SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW:

PODWYKONAWCY:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).

L.p. pełna nazwa podmiotu adres NIP zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu
– podwykonawca robót budowlanych
– usługodawca
– dostawca
– dalszy podwykonawca robót budowlanych
– dalszy usługodawca
– dalszy dostawca
1 2 3 4 5 6
1. Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska  17
00-203 Warszawa
0000159007 Wykonanie Dokumentacji Projektowej: projekt budowlany, specyfikacje, projekty wykonawcze, usługodawca
2. Voltar System Sp. z o.o. ul. Oświęcimska 82
43-100 Tychy
2220858855 Opracowanie dokumentacji wyposażenia technicznego tuneli usługodawca
3. Konsorcjum GEOPRZEM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 10
32-050
679004000 Wykonanie:
-mapy sytuacyjno-wysokościowej
-dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
usługodawca
OPTIMA BG Sp. z o.o. ul. Na Błonie 32
30-147 Kraków
6793055765 usługodawca
4. Ochrona Przeciwpożarowa Ryszard Siata ul. Szeligiewicza 26/13
40-074 Katowice
9541133912 Opracowanie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej usługodawca
5. m/d/r/k trusted adviser group Sp. z o.o. ul. Rybnicka 43
Mikołów
6351824534 Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu usługodawca
6. OLBRYCH – MALIK s.c. Mikołaj Olbrych, Michał Malik ul. Strzelców 6a/1
31-421 Kraków
6783104752 Dokumentacja hydrotechniczna usługodawca
7. GC Projekt Spółka z o.o. ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów
8133671677 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej. usługodawca
8. Biuro Projektów Aldbara Jacek Baran ul. Szafera 5/32
31-543 Kraków
6751222371 Opracowanie dokumentacji branży elektrycznej i oświetlenia. usługodawca
9. ExpertGroup.pl Michał Gawenda ul. Armii Krajowej 16/2
41-706 Ruda Śląska
6411186713 Opracowanie dokumentacji teletechnicznej. usługodawca
10. P. U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 52
80-717 Gdańsk
5842497498 Opracowanie dokumentacji instalacji przeciwpożarowych. usługodawca
11. Aqua Soil Mariusz Wnuk ul. Sosnowiecka 94,
42-530 Dąbrowa Górnicza
6291403182 Wykonanie badań geotechnicznych, geologicznych, hydroologicznych usługodawca
12. Paweł Kopyciński PROENERGO ul. Bosaków 11
31-476 Kraków
8652021222 Opracowanie dokumentacji dotyczącej branży elektrycznej WN usługodawca
13. MLN Team Sp. z o.o. al.. Niepodległości 58
02-626 Warszawa
5213651592 Opracowanie dokumentacji dotyczącej branży sanitarnej i projektu zieleni. usługodawca
14.
15. „Hydroel” Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda 38-333 Zagórzany 679 685-000-60-96 wykonanie otworów geotechnicznych dalszy usługodawca firmy Aqua Soil
16. GEOKRAK sp. z o.o. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków 6770081871 wykonanie badań podłoża przez wykonanie wierceń rdzeniowych usługodawca
17. „Hydroel” Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda 38-333 Zagórzany 679 685-000-60-96 wykonanie piezometrów dla tunelu TS-14, wykonanie wierceń rdzeniowych usługodawca
18. Tadeusz Wadowski ul. Na Zielonki 41, 31-270 Kraków dzierżawa nieruchomości pod zaplecze budowy od 02.11.2019 d0 31.12.2023 usługodawca
19. TOM-DRÓG Roboty Ziemno-Drogowe Tomasz Kupiec ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 utwardzenie terenu pod biuro budowy podwykonawca robót budowlanych
20. INSTAL SOOL Electric sp. z o.o. ul. Tomasza Śliwiaka 48, Kraków 678-316-33-83 wykonanie przyłącza energetycznego do zaplecza budowy podwykonawca robót budowlanych
21. LENST sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 16/23A, 00-050 Warszawa 521-38-35-168 Projekt Budowlany i Wykonawczy – zieleń usługodawca
22. VIAKONTROL sp. z o.o. ul. Lwowska 38, Katowice 675-12-72-475 usługo laboratoryjne usługodawca
23. HAMER POLSKA sp. z o.o. sp.k. al. Daszyńskiego 22 31-534 Kraków 6760011047 wykonanie przyłącza sanitarnego oraz wodociągowego do zaplecza budowy podwykonawca robót budowlanych
24. TM-VIA sp.z o.o. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków 6782926541 wykonanie usług tymczasowej organizacji ruchu usługodawca
25. DITTA-SERIA Edmund Pietrzak Żdżary 75a, 26-420 Nowe Miasto 797-125-86-96 dostawa i montaż wag samochodowych na placu składowym dostawca
26. GS SOFTWARE sp. z o.o. ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków 6793125342 dostawa i montaż systemu ważenia dla wag samochodowych dostawca
27. MIĄSKO TEAM Sp. z o.o. ul. Gen. Mariana Turkowskiego 14, 32-700 Bochnia 8681966391 dostawa kruszywa dostawca
28. MENTOR CONSULTING sp. z o.o. ul. Szosa Chełmska 177-181, 87-100 Toruń 9562054218 inwentaryzacja dróg i budynków usługodawca
29. SAPPER SUPPORT sp. z o.o. ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice 6312623725 rozpoznanie saperskie terenu wraz z oczyszczeniem usługodawca
30. MENTOR CONSULTING sp. z o.o. Środowiskowa sp.k. ul. Szosa Chełmska 177-181, 87-100 Toruń 9562324020 pełnienie nadzoru przyrodniczego usługodawca
31. Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni A.Popek J.Franek Spółka Jawna (Lider), Zakład Usług Leśnych, Tartacznictwo, Handel Drewnem Józef Hawro (Partner) ul. Miedziana 3, 31-567 Kraków, Husów 155, 121 Husów 677-000-05-36
815- 117-37-48
wycinka oraz karczowanie wraz z nadzorem ornitologicznym usługodawca
32. Anna Mazur AVCISSA Badania archeologiczne ul. Urzędnicza 3/10, 30-051 Kraków 6772133253 nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi usługodawca
33. POLSERVICE GEO Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8/3569, 00-613 Warszawa 7010045870 obsługa geodezyjno-kartograficzna inwestycji usługodawca
34. STORMET Sp. z o.o. ul. Blokowa 5, 31-752 Kraków 6783129048 wyburzenia obiektów podwykonawca robót budowlanych
35. BP ELECTRIX Sp. z o.o. ul. Żytnia 7/16, 31-408 Kraków 9452212478 wykonanie przyłącza energetycznego do placu budowy podwykonawca robót budowlanych
36. IMPEL SAFETY sp. z o.o.
IMPEL PROVIDER sp. z o.o.
ITM POLAND SA
ul. Ślężna 118, Wrocław
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
ul. Kostrzyńska 3, 65-121 Zielona Góra
899-278-69-75
522-10-45-593
973-093-34-99
usługi ochrony zaplecza i terenu budowy usługodawca
37. IMPEL TECHNICAL SECURITY sp. z o.o.
IMPEL SAFETY sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, Wrocław
ul. Ślężna 118, Wrocław
563-17-43-635
899-278-69-75
usługi wykonania systemów technicznych służących ochronie zaplecza i terenu budowy usługodawca
38. Franki Polska Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków 6342571967 posadowienie dla obiektu M12, P12, P13 w technologii pale Franki NG podwykonawca robót budowlanych
39. TRANSMOST Sp. z o.o. ul. Wróbla 21, 02-736 Warszawa 521-05-20-346 usługi projektowe – wiadukt WD-03f i WD-03g (lewy i prawy) usługodawca
40. MGGP AERO SP. Z O.O. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów 8791256310 usługi fotogrametryczne usługodawca
41. SOLETANCHE POLSKA Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa 676-170-01-97 wykonanie ścian szczelinowych dla tuneli TS-04 i TS-14 podwykonawca robót budowlanych
42. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań 778-10-09-642 usługi związane z przesiedleniem chomika europejskiego z terenu budowy usługodawca
43. SAMBUD-2 Bielecki i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Łowińskiego 9, 30-969 Kraków 6780101380 dostawy stali oraz stali prefabrykowanej dostawca
44. BRUK-BET Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno 517-020-05-80 dostawa płyt drogowych dostawca
45. BUREAU VERITAS Sp. z o.o. ul. Migdała 4, 02-796 Warszawa 5213223301 kompleksowa obsługa laboratoryjna inwestycji usługodawca
46. Creator Sp. z o.o. ul. Damroki 1/F6,F7, 80-177 Gdańsk 5833261454 usługi projektowe – wiadukt WS-17 usługodawca
47. Firma Budowlana „ROSA” Tomasz Rosa, Urszula Rosa
Grzegorz Gołąb G-GAZ
ul. Wesoła 36, 32-085 Szyce
ul. Stefana Myczkowskiego 21/2
5130176668
6772173212
przebudowa kolizji gazowych średniego i niskiego ciśnienia w ramach ZRID II podwykonawca robót budowlanych
48. Firma Budowlana „ROSA” Tomasz Rosa, Urszula Rosa ul. Wesoła 36, 32-085 Szyce 5130176668 przebudowa kolizji wod-kan w ramach ZRID II podwykonawca robót budowlanych
49. TELEMAX Media sp. z o.o. ul. Podzamcze 52, 32-045 Sułoszowa 6771663894 przebudowa kolizji teletechnicznych w ramach ZRID II podwykonawca robót budowlanych
50. ZAKŁAD WIERCEŃ STUDZIENNYCH JERZY WILMAN ul. Chodkiewicza 96, 25-139 Kielce 6570004512 kompleksowe wykonanie studni głębinowej – otwór nr 3 na nieruchomości (działce), o nr ewidencyjnym 179, obręb Dziekanowice podwykonawca robót budowlanych
51. F.H.U POL-AGRA Krzysztof Borecki ul. Częstochowska 80, 42-160 Krzepice 574-18-75-556 zapewnienie pracowników ogólnych usługodawca
52. Firma Usługowo-Handlowa „STAR-KOP” Krzysztof Urbańczyk ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów 9441489354 wynajem maszyn i urządzeń budowlanych usługodawca
53. HESUS Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa 5252801742 roboty ziemne dla tunelu TS-14 i TS-04 dalszy podwykonawca firmy Soletanche
54. Firma ogólnobudowlana „Luxbud” Monika Michalec Nowa Wieś nr 50B, 07-210 Brańszczyk 79621854363 murki prowadzące dla tuneli TS-14 i TS-04 dalszy podwykonawca firmy Soletanche
55. Anna Pycia Wyburzenia Prandocin 178, 32-090 Słomniki 6821230201 roboty wyburzeniowe dalszy podwykonawca firmy STORMET
56. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych S.A.
Manstel Bednarczyk, Słowik Wiącek Sp. j.
