SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW:

PODWYKONAWCY:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).

L.p. pełna nazwa podmiotu adres NIP zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu
– podwykonawca robót budowlanych
– usługodawca
– dostawca
– dalszy podwykonawca robót budowlanych
– dalszy usługodawca
– dalszy dostawca
1 2 3 5 10 11
1. Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
0000159007 Wykonanie Dokumentacji Projektowej: projekt budowlany, specyfikacje, projekty wykonawcze, usługodawca
2. Voltar System Sp. z o.o. ul. Oświęcimska 82
43-100 Tychy
2220858855 Opracowanie dokumentacji wyposażenia technicznego tuneli usługodawca
3. Konsorcjum GEOPRZEM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 10
32-050
679004000 Wykonanie:
-mapy sytuacyjno-wysokościowej
-dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
usługodawca
OPTIMA BG Sp. z o.o. ul. Na Błonie 32
30-147 Kraków
6793055765 usługodawca
4. Ochrona Przeciwpożarowa Ryszard Siata ul. Szeligiewicza 26/13
40-074 Katowice
9541133912 Opracowanie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej usługodawca
5. m/d/r/k trusted adviser group Sp. z o.o. ul. Rybnicka 43
Mikołów
6351824534 Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu usługodawca
6. OLBRYCH – MALIK s.c. Mikołaj Olbrych, Michał Malik ul. Strzelców 6a/1
31-421 Kraków
6783104752 Dokumentacja hydrotechniczna usługodawca
7. GC Projekt Spółka z o.o. ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów
8133671677 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej. usługodawca
8. Biuro Projektów Aldbara Jacek Baran ul. Szafera 5/32
31-543 Kraków
6751222371 Opracowanie dokumentacji branży elektrycznej i oświetlenia. usługodawca
9. ExpertGroup.pl Michał Gawenda ul. Armii Krajowej 16/2
41-706 Ruda Śląska
6411186713 Opracowanie dokumentacji teletechnicznej. usługodawca
10. P. U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 52
80-717 Gdańsk
5842497498 Opracowanie dokumentacji instalacji przeciwpożarowych. usługodawca
11. Aqua Soil Mariusz Wnuk ul. Sosnowiecka 94,
42-530 Dąbrowa Górnicza
6291403182 Wykonanie badań geotechnicznych, geologicznych, hydroologicznych usługodawca
12. Paweł Kopyciński PROENERGO ul. Bosaków 11
31-476 Kraków
8652021222 Opracowanie dokumentacji dotyczącej branży elektrycznej WN usługodawca
13. MLN Team Sp. z o.o. al.. Niepodległości 58
02-626 Warszawa
5213651592 Opracowanie dokumentacji dotyczącej branży sanitarnej i projektu zieleni. usługodawca
14. „Hydroel” Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda 38-333 Zagórzany 679 685-000-60-96 wykonanie otworów geotechnicznych dalszy usługodawca firmy Aqua Soil
15. GEOKRAK sp. z o.o. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków 6770081871 wykonanie badań podłoża przez wykonanie wierceń rdzeniowych usługodawca
16. „Hydroel” Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda 38-333 Zagórzany 679 685-000-60-96 wykonanie piezometrów dla tunelu TS-14, wykonanie wierceń rdzeniowych usługodawca
17. Tadeusz Wadowski ul. Na Zielonki 41, 31-270 Kraków dzierżawa nieruchomości pod zaplecze budowy od 02.11.2019 d0 31.12.2023 usługodawca
18. TOM-DRÓG Roboty Ziemno-Drogowe Tomasz Kupiec ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 utwardzenie terenu pod biuro budowy podwykonawca robót budowlanych
19. INSTAL SOOL Electric sp. z o.o. ul. Tomasza Śliwiaka 48, Kraków 678-316-33-83 wykonanie przyłącza energetycznego do zaplecza budowy podwykonawca robót budowlanych
20. LENST sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 16/23A, 00-050 Warszawa 521-38-35-168 Projekt Budowlany i Wykonawczy – zieleń usługodawca
21. VIAKONTROL sp. z o.o. ul. Lwowska 38, Katowice 675-12-72-475 usługo laboratoryjne usługodawca
22. HAMER POLSKA sp. z o.o. sp.k. al. Daszyńskiego 22 31-534 Kraków 6760011047 wykonanie przyłącza sanitarnego oraz wodociągowego do zaplecza budowy podwykonawca robót budowlanych
23. TM-VIA sp.z o.o. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków 6782926541 wykonanie usług tymczasowej organizacji ruchu usługodawca
24. DITTA-SERIA Edmund Pietrzak Żdżary 75a, 26-420 Nowe Miasto 797-125-86-96 dostawa i montaż wag samochodowych na placu składowym dostawca
25. GS SOFTWARE sp. z o.o. ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków 6793125342 dostawa i montaż systemu ważenia dla wag samochodowych dostawca
26. MIĄSKO TEAM Sp. z o.o. ul. Gen. Mariana Turkowskiego 14, 32-700 Bochnia 8681966391 dostawa kruszywa dostawca
27. MENTOR CONSULTING sp. z o.o. ul. Szosa Chełmska 177-181, 87-100 Toruń 9562054218 inwentaryzacja dróg i budynków usługodawca
28. SAPPER SUPPORT sp. z o.o. ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice 6312623725 rozpoznanie saperskie terenu wraz z oczyszczeniem usługodawca
29. MENTOR CONSULTING sp. z o.o. Środowiskowa sp.k. ul. Szosa Chełmska 177-181, 87-100 Toruń 9562324020 pełnienie nadzoru przyrodniczego usługodawca
30. Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni A.Popek J.Franek Spółka Jawna (Lider), Zakład Usług Leśnych, Tartacznictwo, Handel Drewnem Józef Hawro (Partner) ul. Miedziana 3, 31-567 Kraków, Husów 155, 121 Husów 677-000-05-36
815- 117-37-48
wycinka oraz karczowanie wraz z nadzorem ornitologicznym usługodawca
31. Anna Mazur AVCISSA Badania archeologiczne ul. Urzędnicza 3/10, 30-051 Kraków 6772133253 nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi usługodawca
32. POLSERVICE GEO Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8/3569, 00-613 Warszawa 7010045870 obsługa geodezyjno-kartograficzna inwestycji usługodawca
33. STORMET Sp. z o.o. ul. Blokowa 5, 31-752 Kraków 6783129048 wyburzenia obiektów podwykonawca robót budowlanych
34. BP ELECTRIX Sp. z o.o. ul. Żytnia 7/16, 31-408 Kraków 9452212478 wykonanie przyłącza energetycznego do placu budowy podwykonawca robót budowlanych
