SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW:

PODWYKONAWCY:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).

L.p.

pełna nazwa podmiotu

adres

NIP

zakres umowy (skrótowo)

kategoria podmiotu
– podwykonawca robót budowlanych
– usługodawca
– dostawca
– dalszy podwykonawca robót budowlanych
– dalszy usługodawca
– dalszy dostawca

1

2

3

5

10

11

1. Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska  17
00-203 Warszawa
0000159007 Wykonanie Dokumentacji Projektowej: projekt budowlany, specyfikacje, projekty wykonawcze, usługodawca
2. Voltar System Sp. z o.o. ul. Oświęcimska 82
43-100 Tychy
2220858855 Opracowanie dokumentacji wyposażenia technicznego tuneli usługodawca
3. Konsorcjum GEOPRZEM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 10
32-050
679004000 Wykonanie:
-mapy sytuacyjno-wysokościowej
-dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
usługodawca
OPTIMA BG Sp. z o.o. ul. Na Błonie 32
30-147 Kraków
6793055765 usługodawca
4. Ochrona Przeciwpożarowa Ryszard Siata ul. Szeligiewicza 26/13
40-074 Katowice
9541133912 Opracowanie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej usługodawca
5. m/d/r/k trusted adviser group Sp. z o.o. ul. Rybnicka 43
Mikołów
6351824534 Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu usługodawca
6. OLBRYCH – MALIK s.c. Mikołaj Olbrych, Michał Malik ul. Strzelców 6a/1
31-421 Kraków
6783104752 Dokumentacja hydrotechniczna usługodawca
7. GC Projekt Spółka z o.o. ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów
8133671677 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej. usługodawca
8. Biuro Projektów Aldbara Jacek Baran ul. Szafera 5/32
31-543 Kraków
6751222371 Opracowanie dokumentacji branży elektrycznej i oświetlenia. usługodawca
9. ExpertGroup.pl Michał Gawenda ul. Armii Krajowej 16/2
41-706 Ruda Śląska
6411186713 Opracowanie dokumentacji teletechnicznej. usługodawca
10. P. U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 52
80-717 Gdańsk
5842497498 Opracowanie dokumentacji instalacji przeciwpożarowych. usługodawca
11. Aqua Soil Mariusz Wnuk ul. Sosnowiecka 94,
42-530 Dąbrowa Górnicza
6291403182 Wykonanie badań geotechnicznych, geologicznych, hydroologicznych usługodawca
12. Paweł Kopyciński PROENERGO ul. Bosaków 11
31-476 Kraków
8652021222 Opracowanie dokumentacji dotyczącej branży elektrycznej WN usługodawca
13. MLN Team Sp. z o.o. al.. Niepodległości 58
02-626 Warszawa
5213651592 Opracowanie dokumentacji dotyczącej branży sanitarnej i projektu zieleni. usługodawca
14.
15. „Hydroel” Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda 38-333 Zagórzany 679 685-000-60-96 wykonanie otworów geotechnicznych dalszy usługodawca firmy Aqua Soil
16. GEOKRAK sp. z o.o. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków 6770081871 wykonanie badań podłoża przez wykonanie wierceń rdzeniowych usługodawca
17. „Hydroel” Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda 38-333 Zagórzany 679 685-000-60-96 wykonanie piezometrów dla tunelu TS-14, wykonanie wierceń rdzeniowych usługodawca
18. Tadeusz Wadowski ul. Na Zielonki 41, 31-270 Kraków dzierżawa nieruchomości pod zaplecze budowy od 02.11.2019 d0 31.12.2023 usługodawca
19. TOM-DRÓG Roboty Ziemno-Drogowe Tomasz Kupiec ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 utwardzenie terenu pod biuro budowy podwykonawca robót budowlanych
20. INSTAL SOOL Electric sp. z o.o. ul. Tomasza Śliwiaka 48, Kraków 678-316-33-83 wykonanie przyłącza energetycznego do zaplecza budowy podwykonawca robót budowlanych
21. LENST sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 16/23A, 00-050 Warszawa 521-38-35-168 Projekt Budowlany i Wykonawczy – zieleń usługodawca
22. VIAKONTROL sp. z o.o. ul. Lwowska 38, Katowice 675-12-72-475 usługo laboratoryjne usługodawca