ul. Krakowska 41, 32-050 Skawina
ul. Pienińska 40, 34-436 Maniowy
6750000504
7351033431
przebudowa kolizji elektrycznych niskiego i średniego napięcia podwykonawca robót budowlanych
57. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 dostawa pospółki dostawca
58. Firma Handlowo-Usługowa RAFAŁ BOGACZ ul. Pawęzów 8, 33-103 Tarnów 8731525313 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
59. Paweł Biel „TRANS-KOP” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lusławice, ul. Lusławice 7, 32-840 Zakliczyn 8691022993 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
60. Roboty Ziemne Transport Ciężarowy „JÓZEF KARPAŁA” ul. Krakowskie Przedmieście 312, 32-087 Zielonki 9450004379 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
61. Giemzik Stanisław Usługi-Produkcja-Handel „C.S.G” ul. Słopnice 276, 34-615 Słopnice 7371003539 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
62. NIKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl 7952539767 dostawa płyt drogowych dostawca
63. Rembud Rail Sp z o.o. ul. Niepodegłości 59, 37-200 Przeworsk 7941822502 wykonanie tymczasowego przejazdu kolejowego typu F podwykonawca robót budowlanych
64. SKABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Jana Kazimierza 64A/408, 01-248 Warszawa 5272822121 kompleksowe wykonanie obiektu MD-12 podwykonawca robót budowlanych
65. PAWEŁ BARAN PB SYSTEM ul. Jakuba Bojki 5/16, 30-611 Kraków 5170000763 przebudowa sieci melioracyjnej (ZRiD cz. 2) podwykonawca robót budowlanych
66. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawy kruszywa dostawca
67. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawy mieszanek betonowych wraz z usługami towarzyszącymi dostawca
68. PPHU PRUCHNIK Krzysztof Pruchnik Opacionka 40A, 39-230 Brzostek 8721774026 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
69. LUXER Sp. z o.o. ul. Modrzejowska 70, 42-500 Będzin 6292465601 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
70. AIZEN-KOL Adam Kita Mogilno 194, 33-326 Mogilno 734-240-69-67 przebudowa kabli SRK po stronie prawej toru nr 1 LK 8 od km 311, 657 do 311,751 oraz po stronie lewej toru nr 2 LK8 od 311, 618 do km 311,751 podwykonawca robót budowlanych
71. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawy mieszanek betonowych dalszy dostawca firmy Soletanche
72. INSTAL SOOL ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tadeusza Śliwiaka 48, 30-798 Kraków 6793163383 kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji oświetleniowych podwykonawca robót budowlanych
73. SPOIWEX Sp. z o.o. ul. Boczna 6, 44-240 Żory 6511680890 dostawa hydraulicznych spoiw drogowych DROHART dostawca
74. KONKRET Bogumiła Grudzińska os. Na Stoku 81/13, 25-437 Kielce 6571178125 roboty przy wykonaniu ścian szczelinowych dla tunelu TS-14 i TS-04 dalszy podwykonawca firmy Soletanche
75. POLSERVICE GEO Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8/3569, 00-613 Warszawa 7010045870 monitoring geotechniczny i hydrogeologiczny inwestycji usługodawca
76. Marian Madej MM Trans 32-861 Iwkowa nr 671 8691814843 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca, dalszy podwykonawca firmy LUXER
77. SWS Engineering S.p.A. via della Stazione 27, 38123 Trento, Italy nr 00580910222 projekt wykonawczy TS-04 i TS-14 usługodawca, dalszy podwykonawca firmy Multiconsult
78. STUMP FRANKI Sp. z o.o. (dawniej STUMP-HYDROBUDOWA sp. z o.o.) ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 5240301896 posadowienie obiektów WD-07, WS-08, MD-08a, P10, WD-11, WD-14a, WD-16, WS-17, WS-18, WS-19 wraz z opracowaniem projektów technologicznych, zabezpieczenie gazociągu w km 9+242, TS-14 podwykonawca robót budowlanych
79. ENWIESA sp. z o.o sp.k. ul.Świętojańska 26/3, 44-100 Gliwice 6312653034 przebudowa sieci wysokiego napięcia (ZRiD cz. 2) podwykonawca robót budowlanych
80. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 wyprodukowanie, dostawa i montaż konstrukcji z blach falistych na obiektach MD-08a oraz P10 podwykonawca robót budowlanych
81. Keller Polska sp. z o.o. ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki 5241200022 wykonanie wgłębnego wzmocnienia podłoża na wyznaczonych obszarach dla trasy głównej drogi S 52 na odcinku od około km 6+750 do km 14+459 podwykonawca robót budowlanych
82. NARBUD Łukasz Strumidło ul. Jędrzejówka 131, 37-610 Narol 7931571932 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca, dalszy podwykonawca firmy LUXER
83. Tomasz Michalczyk Geologia Południe Osiedle Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 11a/1, 37-500 Jarosław 7922212678 nadzór geologiczny nad robotami budowlanymi usługodawca
84. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Koszaje 50, 05-840 Brwinów 527-02-03-299 wynajem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca, dalszy podwykonawca firmy SKABUD
85. Rapacz Danuta Usługi Transportowe „KAMIL” Porąbka 94, 34-642 Dobra 7371732586 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
86. E&C Sp. z o.o. ul. Ks. G. Augustynika 1a/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza 4980261638 wykonanie kompletnych obliczeń dla obiektów mostowych, wykonanie Projektu Wykonawczego Zamiennego dla obiektu WD-03D usługodawca
87. Sławomir Pasionek FIRMA USŁUGOWA CATKOP ul. Piastowska 17, 32-410 Dobrzyce 7371073617 wykonanie przepustów P9 i P11 wraz z izolacją cienką podwykonawca robót budowlanych
88. RoKo Sp. z o.o. ul. Białobrzeska 15/170, 02-370 Warszawa 5262577223 Kompleksowe roboty żelbetowe oraz roboty towarzyszące dla WS-17 i WS-18 podwykonawca robót budowlanych
89. PAWEŁ BARAN PB SYSTEM ul. Jakuba Bojki 5/16, 30-611 Kraków 5170000763 kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej – kolektor AN DN1500 – wraz z niezbędnymi urządzeniami oczyszczającymi, budowa kanalizacji deszczowej wraz urządzeniami oczyszczającymi OUD, dodatkowy tymczasowy przyłącz wodociągowy podwykonawca robót budowlanych
90. Zakład Usługowo-Projektowy „MOSTEX” Tadeusz Stefankowski ul. Marsz. Józefa Piłsudskiegp 37, 83-300 Kartuzy 5891147249 projekt wykonawczy WD-09a, WD-09b, WD-15a, WD-15b usługodawca
91. M3M Sp. z o.o., Sp. k. ul. Spacerowa 74, 83-110 Knybawa 5932619278 projekt wykonawczy WD-07, WD-11, WD-14a usługodawca
92. HYDRO-BUD s.c.
(HYDROBUD Michał Garczarczyk
EMBUD Marcin Bańkowski)  -> HYDROBUD sp. z o.o.
ul. Św. Stanisława 14, 32-540 Trzebinia 6282275017
5492402421
6282070172
6282283672
wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
93. BF Logistics Filip Bińczycki ul. Zielona Dolina 72, 32-091 Michałowice/Wilczkowice 5130247776 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
94. Jacek Sochacki GEOLINE ul. Zakopiańska 35, 34-730 Mszana Dolna 737-193-97-78 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
95. APRIVA sp. z o.o. sp.k. ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań 7792445890 wynajem myjni do kół i podwozi usługodawca
96. Krzysztof Ziomek CHRISTO ul. Marmurowa 2, 32-087 Zielonki/Garlica 5130105266 dostawy piasku dostawca
97. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
98. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 dostawy pospółki dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
99. FHU TRANS-KOP MORAWSCY Kossowa 101, 34-114 Brzeźnica 644-156-68-63 transport wapiennego kruszywa łamanego usługodawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
100. Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice 675-10-04-131 dostawy wapiennego kruszywa łamanego dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
101. Marek Grzegorz ‚KANBUD’ Usługi Koparko Ładowarką i Remont. Budowlane ul. 3 Maja 11, 28-300 Jędrzejów 6561660949 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
102. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NOWUM” Michał Komsta
MTM „NOWUM” sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 5, 20-474 Lublin
ul. Krężnicka 135B, 20-518 Lublin
9462143649
7131000375
przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 podwykonawca robót budowlanych
103. Mota Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków 675-00-01-573 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca, dalszy podwykonawca firmy SKABUD
104. Krzysztof Ziomek CHRISTO ul. Marmurowa 2, 32-087 Zielonki/Garlica 5130105266 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
105. LUXER Sp. z o.o. ul. Modrzejowska 70, 42-500 Będzin 6292465601 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
106. SOLEY Sp. z o.o. 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 33 6760076615 wykonanie trwałych mikropali iniekcyjnych dalszy podwykonawca firmy Soletanche
107. PHU Kam-Bud Budownictwo Drogowe Usługi Sprzetowe Kamil Papka ul. Spółdzielcza 27, 28-305 Sobków 656-210-04-02 budowa kanalizacji deszczowej – kolektor AC DN500 podwykonawca robót budowlanych
108. BBR POLSKA Sp. z o.o. ul. Annopol 14, 03-236 Warszawa 5260033223 wykonanie sprężenia ustroju obiektu MD-12, dostawa wraz z montażem dylatacji modułowych dla obiektów MD-12, WS-17, WS-18, WS-01, WS-02, WD-07, WS-08, WD-11, WD-14a, Md-04a, WD-03a, ponowne wykonanie prac na WS-02 podwykonawca robót budowlanych
109. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Koszaje 50, 05-840 Brwinów 527-02-03-299 wynajem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca, dalszy podwykonawca firmy RoKo
110. Embud Polska sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza 629-246-66-58 usługi robocizny usługodawca, dalszy podwykonawca firmy RoKo
111. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transdźwig sp. z o.o. Ul. Tarnobrzeska 3, 39-400 Tarnobrzeg 8672243196 dostawa płyt drogowych dostawca
112. YOLSAN CONSTRUCTION sp. z o.o.  Al. Jerozolimskie 151/8, 02-326 Warszawa 5213861069 kompleksowe wykonanie obiektów mostowych WS-08 oraz MD-08a, P10, P12 (MD-12a), P13 (MD-13), WD-07, WD-11, WD-14a, WD-16 podwykonawca robót budowlanych
113. Przedsiębiorstwo Handlowo­Usługowe „TRANSON” ­ Sonik Jarosław ul. Odwiśle 79, 32-126 Igołomia 9441988198 wykonanie drenażu opaskowego wokół  tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych
114. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawa taśm uszczelniających do przerw dylatacyjnych dostawca
115. WĘGLOKOKS S.A.
HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
ul. Niedurnego 79, 42-709 Ruda Śląska
6340017095
6412259294
wykonanie konstrukcji stalowej obiektu WS-17 podwykonawca robót budowlanych
116. NEPTUN Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin 9462220054 dostawa materiałów do budowy kolektora AN dostawca, dalszy podwykonawca firmy PB System
117. ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk 5841383568 dostawa i montaż prefabrykowanego zbiornika retencyjnego ZB_11 wraz z właściwym regulatorem przepływu, dostawa i montaż zbiorników ZRID-1 i 2, dostawa i montaż zbiorników ZB_TS-14 oraz ZB_PPOŻ_TS-14 podwykonawca robót budowlanych
118. BRAT-POL Monika Bratek Dłużec 93C, 32-340 Wolbrom 6371951810 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca, dalszy podwykonawca firmy LUXER
119. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa rur PECOR Quattro dostawca
120. RB INSTAL s.c. ul. Barbórki 11B, 43-200 Poręba 6381780787 montaż prefabrykowanego zbiornika retencyjnego ZB_11 wraz z właściwym regulatorem przepływu podwykonawca robót budowlanych, dalszy podwykonawca firmy ECOL
121. MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 5262200553 kompleksowe wykonanie robót żelbetowych dla tunelu TS-14 oraz robót towarzyszących podwykonawca robót budowlanych
122. Rowibud Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 308, 44-151 Gliwice 631-23-09-667 dostawa wpustów mostowych dostawca
123. WASKO Spółka Akcyjna
Voltar System Sp. z o.o.
CSI Europe Sp. z o.o.
ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
ul. Oświęcimska 82, 43-100 Tychy
ul. Żytomierska 5, 03-360 Warszawa
954-23-11-706
222-085-88-55
113-299-29-44
wykonanie systemów wyposażenia tuneli TS-04 i TS-14, wykonanie integracji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) z Stałym Urządzeniem Gaśniczym zraszaczowym (SUG) podwykonawca robót budowlanych
124. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 wykonanie jezdni tymczasowej, w ciągu ul. Władysława Łokietka w Krakowie podwykonawca robót budowlanych
125. WIMED Sp.z o.o. Sp.K. ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów 6852209596 dostawa i montaż tablicy informacyjnej dostawca
126. Rapacz Jan Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna ul. Porąbka 94, 34-642 Dobra 7371732617 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
127. ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNO ­ BUDOWLANYCH MICHAŁ ANIOŁ
ANIOŁ AUGUSTYN ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNO BUDOWLANYCH
ul. Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz
ul. Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz
8681755688
8680004046
kompleksowe wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, na odcinkach objętych ZRID cz. 1 i ZRID cz. 3 podwykonawca robót budowlanych
128. BK SIATMET Bogdan Koper Sól 526, 23-400 Biłgoraj 9180002895 dostawa siatki zbrojeniowej dostawca
129. INSTAL SOOL ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tadeusza Śliwiaka 48, 30-798 Kraków 6793163383 przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi nN i SN oraz budowę docelowego układu zasilania pompowni dla ZRID I I II podwykonawca robót budowlanych
130. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawa taśm uszczelniających do przerw dylatacyjnych dostawca
131. Janusz Nowoświat Firma Handlowo-Usługowa Lipsko, ul. Kręta 26, 37-610 Narol 7931281803 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
132. STALPROFIL S.A. ul. Roździeńskiego 11a, 41-308 Dąbrowa Górnicza 629-001-21-66 dostawa profili stalowych dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
133. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowolipki 3, 31-752 Kraków 9511496432 dostawa mieszanki betonowej dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
134. EKOTECH Sp. z o.o. ul. Gen.Stanisława Skalskiego 1, 03-982 Warszawa 9522123516 dostawa spoiwa drogowego do ulepszania gruntów dostawca
135. Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inż. Marzena Bart ul. Metalowców 13, Chorzów 6272386672 Projekt wykonawczy systemu gaśniczego dla tuneli TS04, TS14 usługodawca
136. KPRM Infrastruktura sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 96, 43-600 Jaworzno 6322015022 dostawa oraz montaż łożysk na obiektach WS-17, WS-18 oraz MD-12 podwykonawca robót budowlanych
137. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Młocińska 17, 35-232 Rzeszów 813-228-37-37 dostawy wyposażenia BHP dostawca
138. BSC Construction sp. z o.o.
Selgeo ND Przemysław Losert
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
646-297-23-21
646-262-31-58
montaż konstrukcji z blach falistych na obiektach MD-08a oraz P10 dalszy podwykonawca firmy ViaCon
139. Keller Polska sp. z o.o. ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki 5241200022 wykonanie konstrukcji oporowych KO-38, 39, 41 (ściany szczelinowe, kotwy oczep żelbetowy) oraz obiektów mostowych WD-09 (ściany szczelinowe) podwykonawca robót budowlanych
140. Concrete-Mix Sp. z o.o., Sp.k. ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina 9442265160 dostawy spoiwa drogowego hydraulicznego dostawca
141. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 dostawa asfaltobetonu
142. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 ułożenie nawierzchni bitumicznej
143. Fiedor Group Company Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 41-940 Piekary Śląskie 4980271542 dostawy barier drogowych dostawca
144. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Mosty Skoczów Wojciech Kałuża ul. Wiślańska 17a, 43-430 Skoczów 5482093935 kompleksowe wykonanie nasuwania obiektu MD-12 dalszy podwykonawca firmy SKABUD – usługodawca?
