SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW:

PODWYKONAWCY:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).

L.p. pełna nazwa podmiotu adres KRS NIP zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu
– podwykonawca robót budowlanych
– usługodawca
– dostawca
– dalszy podwykonawca robót budowlanych
– dalszy usługodawca
– dalszy dostawca
1 2 3 4 5 10 11
1. Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska  17
00-203 Warszawa
0000159007 0000159007 Wykonanie Dokumentacji Projektowej: projekt budowlany, specyfikacje, projekty wykonawcze, usługodawca
2. Voltar System Sp. z o.o. ul. Oświęcimska 82
43-100 Tychy
0000317122 2220858855 Opracowanie dokumentacji wyposażenia technicznego tuneli usługodawca
3. Konsorcjum GEOPRZEM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 10
32-050
0000409303 679004000 Wykonanie:
-mapy sytuacyjno-wysokościowej
-dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
usługodawca
OPTIMA BG Sp. z o.o. ul. Na Błonie 32
30-147 Kraków
0000379005 6793055765 usługodawca
4. Ochrona Przeciwpożarowa Ryszard Siata ul. Szeligiewicza 26/13
40-074 Katowice
9541133912 Opracowanie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej usługodawca
5. m/d/r/k trusted adviser group Sp. z o.o. ul. Rybnicka 43
Mikołów
0000385464 6351824534 Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu usługodawca
6. OLBRYCH – MALIK s.c. Mikołaj Olbrych, Michał Malik ul. Strzelców 6a/1
31-421 Kraków
REGON: 121180764 6783104752 Dokumentacja hydrotechniczna usługodawca
7. GC Projekt Spółka z o.o. ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów
0000413488 8133671677 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej. usługodawca
8. Biuro Projektów Aldbara Jacek Baran ul. Szafera 5/32
31-543 Kraków
REGON: 356912490 6751222371 Opracowanie dokumentacji branży elektrycznej i oświetlenia. usługodawca
9. ExpertGroup.pl Michał Gawenda ul. Armii Krajowej 16/2
41-706 Ruda Śląska
REGON: 240254401 6411186713 Opracowanie dokumentacji teletechnicznej. usługodawca
10. P. U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 52
80-717 Gdańsk
0000173544 5842497498 Opracowanie dokumentacji instalacji przeciwpożarowych. usługodawca
11. Aqua Soil Mariusz Wnuk ul. Sosnowiecka 94,
42-530 Dąbrowa Górnicza
REGON: 360566820 6291403182 Wykonanie badań geotechnicznych, geologicznych, hydroologicznych usługodawca
12. Paweł Kopyciński PROENERGO ul. Bosaków 11
31-476 Kraków
REGON: 121166072 8652021222 Opracowanie dokumentacji dotyczącej branży elektrycznej WN usługodawca
13. MLN Team Sp. z o.o. al.. Niepodległości 58
02-626 Warszawa
00000469020
REGON: 146773329
5213651592 Opracowanie dokumentacji dotyczącej branży sanitarnej i projektu zieleni. usługodawca
14. „Hydroel” Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda 38-333 Zagórzany 679 REGON: 004016127 685-000-60-96 wykonanie otworów geotechnicznych dalszy usługodawca firmy Aqua Soil
15. GEOKRAK sp. z o.o. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków KRS: 0000222604,
REGON: 350546570
6770081871 wykonanie badań podłoża przez wykonanie wierceń rdzeniowych usługodawca
16. „Hydroel” Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda 38-333 Zagórzany 679 REGON: 004016127 685-000-60-96 wykonanie piezometrów dla tunelu TS-14, wykonanie wierceń rdzeniowych usługodawca
17. Tadeusz Wadowski ul. Na Zielonki 41, 31-270 Kraków dzierżawa nieruchomości pod zaplecze budowy od 02.11.2019 d0 31.12.2023 usługodawca
18. TOM-DRÓG Roboty Ziemno-Drogowe Tomasz Kupiec ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 utwardzenie terenu pod biuro budowy podwykonawca robót budowlanych
