Zaawansowanie prac projektowych w zakresie złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla całej Inwestycji:

Postęp:
100%

Zaawansowanie finansowe: 723 781 248,49 PLN – 62,34%

Postęp:
62.34%
Zaawansowanie rzeczowe: 607 686 248,49 PLN – 52,34%
Postęp:
52.34%
DROGI – OUD – prace brukarskie
– km 4+227 – 4+256 – wykop pod platformę
– wykop ściany KO 35
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– przed WS-02 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– ul. Dożynkowa – warstwa ścieralna
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– przygotowywanie objazdu ul. Morcinka
– ul B4 – prace przy budowie krawężnika, prace bitumiczne
– przed MD-12 – skarpowanie
– WD-15b – kontynuowanie wykopu
– DD-13 – umocnienie rowu
– wykonanie bypassu ul. Morcinka
MOSTY WS-00: prace przygotowawcze do zbrojenia ustroju
P2B: –
WS-01
: poprzecznica P3 jezdni prawej, zbrojenie fundamentu P6 jezdnia prawa
WD-01:
zbrojenie segmentu 2 zakończono
WS-02:
montaż krawężników
WD-03
g:  betonowanie fundamentu P1
WD-03f:
– zbrojenie oczepu na podporze P2
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): betonowanie ustroju jezdni prawej
WD-09a: – betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową
WD-09b:
betonowanie płyty przejściowej
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska, izolacja ściany czołowej,
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): beton płyty przejściowej,
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: izolacja
WD-15a: chudy beton pod płytę przejściową
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop,
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:  montaż krawężników
WS-19:  skucie głowic pali, próbne obciążenie pala
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i betonowanie fundamentu pod budynek BT1, zbrojenie i betonowanie ścian bocznych na segmencie S1, betonowanie otworów na segmencie S8, zasypka segmentu S16, przełożenie rzeki Prądnika, zasypka na segmentach S21-23, izolacja płyty dennej S22 jezdnia lewa, beton wyrównawczy pod płytę S24, przygotowanie ścian pod połączenie z płytą denną.
TS-14:
Wypełnienie ścian na segmencie S11, S12, drenaż nawy prawej ok 100m
sprężanie kotew – KO42,
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew KO49, KO 50
OUD:
roboty wykończeniowe, prace izolacyjne na dachu budynku administracyjnego, przygotowanie pod montaż okien
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: JK, OUD, kanalizacja 5.1, AI, AE
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13, ZB12, ZB OUD
DROGI – OUD – zabudowa warstwy mrozoochronnej, prace brukarskie
– km 3+760 – 3+810 – wykonanie nasypu przeciążeniowego
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– przed WS-02 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– przygotowywanie obbjazdu ul. Morcinka
– ul. Dożynkowa – podbudowa oraz warstwa wiążąca
– ul B4 – prace przy budowie krawężnika
– WD-15b – kontynuowanie wykopu
– DD-19 – podbudowa zasadnicza, podbudowa bitumiczna
– DD-21 – warstwa wiążąca
– ul. Morcinka – wykonanie bypassu
MOSTY WS-00: prace przygotowawcze do zbrojenia ustroju
P2B: –
WS-01
: poprzecznica P3 jezdni prawej, zbrojenie fundamentu P6 jezdnia prawa
WD-01:
zbrojenie segmentu 2 zakończono
WS-02:
montaż krawężników
WD-03
g:  betonowanie fundamentu P2
WD-03f:
– zbrojenie oczepu na podporze P1
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): betonowanie ustroju jezdni prawej
WD-09a: – betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową
WD-09b:
betonowanie płyty przejściowej
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska, izolacja ściany czołowej,
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: śrutowanie płyty
WD-15a: montaż izolacji
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop,
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:  montaż krawężników
WS-19:  wykop
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zbrojenie i betonowanie fundamentu pod budynek BT1, zbrojenie i betonowanie ścian bocznych na segmencie S1, betonowanie otworów na segmencie S8, zasypka segmentu S16, przygotowanie bypassu pod przekładkę Prądnika, zasypka na segmentach S21-23, izolacja płyty dennej S22 jezdnia lewa, beton wyrównawczy pod płytę S27, S22, S23, przygotowanie ścian pod połączenie z płytą denną.
TS-14:
Wypełnienie ścian na segmencie S12, S13, drenaż nawy prawej ok 150m,
kotwy wiercone – KO49, KO50
sprężanie kotew – KO42,
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
roboty wykończeniowe, prace izolacyjne na dachu budynku administracyjnego
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: JK, OUD, kanalizacja 5.1, AI, AE
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13, ZB12, ZB OUD
DROGI – OUD – wykonywanie KRZ
– przed WS-00 – wykonywanie nasypu,
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– przed WS-02 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-11 – podbudowa bitumiczna
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– przygotowywanie objazdu ul. Morcinka
– ul. Dożynkowa – prace przy budowie krawężnika
– ul B4 – prace przy budowie krawężnika
– WD-15b – kontynuowanie wykopu
– DD-19 – podbudowa zasadnicza, podbudowa bitumiczna
– DD-21 – podbudowa bitumiczna
MOSTY WS-00: prace przygotowawcze do zbrojenia ustroju
P2B: –
WS-01
: zasypka, zbrojenie skrzydła P6
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:

WD-03
g:  fundament
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
najazdy, kapy
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-09a: – zasypka
WD-09b:
izolacja
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska, izolacja ściany czołowej,
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: śrutowanie płyty
WD-15a: montaż izolacji
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy,
WD-16:
– betonowanie kap
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:  zasypka, montaż izolacji
WS-19:  wykop
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton płyty stropowej S1, betonowanie fundamentu budynku BT1, zasypka płyty S16, S21-26, beton wyrównawczy pod płytę denną, wykuwanie bruzdy,
TS-14:
beton wyrównawczy płyty dennej segment 2 i 3, beton płyty dennej, skuwanie baret, zasypka segmentu 1, 2, 18
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny:
Budynek portierni:
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13, ZB12
DROGI – OUD – wykonywanie KRZ
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-11 – kruszywo łamane, podbudowa bitumiczna
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– ul. Dożynkowa masa bitumiczna
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– 15b – wykop
– przygotowywanie objazdu ul. Morcinka
– ul. Dożynkowa – prace przy budowie krawężnika
– dojazd do obiektu WD-07
– dojazd do obiektu WD-11
MOSTY WS-00: montaż belek
P2B: –
WS-01
: zasypka
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
g: 
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
najazdy, warstwa ścieralna
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): betonowanie poprzecznicy w osi lewej 6-7
WD-09a:
WD-09b:
izolacja
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska, izolacja ściany czołowej,
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: betonowanie płyty ustroju nośnego
WD-15a: kolektor odwodnienia
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy, płyty przejściowe
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:  zasypka – dojazd do 4L
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton wyrównawczy pod płytę stropową S1, beton płyty na S2, izolacja płyty segmentu 9,10, beton ochronny S16,26. profilowanie pod płytę denną, czyszczenie ścian, zasypka tunelu
TS-14
betony wyrównawczy płyty dennej, beton płyty dennej, równanie baret segment 12 i 13, zasypka segmentu 3 i 19.
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny:
Budynek portierni:
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13, ZB12
DROGI – km 2+940 – 3+120 – KRZ
– km 3+480 – 3+980 – KRZ
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– wykonano objazd ul. Na Zielonki
– DD-11 – kruszywo łamane, podbudowa bitumiczna
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– 15b – wykop
– przygotowywanie objazdu ul. Morcinka
– ul. Dożynkowa – prace przy budowie krawężnika
– dojazd do obiektu WD-07
– dojazd do obiektu WD-11
MOSTY WS-00: montaż belek
P2B:
zasypka
WS-01
: wykonywanie podpór – p6
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod kolejne segmenty ustroju
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
g: 
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
wykonanie najazdów do obiektu
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): betonowanie poprzecznic 6-7 P, przygotowania do betonowanie poprzecznic 6-7 L
WD-09a: – izolacja
WD-09b:
– zasypka, izolowanie ścianek zaplecznych
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska – kontynuacja (powiązanie z zasypką murów oporowych oraz nasypem drogowym), izolacja ściany czołowej, wytyczenie drenażu, ułożenie membrany nad przepustem
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, betonowanie kap wewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1 oraz wykonanie przejścia instalacji odwodnieniowej przez przyczółek
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty ustroju nośnego – przygotowania do betonowania
WD-15a: kolektor odwodnienia
WD-15b:
przygotowanie płyt przejściowych i płyty ustroju nośnego do wykonania izolacji
WD-16:
przygotowanie płyt przejściowych i płyty ustroju nośnego do wykonania izolacji
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: izolacja płyty ustroju nośnego, montaż krawężników i desek gzymsowych, izolacja płyty przejściowej 4L i wykonanie najazdu
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na kolejnym segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkładowe, betonowanie płyt dennych, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny:
Budynek portierni:
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13
DROGI – km 2+940 – 3+120 – KRZ
– km 3+480 – 3+980 – KRZ
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– przed WS-01 – kontynuowanie nasypu
– km 4+600 – 4+720 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– wykonano objazd ul. Na Zielonki
– DD-11 – kruszywo łamane, podbudowa bitumiczna
– TS-04 – zasyp od strony wschodniej
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– 15b – wykop
– przygotowywanie objazdu ul. Morcinka
– ul. Dożynkowa – prace przy budowie krawężnika
– dojazd do obiektu WD-07
– dojazd do obiektu WD-11
MOSTY WS-00: izolacja przyczółka
P2B:

WS-01
: zasypka
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
g:  badanie ciągłości pali
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
najazdy, warstwa wiążąca
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): demontaż podparcia poprzecznicy
WD-09a: – betonowanie w-wy ochronnej izolacji na części nieużytkowej
WD-09b:
– izolacja, zasypka
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska (zasypano ponad klucz przepustu), izolacja ściany czołowej, wytyczenie drenażu
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wpustki, sączki
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, betonowanie kap wewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: przygotowania podparcia tymczasowego
WD-15a: kolektor odwodnienia
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy, płyty przejściowe
WD-16:
zasypka inżynierska, płyty przejściowe
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: betonowanie kap chodnikowych, kolektor odwodnienia
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
beton wyrównawczy pod płytę stropową S1, beton płyty na S2, izolacja płyty segmentu 9,10, beton ochronny S16,26. profilowanie pod płytę denną, czyszczenie ścian, zasypka tunelu
TS-14
betony wyrównawczy płyty dennej, beton płyty dennej, równanie baret segment 12 i 13, zasypka segmentu 3 i 19.
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny:
Budynek portierni:
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13
DROGI – bypass na ul. Na Zielonki
– wykop rowów na łącznicach węzła Modlnica
– OUD – humusowanie skarp
– km 2+940 – 3+120 warstwa mrozochronna na TG
– km 3+490 – 3+580 – budowa nasypu
– km 3+580 – 3+830 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+450 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-09 – nasyp
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej,
– węzeł Węgrzce łącznica A warstwa mrozoochronna
– węzeł Węgrzce łącznica B nasyp
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– km 12+450 – 13+100 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – zakończono nasyp
– platformy pod konstrukcje podstropowe
– wykop pomiędzy KO-30a i KO-30b (km ok. 4+400 – 5+000)
– w. Batowice – wykop pod łącznice C i D
– DD15 – podbudowa bitumiczna
– km 13+841 – 14+010 nasyp przeciążeniowy na TG
– DD-19 górna podbudowa zasadnicza
– DD-22 – nasyp
MOSTY WS-00: realizacja podpór obiektu, izolacja
P2B:
-zasypka
WS-01
: wykonywanie podpór, betonowanie filarów, poprzecznice
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
f:– skuwanie pali
P6 : –
WD-07 (km 7+950):
– najazdy, warstwa wiążąca z asfaltu lanego
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):
WD-09a: – izolacja
WD-09b:
– izolacja, zasypka
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska (zasypano ponad klucz przepustu), izolacja ściany czołowej, wytyczenie drenażu
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): izolacja płyty ustroju nośnego, warstwa wiążąca z asfaltu lanego
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, betonowanie kap wewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty ustroju nośnego i skrzydła przyczółka nr 1
WD-15a:
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy, płyty przejściowe
WD-16:
zasypka inżynierska, płyty przejściowe
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: izolacja płyty ustroju nośnego, montaż krawężników i desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na kolejnym segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkładowe, betonowanie płyt dennych, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: murowanie ścian na 1 piętrze
Budynek portierni: płyta żelbetowa, attyka
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13
DROGI – Podbudowa pomocnicza – LA i LB węzeł Modlnica
wykop rowów na łącznicach węzła Modlnica
OUD – skarpowanie,
– km 2+940 – 3+120 warstwa mrozochronna na TG
– km 3+490 – 3+580 – budowa nasypu
– km 3+580 – 3+830 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+450 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-09 – nasyp
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej,
– węzeł Węgrzce łącznica A warstwa mrozoochronna
– węzeł Węgrzce łącznica B nasyp
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– km 12+450 – 13+100 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – zakończono nasyp
– platformy pod konstrukcje podstropowe
– wykop pomiędzy KO-30a i KO-30b (km ok. 4+400 – 5+000)
– w. Batowice – wykop pod łącznice C i D
– DD15 – podbudowa bitumiczna
– km 13+841 – 14+010 nasyp przeciążeniowy na TG
– DD-19 górna podbudowa zasadnicza
– DD-22 – nasyp
MOSTY WS-00: realizacja podpór obiektu, izolacja
P2B:
-zasypka
WS-01
: wykonywanie podpór, betonowanie filarów
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
f
P6 : –
WD-07 (km 7+950): –
najazdy
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):
WD-09a: – izolacja
WD-09b:
– izolacja, zasypka
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska (zasypano ponad klucz przepustu), izolacja ściany czołowej, wytyczenie drenażu
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): zasypka z przyczółkiem nr 1, izolacja płyty ustroju nośnego, warstwa podkładowa pod płytę przejściową
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, betonowanie kap wewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty ustroju nośnego i skrzydła przyczółka nr 1
WD-15a:
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy, płyty przejściowe
WD-16:
zasypka inżynierska
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: izolacja płyty ustroju nośnego, montaż krawężników i desek gzymsowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na kolejnym segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkładowe, betonowanie płyt dennych, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: murowanie ścian na 1 piętrze
Budynek portierni: płyta żelbetowa, attyka
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13
DROGI – Podbudowa pomocnicza – LA i LB węzeł Modlnica
wykop rowów na łącnzicach węzła Modlnica
– OUD – skarpowanie,
– km 2+940 – 3+120 warstwa mrozochronna na TG
– km 3+490 – 3+580 – budowa nasypu
– km 3+580 – 3+830 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+450 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-09 – nasyp
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej,
– węzeł Węgrzce łącznica A warstwa mrozoochronna
– węzeł Węgrzce łącznica B nasyp
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– km 12+450 – 13+100 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – zakończono nasyp
– platformy pod konstrukcje podstropowe
– wykop pomiędzy KO-30a i KO-30b (km ok. 4+400 – 5+000)
– w. Batowice – wykop pod łącznice C i D
– km 13+841 – 14+010 nasyp przeciążeniowy na TG
– DD-19 górna podbudowa zasadnicza
– DD-22 – nasyp
MOSTY WS-00: realizacja podpór obiektu
P2B:
-zasypka
WS-01
: wykonywanie podpór, betonowanie filarów
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
f
P6 : –
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):
WD-09a:
WD-09b:

P-10 (km ok. 10+050):
zasypka inżynierska (zasypano ponad klucz przepustu), izolacja ściany czołowej, wytyczenie drenażu
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): zasypka z przyczółkiem nr 1, izolacja płyty ustroju nośnego
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, betonowanie kap wewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty ustroju nośnego i skrzydła przyczółka nr 1
WD-15a:
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy, betonowanie w-wy podkładowej pod płyty przejściowe
WD-16:
zasypka inżynierska
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: izolacja płyty ustroju nośnego, montaż krawężników i desek gzymsowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na kolejnym segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkładowe, betonowanie płyt dennych, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Roboty żelbetowe dot. oczepu murów oporowych – KO-30a, KO-46
Skuwanie: KO-30a, KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: murowanie ścian na 1 piętrze
Budynek portierni: płyta żelbetowa, attyka
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: próba szczelności ZB13
DROGI – Podbudowa pomocnicza – LA i LB węzeł Modlnica
– OUD – skarpowanie,
– km 2+940 – 3+120 warstwa mrozochronna na TG
– km 3+490 – 3+580 – budowa nasypu
– km 3+580 – 3+830 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+450 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-09 – nasyp
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej,
– km 7+100 – 7+800 – warstawa wiążąca
– km 8+100 – 8+900 – warstwa wiążąca
– węzeł Węgrzce łącznica A warstwa mrozoochronna
– węzeł Węgrzce łącznica B nasyp
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– km 12+450 – 13+100 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – zakończono nasyp
– platformy pod konstrukcje podstropowe
– wykop pomiędzy KO-30a i KO-30b (km ok. 4+400 – 5+000)
– w. Batowice – wykop pod łącznice C
– km 13+841 – 14+010 nasyp przeciążeniowy na TG
– DD-19 górna podbudowa zasadnicza
– DD-22 – nasyp
MOSTY WS-00: realizacja podpór obiektu
P2B:
-zasypka
WS-01
: wykonywanie podpór, betonowanie filarów
WD-01:
montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego pod ustrój
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
f
P6 : –
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): betonowanie poprzecznic w osi lewej
WD-09a: montaż zbrojenia betonu ochronnego
WD-09b:
zakończono wykop podstropowy
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka, izolacja ściany czołowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonywanie izolacji przyczółka nr 1, betonowanie kap chodnikowych przy dylatacji
MD-12 (km 11+000 – 11+600): zbrojenie kap zewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zasypka przyczółków, zbrojenie płyty ustroju nośnego, betonowanie płyty przejściowej oś 3
WD-15a:
WD-15b:
zasypka inżynierska, izolacja, wykop podstropowy
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: izolacja płyty ustroju nośnego, montaż krawężników i desek gzymsowych
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na kolejnym segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkładowe, betonowanie płyt dennych, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Betonowanie oczepu murów oporowych – KO-30a
Skuwanie: KO-30a
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: murowanie ścian na 1 piętrze
Budynek portierni: płyta żelbetowa, attyka
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G10
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W5
Montaż instalacji teletechnicznej – KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AE, AM, AN, u OUD
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: montaż ZB13, próba szczelności ZB10.2
DROGI – OUD – skarpowanie,
– km 3+490 – 3+580 – budowa nasypu
– km 3+580 – 3+830 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+450 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-09 – nasyp
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej, wykopano ponad 112 m
– km 7+100 – 7+800 – warstwa wiążąca
– km 8+100 – 8+900 – warstwa wiążąca
– węzeł Węgrzce łącznica A warstwa mrozoochronna
– węzeł Węgrzce łącznica B nasyp
– WD-09 b zakończono wykop podstropowy
– P-10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS-14
– km 12+450 – 13+100 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – zakończono nasyp
– platformy pod konstrukcje podstropowe
– DD-15 – warstwa wiążąca (droga dojazdowa po południowej stronie pomiędzy ul. Warszawską a ul. B4)
MOSTY WS-00: zbrojenie korpusu przyczółka P1 i P2, betonowanie korpusu p2P
P2B:
-zasypka
WS-01:
wykonywanie podpór, betonowanie ławy fundamentowej i filarów na podporze 3
WD-01:
wykonywanie platformy pod strop
WS-02:
śrutowanie płyty ustroju nośnego, zasypka p5
WD-03
f
P6 : –
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  przygotowanie poprzecznic w osi lewej
WD-09a: prace wykończeniowe
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonywanie izolacji przyczółka nr 1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie kap chodnikowych (cz. wewnętrzna) – zaawansowanie 70% (wewnętrznych kap), zbrojenie kap zewnętrznych, montaż instalacji odwodnieniowej wewnątrz ustroju, zasypka przyczółka nr 1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zasypka przyczółków, zbrojenie płyty ustroju nośnego, betonowanie w-wy podkładowej pod wykonanie płyty przejściowej oś 3
WD-15a: betonowanie płyty przejściowej (str. północna)
WD-15b:
wykonanie ławy pod drenaż, zasypka inżynierska ścian szczelinowych (od zewnątrz)
WD-16:
montaż krawężnika i desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: izolacja płyty ustroju nośnego
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na kolejnym segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkładowe, betonowanie płyt dennych, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: roboty końcowe
Budynek portierni: mur na poziomie 80%, żelbet 80%
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7, G8, G10.1,
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, U, KM,
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem, układanie kabli nN i SN km 6+900 – 9+000, EWN2 montaż studni technicznych,
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, montaż ZB10.2, zbiornik ZB5, ZB13
DROGI – OUD- skarpowanie,
– km 3+490 – 3+580 – budowa nasypu
– km 3+580 – 3+830 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+450 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– DD-09 – nasyp
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej, wykopano ponad 112 m
– km 7+100 – 7+800 – warstwa wiążąca
– km 8+100 – 8+900 – warstwa wiążąca
– węzeł Węgrzce łącznica A warstwa mrozoochronna
– węzeł Węgrzce łącznica B nasyp
– WD-09 b zakończono wykop podstropowy
-P10 zasypka i budowanie nasypu
– zasyp tunelu TS14
– km 12+450 – 13+100 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – zakończono nasyp
– platformy pod konstrukcje podstropowe
– DD-12 – warstwa wiążąca
MOSTY WS-00: zbrojenie korpusu przyczółka P1 i P2
P2B: –

WS-01:
betonowanie ławy fundamentowej P3
WD-01:

WS-02:

WD-03
f
P6 : –
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  betonowanie poprzecznic w osiach 1-5 jezdnia prawa
WD-09: prace wykończeniowe
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): betonowanie skrzydła P1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie kap chodnikowych
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zasypka przyczółków
WD-15a: zasypka, warstwa podkładowa pod płytę przejściową
WD-15b:
 izolacja, betonowanie kap chodnikowych
WD-16:
montaż krawężnika i desek gzymsowych
WS-17 (km 13+400 – 13+500): izolacja przyczółka P4l
WS-18: 
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie stropu, beton ochronny na segmencie, izolacja, trwa wykop podstropowy
TS-14
betony podkłądowe, płyta denna segmant, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: roboty końcowe
Budynek portierni: mur na poziomie 80%, żelbet 80%
Ekrany akustyczne: wykonywanie pali pod ekrany i montaż słupów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7, G8, G10.1,
Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, U, KM,
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, montaż ZB10.2, zbiornik ZB5, ZB13
DROGI – OUD –  skarpowanie,
– węzeł Modlnica – prace na łącznicy LA i LB – warstwy mrozoochronne
– km 3+450 – 3+500 – budowa nasypu
– km 3+660 – 3+800 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+460 – 4+700 – wykop
– wykop węzeł Zielonki
– TS-04 – wykop podstropowy od strony wschodniej, wykopano ponad 50mb
– km 8+000 – 8+900 – roboty bitumiczne 2 warstwa
– km 9+300 – 9+500 – wykonywanie nasypu
– km 9+600 – 9+780 – wykonywanie wykopu
– węzeł Węgrzce wykonywanie nasypów na łącznicach A i B
– km 10+000 materac z kruszywa
– zasypka tunelu TS14
– km 12+700 – 12+900 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – kontynuacja nasypu
-platformy pod konstrukcje podstropowe
– DD-12 – podbudowa bitumiczna
MOSTY WS-00: zbrojenie korpusu przyczółka P1 i P2
P2B: –

WS-01:
betonowanie ławy fundamentowej P3
WD-01:

WS-02:

WD-03
f
P6 : –
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  betonowanie poprzecznic w osiach 1-5 jezdnia prawa
WD-09: prace wykończeniowe
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): betonowanie skrzydła P1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie kap chodnikowych
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zasypka przyczółków
WD-15a: zasypka, warstwa podkładowa pod płytę przejściową
WD-15b:
 izolacja, betonowanie kap chodnikowych
WD-16:
montaż krawężnika i desek gzymsowych
WS-17 (km 13+400 – 13+500): izolacja przyczółka P4l
WS-18: 
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
zakończono ściany szczelinowe poza segmentem w rejonie prądnika, zbrojenie i betonowanie segmentu 13 i 14, beton ochronny na segmencie 26, izolacja na segmencie 25, trwa wykop podstropowy.
TS-14
betony podkłądowe, płyta denna segment 13, trwa izolacja stropu i wykonywanie betonu ochronnego,
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: roboty końcowe
Budynek portierni: mur na poziomie 80%, żelbet 80%
Ekrany akustyczne: wykonano 61 pali pod ekrany
BRANŻE roboty w zakresie przebudowy sieci gazowej G7, G8, G10.1,
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, U, KM,
Elektroenergetyka: rozpoczęto prace w rejonie OUD związane z oświetleniem oraz zasilaniem
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, montaż ZB10.2, zbiornik ZB5, ZB13
DROGI – OUD –  skarpowanie,
– km 2+900 – 3+120 – budowa nasypu
– km 3+450 – 3+500 – budowa nasypu
– km 3+660 – 3+800 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+460 – 4+600 – usuwanie murków prowadzących, wykop
– km 4+900 warstwa transmisyjna
– km 5+000 – 5+300 – kontynuowanie wykopu
– TS-04 – wykonywano zasyp segmentu w śladzie ul. Staropolskiej, rozpoczęto wykop podstropowy
– km 7+120 – 7+470 – kontynuacja nasypu
– DD-09 podłoże pod konstrukcje
– km 9+195 – 9+300 – wykonywanie nasypu
– km 9+600 – 9+780 – wykonywanie wykopu
– wykop pod zbiornik 10.2
– km 10+300 – 10+500 – 2 warstwa podbudowy bitumicznej
– km 12+700 – 12+900 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – kontynuacja nasypu
– zasyp tunelu TS14
– DD-12 wykonanie w-wy wiążącej od ul. Dożynkowej do obiektu WS-08
MOSTY WS-00: zbrojenie korpusu przyczółka P1 i P2
P2B
wykonywanie skrzydełek
WS-01:
beton niekonstrukcyjny p3
WD-01:

WS-02:
Betonowanie płyty ustroju nośnego jezdnia prawa
WD-03
f ściany szczelinowe
P6 :
Izolacja płyty dennej
WD-07 (km 7+950):
zabetonowanie dylatacji
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09: izolacja termozgrzewalna
P-10 (km ok. 10+050):
montaż taśmy dylatacyjnej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): betonowanie dylatacji, montaż zbrojenia skrzydeł przyczółka p1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja, roboty wykończeniowe
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty pomostu
WD-15a: izolacja termozgrzewalna
WD-15b:
betonowanie kap chodnikowych
WD-16:
wykonywanie izolacji płyty pomostu pod kapy chodnikowe
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: montaż zbrojenia płyty przejściowej – p 4L
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
skuwanie murków prowadzących na sektorach S1 i S2, betony podkładowe, zbrojenie i betonowanie S13, chudziak pod płytę S14, rozpoczęto wykop na S14 i S15, wykop podstropowy, montaż wentylacji
TS-14
przygotowanie pod płytę denną, wykop pod drenaże, beton podkładowy, izolacja na segmencie 2,
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 100% żelbet, stropodach 100%; murów 85%
Budynek portierni: mur na poziomie 80%, żelbet 80%
Ekrany akustyczne: wykonano 61 pali pod ekrany
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7,
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wysokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, zasypka ZB 14, montaż ZB10.1
DROGI – OUD –  skarpowanie,
– km 2+900 – 3+120 – budowa nasypu
– km 3+450 – 3+500 – budowa nasypu
– km 3+660 – 3+800 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+460 – 4+600 – usuwanie murków prowdzących, wykop
– km 4+900 warstwa transmisyjna na pretach
– km 5+000 – 5+300 – kontynuowanie wykopu
– TS-04 – wykonywano zasyp segmentu w śladzie ul. Staropolskiej, rozpoczęto wykop podstropowy
– km 7+120 – 7+470 – kontynuacja nasypu
– DD-09 podłoże pod konstrukcje
– km 9+195 – 9+300 – wykonywanie nasypu
– km 9+600 – 9+780 – wykonywanie wykopu
– wykop pod zbiornik 10.2
– km 10+300 – 10+500 – 2 warstwa podbudowy bitumicznej
– km 12+700 – 12+900 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – kontynuacja nasypu
– zasyp tunelu TS14
MOSTY WS-00: zbrojenie korpusu przyczółka P1 i P2
P2B
wykonywanie skrzydełek
WS-01:
beton niekonstrukcyjny
WD-01:

WS-02:
Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdnia prawa
WD-03
f ściany szczelinowe
P6 :
Izolacja płyty dennej
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09: izolacja termozgrzewalna
P-10 (km ok. 10+050):
montaż taśmy dylatacyjnej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja, roboty wykończeniowe
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty pomostu
WD-15a: izolacja termozgrzewalna
WD-15b:
betonowanie kap chodnikowych
WD-16:
Zbrojenie ustroju
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace wykończeniowe
WS-18: zasypka
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
3 panela na sektorach S1, usuwanie murków prowadzących na sektorze S1 i S2, betony podkładowe, zbrojenie i betonowanie S13, chudziak pod płytę S14, rozpoczęto wykop na S14 i S15, wykop podstropowy, montaż wentylacji
TS-14
przygotowanie pod płytę denną, wykop pod drenaże, beton podkładowy, izolacja na segmencie 2,
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 100% żelbet, stropodach 100%; murów 85%
Budynek portierni: mur na poziomie 80%, żelbet 80%
Ekrany akustyczne: wykonano 61 pali pod ekrany
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7,
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wysokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, zasypka ZB 14, montaż ZB10.1
DROGI – OUD –  skarpowanie,
– km 2+900 – 3+120 – budowa nasypu
– km 3+450 – 3+500 – budowa nasypu
– km 3+660 – 3+800 – nasyp
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 4+460 – 4+600 – usuwanie murków prowdzących, wykop
– km 4+900 warstwa transmisyjna na prentach
– km 5+000 – 5+300 – kontynuowanie wykopu
– TS-04 – wykonywano zasyp segmentu w śladzie ul. Staropolskiej, rozpoczęto wykop podstropowy
– km 7+120 – 7+470 – kontynuacja nasypu
– DD-09 podłoże pod konstrukcje
– km 9+195 – 9+300 – wykonywanie nasypu
– km 9+600 – 9+780 – wykonywanie wykopu
– wykop pod zbiornik 10.2
– km 10+300 – 10+500 – 2 warstwa podbudowy bitumicznej
– km 12+700 – 12+900 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – kontynuacja nasypu
– zasyp tunelu TS14
MOSTY WS-00: zbrojenie korpusu przyczółka P1 i P2
P2B
wykonywanie skrzydełek
WS-01:
beton niekonstrukcyjny
WD-01:

WS-02:
Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdnia prawa
WD-03
f ściany szczelinowe
P6 :
Izolacja płyty dennej
WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09: izolacja termozgrzewalna
P-10 (km ok. 10+050):
montaż taśmy dylatacyjnej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja, roboty wykończeniowe
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie płyty pomostu
WD-15a: izolacja termozgrzewalna
WD-15b:
betonowanie kap chodnikowych
WD-16:
Zbrojenie ustroju
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace wykończeniowe
WS-18: zasypka
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
3 panela na sektorach S1, usuwanie murków prowadzących na sektorze S1 i S2, betony podkładowe, zbrojenie i betonowanie S13, chudziak pod płytę S14, rozpoczęto wykop na S14 i S15, wykop podstropowy, montaż wentylacji
TS-14
przygotowanie pod płytę denną, wykop pod drenaże, beton podkładowy, izolacja na segmencie 2,
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO36, KO37
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: – KO36, KO37
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 100% żelbet, stropodach 100%; murów 85%
Budynek portiernii: mur na poziomie 80%, żelbet 80%
Ekrany akustyczne: wykonano 61 pali pod ekrany
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7,
Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wysokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, zasypka ZB 14, montaż ZB10.1
DROGI – OUD –  skarpowanie,
– km 3+300 – 4+086 – budowa nasypu
– Łącznica LB węzeł Modlnica KRZ
– km 3+664 – 3+806 – budowa nasypu
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 5+000 – 5+200 – kontynuowanie wykopu
– węzeł Zielonki – prace wykopowe pod platformy dla konstrukcji oporowych
– TS-04 – wykonywano zasyp segmentu w śladzie ul. Staropolskiej, rozpoczęto wykop podstropowy
– km 7+120 – 7+470 – kontynuacja nasypu
– km 9+195 – 9+300 – wykonywanie nasypu
– węzeł Węgrzce – nasyp na łącznicy LA i LB
– wykop pod zbiornik 10.1
– km 12+700 – 12+900 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – kontynuacja nasypu
MOSTY WS-00: Zasypka fundamentów, zbrojenie i deskowanie przyczółków
P2B
wykonywanie skrzydełek
WS-01:
wykonywanie pali, prace porządkowe
WD-01:
Skuwanie ścian szczelinowych
WS-02:
Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdnia lewa
WD-03g:

WD-07 (km 7+950): –
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09a: Betonowanie
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja, roboty wykończeniowe
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie ustroju
WD-15a: roboty wykończeniowe
WD-15b: –
WD-16:
Zbrojenie ustroju
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace wykończeniowe
WS-18: zasypka
TUNELE, KONSTRUKCJE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
segment 13 zbrojenie i betonowanie, sektor 14 rozpoczęcie zbrojenia, wykonywanie ścian szczelnych, rozpoczęcie wykopu podstropowego
TS-14
montaż izolacji, zbrojenie i betonowanie baret, beton podkąłdowy
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO37a, 37b
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 100% żelbet, stropodach 100%; murów 85%;
Budynek portiernii: mur na poziomie 80%, żelbet 60%
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7,
Roboty w zakresie sieci wodociągowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 120mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wysokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop przepompownie P13, zasypka ZB 14, wykop ZB10.1
DROGI – OUD – skarpowanie,
– km 3+300 – 4+086 – budowa nasypu
– przed WS-00, WS-01 – wykonywanie nasypu,
– km 5+000 – 5+200 – kontynuowanie wykopu
– węzeł Zielonki – prace wykopowe pod platformy dla konstrukcji oporowych
– TS-04 – wykonywano zasyp segmentu w śladzie ul. Staropolskiej, rozpoczęto wykop podstropowy
– km 7+120 – 7+470 – kontynuacja nasypu
– km 8+830 – 8+900 – pierwsza warstwa bitumiczna
– km 9+195 – 9+300 – wykonywanie nasypu
– węzeł Węgrzce – nasyp na nłącznicy LA i LB
– wykop pod zbiornik 10.1
– zakończono wykop podstropowy TS-14
– km 12+700 – 12+900 – kontynuacja wykopu
– km 13+780 – 14+250 – kontynuacja nasypu
MOSTY WS-00: Zasypka fundamentów, zbrojenie i deskowanie przyczółków
P2B
skrzydełka
WS-01:
wykonywanie pali, prace porządkowe
WD-01:
Skuwanie ścian szczelinowych
WS-02:
Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdnia lewa
WD-03g:

WD-07 (km 7+950):
Montaż desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych, dylatacja
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09a: Betonowanie
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja, roboty wykończeniowe
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zbrojenie ustroju
WD-15a: roboty wykończeniowe
WD-15b: –
WD-16:
Zbrojenie ustroju
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18: zasypka
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
segment 10 zbrojenie i betonowanie, sektor 13 rozpoczęcie zbrojenia, sektor 14 profilowanie pod chudy beton, sektor 14 i 15 ścianka szczelna, rozpoczęcie wykopu
TS-14
zakończono wykop podstropowy, montaż izolacji na segmencie 6 oraz 1
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO37a, 37b
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowyKO 42, 43
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 100% żelbet, stropodach 100%; murów 85%;
Budynek portiernii: mur na poziomie 80%, żelbet 60%
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7,
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wyskokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop pod ZB5, montaż ZB 14, wykop ZB10.1
DROGI – km 3+300 – 3+800 – kontynuowanie nasypu
– km 5+000 – 5+300 – wykop
– sprzątanie i przygotowanie platform dla ścian szczelinowych na węźle Zielonki
– wykop pod zbiornik ZB5
– wykop wstępny dla sektora 1 pod ściany szczelinowe i płytę stropową TS-04
– wykop pod segment 14 w śladzie ul. Krakowskie Przedmieście
– km 7+120 – 7+170 – wykonywanie nasypu
– km 8+000 – 8+200 – podbudowa bitumiczna
– km 9+195 – 9+700 – wykonywanie nasypu
– przed obiektem WS08 uzupełnianie części nasypu
– wykop podstropowy WD09a, WD09b
– Węzeł Węgrzce łącznica A i B wykonywanie nasypów
– wykop tunel TS14 kontynuowanie
– km 12+700 – 12+900 wykop
– km 13+280 – 14+290 wykonywanie nasypu
MOSTY WS-00: Zasypka fundamentów, zbrojenie i deskowanie przyczółków
P2B
skrzydełka
WS-01:
wykonywanie pali, prace porządkowe
WD-01:
Skuwanie ścian szczelinowych
WS-02:
Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdnia lewa
WD-03g:

WD-07 (km 7+950):
Montaż desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych, dylatacja
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09a: Betonowanie
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
Betonowanie ścianki drugi etap
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): Przygotowanie wnęk pod dylatacje
MD-12 (km 11+000 – 11+600): izolacja, montaż kolektora
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: Zasypka obiektu za przyczółkiem P3,
WD-15a: Zasypka obiektu oraz śrutowanie pod izolację
WD-15b: –
WD-16:
Zbrojenie ustroju
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Demontaż deskowania ustroju
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
platforma i wykop segment 10, skuwanie głowic, zbrojenie płyty stropowej
TS-14
Wykop podstropowy, izolacja stropu, beton wyrównawczy
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO37a, 37b
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowyKO 42, 43
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 85% żelbet, stropodach 60%;
Budynek portiernii: wykonywanie ław i fundamentów
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7, G24, G24.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wyskokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop pod ZB5, montaż ZB 14
DROGI – km 3+650 – 3+830 – kontynuowanie nasypu
– km 5+100 – 5+150 – wykop
– sprzątanie i przygotowanie platform dla ścian szczelinowych na węźle Zielonki
– wykop pod zbiornik ZB5
– wykop wstępny dla sektora 1 pod ściany szczelinowe i płytę stropową TS-04
– wykop pod segment 14 w śladzie ul. Krakowskie Przedmieście
– km 6+720 – 7+013 – wykonywanie nasypu
– DD12 – warstwa mrozoochronna
– km 9+195 – 9+700 – wykonywanie nasypu
– przed obiektem WS08 uzupełnianie części nasypu
– wykop podstropowy WD09a, WD09b
– Węzeł Węgrzce łącznica A i B wykonywanie nasypów
– wykop tunel TS14 kontynuowanie
– wykonywanie nasypu za obiektem WS18
– wszystkie ukończone warstwy z kruszywa łamanego udało się przykryć pierwszą warstwą podbudowy M66
MOSTY WS-00: Zasypka fundamentów, zbrojenie i deskowanie przyczółków
WS-01:
Przygotowanie platformy w osi 3, ścianka zaleczona na przyczółku
WD-01:
Skuwanie ścian szczelinowych
WS-02:
Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdnia lewa
WD-03g:

WD-07 (km 7+950):
Montaż desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09a: Betonowanie ustroju części użytkowej
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
Betonowanie ścianki pierwszy etap, zbrojenie i deskowanie drugiego etapu
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): Przygotowanie wnęk pod dylatacje
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Betonowanie ścianki zaplecznej P1, zbrojenie kap chodnikowych
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: Zasypka obiektu za przyczółkiem P3,
WD-15a: Zasypka obiektu oraz śrutowanie pod izolację
WD-15b: –
WD-16:
Zbrojenie ustroju
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Demontaż deskowania ustroju
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Sektor 1 wykop wstępny, platforma i murki prowadzące, sektor 9 zbrojenie i betonowanie płyty stropowej, sektor 10 układanie deskowania, sektor 13, 14 skuwanie ścian szczelinowych, sektor 27 zasypka boków i demontaż ścianki szczelnej na wlotach KO37 a, b wykonano 13 paneli ścian szczelinowych.
TS-14
Wykop podstropowy, izolacja segment 5 i 6, beton ochronny segment 7, wykonano ściany wypełniające 2 szt.
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO37a, 37b
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowy KO 42, 43
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek administracyjno-socjalny: Budynek administracyjny 85% żelbet, stropodach 60%;
Budynek portiernii: wykonywanie ław i fundamentów
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G21, G7, G24
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 150mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, JK, SK, U, AE
Elektroenergetyka:prace przy wysokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop pod ZB5, montaż ZB 14
DROGI – km 2+943 – 3+120 formowanie nasypu
– km 3+650 – 3+830 formowanie nasypu
– konstrukcja KO30a usuwanie murków prowadzących, sprzątanie po wykonywanych ścianach
– km 5+000 – 5+150 prowadzony jest wykop
– Węzeł Zielonki sprzątanie i wykonywanie platform pod murki prowadzące
– wykop pod zbiornik ZB5
– wykop wstępny na TS4
– km 6+720 – 7+013 wykonywanie 9 warstwy nasypu
– km 7+200 – 7+780 druga warstwa podbudowy bitumicznej
– DD12 – wykonywanie warstwy mrozoochronnej
– km 8+450 – 8+750 uzupełniano pobocza, pasy dzielące
– km 9+195 – 9+700 wykonywanie nasypu
– wykop pod obiektami WD09 a i b
– km 10+300 – 10+550 wykonywanie podbudowy zasadniczej jezdnia prawa
– km 11+000 trwa wykonywanie nasypu warstwa 3
– wykop podstropowy tunel TS-14
– prace przy nasypie za obiektem WS-18
– zjazdy do prywatnych posesji
MOSTY WS-00: Zbrojenie korpusu przyczółków
WS-01:
Betonowanie poprzecznicy na podporze 4 oraz ścianki zaplecznej na podporze 1
WD-01:
głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa
WD-03g:
wykonywanie pali wierconych
WD-07 (km 7+950):
Układano warstwę wyrównawczą pod płyty najazdowe, ułożono drugą warstwę papy pod kapy.
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  Zbrojenie płyty jezdnia lewa, zasypka podpora P1
WD-09a:– Zbrojenie i przygotowanie do betonowania płyty na części jezdnej
WD-09b:  przygotowanie powierzchni płyty pod izolację
P-10 (km ok. 10+050):
montaż zbrojenia ściany oporowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Prace związane z kapami chodnikowymi, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P1
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: Zamontowano belki na podporze 1 i 2
WD-15a: Betonowanie kap chodnikowych
WD-15b: –
WD-16: –

