SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW:

PODWYKONAWCY:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).

L.p.

pełna nazwa podmiotu

adres

NIP

zakres umowy (skrótowo)

kategoria podmiotu
– podwykonawca robót budowlanych
– usługodawca
– dostawca
– dalszy podwykonawca robót budowlanych
– dalszy usługodawca
– dalszy dostawca

1

2

3

5

10

11

1.

Multiconsult Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

0000159007

Wykonanie Dokumentacji Projektowej: projekt budowlany, specyfikacje, projekty wykonawcze,

usługodawca

2.

Voltar System Sp. z o.o.

ul. Oświęcimska 82
43-100 Tychy

2220858855

Opracowanie dokumentacji wyposażenia technicznego tuneli

usługodawca

3. Konsorcjum

GEOPRZEM Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 10
32-050

679004000

Wykonanie:
-mapy sytuacyjno-wysokościowej
-dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

usługodawca

OPTIMA BG Sp. z o.o.

ul. Na Błonie 32
30-147 Kraków

6793055765

usługodawca

4.

Ochrona Przeciwpożarowa Ryszard Siata

ul. Szeligiewicza 26/13
40-074 Katowice

9541133912

Opracowanie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej

usługodawca

5.

m/d/r/k trusted adviser group Sp. z o.o.

ul. Rybnicka 43
Mikołów

6351824534

Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu

usługodawca

6.

OLBRYCH – MALIK s.c. Mikołaj Olbrych, Michał Malik

ul. Strzelców 6a/1
31-421 Kraków

6783104752

Dokumentacja hydrotechniczna

usługodawca

7.

GC Projekt Spółka z o.o.

ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów

8133671677

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

usługodawca

8.

Biuro Projektów Aldbara Jacek Baran

ul. Szafera 5/32
31-543 Kraków

6751222371

Opracowanie dokumentacji branży elektrycznej i oświetlenia.

usługodawca

9.

ExpertGroup.pl Michał Gawenda

ul. Armii Krajowej 16/2
41-706 Ruda Śląska

6411186713

Opracowanie dokumentacji teletechnicznej.

usługodawca

10.

P. U. Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Miałki Szlak 52
80-717 Gdańsk

5842497498

Opracowanie dokumentacji instalacji przeciwpożarowych.

usługodawca

11.

Aqua Soil Mariusz Wnuk

ul. Sosnowiecka 94,
42-530 Dąbrowa Górnicza

6291403182

Wykonanie badań geotechnicznych, geologicznych, hydroologicznych

usługodawca

12.

Paweł Kopyciński PROENERGO

ul. Bosaków 11
31-476 Kraków

8652021222

Opracowanie dokumentacji dotyczącej branży elektrycznej WN

usługodawca

13.

MLN Team Sp. z o.o.

al.. Niepodległości 58
02-626 Warszawa

5213651592

Opracowanie dokumentacji dotyczącej branży sanitarnej i projektu zieleni.

usługodawca

14.

„Hydroel” Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda

38-333 Zagórzany 679

685-000-60-96

wykonanie otworów geotechnicznych

dalszy usługodawca firmy Aqua Soil

15.

GEOKRAK sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków

6770081871

wykonanie badań podłoża przez wykonanie wierceń rdzeniowych

usługodawca

16.

„Hydroel” Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda

38-333 Zagórzany 679

685-000-60-96

wykonanie piezometrów dla tunelu TS-14, wykonanie wierceń rdzeniowych

usługodawca

17.

Tadeusz Wadowski

ul. Na Zielonki 41, 31-270 Kraków

dzierżawa nieruchomości pod zaplecze budowy od 02.11.2019 d0 31.12.2023

usługodawca

18.

TOM-DRÓG Roboty Ziemno-Drogowe Tomasz Kupiec

ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów

683-18-91-890

utwardzenie terenu pod biuro budowy

podwykonawca robót budowlanych

19.

INSTAL SOOL Electric sp. z o.o.

ul. Tomasza Śliwiaka 48, Kraków

678-316-33-83

wykonanie przyłącza energetycznego do zaplecza budowy

podwykonawca robót budowlanych

20.

LENST sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 16/23A, 00-050 Warszawa

521-38-35-168

Projekt Budowlany i Wykonawczy – zieleń

usługodawca

21.

VIAKONTROL sp. z o.o.

ul. Lwowska 38, Katowice

675-12-72-475

usługo laboratoryjne

usługodawca

22.

