbrojenia płyty
WS-17 (km 13+400 – 13+500): przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji pod kapy, wykonywanie izolacji pod kapy, montaż krawężnika i desek gzymsowych
WS-18: wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż zbrojenia płyt przejściowych na podporze p1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, zasypka na segmentach S5 i S4, mobilizacja na sektory 1 i 2
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowy przed WD-09a – j. południowa – zbrojenie i betonowanie, KO-42 – zbrojenie
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G24, G10.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: OUD, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KO50, AI, AB, A, OUD
Elektroenergetyka: ESN8, EOK3, EOK1, EWN2, ESN2
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt, ZB14 – prace przygotowawcze
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+700-4+912, 5+040-5+200, 5+300-5+400, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy – rozbiórka), 5+012 – 5+028 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe, stabilizacja 7+600 – 7+957
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+200-7+600 jezdnia prawa
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+200, 13+820-13+851, ul. Staropolska
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa pomocnicza: TG 7+200 – 7+600 jezdnia lewa
Podbudowa zasadnicza: TG 10+600 – 10+900 (bitumiczna), ul. Krakowska (bitumiczna)
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800, płyty ażurowe DD-19
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: DD-11, DD-12, TG 3+300-3+500
Wykonanie platformy roboczej pod wzmocnienie podłoża km ok. 14-310
Wykonywanie bypassu na ul. Na Zielonki, Długopolska – (mobilizacja)
Wykonanie przepustów na DD-5, LA i LB w. Modlnica
MOSTY WS-00: wykop fundament w osi nr 1
WS-01:
betonowanie przyczółka 1L
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
montaż belek prefabrykowanych
Przepust P6:
zbrojenie przepustu (etap II)
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja, wykonywanie izolacji płyty pomostu pod kapy chodnikowe
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  wykonywanie izolacji na korpusie p1 od strony zasypki oraz od strony przeszkody, montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
betonowanie gzymsu na stronie północnej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż krawężnika, montaż zbrojenia kap chodnikowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji pod kapy
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: betonowanie korpusu p1
WD-15a: przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji ścian od strony zasypki
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego – cz. drogowa
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków, montaż zbrojenia płyty
WS-17 (km 13+400 – 13+500): przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji pod kapy, wykonywanie izolacji pod kapy, montaż krawężnika i desek gzymsowych
WS-18: wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż zbrojenia płyt przejściowych na podporze p1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory 7 i 8, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, zasypka na segmentach S5 i S4, betonowanie segmentu S7 stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: –
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka: KO-50
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW3, GW4, G16, G9-10, G24.5, G24
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-1, SK-1, SK-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL, WAD, A, F, SKI, K, AM5
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+700-4+912, 5+040-5+200, 5+300-5+400, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy – rozbiórka), 5+012 – 5+028 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe, stabilizacja 7+600 – 7+957
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+200-7+600 jezdnia prawa
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+200, 13+820-13+851, ul. Staropolska
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa pomocnicza: TG 7+200 – 7+600 jezdnia lewa
Podbudowa zasadnicza: TG 10+600 – 10+900 (bitumiczna), ul. Krakowska (bitumiczna)
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800, płyty ażurowe DD-19
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: DD-11, DD-12, TG 3+300-3+500
Wykonanie platformu roboczej pod wzmocnienie podłoża km ok. 14-310
Wykonywanie bypassu na ul. Na Zielonki, Długopolska – (mobilizacja)
Wykonanie przepustów na DD-5, LA i LB w. Modlnica
MOSTY WS-00:
WS-01:
betonowanie filarów w osi 4, zbrojenie przyczółka 1L
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
montaż belek prefabrykowanych
Przepust P6:
zbrojenie przepustu (etap II)
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja, betonowanie płyty przejściowej
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  betonowanie skrzydła p1L, wykonywanie izolacji na korpusie p1 od strony zasypki, montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
montaż deskowania pod wykonanie ściany oporowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonanie izolacji pod kapy chodnikowe, montaż krawężnika
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty – kapy chodnikowe, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż łożysk na p2 i 1 L (zakończono)
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia korpusu p1
WD-15a: przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji ścian od strony zasypki
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego – cz. drogowa
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków
WS-17 (km 13+400 – 13+500): przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji pod kapy
WS-18: wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, betonowanie warstw podkładowych pod płyty przejściowe na podporze p1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory 7 i 8, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, zasypka na segmentach S5 i S4, betonowanie segmentu S7 stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: –
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka: KO-50
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW3, GW4, G16, G9-10, G24.5, G24
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-1, SK-1, SK-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL, WAD, A, F, SKI, K, AM5
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+700-4+912, 5+040-5+100, 5+300-5+400, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy – rozbiórka), 5+012 – 5+028 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe, stabilizacja 7+600 – 7+957
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+200-7+600 jezdnia prawa
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+300-3+450, 13+820-13+851
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa pomocnicza: TG 7+200 – 7+600 jezdnia lewa
Podbudowa zasadnicza: TG 10+600 – 10+900 (bitumiczna), ul. Krakowska (bitumiczna)
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: DD-11, DD-12, TG 3+300-3+500
Wykonanie platformu roboczej pod wzmocnienie podłoża km ok. 14-310
Wykonywanie bypassu na ul. Na Zielonki, Długopolska – (mobilizacja)
Wykonanie przepustów na DD-5, LA i LB w. Modlnica
MOSTY WS-00:
WS-01:
betonowanie filarów w osi 4, zbrojenie przyczółka 1L
WD-01:
betonowanie murków prowadzących, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
montaż belek prefabrykowanych
Przepust P6:
zbrojenie przepustu
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  betonowanie skrzydła p1P, montaż zbrojenia skrzydła p1L, wykonywanie izolacji na korpusie p1 od strony zasypki
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
montaż deskowania pod wykonanie ściany oporowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonanie izolacji pod kapy chodnikowe
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty – kapy chodnikowe, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż łożysk na p2 i 1 L (zakończono)
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż deskowania i zbrojenia poprzecznicy p2, betonowanie poprzecznicy
WD-15a: przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji ścian od strony zasypki
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie segmentu 2 z 4
WD-16:
izolacja na p1, zasypka p3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji pod kapy
WS-18: przygotowania do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej w rejonie kap, wykonanie izolacji pod kapy chodnikowe jezdnia prawa
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory7 i 8, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, zasypka na segmentach S5 i S4, betonowanie segmentu nr 6 stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: –
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja: KO-50
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek, zabetonowano strop
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1-G6, G21, G24.5
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-1, SK-1, SK-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL, WAD, A, F, SKI, K, AM5
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04, pod KO-30a, 30b
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy – rozbiórka), 10+900 i 11+600 – kolumny żwirowe, 3+150-3+235 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 9+199-9+224
Zabudowa w-wy mrozochronnej: T8+270-8+350, TG 7+100 – 7+600
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+300-3+450, 13+820-13+851
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa pomocnicza: TG 13+513-13+754, TG 8+270-8+350, 8+830-9+026
Podbudowa zasadnicza: TG 10+600 – 10+900 (bitumiczna), ul. Krakowska (bitumiczna)
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: DD-11, DD-12, TG 3+300-3+500
Wykonanie platformu roboczej pod wzmocnienie podłoża km ok. 14-310
Wykonywanie bypassu na ul. Na Zielonki, Długopolska – (mobilizacja)
MOSTY WS-00:
WS-01:
betonowanie filarów w osi 4, zasypka fundamentu w osi 4 i 5, zbrojenie i betonowanie ławy 5P
WD-01:
betonowanie murków prowadzących, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zasypka fundamentów, betonowanie poprzecznic 1L i 1P
Przepust P6:
zbrojenie przepustu
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  zasypka p7, wykonywanie izolacji cienkiej p7, montaż zbrojenia skrzydła p1P, montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty – kapy chodnikowe, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż łożysk na p4 i 3 L, betonowanie ścianki zaplecznej p1P
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż deskowania i zbrojenia poprzecznicy p2, betonowanie poprzecznicy
WD-15a:
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego
WD-16:
zbrojenie ustroju nośnego, izolacja
WS-17 (km 13+400 – 13+500): izolacja p4
WS-18: przygotowania do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej w rejonie kap
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory S4 i S5, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, montaż izolacji na segmentach S5 i S4
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-31, KO-30a,b
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:KO-43
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-45, KO-44
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G2, G6, G6.1, G2.1, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL, WAD, A, F, SKI, K,
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04, pod KO-30a, 30b
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), 10+900 i 11+600 – kolumny żwirowe, 3+150-3+235 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 9+199-9+224
Zabudowa w-wy mrozochronnej: T8+270-8+350, TG 7+100 – 7+600
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+300-3+450, 13+820-13+851
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa pomocnicza: TG 13+513-13+754, TG 8+270-8+350, 8+830-9+026
Podbudowa zasadnicza: TG 10+600 – 10+900 (bitumiczna), ul. Krakowska (bitumiczna)
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: DD-11, DD-12, TG 3+300-3+500
Wykonanie platformu roboczej pod wzmocnienie podłoża km ok. 14-310
Wykonywanie bypassu na ul. Na Zielonki, Długopolska – (mobilizacja)
MOSTY WS-00:
WS-01:
betonowanie filarów w osi 2, zasypka fundamentu w osi 4, zbrojenie korpusu 1P
WD-01:
betonowanie murków prowadzących, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zasypka fundamentów, betonowanie poprzecznic 5L i 5P, zbrojenie poprzecznic 2L i 3L
Przepust P6:
zbrojenie ścian przepustu
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): zasypka p7, wykonywanie izolacji cienkiej p7, montaż belek na przęśle nr 1
WD-09a: betonowanie ustroju nośnego (część 2 z 4)
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
montaż konstrukcji stalowej – antykorozja
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): śrutowanie płyty pod kapami
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty – kapy chodnikowe, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż łożysk na p10 i 11 L, betonowanie poprzecznicy 12P
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż deskowania i zbrojenia poprzecznicy p2
WD-15a:
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory S4 i S5, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, montaż izolacji na segmentach S5 i S4
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy (w minionym tygodniu 3094 m3), montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-31, KO-30a,b
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:KO-43
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-45, KO-44
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G2, G6, G6.1, G2.1, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL, WAD, A, F, SKI, K,
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04, pod KO-30a, 30b
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), 10+900 i 11+600 – kolumny żwirowe, 3+150-3+235 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 8+270-8+350, DD-02 w km 0+100-0+300, DD-12 2+000-2+150, LA i LB w. Węgrzce, 14+160-14+240, ul. Długa
Zabudowa w-wy mrozochronnej: T8+270-8+350
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+914-7+105 10+980-11+054, 13+725-13+7541, 13+855-14+010, 14+083-14+160, 13+350-13+400, DD-12 2+000-2+150
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa pomocnicza: TG 13+513-13+754,
Podbudowa zasadnicza: TG 10+600 – 10+900 (bitumiczna), ul. Krakowska (bitumiczna)
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Wykonywanie umocnienia rowów: DD-15, DD-15b
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01, KO-30a,b
Wykonywanie bypassu na ul. Na Zielonki, Długopolska – (mobilizacja)
MOSTY WS-00:
WS-01:
betonowanie filarów w osi 2, zasypka fundamentu w osi 4, zbrojenie korpusu 1P
WD-01:
betonowanie murków prowadzących, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zasypka fundamentów, betonowanie poprzecznic 5L i 5P, zbrojenie poprzecznic 2L i 3L
Przepust P6:
zbrojenie ścian przepustu
WD-07 (km 7+950):
betonowanie płyty ustroju nośnego
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego oraz poprzecznicy na podporze nr 1, zasypka p7, wykonywanie izolacji cienkiej, betonowanie poprzecznic 1L, 1P
WD-09a: betonowanie ustroju nośnego (część 2 z 4)
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
montaż konstrukcji stalowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): śrutowanie płyty pod kapami
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty – kapy chodnikowe, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż łożysk na p8 i 9 L
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zasypka p1 i p2
WD-15a:
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego
WD-16:
betonowanie skrzydła przyczółka na p3L
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory S4 i S5, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, betonowanie stropu tunelu segment 22, betonowanie w-wy podkładowej na odcinku od segmentu 24 do 26
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy (w minionym tygodniu 3094 m3), montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-31, KO-30a,b
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-45
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G2, G6, G6.1, G2.1, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL, WAD, A, F, SKI, K,
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), 10+900 i 11+600 – kolumny żwirowe, 3+150-3+235 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 8+270-8+350, DD-02 w km 0+100-0+300, DD-12 2+000-2+150, LA i LB w. Węgrzce, 14+160-14+240, ul. Długa
Zabudowa w-wy mrozochronnej: T8+270-8+350
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+300 – 9+450 10+980-11+054, 13+500-13+601, 13+855-14+010, 14+083-14+160, 13+350-13+400, DD-12 2+000-2+150
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasdnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Wykonywanie umocnienia rowów: DD-15, DD-15b
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01, KO-30a,b
MOSTY WS-00:
WS-01:
betonowanie ławy fundamentowej, betonowanie słupów na podporze 2L
WD-01:
betonowanie murków prowadzących
WS-02:
zasypka fundamentów, betonowanie ścianki zaplecznej 1L
Przepust P6:
betonowanie płyty dennej
WD-07 (km 7+950):
montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego oraz poprzecznicy na podporze nr 1, zasypka p7, wykonywanie izolacji cienkiej, betonowanie poprzecznic 1L, 1P
WD-09a: montaż zbrojenia płyty un
WD-09b:  betonowanie płyty ustroju nośnego (cz. środkowa) – zakończono betonowanie ustroju nośnego
P-10 (km ok. 10+050):
montaż konstrukcji stalowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie płyty ustroju nośnego
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty – kapy chodnikowe, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż łożysk na p5L i 7L
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zasypka p1 i p2
WD-15a:
WD-15b:
beton podkładowy, prace przygotowawcze
WD-16:
montaż zbrojenia skrzydła na p3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): śrutowanie płyty ustroju nośnego – kapy chodnikowe
WS-18: wykonywanie zasypki na podporze nr 1 i nr 4, śrutowanie powierzchni na płycie pomostowej w rejonie kap chodnikowych
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory S4 i S5, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu segment 22, betonowanie w-wy podkładowej na odcinku od segmentu 24 do 26
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-31, KO-30a,b
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO-42, 43
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-50
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G2, G6
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy),
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 8+270-8+350, DD-02 w km 0+100-0+300, DD-12 2+000-2+150, LA i LB w. Węgrzce
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG 82+70 – 8+350
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+300 – 9+450 10+980-11+054, 13+500-13+601, 13+855-14+010, 14+083-14+160, 13+350-13+400, DD-12 2+000-2+150
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasdnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego 8+270-8+350
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01, KO-30a,b
Wykonanie by-passu ul. Krakowskie Przedmieście
Rozbiórka istniejącej nawierzchni na ul. Krakowskie Przedmieście
MOSTY WS-00: pale CFA (zakończono)
WS-01:
betonowanie ławy fundamentowej, betonowanie słupów na podporze 2L
WS-02:
zasypka fundamentów
Przepust P6:
montaż zbrojenia płyty dennej
WD-07 (km 7+950):
montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego oraz poprzecznicy na podporze nr 1, zasypka p7
WD-09a: montaż zbrojenia płyty un
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. środkowa)
P-10 (km ok. 10+050):
mobilizacja, montaż konstrukcji stalowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie płyty ustroju nośnego
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b:
beton podkładowy, prace przygotowawcze
WD-16:
montaż zbrojenia skrzydła na p1, betonowanie skrzydła p1
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki na podporze nr 4, montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowej na p1L
WS-18: wykonywanie zasypki na podporze nr 1 i nr 4, śrutowanie powierzchni na płycie pomostowej w rejonie kap chodnikowych
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory S4 i S5, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu segment 22, segment 5, beton podkładowy segment stropu 24 i 25, betonowanie stropu – segment nr 5 (ok. 1800 m3 mieszanki betonowej)
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-31, KO-30a,b
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO-42, 43
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-50
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKMP-3
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KS1, KS4
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KM, A, G, AL
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8 – układanie płyt zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy),
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 8+270-8+350, DD-02 w km 0+100-0+300, DD-12 2+000-2+150, LA i LB w. Węgrzce
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG 82+70 – 8+350
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+300 – 9+450 10+980-11+054, 13+500-13+601, 13+855-14+010, 14+083-14+160, 13+350-13+400, DD-12 2+000-2+150
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasadnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego 8+270-8+350
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01, KO-30a,b
Wykonanie by-passu ul. Krakowskie Przedmieście
Rozbiórka istniejącej nawierzchni na ul. Krakowskie Przedmieście
MOSTY WS-00: pale CFA
WS-01:
betonowanie ławy fundamentowej
WS-02:
betonowanie oczepów filarów oraz ścianki zaplecznej na P1
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):
montaż belek prefabrykowanych
MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego, zasypka p7, przygotowania do izolacji podpory p1, wykonywanie betonu podkładowego pod skrzydłami przyczółka nr 1
WD-09a: betonowanie UN, cz. zachodnia
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. środkowa)
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka, umocnienie koryta
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ustroju nośnego
MD-12 (km 11+000 – 11+600): sprężenie zewnętrzne ustroju nośnego – nitka prawa (zakończono), śrutowanie płyty
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: betonowanie ścianki zaplecznej na p3
WD-15a:
WD-15b:
beton podkładowy, prace przygotowawcze
WD-16:
montaż belek prefabrykowanych
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki na podporze nr 4, montaż zbrojenia płyty przejściowej na p1L, wykonanie przejazdu technologicznego na jezdni prawej
WS-18: wykonywanie zasypki na podporze nr 1 i nr 4
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory S4 i S5, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu segment 22, segment 5, beton podkładowy segment stropu 24 i 25
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej (segment 19L)
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-31, KO-30a,b
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO-42, 43
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-50
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKMP-3
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KS1, KS4
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KM, A, G, AL
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8 – układanie płyt zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy),
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 8+270-8+350
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-05 4+100 – 4+300 (km TG), TG 7+550-7+750, w-wa transmisyjna przy WS-00 (km 3+200)
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+900 (za tunelem TS-04), 10+200-10+500, 13+500-13+601, 14+100-14+200, 13+350-13+400
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasdnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego 8+270-8+350
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01
Wykonanie by-passu ul. Krakowskie Przedmieście
MOSTY WS-00: pale CFA
WS-01:
betonowanie ławy fundamentowej
WS-02:
betonowanie skrzydeł na P1 oraz betonowanie słupów na p 3L
Przepust P6:
wykonywanie w-wy podkładowej z chudego betonu
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie poprzecznic na p7LiP, izolacja p7, zasypka p7
WD-09a: betonowanie UN, cz. zachodnia
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. zachodnia)
P-10 (km ok. 10+050):
wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów, zasypka
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ustroju nośnego
MD-12 (km 11+000 – 11+600): sprężenie zewnętrzne ustroju nośnego – nitka prawa, betonowanie poprzecznic p13LiP
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: betonowanie korpusu i skrzydeł p3
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:
betonowanie poprzecznicy na podporze nr 2
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki na podporze nr 4, pielęgnacja płyty, betonowanie płyty przejściowej na p1P
WS-18: wykonywanie zasypki na podporze nr 1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, wykonywanie murków prowadzących na sektorze 4, skuwanie głowic ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej (segment 17L)
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44,45
Wykonywanie kotew gruntowych: KO-42, 43, 44, 45
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKMP-3
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KS1, KS4
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KM, A, G, AL
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8 – układanie płyt zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04)
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy),
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-05 4+100 – 4+300 (km TG), TG 7+550-7+750, w-wa transmisyjna przy WS-00 (km 3+200)
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+900 (za tunelem TS-04), 13+500-13+601, 14+100-14+200, 13+350-13+400
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasadnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego 8+270-8+350
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01
Wykonanie by-passu ul. Krakowskie Przedmieście
MOSTY WS-00: pale CFA
WS-01:
Wykonywanie pali wielkośrednicowych
WS-02:
montaż zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej 3L
Przepust P6:
wykonywanie w-wy podkładowej z chudego betonu
WD-07 (km 7+950):
betonowanie poprzecznic na podporach P1 i P3
MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego, montaż łożysk elastomerowych (15 szt.)
WD-09a: montaż zbrojenia UN, cz. zachodnia
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. zachodnia)
P-10 (km ok. 10+050):
wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż belek prefabrykowanych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż łożysk i betonowanie ciosów na podporze nr 3P, montaż sprężenia zewnętrznego ustroju nośnego
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia korpusu nr 3, wykonywanie izolacji cienkiej
WD-15a:
WD-15b:
skucie głowic ścian szczelinowych
WD-16:
montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze nr 2
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia lewa, zabetonowano płytę ustroju nośnego na jezdni lewej, wykonywanie zasypki na podporze nr 4
WS-18: wykonywanie zasypki na podporze nr 1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, wykonywanie murków prowadzących na sektorze 4, skuwanie głowic ścian szczelinowych, betonowanie stropu tunelu segment S21 (1600 m3 mieszanki betonowej)
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej (segment S19P – kolejny etap), beton podkłądowy pod segment S17L płyty dennej
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych: KO-42, 43, 44, 45
Sprężanie kotew gruntowych KO-50, KO-42, KO-43
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKMP-3
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KS1, KS4
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KM, A, G, AL
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8 – układanie płyt zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04)
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy),
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-05 4+100 – 4+300 (km TG), TG 7+550-7+750, w-wa transmisyjna przy WS-00 (km 3+200)
Wykonywanie nasypu na: TG 9+800 – 10+400, OUD, 6+900 (za tunelem TS-04), 13+500-13+601, 14+100-14+200
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasdnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratá 13+325-13+800
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego 8+270-8+350
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01
MOSTY WS-00: pale CFA
WS-01:
Wykonywanie pali wielkośrednicowych
WS-02:
montaż zbrojenia i betonowanie ścianki zaplecznej 5P, słupów 2 szt. na podporze 2L, wykonywanie izolacji cienkiej
Przepust P6:
wykonywanie kolumn żwirowych
WD-07 (km 7+950):
montaż deskowania
MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania ustroju nośnego, betonowanie ciosów podłożyskowych – 15 szt.
WD-09a: montaż zbrojenia UN, cz. zachodnia
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. zachodnia)
P-10 (km ok. 10+050):
wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): betonowanie
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż łożysk i betonowanie ciosów na podporze nr 2P, montaż sprężenia zewnętrznego ustroju nośnego
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia korpusu nr 3, wykonywanie izolacji cienkiej
WD-15a:
WD-15b:
skucie głowic ścian szczelinowych
WD-16:
montaż zbrojenia korpusu podpory nr 1, betonowanie korpusu nr 1
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia lewa i prawa, wykonywanie zasypki na podporze 1, zabetonowano płytę ustroju nośnego na jezdni prawej, zabetonowano w-wę podkładową pod płytę przejściową na podporze nr 1, przygotowanie materiału na wykonanie zasypki na podporze nr 4
WS-18: zabetonowano płytę ustroju nośnego – jezdnia lewa, wykonywanie izolacji cienkiej na przyczółkach
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, wykonywanie murków prowadzących na sektorze 4, skuwanie głowic ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej (segment 16L i S19P)
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44,45
Wykonywanie kotew gruntowych: KO-42, 43, 44, 45
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKR-1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KT2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, AP, AL, AN
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8 – układanie płyt zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04)
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy),
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-05 4+100 – 4+300 (km TG), w-wa transmisyjna 3+980-4+080 (0,4 m – gr w-wy)
Wykonywanie nasypu na: DD-13 0+000 – 0+150
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasdnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratá 13+325-13+800
Rozbiórka nasypu przeciáeniowego 8+270-8+350
MOSTY WS-00: pale CFA
WS-01:
Wykonywanie pali wielkośrednicowych
WS-02:
montaż zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej 2L
Przepust P6:
wykonywanie kolumn żwirowych
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania ustroju nośnego
WD-09a: montaż zbrojenia UN, cz. zachodnia
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. zachodnia)
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): betonowanie
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż łożysk i betonowanie ciosów na podporze nr 10P i 11P, rozbiórka wytwórni (skuwanie ścian żelbetowych), skuwanie bloków do sprężenia awanbeków
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia korpusu nr 3
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:
montaż zbrojenia korpusu podpory nr 1
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia lewa i prawa, wykonywanie zasypki na podporze 1
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu – jezdnia lewa, wykonywanie izolacji cienkiej na przyczółkach
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, wykonywanie murków prowadzących na sektorze 4, skuwanie głowic ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej (segment 14)
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44,45
Wykonywanie kotew gruntowych: KO-42, 43, 44, 45
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKR-1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KT2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, AP, AL, AN
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8, ZB_JR (budowa umocnienia)
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), Zbiornik ZB-8
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+150- 3+235 (kolumny żwirowe), 3+235-3+450 (dreny pionowe i kolumny wymiany dynamicznej)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa zasdnicza: ul. Krakowska
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp:
MOSTY WS-00: pale CFA
WS-01:
Wykonywanie pali wielkośrednicowych, betonowanie ławy fundamentowej 1L
WS-02:
montaż zbrojenia i betonowanie korpusu 1L
Przepust P6:
wykonywanie kolumn żwirowych
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania ustroju nośnego
WD-09a:  montaż zbrojenia UN, wykonanie betonu podkładowego pod wykonanie ustroju nośnego
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. zachodnia), betonowanie cz. wschodniej
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż łożysk na podporze nr 8P i 9P, rozbiórka wytwórni (skuwanie ścian żelbetowych)
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: wykonanie izolacji cienkiej fundamentu 3, zasypka fundamentu
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:
montaż zbrojenia korpusu podpory nr 1, betonowanie korpusu nr 3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia lewa i prawa, wykonywanie zasypki na podporze 1
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu – jezdnia lewa, wykonywanie izolacji cienkiej na przyczółkach
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, wykonywanie murków prowadzących na sektorze 4, skuwanie głowic ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej (segment 14)
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44,45
Wykonywanie kotew gruntowych: KO-42, 43, 44, 45
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKR-1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KT2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, AP, AL, AN
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8, ZB_JR (budowa umocnienia)
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), Zbiornik ZB-8
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+150- 3+235 (kolumny żwirowe), 3+235-3+450 (dreny pionowe i kolumny wymiany dynamicznej)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa zasdnicza: ul. Krakowska
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp:
MOSTY WS-01: Wykonywanie pali wielkośrednicowych (zakończono na podporze nr 2)
WS-02:
montaż zbrojenia i betonowanie korpusu 5L, poprzecznicy 4L, słupów na podporze 2
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie korpusu 7L, pale CFA za przyczółkiem nr 1
WD-09a:  prace przygotowawcze do wykonania betonów podkładowych, wykonanie betonu podkładowego pod wykonanie ustroju nośnego
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego,(cz. wschodnia i zachodnia), betonowanie cz. wschodniej
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia i betonowanie docelowych ciosów podłozyskowych na podporze nr 1 i 5, montaż łożysk na podporze nr 5P i 7P, rozbiórka wytwórni, rozbiórka wytwórni
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: wykonanie izolacji cienkiej fundamentu 3, zasypka fundamentu
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:
montaż zbrojenia korpusu podpory nr 3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu – jezdnia lewa, wykonywanie izolacji cienkiej na przyczółkach
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej – kolejny segment
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-42, 43, 49
Wykonywanie izolacji cienkiej na murach po wschodniej stronie tunelu TS-04
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR, wykop ZB-8
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), Zbiornik ZB-8
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+150- 3+235 (kolumny żwirowe), 3+235-3+450 (dreny pionowe i kolumny wymiany dynamicznej)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa zasdnicza: ul. Krakowska
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp:
MOSTY WS-01: Wykonywanie pali wielkośrednicowych
WS-02:
montaż zbrojenia i betonowanie korpusu 5P, poprzecznicy 4P, słupów na podporze 2P (2 szt.)
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpus 7L, deskowanie korpusu
WD-09a:  prace przygotowawcze do wykonania betonów podkładowych, wykonanie betonu podkładowego pod wykonanie ustroju nośnego
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego,(cz. wschodnia i zachodnia)
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie dewiatorów na poprzecznicach podpory 8-11LiP, montaż zbrojenia i betonowanie docelowych ciosów podłozyskowych na podporze nr 7, montaż łożysk na podporze nr 6 rozbiórka wytwórni
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: wykonanie izolacji cienkiej fundamentu 3
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż  deskowania ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu,
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej – kolejny segment
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-42, 43
Wykonywanie izolacji cienkiej na murach po wschodniej stronie tunelu TS-04
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR, wykop ZB-8
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), Zbiornik ZB-8
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+150- 3+235 (kolumny żwirowe), 3+235-3+450 (dreny pionowe i kolumny wymiany dynamicznej)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: Ul. Krakowska
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp:
MOSTY WS-01: Wykonywanie pali wielkośrednicowych, betonowanie ławy fundamentowej na P1
WS-02:
montaż zbrojenia korpusu 1P, betonowanie korpusu na 1P, montaż zbrojenia korpusu 5P
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpus 7L
WD-09a:  prace przygotowawcze do wykonania betonów podkładowych
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie dewiatorów na poprzecznicach podpory 4-7LiP, rozbiórka wytwórni
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: przygotowanie powierzchni pod izolację fundamentów
WD-15a: montaż zbrojenia środkowej części ustroju, betonowanie środkowej częsci ustroju (zakońcozno betonowanie cz. konstrukcyjnej ustroju)
WD-15b:

WD-16:
zabetonowano 2 słupy na podporze nr 2
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż  deskowania ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu, zabetonowano płytę pomostu i poprzecznice etap II na jezdni prawej
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe:montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-44,45 (kotwienie)
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR, wykop ZB-8
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), Zbiornik ZB-8
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+150- 3+235 (kolumny żwirowe), 3+235-3+450 (dreny pionowe i kolumny wymiany dynamicznej)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp:
MOSTY WS-01: Wykonywanie pali wielkośrednicowych
WS-02:
montaż zbrojenia korpusu 1P, betonowanie filarów na podporze 4L i 3P
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpus 7L
WD-09a:  prace przygotowawcze do wykonania betonów podkładowych
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie dewiatorów na poprzecznicach podpory 1-3LiP, rozbiórka wytwórni
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: betonowanie słupa (wschodniego) na P2
WD-15a: montaż zbrojenia środkowej części ustroju
WD-15b:

WD-16:
prace przygotowawcze do zadeskowania filarów
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż deskowania ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie II i III etapu płyty dennej segment S15P
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-44,45 (kotwienie)
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR, wykop ZB-8
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), Zbiornik ZB-8
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+450 (wykonywanie platformy pod dreny pionowe)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 13+513 – 13+754
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie kolumn żwirowych – km ok. 3+300
MOSTY WS-01: mobilizacja sprzętu do wykonania posadowienia, beton wyrównawczy P2, próbne obciążenie pali
WS-02:
betonowanie ławy fundamentowej 3P, betonowanie filarów na podporze 4L
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpus 7L
WD-09a:  –
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Nasuwanie ustroju skrzynkowego – zakończono, demontaż awanbeków (L i P), rozbiórka wytwórni
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia ławy fundamentowej P1, betonowanie słupa (środkowy) i ławy fundamentowej P1
WD-15a: montaż zbrojenia środkowej części ustroju
WD-15b:

WD-16:
prace przygotowawcze do zadeskowania filarów
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż deskowania ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I etapu płyty dennej segment S15P
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04)
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+450 (wykonywanie platformy pod dreny pionowe)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 13+513 – 13+754
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie kolumn żwirowych – km ok. 3+300
MOSTY WS-01: mobilizacja sprzętu do wykonania posadowienia, beton wyrównawczy P2
WS-02:
betonowanie ławy fundamentowej 4L, betonowanie filarów na podporze 4P (3 szt.), skuwanie pali na podporach 4L i 3P
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpus 7L
WD-09a:  –
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Nasuwanie ustroju skrzynkowego na jezdni lewej i prawej, pozostało do nasunięcia ok. 15 m, demontaż awanbeków (L i P), rozbiórka zbrojarni
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia ławy fundamentowej P1, betonowanie słupa (zachodni)
WD-15a: montaż zbrojenia środkowej części ustroju
WD-15b:

WD-16:
prace przygotowawcze do zadeskowania filarów
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż deskowania ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie w-wy podkładowej pod płytę denną
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+450 (wykonywanie platformy pod dreny pionowe)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp:
Zabudowa w-wy mrozochronnej:
Wykonywanie nasypu na:
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 13+513 – 13+754
Transport żużla: w. Modlnica
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie kolumn żwirowych – km ok. 3+300
MOSTY WS-01: mobilizacja do wykonania posadowienia
WS-02:
betonowanie ławy fundamentowej 5L
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie ciosów podłożyskowych 7P
WD-09a:  –
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): betonowanie ciosów podłożyskowych podpora 1 i 3
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentu S21L (II etap), betonowanie S21L i S21P (II etap) – zakończono konstrukcję nośną ustroju MD-12 w zakresie przęseł o przekroju skrzynkowym.
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia ławy fundamentowej P3, prace przygotowawcze pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
WD-15a: betonowanie cz. wschodniej ustroju nośnego
WD-15b:

WD-16:
prace przygotowawcze do zadeskowania filarów
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż deskowania ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: rozpoczęcie zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-44, KO-45
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 3+300 – 3+440
Wykop: TG 4+500
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+450 (wykonywanie platformy pod dreny pionowe)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp:
Zabudowa w-wy mrozochronnej:
Wykonywanie nasypu na:
Odwodnienie/Drenaż: –
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: –
Transport żużla: w. Modlnica
MOSTY WS-01:
WS-02:
montaż zbrojenia oraz betonowanie podpory nr 4P – ława fundamentowa
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie korpusu 7P
WD-09a:  –
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentu S21L (II etap).
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a:  montaż zbrojenia ławy fundamentowej P2, P1, betonowanie ławy fundamentowej P2
WD-15a: montaż zbrojenia ustroju nośnego (cz. wschodnia) – prace przygotowawcze do betonowania, deskowanie
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż deskowania ustroju nośnego
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, betonowanie płyty stropowej segment 27 (pierwszy od portalu wschodniego)
TS-14:
Prace żelbetowe: rozpoczęcie zbrojenia płyty dennej
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-42, KO-43
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:KO-42, KO-43
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44, KO-45
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
Konstrukcje:
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G5, G7, G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK1, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 3+300 – 3+440
Wykop: TG 4+500
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+450 (wykonywanie platformy pod dreny pionowe)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp:
Zabudowa w-wy mrozochronnej:
Wykonywanie nasypu na:
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 13+513 – 13+754
Transport żużla: w. Modlnica
MOSTY WS-01: Wykonywanie pali fundamentowych
WS-02:
montaż zbrojenia podpory nr 4P, 5P, betonowanie ławy fundamentowej przyczółka 5P
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
montaż zbrojenia poprzecznicy P2
MD-08a (km 9+000):
zasypka – zakończenie
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, deskowanie korpusu 7P
WD-09a:  –
WD-09b:  zbrojenie części nieużytkowej II
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: zbrojenie płyt przejściowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S21L (II etap).
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a:  montaż zbrojenia ławy fundamentowej P2, P3, betonowanie ławy fundamentowej przyczółka P3
WD-15a: montaż zbrojenia ustroju nośnego (cz. wschodnia)
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż deskowania ustroju nośnego
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych. Skuwanie ścian szczelinowych. Dotychczas wykonano ok. 65% ścian i baret,
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ok. 230 mb (~46%)
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-42, KO-43
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:-
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: –
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
Konstrukcje:
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G5, G7, G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK1, EOK3, SN 15 kV
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 3+300 – 3+440
Wykop: TG 4+300, 7+250 – 7+950, 12+800 – 13+100
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+350 kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-21
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG w km 13+513 – 13+754, 10+200 – 10+600,
Wykonywanie nasypu na: TG 13+150-13+270 (góra robót ziemnych), 13+513-13+754, TG 10+040, ul. Krakowska (rozpoczęto), OUD, TG 8+800-9+026, DD-11 (przy MD-08a)
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 7+200 – 7+950
MOSTY WS-01:  Wykonywanie pali fundamentowych
WS-02:
  montaż zbrojenia podpory nr 1
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
montaż zbrojenia poprzecznicy P2
MD-08a (km 9+000):
zasypka – zakończenie
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, deskowanie korpusu 7P
WD-09a:  skuwanie ścian szczelinowych
WD-09b:  zbrojenie części nieużytkowej II
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: zbrojenie płyt przejściowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S21L (I etap). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających,
P-12:  zasypka
P-13:  zasypka
WD-14a:  montaż zbrojenia ławy fundamentowej P2
WD-15a: montaż zbrojenia ustroju nośnego (cz. wschodnia), pielęgnacja zabetonowanej płyty – cz. zachodnia
WD-15b:

WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 
montaż zbrojenia filarów na P2
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór, montaż deskowania ustroju nośnego, montaż blach dla celów wykonania deskowania ustroju nośnego
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych. Skuwanie ścian szczelinowych. Dotychczas wykonano ok. 60% ścian i baret,
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ok. 200 mb (~40%)
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-43
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: –
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: betonowanie słupów, wieńców, ław fundamentowych, murowanie ścian, zbrojenie słupów
Budynek administracyjno-socjalny: beton podkładowy w osi 4, układanie uziemienia, betonowanie stóp i ław fundamentowych
Konstrukcje:
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G3, G4, G10.1, G15, G18, G8, G12 (próba szczelności), G5
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W3, W5, OUD, W7, W4
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej AI, AL, SEP11, AP, AN, OUD
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, ESN6a, EOK1, EOK3, SN 15kV
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 3+300 – 3+440
Wykop: TG 4+300, 7+250 – 7+950, 12+800 – 13+100
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+350 kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-21
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG w km 13+513 – 13+754, 10+200 – 10+600,
Wykonywanie nasypu na: TG 13+150-13+270 (góra robót ziemnych), 13+513-13+754, TG 10+040, ul. Krakowska (rozpoczęto), OUD, TG 8+800-9+026, DD-11 (przy MD-08a)
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: podbudowa z kruszywa łamanego TG 8+000 – 8+200, podbudowa bitumiczna (km 8+000-8+200, 8+350-8+500)
Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 7+200 – 7+950
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu – ul. Warszawska
MOSTY WS-01: 
WS-02:
  Beton podkładowy – podpora 4,
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
  betonowanie ścianki zaplecznej na P3, betonowanie ciosów podłożyskowych na P1-P3
MD-08a (km 9+000):
zasypka – zakończenie
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, deskowanie korpusu 7P
WD-09a:  skuwanie ścian szczelinowych
WD-09b:  zbrojenie części nieużytkowej II
P-10 (km ok. 10+050):
betonowanie ściany w osi P1 i P2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: zbrojenie płyt przejściowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S21P (I), S20L (II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających,
P-12:  zasypka
P-13:  zasypka
WD-14a:  –
WD-15a: montaż zbrojenia ustroju nośnego (cz. wschodnia), betonowanie ustroju cz. zachodnia – ok. 350 m3 mieszanki betonowej
WD-15b:
głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret – zakończono
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór, montaż deskowania ustroju nośnego, montaż blach dla celów wykonania deskowania ustroju nośnego
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych. Skuwanie ścian szczelinowych. Dotychczas wykonano ok. 60% ścian i baret,
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ok. 170 mb (~34%)
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-47, KO-48
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44, KO-46, KO-WD9a
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: betonowanie słupów, wieńców, ław fundamentowych, murowanie ścian, zbrojenie słupów
Budynek administracyjno-socjalny: beton podkładowy w osi 4, układanie uziemienia, betonowanie stóp i ław fundamentowych
Konstrukcje:
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G3, G4, G10.1, G15, G18, G8, G12 (próba szczelności), G5
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W3, W5, OUD, W7, W4
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej AI, AL, SEP11, AP, AN, OUD
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, ESN6a, EOK1, EOK3, SN 15kV
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 3+800 – 4+000
Wykop: TG 12+300-13+150, 7+200-7+900, 4+300, 12+800-13+100
Wzmocnienie podłoża: TG km 13+855-13+972, TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), 13+855-13+972 (materac), TG 3+235-3+350 kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-21, ul. B4
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG w km 13+513 – 13+754, 10+200 – 10+600,
Wykonywanie nasypu na: TG 13+150-13+270 (góra robót ziemnych), 13+513-13+754, TG 10+040, ul. Krakowska (rozpoczęto), OUD, TG 8+800-9+026, DD-11 (przy MD-08a)
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: podbudowa z kruszywa łamanego TG 8+000 – 8+200, podbudowa bitumiczna (km 8+000-8+200, 8+350-8+500)
Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 7+200 – 7+950
Wykonywanie poszerzenia ul. Warszawskiej i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
MOSTY WS-01:  Pale Franki – podpora 1
WS-02:
  Montaż zbrojenia ławy fundamentowej – P1
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
  betonowanie ścianki zaplecznej na P3, betonowanie ciosów podłożyskowych na P1-P3
MD-08a (km 9+000):
zasypka
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, deskowanie korpusu 7P
WD-09a:  skuwanie ścian szczelinowych
WD-09b:  skuwanie ścian szczelinowych, betonowanie w-wy podkładowej
P-10 (km ok. 10+050):
betonowanie ściany w osi P1 i P2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: betonowanie ciosów podłożyskowych P1 i P3, zasypka pod płyty przejściowe
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S20P (I i II), S19L (II) i S20L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających,
P-12:  wykonywanie izolacji cienkiej
P-13:  zbrojenie płyty przejściowej
WD-14a:  –
WD-15a: montaż zbrojenia ustroju nośnego (cz. wschodnia i cz. zachodnia; środkowa część betonowana będzie jako ostatnia)
WD-15b:
głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór, montaż deskowania ustroju nośnego, montaż blach dla celów wykonania deskowania ustroju nośnego
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – sektor 3, oczep strona prawa (portal zachodni). Skuwanie ścian szczelinowych. Dotychczas wykonano ok. 55% ścian,
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ok. 150 mb (~30%)
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-47, KO-48
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44, KO-46, KO-WD9a
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: betonowanie słupów, wieńców, ław fundamentowych
Budynek administracyjno-socjalny: beton podkładowy w osi 4, układanie uziemienia, betonowanie stóp i ław fundamentowych
Konstrukcje:
BRANŻE Kontytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G3, G4, G10.1, G15, G18, G8, G12, G5
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W3, W5, OUD, W7
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej AI, AL, SEP11, AP, AN, OUD
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, ESN6a, EOK1, EOK3, SN 15kV
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: TG 12+300-13+150, 7+250-7+900, 4+300, 12+800-13+100
Wzmocnienie podłoża: TG km 13+855-13+972, TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), 13+855-13+972 (materac)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-21
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG w km 13+513 – 13+754, 10+200 – 10+600 (rozpoczęto),
Wykonywanie nasypu na: TG 13+150-13+270 (góra robót ziemnych), 13+513-13+754, TG 10+040, ul. Krakowska (rozpoczęto), OUD, TG 8+800-9+026, DD-11 (przy MD-08a)
Odwodnienie: sączki podłużne TG 13+100-13+360
Podbudowa zasadnicza: podbudowa z kruszywa łamanego TG 8+350 – 8+500, podbudowa bitumiczna (km 8+000-8+200, 8+350-8+500)
Warstwa wiążąca: bypass ul. Karola Wojtyły
Zabezpieczenie skarp: –
Wykonywanie poszerzenia ul. Warszawskiej
Wykonanie korytek betonowych TG 8+350-8+500
MOSTY WS-01:  Mobilizacja, rozpoczęto wykonywanie posadowienia
WS-02:
  Wykonywanie posadowienia -pale franki na podporze nr 1
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):
  betonowanie filara, betonowanie ciosów podłożyskowych na P1
MD-08a (km 9+000):
zasypka
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, deskowanie korpusu 7P
WD-09a:  skuwanie ścian szczelinowych
WD-09b:  skuwanie ścian szczelinowych, betonowanie w-wy podkładowej
P-10 (km ok. 10+050):
betonowanie ławy fundamentowej pod skrzydło na P1 (WG)
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: betonowanie skrzydła P1 – etap I, zasypka za korpusem P1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S19P (I i II), S18L (II) i S19L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających, wykonywanie hydrofobizacji
P-12:  wykonywanie izolacji cienkiej
P-13:  zasypka, zbrojenie płyty przejściowej
WD-14a:  –
WD-15a: montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-15b:
głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór, montaż deskowania ustroju nośnego
WS-18: montaż belek prefabrykowanych 21 szt. na przęśle 3-4 i 33 na przęśle 1-2.
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – sektor 3, oczep strona prawa (portal zachodni)
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ok. 130 mb (~26%)
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-47, KO-48
Skuwanie: KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-46, KO-41, KO-39D
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: betonowanie słupów, wieńców, ław fundamentowych
Budynek administracyjno-socjalny: beton podkładowy w osi 4, układanie uziemienia, betonowanie stóp i ław fundamentowych
Konstrukcje:
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G3, G4, G10.1, G15, G18, G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W3, W5, OUD, W7
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KT1, KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej AI, AL, SEP11, AP, AN
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, ESN6a
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: TG 12+300-13+150, 7+600-7+900
Wzmocnienie podłoża: TG km 13+855-13+972
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-13 km 0+000 – 0+200, ul. Na Popielówkę
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG w km 13+513 – 13+754, 10+200 – 10+600 (rozpoczęto),
Wykonywanie nasypu na: TG 13+150-13+270 (góra robót ziemnych), 13+70-13+350, TG 10+040, ul. Krakowska (rozpoczęto), OUD, TG 8+800-9+026, DD-11 (przy MD-08a)
Odwodnienie: sączki podłużne TG 13+100-13+360
Podbudowa zasadnicza: podbudowa bitumiczna – ul. Karola Wojtyły – bypass
Warstwa wiążąca: bypass ul. Karola Wojtyły
Zabezpieczenie skarp: –
Wprowadzono tymczasowa organizację ruchu na ul. Karola Wojtyły
Wykonywanie poszerzenia ul. Warszawskiej
Rozbiórka ul. Karola Wojtyły – prace przygotowawcze
Umocnienie rowu – DD-19
MOSTY WS-02:  Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 3, beton podkładowy na podporze nr 2L, 2P, 4P i nr 5P
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
  zbrojenie korpusu na podporze nr 3, betonowanie korpusu nr 3, betonowanie ścianki zaplecznej na P1
MD-08a (km 9+000):
zasypka
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P i 7L
WD-09a:  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  skuwanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
wykonanie betonu podkładowego pod szkrzydło podpory P1
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu filara, betonowanie oczepu filarów
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S18P (I i II), S17L (II) i S18L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12:  –
P-13:  zasypka, zbrojenie płyty przejściowej
WD-14a:  –
WD-15a: wykonanie w-wy podkładowej na części ścian pod wykonanie ustroju
WD-15b:
głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia poprzecznic na podporze nr 1P, betonowanie poprzecznicy 1P, montaż belek prefabrykowaych 33 szt. na przęśle środkowym + 12 na przęśle 3-4.
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – sektor 3, oczep strona prawa (portal zachodni)
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ponad 5 segmentów
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-47, KO-48
Skuwanie: KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-46, KO-41, KO-39D
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: betonowanie słupów w osiach M/3, wieńca w osiach U/1-3, ław w osiach F-H/1-2
Budynek administracyjno-socjalny: beton podkładowy w osiach I-O/1-4
Konstrukcje:
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G3, G4, G10.1, G15, G18
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W3, W5, OUD
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KT1, KTu2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD
Wykonywanie kanalizacji deszczowej AI, AL, SEP11, AP
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, ESN6
DROGI Odhumusowywanie: w-
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-19 km 1+100-1+150
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-13 km 0+000 – 0+200, ul. Na Popielówkę
Wykonywanie nasypu na: ul. Na Zielonki 0+230-0+330, TG 8+500 – 9+044, TG 9+800 – 10+040, TG 13+500 – 13+754, TG 12+332-12+380, OUD
Podbudowa zasadnicza: TG 8+350 – 8+800, ul. Karola Wojtyły 0+000 – 0+230
Wykop: TG 4+300-4+500, 7+300 -7+950, 9+700-9+780, TS-14, TG 12+600-12+900, pod platformę WS-01, DD-19 1+000-1+060
Zabezpieczenie skarp: TG 13+200
Wzmocnienie podłoża: TG km 13+800-13+830, 13+900-14+050, 14+345-14+451 (drenaż pionowy), 13+820-13+851 (półmaterac)
MOSTY odc. II:
WS-02:  Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 4
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
  zbrojenie korpusu na podporze nr 1 i 3, zbrojenie filara na podporze nr 2, betonowanie korpusu nr 1, betonowanie filara środkowego
MD-08a (km 9+000):
zasypka
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P i 7L,montaż belek prefabrykowanych
WD-09a:  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  skuwanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
wykonanie betonu podkładowego pod szkrzydło podpory P1
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu filara
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S17P (II), S17L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12:  –
P-13:  zasypka
WD-14a:  –
WD-15a: wykonanie w-wy podkładowej na części ścian pod wykonanie ustroju
WD-15b:
głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór. Wykonanie koryta drenażu, ułożenie rury drenażowej + zasypka
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia poprzecznic na podporach 4 i 1, betonowanie poprzecznicy 1L, betonowanie ścianki zaplecznej i skrzydła lewego podpory 1P
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – segment 10
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ponad 4 segmenty
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-47, KO-48
Skuwanie: KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-45
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: wykonywanie stóp i ław fundamentowych – zakończenie, murowanie ścian, betonowanie wieńców, wykonanie izolacji,
Wiata składu wyposażenia: betonowanie ław i stóp fundamentowych
Budynek administracyjno-socjalny: wykop
Konstrukcje:
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G3, G4, G10.1, G15, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W3, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KT1, KTu2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej –
Wykonywanie kanalizacji deszczowej AI, SEP11, AP
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2
DROGI Odhumusowywanie: w-
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-19 km 1+100-1+150
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-13 km 0+000 – 0+200, ul. Na Popielówkę
Wykonywanie nasypu na: ul. Na Zielonki 0+230-0+330, TG 8+500 – 9+044, TG 9+800 – 10+040, TG 13+500 – 13+754, TG 12+332-12+380, OUD
Podbudowa zasadnicza: TG 8+350 – 8+800, ul. Karola Wojtyły 0+000 – 0+230
Wykop: TG 4+300-4+500, 7+300 -7+950, 9+700-9+780, TS-14, pod obiekt WD-14, TG 12+600-12+900, , pod platformę WS-01, DD-19 1+000-1+060
Zbrojenie skarp: TG 10+040 strona lewa, 12+332-13+513
Wzmocnienie podłoża: TG km 13+800-13+830, 13+900-14+050
Wykonanie tymczasowego przepustu P1
Odcinek próbny: ul. Karola Wojtyły dł. 450 m
MOSTY odc. II:
WS-02:  Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 5
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
  zbrojenie korpusu na podporze nr 1 i 3, zbrojenie filara na podporze nr 2
MD-08a (km 9+000):
zasypka, wykonanie drenażu (koryto, ułożenie rury drenażowej, zasypka rury drenażowej)
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P i 7L. Wykonywanie izolacji cienkiej na ławach fundamentowych podpór nr 7, zasypka, montaż belek prefabrykowanych
WD-09a:  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  skuwanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu filara
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S17P (I), S16L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12:  Betonowanie ustroju nośnego
P-13:  wykonanie izolacji cienkiej
WD-14a:  wykonywanie kolumn DSM – podpora 1, 2 i 3 – zakończono wykonywanie kolumn
WD-15a: wykonanie w-wy podkładowej na części ścian pod wykonanie ustroju
WD-15b:
wykonanie murków prowadzących
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór. Wykonanie koryta drenażu.
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia poprzecznic na podporach 4 i 1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – segment 10, Wykonywanie platformy roboczej pod sekcje 4