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Betonowanie kap chodnikowych na jezdni lewej, płyta przejściowa
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Sektor 1 rozpoczęto wykop wstępny, segment 9 zbrojenie płyty stropowej, segment 10 beton wyrównawczy pod strop, segment 13, 14 wykop w ściankach szczelnych, segment 26 betonowanie, segment 27 izolacja i beton ochronny, wykonano 12 paneli ścian szczelinowych na KO36 i 37 – wlot do tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO30a, 30b, 37b
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowyKO 42, 43
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G7, G24
Roboty w zakresie sieci wodociagowych:
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. wykonano ok 100mb
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: A, O, AE, kanalizacja ul. Dożynkowej
Elektroenergetyka:prace przy wysokim napięciu układanie kabli
Zbiorniki: wykop pod ZB5, montaż ZB 14
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: KO-32b,KO-32a, bypass – ul. Na Zielonki, TG 13+100, 12+400 – 12+600
Wzmocnienie podłoża: TG 5+012 – 5+028 w-wa transmisyjna, DD-22 0+300 – 0+400 ulepszone podłoże
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+600 – 7+900 TG j. lewa, 10+200 – 10+600 nitka lewa
Wykonywanie nasypu: OUD, TG 9+200, 13+827-14+067, 13+031-13+067, DD-22, 3+038 – 3+120 TG, 3+555, 7+000 – 7+140, 8+700-8+900
Podbudowa pomocnicza: 10+200 – 10+600, 10+700 – 10+950
Podbudowa zasadnicza:
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: –
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: –
MOSTY WS-00: betonowanie ławy fundamentowej w osi 1
WS-01:
betonowanie ciosów podłożyskowych p5, montaż zbrojenia skrzydła p1L, montaż zbrojenia poprzecznicy p4
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa
WD-03g:
wykonywanie pali wierconych
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja płyty pod kapy chodnikowe
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia prawa i lewa, izolacja przyczółka p7, zasypka p7, deskowanie poprzecznic
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  przygotowanie powierzchni płyty pod izolację
P-10 (km ok. 10+050):
montaż zbrojenia ściany oporowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji pod kapy, montaż zbrojenia skrzydła p1L
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: betonowanie poprzecznicy p1 i p3
WD-15a: przygotowywanie powierzchni do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji pod kapy chodnikowe
WD-15b: –
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków, montaż zbrojenia płyty
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie izolacji pod kapy, montaż krawężnika i desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych (betonowanie etapami, wykonano ok. 80%)
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO30a, 30b, 37b
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowy przed WD-09a – j. południowa – zbrojenie i betonowanie, KO-42 – zbrojenie
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G24, G10.1
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: OUD, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KO50, AI, AB, A, OUD
Elektroenergetyka: ESN8, EOK3, EOK1, EWN2, ESN2
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt, ZB14 – prace przygotowawcze
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: KO-32b,KO-32a, bypass – ul. Na Zielonki, TG 13+100, 12+400 – 12+600
Wzmocnienie podłoża: TG 5+012 – 5+028 w-wa transmisyjna, DD-22 0+300 – 0+400 ulepszone podłoże
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+600 – 7+900 TG j. lewa, 10+200 – 10+600 nitka lewa
Wykonywanie nasypu: OUD, TG 9+200, 13+827-14+067, 13+031-13+067, DD-22, 3+038 – 3+120 TG, 3+555, 7+000 – 7+140, 8+700-8+900
Podbudowa pomocnicza: 7+200 – 7+800 – j. prawa, 7+200 – 7+600 j. lewa
Podbudowa zasadnicza: TG 7+600 – 7+800 j. lewa
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: –
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: –
MOSTY WS-00: betonowanie ławy fundamentowej w osi 1 i 2
WS-01:
betonowanie skrzydła p1P
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa
Przepust P6:
zbrojenie przepustu (etap II) i skrzydeł przepustu
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja płyty pod kapy chodnikowe
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia prawa i lewa, izolacja przyczółka p7, zasypka p7, deskowanie poprzecznic
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  przygotowanie powierzchni płyty pod izolację
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji pod kapy, montaż zbrojenia skrzydła p1L
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż łożysk, wykonywanie izolacji p1, betonowanie skrzydła p1
WD-15a: przygotowywanie powierzchni do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji pod kapy chodnikowe
WD-15b: –
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków, montaż zbrojenia płyty
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie izolacji pod kapy, montaż krawężnika i desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych (betonowanie etapami, wykonano ok. 50%)
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, betonowanie segmentu 8
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowy przed WD-09a – j. południowa – zbrojenie i betonowanie, KO-42 – zbrojenie
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G24, G10.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: OUD, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KO50, AI, AB, A, OUD
Elektroenergetyka: ESN8, EOK3, EOK1, EWN2, ESN2
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt, ZB14 – prace przygotowawcze
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: KO-32b,KO-32a, bypass – ul. Na Zielonki, TG 13+100
Wzmocnienie podłoża: TG 5+012 – 5+028 w-wa transmisyjna, DD-22 0+300 – 0+400 ulepszone podłoże
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+600 – 7+900 TG j. lewa, 10+200 – 10+600 nitka lewa
Wykonywanie nasypu: OUD, TG 9+200, 13+827-14+067, 13+031-13+067, DD-22, 3+038 – 3+120 TG, 3+555, 7+000 – 7+140, 8+700-8+900
Podbudowa pomocnicza: –
Podbudowa zasadnicza: TG 7+200 – 7+600 j. lewa, skropienie emulsją 7+200 – 7+600 j. lewa, 7+200 – 7+800 j. prawa
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: –
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: 7+200 – 7+370
Zasypki poboczy: TG 8+326 – 8+780, 10+600-10+880
MOSTY WS-00: betonowanie ławy fundamentowej w osi 1
WS-01:
betonowanie ciosów podłożyskowych w osi 1
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa
Przepust P6:
zbrojenie przepustu (etap II) i skrzydeł przepustu
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja płyty pod kapy chodnikowe
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia prawa i lewa, izolacja przyczółka p7, zasypka p7
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  przygotowanie powierzchni płyty pod izolację
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż krawężnika, montaż zbrojenia kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji pod kapy
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia ścianki zaplecznej na p1, betonowanie ścianki zaplecznej p1, betonowanie ciosów podłożyskowych p1, montaż zbrojenia oczepu filarów w osi 2
WD-15a: przygotowywanie powierzchni do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji pod kapy chodnikowe
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego – segment 4 z 4, betonowanie płyty ustroju nośnego – cz. drogowa
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków, montaż zbrojenia płyty
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie izolacji pod kapy, montaż krawężnika i desek gzymsowych
WS-18: montaż zbrojenia płyt przejściowych na podporze p1, betonowanie płyt przejściowych p1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowy przed WD-09a – j. południowa – zbrojenie i betonowanie, KO-42 – zbrojenie
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G24, G10.1
Roboty w zakresie sieci wodocągowych: OUD, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KO50, AI, AB, A, OUD
Elektroenergetyka: ESN8, EOK3, EOK1, EWN2, ESN2
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt, ZB14 – prace przygotowawcze
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: KO-32b,KO-32a, bypass – ul. Na Zielonki, TG 13+100
Wzmocnienie podłoża: TG 5+012 – 5+028 w-wa transmisyjna, DD-22 0+300 – 0+400 ulepszone podłoże
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+700 – 8+000 TG, 10+200 – 10+600 nitka lewa
Wykonywanie nasypu: OUD, TG 9+200, 13+827-14+067, 13+100, DD-22
Podbudowa pomocnicza: TG 7+200 – 7+600 j. prawa
Podbudowa zasadnicza: TG 7+200 – 7+600 j. lewa
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: –
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: 7+200 – 7+370
Zasypki poboczy: TG 8+326 – 8+780, 10+600-10+880
MOSTY WS-00: montaż zbrojenia fundamentu 2, próbne obciążenie pali na osi 1
WS-01:
betonowanie filarów w osi 5
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa
Przepust P6:
zbrojenie przepustu (etap II)
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja, wykonywanie izolacji filarów
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia prawa, rozpoczęto montaż zbrojenia na jezdni lewej, zasypka przyczółka nr 1
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż krawężnika, montaż zbrojenia kap chodnikowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji pod kapy
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia ścianki zaplecznej na p1, montaż zbrojenia oczepu filarów w osi 2
WD-15a: przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji ścian od strony zasypki, przygotowywanie powierzchni do wykonania izolacji
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego – cz. drogowa
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków, montaż zbrojenia płyty
WS-17 (km 13+400 – 13+500): przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji pod kapy, wykonywanie izolacji pod kapy, montaż krawężnika i desek gzymsowych
WS-18: wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż zbrojenia płyt przejściowych na podporze p1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, zasypka na segmentach S5 i S4, mobilizacja na sektory 1 i 2
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowy przed WD-09a – j. południowa – zbrojenie i betonowanie, KO-42 – zbrojenie
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G24, G10.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: OUD, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KO50, AI, AB, A, OUD
Elektroenergetyka: ESN8, EOK3, EOK1, EWN2, ESN2
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt, ZB14 – prace przygotowawcze
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: KO-32b,KO-32a, bypass – ul. Na Zielonki, TG 13+100
Wzmocnienie podłoża: TG 5+012 – 5+028 w-wa transmisyjna, DD-22 0+300 – 0+400 ulepszone podłoże
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+700 – 8+000 TG, 10+200 – 10+600 nitka lewa
Wykonywanie nasypu: OUD, TG 9+200, 13+827-14+067, 13+100, DD-22
Podbudowa pomocnicza: TG 7+200 – 7+600 j. prawa
Podbudowa zasadnicza: TG 7+200 – 7+600 j. lewa
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: –
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: 7+200 – 7+370
Zasypki poboczy: TG 8+326 – 8+780, 10+600-10+880
MOSTY WS-00: montaż zbrojenia fundamentu 2, próbne obciążenie pali na osi 1
WS-01:
betonowanie filarów w osi 5
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa
Przepust P6:
zbrojenie przepustu (etap II)
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja, wykonywanie izolacji filarów
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia prawa, rozpoczęto montaż zbrojenia na jezdni lewej, zasypka przyczółka nr 1
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż krawężnika, montaż zbrojenia kap chodnikowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji pod kapy
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia ścianki zaplecznej na p1, montaż zbrojenia oczepu filarów w osi 2
WD-15a: przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji ścian od strony zasypki, przygotowywanie powierzchni do wykonania izolacji
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego – cz. drogowa
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków, montaż zbrojenia płyty
WS-17 (km 13+400 – 13+500): przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji pod kapy, wykonywanie izolacji pod kapy, montaż krawężnika i desek gzymsowych
WS-18: wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż zbrojenia płyt przejściowych na podporze p1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, zasypka na segmentach S5 i S4, mobilizacja na sektory 1 i 2
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: mur oporowy przed WD-09a – j. południowa – zbrojenie i betonowanie, KO-42 – zbrojenie
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G24, G10.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: OUD, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KO50, AI, AB, A, OUD
Elektroenergetyka: ESN8, EOK3, EOK1, EWN2, ESN2
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt, ZB14 – prace przygotowawcze
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+700-4+912, 5+040-5+200, 5+300-5+400, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy – rozbiórka), 5+012 – 5+028 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe, stabilizacja 7+600 – 7+957
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+200-7+600 jezdnia prawa
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+200, 13+820-13+851, ul. Staropolska
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa pomocnicza: TG 7+200 – 7+600 jezdnia lewa
Podbudowa zasadnicza: TG 10+600 – 10+900 (bitumiczna), ul. Krakowska (bitumiczna)
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800, płyty ażurowe DD-19
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: DD-11, DD-12, TG 3+300-3+500
Wykonanie platformy roboczej pod wzmocnienie podłoża km ok. 14-310
Wykonywanie bypassu na ul. Na Zielonki, Długopolska – (mobilizacja)
Wykonanie przepustów na DD-5, LA i LB w. Modlnica
MOSTY WS-00: wykop fundament w osi nr 1
WS-01:
betonowanie przyczółka 1L
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
montaż belek prefabrykowanych
Przepust P6:
zbrojenie przepustu (etap II)
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja, wykonywanie izolacji płyty pomostu pod kapy chodnikowe
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  wykonywanie izolacji na korpusie p1 od strony zasypki oraz od strony przeszkody, montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
betonowanie gzymsu na stronie północnej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż krawężnika, montaż zbrojenia kap chodnikowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż krawężnika, wykonywanie izolacji pod kapy
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: betonowanie korpusu p1
WD-15a: przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji ścian od strony zasypki
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego – cz. drogowa
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków, montaż zbrojenia płyty
WS-17 (km 13+400 – 13+500): przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji pod kapy, wykonywanie izolacji pod kapy, montaż krawężnika i desek gzymsowych
WS-18: wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż zbrojenia płyt przejściowych na podporze p1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory 7 i 8, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, zasypka na segmentach S5 i S4, betonowanie segmentu S7 stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: –
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka: KO-50
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW3, GW4, G16, G9-10, G24.5, G24
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-1, SK-1, SK-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL, WAD, A, F, SKI, K, AM5
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+700-4+912, 5+040-5+200, 5+300-5+400, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy – rozbiórka), 5+012 – 5+028 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe, stabilizacja 7+600 – 7+957
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+200-7+600 jezdnia prawa
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+200, 13+820-13+851, ul. Staropolska
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa pomocnicza: TG 7+200 – 7+600 jezdnia lewa
Podbudowa zasadnicza: TG 10+600 – 10+900 (bitumiczna), ul. Krakowska (bitumiczna)
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800, płyty ażurowe DD-19
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: DD-11, DD-12, TG 3+300-3+500
Wykonanie platformu roboczej pod wzmocnienie podłoża km ok. 14-310
Wykonywanie bypassu na ul. Na Zielonki, Długopolska – (mobilizacja)
Wykonanie przepustów na DD-5, LA i LB w. Modlnica
MOSTY WS-00:
WS-01:
betonowanie filarów w osi 4, zbrojenie przyczółka 1L
WD-01:
  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
montaż belek prefabrykowanych
Przepust P6:
zbrojenie przepustu (etap II)
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja, betonowanie płyty przejściowej
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  betonowanie skrzydła p1L, wykonywanie izolacji na korpusie p1 od strony zasypki, montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
montaż deskowania pod wykonanie ściany oporowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonanie izolacji pod kapy chodnikowe, montaż krawężnika
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty – kapy chodnikowe, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż łożysk na p2 i 1 L (zakończono)
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia korpusu p1
WD-15a: przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji ścian od strony zasypki
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego – cz. drogowa
WD-16:
zasypka korpusów przyczółków
WS-17 (km 13+400 – 13+500): przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji pod kapy
WS-18: wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, betonowanie warstw podkładowych pod płyty przejściowe na podporze p1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory 7 i 8, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, zasypka na segmentach S5 i S4, betonowanie segmentu S7 stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: –
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja:
Zasypka: KO-50
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW3, GW4, G16, G9-10, G24.5, G24
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-1, SK-1, SK-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL, WAD, A, F, SKI, K, AM5
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+700-4+912, 5+040-5+100, 5+300-5+400, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy – rozbiórka), 5+012 – 5+028 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe, stabilizacja 7+600 – 7+957
Zabudowa w-wy mrozochronnej: 7+200-7+600 jezdnia prawa
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+300-3+450, 13+820-13+851
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa pomocnicza: TG 7+200 – 7+600 jezdnia lewa
Podbudowa zasadnicza: TG 10+600 – 10+900 (bitumiczna), ul. Krakowska (bitumiczna)
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: DD-11, DD-12, TG 3+300-3+500
Wykonanie platformu roboczej pod wzmocnienie podłoża km ok. 14-310
Wykonywanie bypassu na ul. Na Zielonki, Długopolska – (mobilizacja)
Wykonanie przepustów na DD-5, LA i LB w. Modlnica
MOSTY WS-00:
WS-01:
betonowanie filarów w osi 4, zbrojenie przyczółka 1L
WD-01:
betonowanie murków prowadzących, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
montaż belek prefabrykowanych
Przepust P6:
zbrojenie przepustu
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  betonowanie skrzydła p1P, montaż zbrojenia skrzydła p1L, wykonywanie izolacji na korpusie p1 od strony zasypki
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
montaż deskowania pod wykonanie ściany oporowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): wykonanie izolacji pod kapy chodnikowe
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty – kapy chodnikowe, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż łożysk na p2 i 1 L (zakończono)
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż deskowania i zbrojenia poprzecznicy p2, betonowanie poprzecznicy
WD-15a: przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji ścian od strony zasypki
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie segmentu 2 z 4
WD-16:
izolacja na p1, zasypka p3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji pod kapy
WS-18: przygotowania do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej w rejonie kap, wykonanie izolacji pod kapy chodnikowe jezdnia prawa
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory7 i 8, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, zasypka na segmentach S5 i S4, betonowanie segmentu nr 6 stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, wypełnienie baret, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: –
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: –
Wykonywanie kotew gruntowych:
Izolacja: KO-50
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek, zabetonowano strop
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1-G6, G21, G24.5
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-1, SK-1, SK-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL, WAD, A, F, SKI, K, AM5
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika, układanie płyt
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04, pod KO-30a, 30b
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy – rozbiórka), 10+900 i 11+600 – kolumny żwirowe, 3+150-3+235 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 9+199-9+224
Zabudowa w-wy mrozochronnej: T8+270-8+350, TG 7+100 – 7+600
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+300-3+450, 13+820-13+851
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa pomocnicza: TG 13+513-13+754, TG 8+270-8+350, 8+830-9+026
Podbudowa zasadnicza: TG 10+600 – 10+900 (bitumiczna), ul. Krakowska (bitumiczna)
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: DD-11, DD-12, TG 3+300-3+500
Wykonanie platformu roboczej pod wzmocnienie podłoża km ok. 14-310
Wykonywanie bypassu na ul. Na Zielonki, Długopolska – (mobilizacja)
MOSTY WS-00:
WS-01:
betonowanie filarów w osi 4, zasypka fundamentu w osi 4 i 5, zbrojenie i betonowanie ławy 5P
WD-01:
betonowanie murków prowadzących, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zasypka fundamentów, betonowanie poprzecznic 1L i 1P
Przepust P6:
zbrojenie przepustu
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000):  zasypka p7, wykonywanie izolacji cienkiej p7, montaż zbrojenia skrzydła p1P, montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-09a:– zbrojenie ustroju nośnego
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty – kapy chodnikowe, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż łożysk na p4 i 3 L, betonowanie ścianki zaplecznej p1P
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż deskowania i zbrojenia poprzecznicy p2, betonowanie poprzecznicy
WD-15a:
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego
WD-16:
zbrojenie ustroju nośnego, izolacja
WS-17 (km 13+400 – 13+500): izolacja p4
WS-18: przygotowania do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej w rejonie kap
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory S4 i S5, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, montaż izolacji na segmentach S5 i S4
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy, montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-31, KO-30a,b
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:KO-43
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-45, KO-44
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G2, G6, G6.1, G2.1, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL, WAD, A, F, SKI, K,
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04, pod KO-30a, 30b
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), 10+900 i 11+600 – kolumny żwirowe, 3+150-3+235 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 9+199-9+224
Zabudowa w-wy mrozochronnej: T8+270-8+350, TG 7+100 – 7+600
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+300-3+450, 13+820-13+851
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa pomocnicza: TG 13+513-13+754, TG 8+270-8+350, 8+830-9+026
Podbudowa zasadnicza: TG 10+600 – 10+900 (bitumiczna), ul. Krakowska (bitumiczna)
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Wykonywanie rowów/umocnienia rowów: DD-11, DD-12, TG 3+300-3+500
Wykonanie platformu roboczej pod wzmocnienie podłoża km ok. 14-310
Wykonywanie bypassu na ul. Na Zielonki, Długopolska – (mobilizacja)
MOSTY WS-00:
WS-01:
betonowanie filarów w osi 2, zasypka fundamentu w osi 4, zbrojenie korpusu 1P
WD-01:
betonowanie murków prowadzących, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zasypka fundamentów, betonowanie poprzecznic 5L i 5P, zbrojenie poprzecznic 2L i 3L
Przepust P6:
zbrojenie ścian przepustu
WD-07 (km 7+950):
zasypka korpusów, izolacja
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): zasypka p7, wykonywanie izolacji cienkiej p7, montaż belek na przęśle nr 1
WD-09a: betonowanie ustroju nośnego (część 2 z 4)
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
montaż konstrukcji stalowej – antykorozja
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): śrutowanie płyty pod kapami
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty – kapy chodnikowe, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż łożysk na p10 i 11 L, betonowanie poprzecznicy 12P
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż deskowania i zbrojenia poprzecznicy p2
WD-15a:
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego
WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory S4 i S5, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, montaż izolacji na segmentach S5 i S4
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy (w minionym tygodniu 3094 m3), montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami, montaż izolacji stropu tunelu
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-31, KO-30a,b
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:KO-43
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-45, KO-44
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G2, G6, G6.1, G2.1, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL, WAD, A, F, SKI, K,
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04, pod KO-30a, 30b
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), 10+900 i 11+600 – kolumny żwirowe, 3+150-3+235 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 8+270-8+350, DD-02 w km 0+100-0+300, DD-12 2+000-2+150, LA i LB w. Węgrzce, 14+160-14+240, ul. Długa
Zabudowa w-wy mrozochronnej: T8+270-8+350
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+914-7+105 10+980-11+054, 13+725-13+7541, 13+855-14+010, 14+083-14+160, 13+350-13+400, DD-12 2+000-2+150
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa pomocnicza: TG 13+513-13+754,
Podbudowa zasadnicza: TG 10+600 – 10+900 (bitumiczna), ul. Krakowska (bitumiczna)
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Wykonywanie umocnienia rowów: DD-15, DD-15b
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01, KO-30a,b
Wykonywanie bypassu na ul. Na Zielonki, Długopolska – (mobilizacja)
MOSTY WS-00:
WS-01:
betonowanie filarów w osi 2, zasypka fundamentu w osi 4, zbrojenie korpusu 1P
WD-01:
betonowanie murków prowadzących, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WS-02:
zasypka fundamentów, betonowanie poprzecznic 5L i 5P, zbrojenie poprzecznic 2L i 3L
Przepust P6:
zbrojenie ścian przepustu
WD-07 (km 7+950):
betonowanie płyty ustroju nośnego
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego oraz poprzecznicy na podporze nr 1, zasypka p7, wykonywanie izolacji cienkiej, betonowanie poprzecznic 1L, 1P
WD-09a: betonowanie ustroju nośnego (część 2 z 4)
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
montaż konstrukcji stalowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): śrutowanie płyty pod kapami
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty – kapy chodnikowe, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż łożysk na p8 i 9 L
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zasypka p1 i p2
WD-15a:
WD-15b:
zbrojenie ustroju nośnego
WD-16:
betonowanie skrzydła przyczółka na p3L
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
WS-18:
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory S4 i S5, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, betonowanie stropu tunelu segment 22, betonowanie w-wy podkładowej na odcinku od segmentu 24 do 26
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy (w minionym tygodniu 3094 m3), montaż zbrojenia ścian pomiędzy baretami
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-31, KO-30a,b
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-45
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G2, G6, G6.1, G2.1, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL, WAD, A, F, SKI, K,
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31, TG 4+800-4+900
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Na Zielonki, ul. Długa, rów DD-04
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), 10+900 i 11+600 – kolumny żwirowe, 3+150-3+235 zbrojenie w-wy transmisyjnej prętami GFRP, materac w km 9+300-9+350, km 4+064-4+080 – kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 8+270-8+350, DD-02 w km 0+100-0+300, DD-12 2+000-2+150, LA i LB w. Węgrzce, 14+160-14+240, ul. Długa
Zabudowa w-wy mrozochronnej: T8+270-8+350
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+300 – 9+450 10+980-11+054, 13+500-13+601, 13+855-14+010, 14+083-14+160, 13+350-13+400, DD-12 2+000-2+150
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasdnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Wykonywanie umocnienia rowów: DD-15, DD-15b
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01, KO-30a,b
MOSTY WS-00:
WS-01:
betonowanie ławy fundamentowej, betonowanie słupów na podporze 2L
WD-01:
betonowanie murków prowadzących
WS-02:
zasypka fundamentów, betonowanie ścianki zaplecznej 1L
Przepust P6:
betonowanie płyty dennej
WD-07 (km 7+950):
montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego oraz poprzecznicy na podporze nr 1, zasypka p7, wykonywanie izolacji cienkiej, betonowanie poprzecznic 1L, 1P
WD-09a: montaż zbrojenia płyty un
WD-09b:  betonowanie płyty ustroju nośnego (cz. środkowa) – zakończono betonowanie ustroju nośnego
P-10 (km ok. 10+050):
montaż konstrukcji stalowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie płyty ustroju nośnego
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty – kapy chodnikowe, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji, montaż łożysk na p5L i 7L
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: zasypka p1 i p2
WD-15a:
WD-15b:
beton podkładowy, prace przygotowawcze
WD-16:
montaż zbrojenia skrzydła na p3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): śrutowanie płyty ustroju nośnego – kapy chodnikowe
WS-18: wykonywanie zasypki na podporze nr 1 i nr 4, śrutowanie powierzchni na płycie pomostowej w rejonie kap chodnikowych
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory S4 i S5, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu segment 22, betonowanie w-wy podkładowej na odcinku od segmentu 24 do 26
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-31, KO-30a,b
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO-42, 43
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-50
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G2, G6
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – K5.1
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: kolektor ul. Jurajska, kolektor A w. Modlnica, AI, AB, AL
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WESN8, EWN2, EOK3, EOK1, EOT3
Zbiorniki: ZB8 – umocnienie zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy),
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 8+270-8+350, DD-02 w km 0+100-0+300, DD-12 2+000-2+150, LA i LB w. Węgrzce
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG 82+70 – 8+350
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+300 – 9+450 10+980-11+054, 13+500-13+601, 13+855-14+010, 14+083-14+160, 13+350-13+400, DD-12 2+000-2+150
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasdnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego 8+270-8+350
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01, KO-30a,b
Wykonanie by-passu ul. Krakowskie Przedmieście
Rozbiórka istniejącej nawierzchni na ul. Krakowskie Przedmieście
MOSTY WS-00: pale CFA (zakończono)
WS-01:
betonowanie ławy fundamentowej, betonowanie słupów na podporze 2L
WS-02:
zasypka fundamentów
Przepust P6:
montaż zbrojenia płyty dennej
WD-07 (km 7+950):
montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego
MD-08a (km 9+000): –