145. TOM-DRÓG Roboty Ziemno-Drogowe Tomasz Kupiec ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 przekruszenie materiału
146. Concrete-Mix sp. z o.o. sp.k. ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina 9442265160 spoiwo drogowe hydrauliczne dostawca
147. Stal-Service Sp. z o.o. ul. Jana Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 525-19-72-252 dostawa zbrojenia prefabrykowanego na tunel TS-14 dostawca
148. Tomasz Kupiec Roboty Ziemno-Drogowe TOM-DRÓG ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
149. Tomasz Kupiec Roboty Ziemno-Drogowe TOM-DRÓG ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
150. Innovil Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Mariusz Błachut ul. Świętojańska 107, 35-304 Rzeszów 689-121-02-73 usługi robocizny usługodawca, dalszy podwykonawca Roko
151. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW „SIBET” S.A. / Betard Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce  / ul. Polna 30, 55-095 Długołęka, 6571031008
8961508815
dostawa prefabrykatów betonowych sprężonych dostawca
152. Ferro Konstrukcje Sp. z o.o. Sp.K. ul. K. Gardziejewskiego 7, 02-495 Warszawa 1132910981 dostawy stalowych klatek zbrojeniowych ścian szczelinowych dostawca
153. Ferro Konstrukcje Sp. z o.o. Sp.K. ul. K. Gardziejewskiego 7, 02-495 Warszawa dostawa murków prowadzących, koszy zbrojeniowych oraz stali dostawca, dalszy podwykonawca Keller
154. Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Nieciecza 5170200580 dostawa płyt drogowych podwójnie zbrojonych 3000/1500/150mm dostawca
155. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 wykonanie jezdni tymczasowej w ciągu ul. Długiej w Dziekanowicach podwykonawca robót budowlanych
156. GRAUMET Sp. z o.o. ul. Żelazna 58/62 lok. 1221, 00-866 Warszawa 5272703126 dostawa zbrojenia prefabrykowanego dostawca
157. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa rur PECOR Quattro dostawca
158. Konsorcjum: Krzysztof Mącior FU-H „MAT-MAT”
„MEL-KAN” Sp. z o.o.
ul. Szynwałd 102B, 33-158 Szynwałd
ul. Gen. Ryszarda Kuklińskiego 8, 33-100 Kraków
8732009269
9930552796
budowa kanalizacji deszczowej – ZRID cz. II, ZRID cz. III podwykonawca robót budowlanych
159. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „POLFRUCT” spółka jawna Wioletta i Piotr Skrzela ul. Koniecmosty 29a, 28-160 Wiślica 6551005953 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
160. TESA sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 12, 80-264 Gdańsk 9571129039 wykonanie dokumentacji warsztatowej wraz z projektem stężeń dla wiaduktu drogowego WS-17 usługodawca, dalszy podwykonawca firmy Huta Pokój Konstrukcje
161. Concrete-Mix Sp. z o.o., Sp.k. ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina 9442265160 spoiwo drogowe hydrauliczne dostawca
162. PPHU PRUCHNIK Krzysztof Pruchnik Opacionka 40A, 39-230 Brzostek 8721774026 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
163. Spec Haus Sp. z o.o. ul. Gen. Bolesława Roi 4A/6, 30-606 Kraków 6793215128 usługi robocizny w zakresie montażu zbrojenia na obiekcie WS 17 usługodawca, dalszy podwykonawca firmy RoKo
164. Primost Południe Sp. z o.o. ul. Odkrywkowa 1, 42-504 Będzin 6252468929 montaż konstrukcji stalowej wiaduktu WS 17 dalszy podwykonawca firmy Huta Pokój Konstrukcje
165. HESUS Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa 5252801742 wywóz oraz składowanie odpadów usługodawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
166. Concrete-Mix Sp. z o.o., Sp.k. ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina 9442265160 spoiwo drogowe hydrauliczne dostawca
167. Józef Woźniak MARWO ul. Kochanowskiego 14/3, 31-127 Kraków 6771596778 dostawa materiałów do iniekcji dostawca
168. FIRMA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH „EL-MEX” PIOTR PALKA ul. Piastowska 87, 42-202 Częstochowa 5731511657 uszynienie obiektów WS-17 i WS-18 podwykonawca robót budowlanych
169. EKOTECH Sp. z o.o. ul. Gen.Stanisława Skalskiego 1, 03-982 Warszawa 9522123516 dostawa spoiwa drogowego dostawca
170. FIRMA BUDOWLANA STAL-BUD JAKUB ŚWINECKI ul. Obrońców Tobruku 36/11, 01-949 Warszawa 762-189-14-53 montaż zbrojenia murów oporowych dalszy podwykonawca firmy KELLER
171. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa geotkaniny i geowłókniny dostawca
172. VICTORIASMAGIC Sp. z o.o. ul. Lubicz 3/38, 31-154 Kraków 6631873640 dostawy pospółki dostawca, dalszy podwykonawca Keller
173. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawy mieszanki betonowej dostawca, dalszy podwykonawca Keller
174. INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski ul. Rybitwy 4, 30-722 Kraków 6761505308 roboty w zakresie budowy OUD – stan surowy 11.1, 11.2, 11.4 oraz posadowienia zbiornika retencyjnego ZB_11, kanalizacja podposadzkowa oraz uziemienie budynku podwykonawca robót budowlanych
175. BAMAR POL Małgorzata Juszczyk ul. Radomska 89, 44-154 Gliwice 9690825584 wykonanie projektu systemu wentylacji tymczasowej w tunelu TS-14 usługodawca
176. CONAN GROUP KONRAD WOJCIECHOWSKI ul. Skrajna 99A/1, 26-600 Radom 9481157606 dostawy płyt drogowych dwukrotnie zbrojonych dostawca
177. Usługi Ogólnobudowlane Agnieszka Rukat ul. Nowe Lipiny, Szczęsna 15, 05-200 Wołomin 824-10-20-936 skucie korony ściany szczelinowej dla konstrukcji KO-41, KO-38a, KO-38b, KO-38c, KO-38d, KO-39a, KO-39b, KO-39c,KO-39, WD-09A, WD-09B dalszy podwykonawca Keller
178. BRIDGER Sp. z o.o. ul. Sosnowa 3, 83-050 Lublewo Gdańskie 6040196165 dostawa desek gzymsowych dostawca
179. VERSED MEDIA Krzysztof Krynicki ul. Głowackiego 86, 05-075 Warszawa 113-194-78-06 zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych dalszy podwykonawcy Primost Południe
180. HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Południe Sp. k. ul. Instalatorów 1, 32-085 Modlniczka 6793017977 dostawa materiałów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca Mel-Kan
181. Łukasz Pawłowski – Firma Budowlana ul. Mogilno 178, 33-326 Mogilno 7343114422 WD09a, WD09b, WD15a, WD15b podwykonawca robót budowlanych
182. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawa kruszywa dostawca
183. HEBAN Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kosocicka 7, 30-694 Kraków 6790083459 dostawa styropianu dostawca
184. Krzysztof Mącior FU-H „MAT-MAT” ul. Szynwałd 102B, 33-158 Szynwałd 8732009269 przedłużenie dzierżawy blatów i grodzic dostawca
185. Dawid Kłusek Exstre-bud Jodłowa 460, 39-225 Jodłowa 872 210 71 19 wykonanie robót budowlanych żelbetowych budynku 11.1 i 11.2 dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
186. F.H.U. „LST GROUP” Taras Lystvan ul. Władysława Grabskiego nr 64A lok. 2, 35-312 Rzeszów 8133775997 wykonanie robót budowlanych żelbetowych i murowych budynku 11.1 dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
187. STAL-BET Bartosz Ogorzałek Binczarowa 13, 33-332 Florynka 7343082662 wykonanie robót budowlanych żelbetowych budynku 11.1 i 11.2 dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
188. DEPO Paweł Opalach ul. Domańskiego 59/A/4, 45-819 Opole 743 189 88 54 wykonanie robót budowlanych żelbetowych budynku 11.1 i 11.2 dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
189. LB LIFT ul. Spacerowa 44, 26-001 Masłów 657 242 71 74 usługi sprzętowe ładowarką teleskopową dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
190. FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWO-REMONTOWA Jarosław Duda Tenczyn 590, 32-433 Lubień 735 165 08 79 wykonanie robót żelbetowych stanu surowego budynku 11.2 dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
191. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Pro-Service sp z o.o. os. Złotej Jesieni 4, 31-826 Kraków 6751273612 dostawy detektorów dostawca
192. Józef Woźniak MARWO ul. Kochanowskiego 14/3, 31-127 Kraków 6771596778 dostawa dystansów stalowych dostawca
193. PMB ROLBUD Wojciech Rola Bogusza 51, 33-334 Kamionka Wielka 73433900978 usługi robocizny w zakresie montażu zbrojenia na obiekcie WS 17 oraz WS 18 usługodawca
194. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa rur PECOR Quattro dostawca
195. MARBUS Mariusz Stachura Czuszów 5, 32-112 Czuszów 6591146513 wykonanie wykopów i zasypki obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych
196. PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE „INORA” – INORGANIC ACTIVITITES Sp. z o.o. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11/21, 44-101 Gliwice 6310103192 dostawa geosiatki, kompletnych systemów gruntów zbrojonych dostawca
197. BOBSTAL FB Śliwa Spółka Jawna ul. Ogórkowa 25, 30-853 Kraków 6793107456 montaż zbrojenia oraz rur spiro obiektu MD-12 dalszy podwykonawca firmy SKABUD
198. Fiedor Group Company Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 41-940 Piekary Śląskie 4980271542 dostawa barier drogowych dostawca
199. Jakub Iwan – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 1. Jakub Iwan Zakład Ziemno Budowlany 2. Funmax s.c. Borków 41A, 26-021 Daleszyce 6572401068 przebudowa sieci melioracyjnych (ZRID cz.I) podwykonawca robót budowlanych
200. Konsorcjum: BUDGEO Sp. z o.o., ABRYS Ochrona Wód Stanisław Wysoczański ul. Jędrzychowska 9, 65-385 Zielona Góra
ul. Wiśniowa nr 2, 55-093 Kiełczów
9731057663
9251021441
hydroizolacja tunelu TS-14 podwykonawca robót budowlanych
201. AARSLEFF Sp. z o.o. ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa 951-13-12-627 wykonanie kotew gruntowych dla muru oporowego KO-41, KO-38, KO-39 dalszy podwykonawca Keller
202. Jakub Iwan – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 1. Jakub Iwan Zakład Ziemno Budowlany 2. Funmax s.c. Borków 41A, 26-021 Daleszyce 6572401068 kompleksowe wykonanie zbiorników retencyjnych otwartych podwykonawca robót budowlanych
203. FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o. ul. Głuszycka 5, 02-215 Warszawa 5212996662 dostawa i montaż łożysk na obiektach WS-1, WS-02, WD-03a, MD-04a, WD-07, WS-08, WD-11, WD-14a, MD-12, WS-17 (1P, 4L) podwykonawca robót budowlanych
204. KONVERS Sp. z o.o. Plac Czerwca 1976 r nr 7, 02-495 Warszawa 1070003010 dostawa geowłókniny dostawca
205. F.H.T.U. KRAK-TRANS Stanisław Jamróz ul. Wrobela 43, 30-798 Kraków 6791024045 usługi przekruszenia materiału usługodawca
206. GGT SOLUTIONS S.A. ul. Jaskółek 10, 43-215 Studzienice 6462443261 projekt technologiczny tymczasowego zabezpieczenia tunelu TS-04 oraz zabezpieczenie poprzez wbicie grodzic i ich dzierżawę oraz demontaż, wykonanie posadowienia zbiorników prefabrykowanych (ZB9) podwykonawca robót budowlanych
207. SOLETANCHE POLSKA Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa 676-170-01-97 usługa sprzętowa wraz z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
208. MENARD Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa 5291729492 wzmocnienie podłoża podwykonawca robót budowlanych
209. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „RABA” Piotr Kopera Zręczyce 142, 32-420 Gdów 6831711505 roboty przy wykonaniu obiektu MD-12 dalszy podwykonawca firmy SKABUD
210. Marcin Lichorowicz Firma Budowlano-Handlowo¬Usługowa GRANDER ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 31B, 31-234 Kraków 9452011751 umocnienia rowów i skarp dla obiektu DD19 podwykonawca robót budowlanych
211. Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno 5170200580 dostawa elementów murowych dostawca, dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
212. MIĄSKO TEAM Sp. z o.o. ul. Gen. Mariana Turkowskiego 14, 32-700 Bochnia 8681966391 transport odpadów usługodawca
213. Transport Budowlany Sp. z o.o. ul. Tarnogórska 4, 42-672 Wieszowa 6831891890 wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
214. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław 526-00-38-485 wynajem maszyn i urządzeń do ułożenia nawierzchni bitumicznej usługodawca
215. POLSKI ASFALT Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 9512065674 dostawy materiałów do produkcji MMA dostawca
216. POLSKI ASFALT Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 9512065674 dzierżawa Wytwórni Mas Bitumicznych usługodawca
217. BHG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 118-13-65-957 dostawy materiałów do produkcji MMA dostawca
218. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław 526-00-38-485 transport MMA usługodawca
219. F.H.U. KOWALCZYK KRZYSZTOF Zarogów 34, 32-200 Miechów 6591441040 wynajem sprzętu z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
220. MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 5262200553 wykonanie robót żelbetowych dla tunelu TS-04 i TS-14 dalszy podwykonawca firmy SOLETANCHE
221. BP ELECTRIX Sp. z o.o. ul. Żytnia 7/16, 31-408 Kraków 9452212478 wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych podwykonawca robót budowlanych
222. Marka Sp. z o.o. ul. Partyzantów 27, 32-700 Bochnia 5170200580 dostawa materiałów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
223. MARBUS Mariusz Stachura Czuszów 5, 32-112 Czuszów 6591146513 wynajem sprzętu z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
224. FAVO Piotr Staszków ul. J.Chełmońskiego 13, 44-102 Gliwice 6310206153 dostawy kruszywa hydrotechnicznego dostawca
225. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 wynajem sprzętu z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
226. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa rur przepustowych HDPE dostawca
227. Krzysztof Mącior FU-H „MAT-MAT” ul. Szynwałd 102B, 33-158 Szynwałd 8732009269 przedłużenie dzierżawy blatów i grodzic dostawca
228. BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.j. Przyborów 398, 32-825 Borzęcin 869 15 87 815 dostawa pospółki dostawca
229. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawy taśm uszczelniających do przerw dylatacyjnych dostawca
230. Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ProGeo Sp. z o.o. ul. Białoprądnicka 34/8, 31-221 Kraków 6770071950 na wykonanie pomiarów poziomu wody usługodawca
231. Weldon Sp. z o.o. Brzezówka 90A, 39-102 Brzezówka 8722167676 dostawę kontenerów biurowych dostawca
232. P.B.H. Inżbud Sp. z o.o. ul. Kościuszki 70, 28-200 Staszów 8660001731 dostawy przepustów rurowych dostawca
233. Mariusz Sołtysik MS Instalacje Sąspów nr 147A, 32-084 Jerzmanowice 5130176415 montaż rury, podłączenie myjni i wpięcie do studni wodomierzowej usługodawca
234. Mota Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków 675-00-01-573 ułożenia ścieku krawędziowego i zabudowy wpustów ulicznych podwykonawca robót budowlanych
235. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawa mieszanki betonowej dostawca
236. NIKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl 7952539767 dostawa geowłókniny dostawca
237. BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.j. Przyborów 398, 32-825 Borzęcin 869 15 87 815 dostawa pospółki  dostawca
238. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 38-200 Jasło 6852269687 dostawa armatury dostawca
239. OPTEMGEOS Sp. z o.o. ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego, 80-108 dostawa geomembrany dostawca
240. ANTEX II Sp. z o.o. ul. Dolna 1/2, 22-680 Lubycza Królewska 9212029705 transport odpadów usługodawca
241. KS Termo Efekt Katarzyna Chlebek os. Górki 9, 34-451 Tylmanowa 734 170 49 93 wykonanie robót budowlanych żelbetowych budynku 11.2 w składzie wyposażenia dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
242. BRIDGER Sp. z o.o. ul. Sosnowa 3, 83-050 Lublewo Gdańskie 6040196165 dostawa desek gzymsowych dostawca
243. GMB INWESTYCJE sp. z o.o. ul. Sokolska 70A, 41-219 Sosnowiec 6443274277 dostawy krawężników dostawca
244. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 38-200 Jasło dostawa rur kanalizacyjnych dostawca
245. NIKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl 7952539767 dostawa geowłókniny dostawca
246. Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz ul. Łucka 139, 21-100 Lubartów 7140001368 dostawa rur żelbetowych dostawca
247. BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.j. Przyborów 398, 32-825 Borzęcin 869 15 87 815 dostawa pospółki  dostawca
248. Zakład Usług Geologicznych GEOTECH Sp. z o.o. ul. Budziwojska 79, 35-317 Rzeszów 8130333632 wykonanie 34 sztuk stałych kotwi gruntowych na rampie wschodniej tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych
249. MILVEST Mirosław Kania ul. Prusa 105E, Nowy Sącz 7341919558 wykonanie kanalizacji w budynkach OUD dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
250. Krakowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa sp. z o.o. ul. Sołtysowska 1, 31-589 Kraków 6781006100 usługi sprzętowe żurawiem dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
251. BUDWUG Sp. z o.o. ul. Cmentarna 11, 62-031 Luboń 525-21-48-590 wykonanie linowych kotew gruntowych dalszy podwykonawca GGT SOLUTIONS S.A
252. MODZELEWSKI & RODEK Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 5262200553 kompleksowe wykonanie robót żelbetowych dla tunelu TS-04 oraz robót towarzyszących podwykonawca robót budowlanych
253. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków 6762162626 kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej na ZRID 1 cz.1 tj. zlewnie ZB4.1, ZB5, P6.1 ZB6, ZB7 podwykonawca robót budowlanych
254. Mosty Łódź S.A. ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź 7270126890 dostawy elementów betonowych dostawca
255. BK SIATMET  Bogdan Koper Sól 526, 23-400 Biłgoraj 9180002895 dostawy siatki zbrojeniowej dostawca
256. P.B.H. Inżbud Sp. z o.o. ul. Kościuszki 70, 28-200 Staszów 8660001731 dostawy rur żelbetowych dostawca
257. CMC Poland Sp.  z o.o. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie 6490001173 dostawy siatki zbrojeniowej dostawca
258. Full Serwis Sp. z o.o. ul. Gielniówka 47, 32-088 Przybysławice 5130271295 wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
259. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „POLFRUCT” spółka jawna Wioletta i Piotr Skrzela ul. Koniecmosty 29a, 28-160 Wiślica 6551005953 wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską dalszy podwykonawca firmy Yolsan
260. MOSTMARPAL Sp. z o.o. ul. Piastowska 53, Zarzecze, 34-326 Pietrzykowice 553-20-92-028 wykonanie pionowych pali w rurze obsadowej wyciąganej dla posadowienia wiaduktu WS-01 dalszy podwykonawca Stump Franki Sp. z o.o.
261. P.B.H. Inżbud Sp. z o.o. ul. Kościuszki 70, 28-200 Staszów 8660001731 dostawy przepustów dostawca
262. HESUS Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa 5252801742 dostawa rumoszu dostawca, dalszy podwykonawca MENARD
263. F.H.U „HAJDAS” Dawid Hajdas Stróża 359, 32-431 Stróża 6812072636 wynajem pracowników ogólnych usługodawca
264. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 38-200 Jasło 6852269687 dostawa rur kanalizacyjnych dostawca, dalszy podwykonawca MEL-KAN
265. DARIUSZ NIEDZIELA F.H.U.P.AXA ul. Skotnicka 224, 30-348 Kraków 9441186375 umocnienia rowów i skarp z wyłączeniem zakresu DD19 podwykonawca robót budowlanych
266. Krzysztof Rutana Firma Budowlano Usługowa BRUS ul. A9 nr 38, 32-086 Węgrzce 9451020937 kompletnego wykonania robót żelbetowych WD-14a, WD-16 podwykonawca robót budowlanych
267. WODBET Sp. z o.o. ul. Dzieci Zamojszczyzny 16, 22-400 Zamość 9191833878 dostawy elementów betonowych zbrojonych dostawca
268. Janusz Kokoszka Zakład Ślusarski ul. Złote Piaski 9, 32-087 Zielonki 9451102405 dostawy bramownic dostawca
269. Józef Woźniak MARWO ul. Kochanowskiego 14/3, 31-127 Kraków 6771596778 dostawa dystansów betonowych dostawca
270. Marian Madej MM Trans 32-861 Iwkowa nr 671 8691814843 wynajem maszyn i sprzętu wraz z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
271. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawy elementów kotwiących dostawca
272. HGS Consulting sp. z o.o.  sp. k. ul. Puławska 26/33, 02-512 Warszawa 70103841586 wykonanie robót budowlanych w zakresie odwodnienia wykopu głębokiego dla tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych
273. HARP Materiały Budowlany Sp. Jawna Sikora W., Piekarz R. ul. Forteczna 7, 32-086 Węgrzce 679-25-90-930 dostawy materiałów budowlanych podwykonawca robót budowlanych
274. INTERKODO Sp. z o.o. ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 116, 33-300 Nowy Sącz 7343590453 wywóz i utylizacja odpadów usługodawca
275. Firma Handlowo-Usługowa POPEK ul. Krakowska 52, 32-087 Zielonki 5130100837 dostawy pospółki dostawca
276. Geosolid Sp. z o.o. ul. Tadeusza Szafrana 5A l.uż 1, 30-363 Kraków 813361595 usługi rozbicia i kruszenia materiału usługodawca
277. DKW Facility Services Sp. z o.o. ul. Smolna 13/406, 00-375 Warszawa 5272873561 wynajem pracowników usługodawca
278. INŻ-GEO Badania i roboty Geotechniczne  Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zatorskiej 46, 51-215 Wrocław 895-195-80-08 wynajem pracowników i pojazdów usługodawca
279. INŻ-GEO Badania i roboty Geotechniczne  Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zatorskiej 46, 51-215 Wrocław 895-195-80-08 wynajem pomieszczeń laboratorium usługodawca
280. TRASTEEL Engeneering Polska sp. z o.o. ul. Widok 8, Warszawa dostawy stali cięto-giętej dostawca, dalszy podwykonawca firmy SOLETANCHE
281. TRASTEEL Engeneering Polska sp. z o.o. ul. Widok 8, 00-023 Warszawa 5252674811 dostawy koszy zbrojeniowych dostawca, dalszy podwykonawca firmy SOLETANCHE
282. Kamil Romanik Firma Remontowo-Budowlana ul. Jerzego Kuryłowicza 111a, 30-699 Kraków 6792949288 kompletne wykonanie przepustów ZRID I,II,III podwykonawca robót budowlanych
283. LB LIFT ul. Spacerowa 44, 26-001 Masłów 657 242 71 74 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
284. „MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Gen. Ryszarda Kuklińskiego 8, 33-100 Kraków 9930552796 wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ramach ZRID cz.1 podwykonawca robót budowlanych
285. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 wykonanie kompleksowej naprawy nawierzchni asfaltowych podwykonawca robót budowlanych
286. Marcin Dąbrowski RIIB
RIIB 2 s.c. Marcin Dąbrowski, Kazimierz Dąbrowski
ul. Słowackiego nr 92a, 32-400 Myślenice
ul. Słowackiego nr 92a, 32-400 Myślenice
6822878805
6812084467
wykonanie robót żelbetowych oraz robót towarzyszących dla obiektów WS-00 WS-01 WS-02, WD-01, P-1, P-2a, P-2b, P-2c, P-3, WD-03a, WD-03b, WD-03c, WD-03e, WD-03f, WD-03g podwykonawca robót budowlanych
287. Nowa Elektro Sp. z o.o. Sady, ul. Rolna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne 7792231060 dostawy fundamentów, słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami dostawca, dalszy podwykonawca firmy BP Electrix
288. INS-EL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Brzezińska 4, 92-103 Łódź 7282802196 dostawy opraw oświetleniowych dostawca, dalszy podwykonawca firmy BP Electrix
289. DROMET Sp. z o.o. ul. 3 Maja 4, 96-313 Chylice Kolonia 5291551657 dostawy zestawów elementów stalowych dostawca
290. SIKA-POLAND sp. z o.o. ul. Karczunkowska 89, Warszawa 951-00-23-364 dostawy membrany dostawca
291. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Koszaje 50, 05-840 Brwinów 527-02-03-299 wynajem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca, dalszy podwykonawca firmy BRUS
292. BRUK-BET Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno 517-020-05-80 dostawa płyt drogowych dostawca
293. TOMASZ JELEŃ USŁUGI BUDOWLANO-TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE ul. Dąbrowskich 9, 32-091 Michałowice 6781442108 wywóz i utylizacja odpadów usługodawca
294. GRUPA CHYŻBET Sp. z o.o. Chyżne 111, 34-481 Chyżne 7352892372 dostawy prefabrykatów betonowych do umocnień skarp i rowów dostawca
295. HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Południe Sp. k. ul. Instalatorów 1, 32-085 Modlniczka 6793017977 dostawa materiałów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca Mel-Kan
296. ARS 1 FHU Marta Jurkowska al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków 945-153-66-12 dostawa materiałów budowlanych dostawca
297. Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska  17
00-203 Warszawa
0000159007 projekty budowlane zamienne usługodawca
298. FAVO Piotr Staszków ul. J.Chełmońskiego 13, 44-102 Gliwice 6310206153 dostawy kruszywa hydrotechnicznego dostawca
299. PROKON Kraków Sp. z o.o. os. Dywizjonu 303 nr 20, lok LU7 6751750874 WS-08 – wykończenia filarów i ustroju nośnego podwykonawca robót budowlanych
300. Firma Usługowo-Handlowa „STAR-KOP” Krzysztof Urbańczyk ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów 9441489354 wynajem ciągnika siodłowego do transportu dłużycy po budowie usługodawca
301. Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków 679-24-78-943 dostawy pospółki dostawca, dalszy podwykonawca Keller
302. TLC Rental Sp. z o.o. ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów k/Warszawy 9512169882 dostawy i wynajem ogrodzenia usługodawca
303. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 38-200 Jasło 6852269687 dostawa materiałów budowlanych dostawca
304. SKABUD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Jana Kazimierza 64A/408, 01-248 Warszawa 5272822121 kompleksowe wykonanie obiektów WD-07 i WD-11 podwykonawca robót budowlanych
305. BASCOGLASS Sp. z o.o. ul. Frezerów 9/7, 20-209 Lublin 9462662409 dostawy prętów GFRP dostawca, dalszy podwykonawca Menard
306. MK PLANET Małgorzata Kurkowska-Świątek ul. Tyniecka 110B, 30-376 Kraków 5532276337 wynajem pracowników usługodawca
307. Pręty Kompozytowe Sp. z o.o. ul. Frezerów 9/7, 20-209 Lublin 9462660416 dostawy prętów GFRP dostawca, dalszy podwykonawca Menard
308. Uponor Infra Sp. z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa 5260202826 dostawy rur i kształtek PEHD dostawca, dalszy podwykonawca INKOP
309. Dźwigamy Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 8, 43-200 Pszczyna 6381808741 usługi najmu dźwigu usługodawca
310. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 38-200 Jasło 6852269687 dostawy materiałów dostawca, dalszy podwykonawca INKOP
311. RIIB Marcin Dąbrowski ul. Słowackiego nr 92a, 32-400 Myślenice 6811878805 wynajem samochodu wraz z operatorem usługodawca
312. MSK Beata Szara ul. Graniczna 6/1, 32-200 Dąbrowa Tarnowska 8711289051 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
313. Mota Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków 675-00-01-573 ułożenie ścieku trójkątnego metodą ślizgową – ZRID I,II,III podwykonawca robót budowlanych
314. Adam Moskal Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Moskal” Stróża nr 738, 32-431 Stróża 6811280746 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
315. ZINPLAST Sp. z o.o. ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom 6370111947 dostawy wyrobów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca MEL-KAN
316. ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk 5841383568 dostawy separatorów i osadników dostawca, dalszy podwykonawca INKOP
317. Euro-Trans Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa 952-19-14-279 dostawy pospółki dostawca, dalszy podwykonawca Keller