23. HAMER POLSKA sp. z o.o. sp.k. al. Daszyńskiego 22 31-534 Kraków 6760011047 wykonanie przyłącza sanitarnego oraz wodociągowego do zaplecza budowy podwykonawca robót budowlanych
24. TM-VIA sp.z o.o. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków 6782926541 wykonanie usług tymczasowej organizacji ruchu usługodawca
25. DITTA-SERIA Edmund Pietrzak Żdżary 75a, 26-420 Nowe Miasto 797-125-86-96 dostawa i montaż wag samochodowych na placu składowym dostawca
26. GS SOFTWARE sp. z o.o. ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków 6793125342 dostawa i montaż systemu ważenia dla wag samochodowych dostawca
27. MIĄSKO TEAM Sp. z o.o. ul. Gen. Mariana Turkowskiego 14, 32-700 Bochnia 8681966391 dostawa kruszywa dostawca
28. MENTOR CONSULTING sp. z o.o. ul. Szosa Chełmska 177-181, 87-100 Toruń 9562054218 inwentaryzacja dróg i budynków usługodawca
29. SAPPER SUPPORT sp. z o.o. ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice 6312623725 rozpoznanie saperskie terenu wraz z oczyszczeniem usługodawca
30. MENTOR CONSULTING sp. z o.o. Środowiskowa sp.k. ul. Szosa Chełmska 177-181, 87-100 Toruń 9562324020 pełnienie nadzoru przyrodniczego usługodawca
31. Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni A.Popek J.Franek Spółka Jawna (Lider), Zakład Usług Leśnych, Tartacznictwo, Handel Drewnem Józef Hawro (Partner) ul. Miedziana 3, 31-567 Kraków, Husów 155, 121 Husów 677-000-05-36
815- 117-37-48
wycinka oraz karczowanie wraz z nadzorem ornitologicznym usługodawca
32. Anna Mazur AVCISSA Badania archeologiczne ul. Urzędnicza 3/10, 30-051 Kraków 6772133253 nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi usługodawca
33. POLSERVICE GEO Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8/3569, 00-613 Warszawa 7010045870 obsługa geodezyjno-kartograficzna inwestycji usługodawca
34. STORMET Sp. z o.o. ul. Blokowa 5, 31-752 Kraków 6783129048 wyburzenia obiektów podwykonawca robót budowlanych
35. BP ELECTRIX Sp. z o.o. ul. Żytnia 7/16, 31-408 Kraków 9452212478 wykonanie przyłącza energetycznego do placu budowy podwykonawca robót budowlanych
36. IMPEL SAFETY sp. z o.o.
IMPEL PROVIDER sp. z o.o.
ITM POLAND SA
ul. Ślężna 118, Wrocław
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
ul. Kostrzyńska 3, 65-121 Zielona Góra
899-278-69-75
522-10-45-593
973-093-34-99
usługi ochrony zaplecza i terenu budowy usługodawca
37. IMPEL TECHNICAL SECURITY sp. z o.o.
IMPEL SAFETY sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, Wrocław
ul. Ślężna 118, Wrocław
563-17-43-635
899-278-69-75
usługi wykonania systemów technicznych służących ochronie zaplecza i terenu budowy usługodawca
38. Franki Polska Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków 6342571967 posadowienie dla obiektu M12, P12, P13 w technologii pale Franki NG podwykonawca robót budowlanych
39. TRANSMOST Sp. z o.o. ul. Wróbla 21, 02-736 Warszawa 521-05-20-346 usługi projektowe – wiadukt WD-03f i WD-03g (lewy i prawy) usługodawca
40. MGGP AERO SP. Z O.O. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów 8791256310 usługi fotogrametryczne usługodawca
41. SOLETANCHE POLSKA Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa 676-170-01-97 wykonanie ścian szczelinowych dla tuneli TS-04 i TS-14 podwykonawca robót budowlanych
42. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań 778-10-09-642 usługi związane z przesiedleniem chomika europejskiego z terenu budowy usługodawca
43. SAMBUD-2 Bielecki i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Łowińskiego 9, 30-969 Kraków 6780101380 dostawy stali oraz stali prefabrykowanej dostawca
44. BRUK-BET Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno 517-020-05-80 dostawa płyt drogowych dostawca