35. IMPEL SAFETY sp. z o.o.
IMPEL PROVIDER sp. z o.o.
ITM POLAND SA
ul. Ślężna 118, Wrocław
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
ul. Kostrzyńska 3, 65-121 Zielona Góra
899-278-69-75
522-10-45-593
973-093-34-99
usługi ochrony zaplecza i terenu budowy usługodawca
36. IMPEL TECHNICAL SECURITY sp. z o.o.
IMPEL SAFETY sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, Wrocław
ul. Ślężna 118, Wrocław
563-17-43-635
899-278-69-75
usługi wykonania systemów technicznych służących ochronie zaplecza i terenu budowy usługodawca
37. Franki Polska Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków 6342571967 posadowienie dla obiektu M12, P12, P13 w technologii pale Franki NG podwykonawca robót budowlanych
38. TRANSMOST Sp. z o.o. ul. Wróbla 21, 02-736 Warszawa 521-05-20-346 usługi projektowe – wiadukt WD-03f i WD-03g (lewy i prawy) usługodawca
39. MGGP AERO SP. Z O.O. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów 8791256310 usługi fotogrametryczne usługodawca
40. SOLETANCHE POLSKA Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa 676-170-01-97 wykonanie ścian szczelinowych dla tuneli TS-04 i TS-14 podwykonawca robót budowlanych
41. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań 778-10-09-642 usługi związane z przesiedleniem chomika europejskiego z terenu budowy usługodawca
42. SAMBUD-2 Bielecki i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Łowińskiego 9, 30-969 Kraków 6780101380 dostawy stali oraz stali prefabrykowanej dostawca
43. BRUK-BET Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno 517-020-05-80 dostawa płyt drogowych dostawca
44. BUREAU VERITAS Sp. z o.o. ul. Migdała 4, 02-796 Warszawa 5213223301 kompleksowa obsługa laboratoryjna inwestycji usługodawca
45. Creator Sp. z o.o. ul. Damroki 1/F6,F7, 80-177 Gdańsk 5833261454 usługi projektowe – wiadukt WS-17 usługodawca
46. Firma Budowlana „ROSA” Tomasz Rosa, Urszula Rosa
Grzegorz Gołąb G-GAZ
ul. Wesoła 36, 32-085 Szyce
ul. Stefana Myczkowskiego 21/2
5130176668
6772173212
przebudowa kolizji gazowych średniego i niskiego ciśnienia w ramach ZRID II podwykonawca robót budowlanych
47. Firma Budowlana „ROSA” Tomasz Rosa, Urszula Rosa ul. Wesoła 36, 32-085 Szyce 5130176668 przebudowa kolizji wod-kan w ramach ZRID II podwykonawca robót budowlanych
48. TELEMAX Media sp. z o.o. ul. Podzamcze 52, 32-045 Sułoszowa 6771663894 przebudowa kolizji teletechnicznych w ramach ZRID II podwykonawca robót budowlanych
49. ZAKŁAD WIERCEŃ STUDZIENNYCH JERZY WILMAN ul. Chodkiewicza 96, 25-139 Kielce 6570004512 kompleksowe wykonanie studni głębinowej – otwór nr 3 na nieruchomości (działce), o nr ewidencyjnym 179, obręb Dziekanowice podwykonawca robót budowlanych
50. F.H.U POL-AGRA Krzysztof Borecki ul. Częstochowska 80, 42-160 Krzepice 574-18-75-556 zapewnienie pracowników ogólnych usługodawca
51. Firma Usługowo-Handlowa „STAR-KOP” Krzysztof Urbańczyk ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów 9441489354 wynajem maszyn i urządzeń budowlanych usługodawca
52. HESUS Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa 5252801742 roboty ziemne dla tunelu TS-14 i TS-04 dalszy podwykonawca firmy Soletanche
53. Firma ogólnobudowlana „Luxbud” Monika Michalec Nowa Wieś nr 50B, 07-210 Brańszczyk 79621854363 murki prowadzące dla tuneli TS-14 i TS-04 dalszy podwykonawca firmy Soletanche
54. Anna Pycia Wyburzenia Prandocin 178, 32-090 Słomniki 6821230201 roboty wyburzeniowe dalszy podwykonawca firmy STORMET
55. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych S.A.