318. ZINPLAST Sp. z o.o. ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom 6370111947 dostawy materiałów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca INKOP
319. Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów 683-205-01-29 dostawy materiałów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca INKOP
320. KYN-POL Krzysztof Biera ul. Jana Pawła II 24, 32-053 Skawina 5512388932 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
321. Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno 5170200580 dostawy materiałów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca INKOP
322. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa geowłókniny dostawca
323. IZOHAN Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia 5862073821 dostawy papy dostawca
324. RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław 8951687880 dostawy prętów zbrojeniowych dostawca
325. P.H.U. „JĘDRYSEK” Stanisław Jędrysek Pcim 1061, 32-432 Pcim 6810000265 dostawy desek dostawca
326. KANWA Sp. z o.o. ul. Balicka 100, 30-950 Kraków 945-157-74-62 dostawy wpustów ściekowych dostawca, dalszy podwykonawca INKOP
327. DURAPADS Ewa Kałuża ul. Wiślańska 17A, 43-430 Skoczów 548 222 78 50 montaż łożysk na obiekcie MD-12 podwykonawca robót budowlanych
328. UDŹWIG SPÓŁKA CYWILNA Tomasz Pukała, Kazimiera Pukała ul. Jesionowa 16, 32-091 Michałowice 6772286241 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
329. Usługi Transportowo-Budowlane Rafał Bałaga Stojanowice 45, 28-512 Bejsce 662-149-39-47 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych/dalszy podwykonawca Soletanche
330. BF Logistics Filip Bińczycki ul. Zielona Dolina 72, 32-091 Michałowice/Wilczkowice 5130247776 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca/dalszy podwykonawca Soletanche
331. JAN DZIUBEK ul. Prosta 70, 43-602 Jaworzno 6321013653 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
332. Zbrostal Sp.  o.o. Sp. k. ul. Weteranów 114, 05-250 Radzymin 1251663129 dostawy zbrojenia dostawca/dalszy podwykonawca Soletanche
333. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o. ul. Wernera 2, 32-050 Borek Szlachecki 5272873561 zbudowanie ekranów akustycznych podwykonawca robót budowlanych
334. „DWD System” Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań 5842609945 kompletne odwodnienie obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych
335. BSK RETURN S.A. ul. Towarowa 22, 42-400 Zawiercie 6492064479 dostawy zbrojenia dostawca/dalszy podwykonawca Soletanche
336. EURO-TED Sp. z o.o. ul. Marszałka Rydza-Śmigłego 20/24, 42-228 Częstochowa : 5732850456 wykonanie koszy zbrojeniowych dostawca/dalszy podwykonawca Soletanche
337. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAAN” ul. Gnieźnieńska 26/55, 31-317 Kraków 677-008-17-99 WS-08 – wykończenia filarów i ustroju nośnego podwykonawca robót budowlanych
338. Krzysztof Mącior FU-H „MAT-MAT” ul. Szynwałd 102B, 33-158 Szynwałd 8732009269 przedłużenie dzierżawy blatów i grodzic usługodawca
339. Wilczek Kraków Sp. z o.o. ul. Podhalańska 11A, 30-430 Kraków 6792868466 dostawy geokompozytu dostawca
340. 2D PROJEKT Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego, 43-330 Wilamowice 9372732543 wykonanie kompletnych projektów wykonawczych tymczasowego zabezpieczenia głębokich wykopów usługodawca
341. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858) dostawy geokompozytu dostawca
342. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROMEROL SA ul. Annopol 14, 32-060 Liszki 6771006268 na wykonanie konstrukcji stalowej dachu budynku garażowo-warsztatowego, wiaty składu oraz zadaszenia podwykonawca robót budowlanych
343. BK SIATMET Bogdan Koper Sól 526, 23-400 Biłgoraj 9180002895 dostawa siatki zbrojeniowej dostawca
344. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa geotkaniny dostawca
345. SANTEX Kazimierz Czapka
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ARBUD” Artur Czapka
ul. Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Małopolski
ul. Konopnickiej 15A, 39-120 Sędziszów Małopolski
8180005002
8181449221
wykonanie zabezpieczenia wykopów, wykonanie wykopów, wzmocnienie podłoża oraz wykonanie płyt fundamentowych dla montażu ZB14, ZB13, OUD, P13, Z9.2, ZB-9.2, ZB-OUD, ZB-1 i ZB-TS-14 podwykonawca robót budowlanych
346. BUD-MAX I Sp. z o.o. Binczarowa 290, 33-332 Florynka 7343546481 wynajem samochodów samowyładowczych usługodawca
347. Flora Bis Sp. z o.o. ul. Rolnicza 3, 42-160 Krzepice 5742032630 dostawy elementów ekranów akustycznych dostawca
348. HILTI (Poland) Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 1180000314 dostawy żywic iniekcyjnych i prętów gwintowanych dostawca
349. SKLEJKA-EKO Spółka Akcyjna ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski 6220005391 dostawy sklejki dostawca
350. Ferro Konstrukcje Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa 1132910981 wykonanie koszy zbrojeniowych do ścian szczelinowych dostawca/dalszy podwykonawca Soletanche
351. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858 dostawy folii kubełkowej dostawca
352. CONFIRME Sp. z o.o. ul. Postępu 13 lok.3, 02-676 Warszawa 627-001-27-20 dostawy zbrojenia prefabrykowanego dostawca
353. F.H.U. EKKO-BUD Krzysztof Bulanda Igołomia 202, 32-126 Igołomia 6821173101 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
354. RB INSTAL s.c. ul. Barbórki 11B, 43-200 Poręba 6381780787 montaż prefabrykowanego zbiornika retencyjnego ZB-OUD, ZB-9, ZB-9.2, ZB-12, ZB-13, ZB-14, ZB-10.2, pompownia P-12 podwykonawca/dalszy podwykonawca Ecol-Unicon
355. CZESŁAW RAPACZ Usługi Transportowo-Sprzętowe Krzczonów 371, 32-435 Krzczonów 6811234479 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
356. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. Na Ługach 7, 25-324 Kielce 9542756472 dostawy kruszywa grubego dostawca
357. CMC Poland Sp.  z o.o. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie 6490001173 dostawy siatki zbrojeniowej dostawca
358. RYSZARD DRABIK, USŁUGI TRANSPORTOWE Tarnawa Dolna 201, 34-210 Tarnawa Dolna 5521244701 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
359. „Tekom Technologia” Sp. z o.o. ul. Ludwikowska 17, 26-600 Radom
360. Technika Betonu Wodoszczelnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lipińskiego 3A, 30-349 Kraków 9451888050 wykonanie uszczelnień w tunelu TS-04 metodą iniekcji ciśnieniowej podwykonawca robót budowlanych
361. TOP PROJEKT sp z o.o. ul. Piecewska 33/151, 80-288 Gdańsk 9571133319 Usługi projektowe dla obiektu MD-12 usługodawca
362. TRANSPORT TOWARÓW USŁUGI SPRZĘTOWE EDWARD GORZAŁCZANY Wawrzeńczyce 106, 32-125 Wawrzeńczyce 6821256910 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
363. Usługi Transportowo-Budowlane Rafał Bałaga Stojanowice 45, 28-512 Bejsce 6621493947 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
364. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 6971710977 dostawy rur dostawca
365. NIKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl 7952539767 dostawy geotkaniny dostawca
366. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 6971710977 dostawy geotkaniny dostawca
367. Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska  17
00-203 Warszawa
0000159007 wprowadzenie zmian w zakresie budynków na OUD usługodawca
368. Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska  17
00-203 Warszawa
0000159007 wykonanie projektu zamiennego dla sieci telekomunikacyjnej w zakresie kolizji TT9 usługodawca
369. Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska  17
00-203 Warszawa
0000159007 opracowanie analizy zakresów kolizji w zakresie sieci telekomunikacyjnych usługodawca
370. Usługi Żurawiem Samochodowym Macander Krzysztof ul. Korczaka 14, 39-300 Mielec 8171007208) usługę pracy dźwigu usługodawca
371. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858 dostawy geokompozytu dostawca
372. IZOMOST MICHAŁ FILA ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki 8121145351 kompletne  wykonanie hydroizolacji obiektów mostowych na odcinkach ZRID I i ZRID II podwykonawca robót budowlanych
373. JAREX Sp. z o.o. ul. Białołęcka 374, 03-253 Warszawa 5242527469 roboty z zakresu budowy oświetlenia drogi S52, budowy zasilania docelowego trasy S52 i przebudowy oświetlenia Gminy Wielka Wieś, uziemienie tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych
374. ŁUKASZ WŁUDYGA PIONIERGAS Ul. Powstańców 50, 31-422 Kraków 9452069590 dostawy butli gazowych wraz z usługami dostawca
375. „HYDRO-PARTNER” Sp. z o.o. ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno 6972067331 dostawa korpusu dla przepompowni P13 dostawca
376. Usługi Żurawiem Samochodowym Macander Krzysztof ul. Korczaka 14, 39-300 Mielec 8171007208 usługę pracy dźwigu usługodawca
377. IZOHAN Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia 5862073821 dostawy papy dostawca
378. Stal-Service Sp. z o.o. ul. Jana Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 525-19-72-252 dostawa zbrojenia dostawca
379. 2D PROJEKT Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego, 43-330 Wilamowice 9372732543 wykonanie kompletnych projektów wykonawczych tymczasowego zabezpieczenia głębokich wykopów usługodawca
380. EGOVIT Sp. z o.o. ul. Św. Barbary 8, 97-400 Bełchatów 76922292951 wynajem personelu usługodawca, podwykonawca firmy Jarex
381. STS ŻURAWIE 24 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań 7792486860 usługa pracy dźwigu usługodawca
382. GEOKRAK sp. z o.o. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków 6770081871 wykonanie wierceń rdzeniowych na segmentach 4 i 5 tunelu TS-14 usługodawca
383. ARS 1 FHU Marta Jurkowska al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków 945-153-66-12 dostawy towarów dostawca
384. Thyssenkrupp Materials Poland S.A. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń dostawy stali zbrojeniowej dostawca, dalszy podwykonawca Soletanche
385. Krak-Inż. Sp. z o.o. (Lider)
2K.PL Sp. z o.o. (Partner)
ul. Wypoczynkowa 22, 30-698 Kraków
ul. Zabraniecka 37/41, 03-787 Warszawa
6751499983
5242937486
wykonanie hydroizolacji stropu i płyty dennej tunelu TS-04, doszczelnienie styku podwykonawca robót budowlanych
386. Sławomir Pasionek FIRMA USŁUGOWA CATKOP ul. Piastowska 17, 32-410 Dobrzyce 7371073617 humusowanie wraz z hydrosiewem, umocnienie skarp przy pomocy prefabrykowanych murów oporowych, wykonanie kanalizacji technicznej w tunelach TS-04 i TS-14, wykonanie kap podwykonawca robót budowlanych
387. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Maciej  Macieja Chełmica Duża 64, 87-811 Fabianki 8881333733 roboty żelbetowe dla tunelu TS-04 i TS-14 podwykonawca robót budowlanych, dalszy podwykonawca Soletanche
388. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858 dostawy geokompozytu dostawca
389. SELLUS Sp. z o.o. Sp. j. Rudna 19c, 42-530 Dąbrowa Górnicza 6292466687 wykonanie kompleksowej usługi kruszenia usługodawca
390. ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk 5841383568 przegląd gwarancyjny przepompowni PS S3 usługodawca
391. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 wykonanie warstwy wiążącej i przeciwspadków na obiektach WD07 i WD11 podwykonawca robót budowlanych
392. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawy geomembran dostawca
393. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858 dostawy geowłókniny dostawca
394. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawy taśmy uszczelniającej do przerw dylatacyjnych dostawca
395. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe NTB Sp. z o.o. ul. Torowa 41, 32-050 Skawina 6792405499 wykonanie dachów na budynkach OUD podwykonawca robót budowlanych
396. INSTAL SOOL Electric sp. z o.o. ul. Tomasza Śliwiaka 48, Kraków 678-316-33-83 budowa docelowego zasilania w rejonie Al. 29-go Listopada – ZRID II podwykonawca robót budowlanych
397. MPTronic Paulina Lelek Ochodza nr 137, 32-051 Wielkie Drogi, gm. Skawina 9442266596 budowa oświetlenia drogowego i wykonanie rowów kablowych, uziemienia tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych, dalszy podwykonawca Jarex
398. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawy taśmy uszczelniającej do przerw dylatacyjnych dostawca
399. BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.j. Przyborów 398, 32-825 Borzęcin 869 15 87 815 dostawy grysu dostawca
400. ARMAX-WAWEL Sp. z o.o. Sp. K. ul. Zielińska 20/70, 31-227 Kraków 9452226351 wykonanie budynków technicznych tuneli BT4 podwykonawca robót budowlanych
401. NOE-PL Sp. z o.o. ul. Jeziorki 84, 02-863 Warszawa 951-00-29-272 wynajem elementów deskowań usługodawca
402. TARCOPOL Sp. z o.o. ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice 5272873561 wykonanie dylatacji bitumicznych na obiekcie WD16 podwykonawca robót budowlanych
403. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 38-200 Jasło 6852269687 dostawy elementów kanalizacji dostawca
404. 2D PROJEKT Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego, 43-330 Wilamowice 9372732543 Usługi projektowe dla obiektu WS-08 usługodawca
405. ARS 1 FHU Marta Jurkowska al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków 945-153-66-12 dostawy towarów dostawca
406. HTI BP Sp. z o.o. Warszawa Sp. k. ul. Cieślewskich 44, 03-017 Warszawa 5242691795 dostawy towarów dostawca
407. HTI BP Sp. z o.o. Warszawa Sp. k. ul. Cieślewskich 44, 03-017 Warszawa 5242691795 dostawy towarów dostawca