45. BUREAU VERITAS Sp. z o.o. ul. Migdała 4, 02-796 Warszawa 5213223301 kompleksowa obsługa laboratoryjna inwestycji usługodawca
46. Creator Sp. z o.o. ul. Damroki 1/F6,F7, 80-177 Gdańsk 5833261454 usługi projektowe – wiadukt WS-17 usługodawca
47. Firma Budowlana „ROSA” Tomasz Rosa, Urszula Rosa
Grzegorz Gołąb G-GAZ
ul. Wesoła 36, 32-085 Szyce
ul. Stefana Myczkowskiego 21/2
5130176668
6772173212
przebudowa kolizji gazowych średniego i niskiego ciśnienia w ramach ZRID II podwykonawca robót budowlanych
48. Firma Budowlana „ROSA” Tomasz Rosa, Urszula Rosa ul. Wesoła 36, 32-085 Szyce 5130176668 przebudowa kolizji wod-kan w ramach ZRID II podwykonawca robót budowlanych
49. TELEMAX Media sp. z o.o. ul. Podzamcze 52, 32-045 Sułoszowa 6771663894 przebudowa kolizji teletechnicznych w ramach ZRID II podwykonawca robót budowlanych
50. ZAKŁAD WIERCEŃ STUDZIENNYCH JERZY WILMAN ul. Chodkiewicza 96, 25-139 Kielce 6570004512 kompleksowe wykonanie studni głębinowej – otwór nr 3 na nieruchomości (działce), o nr ewidencyjnym 179, obręb Dziekanowice podwykonawca robót budowlanych
51. F.H.U POL-AGRA Krzysztof Borecki ul. Częstochowska 80, 42-160 Krzepice 574-18-75-556 zapewnienie pracowników ogólnych usługodawca
52. Firma Usługowo-Handlowa „STAR-KOP” Krzysztof Urbańczyk ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów 9441489354 wynajem maszyn i urządzeń budowlanych usługodawca
53. HESUS Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa 5252801742 roboty ziemne dla tunelu TS-14 i TS-04 dalszy podwykonawca firmy Soletanche
54. Firma ogólnobudowlana „Luxbud” Monika Michalec Nowa Wieś nr 50B, 07-210 Brańszczyk 79621854363 murki prowadzące dla tuneli TS-14 i TS-04 dalszy podwykonawca firmy Soletanche
55. Anna Pycia Wyburzenia Prandocin 178, 32-090 Słomniki 6821230201 roboty wyburzeniowe dalszy podwykonawca firmy STORMET
56. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych S.A.
Manstel Bednarczyk, Słowik Wiącek Sp. j.
ul. Krakowska 41, 32-050 Skawina
ul. Pienińska 40, 34-436 Maniowy
6750000504
7351033431
przebudowa kolizji elektrycznych niskiego i średniego napięcia podwykonawca robót budowlanych
57. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 dostawa pospółki dostawca
58. Firma Handlowo-Usługowa RAFAŁ BOGACZ ul. Pawęzów 8, 33-103 Tarnów 8731525313 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
59. Paweł Biel „TRANS-KOP” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lusławice, ul. Lusławice 7, 32-840 Zakliczyn 8691022993 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
60. Roboty Ziemne Transport Ciężarowy „JÓZEF KARPAŁA” ul. Krakowskie Przedmieście 312, 32-087 Zielonki 9450004379 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
61. Giemzik Stanisław Usługi-Produkcja-Handel „C.S.G” ul. Słopnice 276, 34-615 Słopnice 7371003539 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
62. NIKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl 7952539767 dostawa płyt drogowych dostawca
63. Rembud Rail Sp z o.o. ul. Niepodegłości 59, 37-200 Przeworsk 7941822502 wykonanie tymczasowego przejazdu kolejowego typu F podwykonawca robót budowlanych
64. SKABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Jana Kazimierza 64A/408, 01-248 Warszawa 5272822121 kompleksowe wykonanie obiektu MD-12 podwykonawca robót budowlanych
65. PAWEŁ BARAN PB SYSTEM ul. Jakuba Bojki 5/16, 30-611 Kraków 5170000763 przebudowa sieci melioracyjnej (ZRiD cz. 2) podwykonawca robót budowlanych
66. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawy kruszywa dostawca
67. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawy mieszanek betonowych wraz z usługami towarzyszącymi dostawca
68. PPHU PRUCHNIK Krzysztof Pruchnik Opacionka 40A, 39-230 Brzostek 8721774026 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