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego oraz poprzecznicy na podporze nr 1, zasypka p7
WD-09a: montaż zbrojenia płyty un
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. środkowa)
P-10 (km ok. 10+050):
mobilizacja, montaż konstrukcji stalowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie płyty ustroju nośnego
MD-12 (km 11+000 – 11+600): śrutowanie płyty, przygotowywanie powierzchni do wykonania hydrofobizacji
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a:
WD-15a:
WD-15b:
beton podkładowy, prace przygotowawcze
WD-16:
montaż zbrojenia skrzydła na p1, betonowanie skrzydła p1
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki na podporze nr 4, montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowej na p1L
WS-18: wykonywanie zasypki na podporze nr 1 i nr 4, śrutowanie powierzchni na płycie pomostowej w rejonie kap chodnikowych
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory S4 i S5, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu segment 22, segment 5, beton podkładowy segment stropu 24 i 25, betonowanie stropu – segment nr 5 (ok. 1800 m3 mieszanki betonowej)
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-31, KO-30a,b
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO-42, 43
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-50
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKMP-3
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KS1, KS4
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KM, A, G, AL
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8 – układanie płyt zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska, w rejonie KO-31
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy),
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 8+270-8+350, DD-02 w km 0+100-0+300, DD-12 2+000-2+150, LA i LB w. Węgrzce
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG 82+70 – 8+350
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+914 (za tunelem TS-04) do 7+105, 9+300 – 9+450 10+980-11+054, 13+500-13+601, 13+855-14+010, 14+083-14+160, 13+350-13+400, DD-12 2+000-2+150
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasadnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego 8+270-8+350
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01, KO-30a,b
Wykonanie by-passu ul. Krakowskie Przedmieście
Rozbiórka istniejącej nawierzchni na ul. Krakowskie Przedmieście
MOSTY WS-00: pale CFA
WS-01:
betonowanie ławy fundamentowej
WS-02:
betonowanie oczepów filarów oraz ścianki zaplecznej na P1
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):
montaż belek prefabrykowanych
MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego, zasypka p7, przygotowania do izolacji podpory p1, wykonywanie betonu podkładowego pod skrzydłami przyczółka nr 1
WD-09a: betonowanie UN, cz. zachodnia
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. środkowa)
P-10 (km ok. 10+050):
zasypka, umocnienie koryta
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ustroju nośnego
MD-12 (km 11+000 – 11+600): sprężenie zewnętrzne ustroju nośnego – nitka prawa (zakończono), śrutowanie płyty
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: betonowanie ścianki zaplecznej na p3
WD-15a:
WD-15b:
beton podkładowy, prace przygotowawcze
WD-16:
montaż belek prefabrykowanych
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki na podporze nr 4, montaż zbrojenia płyty przejściowej na p1L, wykonanie przejazdu technologicznego na jezdni prawej
WS-18: wykonywanie zasypki na podporze nr 1 i nr 4
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych sektory S4 i S5, montaż zbrojenia stropu tunelu, skuwanie głowic ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu segment 22, segment 5, beton podkładowy segment stropu 24 i 25
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej (segment 19L)
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-31, KO-30a,b
Wykop/Wykonywanie murków prowadzących/Beton podkładowy: KO-42, 43
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-50
Wykonywanie kotew gruntowych:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKMP-3
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KS1, KS4
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KM, A, G, AL
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8 – układanie płyt zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę, Długopolska
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), ul. Krakowskie Przedmieście
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy),
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: 8+270-8+350
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-05 4+100 – 4+300 (km TG), TG 7+550-7+750, w-wa transmisyjna przy WS-00 (km 3+200)
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+900 (za tunelem TS-04), 10+200-10+500, 13+500-13+601, 14+100-14+200, 13+350-13+400
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasdnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego 8+270-8+350
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01
Wykonanie by-passu ul. Krakowskie Przedmieście
MOSTY WS-00: pale CFA
WS-01:
betonowanie ławy fundamentowej
WS-02:
betonowanie skrzydeł na P1 oraz betonowanie słupów na p 3L
Przepust P6:
wykonywanie w-wy podkładowej z chudego betonu
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie poprzecznic na p7LiP, izolacja p7, zasypka p7
WD-09a: betonowanie UN, cz. zachodnia
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. zachodnia)
P-10 (km ok. 10+050):
wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów, zasypka
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ustroju nośnego
MD-12 (km 11+000 – 11+600): sprężenie zewnętrzne ustroju nośnego – nitka prawa, betonowanie poprzecznic p13LiP
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: betonowanie korpusu i skrzydeł p3
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:
betonowanie poprzecznicy na podporze nr 2
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki na podporze nr 4, pielęgnacja płyty, betonowanie płyty przejściowej na p1P
WS-18: wykonywanie zasypki na podporze nr 1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, wykonywanie murków prowadzących na sektorze 4, skuwanie głowic ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej (segment 17L)
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44,45
Wykonywanie kotew gruntowych: KO-42, 43, 44, 45
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKMP-3
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KS1, KS4
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KM, A, G, AL
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8 – układanie płyt zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04)
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy),
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-05 4+100 – 4+300 (km TG), TG 7+550-7+750, w-wa transmisyjna przy WS-00 (km 3+200)
Wykonywanie nasypu na: OUD, 6+900 (za tunelem TS-04), 13+500-13+601, 14+100-14+200, 13+350-13+400
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasadnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratą 13+325-13+800
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego 8+270-8+350
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01
Wykonanie by-passu ul. Krakowskie Przedmieście
MOSTY WS-00: pale CFA
WS-01:
Wykonywanie pali wielkośrednicowych
WS-02:
montaż zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej 3L
Przepust P6:
wykonywanie w-wy podkładowej z chudego betonu
WD-07 (km 7+950):
betonowanie poprzecznic na podporach P1 i P3
MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego, montaż łożysk elastomerowych (15 szt.)
WD-09a: montaż zbrojenia UN, cz. zachodnia
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. zachodnia)
P-10 (km ok. 10+050):
wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż belek prefabrykowanych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż łożysk i betonowanie ciosów na podporze nr 3P, montaż sprężenia zewnętrznego ustroju nośnego
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia korpusu nr 3, wykonywanie izolacji cienkiej
WD-15a:
WD-15b:
skucie głowic ścian szczelinowych
WD-16:
montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze nr 2
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia lewa, zabetonowano płytę ustroju nośnego na jezdni lewej, wykonywanie zasypki na podporze nr 4
WS-18: wykonywanie zasypki na podporze nr 1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, wykonywanie murków prowadzących na sektorze 4, skuwanie głowic ścian szczelinowych, betonowanie stropu tunelu segment S21 (1600 m3 mieszanki betonowej)
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej (segment S19P – kolejny etap), beton podkłądowy pod segment S17L płyty dennej
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-46
Wykonywanie kotew gruntowych: KO-42, 43, 44, 45
Sprężanie kotew gruntowych KO-50, KO-42, KO-43
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W16
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKMP-3
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KS1, KS4
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KM, A, G, AL
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8 – układanie płyt zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04)
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy),
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-05 4+100 – 4+300 (km TG), TG 7+550-7+750, w-wa transmisyjna przy WS-00 (km 3+200)
Wykonywanie nasypu na: TG 9+800 – 10+400, OUD, 6+900 (za tunelem TS-04), 13+500-13+601, 14+100-14+200
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasdnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratá 13+325-13+800
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego 8+270-8+350
Wykonywanie platform roboczych dla robót w rejonie w. Zielonki i obiektu WD-01
MOSTY WS-00: pale CFA
WS-01:
Wykonywanie pali wielkośrednicowych
WS-02:
montaż zbrojenia i betonowanie ścianki zaplecznej 5P, słupów 2 szt. na podporze 2L, wykonywanie izolacji cienkiej
Przepust P6:
wykonywanie kolumn żwirowych
WD-07 (km 7+950):
montaż deskowania
MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania ustroju nośnego, betonowanie ciosów podłożyskowych – 15 szt.
WD-09a: montaż zbrojenia UN, cz. zachodnia
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. zachodnia)
P-10 (km ok. 10+050):
wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): betonowanie
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż łożysk i betonowanie ciosów na podporze nr 2P, montaż sprężenia zewnętrznego ustroju nośnego
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia korpusu nr 3, wykonywanie izolacji cienkiej
WD-15a:
WD-15b:
skucie głowic ścian szczelinowych
WD-16:
montaż zbrojenia korpusu podpory nr 1, betonowanie korpusu nr 1
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia lewa i prawa, wykonywanie zasypki na podporze 1, zabetonowano płytę ustroju nośnego na jezdni prawej, zabetonowano w-wę podkładową pod płytę przejściową na podporze nr 1, przygotowanie materiału na wykonanie zasypki na podporze nr 4
WS-18: zabetonowano płytę ustroju nośnego – jezdnia lewa, wykonywanie izolacji cienkiej na przyczółkach
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, wykonywanie murków prowadzących na sektorze 4, skuwanie głowic ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej (segment 16L i S19P)
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44,45
Wykonywanie kotew gruntowych: KO-42, 43, 44, 45
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKR-1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KT2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, AP, AL, AN
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8 – układanie płyt zbiornika
DROGI Odhumusowywanie: ul. Na Popielówkę
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04)
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy),
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-05 4+100 – 4+300 (km TG), w-wa transmisyjna 3+980-4+080 (0,4 m – gr w-wy)
Wykonywanie nasypu na: DD-13 0+000 – 0+150
Odwodnienie/Drenaż:
Podbudowa zasdnicza:
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: Umocnienie skarp geokratá 13+325-13+800
Rozbiórka nasypu przeciáeniowego 8+270-8+350
MOSTY WS-00: pale CFA
WS-01:
Wykonywanie pali wielkośrednicowych
WS-02:
montaż zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej 2L
Przepust P6:
wykonywanie kolumn żwirowych
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania ustroju nośnego
WD-09a: montaż zbrojenia UN, cz. zachodnia
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. zachodnia)
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): betonowanie
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż łożysk i betonowanie ciosów na podporze nr 10P i 11P, rozbiórka wytwórni (skuwanie ścian żelbetowych), skuwanie bloków do sprężenia awanbeków
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia korpusu nr 3
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:
montaż zbrojenia korpusu podpory nr 1
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia lewa i prawa, wykonywanie zasypki na podporze 1
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu – jezdnia lewa, wykonywanie izolacji cienkiej na przyczółkach
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, wykonywanie murków prowadzących na sektorze 4, skuwanie głowic ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej (segment 14)
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44,45
Wykonywanie kotew gruntowych: KO-42, 43, 44, 45
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKR-1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KT2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, AP, AL, AN
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8, ZB_JR (budowa umocnienia)
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), Zbiornik ZB-8
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+150- 3+235 (kolumny żwirowe), 3+235-3+450 (dreny pionowe i kolumny wymiany dynamicznej)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa zasdnicza: ul. Krakowska
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp:
MOSTY WS-00: pale CFA
WS-01:
Wykonywanie pali wielkośrednicowych, betonowanie ławy fundamentowej 1L
WS-02:
montaż zbrojenia i betonowanie korpusu 1L
Przepust P6:
wykonywanie kolumn żwirowych
WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): montaż deskowania ustroju nośnego
WD-09a:  montaż zbrojenia UN, wykonanie betonu podkładowego pod wykonanie ustroju nośnego
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego (cz. zachodnia), betonowanie cz. wschodniej
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż łożysk na podporze nr 8P i 9P, rozbiórka wytwórni (skuwanie ścian żelbetowych)
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: wykonanie izolacji cienkiej fundamentu 3, zasypka fundamentu
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:
montaż zbrojenia korpusu podpory nr 1, betonowanie korpusu nr 3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż zbrojenia ustroju nośnego – jezdnia lewa i prawa, wykonywanie zasypki na podporze 1
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu – jezdnia lewa, wykonywanie izolacji cienkiej na przyczółkach
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu, wykonywanie murków prowadzących na sektorze 4, skuwanie głowic ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej (segment 14)
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44,45
Wykonywanie kotew gruntowych: KO-42, 43, 44, 45
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka, murowanie ścian
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych, zbrojenie wieńców, windy, betonowanie ścian żelbetowych, murowanie ścian, wykonywanie zasypek
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G2, G4.1
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2, SKR-2, SKR-1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – KT2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: KD, AP, AL, AN
Elektroenergetyka: montaż kabli przechodzących przez przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17, ENS8, WEN2, EOK3, EOT3, EOK1
Zbiorniki: ZB8, ZB_JR (budowa umocnienia)
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), Zbiornik ZB-8
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+150- 3+235 (kolumny żwirowe), 3+235-3+450 (dreny pionowe i kolumny wymiany dynamicznej)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa zasdnicza: ul. Krakowska
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp:
MOSTY WS-01: Wykonywanie pali wielkośrednicowych (zakończono na podporze nr 2)
WS-02:
montaż zbrojenia i betonowanie korpusu 5L, poprzecznicy 4L, słupów na podporze 2
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie korpusu 7L, pale CFA za przyczółkiem nr 1
WD-09a:  prace przygotowawcze do wykonania betonów podkładowych, wykonanie betonu podkładowego pod wykonanie ustroju nośnego
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego,(cz. wschodnia i zachodnia), betonowanie cz. wschodniej
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia i betonowanie docelowych ciosów podłozyskowych na podporze nr 1 i 5, montaż łożysk na podporze nr 5P i 7P, rozbiórka wytwórni, rozbiórka wytwórni
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: wykonanie izolacji cienkiej fundamentu 3, zasypka fundamentu
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:
montaż zbrojenia korpusu podpory nr 3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż zbrojenia ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu – jezdnia lewa, wykonywanie izolacji cienkiej na przyczółkach
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej – kolejny segment
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-42, 43, 49
Wykonywanie izolacji cienkiej na murach po wschodniej stronie tunelu TS-04
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów, zasypka
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR, wykop ZB-8
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), Zbiornik ZB-8
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+150- 3+235 (kolumny żwirowe), 3+235-3+450 (dreny pionowe i kolumny wymiany dynamicznej)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa zasdnicza: ul. Krakowska
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp:
MOSTY WS-01: Wykonywanie pali wielkośrednicowych
WS-02:
montaż zbrojenia i betonowanie korpusu 5P, poprzecznicy 4P, słupów na podporze 2P (2 szt.)
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpus 7L, deskowanie korpusu
WD-09a:  prace przygotowawcze do wykonania betonów podkładowych, wykonanie betonu podkładowego pod wykonanie ustroju nośnego
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego,(cz. wschodnia i zachodnia)
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie dewiatorów na poprzecznicach podpory 8-11LiP, montaż zbrojenia i betonowanie docelowych ciosów podłozyskowych na podporze nr 7, montaż łożysk na podporze nr 6 rozbiórka wytwórni
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: wykonanie izolacji cienkiej fundamentu 3
WD-15a:
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż  deskowania ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu,
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I, II i III etapu płyty dennej – kolejny segment
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-42, 43
Wykonywanie izolacji cienkiej na murach po wschodniej stronie tunelu TS-04
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR, wykop ZB-8
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), Zbiornik ZB-8
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+150- 3+235 (kolumny żwirowe), 3+235-3+450 (dreny pionowe i kolumny wymiany dynamicznej)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: Ul. Krakowska
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp:
MOSTY WS-01: Wykonywanie pali wielkośrednicowych, betonowanie ławy fundamentowej na P1
WS-02:
montaż zbrojenia korpusu 1P, betonowanie korpusu na 1P, montaż zbrojenia korpusu 5P
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpus 7L
WD-09a:  prace przygotowawcze do wykonania betonów podkładowych
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie dewiatorów na poprzecznicach podpory 4-7LiP, rozbiórka wytwórni
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: przygotowanie powierzchni pod izolację fundamentów
WD-15a: montaż zbrojenia środkowej części ustroju, betonowanie środkowej częsci ustroju (zakońcozno betonowanie cz. konstrukcyjnej ustroju)
WD-15b:

WD-16:
zabetonowano 2 słupy na podporze nr 2
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż  deskowania ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu, zabetonowano płytę pomostu i poprzecznice etap II na jezdni prawej
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe:montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-44,45 (kotwienie)
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR, wykop ZB-8
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), Zbiornik ZB-8
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+150- 3+235 (kolumny żwirowe), 3+235-3+450 (dreny pionowe i kolumny wymiany dynamicznej)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp:
MOSTY WS-01: Wykonywanie pali wielkośrednicowych
WS-02:
montaż zbrojenia korpusu 1P, betonowanie filarów na podporze 4L i 3P
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpus 7L
WD-09a:  prace przygotowawcze do wykonania betonów podkładowych
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): betonowanie dewiatorów na poprzecznicach podpory 1-3LiP, rozbiórka wytwórni
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: betonowanie słupa (wschodniego) na P2
WD-15a: montaż zbrojenia środkowej części ustroju
WD-15b:

WD-16:
prace przygotowawcze do zadeskowania filarów
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż deskowania ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie II i III etapu płyty dennej segment S15P
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-44,45 (kotwienie)
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR, wykop ZB-8
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04), Zbiornik ZB-8
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+450 (wykonywanie platformy pod dreny pionowe)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 13+513 – 13+754
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie kolumn żwirowych – km ok. 3+300
MOSTY WS-01: mobilizacja sprzętu do wykonania posadowienia, beton wyrównawczy P2, próbne obciążenie pali
WS-02:
betonowanie ławy fundamentowej 3P, betonowanie filarów na podporze 4L
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpus 7L
WD-09a:  –
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Nasuwanie ustroju skrzynkowego – zakończono, demontaż awanbeków (L i P), rozbiórka wytwórni
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia ławy fundamentowej P1, betonowanie słupa (środkowy) i ławy fundamentowej P1
WD-15a: montaż zbrojenia środkowej części ustroju
WD-15b:

WD-16:
prace przygotowawcze do zadeskowania filarów
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż deskowania ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie I etapu płyty dennej segment S15P
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500-4+700, 5+800 (rejon tunelu TS-04)
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+450 (wykonywanie platformy pod dreny pionowe)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: –
Zabudowa w-wy mrozochronnej: –
Wykonywanie nasypu na: –
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 13+513 – 13+754
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie kolumn żwirowych – km ok. 3+300
MOSTY WS-01: mobilizacja sprzętu do wykonania posadowienia, beton wyrównawczy P2
WS-02:
betonowanie ławy fundamentowej 4L, betonowanie filarów na podporze 4P (3 szt.), skuwanie pali na podporach 4L i 3P
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpus 7L
WD-09a:  –
WD-09b:  montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Nasuwanie ustroju skrzynkowego na jezdni lewej i prawej, pozostało do nasunięcia ok. 15 m, demontaż awanbeków (L i P), rozbiórka zbrojarni
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia ławy fundamentowej P1, betonowanie słupa (zachodni)
WD-15a: montaż zbrojenia środkowej części ustroju
WD-15b:

WD-16:
prace przygotowawcze do zadeskowania filarów
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż deskowania ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II i płyty pomostu
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy, betonowanie w-wy podkładowej pod płytę denną
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 5+500 (rejon w. Zielonki)
Wykop: TG 4+500
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+450 (wykonywanie platformy pod dreny pionowe)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp:
Zabudowa w-wy mrozochronnej:
Wykonywanie nasypu na:
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 13+513 – 13+754
Transport żużla: w. Modlnica
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie kolumn żwirowych – km ok. 3+300
MOSTY WS-01: mobilizacja do wykonania posadowienia
WS-02:
betonowanie ławy fundamentowej 5L
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie ciosów podłożyskowych 7P
WD-09a:  –
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): betonowanie ciosów podłożyskowych podpora 1 i 3
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentu S21L (II etap), betonowanie S21L i S21P (II etap) – zakończono konstrukcję nośną ustroju MD-12 w zakresie przęseł o przekroju skrzynkowym.
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a: montaż zbrojenia ławy fundamentowej P3, prace przygotowawcze pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
WD-15a: betonowanie cz. wschodniej ustroju nośnego
WD-15b:

WD-16:
prace przygotowawcze do zadeskowania filarów
WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż deskowania ustroju nośnego, wykonywanie antykorozji dźwigarów głównych
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia stropu tunelu
TS-14:
Prace żelbetowe: rozpoczęcie zbrojenia płyty dennej; wykop podstropowy
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-44, KO-45
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego:
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK3, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 3+300 – 3+440
Wykop: TG 4+500
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+450 (wykonywanie platformy pod dreny pionowe)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp:
Zabudowa w-wy mrozochronnej:
Wykonywanie nasypu na:
Odwodnienie/Drenaż: –
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: –
Transport żużla: w. Modlnica
MOSTY WS-01:
WS-02:
montaż zbrojenia oraz betonowanie podpory nr 4P – ława fundamentowa
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):

MD-08a (km 9+000):

WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie korpusu 7P
WD-09a:  –
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentu S21L (II etap).
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a:  montaż zbrojenia ławy fundamentowej P2, P1, betonowanie ławy fundamentowej P2
WD-15a: montaż zbrojenia ustroju nośnego (cz. wschodnia) – prace przygotowawcze do betonowania, deskowanie
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż deskowania ustroju nośnego
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
głębienie ścian szczelinowych, betonowanie płyty stropowej segment 27 (pierwszy od portalu wschodniego)
TS-14:
Prace żelbetowe: rozpoczęcie zbrojenia płyty dennej
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-42, KO-43
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:KO-42, KO-43
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44, KO-45
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
Konstrukcje:
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G5, G7, G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK1, EnN6
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 3+300 – 3+440
Wykop: TG 4+500
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+450 (wykonywanie platformy pod dreny pionowe)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp:
Zabudowa w-wy mrozochronnej:
Wykonywanie nasypu na:
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 13+513 – 13+754
Transport żużla: w. Modlnica
MOSTY WS-01: Wykonywanie pali fundamentowych
WS-02:
montaż zbrojenia podpory nr 4P, 5P, betonowanie ławy fundamentowej przyczółka 5P
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
montaż zbrojenia poprzecznicy P2
MD-08a (km 9+000):
zasypka – zakończenie
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, deskowanie korpusu 7P
WD-09a:  –
WD-09b:  zbrojenie części nieużytkowej II
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: zbrojenie płyt przejściowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S21L (II etap).
P-12:  –
P-13:  –
WD-14a:  montaż zbrojenia ławy fundamentowej P2, P3, betonowanie ławy fundamentowej przyczółka P3
WD-15a: montaż zbrojenia ustroju nośnego (cz. wschodnia)
WD-15b:

WD-16:

WS-17 (km 13+400 – 13+500): montaż deskowania ustroju nośnego
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych. Skuwanie ścian szczelinowych. Dotychczas wykonano ok. 65% ścian i baret,
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ok. 230 mb (~46%)
Konstrukcje oporowe:
Mobilizacja: KO-42, KO-43
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:-
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: –
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: zbrojenie i betonowanie wieńców, słupów
Budynek administracyjno-socjalny: zbrojenie i betonowanie stóp i ław fundamentowych
Konstrukcje:
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G5, G7, G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W2
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej: AN, KS8, KD4
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, EOK1, EOK3, SN 15 kV
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 3+300 – 3+440
Wykop: TG 4+300, 7+250 – 7+950, 12+800 – 13+100
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+350 kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-21
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG w km 13+513 – 13+754, 10+200 – 10+600,
Wykonywanie nasypu na: TG 13+150-13+270 (góra robót ziemnych), 13+513-13+754, TG 10+040, ul. Krakowska (rozpoczęto), OUD, TG 8+800-9+026, DD-11 (przy MD-08a)
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 7+200 – 7+950
MOSTY WS-01:  Wykonywanie pali fundamentowych
WS-02:
  montaż zbrojenia podpory nr 1
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
montaż zbrojenia poprzecznicy P2
MD-08a (km 9+000):
zasypka – zakończenie
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, deskowanie korpusu 7P
WD-09a:  skuwanie ścian szczelinowych
WD-09b:  zbrojenie części nieużytkowej II
P-10 (km ok. 10+050):

WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: zbrojenie płyt przejściowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S21L (I etap). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających,
P-12:  zasypka
P-13:  zasypka
WD-14a:  montaż zbrojenia ławy fundamentowej P2
WD-15a: montaż zbrojenia ustroju nośnego (cz. wschodnia), pielęgnacja zabetonowanej płyty – cz. zachodnia
WD-15b:

WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 
montaż zbrojenia filarów na P2
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór, montaż deskowania ustroju nośnego, montaż blach dla celów wykonania deskowania ustroju nośnego
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych. Skuwanie ścian szczelinowych. Dotychczas wykonano ok. 60% ścian i baret,
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ok. 200 mb (~40%)
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-43
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: –
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: betonowanie słupów, wieńców, ław fundamentowych, murowanie ścian, zbrojenie słupów
Budynek administracyjno-socjalny: beton podkładowy w osi 4, układanie uziemienia, betonowanie stóp i ław fundamentowych
Konstrukcje:
BRANŻE Konytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G3, G4, G10.1, G15, G18, G8, G12 (próba szczelności), G5
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W3, W5, OUD, W7, W4
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej AI, AL, SEP11, AP, AN, OUD
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, ESN6a, EOK1, EOK3, SN 15kV
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 3+300 – 3+440
Wykop: TG 4+300, 7+250 – 7+950, 12+800 – 13+100
Wzmocnienie podłoża: TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), TG 3+235-3+350 kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-21
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG w km 13+513 – 13+754, 10+200 – 10+600,
Wykonywanie nasypu na: TG 13+150-13+270 (góra robót ziemnych), 13+513-13+754, TG 10+040, ul. Krakowska (rozpoczęto), OUD, TG 8+800-9+026, DD-11 (przy MD-08a)
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: podbudowa z kruszywa łamanego TG 8+000 – 8+200, podbudowa bitumiczna (km 8+000-8+200, 8+350-8+500)
Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 7+200 – 7+950
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu – ul. Warszawska
MOSTY WS-01: 
WS-02:
  Beton podkładowy – podpora 4,
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
  betonowanie ścianki zaplecznej na P3, betonowanie ciosów podłożyskowych na P1-P3
MD-08a (km 9+000):
zasypka – zakończenie
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, deskowanie korpusu 7P
WD-09a:  skuwanie ścian szczelinowych
WD-09b:  zbrojenie części nieużytkowej II
P-10 (km ok. 10+050):
betonowanie ściany w osi P1 i P2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: zbrojenie płyt przejściowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S21P (I), S20L (II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających,
P-12:  zasypka
P-13:  zasypka
WD-14a:  –
WD-15a: montaż zbrojenia ustroju nośnego (cz. wschodnia), betonowanie ustroju cz. zachodnia – ok. 350 m3 mieszanki betonowej
WD-15b:
głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret – zakończono
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór, montaż deskowania ustroju nośnego, montaż blach dla celów wykonania deskowania ustroju nośnego
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych. Skuwanie ścian szczelinowych. Dotychczas wykonano ok. 60% ścian i baret,
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ok. 170 mb (~34%)
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-47, KO-48
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44, KO-46, KO-WD9a
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: betonowanie słupów, wieńców, ław fundamentowych, murowanie ścian, zbrojenie słupów
Budynek administracyjno-socjalny: beton podkładowy w osi 4, układanie uziemienia, betonowanie stóp i ław fundamentowych
Konstrukcje:
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G3, G4, G10.1, G15, G18, G8, G12 (próba szczelności), G5
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W3, W5, OUD, W7, W4
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej AI, AL, SEP11, AP, AN, OUD
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, ESN6a, EOK1, EOK3, SN 15kV
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: TG 3+800 – 4+000
Wykop: TG 12+300-13+150, 7+200-7+900, 4+300, 12+800-13+100
Wzmocnienie podłoża: TG km 13+855-13+972, TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), 13+855-13+972 (materac), TG 3+235-3+350 kolumny betonowe
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-21, ul. B4
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG w km 13+513 – 13+754, 10+200 – 10+600,
Wykonywanie nasypu na: TG 13+150-13+270 (góra robót ziemnych), 13+513-13+754, TG 10+040, ul. Krakowska (rozpoczęto), OUD, TG 8+800-9+026, DD-11 (przy MD-08a)
Odwodnienie/Drenaż: TG 7+200 – 7+950
Podbudowa: podbudowa z kruszywa łamanego TG 8+000 – 8+200, podbudowa bitumiczna (km 8+000-8+200, 8+350-8+500)
Warstwa wiążąca: –
Skarpowanie/Zabezpieczenie skarp: 7+200 – 7+950
Wykonywanie poszerzenia ul. Warszawskiej i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
MOSTY WS-01:  Pale Franki – podpora 1
WS-02:
  Montaż zbrojenia ławy fundamentowej – P1
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
  betonowanie ścianki zaplecznej na P3, betonowanie ciosów podłożyskowych na P1-P3
MD-08a (km 9+000):
zasypka
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, deskowanie korpusu 7P
WD-09a:  skuwanie ścian szczelinowych
WD-09b:  skuwanie ścian szczelinowych, betonowanie w-wy podkładowej
P-10 (km ok. 10+050):
betonowanie ściany w osi P1 i P2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: betonowanie ciosów podłożyskowych P1 i P3, zasypka pod płyty przejściowe
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S20P (I i II), S19L (II) i S20L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających,
P-12:  wykonywanie izolacji cienkiej
P-13:  zbrojenie płyty przejściowej
WD-14a:  –
WD-15a: montaż zbrojenia ustroju nośnego (cz. wschodnia i cz. zachodnia; środkowa część betonowana będzie jako ostatnia)
WD-15b:
głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór, montaż deskowania ustroju nośnego, montaż blach dla celów wykonania deskowania ustroju nośnego
WS-18: montaż zbrojenia poprzecznic – etap II
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – sektor 3, oczep strona prawa (portal zachodni). Skuwanie ścian szczelinowych. Dotychczas wykonano ok. 55% ścian,
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ok. 150 mb (~30%)
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-47, KO-48
Skuwanie:
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu/muru oporowego: KO-44, KO-46, KO-WD9a
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: betonowanie słupów, wieńców, ław fundamentowych
Budynek administracyjno-socjalny: beton podkładowy w osi 4, układanie uziemienia, betonowanie stóp i ław fundamentowych
Konstrukcje:
BRANŻE Kontytnuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G3, G4, G10.1, G15, G18, G8, G12, G5
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W3, W5, OUD, W7
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej AI, AL, SEP11, AP, AN, OUD
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, ESN6a, EOK1, EOK3, SN 15kV
Zbiorniki: przygotowanie do budowy wzmocnienia zbiornika ZB_JR
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: TG 12+300-13+150, 7+250-7+900, 4+300, 12+800-13+100
Wzmocnienie podłoża: TG km 13+855-13+972, TG 8+830-9+026 (nasyp przeciążeniowy), 13+855-13+972 (materac)
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-21
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG w km 13+513 – 13+754, 10+200 – 10+600 (rozpoczęto),
Wykonywanie nasypu na: TG 13+150-13+270 (góra robót ziemnych), 13+513-13+754, TG 10+040, ul. Krakowska (rozpoczęto), OUD, TG 8+800-9+026, DD-11 (przy MD-08a)
Odwodnienie: sączki podłużne TG 13+100-13+360
Podbudowa zasadnicza: podbudowa z kruszywa łamanego TG 8+350 – 8+500, podbudowa bitumiczna (km 8+000-8+200, 8+350-8+500)
Warstwa wiążąca: bypass ul. Karola Wojtyły
Zabezpieczenie skarp: –
Wykonywanie poszerzenia ul. Warszawskiej
Wykonanie korytek betonowych TG 8+350-8+500
MOSTY WS-01:  Mobilizacja, rozpoczęto wykonywanie posadowienia
WS-02:
  Wykonywanie posadowienia -pale franki na podporze nr 1
Przepust P6:

WD-07 (km 7+950):
  betonowanie filara, betonowanie ciosów podłożyskowych na P1
MD-08a (km 9+000):
zasypka
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, deskowanie korpusu 7P
WD-09a:  skuwanie ścian szczelinowych
WD-09b:  skuwanie ścian szczelinowych, betonowanie w-wy podkładowej
P-10 (km ok. 10+050):
betonowanie ławy fundamentowej pod skrzydło na P1 (WG)
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: betonowanie skrzydła P1 – etap I, zasypka za korpusem P1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S19P (I i II), S18L (II) i S19L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających, wykonywanie hydrofobizacji
P-12:  wykonywanie izolacji cienkiej
P-13:  zasypka, zbrojenie płyty przejściowej
WD-14a:  –
WD-15a: montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-15b:
głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór, montaż deskowania ustroju nośnego
WS-18: montaż belek prefabrykowanych 21 szt. na przęśle 3-4 i 33 na przęśle 1-2.
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – sektor 3, oczep strona prawa (portal zachodni)
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ok. 130 mb (~26%)
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-47, KO-48
Skuwanie: KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-46, KO-41, KO-39D
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: betonowanie słupów, wieńców, ław fundamentowych
Budynek administracyjno-socjalny: beton podkładowy w osi 4, układanie uziemienia, betonowanie stóp i ław fundamentowych
Konstrukcje:
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G3, G4, G10.1, G15, G18, G8, G12
Roboty w zakresie sieci wodociągowych: W3, W5, OUD, W7
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KT1, KTu2, KTp2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD, KS8
Wykonywanie kanalizacji deszczowej AI, AL, SEP11, AP, AN
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, ESN6a
DROGI Odhumusowywanie: –
Wykop: TG 12+300-13+150, 7+600-7+900
Wzmocnienie podłoża: TG km 13+855-13+972
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-13 km 0+000 – 0+200, ul. Na Popielówkę
Zabudowa w-wy mrozochronnej: TG w km 13+513 – 13+754, 10+200 – 10+600 (rozpoczęto),
Wykonywanie nasypu na: TG 13+150-13+270 (góra robót ziemnych), 13+70-13+350, TG 10+040, ul. Krakowska (rozpoczęto), OUD, TG 8+800-9+026, DD-11 (przy MD-08a)
Odwodnienie: sączki podłużne TG 13+100-13+360
Podbudowa zasadnicza: podbudowa bitumiczna – ul. Karola Wojtyły – bypass
Warstwa wiążąca: bypass ul. Karola Wojtyły
Zabezpieczenie skarp: –
Wprowadzono tymczasowa organizację ruchu na ul. Karola Wojtyły
Wykonywanie poszerzenia ul. Warszawskiej
Rozbiórka ul. Karola Wojtyły – prace przygotowawcze
Umocnienie rowu – DD-19
MOSTY WS-02:  Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 3, beton podkładowy na podporze nr 2L, 2P, 4P i nr 5P
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
  zbrojenie korpusu na podporze nr 3, betonowanie korpusu nr 3, betonowanie ścianki zaplecznej na P1
MD-08a (km 9+000):
zasypka
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P i 7L
WD-09a:  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  skuwanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
wykonanie betonu podkładowego pod szkrzydło podpory P1
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu filara, betonowanie oczepu filarów
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S18P (I i II), S17L (II) i S18L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12:  –
P-13:  zasypka, zbrojenie płyty przejściowej
WD-14a:  –
WD-15a: wykonanie w-wy podkładowej na części ścian pod wykonanie ustroju
WD-15b:
głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia poprzecznic na podporze nr 1P, betonowanie poprzecznicy 1P, montaż belek prefabrykowaych 33 szt. na przęśle środkowym + 12 na przęśle 3-4.
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – sektor 3, oczep strona prawa (portal zachodni)
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ponad 5 segmentów
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-47, KO-48
Skuwanie: KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-46, KO-41, KO-39D
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: betonowanie słupów w osiach M/3, wieńca w osiach U/1-3, ław w osiach F-H/1-2
Budynek administracyjno-socjalny: beton podkładowy w osiach I-O/1-4
Konstrukcje:
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G3, G4, G10.1, G15, G18
Roboty w zakresie sieci wodociagowych: W3, W5, OUD
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KT1, KTu2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – OUD
Wykonywanie kanalizacji deszczowej AI, AL, SEP11, AP
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2, ESN6
DROGI Odhumusowywanie: w-
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-19 km 1+100-1+150
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-13 km 0+000 – 0+200, ul. Na Popielówkę
Wykonywanie nasypu na: ul. Na Zielonki 0+230-0+330, TG 8+500 – 9+044, TG 9+800 – 10+040, TG 13+500 – 13+754, TG 12+332-12+380, OUD
Podbudowa zasadnicza: TG 8+350 – 8+800, ul. Karola Wojtyły 0+000 – 0+230
Wykop: TG 4+300-4+500, 7+300 -7+950, 9+700-9+780, TS-14, TG 12+600-12+900, pod platformę WS-01, DD-19 1+000-1+060
Zabezpieczenie skarp: TG 13+200
Wzmocnienie podłoża: TG km 13+800-13+830, 13+900-14+050, 14+345-14+451 (drenaż pionowy), 13+820-13+851 (półmaterac)
MOSTY odc. II:
WS-02:  Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 4
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
  zbrojenie korpusu na podporze nr 1 i 3, zbrojenie filara na podporze nr 2, betonowanie korpusu nr 1, betonowanie filara środkowego
MD-08a (km 9+000):
zasypka
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P i 7L,montaż belek prefabrykowanych
WD-09a:  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  skuwanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
wykonanie betonu podkładowego pod szkrzydło podpory P1
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu filara
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S17P (II), S17L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12:  –
P-13:  zasypka
WD-14a:  –
WD-15a: wykonanie w-wy podkładowej na części ścian pod wykonanie ustroju
WD-15b:
głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór. Wykonanie koryta drenażu, ułożenie rury drenażowej + zasypka
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia poprzecznic na podporach 4 i 1, betonowanie poprzecznicy 1L, betonowanie ścianki zaplecznej i skrzydła lewego podpory 1P
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – segment 10
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ponad 4 segmenty
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-47, KO-48
Skuwanie: KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-45
OUD:
Budynek warsztatowo-garażowy: wykonywanie stóp i ław fundamentowych – zakończenie, murowanie ścian, betonowanie wieńców, wykonanie izolacji,
Wiata składu wyposażenia: betonowanie ław i stóp fundamentowych
Budynek administracyjno-socjalny: wykop
Konstrukcje:
BRANŻE Kontynuacja Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G3, G4, G10.1, G15, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W3, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KT1, KTu2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej –
Wykonywanie kanalizacji deszczowej AI, SEP11, AP
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2
DROGI Odhumusowywanie: w-
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-19 km 1+100-1+150
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-13 km 0+000 – 0+200, ul. Na Popielówkę
Wykonywanie nasypu na: ul. Na Zielonki 0+230-0+330, TG 8+500 – 9+044, TG 9+800 – 10+040, TG 13+500 – 13+754, TG 12+332-12+380, OUD
Podbudowa zasadnicza: TG 8+350 – 8+800, ul. Karola Wojtyły 0+000 – 0+230
Wykop: TG 4+300-4+500, 7+300 -7+950, 9+700-9+780, TS-14, pod obiekt WD-14, TG 12+600-12+900, , pod platformę WS-01, DD-19 1+000-1+060
Zbrojenie skarp: TG 10+040 strona lewa, 12+332-13+513
Wzmocnienie podłoża: TG km 13+800-13+830, 13+900-14+050
Wykonanie tymczasowego przepustu P1
Odcinek próbny: ul. Karola Wojtyły dł. 450 m
MOSTY odc. II:
WS-02:  Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 5
Przepust P6:
prace przygotowawcze
WD-07 (km 7+950):
  zbrojenie korpusu na podporze nr 1 i 3, zbrojenie filara na podporze nr 2
MD-08a (km 9+000):
zasypka, wykonanie drenażu (koryto, ułożenie rury drenażowej, zasypka rury drenażowej)
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P i 7L. Wykonywanie izolacji cienkiej na ławach fundamentowych podpór nr 7, zasypka, montaż belek prefabrykowanych
WD-09a:  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  skuwanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu filara
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S17P (I), S16L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12:  Betonowanie ustroju nośnego
P-13:  wykonanie izolacji cienkiej
WD-14a:  wykonywanie kolumn DSM – podpora 1, 2 i 3 – zakończono wykonywanie kolumn
WD-15a: wykonanie w-wy podkładowej na części ścian pod wykonanie ustroju
WD-15b:
wykonanie murków prowadzących
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 

WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór. Wykonanie koryta drenażu.
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia poprzecznic na podporach 4 i 1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – segment 10, Wykonywanie platformy roboczej pod sekcje 4
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu, postęp: 12% (18 900 m3 z ok. 156 000 m3).
Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ponad 4 segmenty
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-47, KO-48
Skuwanie: KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-45
OUD: Betonowanie i zbrojenie- budynek warsztatowo-garażowy – prace żelbetowe oraz murarskie
Budynek administracyjno-socjalny: wykonywanie wzmocnienia podłoża, prace przygotowawcze do robót żelbetowych
Konstrukcje:
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G12, G4, G3, G14, G15, G18, G10.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W3, W5
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, KT1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS8, KS1, KS2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AE, AI, AL, AN, KS8, H7
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESN8, EnN4, EWN2
DROGI Odhumusowywanie: węzeł Zielonki, TG 3+300 – 3+800
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-12 – 2+000 – 2+400, TG 8+380 – 8+800, TG 10+200-10+600 – 10+900, DD-19 0+910 – 1+100, ul. Karola Wojtyły (bypass), DD-13 1+600
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: TG 10+600 – 10+800, ul. Na Popielówkę
Wykonywanie nasypu na: ul. Na Zielonki 0+230-0+330, TG 8+800 – 9+044, TG 9+800 – 10+040, TG 13+500 – 13+754, TG 12+330, OUD
Podbudowa zasadnicza: TG 8+350 – 8+800, ul. Karola Wojtyły 0+000 – 0+230
Wykop: TG 4+300-4+500, 7+600-7+700, 7+800-7+950, 9+700-9+780, TS-14, pod obiekt WD-14, TG 12+850, TG 13+600 – 13+750, pod platformę WS-01, DD-19 1+000-1+060
Zbrojenie skarp: TG 10+040 strona lewa, 12+332-13+513
MOSTY odc. II:
WS-02:  Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 5
WD-07 (km 7+950):
  zbrojenie i betonowanie korpusu na podporze nr 1, filar na podporze P2 – betonowanie
MD-08a (km 9+000):
  wykonanie izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P i 7L. Wykonywanie izolacji cienkiej na ławach fundamentowych podpór nr 7
WD-09a:  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  –
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oraz betonowanie ścianki zaplecznej na podporze nr 3
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S16P (I i II), S15 L (II), S16L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających. Zasypka podpór.
P-12:  montaż deskowania pod ustrój nośny
P-13:  –
WD-14a:  wykonywanie kolumn DSM – podpora 3
WD-15a: skuwanie ścian szczelinowych, wykonanie w-wy podkładowej na części ścian pod wykonanie ustroju
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 
zasypka fundamentów 1, 2 i 3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór.
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia poprzecznic na podporach 4, skrzydła 1L oraz montaż zbrojenia ścianki zaplecznej 1P. Zabetonowano poprzecznice 4P i skrzydło 1P.
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – segment 10
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ponad 4 segmenty
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji –
Wykonywanie murków prowadzących: –
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych:
Skuwanie: KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: –
OUD: Betonowanie i zbrojenie- budynek magazynowy słupów w osiach 3-2/A-J wykonanie izolacji fundamentów w osiach M-U
Beton podkładowy: wiata
Konstrukcje:
montaż prefabrykowanego zbiornika Zb11 w pobliżu docelowej ul. Krakowskiej – zasypka
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G912, G4, G3
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W3, W4
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTp2, budowa studni kablowych SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS8, KS1, KS2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AE, AI, AL, AN, KS8
Wykonywanie robót w zakresie kolizji ESNS, EnN4, EWN2
DROGI Odhumusowywanie: węzeł Zielonki, TG 3+300 – 3+800
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-12 – 2+000 – 2+400, TG 8+380 – 8+800, TG 10+600 – 10+900, DD-19 0+910 – 1+100, ul. Karola Wojtyły (bypass), DD-13 1+600
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: TG 10+600 – 10+800
Wykonywanie nasypu na: ul. Na Zielonki 0+230-0+330, TG 8+830 – 9+044, TG 9+800 – 10+040, TG 13+500 – 13+545, TG 6+800 – 7+110
Podbudowa zasadnicza: TG 8+350 – 8+800, ul. Karola Wojtyły 0+000 – 0+230
Wykop: TG 7+700 – 7+950, TG 9+750, 10+600, TS-14, pod obiekt WD-14, TG 12+850, TG 13+600 – 13+750
Profilowanie: –
MOSTY odc. II:
WS-02:  Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 1. Wykonanie platform roboczych na podporach 2, 3, 4, 5 i 6.
WD-07 (km 7+950):
  zbrojenie korpusu na podporze nr 1, filar na podporze P2 – betonowanie
MD-08a (km 9+000):
  wykonanie izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P i 7L. Montaż belek na przęsłach (5P-6P, 5L-6L, 3P-4P). Zabetonowano poprzecznice na podporze nr 2
WD-09a:  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oraz betonowanie ścianki zaplecznej na podporze nr 1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S15P (I i II), S14 L (II), S15L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających. Zasypka podpór.
P-12:  montaż deskowania pod ustrój nośny
P-13:  pielęgnacja betonu, rozszalowanie ustroju
WD-14a:  rozpoczęto wykop pod budowę podpór wiaduktu, mobilizacja sprzętu na wykonanie wzmocnienia podłoża pod podpory obiektu (kolumny DSM)
WD-15a: skuwanie ścian szczelinowych, wykonanie w-wy podkładowej na części ścian pod wykonanie ustroju
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 
zasypka fundamentów 1, 2 i 3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1L (etap II), betonowanie poprzecznicy 1L. Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór.
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia poprzecznic na podporach 1, 2 i 3 oraz montaż zbrojenia ścianki zaplecznej 1L. Zabetonowano poprzecznice 3P, 3L, 2L, 2P oraz ściankę zapleczną 1L.
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – segment 10
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu – dotychczas odkopano ponad 3 segmenty
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji KO-38a – 39 d,
Wykonywanie murków prowadzących: KO-38d, KO-39d
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-38d, KO-39d, WD-09b
Skuwanie: KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-41
OUD: Betonowanie stóp fundamentowych i ław fundamentowych – budynek Warsztatowy osie U-C/1-3, M-U, wykonanie izolacji fundamentów w osiach M-U
Konstrukcje:
montaż prefabrykowanego zbiornika Zb11 w pobliżu docelowej ul. Krakowskiej – zasypka
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G9, G10, G11, G12
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W3
Montaż instalacji teletechnicznej – budowa kanału tech. KTu2, budowa studni kablowych SKR-2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS8, KS1, KS2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AE, AI, AL, AN
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EWN1, EnN3, EnN4, EWN2
DROGI Odhumusowywanie: węzeł Zielonki,
Zabudowa w-wy mrozochronnej: DD-01 – całość zakresu, DD-03 – całość zakresu, TG 8+380 – 8+800, TG 10+600 – 10+900, DD-19 0+910 – 1+100, ul. Karola Wojtyły, DD-13 1+600
Stabilizacja/ulepszone podłoże pod nasyp: DD-13 1+600, TG 2+940 – 3+150
Wykonywanie nasypu na: ul. Na Zielonki 0+230-0+330, TG 8+830 – 9+044, TG 9+800 – 10+040, TG 13+545, TG 6+800 – 7+110
Podbudowa zasadnicza: TG 8+350 – 8+800
Wykop: TG 7+700 – 7+950, TG 9+750, 10+600, TS-14, pod obiekt WD-14, TG 12+850, TG 13+600 – 13+750
Profilowanie: DD-12 2+000 – 2+400
Wykonanie drogi technologicznej pomiędzy ul. Łokietka i DD-05
MOSTY odc. II:
WS-02: Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 1. Wykonanie platform roboczych na podporach 2, 3, 4, 5 i 6.
WD-07 (km 7+950):
betonowanie ławy fundamentowej na podporze nr 3, filar na podporze P2
MD-08a (km 9+000):
prace przygotowawcze pod wykonanie zasypki, częściowa zasypka, wykonanie izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P i 7L. Prace przygotowawcze do montażu belek prefabrykowanych. Montaż łożysk elastomerowych na podporze nr 2. Wykonanie izolacji cienkiej na podporze 6L i 6P. Zasypka ław fundamentowych.
WD-09a:  wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  wykonywanie platformy roboczej, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oraz betonowanie korpusu na podporze nr 1 i ścianki zaplecznej na podporze nr 3
MD-12 (km 11+000 – 11+600):  Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S14P (I i II), S13 L (II), S14L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających. Zasypka podpór.
P-12:  zasypka fundamentów
P-13:  betonowanie ustroju nośnego
WD-14a:  rozpoczęto wykop pod budowę podpór wiaduktu
WD-15a: nie prowadzono robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): 
zasypka fundamentów 1, 2 i 3
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1L i 4L (etap II), betonowanie poprzecznicy 4L. Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na podporach, zasypka podpór.
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia poprzecznic na podporach 2 i 3
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – segment 10
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu.
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji KO-38a – 39 d,
Wykonywanie murków prowadzących: KO-38d, KO-39d
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-38d, KO-39d, WD-09b
Skuwanie: KO-44, KO-45, KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-41
OUD: Betonowanie stóp fundamentowych i ław fundamentowych – budynek Warsztatowy osie J-K/1-3
Konstrukcje:
montaż prefabrykowanego zbiornika Zb11 w pobliżu docelowej ul. Krakowskiej – próba szczelności
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G10, G11, G12, G14, G15, G15.1, G16, G16.1 G17, G17.1, G18, G18.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W3
Montaż instalacji teletechnicznej TT1a – budowa słupów kablowych, przebudowa TT6, przepusty kablowe pod DK94
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS8, KS1, KS2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AE, AI, AL
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EWN1 (układanie kabli na odc. 400 m), EnN3, EnN4, EWN2
DROGI Odhumusowywanie: TG 14+300 – 14+360
Zabudowa w-wy mrozochronnej DD-03 0+130 – 0+320, TG 8+380 – 8+800, DD-19 0+910 – 1+100, ul. Karola Wojtyły, DD-13 1+600
Stabilizacja: DD-13 1+600
Wykonywanie nasypu na: ul. Na Zielonki 0+230-0+330, TG 8+830 – 9+044, TG 9+800 – 10+040, TG 13+560
Wykop: TG 7+700 – 7+950, TG 9+750, 10+600, TS-14, pod obiekt WD-14, TG 12+850, TG 13+600 – 13+750
Profilowanie: DD-12 2+000 – 2+400
Wykonanie drogi technologicznej pomiędzy ul. Łokietka i DD-057
MOSTY odc. II:
WS-02: Wykonywanie posadowienia – pale franki na podporze nr 1. Wykonanie platform roboczych na podporach 2, 3, 4, 5 i 6.
WD-07 (km 7+950):
wykonanie w-wy podkładowej na p. 3, wykonywanie izolacji
MD-08a (km 9+000):
  prace przygotowawcze pod wykonanie zasypki
WS-08 (km 9+000):  prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, montaż zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej 7L. Prace przygotowawcze do montażu belek prefabrykowanych. Betonowanie poprzecznicy na podporze 2P. Wykonanie izolacji cienkiej na podporze 6L.
WD-09a:  wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  wykonywanie platformy roboczej, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):  prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu na podporze nr 1 oraz betonowanie słupów (2 szt. z 2) na podporze nr 2
MD-12 (km 11+000 – 11+600):  Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S13P (I i II), S12 L (II), S13L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12:  zasypka fundamentów
P-13:  montaż deskowania ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-15a:  nie prowadzono robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej):  zbrojenie słupów na podporze nr 2 oraz korpusu na podporze nr 1
WS-17 (km 13+400 – 13+500):  Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1L i 4LP (etap II), betonowanie poprzecznicy 4P. Montaż deskowania pod płytę pomostową. Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów.
WS-18:  Prace żelbetowe: montaż zbrojenia i betonowanie skrzydła 4L i słupa (ostatniego z 5) na podporze nr 2P. Rozpoczęto montaż zbrojenia poprzecznic na podporach 2 i 3.
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04. Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych – segment 10
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop podstropowy w tunelu. Wykonano tymczasową wentylację tunelu na czas prowadzenia wykopu.
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji KO-38a – 39 d,
Wykonywanie murków prowadzących: KO-38d, KO-39d
Głębienie i betonowanie ścian szczelinowych: KO-38d, KO-39d, WD-09b
Skuwanie: KO-44, KO-45, KO-46
Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu: KO-41
OUD: Prace żelbetowe związane z wykonywaniem fundamentów budynku warsztatowego – zbrojenie i betonowanie stóp oraz ław fundamentowych
Konstrukcje:
montaż prefabrykowanego zbiornika Zb11 w pobliżu docelowej ul. Krakowskiej – próba szczelności oraz szalunek wieńca
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G10.6 – G10.9, G12, G15.1, G16, G17, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W3
Montaż instalacji teletechnicznej TT2 – przebudowa kabli światłowodowych, TT1a – demontaż słupów kablowych – kolizja, przebudowa TT6, budowa przepustów kablowych kanału technologicznego pod DK94
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS1, KS2, KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AR,, AE, AI, RD, H8, KD1
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EWN1 (układanie kabli na odc. 400 m), EnN2, mobilizacja: EnN3, EnN4
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Zabudowa w-wy mrozochronnej DD-04 0+080 – 0+420, łącznica D w. Modlnica
Wykonywanie nasypu na ul. Na Zielonki 0+230-0+330
Wykop na wjeździe awaryjnym w km 2+865
Wymiana gruntu DD-01 km 0+810 – 0+850
odc. II:
Zabudowa w-wy mrozoochronnej DD-19 km 0+850 – 1+100
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Zabudowa ulepszonego podłoża pod nasyp na TG km 9+890 – 10+040
Wykonywanie nasypu w km 1+600 drogi dojazdowej DD-13, 2+00 – 2+400 DD-12, 0+000 – 0+124 DD-11
Wykonywanie nasypu w km , 10+200 – 10+600 TG
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550, 11+600 (ul. Krakowska), ul. Karola Wojtyły – km 0+300 i km 0+100 w ciągu km ulicy
Wykonywanie zasypki gruntem rodzimym za przyczółkiem 13 mostu MD-12 oraz za przyczółkiem nr 1 wiaduktu WS-17
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia podpór wiaduktu
MD-08a (km 9+000):
  wykonanie izolacji cienkiej, wykonanie podlewki pod blachą falistą celem wykonania betonowego oczepu
WS-08 (km 9+000):  prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7P, montaż zbrojenia ławy fundamentowej 7L. Prace przygotowawcze do montażu łożysk.
WD-09a: wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
WD-09b:  wykonywanie platformy roboczej, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4):  prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu na podporze nr 1 oraz słupów na podporze nr 2
MD-12 (km 11+000 – 11+600):  Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentów S12P (I i II), S11 L (II), S12L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12:  wykonanie izolacji cienkiej
P-13:  montaż deskowania ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-15a:  nie prowadzono robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej):  zbrojenie słupów na podporze nr 2 oraz korpusu na podporze nr 1
WS-17 (km 13+400 – 13+500):  Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1L i 4LP (etap II). Montaż deskowania pod płytę pomostową. Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów.
WS-18: Prace żelbetowe: montaż zbrojenia skrzydła 4L i słupów na podporze nr 2P, betonowanie 4 szt. słupów z 5 szt. na podporze P2, wykonanie podlewki oraz montaż łożysk elastomerowych. Rozpoczęto prace przygotowawcze celem wykonywania poprzecznic na podporach 2 i 3.
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmencie nr 7
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop tunelu – odkopano 2 segmenty od strony wschodniej
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji KO-38a – 39 d,
Wykonywanie murków prowadzących: KO-38d, KO-39d
Montaż zbrojenia oczepu: KO-41
OUD: Betonowanie stóp fundamentowych i ław fundamentowych – budynek Warszatowy osie U-N/1-3, betonowanie płyty fundamentowej kanału naprawczego
Konstrukcje:
montaż prefabrykowanego zbiornika Zs11 w pobliżu docelowej ul. Krakowskiej
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej G1, G12, G15.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W3
Montaż instalacji teletechnicznej TT2 – przebudowa kabli światłowodowych, TT1a – budowa słupów kablowych, przebudowa TT6
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS1, KS2, KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AR,, AE, AI, RD, H8, KD1
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EWN1 (układanie kabli na odc. 400 m), EnN2
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Zabudowa w-wy mrozochronnej DD-04 0+080 – 0+420, łącznica D w. Modlnica
Wykonywanie nasypu na ul. Na Zielonki 0+230-0+330
Wykop na wjeździe awaryjnym w km 2+865
Wymiana gruntu DD-01 km 0+810 – 0+850
odc. II:
Zabudowa w-wy mrozoochronnej DD-19 km 0+850 – 0+910
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonywanie nasypu w km 1+450 – 1+550 drogi dojazdowej DD-13
Wykoywanie wykopu w km 10+100 – 10+300
Wykonywanie nasypu w km , 10+200 – 10+600 TG
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550, 11+600 (ul. Krakowska), ul. Karola Wojtyły – km 0+300 i km 0+100 w ciągu km ulicy
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia podpór wiaduktu
MD-08a (km 9+000):
wykonanie izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000):  prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka na podporze nr 7
WD-09a: wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych
WD-09b: wykonywanie murków prowadzących, przygotowania do głęnienia ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050):
nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu na podporze nr 1 i 3, Betonowanie korpusu P3.
MD-12 (km 11+000 – 11+600):  Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S11P (etap II), S10L (II), S11P (I i II), S10 L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13:  montaż deskowania ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju nośnego
WD-15a: głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret wiaduktu – zakończono w minionym tygodniu
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): zbrojenie słupów na podporze nr 2, prace związane z wykonaniem izolacji cienkiej fundamentów
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1LP i 4LP (etap II). Montaż deskowania pod płytę pomostową. Betonowanie balastu oraz poprzecnzicy (etap II) na podporze 1P. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych – wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów.
WS-18: Betonowanie ławy fundamentowej 2P oraz ciosów podłozyskowych na podporze 1P, montaż zbrojenia skrzydła 4P i słupów na podporze nr 2P
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmencie nr 7
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: wykop tunelu – odkopano 2 segmenty od strony wschodniej
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji KO-38a – 39 d,
Wykonywanie murków prowadzących: KO-38d, KO-39d
Montaż zbrojenia oczepu: KO-41
OUD: Wykonanie w-wy podkładowej z chudego betonu pod budynek warsztatowy
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej (GW1, GW2, GW3, GW4) – przepięcia; G12, G17.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W3
Montaż instalacji teletechnicznej TT2 – przebudowa kabli światłowodowych, TT1a – budowa słupów kablowych
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS1, KS2, KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AR,, AE, AI, RD, H3, KD1
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EWN1 (układanie kabli na odc. 400 m)
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Zabudowa w-wy mrozochronnej DD-04 0+080 – 0+420, łącznica D w. Modlnica
Wykonywanie nasypu w km 7+050 – 7+250 TG
Wykop na wjeździe awaryjnym w km 2+865
Wykop pod OUD budynek nr 2 i nr 11
Wymiana gruntu DD-01 km 0+810 – 0+850
odc. II:
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+500 – 8+800, DD-19 km 1+700 – 1+800
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonywanie nasypu w km 1+450 – 1+550 drogi dojazdowej DD-13
Wykoywanie wykopu w km 10+100 – 10+300
Wykonywanie nasypu w km 10+700 – 10+800 TG
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550, 11+600 (ul. Krakowska), ul. Karola Wojtyły – km 0+300 i km 0+100 w ciągu km ulicy
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia ław fundamentowych – podpora 1, betonowanie ławy fundamentowej – podpora nr 1
MD-08a (km 9+000):
wykonanie izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie ciosów podłożyskowych na podporze nr 2 oraz betonowanie ławy fundamentowej 7L
WD-09a: wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych
P-10 (km ok. 10+050): nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu na podporze nr 1 i 3.
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S10P (etap II), S9L (I i II), S11P (I), S10 L (I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: montaż deskowania ustroju nośnego
WD-15a: głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret wiaduktu
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej):betonowanie ławy fundamentowej ściany bocznej 3L, zbrojenie słupów na podporze nr 2
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1LP i 4LP (etap II). Montaż deskowania pod płytę pomostową. Betonowanie skrzydła przyczółka P4L. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych – wykonywanie styków na połączeniach konstrukcji stalowej, wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów.
WS-18: Betonowanie ścianki zaplecznej P4L, betonowanie w-wy podkładowej 2P, montaż zbrojenia skrzydła 4P
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmencie nr 7
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: betonowanie fundamentów budynku technicznego na segmencie nr 2, wykop tunelu
Konstrukcje oporowe:
Wykonywanie platformy dla realizacji KO-38a – 39 d,
Wykonywanie murków prowadzących: KO-38d, KO-39d
skuwanie ścian szczelinowych: KO-41
OUD: Wykonanie w-wy podkładowej z chudego betonu pod budynek warsztatowy
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW1, G12, G17.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W3
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6, TT1a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS1, KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AI, RD, H3
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EnN12, ESN1, EnN2 (montaż i instalacja słupów), EWN1 (wykopy kablowe, montaż słupa WN)
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica A w. Modlnica
Wzmocnienie podłoża za pomocą materaca – DD-01
Odhumusowywanie DD-01 w km 0+700 – 0+800, ul. Na Zielonki
Wykonywanie korony robót ziemnych pod budynek nr 12 – OUD, DD-04, DD-05
Stabilizacja korony robót ziemnych DD-7 – km 0+000 do km 0+105
Zabudowa w-wy mrozochronnej w TG 2+780-2+940
odc. II:
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+500 – 8+800, DD-19 km 1+700 – 1+800
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonywanie nasypu w km 1+450 – 1+550 drogi dojazdowej DD-13
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – 13+820 – 13+851, 13+700 (przed przyczółkiem nr 1 wiaduktu WS-18)
Wykonywanie geomateraca w km km 10+040 – 10+145,
Wykoywanie wykopu w km 10+200 – 10+400
Wykonywanie nasypu w km 10+800 TG
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550, 11+600 (ul. Krakowska)
Zabudowa w-wy mrozochronnej na DD-13 w km 1+550 – 1+670
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950):  montaż zbrojenia ław fundamentowych – podpora 1
MD-08a (km 9+000):
nie prowadzono robót
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej 7P
P-10 (km ok. 10+050): nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): prace żelbetowe: montaż zbrojenia ław fundamentowych na podporze nr 2 oraz montaż zbrojenia korpusu na podporze nr 1 i 3. Betonowanie ławy fundamentowej na podporze nr 2
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S10P (etap I i II), betonowanie segmentu S8L (II), S9L (etap I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Iniekcja kabli sprężających.
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-15a: głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i baret wiaduktu
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): montaż zbrojenia ław fundamentowych, betonowanie ławy na podporze nr 1 (druga część – ława pod korpusem) i na podporze nr 3. Montaż zbrojenia słupów na podporze nr 2.
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1LP, 2L, 3P i 4LP (etap II). Montaż deskowania pod płytę pomostową. Betonowanie poprzecznicy 3P. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych – wykonywanie styków na połączeniach konstrukcji stalowej, wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów. Wykonywanie izolacji cienkiej na ławie fundamentowej oraz korpusu (izolacja pionowa – etap I) na podporze nr 4.
WS-18: montaż zbrojenia na podporach 2 i 1, betonowanie korpusu przyczółka na podporze 1P, betonowanie filara na podporze 2P (skrajny zewnętrzny). Wykonywanie izolacji cienkiej na ławach fundamentowych nr 1P i 2L
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmencie nr 7
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie stropu tunelu – segment 4 – tym samym zabetonowano wszystkie segmenty stropu tunelu TS-14.
KO-46, KO-41, KO-44, KO-45:
Wykonywanie i betonowanie ścian szczelinowych
OUD: Wykonanie w-wy podkładowej z chudego betonu pod budynek warsztatowy
BRANŻE Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW1, G17.1, G16.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W3
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6, TT1a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AI, AD, H5, At, KD1
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EnN12, ESN1, EnN2 (mobilizacja)
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica A w. Modlnica
Wzmocnienie podłoża za pomocą materaca – DD-01
Odhumusowywanie DD-01 w km 0+700 – 0+800
Wykonywanie korony robót ziemnych pod budynek nr 12 – OUD, DD-04, DD-05
Stabilizacja korony robót ziemnych DD-7 – km 0+000 do km 0+105
odc. II:
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+500 – 8+800, DD-19 km 1+700 – 1+800
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonywanie nasypu w km 1+450 – 1+550 drogi dojazdowej DD-13
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – 13+820 – 13+851
Wykonywanie geomateraca w km km 10+040 – 10+145,
Wykoywanie wykopu w km 10+200 – 10+400, 7+250 – 7+900
Wykonywanie nasypu w km 10+800
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550
Zabudowa w-wy mrozochronnej na DD-13 w km 1+550 – 1+670
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia ław fundamentowych – mobilizacja
MD-08a (km 9+000):
prace przygotowawcze do wykonania kolejnych elementów ścianki
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie oczepu na podporze 6L
P-10 (km ok. 10+050): nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ław fundamentowych na podporze nr 2 oraz montaż zbrojenia korpusu na podporze nr 1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S9P (etap I i II), betonowanie segmentu S7L (etap II) i S8L (etap I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-15a: głębienie i betonowanie ścian szczelinowych – barety B02 i B05 oraz sekcje P1 i P8
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): montaż zbrojenia ław fundamentowych, betonowanie ławy na podporze nr 1 (ława pod skrzydło) oraz nr 2,
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1LP, 2L, 3P i 4LP (etap II). Betonowanie poprzecznicy 2L. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych – wykonywanie styków na połączeniach konstrukcji stalowej, wykonywanie metalizacji i zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów
WS-18: montaż zbrojenia na podporach 2 i 1, betonowanie korpusu przyczółka na podporze 1L, betonowanie ławy fundamentowej 1P, betonowanie filarów na podporze 2P
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmencie nr 7
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie stropu tunelu – segment 2
KO-46, KO-41, KO-44, KO-45:
Wykonywanie i betonowanie ścian szczelinowych
OUD: Wykonanie w-wy podkładowej z chudego betonu pod budynek warsztatowy
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociągu w zakresie W4
Montaż kanalizacji sanitarnej – KD1, KT4
Roboty wyburzeniowe
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW1, GW2, G15, G23, G17.1, G16.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AI, AD, H5, At
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EnN12
odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica A w. Modlnica
Wzmocnienie podłoża za pomocą materaca – DD-01
Odhumusowywanie DD-01 w km 0+700 – 0+800
Wykonywanie korony robót ziemnych pod budynek nr 12 – OUD, DD-04, DD-05
Stabilizacja korony robót ziemnych DD-7 – km 0+000 do km 0+105
odc. II:
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+500 – 8+800, DD-19 km 1+700 – 1+800
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonywanie nasypu w km 1+450 – 1+550 drogi dojazdowej DD-13
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – 13+820 – 13+851
Wykonywanie geomateraca w km 10+040 – 10+145,
Wykoywanie wykopu w km 10+200 – 10+400, 7+250 – 7+900
Wykonywanie nasypu w km 10+800
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550
Wykop pod Tunel TS-14
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia ław fundamentowych
MD-08a (km 9+000):
pielęgnacja betonu ścianki od strony WG, prace żelbetowe oraz prace przygotowawcze do wykonania kolejnych elementów ścianki
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowani – kolejnego oczepu
P-10 (km ok. 10+050): nie prowadzono robót
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ław fundamentowych na podporach nr 2 i 3, betonowanie ławy na p. 3
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S8P (etap I i II), betonowanie segmentu S7L (etap I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Montaż zbrojenia na korpusie 13L, betonowanie korpusu 13L.
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): montaż zbrojenia ław fundamentowych
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 1LP, 2L, 3P i 4LP (etap II). Betonowanie poprzecznicy 2L. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych – wykonywanie styków na połączeniach konstrukcji stalowej
WS-18: montaż zbrojenia na podporach 2 i 1
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie stropu tunelu – segment 1
KO-46, KO-41, KO-44, KO-45:
Wykonywanie i betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociągu w zakresie W4
Montaż kanalizacji sanitarnej – KD1, KT4
Roboty wyburzeniowe
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW1, GW2, G15, G23, G17.1, G16.1
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AI, AD, H5, At
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EnN12
odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica A w. Modlnica
Wzmocnienie podłoża za pomocą materaca – DD-01
Odhumusowywanie DD-01 w km 0+700 – 0+800
Wykonywanie korony robót ziemnych pod budynek nr 12 – OUD, DD-04, DD-05
Stabilizacja korony robót ziemnych DD-7 – km 0+000 do km 0+105
odc. II:
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+500 – 8+800
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – 13+336-13+560
Wykonywanie geomateraca w km km 10+040 – 10+145,
Wykoywanie wykopu w km 10+200 – 10+400, 7+250 – 7+900
Wykonywanie nasypu w km 13+100 – 13+300
Wykonywanie nasypu DD-13 km 1+450 – 1+550
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia ław fundamentowych
MD-08a (km 9+000):
montaż zbrojenia ściany czołowej od strony wody górnej, betonowanie ściany czołowej WG
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie – filar 6L, poprzecznica 6P
P-10 (km ok. 10+050): prace żelbetowe, montaż zbrojenia i betonowanie ściany fundamentu w osi 1 i 2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ław fundamentowych
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S6L (etap I i II), betonowanie segmentu S7P (etap I i II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Montaż zbrojenia na przyczółku 13L oraz wykonanie szalu
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): montaż zbrojenia ław fundamentowych
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 2 i 3 (etap II). Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych – wykonywanie styków na połączeniach konstrukcji stalowej
WS-18: montaż zbrojenia na podporach 2 i 1, betonowanie filarów na podporze 2L
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie stropu tunelu – segment 1.
Wykop pod Tunel TS-14
KO-46, KO-41, KO-44, KO-45:
Wykonywanie i betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociągu w zakresie W4, W5
Montaż kanalizacji sanitarnej – KD1, KT4
Roboty wyburzeniowe
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW1, G15, G23
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej – KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AI, AD, H5, At
Wykonywanie robót w zakresie kolizji EnN7
odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka
DROGI odc. I:
Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+950 zabudowa w-wy mrozochronnej
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica A w. Modlnica
Wzmocnienie podłoża za pomocą materaca – DD-01
Odhumusowywanie DD-01 w km 0+700 – 0+800
Roboty ziemne (wykopy i nasypy): DD-04 i DD-05
odc. II:
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – km 10+040 – 10+145, 13+336-13+560
Wykonywanie nasypu w km 13+100 – 13+300
MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): montaż zbrojenia ław fundamentowych
MD-08a (km 9+000):
montaż zbrojenia ściany czołowej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie – filar 6L
P-10 (km ok. 10+050): prace żelbetowe, montaż zbrojenia i betonowanie ściany fundamentu w osi 1 i 2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): montaż zbrojenia ławy fundamentowej przyczółka w osi 1, betonowanie ławy fundamentowej oś 1
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów, betonowanie segmentu S5L (etap I i II), betonowanie segmentu S6P (etap I i II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Montaż zbrojenia na przyczółku 13L
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 2 i 3 (etap II). Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych podpora 4. Betonowanie poprzecznicy 2P (etap II)
WS-18: betonowanie korpusu 4P, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze 1P, betonowanie ławy na podporze 2L, betonowanie filarów na podporze 3L
TUNELE
i KONSTR. OPOROWE
TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie stropu tunelu – segment 3
KO-46, KO-41, KO-44, KO-45:
Wykonywanie i betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociągu w zakresie W4, W5
Montaż kanalizacji sanitarnej – KD1, KT4
Przewiert sterowany – ESN1
Roboty wyburzeniowe
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW2, GW3, G15, G23
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji kanalizacji sanitarnej – KS9
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB, AI, AD, H5
odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka
DROGI odc. I:

Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+850 wzmocnienie podłoża
Wykonywanie nasypu pod budynek warsztatowy na OUD i DD-07, stabilizacja podłoża gruntowego
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-04, DD-05

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – km 10+040 – 10+145
Wykonywanie nasypu w km 13+100 – 13+300
Wykop w km 13+550 – 13+650 oraz stabilizacja podłoża

MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): nie prowadzono robót w minionym tygodniu
MD-08a (km 9+000):
montaż zbrojenia ściany czołowej, betonowanie ściany czołowej od wody dolnej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie – filar 6P, oczep 3P
P-10 (km ok. 10+050): prace żelbetowe: zbrojenie ścianki fundamentu oś 1 i 2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S4P i S4L, S5L i S5P betonowanie segmentu S4L (etap II), betonowanie segmentu S5P (etap I i II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment. Montaż zbrojenia na przyczółku 13L. Iniekcja kabli sprężających ustorju nośnego – segmenty 1-3 (zakres częściowy).
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500):Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 2 i 3 (etap II). Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych na podporze nr 4.
WS-18: montaż zbrojenia korpusu 4P, montaż zbrojenia filarów na podporach 3L i 3P, betonowanie 2 słupów na podporze 3L
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu.
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W5
Montaż kanalizacji sanitarnej – KD1
Montaż KT5
Roboty wyburzeniowe

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW2, GW3, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN2, En7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB

odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka

DROGI odc. I:

Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+850 wzmocnienie podłoża
Wykonywanie nasypu pod budynek warsztatowy na OUD i DD-07, stabilizacja podłoża gruntowego
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-04, DD-05

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej
Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi – km 10+040 – 10+145
Wykonywanie nasypu w km 13+100 – 13+300

MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): nie prowadzono robót w minionym tygodniu
MD-08a (km 9+000):
montaż zbrojenia ściany czołowej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie – filar 6P, oczep 3L
P-10 (km ok. 10+050): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie fundamentów cz. pod skrzydłami – oś 1 i 2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S4P i S4L, S5L i S5P betonowanie segmentu S4L (etap I), betonowanie segmentu S4P (etap I i II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment (3 segment nitka lewa). Montaż zbrojenia na przyczółku 13L
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): Montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze 2 i 3 (etap II). Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych pomiędzy podporą 2 i 3 (nad torami kolejowymi)..
WS-18: montaż zbrojenia korpusu 4P, montaż zbrojenia filarów na podporach 3L i 3P, betonowanie 4 z 5 filarów na podporze 3P
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu.
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W5
Montaż kanalizacji sanitarnej – KD1
Montaż KT5
Roboty wyburzeniowe

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW2, GW3, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej TT2, TT6
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN2, En7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AB

odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka

DROGI odc. I:

Roboty drogowe w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 2+850 wzmocnienie podłoża, przygotowania do montażu wagi
Wykonywanie nasypu pod budynek warsztatowy na OUD
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-04, DD-05, DD-07

odc. II:

Wykonywanie warstwy mrozochronnej, stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie kolejnych warstw nasypu w śladzie trasy głównej

MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): zakończono wykonywanie kolumn DSM
MD-08a (km 9+000):
nie prowadzono robót w minionym tygodniu
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie poprzecznic oraz filarów – poprzecznica 5P, filar 6P
P-10 (km ok. 10+050): prace żelbetowe: zbrojenie i betonowanie fundamentów w osi 1 i 2 – część 2 i 3 (z 3)
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S3P i S3L, S4L i S4P betonowanie segmentu S3L (etap I i II), betonowanie segmentu S3P (etap II). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment (3 segment nitka prawa). Montaż zbrojenia na przyczółku 13L i 13P. Betonowanie korpusu przyczółka 13P. Doprężenia awanbeka.
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki gruntem rodzimym na podporze nr 3, montaż zbrojenia poprzecznic na podporze 4L i 4P oraz ścianki zaplecznej na podporze 4L. Betonowanie poprzecznic 4L i 4P. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych na podporze nr 3. Prace przygotowawcze do montażu belek nad linią kolejową.
WS-18: montaż zbrojenia korpusu 4P, ławy 1L, betonowanie ławy 1L, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3L, 3P, 4P, 4L. Wykonanie zasypki gruntem rodzimym na podporach 3 i 4.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu. Segment 9 betonowanie, montaż zbrojenia na kolejnych segmentach.
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W4 – wykonano przewiert pod ul. Na Popielówkę
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5.2 zamontowano wyposażenie w pompowni.
Montaż KT5
Roboty wyburzeniowe

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW3, G16, G15, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W10, W17
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN2
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AK1, Kt9, KS7

odc III:
Wyburzenia na ogródkach działkowych w pobliżu ul. Morcinka

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 3+286,
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-01,
Korytowanie łącznicy A w. Modlnica
Wykop oraz stabilizacja podłoża gruntowego w rejonie planowanego OUD, nasyp pod budynek warsztatowy
Wykonywanie wjazdu na budowę z ul. Na Popielówkę oraz drogi dojazdowej DD-09 z płyt betonowych
Zabudowa materaca w km 7+000 do 7+100

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonanie objazdu dla celów realizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Karola Wojtyły

MOSTY odc. II:
WD-07 (km 7+950): nie prowadzono robót
MD-08a (km 9+000):
nie prowadzono robót w minionym tygodniu
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie poprzecznicy na podporze 3P.
P-10 (km ok. 10+050): betonowanie w-wy podkładowej, rozpoczęto montaż zbrojenia ław fundamentowych w osi 1 i 2
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S3P i S3L, betonowanie segmentu S2L (etap II), betonowanie segmentu S3P (etap I). Wykonano sprężenie oraz nasunięto kolejny segment (2 segment zarówno nitka lewa i prawa)
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki gruntem rodzimym na podporze nr 3, montaż łożysk oraz wykonywanie podlewek pod łożyska na podporze 4, montaż zbrojenia poprzecznic na podporze 1L i 1P oraz 3L i 3P. Betonowanie poprzecznic 1L i 1P. Montaż prefabrykowanych dźwigarów blachownicowych na podporze nr 2 oraz 1
WS-18: montaż zbrojenia korpusu 4L i 4P, betonowanie korpusu 4L, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3L, 3P, 4P
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04 na segmentach 1, 2 i 3
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu. Segment 6 – betonowanie, montaż zbrojenia na kolejnych segmentach. Wykonywanie murów oporowych na segmencie nr 19
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W4 – wykonano przewiert pod ul. Na Popielówkę
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5.2 zamontowano wyposażenie w pompowni. W przyszłym tygodniu planowany rozruch.
Montaż KT5

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW3, G16, G15, G18
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W17
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej EN7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AK1, Kt9, KS7

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 3+286,
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-07
Korytowanie łącznicy A w. Modlnica
Wykop oraz stabilizacja podłoża gruntowego w rejonie planowanego OUD
Wykonywanie wjazdu na budowę z ul. Na Popielówkę oraz drogi dojazdowej DD-09 z płyt betonowych

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
7+200 – 8+900 wykonywanie nasypu w śladzie trasy głównej
Wykonanie bypassu na ul. Długiej
Wykonanie objazdu dla celów realizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Karola Wojtyły

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): nie prowadzono robót w minionym tygodniu
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia na podporach 1L (korpus przyczółka), montaż zbrojenia poprzecznicy na podporze nr 3.
Betonowanie ław fundamentowych 6P oraz 5L, betonowanie korpusu 1L.
P-10 (km ok. 10+050): wykonywanie kolumn DSM, betonowanie w-wy podkładowej, rozpoczęto montaż zbrojenia ław fundamentowych
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w mionionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Montaż zbrojenia segmentów S2P i S2L, betonowanie segmentu S2L (etap I), betonowanie segmentu S2P (etap II)
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie zasypki fruntem rodizmym na podporze nr 3, montaż łożysk oraz wykonywanie podlewek pod łożyska na podporach 1, 3 i 4, montaż zbrojenia poprzecznic na podporze 2L i 2P, montaż zbrojenia ścianki zaplecznej na podporze 4P, montaż zbrojenia skrzydełka przyczółka na podporze 1L. Betonowanie poprzecznic 2L i 2P oraz ścianki zaplecznej na podporze 4P.
WS-18: montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze nr 3, montaz zbrojenia korpusu 4L, betonowanie ławy 3P, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3L
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu. Segment 11 betonowanie, Segment montaż zbrojenia. Mury oporowe segment 19
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociągu w zakresie W1, W4 – wykonano przewiert pod ul. Na Popielówkę
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5.2 zamontowano wyposażenie w pompowni. W przyszłym tygodniu planowany rozruch.
Montaż KT5

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW4, GW6, G16, G15
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W17
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej EN12, EN7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AK1, Kt9, KS7

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 3+286,
Odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-07
Stabilizacja podłoża łącznica A w. Modlnica
Zabudowa w-wy mrozoochronnej na łącznicy D w. Modlnica
Budowa nasypu DD-09c wraz z wykonywaniem stabilizacji
Odhumusowywanie w rejonie planowanego OUD

odc. II:

Wykop od km ok. 10+650 (od WD-11) na wschód do km 10+750
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: montaż zbrojenia na podporach 1L (korpus przyczółka), betonowanie poprzecznicy na podporze nr 4
P-10 (km ok. 10+050): wykonywanie kolumn DSM, betonowanie w-wy podkładowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w mionionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Nasuwanie podłużne segmentów S1L i S1P, montaż zbrojenia segmentów S2P i S2L, betonowanie segmentu S2P (etap I)
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: wykonywanie izolacji cienkiej
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3,montaż łożysk oraz wykonywanie podlewek pod łożyska
WS-18: montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze nr 3 i 4, montaz zbrojenia korpusu 4L, betonowanie ławy 4P, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3L
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu.
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociąguj w zakresie W3
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5
Montaż KT5

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej GW4, GW6, G16, G15
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10, W17
Montaż instalacji teletechnicznej TT2
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej EN12, EN7
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500, AK1, Kt9

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna km 2+651 do 3+286, odhumusowywanie dróg dojazdowych DD-01, DD-02, DD-03
Stabilizacja podłoża łącznica A w. Modlnica
Zabudowa w-wy mrozoochronnej na łącznicach C i D w. Modlnica
Budowa nasypu DD-09c wraz z wykonywaniem stabilizacji

odc. II:

Wykop od km ok. 10+650 (od WD-11) na wschód do km 10+750
Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie trasy głównej km 8+000 – 8+200, 10+785 – 11+054
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): konstrukcji podatnej z blach falistych, malowanie konstrukcji
WS-08 (km 9+000): race żelbetowe: montaż zbrojenia na podporach 1L (korpus przyczółka);
P-10 (km ok. 10+050): wykonywanie kolumn DSM, betonowanie w-wy podkładowej
WD-11 (km ok. 10+600 w ciągu ul. B4): w mionionym tygodniu nie wykonywano robót
MD-12 (km 11+000 – 11+600): Naciąganie kabli sprężających na segmentach S1P i S1L, prace przygotowawcze do rozpoczęcia nasuwania podłużnego, montaż zbrojenia segmentów S2P i S2L, montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze nr 13, betonowanie ławy 13L
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: montaż zbrojenia ławy fundamentowej, betonowanie ław fundamentowych
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 3, betonowanie ciosów podłożyskowych (wszystkie podpory), montaż łożysk oraz wykonywanie podlewek pod łożyska (podpora nr 2)
WS-18: montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze nr 3 i 4, betonowanie ławy 3L, wykonywanie izolacji cienkiej na podporze nr 4P
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04, głębienie ścian szczelinowych, wykonywanie przeslony filtracyjnej od strony wschodniej (sektor 15)
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie kolejnego segmentu.
Wykonywanie wykopu podstropowego – pod segmentem nr 19
BRANŻE odc. I:

Montaż wodociąguj w zakresie W3
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3, KS5
Montaż KT5

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G14, G16
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W10.1, W17
Montaż instalacji teletechnicznej KT9, TT10, TT6, TT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III, przepięcie linii energetycznej SN pomiędyz ul. B4 i ul. Warszawską
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły/ul. Długiej, AK1, AB1.7-AB.1.7.1

DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna
Stabilizacja podłoża łącznica A w. Modlnica
Zabudowa w-wy mrozoochronnej na łącznicach C i D w. Modlnica

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Roboty ziemne (wykopy) w rejonie 7+150 do 8+200 – trasa główna, od km 10+200 do 10+750
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): betonowanie ścianki oczepu w osi L i P, przygotowanie powierzchni betonu do wykonania izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 5, 3 oraz 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 3, 4 i 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego – S1L, S1P, S2P, S2L, betonowanie segmentu S1L – I etap
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): wykop, betonowanie w-wy podkładowej
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu słupów na podporze nr 2 i 3, montaż zbrojenia korpusu 4L oraz ścianki zaplecznej 1P, betonowanie oczepów 2P i 3L
WS-18: wykop, skuwanie głowic pali, betonowanie w-wy podkładowej na podporze 3
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie segmentu nr 13
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociąguj w zakresie W3
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G14
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej KT9, TT10, TT6, TT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej En5, ESN-6, En12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły/ul. Długiej, AK1
DROGI odc. I:

Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – trasa główna
Stabilizacja podłoża łącznica A w. Modlnica
Zabudowa w-wy mrozoochronnej na łącznicach C i D w. Modlnica

odc. II:

Wykonywanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Roboty ziemne (wykopy) w rejonie 7+150 do 8+200 – trasa główna, od km 10+200 do 10+750
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce

MOSTY odc. II:
MD-08a (km 9+000): betonowanie ścianki oczepu w osi L i P, przygotowanie powierzchni betonu do wykonania izolacji cienkiej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 5, 3 oraz 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 3, 4 i 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego – S1L, S1P, S2P, S2L, betonowanie segmentu S1L – I etap
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): wykop, betonowanie w-wy podkładowej
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu słupów na podporze nr 2 i 3, montaż zbrojenia korpusu 4L oraz ścianki zaplecznej 1P, betonowanie oczepów 2P i 3L
WS-18: wykop, skuwanie głowic pali, betonowanie w-wy podkładowej na podporze 3
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach, betonowanie segmentu nr 13
BRANŻE odc. I:
Montaż wodociąguj w zakresie W3
Montaż kanalizacji sanitarnej – KS3odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G14
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W10
Montaż instalacji teletechnicznej KT9, TT10, TT6, TT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej En5, ESN-6, En12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły/ul. Długiej, AK1
DROGI odc. I:
Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica A, trasa główna
Zakończono wykonywanie nasypu na łącznicy C i D
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Zakończono wzmocnienie podłoża (geomaterac) w rejonie km 7+000
odc. II:
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Roboty ziemne (wykopy) w rejonie 7+150 do 8+200 – trasa główna, od km 10+200 do 10+750
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000): betonowanie fundamentów (L i P)
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 2 oraz 5, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego – 1L i 1P, betonowanie segmentu S1P
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej): w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia oczepu słupów na podporze nr 2 i 3, betonowanie oczepów filarow 3P i 2L
WS-18: wykop, skuwanie głowic pali, betonowanie w-wy podkładowej na podporze 2L
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych segmentach – 15 i 13
BRANŻE odc. I:
Przebudowa kolizji wodociągowej w zakresie W5
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G13, G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowych w zakresie W15, W-18, W-17
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Kontynuacja montażu KT7, KT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6, En12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Roboty ziemne w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica A, trasa główna
Zakończono wykonywanie nasypu na łącznicy C i D
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Zakończono wzmocnienie podłoża (geomaterac) w rejonie km 7+000
odc. II:
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15 i DD-12
Roboty ziemne (wykopy) w rejonie 7+150 do 8+200 – trasa główna, od km 10+200 do 10+750
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Wykonywanie nasypu i stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000):
montaż zbrojenia fundamentów
WS-08 (km 9+000):
prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 2 oraz 5, betonowanie ławy na podporze 3 i 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600):
montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego – 1L i 1P
P-12:
w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13:
w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WD-16 (13+200 w ciągu ul. Piastowskiej):
w minionym tygodniu rozpoczęto i zakończono wykonanie posadowienia w postaci 29 szt. pali CFA
WS-17 (km 13+400 – 13+500):
prace żelbetowe: montaż zbrojenia ścianki zaplecznej przyczółka 1P, montaż zbrojenia oczepu słupów na podporze nr 2 i 3, betonowanie słupów na podporze nr 3
WS-18:
w minionym tygodniu nie wykonywano robót – oczekiwanie na osiągnięcie przez pale odpowiedniej wytrzymałości celem wykonania badań statycznych i dynamicznych
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Głębienie ścian szczelinowych rampy wschodniej
Wykonanie tymczasowej kładki technologicznej przez rz. Prądnik
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych sektorach, betonowanie stropu segmentu 16 – ok. 1100 m3
BRANŻE odc. I:
Przebudowa kolizji wodociagowej w zakresie W5
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G13, G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W15, W-18, W-17
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Konytnuacja montażu KT7, KT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6, En12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I i III
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowywania w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica D, odhumusowywanie w śladzie trasy głównej
Wzmocnienie podłoża na łącznicy D w. Modlnica
Wymiana gruntu w rejonie ul. Dożynkowej
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-13
Wykonywanie wzmocnienia podłoża i wykonywanie nasypu na DD-9
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożne
odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-15
Wymiana gruntu w rejonie 7+600 – trasa główna
Wzmocnienie podłoża – geomaterac 8+200 – 9+028
Budowa nasypu w śladzie trasy głównej km 8+200 – 9+028
Stabilizacja podłoża gruntowego – łącznica D w. Węgrzce
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000): betonowanie w-wy podkładowej
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupów na podporze nr 2 oraz 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5 oraz montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze 6
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż deskowania zewnętrznego wytwórni segmentów mostu MD-12, rozpoczęto montaż zbrojenia segmentu ustroju nośnego, wykop i betonowanie w-wy podkładowej na podporze 13, skuwanie głowic pali
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka 4P, montaż zbrojenia słupów na podporze nr 3, betonowanie słupów na podporze nr 3
WS-18: zakończenie wykonywania pali fundamentowych na podporze nr 1 (wykonano wszystkie pale na obiekcie), wykop oraz betonowanie w-wy podkładowej na podporach 3 i 4
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Głębienie ścian szczelinowych rampy wschodniej
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych sektorach, betonowanie stropu segmentu 18 – ok. 750 m3
BRANŻE odc. I:
Przebudowa kolizji wodociagowej w zakresie W5
odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G13, G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W15, W-18, W-17
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Konytnuacja montażu KT7, KT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6, En5; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowywania w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica D, odhumusowywanie w śladzie trasy głównej
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod trasą główną w rejonie km 6+800
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonywanie wzmocnienia podłoża i wykonywanie nasypu na DD-9
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożneodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykonywanie platformy roboczej dla wykonania kolumn żwirowych w rejonie km 9+000
Wymiana gruntu w rejonie 7+600 – trasa główna
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000): wykop pod wykonanie ław fundamentowych, zabezpieczenie ścian wykopu
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupa na podporze nr 2 oraz 4, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5, wykonywanie badań dynamicznych na podporze nr 5
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż awanbeka oraz deskowania zewnętrznego wytwórni segmentów mostu MD-12
P-12: w minionym tygodniu nie wykonywano robót , badanie ciągłości pali
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót, badanie ciągłości pali
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia korpusu przyczółka 4P, montaż zbrojenia słupów na podporze nr 3, wykonanie izolacji na podporze nr 2, 3 i 4, zasypka gruntem rodzimym na p2,
WS-18: wykonywanie pali fundamentowych na podporze nr 2
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Głębienie ścian szczelinowych rampy wschodniej
TS-14:
Prace żelbetowe: skuwanie ścian szczelinowych, prace przygotowawcze, montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych sektorach, betonowanie stropu segmentu 12 – 10000 m3
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G13 G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W15, W-18, W-17
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Konytnuacja montażu KT7, KT8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej ESN-6, En5; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowywania w rejonie w. Modlnica (strona wschodnia) – łącznica D
Wykonanie platform roboczych dla wykonywania tunelu TS-04
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod trasą główną w rejonie km 6+800
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonywanie wzmocnienia podłoża i wykonywanie nasypu na DD-9
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożneodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykonywanie platformy roboczej dla wykonania kolumn żwirowych w rejonie km 9+000
Wymiana gruntu w rejonie 7+600 – trasa główna
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych oraz dojazdu dla realizacji obiektu: WS-18 podpora 2 i 1
MD-08a (km 9+000): wykop pod wykonanie ław fundamentowych
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie słupa na podporze nr 2, montaż zbrojenia słupów na podporach 2, 4 i 5, wykonywanie badań statycznych na podporze 6 oraz 7
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż awanbeka oraz deskowania zewnętrznego wytwórni segmentów mostu MD-12, wznowienie i zakończenie wykonywania pali fundamentowych na podporze 13
P-12: skucie głowic pali
P-13: w minionym tygodniu nie wykonywano robót
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia ławy fundamentowej przyczółka 4L, montaż zbrojenia słupów na podporze nr 3, betonowanie ławy fundamentowej 4L oraz 2 słupów na podporze nr 3P, wykonanie izolacji na podporze nr 2, zasypka gruntem rodzimym,
WS-18: mobilizacja sprzętu na podpory 1 i 2 znajdujące się po drugiej stronie linii kolejowej, planowane wznowienie wykonywania pali fundamentowych na 10.05.2021 r.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Rozpoczęcie głębienia ścian szczelinowychTS-14:
Prace żelbetowe: montaż zbrojenia stropu tunelu na kolejnych sektorach.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G12, G14 oraz kolizji G20
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W15, W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1, KS-6, KD-2
Konytnuacja montażu KT7, KT8
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: EN-12; Wykonywanie zasilania do placu budowy ZRID I
Wykonywanie kanalizacji deszczowej (AN) DN1500 – w rejonie ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050 (wschodni portal tunelu TS-04)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożne
odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykonanie wzmocnienia podłoża w postaci pionowego drenażu – km 8+900 na zachód
Wykonywanie platformy roboczej dla wykonania kolumn żwirowych w rejonie km 9+000
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu: WS-18 (obiekt zlokalizowany w km 13+700) podpora 2 (łącznie podpór 4)
WS-08 (km 9+000): prace żelbetowe: betonowanie ławy na podporze 3, montaż zbrojenia słupów na podporach 2 i 4, wykonywanie badań statycznych na podporze 6. Łącznie do wykonanie 14 podpór (7×2).
MD-12 (km 11+000 – 11+600): montaż awanbeka oraz deskowania wytwórni segmentów mostu MD-12
WS-17 (km 13+400 – 13+500): prace żelbetowe: montaż zbrojenia ławy fundamentowej przyczółka 4P oraz 4L, betonowanie ławy fundamentowej 3L oraz korpusu 1P, wykonanie izolacji na podporze nr 2, zasypka gruntem rodzimym. Łącznie do wykonania 8 podpór (4×2)
TUNELE TS-04 (km 6+067 – km 6+720):
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Trwa mobilizacja sprzętu – od 04.05.2021 planowane głębienie ścian szczelinowych tunelu..
TS-14 (km 11+836 – km 12+332)
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 2 i 3. Zabetonowano ok. 800 m3 stropu tunelu TS-14 – segment 17.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400
Wykonywanie kanalizacji deszczowej DN1500 w rejonie ul. Piastowskiej i ul. Karola Wojtyły
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050 (wschodni portal tunelu TS-04)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożneodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykonanie wzmocnienia podłoża w postaci pionowego drenażu – km 8+900 na zachód
Wykonywanie platformy roboczej dla wykonania kolumn żwirowych w rejonie km 9+000
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu: WS-18 – planowane rozpoczęcia palowania 26.04.2021 r.
WS-08: prace żelbetowe: betonowanie ławy na podporach 4L, montaż zbrojenia ławy na podporze 4P, wykonywanie badań statycznych na podporze 3
MD-12: prace żelbetowe: montaż zbrojenia oraz betonowanie ścian wytwórni segmentów mostu MD-12 oraz tymczasowej podpory pomiędzy przyczółkiem a wytwórnią
WS-17: prace żelbetowe: montaż zbrojenia na korpusie przyczółka 1P, montaż zbrojenia słupów na podporach 2P, montaż zbrojenia na ławie fundamentowej podpory 3P i 4L zabetonowanie kolejnych 2 słupów na podporze 2P, betonowanie ławy fundamentowej 3P.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04
Trwa mobilizacja sprzętu.TS-14:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 2 i 3. Zabetonowano ok. 800 m3 stropu tunelu TS-14.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożne
odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Wykop pod wymianę gruntu na trasie głównej na odcinkach od potoku Bibiczanka na zachód (km 9+000) oraz na zachód od ul. Dożynkowej (km 7+900) – zakończono
Rozpoczęcie wzmocnienia podłoża od km 9+000 na zachód w postaci kolumn żwirowych
Wyrównanie terenu po robotach mostowych w rejonie mostu MD-12
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu MD-08a, WS-18, P-10
MD-08a: wykonano 28 pali fundamentowych CFA – zakończono palowanie
WS-08: prace żelbetowe: betonowanie ławy na podporach 5P, 1L, montaż zbrojenia ławy na podporze 4L.
MD-12: Wykonywanie pali Franki NG na podporze nr 13, prace żelbetowe: montaż zbrojenia fundamentów wytwórni segmentów mostu MD-12
WS-17: prace żelbetowe: montaż zbrojenia na korpusie przyczółka 1P, montaż zbrojenia słupów na podporach 2P, montaż zbrojenia na ławie fundamentowej podpory 3P zabetonowanie pierwszych 2 słupów na podporze 2P.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04 na sektorze 15
Trwa mobilizacja sprzętu.
TS-14:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 1 (km 12+300, sektor skrajny od strony w. Batowice). Zakończono wykonywanie w-wy podkładowej na sektorze 1, rozpoczęto betonowanie w-wy podkładowej na sektorze 2. Skuwanie ścian szczelinowych i prace przygotowawcze na sektorach 3 i 4.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
Zabudowa w-wy mrozochronnej na drodze dojazdowej DD-12
Wykonanie wykopów pod rowy przydrożneodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD11 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Prace żelbetowe – przepust P9
Wykop pod wymianę gruntu na trasie głównej na odcinkach od potoku Bibiczanka na zachód (km 9+000) oraz na zachód od ul. Dożynkowej (km 7+900)
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w postaci bypassu o nawierzchni bitumicznej – ul.Dożynkowa
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu MD-08a, WS-18, P-10
MD-08a: prace przygotowawcze, ustawienie palownicy – pierwsze wiercenia planowane od 12.04.2021 r.
WS-08: wykonywanie pali TVB na podporze nr 7, prace żelbetowe: betonowanie ławy na podporach 1P i 2P, montaż zbrojenia ławy na podporze 5P, skuwanie głowic pali na podporze nr 3. Wykonanie statycznych i dynamicznych badań nośności pali na obiekcie WS-08.
WD-11: wykop
MD-12: Wykonywanie pali Franki NG na podporze nr 13, prace żelbetowe: zbrojenie korpusu przyczółka 1L, montaż zbrojenia fundamentów wytwórni segmentów mostu MD-12, betonowanie korpusu na przyczółku 1L.
WS-17: wykop na podporach 3 i 4, odkrycie kolumn DSM i betonowanie w-wy podkładowej na podporach 3 i 4, prace żelbetowe: montaż zbrojenia na korpusie przyczółka 1P, montaż zbrojenia słupów na podporach 2L i 2P, zabetonowanie kolejnych 2 słupów na podporze 2L.
TUNELE TS-04:
Wykonywanie platformy roboczej pod wykonanie ścian szczelinowych tunelu TS-04
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04 na sektorze 15
Trwa mobilizacja sprzętu.TS-14:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 1 (km 12+300, sektor skrajny od strony w. Batowice). Zakończono wykonywanie w-wy podkładowej na sektorze 1, rozpoczęto betonowanie w-wy podkładowej na sektorze 2. Skuwanie ścian szczelinowych i prace przygotowawcze na sektorach 3 i 4.
Demontaż zbiorników na zawiesinę bentonitową.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400

DROGI

odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12

odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Prace przygotowawcze oraz żelbetowe – przepust P9
Wykop pod wymianę gruntu na trasie głównej na odcinkach od potoku Bibiczanka na zachód (km 9+000) oraz na zachód od ul. Dożynkowej (km 7+900)
Zabudowa w-wy mrozoochronnej drogi DD-12 oraz bypassu dla tymczasowej organizacji ruchu – ul. Dożynkowa

MOSTY

odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu MD-08a, WS-18, P-10
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór: korpus podpory 1L, filary podpór 12P, betonowanie: filar 12P, wykonywanie izolacji oczepów i zasypywanie oczepów gruntem rodzimym), Wykonywanie pali fundamentowych na podporze nr 13 (możliwe dopiero po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na ul. Krakowskiej, podpora 13 to ostatnia podpora mostu MD-12, na której pozostały do wykonania pal fundamentowe
Wykonywanie pali fundamentowych TVB obiektu WS-08 (podpora nr 7 – ostatnia podpora do zapalowania), betonowanie w-wy podkładowej podpory 4 (WS-08)
Wykonywanie zbrojenia ławy podpór 1L i 2P
Wykop w rejonie obiektu WD-16 (ul. Piastowska), WD-11 (ul. B4)

TUNELE

odc I:
Betonowanie murków prowadzących tunelu TS-04odc. II:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, wykonywanie zbrojenia stropu tunelu na sektorze 1 (km 12+300, sektor skrajny od strony w. Batowice). Zakończono wykonywanie w-wy podkładowej na sektorze 1, rozpoczęto betonowanie w-wy podkładowej na sektorze 2. Skuwanie ścian szczelinowych i prace przygotowawcze na sektorach 3 i 4.

BRANŻE

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia G14 oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KS-7.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Układanie kabla światłowodowego na gazociągu DN400

DROGI

odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12

odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Uciąglenie przejazdu pomiędzy DD-13 i DD-11 w obrębie przepustu P11 (droga od ul. B4 w kierunku ul. Warszawskiej)
Prace przygotowawcze oraz żelbetowe – przepust P9

MOSTY

odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08 (podpora nr 7), MD-08a, WS-18 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór: korpus podpory 1P, filary podpór 12L, 12P, betonowanie: filar 12L, korpus przyczółka 1P, wykonywanie izolacji oczepów i zasypywanie oczepów gruntem rodzimym)
Wykonywanie pali fundamentowych TVB obiektu WS-08 (podpora nr 7 – ostatnia podpora do zapalowania), betonowanie w-wy podkładowej podpory 6 (WS-08), skuwanie głowic pali na podporze nr 1.
Wykonywanie zbrojenia ławy podpór 1L i 2L, zbrojenie filarów; betonowanie ławy fundamentowej na podporze nr 2L.
Wykop w rejonie obiektu WD-16 (ul. Piastowska), WD-11 (ul. B4)

TUNELE

odc. II:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, betonowanie warstwy podkładowej na sektorze nr 1

BRANŻE

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11

DROGI

odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12

odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22 (od linii kolejowej nr 8 do ul. Morcinka) – kontynuacja
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Uciąglenie przejazdu pomiędzy DD-13 i DD-11 w obrębie przepustu P11 (droga od ul. B4 w kierunku ul. Warszawskiej)

MOSTY

odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór: oczep podpory 1L, filary podpór 11P, 10L, betonowanie: filar 11P, wykonywanie izolacji oczepów i zasypywanie oczepów gruntem rodzimym)
Wykonywanie pali fundamentowych TVB obiektu WS-08 (podpora nr 3), betonowanie w-wy podkładowej podpory 1 (WS-08), skuwanie głowic pali na podporze nr 2.
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod podporę nr 4 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM (w minionym tygodniu zakończono wykonywanie kolumn DSM), wykonywanie zbrojenia na podporach: 1L, 1P, 2L, 2P; betonowanie ławy fundamentowej na podporze nr 1P oraz 2P.

TUNELE

odc. II:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14, stabilizacja podłoża oraz betonowanie warstwy podkładowej na sektorze nr 1

BRANŻE

odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11

DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050
Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci geomateraca pod drogę dojazdową DD-12
odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Zakończenie wykonywania przepustu rurowego P11 pod drogą dojazdową
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektów WS-08, WS-17 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór, betonowanie:oczep podpory nr 1P, wykonywanie izolacji oczepów)
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 4), betonowanie w-wy podkładowej podpory 2 (WS-08)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod podporę nr 3 i 4 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM, rozpoczęcie zbrojenia ławy fundamentowej podpory 1P, betonowanie w-wy podkładowej na podporze nr 2L i 2P.
TUNELE odc. II:
Wykonywanie platformy roboczej dla celów wykonania stropu tunelu TS-14.
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. I:
Kontynuacja wycinki drzew i krzewów
Kontynuacja odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Kontynuacja wykonywania przepustu rurowego P11 pod drogą dojazdową
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektów WS-08, WS-17 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór, betonowanie:oczep podpory nr 9P, wykonywanie izolacji oczepów
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 5)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod podporę nr 2 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (w okresie raportowania zakończono wykonywanie ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
TYDZIEŃ ROBÓT NR 33
Okres: 22.02 – 28.02.2021 r.
DROGI odc. I:
Rozpoczęcie wycinki drzew i krzewów
Ropoczęcie odhumusowania pod platformy robocze na wschodnim portalu tunelu TS-04
Wykonanie platform roboczych dla wzmocnień podłoża na trasie głównej w zakresie km 6+870 – 7+050odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Wykonanie stabilizacji podłoża i nasypów w zakresie drogi dojazdowej DD15 i DD15b
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Zakończenie odhumusowania w zakresie Trasy Głównej od km 12+700 w stronę ul. Piastowskiej
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Wykop w zakresie trasy głównej od przepustu P-10 (km 10+000) w kierunku ul. B4 (km 10+600)
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu: Bypass ul. Krakowskiej
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektów WS-08, P10, WS-17 oraz kontynuacja wykonywania platformy pod wytwórnie segmentów ustroju nośnego MD-12
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór nr 8L, 9L i 9P, betonowanie: ława fundamentowa podpora nr 11P, betonowanie filara podpory 2P, 8L)
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 2, zakończono palowanie na podporze nr 1)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 95% ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. I:
Rozpoczęcie wycinki drzew i krzewów
Wytyczenie pasa drogowegoodc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Kontynuacja wykonania stabilizacji podłoża i nasypów drogi dojazdowej DD12 i DD-15
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Kontynuacja odhumusowania Trasy Głównej od km 12+700 w stronę ul. Piastowskiej
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Wykop w zakresie trasy głównej od przepustu P-10 w kierunku ul. B4
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektów WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie podpór nr 12L, 12P, betonowanie ława fundamentowa podpora nr 11L, 10P, betonowanie filara podpory 2L, 2P, 8P)
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 1)
Wykonywanie wzmocnienia podłoża pod przyczółek nr 1 wiaduktu WS-17 w postaci kolumn DSM
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 83,5 % ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji: G-14, G-18, G-21 i G-22.
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: WN-110, ESN-5, PKP Energetyka;
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji energetycznej: ESN-3; ESN-4; ENN-6.1
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Kontynuacja wykonania stabilizacji podłoża i nasypów drogi dojazdowej DD12 i DD-15
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Kontynuacja odhumusowania Trasy Głównej od km 12+700 w stronę ul. Piastowskiej
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętychodc. I:
Rozpoczęcie wycinki drzew i krzewów w zakresie ZRID – Cz.1.
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie, podpory nr 3L, 3P, betonowanie 2x ława fundamentowa podpora nr 9, betonowanie filara podpory 6L i 6P), palowanie (podpora nr 1)
Wykonywanie pali fundamentowych obiektu WS-08 (podpora nr 1)
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 70% ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Montaż nowego słupa dla linii energetycznej 100kV, wymiana linek i montaż izolatorów
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
Kontynuacja rozbiórki budynków nr 28 i 20
DROGI odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Kontynuacja wykonania stabilizacji podłoża i nasypów drogi dojazdowej DD12 i DD-15
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Kontynuacja odhumusowania Trasy Głównej od km 12+700 w stronę ul. Piastowskiej
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie, podpory nr 3L, 3P, betonowanie 2x ława fundamentowa podpora nr 9, betonowanie filara podpory 6L i 6P), palowanie (podpora nr 1)
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 70% ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Montaż nowego słupa dla linii energetycznej 100kV, wymiana linek i montaż izolatorów
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
Kontynuacja rozbiórki budynków nr 28 i 20
DROGI odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Odhumusowywanie oraz stabilizacja podłoża drogi dojazdowej DD22
Kontynuacja wykonania stabilizacji podłoża i nasypów drogi dojazdowej DD12 i DD-15
Odhumusowanie w zakresie Trasy Głównej S-52 od km 8+000 do 9+000 w rejonie obiektu WS-08
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Rozbiórka płyt z drogi technologicznej DD-13 pomiędzy ul. B4 a mostem MD-12.
Wykonanie bypassów dla ul. Krakowskiej i ul. B4 w celu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (zbrojenie, podpory nr 7L, 7P, 6L i 6P, betonowanie 2x ława fundamentowa podpora nr 3, betonowanie filara podpory 7L i 7P), palowanie (podpora nr 1)
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych (dotychczas zabetonowano około 60% ścian szczelinowych tunelu TS-14)
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Montaż nowego słupa dla linii energetycznej 100kV, wymiana linek i montaż izolatorów
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. II:
Kontynuacja zabudowy w-wy mrozoochronnej drogi DD15 i DD12
Stabilizacja podłoża DD22
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-08, P10, WS-17
Zbrojenie i betonowanie podpór mostu MD-12 (2x ława fundamentowa podpora nr 6, betonowanie filara podpory 5P i 4L), palowanie (podpora nr 1)
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. II:
Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD15 i DD12
Stabilizacja podłoża DD22
Zabudowa warstwy mrozoochronnej na DD15b
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WD-08
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-17
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głebienie i betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Rozpoczęcie Robót w zakresie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PSG w obrębie kolizji G20 (ul. B4), G21 (ul. Długa), oraz kolizji G22 (ul. Karola Wojtyły).
Kontynuacja przebudowy kolizji wodociagowych w zakresie W17 i W-18
Kontynuacja przebudowy instalacji gazowej średniego i niskiego ciśnienia w zakresie kolizji G19, G21, G22
Kontynuacja przebudowy kolizji sanitarnej w zakresie KS-7 oraz KT-6 i KT-8
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-8 i TT8a
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej: TT-11
DROGI odc. II:
Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD1
2Kontynuacja wymiany gruntu na DD12
Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD15
Zakończenie wymiany gruntu na DD15
Stabilizacja podłoża DD22
Kontynuacja hałdowania materiału pozyskanego z wykopu na działkach wynajętych
Kontynuacja przyjmowania pospółki wraz z jej hałdowaniem na dzierżawione działki
Kontynuacja przyjmowania materiału dla wykonania warstwy mrozoochronnej
MOSTY odc. II:
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WD-08
Kontynuacja przygotowywania platform roboczych dla realizacji obiektu WS-17
TUNELE odc. II:
Wykop wstępny, głębienie i betonowanie ścian szczelinowych
DROGI odc. II:
Prace porządkowe, utrzymanie terenu budowy
odwóz humusu, hałdowanie materiałów
MOSTY odc. II:
Prace porządkowe, utrzymanie terenu budowy
TUNELE odc. II:
Prace porządkowe, utrzymanie terenu budowy
BRANŻE odc. II:
Prace porządkowe, utrzymanie terenu budowy
DROGI odc. II:
Stabilizacja podłoża na DD-19 – kontynuacja
Kontynuacja odhumusowywania i wykopu na drodze DD-22
Układanie w-wy mrozoochronnej na DD-11 oraz stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY odc. II:
Wykonywanie pali fundamentowych mostu MD-12, wylewanie chudego betonu (podpora 3), zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej podpór mostu, zbrojenie filarów
Wykonywanie platform na WS-17, WS-08 i MD-08a
TUNELE odc. II:
Roboty ziemne w rejonie tunelu TS-14, Wykonywanie platform roboczych dla wykonania tunelu TS-14, Wykonywanie murków prowadzących dla celów wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej SN4, SN-6
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10.
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT-5, TT-7
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT6, TT-8
Przebudowa kolizji wodociagowych W10,W10.1,W10.2
Przebudowa kolizji sanitarnej KT6, KS7, KT8
Przebudowa kanalizacji deszczowych KD2
kontynuacja rozbiórki budynków
Wykonany przewiert w zakresie przebudowy kolizji gazowej G-19
Wykonany bypass w zakresie przebudowy kolizji gazowej G-22
DROGI odc. II:
Stabilizacja podłoża na DD-19 – kontynuacja
Kontynuacja odhumusowywania i wykopu na drodze DD-22
Układanie w-wy mrozoochronnej na DD-11 oraz stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY odc. II:
Wykonywanie pali fundamentowych mostu MD-12 (podpora nr 2), skuwanie głowic pali, wylewanie chudego betonu (podpora 3), zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej podpór mostu, zbrojenie filarów – podpora nr 4, 5, 7, betonowanie filarów podpory 5L
Wykonywanie platform na WS-17, WS-08 i MD-08a
TUNELE odc. II:
Roboty ziemne w rejonie tunelu TS-14, Wykonywanie platform roboczych dla wykonania tunelu TS-14, Wykonywanie murków prowadzących dla celów wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej SN4, SN-6
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej: ESN-6 i EN10.
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT-5, TT-7
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT6, TT-8
Przebudowa kolizji wodociagowych W10,W10.1,W10.2
Przebudowa kolizji sanitarnej KT6, KS7, KT8
Przebudowa kanalizacji deszczowych KD2
kontynuacja rozbiórki budynków
Wykonany przewiert w zakresie przebudowy kolizji gazowej G-19
Wykonany bypass w zakresie przebudowy kolizji gazowej G-22

 

Plan na kolejny tydzień:

 • Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
 • Kontynuacja stabilizacji drogi DD12
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD15
 • Kontynuacja zabudowy warstwy mrozoochronnej drogi DD15b
 • Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD19
 • Kontynuacja zabudowy warstwy mrozoochronnej drogi DD19
 • Kontynuacja rozbiórki budynków
 • Kontynuacja wykopu otwartego dla platformy TS14
 • Przygotowywanie platform roboczych dla MD-08a, WS-08, WS-17
 • Kontynuacja odhumusowywania DD22
 • Zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych oraz filarów mostu MD-12
DROGI odc. II:
Wykonywanie platform dla posadowienia obiektu MD-12 (podpora 1)
Stabilizacja podłoża na DD-19 – kontynuacja
Kontynuacja odhumusowywania i wykopu na drodze DD-22
Układanie w-wy mrozoochronnej na DD-11 oraz stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY odc. II:
Wykonywanie pali fundamentowych mostu MD-12 (podpora nr 2), skuwanie głowic pali, wylewanie chudego betonu, zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej podpór mostu, zbrojenie filarów – podpora nr 5
Wykonywanie platform na WS-17
TUNELE odc. II:
Roboty ziemne w rejonie tunelu TS-14, Wykonywanie platform roboczych dla wykonania tunelu TS-14, Wykonywanie murków prowadzących dla celów wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej SN4, SN-6
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT-5, TT-7
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT6, TT-8
Przebudowa kolizji wodociagowych W10,W10.1,W10.2
Przebudowa kolizji sanitarnej KT6, KS7, KT8
Przebudowa kanalizacji deszczowych KD2

 

Planowane roboty na kolejny tydzień:

 • Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
 • Kontynuacja stabilizacji drogi DD12
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD15
 • Kontynuacja zabudowy warstwy mrozoochronnej drogi DD15b
 • Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów drogi DD19
 • Kontynuacja zabudowy warstwy mrozoochronnej drogi DD19
 • Kontynuacja rozbiórki budynków
 • Kontynuacja wykopu otwartego dla platformy TS14
 • Zakończenie wykonania Bypassu ul.Parkowej
 • Zakończenie wykonania Bypassu ul.B4
 • Przygotowywanie platform roboczych dla MD08, WS08, WS17
 • Kontynuacja odhumusowywania DD22
DROGI odc. II:
Wykonywanie platform dla posadowienia obiektu MD-12
Stabilizacja podłoża na DD-19 – kontynuacja
Kontynuacja odhumusowywania i wykopu na drodze DD-22
Układanie w-wy mrozoochronnej na DD-11 i DD-17 oraz stabilizacja podłoża gruntowego
MOSTY odc. II:
Wykonywanie pali fundamentowych mostu MD-12 (podpora nr 2), skuwanie głowic pali, wylewanie chudego betonu, zbrojenie ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej podpory w osiach 4 i 7, wykonano badanie dynamiczne pala na podporze nr 6 oraz badania ciągłości pali na podporach nr 8 i 10
TUNELE odc. II:
Roboty ziemne w rejonie tunelu TS-14, Wykonywanie platform roboczych dla wykonania tunelu TS-14, Wykonywanie murków prowadzących dla celów wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych
BRANŻE odc. II:
Kontynuacja wykonywania Robót na w zakresie kolizji elektrycznej SN4, SN-6
Zakończenie wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT-5, TT-7
Kontynuacja wykonywania Robót w zakresie kolizji teletechnicznej TT6, TT-8
Przebudowa kolizji wodociagowych W10,W10.1,W10.2
Przebudowa kolizji sanitarnej KT6, KS7, KT8
Przebudowa kanalizacji deszczowych KD2

Zdjęcia z poprzedniego tygodnia znajdują się w galerii w zakładce „zdjęcia z poziomu ziemi”. W zakładce galeria „wideo” znajdują się materiały filmowe.

 

Planowane roboty na kolejny tydzień:

 • Kontynuacja wykonania odwodnienia wzdłuż istniejących dróg technologicznych
 • Kontynuacja odhumusowania drogi DD12 od granicy ZRIDU 1 i 2
 • Stabilizacja drogi DD12
 • Zakończenie zabudowy warstwy mrozoochronnej na DD11
 • Zakończenie zabudowy warstwy mrozoochronnej na DD17
 • Rozpoczęcie zabudowy warstwy mrozoochronnej na ul. Karola Wojtyły (N)
 • Kontynuacja stabilizacji podłoża i nasypów na DD19
 • Rozpoczęcie zabudowy warstwy mrozoochronnej na DD19
 • Wykonanie Bypassu ul. Parkowej
 • Zakończenie wykonania platformy roboczej nr 1 na MD12
 • Kontynuacja odhumusowywanie w zakresie DD22