408. MD Technologie Sp. z o.o. ul. Zapłocie 40A/1, 02-970 Warszawa 9512448613 roboty wykończeniowe w zakresie hydrofobizacji i uszczelnienia masą trwale plastyczną na obiekcie TS-14 oraz chodników żywicznych na obiektach WD-07, WD-11, WD-15a, WD-15b podwykonawca robót budowlanych
409. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawy geotkanin dostawca
410. Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Nieciecza, 5170200580 dostawę płyt drogowych dostawca
411. SOLMAT HANUSIAK Spółka Komandytowa ul. Dekerta 45, 30-703 Kraków 6792955627 dostawa soli dostawca
412. OPTEMGEOS Sp. z o.o. ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego, 80-108 5833424755 dostawy geokmpozytu dostawca
413. D2S Sp. z o.o. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, 6312646100 opracowanie projektów wykonawczych i koordynacja robót instalacyjno-montażowych w tunelach TS-04 i TS-14 usługodawca
414. BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.j. Przyborów 398, 32-825 Borzęcin 869 15 87 815 dostawa piasku dostawca
415. TESECO Sp. z o.o. ul. Fabryczna 12, 41-404 Mysłowice 2220010912 dostawy kanałów wentylacyjnych dostawca
416. AS PPH Odwodnienia Liniowe Sp. z o.o. ul. Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno 1231421400 dostawy elementów odwodnienia dostawca
417. M5F Sp. z o.o. ul. Wspólna 5F, 64-300 Stary Tomyśl 7882015058 kompletne wykonanie Magazynu Soli podwykonawca robót budowlanych
418. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz 864-131-76-28 dostawy studni kablowych dostawca
419. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na obiektach podwykonawca robót budowlanych
420. „HYDRO-PARTNER” Sp. z o.o. ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno 6972067331 montaż pomp podwykonawca robót budowlanych
421. Konstrukcje Żelbetonowe Spółka z o.o. Żelbet Siuta Spółka Komandytowa Kamionka Wielka 724, 33-334 Kamionka Wielka 7343563976 roboty żelbetowe na obiekcie WS-19 podwykonawca robót budowlanych
422. MKAN Michał Kustosz ul. Marii Konopnickiej 12A, 32-200 Miechów 6591468613 wykonanie systemu drenażu oraz odwodnienia liniowego w tunelu TS-04 i TS-14 podwykonawca robót budowlanych
423. MD Technologie Sp. z o.o. ul. Zapłocie 40A/1, 02-970 Warszawa 9512448613 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu oraz nawierzchni z żywic w systemie zamkniętym podwykonawca robót budowlanych
424. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858 dostawy geokompozytu dostawca
425. ARMAX-WAWEL Sp. z o.o. Sp. K. ul. Zielińska 20/70, 31-227 Kraków 9452226351 kompleksowe wykonanie budynków technicznych tunelu TS04 – BT1 i BT2 oraz TS14 – BT3 i BT4 podwykonawca robót budowlanych
426. Przedsiębiorstwo Geodezyjne „Terra” Wojciech Duda ul. Jurajska 30, Wola Kalinowska, 32-045 Sułoszowa 9442042922 obsługa geodezyjna uslugodawca, dalszy podwykonawca Polservice
427. PARTNER ALMA STACH KRÓL Spółka Jawna 7371948582 dostawy szyb do stolarki okiennej budynków OUD dostawca
428. Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ProGeo Sp. z o.o. ul. Białoprądnicka 34/8, 31-221 Kraków 6770071950 na wykonanie pomiarów poziomu wody usługodawca
429. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugoweo-Handlowe „ARBUD” Artur Czapka ul. Konopnickiej 15A, 39-120 Sędziszów Małopolski 8181449221 pogrążenie, dzierżawa i wyciągnięcie grodzic stalowych, wykonanie pali CFA600 dla tuneli TS-04, TS-14, wykonanie tymczasowej  ścianki szczelnej przy zbiorniku podziemnym ZB 4.1 oraz budynku przepompowni obok tunelu TS-14 podwykonawca robót budowlanych
430. STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Komandytowa ul. Piastów Śląskich 63, 01-494 Warszawa 5271032411 wykonanie okładzin w tunelach, na konstrukcjach oporowych oraz wiaduktach podwykonawca robót budowlanych
431. „MARKBUD” Przedsiębiorstwo RemontoweUsługi-Handel Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 92/92, 41-300 Dąbrowa Górnicza 6441095257 wykonanie systemu gaszenia w tunelach TS-04 i TS-14 podwykonawca robót budowlanych
432. KAMKO Krzysztof Osiński Beleń 14B, 98-161 Zapolice 8291235998 wykonanie hydroizolacji obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych
433. Dźwigamy Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 8, 43-200 Pszczyna 6381808741 usługi najmu dźwigu usługodawca
434. „HYDRO-PARTNER” Sp. z o.o. ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno 6972067331 dostawy elementów przepompowni dostawca
435. PARTNER ALMA STACH KRÓL Spółka Jawna ul. Ceglarska 4, 34-600 Limanowa 7371948582 dostawy wraz z montażem stolarki nieprefabrykowanej podwykonawca robót budowlanych
436. FHU TRANS-ROS Sławomir Rosek Rączna 193, 32-060 Liszki 944156447 transport kruszywa usługodawca
437. „STAL-BUD” Sp. z o.o. ul. Wiślańska 26, 43-430 Skoczów 5482247077 wykonanie, dostawy i montaż balustrad mostowych, skarpowych i tunelowych oraz osłon przeciwporażeniowych podwykonawca robót budowlanych
438. „OTIS” Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa 5210523095 wykonanie, dostawy i montaż urządzeń dźwigowych w budynku OUD podwykonawca robót budowlanych
439. ONNINEN Sp. z o.o. ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa 5261032852 dostawy rur osłonowych dostawca
440. PRE Edward Biel Piekary 363, 32-060 Piekary 6770083002 dostawy rozdzielnic budowlanych dostawca
441. Phoenix Contact Sp. z o.o. ul. Bierutowska 57, 51-317 Wrocław 8971411342 dostawy materiałów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
442. Elmark Automatyka S.A. ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa 5252072585 dostawy materiałów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
443. „Creatio” Arkadiusz Waligóra Miłochowice 20H, 56-300 Milicz 9161019877 dostawy materiałów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmy Voltar System
444. EG SYSTEM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa 5213552105 dostawy transformatorów suchych żywicznych dostawca / dalszy podwykonawca firmy Voltar System
445. EPS SYSTEM Sp. z o.o. ul. Harcerska 16, 32-540 Trzebinia 6282277418 dostawa kontenerów z uruchomieniem zespołu prądotwórczego dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
446. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugoweo-Handlowe „ARBUD” Artur Czapka ul. Konopnickiej 15A, 39-120 Sędziszów Małopolski 8181449221 pogrążenie, dzierżawę i wyciągnięcie grodzic stalowych podwykonawca robót budowlanych
447. RADIOPARTNERS Sp. z o.o. ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa 5272322157 dostawa, montaż i uruchomienie systemu radiowego na tunel TS04 i TS14 podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy Voltar System
448. MAXBUD – Firma Budowlana Krzysztof Moskała ul. Kochanowskiego 14, 34-100 Wadowice 5511049872 wykonanie robót żelbetowych na obiekcie MD-08b, przepuście P-08, płycie fundamentowej pod zbiornik retencyjny ZB-12, stopie fundamentowej pompowni P13, gzyms żelbetowy dla tunelu TS-04, kapa żelbetowa KO-37d podwykonawca robót budowlanych
449. CONFIRME Sp. z o.o. ul. Postępu 13 lok.3, 02-676 Warszawa 6270012720 dostawy zbrojenia prefabrykowanego dostawca
450. KANWA Sp. z o.o. ul. Balicka 100, 30-950 Kraków 945-157-74-62 dostawy materiałów budowlanych dostawca
451. STS ŻURAWIE 24 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań 7792486860 usługa pracy dźwigu usługodawca
452. ATM LIGHTING Sp. z o.o. ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk 9571058463 dostawy materiałów oświetleniowych dostawca / dalszy podwykonawca firmy Voltar System
453. Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych Piekary 363, 32-060 Liszki 677-008-30-02 dostawa stacji transformatorowych dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
454. Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych Piekary 363, 32-060 Liszki 677-008-30-02 dostawa rozdzielnic dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
455. Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych Piekary 363, 32-060 Liszki 677-008-30-02 dostawa szaf oświetleniowych wraz ze sterownikami dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
456. BM-SPRZĘTBUD S.C. ul. Matejki 33B, 43-600 Jaworzno 628-22-55-227 wykonanie bruzd, otworów oraz wnęk systemu gaszenia podwykonawca robót budowlanych
457. Aspekt Laboratorium Sp. z o.o. (Lider)
„CADMOST” Sp. z o.o. (Partner)
ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno
ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice
6322014850
6312655665
wykonanie usługi próbnych obciążeń na obiektach mostowych usługodawca
458. Karolina Niedziółka FHU „Niedziółka” ul. Ojcowska 43, 32-048 Jerzmanowice 5130010198 wywóz i utylizacja odpadów usługodawca
459. NEURON Sp. z o.o. Sp. k. ul. Stefana Batorego 14, 34-120 Andrychów 5512626366 dostawy elementów systemów zasilania dostawca / dalszy podwykonawca firmy Voltar System
460. NEURON Sp. z o.o. Sp. k. ul. Stefana Batorego 14, 34-120 Andrychów 5512626366 dostawy elementów systemów zasilania dostawca / dalszy podwykonawca firmy Voltar System
461. Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków 6372159473 dostawy kabli i przewodów dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
462. AGS Sp. z o.o. ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa 777-315-69-89 dostawy elementów podkonstrukcji do montażu elewacji wentylowanej w tunelach wewnętrznych dostawca / dalszy podwykonawca firmy STRAŻAK
463. ELEKTROTEC Sp. z o.o. ul. Igołomska 1/54, 31-983 Kraków 678 31 89 636 kompleksowe instalacje w obiekcie MD-12, WS01, WS18 podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy JAREX
464. BUDPOL Sp. z o.o. ul. Kopalniana 12J, 42-271 Częstochowa 5730108267 wykonanie nawierzchni betonowej w tunelu TS-14 podwykonawca robót budowlanych
465. ARS 1 FHU Marta Jurkowska al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków 945-153-66-12 dostawa materiałów budowlanych dostawca
466. Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno 5170200580 dostawa płyt drogowych dostawca
467. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAGREW Grzegorz Święczkowski ul. Smoleńska 17B, 85-871 Bydgoszcz 953 153 37 42 dostawa kabli YKXS i bednarki ocynkowanej dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
468. P.U. Disign Łukasz Kwiatkowski ul. Kwiatowa 2, 07-230 Słopsk 762-194-39-48 dostawa kabla XRUHAKXS dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
469. Centrum Elektryczne „ANIA” Boguccy Sp. z o.o. sp.k. ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń 832 00 04 179 dostawa kabla XRUHAKXS dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
470. R.Z.B. Krzysztof Miśkowiec Jurków 310, 34-643 Jurków 7371940149 wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
471. MDI Sp. z o.o. Stępina 244, 38-125 Stępina 8191673575 wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopu docelowego wraz z przegłębieniami, zagęszczenia materiału pod zbiornikiem, wykonania płyty żelbetowej oraz zasypanie zbiornika do poziomu platformy roboczej podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy GGT Solutions
472. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Koszajec 50, 05-840 Brwinów 527-02-03-299 wynajem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca / dalszy podwykonawca firmy MAXBUD
473. Przedsiębiorstwo „ALKOL” Sp.  z o.o. ul. Paderewskiego 1, 95-040 Koluszki 773 10 06 067 dostawa rur dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
474. Nuvias Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 6762412069 dostawy elementów sieci Ethernet dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
475. INS-EL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Brzezińska 4, 92-103 Łódź 7282802196 dostawę kabla YKXŚ 5×16 dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
476. ONNINEN Sp. z o.o. ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa 5261032852 dostawy kabli i rur osłonowych dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
477. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawy geotkanin dostawca
478. Ingram Micro Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 5212931906 dostawy serwerów dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
479. Exclusive Networks Poland S.A. ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków 5252728815 dostawy elementów elektroniki dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
480. BESTBUD Piotr Moskała ul. Bohaterów Monte Cassino 43, 34-100 Wadowice 5512551970 wykonanie fundamentów zgodnie z projektem dla tunelu TS-14 , wynajem ładowarki teleskopowej, wykonanie belek bocznych podwykonawca robót budowlanych
481. Nowator Sp. z o.o. Spytkowice 722a, 34-745 Spytkowice, 735-271-89-70 kompletne wykonanie Magazynu Soli podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy M5F
482. GGT SOLUTIONS S.A. ul. Jaskółek 10, 43-215 Studzienice 6462443261 wykonanie montażu zabezpieczenia zbiornika ZB15 do 57% i wykonanie platform roboczych podwykonawca robót budowlanych
483. Pro Main Piotr Adamczyk ul. Tęczowa 97, 96-325 Radziejowice 8381786791 dostawy zestawów elementów stalowych wg projektu dostawca
484. HTI BP Sp. z o.o. Warszawa Sp. k. ul. Cieślewskich 44, 03-017 Warszawa 5242691795 dostawy towarów dostawca
485. HTI BP Sp. z o.o. Warszawa Sp. k. ul. Cieślewskich 44, 03-017 Warszawa 5242691795 dostawy towarów dostawca
486. Grupa Eltron Sp. z o.o. ul. Główna 7, 18-100 Łapy 966 21 12 843 dostawa bednarki ocynkowanej dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
487. VECO-BET Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 25/13, 05-300 Mińsk Mazowiecki 8222383891 dostawy prefabrykowanych murów oporowych dostawca