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu, postęp: 12% (18 900 m3 z ok. 156 000 m3).
Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ponad 4 segmenty
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-47, KO-48
Skuwanie: KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-45
OUD: Betonowanie i zbrojenie- budynek warsztatowo-garażowy – prace żelbetowe oraz murarskie
Budynek administracyjno-socjalny: wykonywanie wzmocnienia podłoża, prace przygotowawcze do robót żelbetowych
Konstrukcje:
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G12, G4, G3, G14, G15, G18, G10.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W3, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KT1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS8, KS1, KS2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AE, AI, AL, AN, KS8, H7
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2
DROGI Odhumusowywanie: węzeł Zielonki, TG 3+300 – 3+800
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-12 – 2+000 – 2+400, TG 8+380 – 8+800, TG 10+200-10+600 – 10+900, DD-19 0+910 – 1+100, ul. Karola Wojtyły (bypass), DD-13 1+600
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: TG 10+600 – 10+800, ul. Na Popielówkę
Wykonywanie nasypu na: ul. Na Zielonki 0+230-0+330, TG 8+800 – 9+044, TG 9+800 – 10+040, TG 13+500 – 13+754, TG 12+330, OUD
Podbudowa zasadnicza: TG 8+350 – 8+800, ul. Karola Wojtyły 0+000 – 0+230
Wykop: TG 4+300-4+500, 7+600-7+700, 7+800-7+950, 9+700-9+780, TS-14, pod obiekt WD-14, TG 12+850, TG 13+600 – 13+750, pod platformę WS-01, DD-19 1+000-1+060
Zbrojenie skarp: TG 10+040 strona lewa, 12+332-13+513
MOSTY odc. II:
WS-02:  Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 5
WD-07 (km 7+950):
  zbrojenie i betonowanie korpusu na podporze nr 1, filar na podporze P2 – betonowanie
MD-08a (km 9+000):
  wykonanie izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P i 7L. Wykonywanie izolacji cienkiej na ławach fundamentowych podpór nr 7
WD-09a:  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oraz betonowanie ścianki zaplecznej na podporze nr 3
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S16P (I i II), S15 L (II), S16L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających. Zasypka podpór.
P-12:  montaż deskowania pod ustrój nośny
P-13:  –
WD-14a:  wykonywanie kolumn DSM – podpora 3
WD-15a: skuwanie ścian szczelinowych, wykonanie w-wy podkładowej na części ścian pod wykonanie ustroju
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 
zasypka fundamentów 1, 2 i 3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór.
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia poprzecznic na podporach 4, skrzydła 1L oraz montaż zbrojenia ścianki zaplecznej 1P. Zabetonowano poprzecznice 4P i skrzydło 1P.
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – segment 10
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ponad 4 segmenty
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie: KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: –
OUD: Betonowanie i zbrojenie- budynek magazynowy słupów w osiach 3-2/A-J wykonanie izolacji fundamentów w osiach M-U
Beton podkładowy: wiata
Konstrukcje:
montaż prefabrykowanego zbiornika Zb11 w pobliżu docelowej ul. Krakowskiej – zasypka
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G912, G4, G3
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W3, W4
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTp2, budowa studni kablowych SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS8, KS1, KS2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AE, AI, AL, AN, KS8
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESNS, EnN4, EWN2
DROGI Odhumusowywanie: węzeł Zielonki, TG 3+300 – 3+800
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-12 – 2+000 – 2+400, TG 8+380 – 8+800, TG 10+600 – 10+900, DD-19 0+910 – 1+100, ul. Karola Wojtyły (bypass), DD-13 1+600
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: TG 10+600 – 10+800
Wykonywanie nasypu na: ul. Na Zielonki 0+230-0+330, TG 8+830 – 9+044, TG 9+800 – 10+040, TG 13+500 – 13+545, TG 6+800 – 7+110
Podbudowa zasadnicza: TG 8+350 – 8+800, ul. Karola Wojtyły 0+000 – 0+230
Wykop: TG 7+700 – 7+950, TG 9+750, 10+600, TS-14, pod obiekt WD-14, TG 12+850, TG 13+600 – 13+750
Profilowanie: –
MOSTY odc. II:
WS-02:  Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 1. Wykonanie platform roboczych na podporach 2, 3, 4, 5 i 6.
WD-07 (km 7+950):
  zbrojenie korpusu na podporze nr 1, filar na podporze P2 – betonowanie
MD-08a (km 9+000):
  wykonanie izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P i 7L. Montaż belek na przęsłach (5P-6P, 5L-6L, 3P-4P). Zabetonowano poprzecznice na podporze nr 2
WD-09a:  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oraz betonowanie ścianki zaplecznej na podporze nr 1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S15P (I i II), S14 L (II), S15L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających. Zasypka podpór.
P-12:  montaż deskowania pod ustrój nośny
P-13:  pielęgnacja betonu, rozszalowanie ustroju
WD-14a:  rozpoczęto wykop pod budowę podpór wiaduktu, mobilizacja sprzętu na wykonanie wzmocnienia podłoża pod podpory obiektu (kolumny DSM)
WD-15a: skuwanie ścian szczelinowych, wykonanie w-wy podkładowej na części ścian pod wykonanie ustroju
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 
zasypka fundamentów 1, 2 i 3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1L (etap II), betonowanie poprzecznicy 1L. Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór.
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia poprzecznic na podporach 1, 2 i 3 oraz montaż zbrojenia ścianki zaplecznej 1L. Zabetonowano poprzecznice 3P, 3L, 2L, 2P oraz ściankę zapleczną 1L.
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – segment 10
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ponad 3 segmenty
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji KO-38a – 39 d,
Wykonywanie murków prowadzących: KO-38d, KO-39d
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-38d, KO-39d, WD-09b
Skuwanie: KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-41
OUD: Betonowanie stóp fundamentowych i ław fundamentowych – budynek Warsztatowy osie U-C/1-3, M-U, wykonanie izolacji fundamentów w osiach M-U
Konstrukcje:
montaż prefabrykowanego zbiornika Zb11 w pobliżu docelowej ul. Krakowskiej – zasypka
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G9, G10, G11, G12
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W3
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, budowa studni kablowych SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS8, KS1, KS2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AE, AI, AL, AN
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EWN1, EnN3, EnN4, EWN2
DROGI Odhumusowywanie: węzeł Zielonki,
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-01 – całość zakresu, DD-03 – całość zakresu, TG 8+380 – 8+800, TG 10+600 – 10+900, DD-19 0+910 – 1+100, ul. Karola Wojtyły, DD-13 1+600
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-13 1+600, TG 2+940 – 3+150
Wykonywanie nasypu na: ul. Na Zielonki 0+230-0+330, TG 8+830 – 9+044, TG 9+800 – 10+040, TG 13+545, TG 6+800 – 7+110
Podbudowa zasadnicza: TG 8+350 – 8+800
Wykop: TG 7+700 – 7+950, TG 9+750, 10+600, TS-14, pod obiekt WD-14, TG 12+850, TG 13+600 – 13+750
Profilowanie: DD-12 2+000 – 2+400
Wykonanie drogi technologicznej pomiędzy ul. Łokietka i DD-05
MOSTY odc. II:
WS-02: Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 1. Wykonanie platform roboczych na podporach 2, 3, 4, 5 i 6.
WD-07 (km 7+950):
betonowanie ławy fundamentowej na podporze nr 3, filar na podporze P2
MD-08a (km 9+000):
prace przygotowawcze pod wykonanie zasypki, częściowa zasypka, wykonanie izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P i 7L. Prace przygotowawcze do montażu belek prefabrykowanych. Montaż łożysk elastomerowych na podporze nr 2. Wykonanie izolacji cienkiej na podporze 6L i 6P. Zasypka ław fundamentowych.
WD-09a:  wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  wykonywanie platformy roboczej, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oraz betonowanie korpusu na podporze nr 1 i ścianki zaplecznej na podporze nr 3
MD-12 (km 11+000 – 11+600):  Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S14P (I i II), S13 L (II), S14L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających. Zasypka podpór.
P-12:  zasypka fundamentów
P-13:  betonowanie ustroju nośnego
WD-14a:  rozpoczęto wykop pod budowę podpór wiaduktu
WD-15a: nie prowadzono robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 
zasypka fundamentów 1, 2 i 3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1L i 4L (etap II), betonowanie poprzecznicy 4L. Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór.
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia poprzecznic na podporach 2 i 3
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – segment 10
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu.
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji KO-38a – 39 d,
Wykonywanie murków prowadzących: KO-38d, KO-39d
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-38d, KO-39d, WD-09b
Skuwanie: KO-44, KO-45, KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-41
OUD: Betonowanie stóp fundamentowych i ław fundamentowych – budynek Warsztatowy osie J-K/1-3
Konstrukcje:
montaż prefabrykowanego zbiornika Zb11 w pobliżu docelowej ul. Krakowskiej – próba szczelności
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G10, G11, G12, G14, G15, G15.1, G16, G16.1 G17, G17.1, G18, G18.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W3
Montaż instalacji teletechnicznej TT1a – budowa słupów kablowych, przebudowa TT6, przepusty kablowe pod DK94
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS8, KS1, KS2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AE, AI, AL
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EWN1 (układanie kabli na odc. 400 m), EnN3, EnN4, EWN2
DROGI Odhumusowywanie: TG 14+300 – 14+360
Zabudowa w-wy mrozochronnej DD-03 0+130 – 0+320, TG 8+380 – 8+800, DD-19 0+910 – 1+100, ul. Karola Wojtyły, DD-13 1+600
Stabilizacja: DD-13 1+600
Wykonywanie nasypu na: ul. Na Zielonki 0+230-0+330, TG 8+830 – 9+044, TG 9+800 – 10+040, TG 13+560
Wykop: TG 7+700 – 7+950, TG 9+750, 10+600, TS-14, pod obiekt WD-14, TG 12+850, TG 13+600 – 13+750
Profilowanie: DD-12 2+000 – 2+400
Wykonanie drogi technologicznej pomiędzy ul. Łokietka i DD-057
MOSTY odc. II:
WS-02: Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 1. Wykonanie platform roboczych na podporach 2, 3, 4, 5 i 6.
WD-07 (km 7+950):
wykonanie w-wy podkładowej na p. 3, wykonywanie izolacji
MD-08a (km 9+000):
  prace przygotowawcze pod wykonanie zasypki
WS-08 (km 9+000):  prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, montaż zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej 7L. Prace przygotowawcze do montażu belek prefabrykowanych. Betonowanie poprzecznicy na podporze 2P. Wykonanie izolacji cienkiej na podporze 6L.
WD-09a:  wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  wykonywanie platformy roboczej, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):  prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu na podporze nr 1 oraz betonowanie słupów (2 szt. z 2) na podporze nr 2
MD-12 (km 11+000 – 11+600):  Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S13P (I i II), S12 L (II), S13L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12:  zasypka fundamentów
P-13:  montaż deskowania ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-15a:  nie prowadzono robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej):  zbrojenie słupów na podporze nr 2 oraz korpusu na podporze nr 1
WS-17 (km 13+400 – 13+500):  Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1L i 4LP (etap II), betonowanie poprzecznicy 4P. Montaż deskowania pod płytę pomostową. Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów.
WS-18:  Prace żelbetowe: montaż zbrojenia i betonowanie skrzydła 4L i słupa (ostatniego z 5) na podporze nr 2P. Rozpoczęto montaż zbrojenia poprzecznic na podporach 2 i 3.
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – segment 10
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu.
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji KO-38a – 39 d,
Wykonywanie murków prowadzących: KO-38d, KO-39d
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-38d, KO-39d, WD-09b
Skuwanie: KO-44, KO-45, KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-41
OUD: Prace żelbetowe związane z wykonywaniem fundamentów budynku warsztatowego – zbrojenie i betonowanie stóp oraz ław fundamentowych
Konstrukcje:
montaż prefabrykowanego zbiornika Zb11 w pobliżu docelowej ul. Krakowskiej – próba szczelności oraz szalunek wieńca
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G10.6 – G10.9, G12, G15.1, G16, G17, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W3
Montaż instalacji teletechnicznej TT2 – przebudowa kabli światłowodowych, TT1a – demontaż słupów kablowych – kolizja, przebudowa TT6, budowa przepustów kablowych kanału technologicznego pod DK94
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS1, KS2, KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AR,, AE, AI, RD, H8, KD1
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EWN1 (układanie kabli na odc. 400 m), EnN2, mobilizacja: EnN3, EnN4
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Zabudowa w-wy mrozochronnej DD-04 0+080 – 0+420, łącznica D w. Modlnica
Wykonywanie nasypu na ul. Na Zielonki 0+230-0+330
Wykop na wjeździe awaryjnym w km 2+865
Wymiana gruntu DD-01 km 0+810 – 0+850
odc. II:
Zabudowa w-wy mrozoochronnej DD-19 km 0+850 – 1+100
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Zabudowa ulepszonego podłoża pod nasyp na TG km 9+890 – 10+040
Wykonywanie nasypu w km 1+600 drogi dojazdowej DD-13, 2+00 – 2+400 DD-12, 0+000 – 0+124 DD-11
Wykonywanie nasypu w km , 10+200 – 10+600 TG
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550, 11+600 (ul. Krakowska), ul. Karola Wojtyły – km 0+300 i km 0+100 w ciągu km ulicy
Wykonywanie zasypki gruntem rodzimym za przyczółkiem 13 mostu MD-12 oraz za przyczółkiem nr 1 wiaduktu WS-17
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia podpór wiaduktu
MD-08a (km 9+000):
  wykonanie izolacji cienkiej, wykonanie podlewki pod blachą falistą celem wykonania betonowego oczepu
WS-08 (km 9+000):  prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, montaż zbrojenia ławy fundamentowej 7L. Prace przygotowawcze do montażu łożysk.
WD-09a: wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  wykonywanie platformy roboczej, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):  prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu na podporze nr 1 oraz słupów na podporze nr 2
MD-12 (km 11+000 – 11+600):  Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S12P (I i II), S11 L (II), S12L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12:  wykonanie izolacji cienkiej
P-13:  montaż deskowania ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-15a:  nie prowadzono robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej):  zbrojenie słupów na podporze nr 2 oraz korpusu na podporze nr 1
WS-17 (km 13+400 – 13+500):  Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1L i 4LP (etap II). Montaż deskowania pod płytę pomostową. Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów.
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia skrzydła 4L i słupów na podporze nr 2P, betonowanie 4 szt. słupów z 5 szt. na podporze P2, wykonanie podlewki oraz montaż łożysk elastomerowych. Rozpoczęto prace przygotowawcze celem wykonywania poprzecznic na podporach 2 i 3.
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmencie nr 7
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop tunelu – odkopano 2 segmenty od strony wschodniej
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji KO-38a – 39 d,
Wykonywanie murków prowadzących: KO-38d, KO-39d
Montaż zbrojenia oczepu: KO-41
OUD: Betonowanie stóp fundamentowych i ław fundamentowych – budynek Warszatowy osie U-N/1-3, betonowanie płyty fundamentowej kanału naprawczego
Konstrukcje:
montaż prefabrykowanego zbiornika Zs11 w pobliżu docelowej ul. Krakowskiej
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G12, G15.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W3
Montaż instalacji teletechnicznej TT2 – przebudowa kabli światłowodowych, TT1a – budowa słupów kablowych, przebudowa TT6
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS1, KS2, KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AR,, AE, AI, RD, H8, KD1
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EWN1 (układanie kabli na odc. 400 m), EnN2
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Zabudowa w-wy mrozochronnej DD-04 0+080 – 0+420, łącznica D w. Modlnica
Wykonywanie nasypu na ul. Na Zielonki 0+230-0+330
Wykop na wjeździe awaryjnym w km 2+865
Wymiana gruntu DD-01 km 0+810 – 0+850
odc. II:
Zabudowa w-wy mrozoochronnej DD-19 km 0+850 – 0+910
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonywanie nasypu w km 1+450 – 1+550 drogi dojazdowej DD-13
Wykoywanie wykopu w km 10+100 – 10+300
Wykonywanie nasypu w km , 10+200 – 10+600 TG