Manstel Bednarczyk, Słowik Wiącek Sp. j.
ul. Krakowska 41, 32-050 Skawina
ul. Pienińska 40, 34-436 Maniowy
6750000504
7351033431
przebudowa kolizji elektrycznych niskiego i średniego napięcia podwykonawca robót budowlanych
56. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 dostawa pospółki dostawca
57. Firma Handlowo-Usługowa RAFAŁ BOGACZ ul. Pawęzów 8, 33-103 Tarnów 8731525313 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
58. Paweł Biel „TRANS-KOP” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lusławice, ul. Lusławice 7, 32-840 Zakliczyn 8691022993 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
59. Roboty Ziemne Transport Ciężarowy „JÓZEF KARPAŁA” ul. Krakowskie Przedmieście 312, 32-087 Zielonki 9450004379 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
60. Giemzik Stanisław Usługi-Produkcja-Handel „C.S.G” ul. Słopnice 276, 34-615 Słopnice 7371003539 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
61. NIKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl 7952539767 dostawa płyt drogowych dostawca
62. Rembud Rail Sp z o.o. ul. Niepodegłości 59, 37-200 Przeworsk 7941822502 wykonanie tymczasowego przejazdu kolejowego typu F podwykonawca robót budowlanych
63. SKABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Jana Kazimierza 64A/408, 01-248 Warszawa 5272822121 kompleksowe wykonanie obiektu MD-12 podwykonawca robót budowlanych
64. PAWEŁ BARAN PB SYSTEM ul. Jakuba Bojki 5/16, 30-611 Kraków 5170000763 przebudowa sieci melioracyjnej (ZRiD cz. 2) podwykonawca robót budowlanych
65. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawy kruszywa dostawca
66. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawy mieszanek betonowych wraz z usługami towarzyszącymi dostawca
67. PPHU PRUCHNIK Krzysztof Pruchnik Opacionka 40A, 39-230 Brzostek 8721774026 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
68. LUXER Sp. z o.o. ul. Modrzejowska 70, 42-500 Będzin 6292465601 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
69. AIZEN-KOL Adam Kita Mogilno 194, 33-326 Mogilno 734-240-69-67 przebudowa kabli SRK po stronie prawej toru nr 1 LK 8 od km 311, 657 do 311,751 oraz po stronie lewej toru nr 2 LK8 od 311, 618 do km 311,751 podwykonawca robót budowlanych
70. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawy mieszanek betonowych dalszy dostawca firmy Soletanche
71. INSTAL SOOL ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tadeusza Śliwiaka 48, 30-798 Kraków 6793163383 kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji oświetleniowych podwykonawca robót budowlanych
72. SPOIWEX Sp. z o.o. ul. Boczna 6, 44-240 Żory 6511680890 dostawa hydraulicznych spoiw drogowych DROHART dostawca
73. KONKRET Bogumiła Grudzińska os. Na Stoku 81/13, 25-437 Kielce 6571178125 roboty przy wykonaniu ścian szczelinowych dla tunelu TS-14 i TS-04 dalszy podwykonawca firmy Soletanche
74. POLSERVICE GEO Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8/3569, 00-613 Warszawa 7010045870 monitoring geotechniczny i hydrogeologiczny inwestycji usługodawca
75. Marian Madej MM Trans 32-861 Iwkowa nr 671 8691814843 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca, dalszy podwykonawca firmy LUXER
76. SWS Engineering S.p.A. via della Stazione 27, 38123 Trento, Italy nr 00580910222 projekt wykonawczy TS-04 i TS-14 usługodawca, dalszy podwykonawca firmy Multiconsult
77. STUMP FRANKI Sp. z o.o. (dawniej STUMP-HYDROBUDOWA sp. z o.o.) ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 5240301896 posadowienie obiektów WD-07, WS-08, MD-08a, P10, WD-11, WD-14a, WD-16, WS-17, WS-18, WS-19 wraz z opracowaniem projektów technologicznych, zabezpieczenie gazociągu w km 9+242 podwykonawca robót budowlanych
78. ENWIESA sp. z o.o sp.k. ul.Świętojańska 26/3, 44-100 Gliwice 6312653034 przebudowa sieci wysokiego napięcia (ZRiD cz. 2) podwykonawca robót budowlanych
79. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 wyprodukowanie, dostawa i montaż konstrukcji z blach falistych na obiektach MD-08a oraz P10 podwykonawca robót budowlanych
80. Keller Polska sp. z o.o. ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki 5241200022 wykonanie wgłębnego wzmocnienia podłoża na wyznaczonych obszarach dla trasy głównej drogi S 52 na odcinku od około km 6+750 do km 14+459 podwykonawca robót budowlanych
81. NARBUD Łukasz Strumidło ul. Jędrzejówka 131, 37-610 Narol 7931571932 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca, dalszy podwykonawca firmy LUXER
82. Tomasz Michalczyk Geologia Południe Osiedle Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 11a/1, 37-500 Jarosław 7922212678 nadzór geologiczny nad robotami budowlanymi usługodawca
83. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Koszaje 50, 05-840 Brwinów 527-02-03-299 wynajem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca, dalszy podwykonawca firmy SKABUD
84. Rapacz Danuta Usługi Transportowe „KAMIL” Porąbka 94, 34-642 Dobra 7371732586 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
85. Sławomir Pasionek FIRMA USŁUGOWA CATKOP ul. Piastowska 17, 32-410 Dobrzyce 7371073617 wykonanie przepustów P9 i P11 wraz z izolacją cienką podwykonawca robót budowlanych
86. RoKo Sp. z o.o. ul. Białobrzeska 15/170, 02-370 Warszawa 5262577223 Kompleksowe roboty żelbetowe oraz roboty towarzyszące dla WS-17 i WS-18 podwykonawca robót budowlanych
87. PAWEŁ BARAN PB SYSTEM ul. Jakuba Bojki 5/16, 30-611 Kraków 5170000763 kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej – kolektor AN DN1500 – wraz z niezbędnymi urządzeniami oczyszczającymi, budowa kanalizacji deszczowej wraz urządzeniami oczyszczającymi OUD, dodatkowy tymczasowy przyłącz wodociągowy podwykonawca robót budowlanych
88. Zakład Usługowo-Projektowy „MOSTEX” Tadeusz Stefankowski ul. Marsz. Józefa Piłsudskiegp 37, 83-300 Kartuzy 5891147249 projekt wykonawczy WD-09a, WD-09b, WD-15a, WD-15b usługodawca
89. M3M Sp. z o.o., Sp. k. ul. Spacerowa 74, 83-110 Knybawa 5932619278 projekt wykonawczy WD-07, WD-11, WD-14a usługodawca