19. INSTAL SOOL Electric sp. z o.o. ul. Tomasza Śliwiaka 48, Kraków 000071238 678-316-33-83 wykonanie przyłącza energetycznego do zaplecza budowy podwykonawca robót budowlanych
20. LENST sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 16/23A, 00-050 Warszawa 0000741717 521-38-35-168 Projekt Budowlany i Wykonawczy – zieleń usługodawca
21. VIAKONTROL sp. z o.o. ul. Lwowska 38, Katowice 0000488499 675-12-72-475 usługo laboratoryjne usługodawca
22. HAMER POLSKA sp. z o.o. sp.k. al. Daszyńskiego 22 31-534 Kraków 0000637404 6760011047 wykonanie przyłącza sanitarnego oraz wodociągowego do zaplecza budowy podwykonawca robót budowlanych
23. TM-VIA sp.z o.o. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków 0000213659 6782926541 wykonanie usług tymczasowej organizacji ruchu usługodawca
24. DITTA-SERIA Edmund Pietrzak Żdżary 75a, 26-420 Nowe Miasto 797-125-86-96 dostawa i montaż wag samochodowych na placu składowym dostawca
25. GS SOFTWARE sp. z o.o. ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków 0000609959 6793125342 dostawa i montaż systemu ważenia dla wag samochodowych dostawca
26. MIĄSKO TEAM Sp. z o.o. ul. Gen. Mariana Turkowskiego 14, 32-700 Bochnia 0000629027 8681966391 dostawa kruszywa dostawca
27. MENTOR CONSULTING sp. z o.o. ul. Szosa Chełmska 177-181, 87-100 Toruń 0000068797 9562054218 inwentaryzacja dróg i budynków usługodawca
28. SAPPER SUPPORT sp. z o.o. ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice 0000371715 6312623725 rozpoznanie saperskie terenu wraz z oczyszczeniem usługodawca
29. MENTOR CONSULTING sp. z o.o. Środowiskowa sp.k. ul. Szosa Chełmska 177-181, 87-100 Toruń 0000670020 9562324020 pełnienie nadzoru przyrodniczego usługodawca
30. Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni A.Popek J.Franek Spółka Jawna (Lider), Zakład Usług Leśnych, Tartacznictwo, Handel Drewnem Józef Hawro (Partner) ul. Miedziana 3, 31-567 Kraków, Husów 155, 121 Husów 677-000-05-36
815- 117-37-48
wycinka oraz karczowanie wraz z nadzorem ornitologicznym usługodawca
31. Anna Mazur AVCISSA Badania archeologiczne ul. Urzędnicza 3/10, 30-051 Kraków 6772133253 nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi usługodawca
32. POLSERVICE GEO Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8/3569, 00-613 Warszawa 0000269026 7010045870 obsługa geodezyjno-kartograficzna inwestycji usługodawca
33. STORMET Sp. z o.o. ul. Blokowa 5, 31-752 Kraków 0000382108 6783129048 wyburzenia obiektów podwykonawca robót budowlanych
34. BP ELECTRIX Sp. z o.o. ul. Żytnia 7/16, 31-408 Kraków 0000694562 9452212478 wykonanie przyłącza energetycznego do placu budowy podwykonawca robót budowlanych
35. IMPEL SAFETY sp. z o.o.
IMPEL PROVIDER sp. z o.o.
ITM POLAND SA
ul. Ślężna 118, Wrocław
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
ul. Kostrzyńska 3, 65-121 Zielona Góra
0000773079
0000768449
0000583832
899-278-69-75
522-10-45-593
973-093-34-99
usługi ochrony zaplecza i terenu budowy usługodawca
36. IMPEL TECHNICAL SECURITY sp. z o.o.
IMPEL SAFETY sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, Wrocław
ul. Ślężna 118, Wrocław
0000801596
0000773079
563-17-43-635
899-278-69-75
usługi wykonania systemów technicznych służących ochronie zaplecza i terenu budowy usługodawca
37. Franki Polska Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków 0000240539 6342571967 posadowienie dla obiektu M12, P12, P13 w technologii pale Franki NG podwykonawca robót budowlanych
38. TRANSMOST Sp. z o.o. ul. Wróbla 21, 02-736 Warszawa 0000450375 521-05-20-346 usługi projektowe – wiadukt WD-03f i WD-03g (lewy i prawy) usługodawca
39. MGGP AERO SP. Z O.O. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów 0000026913 8791256310 usługi fotogrametryczne usługodawca