Zaawansowanie prac projektowych w zakresie złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla całej Inwestycji:

Postęp:
95%
Zaawansowanie finansowe – 53 112 750 zł:
Postęp:
4.57%
Zaawansowanie rzeczowe – 41 572 250 zł:
Postęp:
3.58%