HAMER POLSKA sp. z o.o. sp.k.

al. Daszyńskiego 22 31-534 Kraków

6760011047

wykonanie przyłącza sanitarnego oraz wodociągowego do zaplecza budowy

podwykonawca robót budowlanych

23.

TM-VIA sp.z o.o.

ul. Balicka 100, 30-149 Kraków

6782926541

wykonanie usług tymczasowej organizacji ruchu

usługodawca

24.

DITTA-SERIA Edmund Pietrzak

Żdżary 75a, 26-420 Nowe Miasto

797-125-86-96

dostawa i montaż wag samochodowych na placu składowym

dostawca

25.

GS SOFTWARE sp. z o.o.

ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków

6793125342

dostawa i montaż systemu ważenia dla wag samochodowych

dostawca

26.

MIĄSKO TEAM Sp. z o.o.

ul. Gen. Mariana Turkowskiego 14, 32-700 Bochnia

8681966391

dostawa kruszywa

dostawca

27.

MENTOR CONSULTING sp. z o.o.

ul. Szosa Chełmska 177-181, 87-100 Toruń

9562054218

inwentaryzacja dróg i budynków

usługodawca

28.

SAPPER SUPPORT sp. z o.o.

ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice

6312623725

rozpoznanie saperskie terenu wraz z oczyszczeniem

usługodawca

29.

MENTOR CONSULTING sp. z o.o. Środowiskowa sp.k.

ul. Szosa Chełmska 177-181, 87-100 Toruń

9562324020

pełnienie nadzoru przyrodniczego

usługodawca

30.

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni A.Popek J.Franek Spółka Jawna (Lider), Zakład Usług Leśnych, Tartacznictwo, Handel Drewnem Józef Hawro (Partner)

ul. Miedziana 3, 31-567 Kraków, Husów 155, 121 Husów

677-000-05-36
815- 117-37-48

wycinka oraz karczowanie wraz z nadzorem ornitologicznym

usługodawca

31.

Anna Mazur AVCISSA Badania archeologiczne

ul. Urzędnicza 3/10, 30-051 Kraków

6772133253

nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi

usługodawca

32.

POLSERVICE GEO Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8/3569, 00-613 Warszawa

7010045870

obsługa geodezyjno-kartograficzna inwestycji

usługodawca

33.

STORMET Sp. z o.o.

ul. Blokowa 5, 31-752 Kraków

6783129048

wyburzenia obiektów

podwykonawca robót budowlanych

34.

BP ELECTRIX Sp. z o.o.

ul. Żytnia 7/16, 31-408 Kraków

9452212478

wykonanie przyłącza energetycznego do placu budowy

podwykonawca robót budowlanych

35.

IMPEL SAFETY sp. z o.o.
IMPEL PROVIDER sp. z o.o.
ITM POLAND SA

ul. Ślężna 118, Wrocław
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
ul. Kostrzyńska 3, 65-121 Zielona Góra

899-278-69-75
522-10-45-593
973-093-34-99

usługi ochrony zaplecza i terenu budowy

usługodawca

36.

IMPEL TECHNICAL SECURITY sp. z o.o.
IMPEL SAFETY sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, Wrocław
ul. Ślężna 118, Wrocław

563-17-43-635
899-278-69-75

usługi wykonania systemów technicznych służących ochronie zaplecza i terenu budowy

usługodawca

37.

Franki Polska Sp. z o.o.

ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków

6342571967

posadowienie dla obiektu M12, P12, P13 w technologii pale Franki NG

podwykonawca robót budowlanych

38.

TRANSMOST Sp. z o.o.

ul. Wróbla 21, 02-736 Warszawa

521-05-20-346

usługi projektowe – wiadukt WD-03f i WD-03g (lewy i prawy)

usługodawca

39.

MGGP AERO SP. Z O.O.

ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów

8791256310

usługi fotogrametryczne

usługodawca

40.

SOLETANCHE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa

676-170-01-97

wykonanie ścian szczelinowych dla tuneli TS-04 i TS-14

podwykonawca robót budowlanych

41.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań

778-10-09-642

usługi związane z przesiedleniem chomika europejskiego z terenu budowy

usługodawca

42.

SAMBUD-2 Bielecki i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Łowińskiego 9, 30-969 Kraków

6780101380

dostawy stali oraz stali prefabrykowanej

dostawca

43.

BRUK-BET Sp. z o.o.