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550, 11+600 (ul. Krakowska), ul. Karola Wojtyły – km 0+300 i km 0+100 w ciągu km ulicy
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia podpór wiaduktu
MD-08a (km 9+000):
wykonanie izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000):  prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7
WD-09a: wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych
WD-09b: wykonywanie murków prowadzących, przygotowania do głęnienia ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu na podporze nr 1 i 3, Betonowanie korpusu P3.
MD-12 (km 11+000 – 11+600):  Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S11P (etap II), S10L (II), S11P (I i II), S10 L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13:  montaż deskowania ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-15a: głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret wiaduktu – zakończono w minionym tygodniu
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): zbrojenie słupów na podporze nr 2, prace związane z wykonaniem izolacji cienkiej fundamentów
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1LP i 4LP (etap II). Montaż deskowania pod płytę pomostową. Betonowanie balastu oraz poprzecnzicy (etap II) na podporze 1P. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych – wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów.
WS-18: Betonowanie ławy fundamentowej 2P oraz ciosów podłozyskowych na podporze 1P, montaż zbrojenia skrzydła 4P i słupów na podporze nr 2P
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmencie nr 7
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop tunelu – odkopano 2 segmenty od strony wschodniej
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji KO-38a – 39 d,
Wykonywanie murków prowadzących: KO-38d, KO-39d
Montaż zbrojenia oczepu: KO-41
OUD: Wykonanie w-wy podkładowej z chudego betonu pod budynek warsztatowy
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej (GW1, GW2, GW3, GW4) – przepięcia; G12, G17.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W3
Montaż instalacji teletechnicznej TT2 – przebudowa kabli światłowodowych, TT1a – budowa słupów kablowych
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS1, KS2, KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AR,, AE, AI, RD, H3, KD1
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EWN1 (układanie kabli na odc. 400 m)
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Zabudowa w-wy mrozochronnej DD-04 0+080 – 0+420, łącznica D w. Modlnica
Wykonywanie nasypu w km 7+050 – 7+250 TG
Wykop na wjeździe awaryjnym w km 2+865
Wykop pod OUD budynek nr 2 i nr 11
Wymiana gruntu DD-01 km 0+810 – 0+850
odc. II:
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+500 – 8+800, DD-19 km 1+700 – 1+800
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonywanie nasypu w km 1+450 – 1+550 drogi dojazdowej DD-13
Wykoywanie wykopu w km 10+100 – 10+300
Wykonywanie nasypu w km 10+700 – 10+800 TG
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550, 11+600 (ul. Krakowska), ul. Karola Wojtyły – km 0+300 i km 0+100 w ciągu km ulicy
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia ław fundamentowych – podpora 1, betonowanie ławy fundamentowej – podpora nr 1
MD-08a (km 9+000):
wykonanie izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie ciosów podłożyskowych na podporze nr 2 oraz betonowanie ławy fundamentowej 7L
WD-09a: wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050): nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu na podporze nr 1 i 3.
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S10P (etap II), S9L (I i II), S11P (I), S10 L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: montaż deskowania ustroju nośnego
WD-15a: głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret wiaduktu
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej):betonowanie ławy fundamentowej ściany bocznej 3L, zbrojenie słupów na podporze nr 2
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1LP i 4LP (etap II). Montaż deskowania pod płytę pomostową. Betonowanie skrzydła przyczółka P4L. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych – wykonywanie styków na połączeniach konstrukcji stalowej, wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów.
WS-18: Betonowanie ścianki zaplecznej P4L, betonowanie w-wy podkładowej 2P, montaż zbrojenia skrzydła 4P
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmencie nr 7
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: betonowanie fundamentów budynku technicznego na segmencie nr 2, wykop tunelu
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji KO-38a – 39 d,
Wykonywanie murków prowadzących: KO-38d, KO-39d
skuwanie ścian szczelinowych: KO-41
OUD: Wykonanie w-wy podkładowej z chudego betonu pod budynek warsztatowy
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW1, G12, G17.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W3
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6, TT1a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS1, KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AI, RD, H3
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EnN12, ESN1, EnN2 (montaż i instalacja słupów), EWN1 (wykopy kablowe, montaż słupa WN)
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica A w. Modlnica
Wzmocnienie podłoża za pomocą materaca – DD-01
Odhumusowywanie DD-01 w km 0+700 – 0+800, ul. Na Zielonki
Wykonywanie korony robót ziemnych pod budynek nr 12 – OUD, DD-04, DD-05
Stabilizacja korony robót ziemnych DD-7 – km 0+000 do km 0+105
Zabudowa w-wy mrozochronnej w TG 2+780-2+940
odc. II:
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+500 – 8+800, DD-19 km 1+700 – 1+800
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonywanie nasypu w km 1+450 – 1+550 drogi dojazdowej DD-13
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – 13+820 – 13+851, 13+700 (przed przyczółkiem nr 1 wiaduktu WS-18)
Wykonywanie geomateraca w km km 10+040 – 10+145,
Wykoywanie wykopu w km 10+200 – 10+400
Wykonywanie nasypu w km 10+800 TG
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550, 11+600 (ul. Krakowska)
Zabudowa w-wy mrozochronnej na DD-13 w km 1+550 – 1+670
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950):  montaż zbrojenia ław fundamentowych – podpora 1
MD-08a (km 9+000):
nie prowadzono robót
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej 7P
P-10 (km ok. 10+050): nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia ław fundamentowych na podporze nr 2 oraz montaż zbrojenia korpusu na podporze nr 1 i 3. Betonowanie ławy fundamentowej na podporze nr 2
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S10P (etap I i II), betonowanie segmentu S8L (II), S9L (etap I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-15a: głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret wiaduktu
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): montaż zbrojenia ław fundamentowych, betonowanie ławy na podporze nr 1 (druga część – ława pod korpusem) i na podporze nr 3. Montaż zbrojenia słupów na podporze nr 2.
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1LP, 2L, 3P i 4LP (etap II). Montaż deskowania pod płytę pomostową. Betonowanie poprzecznicy 3P. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych – wykonywanie styków na połączeniach konstrukcji stalowej, wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na ławie fundamentowej oraz korpusu (izolacja pionowa – etap I) na podporze nr 4.
WS-18: montaż zbrojenia na podporach 2 i 1, betonowanie korpusu przyczółka na podporze 1P, betonowanie filara na podporze 2P (skrajny zewnętrzny). Wykonywanie izolacji cienkiej na ławach fundamentowych nr 1P i 2L
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmencie nr 7
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie stropu tunelu – segment 4 – tym samym zabetonowano wszystkie segmenty stropu tunelu TS-14.
KO-46, KO-41, KO-44, KO-45:
Wykonywanie i betonowanie ścian szczelinowych
OUD: Wykonanie w-wy podkładowej z chudego betonu pod budynek warsztatowy
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW1, G17.1, G16.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W3
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6, TT1a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AI, AD, H5, At, KD1
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EnN12, ESN1, EnN2 (mobilizacja)
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica A w. Modlnica
Wzmocnienie podłoża za pomocą materaca – DD-01
Odhumusowywanie DD-01 w km 0+700 – 0+800
Wykonywanie korony robót ziemnych pod budynek nr 12 – OUD, DD-04, DD-05
Stabilizacja korony robót ziemnych DD-7 – km 0+000 do km 0+105
odc. II:
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+500 – 8+800, DD-19 km 1+700 – 1+800
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonywanie nasypu w km 1+450 – 1+550 drogi dojazdowej DD-13
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – 13+820 – 13+851
Wykonywanie geomateraca w km km 10+040 – 10+145,
Wykoywanie wykopu w km 10+200 – 10+400, 7+250 – 7+900
Wykonywanie nasypu w km 10+800
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550
Zabudowa w-wy mrozochronnej na DD-13 w km 1+550 – 1+670
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia ław fundamentowych – mobilizacja
MD-08a (km 9+000):
prace przygotowawcze do wykonania kolejnych elementów ścianki
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie oczepu na podporze 6L
P-10 (km ok. 10+050): nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ław fundamentowych na podporze nr 2 oraz montaż zbrojenia korpusu na podporze nr 1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S9P (etap I i II), betonowanie segmentu S7L (etap II) i S8L (etap I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-15a: głębienie i betonowanie ścian szczelinowych – barety B02 i B05 oraz sekcje P1 i P8
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): montaż zbrojenia ław fundamentowych, betonowanie ławy na podporze nr 1 (ława pod skrzydło) oraz nr 2,
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1LP, 2L, 3P i 4LP (etap II). Betonowanie poprzecznicy 2L. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych – wykonywanie styków na połączeniach konstrukcji stalowej, wykonywanie metalizacji i zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów
WS-18: montaż zbrojenia na podporach 2 i 1, betonowanie korpusu przyczółka na podporze 1L, betonowanie ławy fundamentowej 1P, betonowanie filarów na podporze 2P
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmencie nr 7
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie stropu tunelu – segment 2
KO-46, KO-41, KO-44, KO-45:
Wykonywanie i betonowanie ścian szczelinowych
OUD: Wykonanie w-wy podkładowej z chudego betonu pod budynek warsztatowy
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociągu w zakresie W4
Montaż kanalizacji sanitarnej – KD1, KT4
Roboty wyburzeniowe
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW1, GW2, G15, G23, G17.1, G16.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AI, AD, H5, At
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EnN12
odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica A w. Modlnica
Wzmocnienie podłoża za pomocą materaca – DD-01
Odhumusowywanie DD-01 w km 0+700 – 0+800
Wykonywanie korony robót ziemnych pod budynek nr 12 – OUD, DD-04, DD-05
Stabilizacja korony robót ziemnych DD-7 – km 0+000 do km 0+105
odc. II:
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+500 – 8+800, DD-19 km 1+700 – 1+800
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonywanie nasypu w km 1+450 – 1+550 drogi dojazdowej DD-13
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – 13+820 – 13+851
Wykonywanie geomateraca w km 10+040 – 10+145,
Wykoywanie wykopu w km 10+200 – 10+400, 7+250 – 7+900
Wykonywanie nasypu w km 10+800
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550
Wykop pod Tunel TS-14
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia ław fundamentowych
MD-08a (km 9+000):
pielęgnacja betonu ścianki od strony WG, prace żelbetowe oraz prace przygotowawcze do wykonania kolejnych elementów ścianki
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowani – kolejnego oczepu
P-10 (km ok. 10+050): nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ław fundamentowych na podporach nr 2 i 3, betonowanie ławy na p. 3
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S8P (etap I i II), betonowanie segmentu S7L (etap I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Montaż zbrojenia na korpusie 13L, betonowanie korpusu 13L.
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): montaż zbrojenia ław fundamentowych
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1LP, 2L, 3P i 4LP (etap II). Betonowanie poprzecznicy 2L. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych – wykonywanie styków na połączeniach konstrukcji stalowej
WS-18: montaż zbrojenia na podporach 2 i 1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie stropu tunelu – segment 1
KO-46, KO-41, KO-44, KO-45:
Wykonywanie i betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociągu w zakresie W4
Montaż kanalizacji sanitarnej – KD1, KT4
Roboty wyburzeniowe
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW1, GW2, G15, G23, G17.1, G16.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AI, AD, H5, At
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EnN12
odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica A w. Modlnica
Wzmocnienie podłoża za pomocą materaca – DD-01
Odhumusowywanie DD-01 w km 0+700 – 0+800
Wykonywanie korony robót ziemnych pod budynek nr 12 – OUD, DD-04, DD-05
Stabilizacja korony robót ziemnych DD-7 – km 0+000 do km 0+105
odc. II:
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+500 – 8+800
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – 13+336-13+560
Wykonywanie geomateraca w km km 10+040 – 10+145,
Wykoywanie wykopu w km 10+200 – 10+400, 7+250 – 7+900
Wykonywanie nasypu w km 13+100 – 13+300
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia ław fundamentowych
MD-08a (km 9+000):
montaż zbrojenia ściany czołowej od strony wody górnej, betonowanie ściany czołowej WG
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie – filar 6L, poprzecznica 6P
P-10 (km ok. 10+050): prace żelbetowe, montaż zbrojenia i betonowanie ściany fundamentu w osi 1 i 2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ław fundamentowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S6L (etap I i II), betonowanie segmentu S7P (etap I i II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Montaż zbrojenia na przyczółku 13L oraz wykonanie szalu
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): montaż zbrojenia ław fundamentowych
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 2 i 3 (etap II). Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych – wykonywanie styków na połączeniach konstrukcji stalowej
WS-18: montaż zbrojenia na podporach 2 i 1, betonowanie filarów na podporze 2L
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie stropu tunelu – segment 1.
Wykop pod Tunel TS-14
KO-46, KO-41, KO-44, KO-45:
Wykonywanie i betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociągu w zakresie W4, W5
Montaż kanalizacji sanitarnej – KD1, KT4
Roboty wyburzeniowe
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW1, G15, G23
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AI, AD, H5, At
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EnN7
odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica A w. Modlnica
Wzmocnienie podłoża za pomocą materaca – DD-01
Odhumusowywanie DD-01 w km 0+700 – 0+800
Roboty ziemne (wykopy i nasypy): DD-04 i DD-05
odc. II:
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – km 10+040 – 10+145, 13+336-13+560
Wykonywanie nasypu w km 13+100 – 13+300
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia ław fundamentowych
MD-08a (km 9+000):
montaż zbrojenia ściany czołowej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie – filar 6L
P-10 (km ok. 10+050): prace żelbetowe, montaż zbrojenia i betonowanie ściany fundamentu w osi 1 i 2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ławy fundamentowej przyczółka w osi 1, betonowanie ławy fundamentowej oś 1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S5L (etap I i II), betonowanie segmentu S6P (etap I i II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Montaż zbrojenia na przyczółku 13L
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 2 i 3 (etap II). Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych podpora 4. Betonowanie poprzecznicy 2P (etap II)
WS-18: betonowanie korpusu 4P, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze 1P, betonowanie ławy na podporze 2L, betonowanie filarów na podporze 3L
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie stropu tunelu – segment 3
KO-46, KO-41, KO-44, KO-45:
Wykonywanie i betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociągu w zakresie W4, W5
Montaż kanalizacji sanitarnej – KD1, KT4
Przewiert sterowany – ESN1
Roboty wyburzeniowe
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW2, GW3, G15, G23
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji kanalizacji sanitarnej – KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AI, AD, H5
odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka
DROGI odc. I:

Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+850 wzmocnienie podłoża
Wykonywanie nasypu pod budynek warsztatowy na OUD i DD-07, stabilizacja podłoża gruntowego
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-04, DD-05

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – km 10+040 – 10+145
Wykonywanie nasypu w km 13+100 – 13+300
Wykop w km 13+550 – 13+650 oraz stabilizacja podłoża

MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): nie prowadzono robót w minionym tygodniu
MD-08a (km 9+000):
montaż zbrojenia ściany czołowej, betonowanie ściany czołowej od wody dolnej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie – filar 6P, oczep 3P
P-10 (km ok. 10+050): prace żelbetowe: zbrojenie ścianki fundamentu oś 1 i 2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S4P i S4L, S5L i S5P betonowanie segmentu S4L (etap II), betonowanie segmentu S5P (etap I i II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Montaż zbrojenia na przyczółku 13L. Iniekcja kabli sprężających ustorju nośnego – segmenty 1-3 (zakres częściowy).
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500):Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 2 i 3 (etap II). Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych na podporze nr 4.
WS-18: montaż zbrojenia korpusu 4P, montaż zbrojenia filarów na podporach 3L i 3P, betonowanie 2 słupów na podporze 3L
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu.
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W5
Montaż kanalizacji sanitarnej – KD1
Montaż KT5
Roboty wyburzeniowe

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW2, GW3, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN2, En7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB

odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka

DROGI odc. I:

Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+850 wzmocnienie podłoża
Wykonywanie nasypu pod budynek warsztatowy na OUD i DD-07, stabilizacja podłoża gruntowego
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-04, DD-05

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – km 10+040 – 10+145
Wykonywanie nasypu w km 13+100 – 13+300

MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): nie prowadzono robót w minionym tygodniu
MD-08a (km 9+000):
montaż zbrojenia ściany czołowej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie – filar 6P, oczep 3L
P-10 (km ok. 10+050): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie fundamentów cz. pod skrzydłami – oś 1 i 2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S4P i S4L, S5L i S5P betonowanie segmentu S4L (etap I), betonowanie segmentu S4P (etap I i II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment (3 segment nitka lewa). Montaż zbrojenia na przyczółku 13L
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 2 i 3 (etap II). Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych pomiędzy podporą 2 i 3 (nad torami kolejowymi)..
WS-18: montaż zbrojenia korpusu 4P, montaż zbrojenia filarów na podporach 3L i 3P, betonowanie 4 z 5 filarów na podporze 3P
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu.
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W5
Montaż kanalizacji sanitarnej – KD1
Montaż KT5
Roboty wyburzeniowe

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW2, GW3, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN2, En7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB

odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka

DROGI odc. I:

Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+850 wzmocnienie podłoża, przygotowania do montażu wagi
Wykonywanie nasypu pod budynek warsztatowy na OUD
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-04, DD-05, DD-07

odc. II:

Wykonywanie warstwy mrozochronnej, stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej

MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): zakończono wykonywanie kolumn DSM
MD-08a (km 9+000):
nie prowadzono robót w minionym tygodniu
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie poprzecznic oraz filarów – poprzecznica 5P, filar 6P
P-10 (km ok. 10+050): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie fundamentów w osi 1 i 2 – część 2 i 3 (z 3)
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S3P i S3L, S4L i S4P betonowanie segmentu S3L (etap I i II), betonowanie segmentu S3P (etap II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment (3 segment nitka prawa). Montaż zbrojenia na przyczółku 13L i 13P. Betonowanie korpusu przyczółka 13P. Doprężenia awanbeka.
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki gruntem rodzimym na podporze nr 3, montaż zbrojenia poprzecznic na podporze 4L i 4P oraz ścianki zaplecznej na podporze 4L. Betonowanie poprzecznic 4L i 4P. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych na podporze nr 3. Prace przygotowawcze do montażu belek nad linią kolejową.
WS-18: montaż zbrojenia korpusu 4P, ławy 1L, betonowanie ławy 1L, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3L, 3P, 4P, 4L. Wykonanie zasypki gruntem rodzimym na podporach 3 i 4.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu. Segment 9 betonowanie, montaż zbrojenia na kolejnych segmentach.
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W4 – wykonano przewiert pod ul. Na Popielówkę
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5.2 zamontowano wyposażenie w pompowni.
Montaż KT5
Roboty wyburzeniowe

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW3, G16, G15, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W10, W17
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AK1, Kt9, KS7

odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 3+286,
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-01,
Korytowanie łącznicy A w. Modlnica
Wykop oraz stabilizacja podłoża gruntowego w rejonie planowanego OUD, nasyp pod budynek warsztatowy
Wykonywanie wjazdu na budowę z ul. Na Popielówkę oraz drogi dojazdowej DD-09 z płyt betonowych
Zabudowa materaca w km 7+000 do 7+100

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonanie objazdu dla celów realizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Karola Wojtyły

MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): nie prowadzono robót
MD-08a (km 9+000):
nie prowadzono robót w minionym tygodniu
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie poprzecznicy na podporze 3P.
P-10 (km ok. 10+050): betonowanie w-wy podkładowej, rozpoczęto montaż zbrojenia ław fundamentowych w osi 1 i 2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S3P i S3L, betonowanie segmentu S2L (etap II), betonowanie segmentu S3P (etap I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment (2 segment zarówno nitka lewa i prawa)
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki gruntem rodzimym na podporze nr 3, montaż łożysk oraz wykonywanie podlewek pod łożyska na podporze 4, montaż zbrojenia poprzecznic na podporze 1L i 1P oraz 3L i 3P. Betonowanie poprzecznic 1L i 1P. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych na podporze nr 2 oraz 1
WS-18: montaż zbrojenia korpusu 4L i 4P, betonowanie korpusu 4L, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3L, 3P, 4P
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu. Segment 6 – betonowanie, montaż zbrojenia na kolejnych segmentach. Wykonywanie murów oporowych na segmencie nr 19
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W4 – wykonano przewiert pod ul. Na Popielówkę
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5.2 zamontowano wyposażenie w pompowni. W przyszłym tygodniu planowany rozruch.
Montaż KT5

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW3, G16, G15, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W17
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej EN7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AK1, Kt9, KS7

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 3+286,
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-07
Korytowanie łącznicy A w. Modlnica
Wykop oraz stabilizacja podłoża gruntowego w rejonie planowanego OUD
Wykonywanie wjazdu na budowę z ul. Na Popielówkę oraz drogi dojazdowej DD-09 z płyt betonowych

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonanie bypassu na ul. Długiej
Wykonanie objazdu dla celów realizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Karola Wojtyły

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): nie prowadzono robót w minionym tygodniu
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia na podporach 1L (korpus przyczółka), montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze nr 3.
Betonowanie ław fundamentowych 6P oraz 5L, betonowanie korpusu 1L.
P-10 (km ok. 10+050): wykonywanie kolumn DSM, betonowanie w-wy podkładowej, rozpoczęto montaż zbrojenia ław fundamentowych
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w mionionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S2P i S2L, betonowanie segmentu S2L (etap I), betonowanie segmentu S2P (etap II)
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki fruntem rodizmym na podporze nr 3, montaż łożysk oraz wykonywanie podlewek pod łożyska na podporach 1, 3 i 4, montaż zbrojenia poprzecznic na podporze 2L i 2P, montaż zbrojenia ścianki zaplecznej na podporze 4P, montaż zbrojenia skrzydełka przyczółka na podporze 1L. Betonowanie poprzecznic 2L i 2P oraz ścianki zaplecznej na podporze 4P.
WS-18: montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze nr 3, montaz zbrojenia korpusu 4L, betonowanie ławy 3P, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3L
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu. Segment 11 betonowanie, Segment montaż zbrojenia. Mury oporowe segment 19
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W4 – wykonano przewiert pod ul. Na Popielówkę
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5.2 zamontowano wyposażenie w pompowni. W przyszłym tygodniu planowany rozruch.
Montaż KT5

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW4, GW6, G16, G15
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W17
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej EN12, EN7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AK1, Kt9, KS7

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 3+286,
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-07
Stabilizacja podłoża łącznica A w. Modlnica
Zabudowa w-wy mrozoochronnej na łącznicy D w. Modlnica
Budowa nasypu DD-09c wraz z wykonywaniem stabilizacji
Odhumusowywanie w rejonie planowanego OUD

odc. II:

Wykop od km ok. 10+650 (od WD-11) na wschód do km 10+750
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia na podporach 1L (korpus przyczółka), betonowanie poprzecznicy na podporze nr 4
P-10 (km ok. 10+050): wykonywanie kolumn DSM, betonowanie w-wy podkładowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w mionionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Nasuwanie podłużne segmentów S1L i S1P, montaż zbrojenia segmentów S2P i S2L, betonowanie segmentu S2P (etap I)
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: wykonywanie izolacji cienkiej
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3,montaż łożysk oraz wykonywanie podlewek pod łożyska
WS-18: montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze nr 3 i 4, montaz zbrojenia korpusu 4L, betonowanie ławy 4P, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3L
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu.
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociąguj w zakresie W3
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5
Montaż KT5

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW4, GW6, G16, G15
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W17
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej EN12, EN7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AK1, Kt9

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 3+286, odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-01, DD-02, DD-03
Stabilizacja podłoża łącznica A w. Modlnica
Zabudowa w-wy mrozoochronnej na łącznicach C i D w. Modlnica
Budowa nasypu DD-09c wraz z wykonywaniem stabilizacji

odc. II:

Wykop od km ok. 10+650 (od WD-11) na wschód do km 10+750
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): konstrukcji podatnej z blach falistych, malowanie konstrukcji
WS-08 (km 9+000): race żelbetowe: montaż zbrojenia na podporach 1L (korpus przyczółka);
P-10 (km ok. 10+050): wykonywanie kolumn DSM, betonowanie w-wy podkładowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w mionionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Naciąganie kabli sprężających na segmentach S1P i S1L, prace przygotowawcze do rozpoczęcia nasuwania podłużnego, montaż zbrojenia segmentów S2P i S2L, montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze nr 13, betonowanie ławy 13L
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: montaż zbrojenia ławy fundamentowej, betonowanie ław fundamentowych
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3, betonowanie ciosów podłożyskowych (wszystkie podpory), montaż łożysk oraz wykonywanie podlewek pod łożyska (podpora nr 2)
WS-18: montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze nr 3 i 4, betonowanie ławy 3L, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 4P
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych, wykonywanie przeslony filtracyjnej od strony wschodniej (sektor 15)
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu.
Wykonywanie wykopu podstropowego – pod segmentem nr 19
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociąguj w zakresie W3
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5
Montaż KT5

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G14, G16
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10.1, W17
Montaż instalacji teletechnicznej KT9, TT10, TT6, TT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III, przepięcie linii energetycznej SN pomiędyz ul. B4 i ul. Warszawską
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły/ul. Długiej, AK1, AB1.7-AB.1.7.1

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna
Stabilizacja podłoża łącznica A w. Modlnica
Zabudowa w-wy mrozoochronnej na łącznicach C i D w. Modlnica

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Roboty ziemne (wykopy) w rejonie 7+150 do 8+200 – trasa główna, od km 10+200 do 10+750
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): betonowanie ścianki oczepu w osi L i P, przygotowanie powierzchni betonu do wykonania izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 5, 3 oraz 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 3, 4 i 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego – S1L, S1P, S2P, S2L, betonowanie segmentu S1L – I etap
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): wykop, betonowanie w-wy podkładowej
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu słupów na podporze nr 2 i 3, montaż zbrojenia korpusu 4L oraz ścianki zaplecznej 1P, betonowanie oczepów 2P i 3L
WS-18: wykop, skuwanie głowic pali, betonowanie w-wy podkładowej na podporze 3
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie segmentu nr 13
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociąguj w zakresie W3
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G14
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej KT9, TT10, TT6, TT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej En5, ESN-6, En12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły/ul. Długiej, AK1
DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna
Stabilizacja podłoża łącznica A w. Modlnica
Zabudowa w-wy mrozoochronnej na łącznicach C i D w. Modlnica

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Roboty ziemne (wykopy) w rejonie 7+150 do 8+200 – trasa główna, od km 10+200 do 10+750
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): betonowanie ścianki oczepu w osi L i P, przygotowanie powierzchni betonu do wykonania izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 5, 3 oraz 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 3, 4 i 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego – S1L, S1P, S2P, S2L, betonowanie segmentu S1L – I etap
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): wykop, betonowanie w-wy podkładowej
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu słupów na podporze nr 2 i 3, montaż zbrojenia korpusu 4L oraz ścianki zaplecznej 1P, betonowanie oczepów 2P i 3L
WS-18: wykop, skuwanie głowic pali, betonowanie w-wy podkładowej na podporze 3
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie segmentu nr 13
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociąguj w zakresie W3
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G14
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej KT9, TT10, TT6, TT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej En5, ESN-6, En12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły/ul. Długiej, AK1
DROGI odc. I:
Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica A, trasa główna
Zakończono wykonywanie nasypu na łącznicy C i D
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Zakończono wzmocnienie podłoża (geomaterac) w rejonie km 7+000
odc. II:
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Roboty ziemne (wykopy) w rejonie 7+150 do 8+200 – trasa główna, od km 10+200 do 10+750
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000): betonowanie fundamentów (L i P)
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 2 oraz 5, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego – 1L i 1P, betonowanie segmentu S1P
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu słupów na podporze nr 2 i 3, betonowanie oczepów filarow 3P i 2L
WS-18: wykop, skuwanie głowic pali, betonowanie w-wy podkładowej na podporze 2L
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach – 15 i 13
BRANŻE odc. I:
Przebudowa kolizji wodociągowej w zakresie W5
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G13, G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W15, W-18, W-17
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Kontynuacja montażu KT7, KT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6, En12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica A, trasa główna
Zakończono wykonywanie nasypu na łącznicy C i D
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Zakończono wzmocnienie podłoża (geomaterac) w rejonie km 7+000
odc. II:
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Roboty ziemne (wykopy) w rejonie 7+150 do 8+200 – trasa główna, od km 10+200 do 10+750
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000):
montaż zbrojenia fundamentów
WS-08 (km 9+000):
prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 2 oraz 5, betonowanie ławy na podporze 3 i 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego – 1L i 1P
P-12:
w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13:
w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej):
w minionym tygodniu rozpoczęto i zakończono wykonanie posadowienia w postaci 29 szt. pali CFA
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
prace żelbetowe: montaż zbrojenia ścianki zaplecznej przyczółka 1P, montaż zbrojenia oczepu słupów na podporze nr 2 i 3, betonowanie słupów na podporze nr 3
WS-18:
w minionym tygodniu nie wykonywano robót – oczekiwanie na osiągnięcie przez pale odpowiedniej wytrzymałości celem wykonania badań statycznych i dynamicznych
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Głębienie ścian szczelinowych rampy wschodniej
Wykonanie tymczasowej kładki technologicznej przez rz. Prądnik
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych sektorach, betonowanie stropu segmentu 16 – ok. 1100 m3
BRANŻE odc. I:
Przebudowa kolizji wodociagowej w zakresie W5
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G13, G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W15, W-18, W-17
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Konytnuacja montażu KT7, KT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6, En12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowywania w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica D, odhumusowywanie w śladzie trasy głównej
Wzmocnienie podłoża na łącznicy D w. Modlnica
Wymiana gruntu w rejonie ul. Dożynkowej
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-13
Wykonywanie wzmocnienia podłoża i wykonywanie nasypu na DD-9
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożne
odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15
Wymiana gruntu w rejonie 7+600 – trasa główna
Wzmocnienie podłoża – geomaterac 8+200 – 9+028
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000): betonowanie w-wy podkładowej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 2 oraz 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5 oraz montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze 6
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż deskowania zewnętrznego wytwórni segmentów mostu MD-12, rozpoczęto montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego, wykop i betonowanie w-wy podkładowej na podporze 13, skuwanie głowic pali
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka 4P, montaż zbrojenia słupów na podporze nr 3, betonowanie słupów na podporze nr 3
WS-18: zakończenie wykonywania pali fundamentowych na podporze nr 1 (wykonano wszystkie pale na obiekcie), wykop oraz betonowanie w-wy podkładowej na podporach 3 i 4
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Głębienie ścian szczelinowych rampy wschodniej
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych sektorach, betonowanie stropu segmentu 18 – ok. 750 m3
BRANŻE odc. I:
Przebudowa kolizji wodociagowej w zakresie W5
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G13, G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W15, W-18, W-17
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Konytnuacja montażu KT7, KT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6, En5; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowywania w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica D, odhumusowywanie w śladzie trasy głównej
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod trasą główną w rejonie km 6+800
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonywanie wzmocnienia podłoża i wykonywanie nasypu na DD-9
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożneodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykonywanie platformy roboczej dla wykonania kolumn żwirowych w rejonie km 9+000
Wymiana gruntu w rejonie 7+600 – trasa główna
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000): wykop pod wykonanie ław fundamentowych, zabezpieczenie ścian wykopu
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupa na podporze nr 2 oraz 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5, wykonywanie badań dynamicznych na podporze nr 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż awanbeka oraz deskowania zewnętrznego wytwórni segmentów mostu MD-12
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót , badanie ciągłości pali
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót, badanie ciągłości pali
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka 4P, montaż zbrojenia słupów na podporze nr 3, wykonanie izolacji na podporze nr 2, 3 i 4, zasypka gruntem rodzimym na p2,
WS-18: wykonywanie pali fundamentowych na podporze nr 2
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Głębienie ścian szczelinowych rampy wschodniej
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych sektorach, betonowanie stropu segmentu 12 – 10000 m3
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G13 G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W15, W-18, W-17
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Konytnuacja montażu KT7, KT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6, En5; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowywania w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica D
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod trasą główną w rejonie km 6+800
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonywanie wzmocnienia podłoża i wykonywanie nasypu na DD-9
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożneodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykonywanie platformy roboczej dla wykonania kolumn żwirowych w rejonie km 9+000
Wymiana gruntu w rejonie 7+600 – trasa główna
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000): wykop pod wykonanie ław fundamentowych
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupa na podporze nr 2, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5, wykonywanie badań statycznych na podporze 6 oraz 7
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż awanbeka oraz deskowania zewnętrznego wytwórni segmentów mostu MD-12, wznowienie i zakończenie wykonywania pali fundamentowych na podporze 13
P-12: skucie głowic pali
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia ławy fundamentowej przyczółka 4L, montaż zbrojenia słupów na podporze nr 3, betonowanie ławy fundamentowej 4L oraz 2 słupów na podporze nr 3P, wykonanie izolacji na podporze nr 2, zasypka gruntem rodzimym,
WS-18: mobilizacja sprzętu na podpory 1 i 2 znajdujące się po drugiej stronie linii kolejowej, planowane wznowienie wykonywania pali fundamentowych na 10.05.2021 r.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Rozpoczęcie głębienia ścian szczelinowychTS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych sektorach.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W15, W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Konytnuacja montażu KT7, KT8
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: EN-12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050 (wschodni portal tunelu TS-04)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożne
odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykonanie wzmocnienia podłoża w postaci pionowego drenażu – km 8+900 na zachód
Wykonywanie platformy roboczej dla wykonania kolumn żwirowych w rejonie km 9+000
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu: WS-18 (obiekt zlokalizowany w km 13+700) podpora 2 (łącznie podpór 4)
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie ławy na podporze 3, montaż zbrojenia słupów na podporach 2 i 4, wykonywanie badań statycznych na podporze 6. Łącznie do wykonanie 14 podpór (7×2).
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż awanbeka oraz deskowania wytwórni segmentów mostu MD-12
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia ławy fundamentowej przyczółka 4P oraz 4L, betonowanie ławy fundamentowej 3L oraz korpusu 1P, wykonanie izolacji na podporze nr 2, zasypka gruntem rodzimym. Łącznie do wykonania 8 podpór (4×2)
TUNELE TS-04 (km 6+067 – km 6+720):
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Trwa mobilizacja sprzętu – od 04.05.2021 planowane głębienie ścian szczelinowych tunelu..
TS-14 (km 11+836 – km 12+332)
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 2 i 3. Zabetonowano ok. 800 m3 stropu tunelu TS-14 – segment 17.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400
Wykonywanie kanalizacji deszczowej DN1500 w rejonie ul. Piastowskiej i ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050 (wschodni portal tunelu TS-04)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożneodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykonanie wzmocnienia podłoża w postaci pionowego drenażu – km 8+900 na zachód
Wykonywanie platformy roboczej dla wykonania kolumn żwirowych w rejonie km 9+000
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu: WS-18 – planowane rozpoczęcia palowania 26.04.2021 r.
WS-08: prace żelbetowe: betonowanie ławy na podporach 4L, montaż zbrojenia ławy na podporze 4P, wykonywanie badań statycznych na podporze 3
MD-12: prace żelbetowe: montaż zbrojenia oraz betonowanie ścian wytwórni segmentów mostu MD-12 oraz tymczasowej podpory pomiędzy przyczółkiem a wytwórnią
WS-17: prace żelbetowe: montaż zbrojenia na korpusie przyczółka 1P, montaż zbrojenia słupów na podporach 2P, montaż zbrojenia na ławie fundamentowej podpory 3P i 4L zabetonowanie kolejnych 2 słupów na podporze 2P, betonowanie ławy fundamentowej 3P.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Trwa mobilizacja sprzętu.TS-14:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 2 i 3. Zabetonowano ok. 800 m3 stropu tunelu TS-14.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożne
odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykop pod wymianę gruntu na trasie głównej na odcinkach od potoku Bibiczanka na zachód (km 9+000) oraz na zachód od ul. Dożynkowej (km 7+900) – zakończono
Rozpoczęcie wzmocnienia podłoża od km 9+000 na zachód w postaci kolumn żwirowych
Wyrównanie terenu po robotach mostowych w rejonie mostu MD-12
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu MD-08a, WS-18, P-10
MD-08a: wykonano 28 pali fundamentowych CFA – zakończono palowanie
WS-08: prace żelbetowe: betonowanie ławy na podporach 5P, 1L, montaż zbrojenia ławy na podporze 4L.
MD-12: Wykonywanie pali Franki NG na podporze nr 13, prace żelbetowe: montaż zbrojenia fundamentów wytwórni segmentów mostu MD-12
WS-17: prace żelbetowe: montaż zbrojenia na korpusie przyczółka 1P, montaż zbrojenia słupów na podporach 2P, montaż zbrojenia na ławie fundamentowej podpory 3P zabetonowanie pierwszych 2 słupów na podporze 2P.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04 na sektorze 15
Trwa mobilizacja sprzętu.
TS-14:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 1 (km 12+300, sektor skrajny od strony w. Batowice). Zakończono wykonywanie w-wy podkładowej na sektorze 1, rozpoczęto betonowanie w-wy podkładowej na sektorze 2. Skuwanie ścian szczelinowych i prace przygotowawcze na sektorach 3 i 4.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożneodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Prace żelbetowe – przepust P9
Wykop pod wymianę gruntu na trasie głównej na odcinkach od potoku Bibiczanka na zachód (km 9+000) oraz na zachód od ul. Dożynkowej (km 7+900)
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w postaci bypassu o nawierzchni bitumicznej – ul.Dożynkowa
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu MD-08a, WS-18, P-10
MD-08a: prace przygotowawcze, ustawienie palownicy – pierwsze wiercenia planowane od 12.04.2021 r.
WS-08: wykonywanie pali TVB na podporze nr 7, prace żelbetowe: betonowanie ławy na podporach 1P i 2P, montaż zbrojenia ławy na podporze 5P, skuwanie głowic pali na podporze nr 3. Wykonanie statycznych i dynamicznych badań nośności pali na obiekcie WS-08.
WD-11: wykop
MD-12: Wykonywanie pali Franki NG na podporze nr 13, prace żelbetowe: zbrojenie korpusu przyczółka 1L, montaż zbrojenia fundamentów wytwórni segmentów mostu MD-12, betonowanie korpusu na przyczółku 1L.
WS-17: wykop na podporach 3 i 4, odkrycie kolumn DSM i betonowanie w-wy podkładowej na podporach 3 i 4, prace żelbetowe: montaż zbrojenia na korpusie przyczółka 1P, montaż zbrojenia słupów na podporach 2L i 2P, zabetonowanie kolejnych 2 słupów na podporze 2L.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04 na sektorze 15
Trwa mobilizacja sprzętu.TS-14:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 1 (km 12+300, sektor skrajny od strony w. Batowice). Zakończono wykonywanie w-wy podkładowej na sektorze 1, rozpoczęto betonowanie w-wy podkładowej na sektorze 2. Skuwanie ścian szczelinowych i prace przygotowawcze na sektorach 3 i 4.
Demontaż zbiorników na zawiesinę bentonitową.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400

DROGI

odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12

odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Prace przygotowawcze oraz żelbetowe – przepust P9
Wykop pod wymianę gruntu na trasie głównej na odcinkach od potoku Bibiczanka na zachód (km 9+000) oraz na zachód od ul. Dożynkowej (km 7+900)
Zabudowa w-wy mrozoochronnej drogi DD-12 oraz bypassu dla tymczasowej organizacji ruchu – ul. Dożynkowa

MOSTY

odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu MD-08a, WS-18, P-10
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór: korpus podpory 1L, filary podpór 12P, betonowanie: filar 12P, wykonywanie izolacji oczepów i zasypywanie oczepów gruntem rodzimym), Wykonywanie pali fundamentowych na podporze nr 13 (możliwe dopiero po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na ul. Krakowskiej, podpora 13 to ostatnia podpora mostu MD-12, na której pozostały do wykonania pal fundamentowe
Wykonywanie pali fundamentowych TVB obiektu WS-08 (podpora nr 7 – ostatnia podpora do zapalowania), betonowanie w-wy podkładowej podpory 4 (WS-08)
Wykonywanie zbrojenia ławy podpór 1L i 2P
Wykop w rejonie obiektu WD-16 (ul. Piastowska), WD-11 (ul. B4)

TUNELE

odc I:
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04odc. II:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 1 (km 12+300, sektor skrajny od strony w. Batowice). Zakończono wykonywanie w-wy podkładowej na sektorze 1, rozpoczęto betonowanie w-wy podkładowej na sektorze 2. Skuwanie ścian szczelinowych i prace przygotowawcze na sektorach 3 i 4.