69. LUXER Sp. z o.o. ul. Modrzejowska 70, 42-500 Będzin 6292465601 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
70. AIZEN-KOL Adam Kita Mogilno 194, 33-326 Mogilno 734-240-69-67 przebudowa kabli SRK po stronie prawej toru nr 1 LK 8 od km 311, 657 do 311,751 oraz po stronie lewej toru nr 2 LK8 od 311, 618 do km 311,751 podwykonawca robót budowlanych
71. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawy mieszanek betonowych dalszy dostawca firmy Soletanche
72. INSTAL SOOL ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tadeusza Śliwiaka 48, 30-798 Kraków 6793163383 kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji oświetleniowych podwykonawca robót budowlanych
73. SPOIWEX Sp. z o.o. ul. Boczna 6, 44-240 Żory 6511680890 dostawa hydraulicznych spoiw drogowych DROHART dostawca
74. KONKRET Bogumiła Grudzińska os. Na Stoku 81/13, 25-437 Kielce 6571178125 roboty przy wykonaniu ścian szczelinowych dla tunelu TS-14 i TS-04 dalszy podwykonawca firmy Soletanche
75. POLSERVICE GEO Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8/3569, 00-613 Warszawa 7010045870 monitoring geotechniczny i hydrogeologiczny inwestycji usługodawca
76. Marian Madej MM Trans 32-861 Iwkowa nr 671 8691814843 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca, dalszy podwykonawca firmy LUXER
77. SWS Engineering S.p.A. via della Stazione 27, 38123 Trento, Italy nr 00580910222 projekt wykonawczy TS-04 i TS-14 usługodawca, dalszy podwykonawca firmy Multiconsult
78. STUMP-HYDROBUDOWA sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 5240301896 posadowienie obiektów WD-07, WS-08, MD-08a, P10, WD-11, WD-14a, WD-16, WS-17, WS-18, WS-19 wraz z opracowaniem projektów technologicznych podwykonawca robót budowlanych
79. ENWIESA sp. z o.o sp.k. ul.Świętojańska 26/3, 44-100 Gliwice 6312653034 przebudowa sieci wysokiego napięcia (ZRiD cz. 2) podwykonawca robót budowlanych
80. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 wyprodukowanie, dostawa i montaż konstrukcji z blach falistych na obiektach MD-08a oraz P10 podwykonawca robót budowlanych
81. Keller Polska sp. z o.o. ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki 5241200022 wykonanie wgłębnego wzmocnienia podłoża na wyznaczonych obszarach dla trasy głównej drogi S 52 na odcinku od około km 6+750 do km 14+459 podwykonawca robót budowlanych
82. NARBUD Łukasz Strumiłlo ul. Jędrzejówka 131, 37-610 Narol 7931571932 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca, dalszy podwykonawca firmy LUXER
83. Tomasz Michalczyk Geologia Południe Osiedle Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 11a/1, 37-500 Jarosław 7922212678 nadzór geologiczny nad robotami budowlanymi usługodawca
84. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Koszaje 50, 05-840 Brwinów 527-02-03-299 wynajem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca, dalszy podwykonawca firmy SKABUD
85. Rapacz Danuta Usługi Transportowe „KAMIL” Porąbka 94, 34-642 Dobra 7371732586 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
86. Sławomir Pasionek FIRMA USŁUGOWA CATKOP ul. Piastowska 17, 32-410 Dobrzyce 7371073617 wykonanie przepustów P9 i P11 wraz z izolacją cienką podwykonawca robót budowlanych
87. RoKo Sp. z o.o. ul. Białobrzeska 15/170, 02-370 Warszawa 5262577223 Kompleksowe roboty żelbetowe oraz roboty towarzyszące dla WS-17 i WS-18 podwykonawca robót budowlanych
88. PAWEŁ BARAN PB SYSTEM ul. Jakuba Bojki 5/16, 30-611 Kraków 5170000763 kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej – kolektor AN DN1500 – wraz z niezbędnymi urządzeniami oczyszczającymi podwykonawca robót budowlanych
89. Zakład Usługowo-Projektowy „MOSTEX” Tadeusz Stefankowski ul. Marsz. Józefa Piłsudskiegp 37, 83-300 Kartuzy 5891147249 projekt wykonawczy WD-09a, WD-09b, WD-15a, WD-15b usługodawca