Nieciecza 199, 33-240 Żabno

517-020-05-80

dostawa płyt drogowych

dostawca

44.

BUREAU VERITAS Sp. z o.o.

ul. Migdała 4, 02-796 Warszawa

5213223301

kompleksowa obsługa laboratoryjna inwestycji

usługodawca

45.

Creator Sp. z o.o.

ul. Damroki 1/F6,F7, 80-177 Gdańsk

5833261454

usługi projektowe – wiadukt WS-17

usługodawca

46.

Firma Budowlana „ROSA” Tomasz Rosa, Urszula Rosa
Grzegorz Gołąb G-GAZ

ul. Wesoła 36, 32-085 Szyce
ul. Stefana Myczkowskiego 21/2

5130176668
6772173212

przebudowa kolizji gazowych średniego i niskiego ciśnienia w ramach ZRID II

podwykonawca robót budowlanych

47.

Firma Budowlana „ROSA” Tomasz Rosa, Urszula Rosa

ul. Wesoła 36, 32-085 Szyce

5130176668

przebudowa kolizji wod-kan w ramach ZRID II

podwykonawca robót budowlanych

48.

TELEMAX Media sp. z o.o.

ul. Podzamcze 52, 32-045 Sułoszowa

6771663894

przebudowa kolizji teletechnicznych w ramach ZRID II

podwykonawca robót budowlanych

49.

ZAKŁAD WIERCEŃ STUDZIENNYCH JERZY WILMAN

ul. Chodkiewicza 96, 25-139 Kielce

6570004512

kompleksowe wykonanie studni głębinowej – otwór nr 3 na nieruchomości (działce), o nr ewidencyjnym 179, obręb Dziekanowice

podwykonawca robót budowlanych

50.

F.H.U POL-AGRA Krzysztof Borecki

ul. Częstochowska 80, 42-160 Krzepice

574-18-75-556

zapewnienie pracowników ogólnych

usługodawca

51.

Firma Usługowo-Handlowa „STAR-KOP” Krzysztof Urbańczyk

ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów

9441489354

wynajem maszyn i urządzeń budowlanych

usługodawca

52.

HESUS Polska Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa

5252801742

roboty ziemne dla tunelu TS-14 i TS-04

dalszy podwykonawca firmy Soletanche

53.

Firma ogólnobudowlana „Luxbud” Monika Michalec

Nowa Wieś nr 50B, 07-210 Brańszczyk

79621854363

murki prowadzące dla tuneli TS-14 i TS-04

dalszy podwykonawca firmy Soletanche

54.

Anna Pycia Wyburzenia

Prandocin 178, 32-090 Słomniki

6821230201

roboty wyburzeniowe

dalszy podwykonawca firmy STORMET

55.

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych S.A.
Manstel Bednarczyk, Słowik Wiącek Sp. j.

ul. Krakowska 41, 32-050 Skawina
ul. Pienińska 40, 34-436 Maniowy

6750000504
7351033431

przebudowa kolizji elektrycznych niskiego i średniego napięcia

podwykonawca robót budowlanych

56.

FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka

ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice

9441805766

dostawa pospółki

dostawca

57.

Firma Handlowo-Usługowa RAFAŁ BOGACZ

ul. Pawęzów 8, 33-103 Tarnów

8731525313

wynajem maszyn i urządzeń

usługodawca

58.

Paweł Biel „TRANS-KOP” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Lusławice, ul. Lusławice 7, 32-840 Zakliczyn

8691022993

wynajem maszyn i urządzeń

usługodawca

59.

Roboty Ziemne Transport Ciężarowy „JÓZEF KARPAŁA”

ul. Krakowskie Przedmieście 312, 32-087 Zielonki

9450004379

wynajem maszyn i urządzeń

usługodawca

60.

Giemzik Stanisław Usługi-Produkcja-Handel „C.S.G”

ul. Słopnice 276, 34-615 Słopnice

7371003539

wynajem maszyn i urządzeń

wynajem maszyn i urządzeń

61.

NIKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl

7952539767

dostawa płyt drogowych

dostawca

62.

Rembud Rail Sp z o.o.

ul. Niepodegłości 59, 37-200 Przeworsk

7941822502

wykonanie tymczasowego przejazdu kolejowego typu F

podwykonawca robót budowlanych

63.

SKABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Jana Kazimierza 64A/408, 01-248 Warszawa

5272822121

kompleksowe wykonanie obiektu MD-12

podwykonawca robót budowlanych

64.