BRANŻE

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400

DROGI

odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12

odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Uciąglenie przejazdu pomiędzy DD-13 i DD-11 w obrębie przepustu P11 (droga od ul. B4 w kierunku ul. Warszawskiej)
Prace przygotowawcze oraz żelbetowe – przepust P9

MOSTY

odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08 (podpora nr 7), MD-08a, WS-18 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór: korpus podpory 1P, filary podpór 12L, 12P, betonowanie: filar 12L, korpus przyczółka 1P, wykonywanie izolacji oczepów i zasypywanie oczepów gruntem rodzimym)
Wykonywanie pali fundamentowych TVB obiektu WS-08 (podpora nr 7 – ostatnia podpora do zapalowania), betonowanie w-wy podkładowej podpory 6 (WS-08), skuwanie głowic pali na podporze nr 1.
Wykonywanie zbrojenia ławy podpór 1L i 2L, zbrojenie filarów; betonowanie ławy fundamentowej na podporze nr 2L.
Wykop w rejonie obiektu WD-16 (ul. Piastowska), WD-11 (ul. B4)

TUNELE

odc. II:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, betonowanie warstwy podkładowej na sektorze nr 1

BRANŻE

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11

DROGI

odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12

odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Uciąglenie przejazdu pomiędzy DD-13 i DD-11 w obrębie przepustu P11 (droga od ul. B4 w kierunku ul. Warszawskiej)

MOSTY

odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór: oczep podpory 1L, filary podpór 11P, 10L, betonowanie: filar 11P, wykonywanie izolacji oczepów i zasypywanie oczepów gruntem rodzimym)
Wykonywanie pali fundamentowych TVB obiektu WS-08 (podpora nr 3), betonowanie w-wy podkładowej podpory 1 (WS-08), skuwanie głowic pali na podporze nr 2.
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod podporę nr 4 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM (w minionym tygodniu zakończono wykonywanie kolumn DSM), wykonywanie zbrojenia na podporach: 1L, 1P, 2L, 2P; betonowanie ławy fundamentowej na podporze nr 1P oraz 2P.

TUNELE

odc. II:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, stabilizacja podłoża oraz betonowanie warstwy podkładowej na sektorze nr 1

BRANŻE

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11

DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Zakończenie wykonywania przepustu rurowego P11 pod drogą dojazdową
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektów WS-08, WS-17 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór, betonowanie:oczep podpory nr 1P, wykonywanie izolacji oczepów)
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 4), betonowanie w-wy podkładowej podpory 2 (WS-08)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod podporę nr 3 i 4 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM, rozpoczęcie zbrojenia ławy fundamentowej podpory 1P, betonowanie w-wy podkładowej na podporze nr 2L i 2P.
TUNELE odc. II:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Kontynuacja wykonywania przepustu rurowego P11 pod drogą dojazdową
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektów WS-08, WS-17 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór, betonowanie:oczep podpory nr 9P, wykonywanie izolacji oczepów
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 5)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod podporę nr 2 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (w okresie raportowania zakończono wykonywanie ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
TYDZIEŃ ROBÓT NR 33
Okres: 22.02 – 28.02.2021 r.
DROGI odc. I:
Rozpoczęcie wycinki drzew i krzewów
Ropoczęcie odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Zakończenie odhumusowania w zakresie Trasy Głównej od km 12+700 w stronę ul. Piastowskiej
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Wykop w zakresie trasy głównej od przepustu P-10 (km 10+000) w kierunku ul. B4 (km 10+600)
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu: Bypass ul. Krakowskiej
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektów WS-08, P10, WS-17 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór nr 8L, 9L i 9P, betonowanie: ława fundamentowa podpora nr 11P, betonowanie filara podpory 2P, 8L)
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 2, zakończono palowanie na podporze nr 1)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 95% ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. I:
Rozpoczęcie wycinki drzew i krzewów
Wytyczenie pasa drogowegoodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Kontynuacja wykonania stabilizacji podłoża i nasypów drogi dojazdowej DD12 i DD-15
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Kontynuacja odhumusowania Trasy Głównej od km 12+700 w stronę ul. Piastowskiej
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Wykop w zakresie trasy głównej od przepustu P-10 w kierunku ul. B4
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektów WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór nr 12L, 12P, betonowanie ława fundamentowa podpora nr 11L, 10P, betonowanie filara podpory 2L, 2P, 8P)
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 1)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 83,5 % ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji: G-14, G-18, G-21 i G-22.
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Kontynuacja wykonania stabilizacji podłoża i nasypów drogi dojazdowej DD12 i DD-15
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Kontynuacja odhumusowania Trasy Głównej od km 12+700 w stronę ul. Piastowskiej
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętychodc. I:
Rozpoczęcie wycinki drzew i krzewów w zakresie ZRID – Cz.1.
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie, podpory nr 3L, 3P, betonowanie 2x ława fundamentowa podpora nr 9, betonowanie filara podpory 6L i 6P), palowanie (podpora nr 1)
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 1)
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 70% ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Montaż nowego słupa dla linii energetycznej 100kV, wymiana linek i montaż izolatorów
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
Kontynuacja rozbiórki budynków nr 28 i 20
DROGI odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Kontynuacja wykonania stabilizacji podłoża i nasypów drogi dojazdowej DD12 i DD-15
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Kontynuacja odhumusowania Trasy Głównej od km 12+700 w stronę ul. Piastowskiej
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie, podpory nr 3L, 3P, betonowanie 2x ława fundamentowa podpora nr 9, betonowanie filara podpory 6L i 6P), palowanie (podpora nr 1)
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 70% ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Montaż nowego słupa dla linii energetycznej 100kV, wymiana linek i montaż izolatorów
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
Kontynuacja rozbiórki budynków nr 28 i 20
DROGI odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Kontynuacja wykonania stabilizacji podłoża i nasypów drogi dojazdowej DD12 i DD-15
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Rozbiórka płyt z drogi technologicznej DD-13 pomiędzy ul. B4 a mostem MD-12.
Wykonanie bypassów dla ul. Krakowskiej i ul. B4 w celu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie, podpory nr 7L, 7P, 6L i 6P, betonowanie 2x ława fundamentowa podpora nr 3, betonowanie filara podpory 7L i 7P), palowanie (podpora nr 1)
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 60% ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Montaż nowego słupa dla linii energetycznej 100kV, wymiana linek i montaż izolatorów
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Stabilizacja podłoża DD22
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (2x ława fundamentowa podpora nr 6, betonowanie filara podpory 5P i 4L), palowanie (podpora nr 1)
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. II:
Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD15 i DD12
Stabilizacja podłoża DD22
Zabudowa warstwy mrozoochronnej na DD15b
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WD-08
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-17
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. II:
Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD1
2Kontynuacja wymiany gruntu na DD12
Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD15
Zakończenie wymiany gruntu na DD15
Stabilizacja podłoża DD22
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Kontynuacja przyjmowania pospółki wraz z jej hałdowaniem na dzierżawione działki
Kontynuacja przyjmowania materiału dla wykonania warstwy mrozoochronnej
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WD-08
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-17
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
DROGI odc. II:
Prace porządkowe, utrzymanie terenu budowy
odwóz humusu, hałdowanie materiałów
MOSTY odc. II:
Prace porządkowe, utrzymanie terenu budowy
TUNELE odc. II:
Prace porządkowe, utrzymanie terenu budowy
BRANŻE odc. II:
Prace porządkowe, utrzymanie terenu budowy
DROGI odc. II:
Stabilizacja podłoża na DD-19 – kontynuacja
Kontynuacja odhumusowywania i wykopu na drodze DD-22
Układanie w-wy mrozoochronnej na DD-11 oraz stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY odc. II:
Wykonywanie pali fundamentowych mostu MD-12, wylewanie chudego betonu (podpora 3), zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej podpór mostu, zbrojenie filarów
Wykonywanie platform na WS-17, WS-08 i MD-08a
TUNELE odc. II:
Roboty ziemne w rejonie tunelu TS-14, Wykonywanie platform roboczych dla wykonania tunelu TS-14, Wykonywanie murków prowadzących dla celów wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej SN4, SN-6
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10.
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT-5, TT-7
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT6, TT-8
Przebudowa kolizji wodociagowych W10,W10.1,W10.2
Przebudowa kolizji sanitarnej KT6, KS7, KT8
Przebudowa kanalizacji deszczowych KD2
kontynuacja rozbiórki budynków
Wykonany przewiert w zakresie przebudowy kolizji gazowej G-19
Wykonany bypass w zakresie przebudowy kolizji gazowej G-22
DROGI odc. II:
Stabilizacja podłoża na DD-19 – kontynuacja
Kontynuacja odhumusowywania i wykopu na drodze DD-22
Układanie w-wy mrozoochronnej na DD-11 oraz stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY odc. II:
Wykonywanie pali fundamentowych mostu MD-12 (podpora nr 2), skuwanie głowic pali, wylewanie chudego betonu (podpora 3), zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej podpór mostu, zbrojenie filarów – podpora nr 4, 5, 7, betonowanie filarów podpory 5L
Wykonywanie platform na WS-17, WS-08 i MD-08a
TUNELE odc. II:
Roboty ziemne w rejonie tunelu TS-14, Wykonywanie platform roboczych dla wykonania tunelu TS-14, Wykonywanie murków prowadzących dla celów wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej SN4, SN-6
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10.
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT-5, TT-7
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT6, TT-8
Przebudowa kolizji wodociagowych W10,W10.1,W10.2
Przebudowa kolizji sanitarnej KT6, KS7, KT8
Przebudowa kanalizacji deszczowych KD2
kontynuacja rozbiórki budynków
Wykonany przewiert w zakresie przebudowy kolizji gazowej G-19
Wykonany bypass w zakresie przebudowy kolizji gazowej G-22

 

Plan na kolejny tydzień:

 • Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
 • Kontynuacja stabilizacji drogi DD12
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD15
 • Kontynuacja zabudowy warstwy mrozoochronnej drogi DD15b
 • Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD19
 • Kontynuacja zabudowy warstwy mrozoochronnej drogi DD19
 • Kontynuacja rozbiórki budynków
 • Kontynuacja wykopu otwartego dla platformy TS14
 • Przygotowywanie platform roboczych dla MD-08a, WS-08, WS-17
 • Kontynuacja odhumusowywania DD22
 • Zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych oraz filarów mostu MD-12
DROGI odc. II:
Wykonywanie platform dla posadowienia obiektu MD-12 (podpora 1)
Stabilizacja podłoża na DD-19 – kontynuacja
Kontynuacja odhumusowywania i wykopu na drodze DD-22
Układanie w-wy mrozoochronnej na DD-11 oraz stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY odc. II:
Wykonywanie pali fundamentowych mostu MD-12 (podpora nr 2), skuwanie głowic pali, wylewanie chudego betonu, zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej podpór mostu, zbrojenie filarów – podpora nr 5
Wykonywanie platform na WS-17
TUNELE odc. II:
Roboty ziemne w rejonie tunelu TS-14, Wykonywanie platform roboczych dla wykonania tunelu TS-14, Wykonywanie murków prowadzących dla celów wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej SN4, SN-6
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT-5, TT-7
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT6, TT-8
Przebudowa kolizji wodociagowych W10,W10.1,W10.2
Przebudowa kolizji sanitarnej KT6, KS7, KT8
Przebudowa kanalizacji deszczowych KD2

 

Planowane roboty na kolejny tydzień:

 • Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
 • Kontynuacja stabilizacji drogi DD12
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD15
 • Kontynuacja zabudowy warstwy mrozoochronnej drogi DD15b
 • Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD19
 • Kontynuacja zabudowy warstwy mrozoochronnej drogi DD19
 • Kontynuacja rozbiórki budynków
 • Kontynuacja wykopu otwartego dla platformy TS14
 • Zakończenie wykonania Bypassu ul.Parkowej
 • Zakończenie wykonania Bypassu ul.B4
 • Przygotowywanie platform roboczych dla MD08, WS08, WS17
 • Kontynuacja odhumusowywania DD22
DROGI odc. II:
Wykonywanie platform dla posadowienia obiektu MD-12
Stabilizacja podłoża na DD-19 – kontynuacja
Kontynuacja odhumusowywania i wykopu na drodze DD-22
Układanie w-wy mrozoochronnej na DD-11 i DD-17 oraz stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY odc. II:
Wykonywanie pali fundamentowych mostu MD-12 (podpora nr 2), skuwanie głowic pali, wylewanie chudego betonu, zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej podpory w osiach 4 i 7, wykonano badanie dynamiczne pala na podporze nr 6 oraz badania ciągłości pali na podporach nr 8 i 10
TUNELE odc. II:
Roboty ziemne w rejonie tunelu TS-14, Wykonywanie platform roboczych dla wykonania tunelu TS-14, Wykonywanie murków prowadzących dla celów wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej SN4, SN-6
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT-5, TT-7
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT6, TT-8
Przebudowa kolizji wodociagowych W10,W10.1,W10.2
Przebudowa kolizji sanitarnej KT6, KS7, KT8
Przebudowa kanalizacji deszczowych KD2

Zdjęcia z poprzedniego tygodnia znajdują się w galerii w zakładce „zdjęcia z poziomu ziemi”. W zakładce galeria „wideo” znajdują się materiały filmowe.

 

Planowane roboty na kolejny tydzień:

 • Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
 • Stabilizacja drogi DD12
 • Zakończenie zabudowy warstwy mrozoochronnej na DD11
 • Zakończenie zabudowy warstwy mrozoochronnej na DD17
 • Rozpoczęcie zabudowy warstwy mrozoochronnej na ul. Karola Wojtyły (N)
 • Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów na DD19
 • Rozpoczęcie zabudowy warstwy mrozoochronnej na DD19
 • Wykonanie Bypassu ul. Parkowej
 • Zakończenie wykonania platformy roboczej nr 1 na MD12
 • Kontynuacja odhumusowywanie w zakresie DD22