90. M3M Sp. z o.o., Sp. k. ul. Spacerowa 74, 83-110 Knybawa 5932619278 projekt wykonawczy WD-07, WD-11, WD-14a usługodawca
91. HYDRO-BUD s.c.
(HYDROBUD Michał Garczarczyk
EMBUD Marcin Bańkowski)
ul. Św. Stanisława 14, 32-540 Trzebinia 6282275017
5492402421
6282070172
wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
92. BF Logistics Filip Bińczycki ul. Zielona Dolina 72, 32-091 Michałowice/Wilczkowice 5130247776 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
93. Jacek Sochacki GEOLINE ul. Zakopiańska 35, 34-730 Mszana Dolna 737-193-97-78 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
94. APRIVA sp. z o.o. sp.k. ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań 7792445890 wynajem myjni do kół i podwozi usługodawca
95. Krzysztof Ziomek CHRISTO ul. Marmurowa 2, 32-087 Zielonki/Garlica 5130105266 dostawy piasku dostawca
96. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
97. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 dostawy pospółki dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
98. FHU TRANS-KOP MORAWSCY Kossowa 101, 34-114 Brzeźnica 644-156-68-63 transport wapiennego kruszywa łamanego usługodawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
99. Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice 675-10-04-131 dostawy wapiennego kruszywa łamanego dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
100. Marek Grzegorz ‚KANBUD’ Usługi Koparko Ładowarką i Remont. Budowlane ul. 3 Maja 11, 28-300 Jędrzejów 6561660949 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
101. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NOWUM” Michał Komsta
MTM „NOWUM” sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 5, 20-474 Lublin
ul. Krężnicka 135B, 20-518 Lublin
9462143649
7131000375
przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 podwykonawca robót budowlanych
102. Mota Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków 675-00-01-573 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca, dalszy podwykonawca firmy SKABUD
103. Krzysztof Ziomek CHRISTO ul. Marmurowa 2, 32-087 Zielonki/Garlica 5130105266 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
104. LUXER Sp. z o.o. ul. Modrzejowska 70, 42-500 Będzin 6292465601 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
105. SOLEY Sp. z o.o. 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 33 6760076615 wykonanie trwałych mikropali iniekcyjnych dalszy podwykonawca firmy Soletanche
106. PHU Kam-Bud Budownictwo Drogowe Usługi Sprzetowe Kamil Papka ul. Spółdzielcza 27, 28-305 Sobków 656-210-04-02 budowa kanalizacji deszczowej – kolektor AC DN500 podwykonawca robót budowlanych
107. BBR POLSKA Sp. z o.o. ul. Annopol 14, 03-236 Warszawa 5260033223 wykonanie sprężenia ustroju obiektu MD-12 podwykonawca robót budowlanych
108. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Koszaje 50, 05-840 Brwinów 527-02-03-299 wynajem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca, dalszy podwykonawca firmy RoKo
109. Embud Polska sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza 629-246-66-58 usługi robocizny usługodawca, dalszy podwykonawca firmy RoKo
110. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transdźwig sp. z o.o. Ul. Tarnobrzeska 3, 39-400 Tarnobrzeg 8672243196 dostawa płyt drogowych dostawca
111. YOLSAN CONSTRUCTION sp. z o.o.  Al. Jerozolimskie 151/8, 02-326 Warszawa 5213861069 kompleksowe wykonanie obiektów mostowych WS-08 oraz MD-08a podwykonawca robót budowlanych
112. Przedsiębiorstwo Handlowo­Usługowe „TRANSON” ­ Sonik Jarosław ul. Odwiśle 79, 32-126 Igołomia 9441988198 wykonanie drenażu opaskowego wokół wschodniego portalu tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych
113. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawa taśm uszczelniających do przerw dylatacyjnych dostawca