PAWEŁ BARAN PB SYSTEM

ul. Jakuba Bojki 5/16, 30-611 Kraków

5170000763

przebudowa sieci melioracyjnej (ZRiD cz. 2)

podwykonawca robót budowlanych

65.

CEMEX POLSKA Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

951-149-64-32

dostawy kruszywa

dostawca

66.

CEMEX POLSKA Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

951-149-64-32

dostawy mieszanek betonowych wraz z usługami towarzyszącymi

dostawca

67.

PPHU PRUCHNIK Krzysztof Pruchnik

Opacionka 40A, 39-230 Brzostek

8721774026

wynajem maszyn i urządzeń

usługodawca

68.

LUXER Sp. z o.o.

ul. Modrzejowska 70, 42-500 Będzin

6292465601

wynajem maszyn i urządzeń

usługodawca

69.

AIZEN-KOL Adam Kita

Mogilno 194, 33-326 Mogilno

734-240-69-67

przebudowa kabli SRK po stronie prawej toru nr 1 LK 8 od km 311, 657 do 311,751 oraz po stronie lewej toru nr 2 LK8 od 311, 618 do km 311,751

podwykonawca robót budowlanych

70.

CEMEX POLSKA Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

951-149-64-32

dostawy mieszanek betonowych

dalszy dostawca firmy Soletanche

71.

INSTAL SOOL ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Tadeusza Śliwiaka 48, 30-798 Kraków

6793163383

kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji oświetleniowych

podwykonawca robót budowlanych

72.

SPOIWEX Sp. z o.o.

ul. Boczna 6, 44-240 Żory

6511680890

dostawa hydraulicznych spoiw drogowych DROHART

dostawca

73.