488. PSH Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków 6762555969 wykonanie dachów budynków technicznych tuneli TS-04 BT-01 i BT-02 oraz TS-14 BT-03 i BT-04 podwykonawca robót budowlanych
489. Sławomir Pasionek FIRMA USŁUGOWA CATKOP ul. Piastowska 17, 32-410 Dobrzyce 7371073617 wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
490. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 kompleksowa naprawa nawierzchni asfaltowych podwykonawca robót budowlanych
491. KANWA Sp. z o.o. ul. Balicka 100, 30-950 Kraków 945-157-74-62 dostawy towarów dostawca
492. STS ŻURAWIE 24 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań 7792486860 usługa pracy dźwigu usługodawca
493. AS PPH Odwodnienia Liniowe Sp. z o.o. ul. Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno 1231421400 dostawy elementów odwodnienia dostawca
494. TOMASZ JELEŃ USŁUGI BUDOWLANO-TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE ul. Dąbrowskich 9, 32-091 Michałowice 6781442108 wywóz i utylizacja odpadów usługodawca
495. ATEST Sp. J. ul. Matejki 31A, 43-600 Jaworzno 5272873561 wykonanie robót z zakresu stropu nr 4 i  nr 5 tunelu TS-14 podwykonawca robót budowlanych
496. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA RYSZARD SIATA ul. Marcina Szeligiewicza 26/13, 40-074 Katowice 9541133912 usługa stałej koordynacji w zakresie rzeczoznawstwa do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych usługodawca
497. PRE Edward Biel Piekary 363, 32-060 Piekary 6770083002 dostawy rozdzielnic budowlanych dostawca
498. Riello Delta Power Sp. z o.o ul. Krasnowolska 82R, 02-849 Warszawa 5272230343 dostawa, montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych dla tuneli TS04 i TS14, instalacje UPS dla budynków technicznych tuneli dalszy podwykonawca firmy VOLTAR System
499. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz 864-131-76-28 dostawy studni kablowych dostawca
500. Sick Sp. z o.o. ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa 521-10-01-507 dostawy zestawów pomiarowych dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
501. QUADRUM Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków 6760077885 wykonanie tynków i posadzek w budynkach podwykonawca robót budowlanych
502. ZUP EMITER Sp. z o.o. ul. Skrudlak 3, 34-600 Limanowa 7370000964 dostawy skrzynek i szaf teletechnicznych dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
503. PRE Edward Biel Piekary 363, 32-060 Piekary 6770083002 dostawy rozdzielnic budowlanych dostawca
504. VECO-BET Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 25/13, 05-300 Mińsk Mazowiecki 8222383891 dostawy płyt drogowych, dostawca
505. HILTI (Poland) Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 1180000314 dostawy zestawów elementów stalowych dostawca
506. Jakub Drąg „SPAWMONT” Maszkienice 423, 32-828 Biadoliny Szlacheckie 869-18-33-705 dostawy zwieńczeń studni kablowych dostawca
507. Usługi Żurawiem Samochodowym Macander Krzysztof ul. Korczaka 14, 39-300 Mielec 8171007208 usługa pracy dźwigu usługodawca
508. Zakład Prefabrykacji Budowlanych „Kobet” Henryk Kogut ul. Grunwaldzka 70, 41-945 Piekary Śląskie 6530000850 dostawy stopni skarpowych betonowych dostawca
509. ENERGO TELKOM Sp. z o.o. ul. Syrokomli 26/1, 30-102 Kraków 5272873561 kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach OUD i BT 1, 2, 3, 4 podwykonawca robót budowlanych
510. Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygórze 209, 57-431 Wolibórz 8850003265 dostawy elementów budowy sieci dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
511. „DOKA POLSKA” Sp. z o.o. ul. Szklarniowa 8, 03-046 Warszawa 897-13-46-159 dzierżawa szalunków i rusztowań usługodawca
512. GMB INWESTYCJE sp. z o.o. ul. Sokolska 70A, 41-219 Sosnowiec 6443274277 dostawy krawężników dostawca
513. Ingram Micro Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 5212931906 dostawy sprzętu komputerowego dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
514. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawy kotew talerzowych dostawca
515. Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce 9542756472 dostawy kruszywa łamanego dostawca
516. TERGON Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 89, Opacz, Kolonia koło Warszawy 6572917576 wykonanie kotew stalowych podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy SOLETANCHE
517. AV Technika Sp. z o.o. ul. Wolności 265-267, 41-800 Zabrze 6482514610 dostawy monitorów LCD dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
518. Paweł Biel „TRANS-KOP” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lusławice, ul. Lusławice 7, 32-840 Zakliczyn 8691022993 wykonanie robót ziemnych podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy GGT Solutions
519. GMB INWESTYCJE sp. z o.o. ul. Sokolska 70A, 41-219 Sosnowiec 6443274277 dostawy krawężników dostawca
520. K B W Spółka z o.o. ul. Igołomska 1/53, 31-983 Kraków 678 317 05 94 wykonanie stanu surowego budynku pompowni podwykonawca robót budowlanych
521. GGT SOLUTIONS S.A. ul. Jaskółek 10, 43-215 Studzienice 6462443261 wykonanie zabezpieczenia wykopu z grodzic stalowych, wykonanie wykopów, wzmocnienie podłoża oraz wykonanie płyt fundamentowych dla montażu zbiornika ZB15 podwykonawca robót budowlanych
522. Manstel Bednarczyk, Słowik, Wiącek Sp. j. ul. Pienińska 40, 34-436 Maniowy 7351033431 wykonanie prac energetycznych w budynkach technicznych BT1, BT2, BT3, BT4 dla tuneli TS04 i TS14 podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy VOLTAR SYSTEM
523. BF Logistics Sp. z o.o. ul. Zielona Dolina 72, 32-091 Wilczkowice 5130274738 wywóz i utylizacja odpadów usługodawca
524. ALUCORP Jacek Gocal ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków 6762242035 wykonanie montażu okładzin podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy STRAŻAK
525. Krzysztof Ziomek CHRISTO ul. Marmurowa 2, 32-087 Zielonki/Garlica 5130105266 dostawy kruszywa dostawca
526. DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych Robert Puliński ul. Mariana Rapackiego 19, 20-150 Lublin 7121282923 wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej konstrukcji nawierzchni usługodawca
527. IZOHAN Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia 5862073821 dostawy papy dostawca
528. ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o. ul. Arkońska 6 bud. 2A, 80-387 Gdańsk 5272691995 dostawa i montaż drzwi stalowych  do nisz i przejść ewakuacyjnych w tunelach TS-04 i TS-14 oraz do budynków technicznych i OUD podwykonawca robót budowlanych
529. GMB INWESTYCJE sp. z o.o. ul. Sokolska 70A, 41-219 Sosnowiec 6443274277 dostawy krawężników dostawca
530. QUADRUM Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków 6760077885 kompleksowe wykonanie prac wykończeniowych w budynkach OUD i budynkach technicznych tuneli BT-01, BT-02, BT-03, BT-04 podwykonawca robót budowlanych
531. ENTE Sp. z o.o. ul. Antonio Gaudiego 7, 44-100 Gliwice 6312302168 dostawy znaków LCS dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
532. TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki. L. Turczyński sp. j. ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków 677 10 05 317 dostawy znaków 102 A/D dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
533. HTI BP Sp. z o.o. POŁUDNIE Sp. k. ul. Instalatorów 1, 32-085 Modlniczka 6793017977 dostawy podstaw studni dostawca / dalszy podwykonawca firmy MEL-KAN
534. Hikvision Poland Sp. z o.o. Business Garden Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa dostawy kamer wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
535. LUXER Sp. z o.o. ul. Modrzejowska 70, 42-500 Będzin 6292465601 wywóz i utylizacja odpadów usługodawca
536. Hurtownie Elektryczne KOPEL sp. z o.o. ul. Polna 107, 87-100 Toruń 879-22-55-262 dostawy uchwytów kablowych i śrub rozporowych dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
537. ZUP EMITER Sp. z o.o. ul. Skrudlak 3, 34-600 Limanowa, 7370000964 panel dystrybucji napięć dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
538. SYSTEMCOLD Sp. z o.o. os. Józefa Strusia 1A, 31-807 Kraków 6793175564 wykonanie instalacji sanitarnych i HVAC w budynkach OUD podwykonawca robót budowlanych
539. MAXBUD – Firma Budowlana Krzysztof Moskała ul. Kochanowskiego 14, 34-100 Wadowice 5511049872 wykonanie robót żelbetowych w zakresie zbrojenia płyty fundamentowej podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy GGT Solutions
540. K B W Spółka z o.o. ul. Igołomska 1/53, 31-983 Kraków 678 317 05 94 wykonanie zbiornika ppoż TS_14 podwykonawca robót budowlanych
541. TERGON Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 89, Opacz, Kolonia koło Warszawy 6572917576 wykonanie kotew stałych podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy SOLETANCHE
542. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawy betonu dostawca / dalszy podwykonawca firmy MENARD
543. STALPRODUKT S.A. ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia 8680000775 dostawa i montaż barier energochłonnych podwykonawca robót budowlanych
544. PILS Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 24, 31-752 Kraków 5130243123 dostawy i montaż bram i rolet do budynków technicznych oraz OUD podwykonawca robót budowlanych
545. SCM INWESTYCJE Sp. z o.o. Katowice 6381840472 wykonanie torkretu ścian nisz i pompowni w tunelu TS-14, podwykonawca robót budowlanych
546. Blumenbecker Polska Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice 6342534400 dostawy szaf sterowniczych dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
547. Blumenbecker Polska Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice 6342534400 dostawy wentylatorów i termostatów dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
548. Enexon Sp. z o.o. ul. Jana Czochralskiego 11, 61-248 Poznań 7820032899 dostawy kabli bezhalogenowych dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
549. APK Przemysław Mikołajczyk os. Złotego Wieku 18/45, 31-616 Kraków 5512319779 czyszczenie i udrażnianie kanalizacji usługodawca
550. Abadom Sp.  z o.o. ul. Zakopiańska 146, 30-435 Kraków 679-31-52-623 uszczelnienie przerw dylatacyjnych w tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych
551. „MERCOR” S.A. ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk 584-030-22-14 dostawy tunelowych wentylatorów strumieniowych dostawca / dalszy podwykonawca firmy CSI Europe
552. REKMA Sp. z o.o. ul. Szlachecka 7, 32-080 Brzezie 9451823398 wykonanie i wypełnienie przerw dylatacyjnych w tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca Budopol
553. STS ŻURAWIE 24 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań 7792486860 usługa pracy dźwigu usługodawca
554. ENTE Sp. z o.o. ul. Antonio Gaudiego 7, 44-100 Gliwice 6312302168 dostawy kamer AID TermoEye dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
555. ZUP EMITER Sp. z o.o. ul. Skrudlak 3, 34-600 Limanowa, 7370000964 dostawy wysięgników dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
556. FREZBUD Wiesław Barwiński Annobór Kolonia 1D, 21-100 Lubartów 7141063621 wynajem ciężkich maszyn podwykonawca robót budowlanych
557. MAXITO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jana Kilińskiego nr 72/74, lok. 5, 42-218 Częstochowa 574-20-66-675 dostawy paneli przeźroczystych do ekranów akustycznych dostawca
558. Zakład Ślusarsko-Kowalski Andrzej Jaworski Kokotów 191, 32-002 Kokotów 6831213871 wykonanie dostaw i montażu drabin technicznych na potrzeby tuneli podwykonawca robót budowlanych
559. RENOMA Łukasz Springer Sygneczów 245, 32-020 Wieliczka 683-193-61-96 wykonanie elewacji budynków OUD i budynków technicznych podwykonawca robót budowlanych
560. Phoenix Contact Sp. z o.o. ul. Bierutowska 57, 51-317 Wrocław 8971411342 dostawy materiałów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
561. ZUP EMITER Sp. z o.o. ul. Skrudlak 3, 34-600 Limanowa, 7370000964 dostawy prefabrykowanych szafek i paneli dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
562. IZOHAN Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia 5862073821 dostawy papy dostawca
563. Reichle & De-Massari Polska Sp. z o.o. ul. Farbiarska 49, 02-862 Warszawa 5210528193 dostawy kabli krosowych dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
564. ZUP EMITER Sp. z o.o. ul. Skrudlak 3, 34-600 Limanowa, 7370000964 dostawy prefabrykowanych szafek i paneli dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
565. Reichle & De-Massari Polska Sp. z o.o. ul. Farbiarska 49, 02-862 Warszawa 5210528193 dostawy amteriałów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
566. ZUP EMITER Sp. z o.o. ul. Skrudlak 3, 34-600 Limanowa, 7370000964 dostawy wsporników kamer dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
567. WASKO Spółka Akcyjna (lider)
TELWAY Sp. z o.o. (partner)
ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
ul. Krakowiaków 10, 32-060 Kryspinów
954-23-11-706
944-22-09-753
zaprojektowanie i wykonanie wraz z wdrożeniem Systemu Zarządzania Ruchem podwykonawca robót budowlanych
568. Krakowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Sp. z o.o. ul. Sołtysowska 1, 31-589 Kraków 6781006100 demontaż żurawia wieżowego podwykonawca robót budowlanych
569. STS ŻURAWIE 24 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań 7792486860 usługa pracy dźwigu podwykonawca robót budowlanych
570. Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków 6372159473 dostawy kabli i przewodów dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