114. WĘGLOKOKS S.A.
HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
ul. Niedurnego 79, 42-709 Ruda Śląska
6340017095
6412259294
wykonanie konstrukcji stalowej obiektu WS-17 podwykonawca robót budowlanych
115. NEPTUN Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin 9462220054 dostawa materiałów do budowy kolektora AN dostawca, dalszy podwykonawca firmy PB System
116. ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk 5841383568 dostawa i montaż prefabrykowanego zbiornika retencyjnego ZB_11 wraz z właściwym regulatorem przepływu podwykonawca robót budowlanych
117. BRAT-POL Monika Bratek Dłużec 93C, 32-340 Wolbrom 6371951810 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca, dalszy podwykonawca firmy LUXER
118. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa rur PECOR Quattro dostawca
119. RB INSTAL s.c. ul. Barbórki 11B, 43-200 Poręba 6381780787 montaż prefabrykowanego zbiornika retencyjnego ZB_11 wraz z właściwym regulatorem przepływu podwykonawca robót budowlanych, dalszy podwykonawca firmy ECOL
120. MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 5262200553 kompleksowe wykonanie robót żelbetowych dla tunelu TS-14 oraz robót towarzyszących podwykonawca robót budowlanych
121. Rowibud Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 308, 44-151 Gliwice 631-23-09-667 dostawa wpustów mostowych dostawca
122. WASKO Spółka Akcyjna
Voltar System Sp. z o.o.
CSI Europe Sp. z o.o.
ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
ul. Oświęcimska 82, 43-100 Tychy
ul. Żytomierska 5, 03-360 Warszawa
954-23-11-706
222-085-88-55
113-299-29-44
wykonanie systemów wyposażenia tuneli TS-04 i TS-14 podwykonawca robót budowlanych
123. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 wykonanie jezdni tymczasowej, w ciągu ul. Władysława Łokietka w Krakowie podwykonawca robót budowlanych
124. WIMED Sp.z o.o. Sp.K. ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów 6852209596 dostawa i montaż tablicy informacyjnej dostawca
125. Rapacz Jan Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna ul. Porąbka 94, 34-642 Dobra 7371732617 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
126. ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNO ­ BUDOWLANYCH MICHAŁ ANIOŁ
ANIOŁ AUGUSTYN ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNO BUDOWLANYCH
ul. Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz
ul. Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz
8681755688
8680004046
kompleksowe wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, na odcinach objętych ZRID cz. 1 i ZRID cz. 3 podwykonawca robót budowlanych
127. BK SIATMET Bogdan Koper Sól 526, 23-400 Biłgoraj 9180002895 dostawa siatki zbrojeniowej dostawca
128. INSTAL SOOL ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tadeusza Śliwiaka 48, 30-798 Kraków 6793163383 przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi nN i SN oraz budowę docelowego układu zasilania pompowni dla ZRID I I II podwykonawca robót budowlanych
129. Janusz Nowoświat Firma Handlowo-Usługowa Lipsko, ul. Kręta 26, 37-610 Narol 7931281803 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
130. STALPROFIL S.A. ul. Roździeńskiego 11a, 41-308 Dąbrowa Górnicza 629-001-21-66 dostawa profili stalowych dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
131. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowolipki 3, 31-752 Kraków 9511496432 dostawa mieszanki betonowej dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
132. EKOTECH Sp. z o.o. ul. Gen.Stanisława Skalskiego 1, 03-982 Warszawa 9522123516 dostawa spoiwa drogowego do ulepszania gruntów dostawca
133. Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inż. Marzena Bart ul. Metalowców 13, Chorzów 6272386672 Projekt wykonawczy systemu gaśniczego dla tuneli TS04, TS14 usługodawca