KONKRET Bogumiła Grudzińska

os. Na Stoku 81/13, 25-437 Kielce

6571178125

roboty przy wykonaniu ścian szczelinowych dla tunelu TS-14 i TS-04

dalszy podwykonawca firmy Soletanche

74. POLSERVICE GEO Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8/3569, 00-613 Warszawa 7010045870 monitoring geotechniczny i hydrogeologiczny inwestycji usługodawca
75. Marian Madej MM Trans 32-861 Iwkowa 8691814843 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca, dalszy podwykonawca firmy LUXER
76. SWS Engineering S.p.A. via della Stazione 27, 38123 Trento, Italy nr 00580910222 projekt wykonawczy TS-04 i TS-14 usługodawca, dalszy podwykonawca firmy Multiconsult
77. STUMP-HYDROBUDOWA sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 5240301896 posadowienie obiektów WD-07, WS-08, MD-08a, P10, WD-11, WD-14a, WD-16, WS-17, WS-18, WS-19 wraz z opracowaniem projektów technologicznych podwykonawca robót budowlanych
78. ENWIESA sp. z o.o sp.k. ul.Świętojańska 26/3, 44-100 Gliwice 6312653034 przebudowa sieci wysokiego napięcia (ZRiD cz. 2) podwykonawca robót budowlanych
79. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 wyprodukowanie, dostawa i montaż konstrukcji z blach falistych na obiektach MD-08a oraz P10 podwykonawca robót budowlanych
80. Keller Polska sp. z o.o. ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki 5241200022 wykonanie wgłębnego wzmocnienia podłoża na wyznaczonych obszarach dla trasy głównej drogi S 52 na odcinku od około km 6+750 do km 14+459 podwykonawca robót budowlanych
81. NARBUD Łukasz Strumiłlo ul. Jędrzejówka 131, 37-610 Narol 7931571932 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca, dalszy podwykonawca firmy LUXER
82. Tomasz Michalczyk Geologia Południe Osiedle Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 11a/1, 37-500 Jarosław 7922212678 nadzór geologiczny nad robotami budowlanymi usługodawca
83. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Koszaje 50, 05-840 Brwinów 527-02-03-299 wynajem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca, dalszy podwykonawca firmy SKABUD
84. Rapacz Danuta Usługi Transportowe „KAMIL” Porąbka 94, 34-642 Dobra 7371732586 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
85. Sławomir Pasionek FIRMA USŁUGOWA CATKOP ul. Piastowska 17, 32-410 Dobrzyce 7371073617 wykonanie przepustów P9 i P11 wraz z izolacją cienką podwykonawca robót budowlanych
86. RoKo Sp. z o.o. ul. Białobrzeska 15/170, 02-370 Warszawa 5262577223 Kompleksowe roboty żelbetowe oraz roboty towarzyszące dla WS-17 i WS-18 podwykonawca robót budowlanych
87. PAWEŁ BARAN PB SYSTEM ul. Jakuba Bojki 5/16, 30-611 Kraków 5170000763 kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej – kolektor AN DN1500 – wraz z niezbędnymi urządzeniami oczyszczającymi podwykonawca robót budowlanych
88. Zakład Usługowo-Projektowy „MOSTEX” Tadeusz Stefankowski ul. Marsz. Józefa Piłsudskiegp 37, 83-300 Kartuzy 5891147249 projekt wykonawczy WD-09a, WD-09b, WD-15a, WD-15b usługodawca
89. M3M Sp. z o.o., Sp. k. ul. Spacerowa 74, 83-110 Knybawa 5932619278 projekt wykonawczy WD-07, WD-11, WD-14a usługodawca
90. HYDRO-BUD s.c.
(HYDROBUD Michał Garczarczyk
EMBUD Marcin Bańkowski)
ul. Św. Stanisława 14, 32-540 Trzebinia 6282275017
5492402421
6282070172
wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
91. BF Logistics Filip Bińczycki ul. Zielona Dolina 72, 32-091 Michałowice/Wilczkowice 5130247776 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
92. Jacek Sochacki GEOLINE ul. Zakopiańska 35, 34-730 Mszana Dolna 737-193-97-78 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
93. APRIVA sp. z o.o. sp.k. ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań 7792445890 wynajem myjni do kół i podwozi usługodawca
94. Krzysztof Ziomek CHRISTO ul. Marmurowa 2, 32-087 Zielonki/Garlica 5130105266 dostawy piasku dostawca
95. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
96. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 dostawy pospółki dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
97. FHU TRANS-KOP MORAWSCY Kossowa 101, 34-114 Brzeźnica 644-156-68-63 transport wapiennego kruszywa łamanego usługodawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
98. Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice 675-10-04-131 dostawy wapiennego kruszywa łamanego dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
99. Marek Grzegorz ‚KANBUD’ Usługi Koparko Ładowarką i Remont. Budowlane ul. 3 Maja 11, 28-300 Jędrzejów 6561660949 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
100. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NOWUM” Michał Komsta
MTM „NOWUM” sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 5, 20-474 Lublin
ul. Krężnicka 135B, 20-518 Lublin
9462143649
7131000375
przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 podwykonawca robót budowlanych
101. Mota Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków 675-00-01-573 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca, dalszy podwykonawca firmy SKABUD
102. Krzysztof Ziomek CHRISTO ul. Marmurowa 2, 32-087 Zielonki/Garlica 5130105266 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
103. LUXER Sp. z o.o. ul. Modrzejowska 70, 42-500 Będzin 6292465601 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
104. SOLEY Sp. z o.o. 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 33 6760076615 wykonanie trwałych mikropali iniekcyjnych dalszy podwykonawca firmy Soletanche
105. PHU Kam-Bud Budownictwo Drogowe Usługi Sprzetowe Kamil Papka ul. Spółdzielcza 27, 28-305 Sobków 656-210-04-02 budowa kanalizacji deszczowej – kolektor AC DN500 podwykonawca robót budowlanych
106. BBR POLSKA Sp. z o.o. ul. Annopol 14, 03-236 Warszawa 5260033223 wykonanie sprężenia ustroju obiektu MD-12 podwykonawca robót budowlanych
107. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Koszaje 50, 05-840 Brwinów 527-02-03-299 wynajem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca, dalszy podwykonawca firmy RoKo
108. Embud Polska sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza 629-246-66-58 usługi robocizny usługodawca, dalszy podwykonawca firmy RoKo
109. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transdźwig sp. z o.o. Ul. Tarnobrzeska 3, 39-400 Tarnobrzeg 8672243196 dostawa płyt drogowych dostawca
110. YOLSAN CONSTRUCTION sp. z o.o.  Al. Jerozolimskie 151/8, 02-326 Warszawa 5213861069 kompleksowe wykonanie obiektów mostowych WS-08 oraz MD-08a podwykonawca robót budowlanych
111. Przedsiębiorstwo Handlowo­Usługowe „TRANSON” ­ Sonik Jarosław ul. Odwiśle 79, 32-126 Igołomia 9441988198 wykonanie drenażu opaskowego wokół wschodniego portalu tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych