Zaawansowanie prac projektowych w zakresie złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla całej Inwestycji:

Postęp:
85%
Zaawansowanie finansowe – 32 665 000,00 zł:
Postęp:
2.81%
Zaawansowanie rzeczowe – 21 055 500,00 zł:
Postęp:
1.81%