571. ARS 1 FHU Marta Jurkowska al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków 945-153-66-12 dostawy węża iniekcyjnego z elementami montażowymi dostawca
572. BOMIS S.A. ul. Konduktorska 14, 40-155 Katowice 9540029382 dostawy stali zbrojeniowej prefabrykowanej dostawca
573. DITTA-SERIA Edmund Pietrzak Żdżary 75a, 26-420 Nowe Miasto 6782926541 usługa legalizacji wag samochodowych dostawca
574. HUFGARD Polska Sp. z o.o. ul. Rząsawska 44/46, 42-209 Częstochowa 9492042456 dostawy żywicy epoksydowej dostawca
575. ZUP EMITER Sp. z o.o. ul. Skrudlak 3, 34-600 Limanowa, 7370000964 dostawy uchwytów stalowych dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
576. K B W Spółka z o.o. ul. Igołomska 1/53, 31-983 Kraków 678 317 05 94 wykonanie stanu surowego budynku pompowni oraz płyt fundamentowych pod zbiorniki prefabrykowane podwykonawca robót budowlanych
577. KRAK-INŻ. Sp. z o.o. ul. Wypoczynkowa 22, 30-698 Kraków 6751499983 wykonanie torkretu z przygotowaniem podłoża podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy SOLETANCHE
578. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Floriańska 129, 38-200 Jasło 6852269687 dostawy materiałów budowlanych dostawca
579. Krzysztof Ziomek CHRISTO ul. Marmurowa 2, 32-087 Zielonki/Garlica 5130105266 dostawy kruszywa dostawca
580. Elmark Automatyka S.A. ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa 5252072585 dostawy przetwornic dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
581. Promise Computers Tomasz Fulczyk ul. Wiosenna 19, 41-711 Ruda Śląska 648-202-53-48 dostawy dysków HDD dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
582. ABC Dom Spółka Jawna Kotaś i Wspólnik os. Centrum C 2/42, 31-929 Kraków 678-309-68-05 dostawy i montaż drzwi drewnianych do budynków OUD oraz budynku technicznego podwykonawca robót budowlanych
583. HAMER POLSKA sp. z o.o. sp.k. ul. Gromadzka 66, 30-716 Kraków 6760011047 wykonanie budowy wodociągu w ul. Waliszewskiego podwykonawca robót budowlanych
584. Walter Schmidt Cement Polska sp. z o.o. ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław 619-17-38-150 dostawy hydraulicznego spoiwa drogowego dostawca
585. Enexon Sp. z o.o. ul. Jana Czochralskiego 11, 61-248 Poznań 7820032899 dostawy kabli bezhalogenowych dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
586. ZUP EMITER Sp. z o.o. ul. Skrudlak 3, 34-600 Limanowa 7370000964 dostawy wsporników kamer dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
587. CSI EUROPE Sp. z o.o. ul. Żytomierska 5, 03-360 Warszawa 1132992944 wykonanie instalacji sanitarnych i HVAC w budynkach technicznych BT 1, 2, 3, 4 podwykonawca robót budowlanych
588. ZIR – W. Sylwestrzak i spółka – sp. j. ul. Przemysłowa 7, 41-902 Bytom 6262508300 dostawy sygnalizatorów drogowych wraz z mocowaniami dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
589. Blumenbecker Polska Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice 6342534400 dostawy szaf sterowniczych i systemów wentylacji dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
590. Phoenix Contact Sp. z o.o. ul. Bierutowska 57, 51-317 Wrocław 8971411342 dostawy materiałów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
591. Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków 6372159473 dostawy kabli i przewodów dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
592. Phoenix Contact Sp. z o.o. ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław 8971411342 dostawy materiałów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
593. Reichle & De-Massari Polska Sp. z o.o. ul. Farbiarska 49, 02-862 Warszawa 5210528193 dostawy kabli dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
594. HAMER POLSKA sp. z o.o. sp.k. ul. Gromadzka 66, 30-716 Kraków 6760011047 wykonanie zabezpieczenia i wykonania wykopów, wzmocnienia podłoża oraz wykonania płyt fundamentowych dla montażu zbiorników retencyjnych ZB 7 i ZB 9.1 podwykonawca robót budowlanych
595. WODBET Sp. z o.o. ul. Dzieci Zamojszczyzny 16, 22-400 Zamość 9191833878 dostawy elementów betonowych zbrojonych dostawca
596. Elmark Automatyka S.A. ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa 5252072585 dostawy modułów optycznych dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
597. D2S Sp. z o.o. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, 6312646100 dostawy bramownic dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
598. Enexon Sp. z o.o. ul. Jana Czochralskiego 11, 61-248 Poznań 7820032899 dostawy kabli dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
599. Reichle & De-Massari Polska Sp. z o.o. ul. Farbiarska 49, 02-862 Warszawa 5210528193 dostawy elementów okablowania dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
600. ZUP EMITER Sp. z o.o. ul. Skrudlak 3, 34-600 Limanowa 7370000964 dostawy wysięgników dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
601. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe S.A. ul. Mrozowa 9, 31-752 Kraków 6781033657 wykonanie bypassu wodociągu DN600 podwykonawca robót budowlanych
602. B&S Sp. z o.o. ul. Wiejska 26/38, 23-300 Janów Lubelski 8621642271 montażu okładzin podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy STRAŻAK
603. WASKO Spółka Akcyjna ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice 954-23-11-706 budowa sygnalizacji świetlnej na węźle Węgrzce podwykonawca robót budowlanych
604. DIAMTAR Dominik Dziedzic ul. Kościuszki 55, 33-100 Tarnów 9930636010 wykonanie otworów w ścianach szczelinowych podwykonawca robót budowlanych
605. Pasjona Sp. z o.o. Plac Wolności nr 13 lok. 2, 35-073 Rzeszów 6771005317 dostawy bramownic dostawca / dalszy podwykonawca firmy TRAX
606. Tomasz Mysiński TechMont ul. Ładawy 4A, 99-140 Świnice Warckie 8281365038 wykonanie robót montażowych w zakresie barier mostowych podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy STALPRODUKT
607. Jadwiga Trojszczak „TROBUD” Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy Zerwana 56, 32-091 Michałowice 6781233830 wykonanie robót brukarskich oraz oblicowania stożków przy obiektach mostowych podwykonawca robót budowlanych
608. ERPLAST Sp. z o.o. ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz 5542922856 wykonanie, dostawę i montaż tablic pryzmowych i konstrukcji wsporczych podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy TELWAY
609. Mirosław Karpiel KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW Połom Mały 46, 32-862 Iwkowa 7342003459 wykonanie poboczy z kruszyw wraz z transportem kruszywa podwykonawca robót budowlanych
610. Prestige House Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 46B/4, 33-300 Nowy Sącz 5521721118 wykonanie robót betonowych dla komór nr 9.1 oraz 7 zbiorników retencyjnych podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy HAMMER POLSKA
611. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Floriańska 129, 38-200 Jasło 6852269687 dostawa i montaż zestawu hydrobowego w hydroforni wraz z dostawą rozdzielni głównej i pozostałego wyposażenia hydroforni podwykonawca robót budowlanych
612. APM PRO Sp. z o.o. ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biała 5470294651 dostawa i montaż z uruchomieniem kamer dla Systemu Zarządzania Ruchem podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy TELWAY
613. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Floriańska 129, 38-200 Jasło 6852269687 dostawy materiałów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmy MEL-KAN
614. FIRMA USŁUGOWA CATKOP Sławomir Pasionek ul. Piastowska 17, 32-410 Dobczyce 7371073617 usługi kruszenia usługodawca
615. MAJHOME Sp. z o.o. Al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice 6452571796 wykonanie robót żelbetowych na murach oporowych podwykonawca robót budowlanych
616. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858 dostawy geokompozytu dostawca
617. HAMER POLSKA sp. z o.o. sp.k. ul. Gromadzka 66, 30-716 Kraków 6760011047 wykonanie przyłączy wod-kan do budynku pompowni i zbiorników ppoż TS-14 podwykonawca robót budowlanych
618. ARS 1 FHU Marta Jurkowska al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków 9451536612 dostawy elementów montażowych węża iniekcyjnego dostawca
619. GRUPA CHYŻBET Sp. z o.o. Chyżne 111, 34-481 Chyżne 7352892372 dostawy prefabrykatów betonowych dostawca
620. STALPRODUKT-WAMECH Sp. z o.o ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia 8681528389 montażu barier podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca STALPRODUKT
621. STS ŻURAWIE 24 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań 7792486860 praca dźwigu wraz z obsługą podwykonawca robót budowlanych
622. Usługi Żurawiem Samochodowym Macander Krzysztof ul. Korczaka 14, 39-300 Mielec 8171007208 praca dźwigu wraz z obsługą podwykonawca robót budowlanych
623. Blumenbecker Polska Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice 6342534400 dostawy elementów systemów wentylacji dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
624. Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków 6372159473 dostawy kabli i przewodów dostawca
625. firmą FAVO Piotr Staszków ul. J. Chełmońskiego 13, 44-102 Gliwice 6310206153 dostawy płytek ściekowych korytkowych dostawca
626. Phoenix Contact Sp. z o.o. ul. Bierutowska 57, 51-317 Wrocław 8971411342 dostawy materiałów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
627. Instalcompact Spółka z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne 777-00-01-571 wykonanie, dostawa, montaż i rozruch Pompowni Wody podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca PIKUŁA
628. ARTON Mariusz Suwalski ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków 6782599941 wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
629. Betard Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka 8961508815 dostawy prefabrykatów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmy Grupa Chyżbet
630. AMIRmetal Marcin Bodek ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków 6782756160 dostawy blach aluminiowych dostawca
631. PIOTR ŚWIDA  Firma Remontowo-Brukarska KAMA-BRUK ul. Zachodnia 16, 32-048 Jerzmanowice 5130061043 wykonanie robót brukarskich oraz oblicowania stożków przy obiektach mostowych podwykonawca robót budowlanych
632. CONFIRME Sp. z o.o. ul. Postępu 13 lok.3, 02-676 Warszawa 627-001-27-20 dostawy siatki B500SP dostawca
633. GET K&R Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 4, 25-663 Kielce 6572974539 wykonanie robót brukarskich oraz oblicowania stożków przy obiektach mostowych podwykonawca robót budowlanych
634. MEBLICANTE Sp. z o.o. ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków 6793192605 dostawa i montaż mebli w budynkach podwykonawca robót budowlanych
635. MAJHOME Sp. z o.o. Al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice 6452571796 wynajem pracowników ogólnych usługodawca
636. DROMET Sp. z o.o. ul. 3 Maja 4, 96-313 Chylice Kolonia 5291551657 dostawy zestawów elementów stalowych dostawca
637. Enexon Sp. z o.o. ul. Jana Czochralskiego 11, 61-248 Poznań 7820032899 dostawy kabla światłowodowego dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
638. Firma Wielobranżowa UTB Zbigniew Woźniak Osobnica 440, 38-241 Jasło 6851085287 zapewnienie pracowników ogólnych usługodawca
639. EURO-TED Sp. z o.o. ul. Marszałka Rydza-Śmigłego 20/24, 42-229 Częstochowa 5732850456 dostawy koszy zbrojeniowych dostawca
640. ELKOMP S.C. Jarosław Możdżeń, Paweł Woźniak ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków 6792992545 dostawy sprzętu biurowego dostawca
641. FIRMA USŁUGOWA CATKOP Sławomir Pasionek ul. Piastowska 17, 32-410 Dobczyce 7371073617 usługi kruszenia usługodawca
642. Usługi Żurawiem Samochodowym Macander Krzysztof ul. Korczaka 14, 39-300 Mielec 8171007208 praca dźwigu wraz z obsługą podwykonawca robót budowlanych
643. P.P.H.U. INTECH Artur Różeński ul. Wyki 5, 31-223 Kraków 6770007805 dostawa wraz z montażem zaciemniających systemów okiennych w budynku OUD podwykonawca robót budowlanych
644. GMB INWESTYCJE sp. z o.o. ul. Sokolska 70A, 41-219 Sosnowiec 6443274277 dostawy krawężników dostawca
645. F.H.U.P. Marr – bud. Inż. Marek Czader ul. Zdrojowa 29d, 33-300 Nowy Sącz 7341227205 wykonanie materacy gabionowych przy obiektach WD-09, WD-15, WD-03 podwykonawca robót budowlanych
646. Enexon Sp. z o.o. ul. Jana Czochralskiego 11, 61-248 Poznań 7820032899 dostawy kabli bezhalogenowych dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO
647. CLIMA GOLD Sp. z o.o. ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia 5882214851 dostawa central wentylacyjnych dostawca / dalszy podwykonawca firmy CSI Europe
648. CONTRACTORE Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 4R, 31-989 Kraków 7372215901 wykonanie nawierzchni betonowej zatoczek autobusowych podwykonawca robót budowlanych
649. KANAL SERWIS JOANNA CHYRC os. Piastów 61, 31-625 Kraków 6783132412 usługa czyszczenia i udrażniania kanalizacji i studni sanitarnych i deszczowych usługodawca
650. WIMED Sp.z o.o. Sp.K. ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów 6852209596 kompletne oznakowanie pionowe podwykonawca robót budowlanych
651. BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.j. Przyborów 398, 32-825 Borzęcin 869 15 87 815 dostawy piasku dostawca
652. Reichle & De-Massari Polska Sp. z o.o. ul. Farbiarska 49, 02-862 Warszawa 5210528193 dostawy materiałów dostawca / dalszy podwykonawca firmyWASKO