134. KPRM Infrastruktura sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 96, 43-600 Jaworzno 6322015022 dostawa oraz montaż łożysk na obiektach WS-17, WS-18 oraz MD-12 podwykonawca robót budowlanych
135. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Młocińska 17, 35-232 Rzeszów 813-228-37-37 dostawy wyposażenia BHP dostawca
136. BSC Construction sp. z o.o.
Selgeo ND Przemysław Losert
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
646-297-23-21
646-262-31-58
montaż konstrukcji z blach falistych na obiektach MD-08a oraz P10 dalszy podwykonawca firmy ViaCon
137. Keller Polska sp. z o.o. ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki 5241200022 wykonanie konstrukcji oporowych KO-38, 39, 41 (ściany szczelinowe, kotwy oczep żelbetowy) oraz obiektów mostowych WD-09 (ściany szczelinowe) podwykonawca robót budowlanych
138. Concrete-Mix Sp. z o.o., Sp.k. ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina 9442265160 dostawy spoiwa drogowego hydraulicznego dostawca
139. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 dostawa asfaltobetonu
140. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 ułożenie nawierzchni bitumicznej
141. Fiedor Group Company Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 41-940 Piekary Śląskie 4980271542 dostawy barier drogowych dostawca
142. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Mosty Skoczów Wojciech Kałuża ul. Wiślańska 17a, 43-430 Skoczów 5482093935 kompleksowe wykonanie nasuwania obiektu MD-12 dalszy podwykonawca firmy SKABUD – usługodawca?
143. TOM-DRÓG Roboty Ziemno-Drogowe Tomasz Kupiec ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 przekruszenie materiału
144. Concrete-Mix sp. z o.o. sp.k. ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina 9442265160 spoiwo drogowe hydrauliczne dostawca
145. Stal-Service Sp. z o.o. ul. Jana Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 525-19-72-252 dostawa zbrojenia prefabrykowanego na tunel TS-14 dostawca
146. Tomasz Kupiec Roboty Ziemno-Drogowe TOM-DRÓG ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
147. Tomasz Kupiec Roboty Ziemno-Drogowe TOM-DRÓG ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
148. Innovil Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Mariusz Błachut ul. Świętojańska 107, 35-304 Rzeszów 689-121-02-73 usługi robocizny usługodawca, dalszy podwykonawca Roko
149. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW „SIBET” S.A. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce 6571031008 dostawa prefabrykatów betonowych sprężonych dostawca
150. Ferro Konstrukcje Sp. z o.o. Sp.K. ul. K. Gardziejewskiego 7, 02-495 Warszawa 1132910981 dostawy stalowych klatek zbrojeniowych ścian szczelinowych dostawca
151. Ferro Konstrukcje Sp. z o.o. Sp.K. ul. K. Gardziejewskiego 7, 02-495 Warszawa dostawa murków prowadzących, koszy zbrojeniowych oraz stali dostawca, dalszy podwykonawca Keller
152. Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Nieciecza 5170200580 dostawa płyt drogowych podwójnie zbrojonych 3000/1500/150mm dostawca
153. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 wykonanie jezdni tymczasowej w ciągu ul. Długiej w Dziekanowicach podwykonawca robót budowlanych
154. GRAUMET Sp. z o.o. ul. Żelazna 58/62 lok. 1221, 00-866 Warszawa 5272703126 dostawa zbrojenia prefabrykowanego dostawca
155. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa rur PECOR Quattro dostawca
156. Konsorcjum: Krzysztof Mącior FU-H „MAT-MAT”
„MEL-KAN” Sp. z o.o.
ul. Szynwałd 102B, 33-158 Szynwałd
ul. Gen. Ryszarda Kuklińskiego 8, 33-100 Kraków
8732009269
9930552796
budowa kanalizacji deszczowej – ZRID cz. II podwykonawca robót budowlanych