90. HYDRO-BUD s.c.
(HYDROBUD Michał Garczarczyk
EMBUD Marcin Bańkowski)
ul. Św. Stanisława 14, 32-540 Trzebinia 6282275017
5492402421
6282070172
wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
91. BF Logistics Filip Bińczycki ul. Zielona Dolina 72, 32-091 Michałowice/Wilczkowice 5130247776 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
92. Jacek Sochacki GEOLINE ul. Zakopiańska 35, 34-730 Mszana Dolna 737-193-97-78 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
93. APRIVA sp. z o.o. sp.k. ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań 7792445890 wynajem myjni do kół i podwozi usługodawca
94. Krzysztof Ziomek CHRISTO ul. Marmurowa 2, 32-087 Zielonki/Garlica 5130105266 dostawy piasku dostawca
95. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
96. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 dostawy pospółki dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
97. FHU TRANS-KOP MORAWSCY Kossowa 101, 34-114 Brzeźnica 644-156-68-63 transport wapiennego kruszywa łamanego usługodawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
98. Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice 675-10-04-131 dostawy wapiennego kruszywa łamanego dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
99. Marek Grzegorz ‚KANBUD’ Usługi Koparko Ładowarką i Remont. Budowlane ul. 3 Maja 11, 28-300 Jędrzejów 6561660949 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
100. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NOWUM” Michał Komsta
MTM „NOWUM” sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 5, 20-474 Lublin
ul. Krężnicka 135B, 20-518 Lublin
9462143649
7131000375
przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 podwykonawca robót budowlanych
101. Mota Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków 675-00-01-573 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca, dalszy podwykonawca firmy SKABUD
102. Krzysztof Ziomek CHRISTO ul. Marmurowa 2, 32-087 Zielonki/Garlica 5130105266 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
103. LUXER Sp. z o.o. ul. Modrzejowska 70, 42-500 Będzin 6292465601 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
104. SOLEY Sp. z o.o. 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 33 6760076615 wykonanie trwałych mikropali iniekcyjnych dalszy podwykonawca firmy Soletanche
105. PHU Kam-Bud Budownictwo Drogowe Usługi Sprzetowe Kamil Papka ul. Spółdzielcza 27, 28-305 Sobków 656-210-04-02 budowa kanalizacji deszczowej – kolektor AC DN500 podwykonawca robót budowlanych
106. BBR POLSKA Sp. z o.o. ul. Annopol 14, 03-236 Warszawa 5260033223 wykonanie sprężenia ustroju obiektu MD-12 podwykonawca robót budowlanych
107. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Koszaje 50, 05-840 Brwinów 527-02-03-299 wynajem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca, dalszy podwykonawca firmy RoKo
108. Embud Polska sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza 629-246-66-58 usługi robocizny usługodawca, dalszy podwykonawca firmy RoKo
109. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transdźwig sp. z o.o. Ul. Tarnobrzeska 3, 39-400 Tarnobrzeg 8672243196 dostawa płyt drogowych dostawca
110. YOLSAN CONSTRUCTION sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 151/8, 02-326 Warszawa 5213861069 kompleksowe wykonanie obiektów mostowych WS-08 oraz MD-08a, P10, P12 (MD-12a), P13 (MD-13), WD-07, WD-11, WD-14a, WD-16 podwykonawca robót budowlanych
111. Przedsiębiorstwo Handlowo­Usługowe „TRANSON” ­ Sonik Jarosław ul. Odwiśle 79, 32-126 Igołomia 9441988198 wykonanie drenażu opaskowego wokół wschodniego portalu tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych
112. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawa taśm uszczelniających do przerw dylatacyjnych dostawca
113. WĘGLOKOKS S.A.
HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
ul. Niedurnego 79, 42-709 Ruda Śląska
6340017095
6412259294
wykonanie konstrukcji stalowej obiektu WS-17 podwykonawca robót budowlanych
114. NEPTUN Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin 9462220054 dostawa materiałów do budowy kolektora AN dostawca, dalszy podwykonawca firmy PB System
115. ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk 5841383568 dostawa i montaż prefabrykowanego zbiornika retencyjnego ZB_11 wraz z właściwym regulatorem przepływu podwykonawca robót budowlanych
116. BRAT-POL Monika Bratek Dłużec 93C, 32-340 Wolbrom 6371951810 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca, dalszy podwykonawca firmy LUXER
117. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa rur PECOR Quattro dostawca
118. RB INSTAL s.c. ul. Barbórki 11B, 43-200 Poręba 6381780787 montaż prefabrykowanego zbiornika retencyjnego ZB_11 wraz z właściwym regulatorem przepływu podwykonawca robót budowlanych, dalszy podwykonawca firmy ECOL
119. MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 5262200553 kompleksowe wykonanie robót żelbetowych dla tunelu TS-14 oraz robót towarzyszących podwykonawca robót budowlanych
120. Rowibud Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 308, 44-151 Gliwice 631-23-09-667 dostawa wpustów mostowych dostawca
121. WASKO Spółka Akcyjna
Voltar System Sp. z o.o.
CSI Europe Sp. z o.o.
ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
ul. Oświęcimska 82, 43-100 Tychy
ul. Żytomierska 5, 03-360 Warszawa
954-23-11-706
222-085-88-55
113-299-29-44
wykonanie systemów wyposażenia tuneli TS-04 i TS-14 podwykonawca robót budowlanych
122. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 wykonanie jezdni tymczasowej, w ciągu ul. Władysława Łokietka w Krakowie podwykonawca robót budowlanych
123. WIMED Sp.z o.o. Sp.K. ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów 6852209596 dostawa i montaż tablicy informacyjnej dostawca
124. Rapacz Jan Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna ul. Porąbka 94, 34-642 Dobra 7371732617 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
125. ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNO ­ BUDOWLANYCH MICHAŁ ANIOŁ
ANIOŁ AUGUSTYN ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNO BUDOWLANYCH
ul. Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz
ul. Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz
8681755688
8680004046
kompleksowe wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, na odcinkach objętych ZRID cz. 1 i ZRID cz. 3 podwykonawca robót budowlanych
126. BK SIATMET Bogdan Koper Sól 526, 23-400 Biłgoraj 9180002895 dostawa siatki zbrojeniowej dostawca
127. INSTAL SOOL ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tadeusza Śliwiaka 48, 30-798 Kraków 6793163383 przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi nN i SN oraz budowę docelowego układu zasilania pompowni dla ZRID I I II podwykonawca robót budowlanych
128. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawa taśm uszczelniających do przerw dylatacyjnych dostawca
129. Janusz Nowoświat Firma Handlowo-Usługowa Lipsko, ul. Kręta 26, 37-610 Narol 7931281803 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
130. STALPROFIL S.A. ul. Roździeńskiego 11a, 41-308 Dąbrowa Górnicza 629-001-21-66 dostawa profili stalowych dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
131. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowolipki 3, 31-752 Kraków 9511496432 dostawa mieszanki betonowej dostawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
132. EKOTECH Sp. z o.o. ul. Gen.Stanisława Skalskiego 1, 03-982 Warszawa 9522123516 dostawa spoiwa drogowego do ulepszania gruntów dostawca
133. Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inż. Marzena Bart ul. Metalowców 13, Chorzów 6272386672 Projekt wykonawczy systemu gaśniczego dla tuneli TS04, TS14 usługodawca
134. KPRM Infrastruktura sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 96, 43-600 Jaworzno 6322015022 dostawa oraz montaż łożysk na obiektach WS-17, WS-18 oraz MD-12 podwykonawca robót budowlanych
135. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Młocińska 17, 35-232 Rzeszów 813-228-37-37 dostawy wyposażenia BHP dostawca
136. BSC Construction sp. z o.o.
Selgeo ND Przemysław Losert
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
646-297-23-21
646-262-31-58
montaż konstrukcji z blach falistych na obiektach MD-08a oraz P10 dalszy podwykonawca firmy ViaCon
137. Keller Polska sp. z o.o. ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki 5241200022 wykonanie konstrukcji oporowych KO-38, 39, 41 (ściany szczelinowe, kotwy oczep żelbetowy) oraz obiektów mostowych WD-09 (ściany szczelinowe) podwykonawca robót budowlanych
138. Concrete-Mix Sp. z o.o., Sp.k. ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina 9442265160 dostawy spoiwa drogowego hydraulicznego dostawca
139. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 dostawa asfaltobetonu
140. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 ułożenie nawierzchni bitumicznej
141. Fiedor Group Company Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 41-940 Piekary Śląskie 4980271542 dostawy barier drogowych dostawca
142. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Mosty Skoczów Wojciech Kałuża ul. Wiślańska 17a, 43-430 Skoczów 5482093935 kompleksowe wykonanie nasuwania obiektu MD-12 dalszy podwykonawca firmy SKABUD – usługodawca?
143. TOM-DRÓG Roboty Ziemno-Drogowe Tomasz Kupiec ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 przekruszenie materiału
144. Concrete-Mix sp. z o.o. sp.k. ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina 9442265160 spoiwo drogowe hydrauliczne dostawca
145. Stal-Service Sp. z o.o. ul. Jana Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 525-19-72-252 dostawa zbrojenia prefabrykowanego na tunel TS-14 dostawca
146. Tomasz Kupiec Roboty Ziemno-Drogowe TOM-DRÓG ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
147. Tomasz Kupiec Roboty Ziemno-Drogowe TOM-DRÓG ul. Młyńska 806, 32-420 Gdów 683-18-91-890 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca
148. Innovil Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Mariusz Błachut ul. Świętojańska 107, 35-304 Rzeszów 689-121-02-73 usługi robocizny usługodawca, dalszy podwykonawca Roko
149. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW „SIBET” S.A. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce 6571031008 dostawa prefabrykatów betonowych sprężonych dostawca
150. Ferro Konstrukcje Sp. z o.o. Sp.K. ul. K. Gardziejewskiego 7, 02-495 Warszawa 1132910981 dostawy stalowych klatek zbrojeniowych ścian szczelinowych dostawca
151. Ferro Konstrukcje Sp. z o.o. Sp.K. ul. K. Gardziejewskiego 7, 02-495 Warszawa dostawa murków prowadzących, koszy zbrojeniowych oraz stali dostawca, dalszy podwykonawca Keller
152. Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Nieciecza 5170200580 dostawa płyt drogowych podwójnie zbrojonych 3000/1500/150mm dostawca
153. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 wykonanie jezdni tymczasowej w ciągu ul. Długiej w Dziekanowicach podwykonawca robót budowlanych
154. GRAUMET Sp. z o.o. ul. Żelazna 58/62 lok. 1221, 00-866 Warszawa 5272703126 dostawa zbrojenia prefabrykowanego dostawca
155. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa rur PECOR Quattro dostawca
156. Konsorcjum: Krzysztof Mącior FU-H „MAT-MAT”
„MEL-KAN” Sp. z o.o.
ul. Szynwałd 102B, 33-158 Szynwałd
ul. Gen. Ryszarda Kuklińskiego 8, 33-100 Kraków
8732009269
9930552796
budowa kanalizacji deszczowej – ZRID cz. II, ZRID cz. III podwykonawca robót budowlanych
157. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „POLFRUCT” spółka jawna Wioletta i Piotr Skrzela ul. Koniecmosty 29a, 28-160 Wiślica 6551005953 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
158. TESA sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 12, 80-264 Gdańsk 9571129039 wykonanie dokumentacji warsztatowej wraz z projektem stężeń dla wiaduktu drogowego WS-17 usługodawca, dalszy podwykonawca firmy Huta Pokój Konstrukcje
159. Concrete-Mix Sp. z o.o., Sp.k. ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina 9442265160 spoiwo drogowe hydrauliczne dostawca
160. PPHU PRUCHNIK Krzysztof Pruchnik Opacionka 40A, 39-230 Brzostek 8721774026 wynajem maszyn i urządzeń usługodawca
161. Spec Haus Sp. z o.o. ul. Gen. Bolesława Roi 4A/6, 30-606 Kraków 6793215128 usługi robocizny w zakresie montażu zbrojenia na obiekcie WS 17 usługodawca, dalszy podwykonawca firmy RoKo
162. Primost Południe Sp. z o.o. ul. Odkrywkowa 1, 42-504 Będzin 6252468929 montaż konstrukcji stalowej wiaduktu WS 17 dalszy podwykonawca firmy Huta Pokój Konstrukcje
163. HESUS Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa 5252801742 wywóz oraz składowanie odpadów usługodawca, dalszy podwykonawca firmy KELLER
164. Concrete-Mix Sp. z o.o., Sp.k. ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina 9442265160 spoiwo drogowe hydrauliczne dostawca
165. Józef Woźniak MARWO ul. Kochanowskiego 14/3, 31-127 Kraków 6771596778 dostawa materiałów do iniekcji dostawca
166. FIRMA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH „EL-MEX” PIOTR PALKA ul. Piastowska 87, 42-202 Częstochowa 5731511657 uszynienie obiektów WS-17 i WS-18 podwykonawca robót budowlanych
167. EKOTECH Sp. z o.o. ul. Gen.Stanisława Skalskiego 1, 03-982 Warszawa 9522123516 dostawa spoiwa drogowego dostawca
168. FIRMA BUDOWLANA STAL-BUD JAKUB ŚWINECKI ul. Obrońców Tobruku 36/11, 01-949 Warszawa 762-189-14-53 montaż zbrojenia murów oporowych dalszy podwykonawca firmy KELLER
169. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa geotkaniny i geowłókniny dostawca
170. VICTORIASMAGIC Sp. z o.o. ul. Lubicz 3/38, 31-154 Kraków 6631873640 dostawy pospółki dostawca, dalszy podwykonawca Keller
171. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawy mieszanki betonowej dostawca, dalszy podwykonawca Keller
172. INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski ul. Rybitwy 4, 30-722 Kraków 6761505308 roboty w zakresie budowy OUD – stan surowy 11.1, 11.2, 11.4 oraz posadowienia zbiornika retencyjnego ZB_11, kanalizacja podposadzkowa oraz uziemienie budynku podwykonawca robót budowlanych
173. BAMAR POL Małgorzata Juszczyk ul. Radomska 89, 44-154 Gliwice 9690825584 wykonanie projektu systemu wentylacji tymczasowej w tunelu TS-14 usługodawca
174. CONAN GROUP KONRAD WOJCIECHOWSKI ul. Skrajna 99A/1, 26-600 Radom 9481157606 dostawy płyt drogowych dwukrotnie zbrojonych dostawca
175. Usługi Ogólnobudowlane Agnieszka Rukat ul. Nowe Lipiny, Szczęsna 15, 05-200 Wołomin 824-10-20-936 skucie korony ściany szczelinowej dla konstrukcji KO-41, KO-38a, KO-38b, KO-38c, KO-38d, KO-39a, KO-39b, KO-39c,KO-39, WD-09A, WD-09B dalszy podwykonawca Keller
176. BRIDGER Sp. z o.o. ul. Sosnowa 3, 83-050 Lublewo Gdańskie 6040196165 dostawa desek gzymsowych dostawca
177. VERSED MEDIA Krzysztof Krynicki ul. Głowackiego 86, 05-075 Warszawa 113-194-78-06 zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych dalszy podwykonawcy Primost Południe
178. HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Południe Sp. k. ul. Instalatorów 1, 32-085 Modlniczka 6793017977 dostawa materiałów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca Mel-Kan
179. Łukasz Pawłowski – Firma Budowlana ul. Mogilno 178, 33-326 Mogilno 7343114422 WD09a, WD09b, WD15a, WD15b podwykonawca robót budowlanych
180. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawa kruszywa dostawca
181. HEBAN Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kosocicka 7, 30-694 Kraków 6790083459 dostawa styropianu dostawca
182. Krzysztof Mącior FU-H „MAT-MAT” ul. Szynwałd 102B, 33-158 Szynwałd 8732009269 przedłużenie dzierżawy blatów i grodzic dostawca
183. Dawid Kłusek Exstre-bud Jodłowa 460, 39-225 Jodłowa 872 210 71 19 wykonanie robót budowlanych żelbetowych budynku 11.1 i 11.2 dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
184. F.H.U. „LST GROUP” Taras Lystvan ul. Władysława Grabskiego nr 64A lok. 2, 35-312 Rzeszów 8133775997 wykonanie robót budowlanych żelbetowych i murowych budynku 11.1 dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
185. STAL-BET Bartosz Ogorzałek Binczarowa 13, 33-332 Florynka 7343082662 wykonanie robót budowlanych żelbetowych budynku 11.1 i 11.2 dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
186. DEPO Paweł Opalach ul. Domańskiego 59/A/4, 45-819 Opole 743 189 88 54 wykonanie robót budowlanych żelbetowych budynku 11.1 i 11.2 dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
187. LB LIFT ul. Spacerowa 44, 26-001 Masłów 657 242 71 74 usługi sprzętowe ładowarką teleskopową dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
188. FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWO-REMONTOWA Jarosław Duda Tenczyn 590, 32-433 Lubień 735 165 08 79 wykonanie robót żelbetowych stanu surowego budynku 11.2 dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
189. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Pro-Service sp z o.o. os. Złotej Jesieni 4, 31-826 Kraków 6751273612 dostawy detektorów dostawca
190. Józef Woźniak MARWO ul. Kochanowskiego 14/3, 31-127 Kraków 6771596778 dostawa dystansów stalowych dostawca
191. PMB ROLBUD Wojciech Rola Bogusza 51, 33-334 Kamionka Wielka 73433900978 usługi robocizny w zakresie montażu zbrojenia na obiekcie WS 17 oraz WS 18 usługodawca
192. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa rur PECOR Quattro dostawca
193. MARBUS Mariusz Stachura Czuszów 5, 32-112 Czuszów 6591146513 wykonanie wykopów i zasypki obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych
194. PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE „INORA” – INORGANIC ACTIVITITES Sp. z o.o. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11/21, 44-101 Gliwice 6310103192 dostawa geosiatki dostawca
195. BOBSTAL FB Śliwa Spółka Jawna ul. Ogórkowa 25, 30-853 Kraków 6793107456 montaż zbrojenia oraz rur spiro obiektu MD-12 dalszy podwykonawca firmy SKABUD
196. Fiedor Group Company Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 41-940 Piekary Śląskie 4980271542 dostawa barier drogowych dostawca
197. Jakub Iwan – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 1. Jakub Iwan Zakład Ziemno Budowlany 2. Funmax s.c. Borków 41A, 26-021 Daleszyce 6572401068 przebudowa sieci melioracyjnych (ZRID cz.I) podwykonawca robót budowlanych
198. Konsorcjum: BUDGEO Sp. z o.o., ABRYS Ochrona Wód Stanisław Wysoczański ul. Jędrzychowska 9, 65-385 Zielona Góra
ul. Wiśniowa nr 2, 55-093 Kiełczów
9731057663
9251021441
hydroizolacja tunelu TS-14 podwykonawca robót budowlanych
199. AARSLEFF Sp. z o.o. ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa 951-13-12-627 wykonanie kotew gruntowych dla muru oporowego KO-41 dalszy podwykonawca Keller
200. Jakub Iwan – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 1. Jakub Iwan Zakład Ziemno Budowlany 2. Funmax s.c. Borków 41A, 26-021 Daleszyce 6572401068 kompleksowe wykonanie zbiorników retencyjnych otwartych podwykonawca robót budowlanych
201. FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o. ul. Głuszycka 5, 02-215 Warszawa 5212996662 dostawa i montaż łożysk na obiektach WS-1, WS-02, WD-03a, MD-04a, WD-07, WS-08, WD-11 oraz WD-14a podwykonawca robót budowlanych
202. KONVERS Sp. z o.o. Plac Czerwca 1976 r nr 7, 02-495 Warszawa 1070003010 dostawa geowłókniny dostawca
203. F.H.T.U. KRAK-TRANS Stanisław Jamróz ul. Wrobela 43, 30-798 Kraków 6791024045 usługi przekruszenia materiału usługodawca
204. GGT SOLUTIONS S.A. ul. Jaskółek 10, 43-215 Studzienice 6462443261 projekt technologiczny tymczasowego zabezpieczenia tunelu TS-04 oraz zabezpieczenie poprzez wbicie grodzic i ich dzierżawę oraz demontaż podwykonawca robót budowlanych
205. SOLETANCHE POLSKA Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa 676-170-01-97 usługa sprzętowa wraz z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
206. MENARD Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa 5291729492 wzmocnienie podłoża podwykonawca robót budowlanych
207. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „RABA” Piotr Kopera Zręczyce 142, 32-420 Gdów 6831711505 roboty przy wykonaniu obiektu MD-12 dalszy podwykonawca firmy SKABUD
208. Marcin Lichorowicz Firma Budowlano-Handlowo¬Usługowa GRANDER ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 31B, 31-234 Kraków 9452011751 umocnienia rowów i skarp dla obiektu DD19 podwykonawca robót budowlanych
209. Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno 5170200580 dostawa elementów murowych dostawca, dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
210. MIĄSKO TEAM Sp. z o.o. ul. Gen. Mariana Turkowskiego 14, 32-700 Bochnia 8681966391 transport odpadów usługodawca
211. Transport Budowlany Sp. z o.o. ul. Tarnogórska 4, 42-672 Wieszowa 6831891890 wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
212. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław 526-00-38-485 wynajem maszyn i urządzeń do ułożenia nawierzchni bitumicznej usługodawca
213. POLSKI ASFALT Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 9512065674 dostawy materiałów do produkcji MMA dostawca
214. POLSKI ASFALT Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 9512065674 dzierżawa Wytwórni Mas Bitumicznych usługodawca
215. BHG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 118-13-65-957 dostawy materiałów do produkcji MMA dostawca
216. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław 526-00-38-485 transport MMA usługodawca
217. F.H.U. KOWALCZYK KRZYSZTOF Zarogów 34, 32-200 Miechów 6591441040 wynajem sprzętu z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
218. MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 5262200553 wykonanie robót żelbetowych dla tunelu TS-04 i TS-14 dalszy podwykonawca firmy SOLETANCHE
219. BP ELECTRIX Sp. z o.o. ul. Żytnia 7/16, 31-408 Kraków 9452212478 wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych podwykonawca robót budowlanych
220. Marka Sp. z o.o. ul. Partyzantów 27, 32-700 Bochnia 5170200580 dostawa materiałów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
221. MARBUS Mariusz Stachura Czuszów 5, 32-112 Czuszów 6591146513 wynajem sprzętu z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
222. FAVO Piotr Staszków ul. J.Chełmońskiego 13, 44-102 Gliwice 6310206153 dostawy kruszywa hydrotechnicznego dostawca
223. FHU „Niedziółka” Tomasz Niedziółka ul.Ojcowska 63, 32-048 Jerzmanowice 9441805766 wynajem sprzętu z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
224. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa rur przepustowych HDPE dostawca
225. Krzysztof Mącior FU-H „MAT-MAT” ul. Szynwałd 102B, 33-158 Szynwałd 8732009269 przedłużenie dzierżawy blatów i grodzic dostawca
226. BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.j. Przyborów 398, 32-825 Borzęcin 869 15 87 815 dostawa pospółki dostawca
227. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawy taśm uszczelniających do przerw dylatacyjnych dostawca
228. Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ProGeo Sp. z o.o. ul. Białoprądnicka 34/8, 31-221 Kraków 6770071950 na wykonanie pomiarów poziomu wody usługodawca
229. Weldon Sp. z o.o. Brzezówka 90A, 39-102 Brzezówka 8722167676 dostawę kontenerów biurowych dostawca
230. P.B.H. Inżbud Sp. z o.o. ul. Kościuszki 70, 28-200 Staszów 8660001731 dostawy przepustów rurowych dostawca
231. Mariusz Sołtysik MS Instalacje Sąspów nr 147A, 32-084 Jerzmanowice 5130176415 montaż rury, podłączenie myjni i wpięcie do studni wodomierzowej usługodawca
232. Mota Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków 675-00-01-573 ułożenia ścieku krawędziowego i zabudowy wpustów ulicznych podwykonawca robót budowlanych
233. CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 951-149-64-32 dostawa mieszanki betonowej dostawca
234. NIKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl 7952539767 dostawa geowłókniny dostawca
235. BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.j. Przyborów 398, 32-825 Borzęcin 869 15 87 815 dostawa pospółki dostawca
236. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 38-200 Jasło dostawa armatury dostawca
237. OPTEMGEOS Sp. z o.o. ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego, 80-108 dostawa geomembrany dostawca
238. ANTEX II Sp. z o.o. ul. Dolna 1/2, 22-680 Lubycza Królewska 9212029705 transport odpadów usługodawca
239. KS Termo Efekt Katarzyna Chlebek os. Górki 9, 34-451 Tylmanowa 734 170 49 93 wykonanie robót budowlanych żelbetowych budynku 11.2 w składzie wyposażenia dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
240. BRIDGER Sp. z o.o. ul. Sosnowa 3, 83-050 Lublewo Gdańskie 6040196165 dostawa desek gzymsowych dostawca
241. GMB INWESTYCJE sp. z o.o. ul. Sokolska 70A, 41-219 Sosnowiec 6443274277 dostawy krawężników dostawca
242. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 38-200 Jasło dostawa rur kanalizacyjnych dostawca
243. NIKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl 7952539767 dostawa geowłókniny dostawca
244. Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz ul. Łucka 139, 21-100 Lubartów 7140001368 dostawa rur żelbetowych dostawca
245. BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.j. Przyborów 398, 32-825 Borzęcin 869 15 87 815 dostawa pospółki dostawca
246. Zakład Usług Geologicznych GEOTECH Sp. z o.o. ul. Budziwojska 79, 35-317 Rzeszów 8130333632 wykonanie 34 sztuk stałych kotwi gruntowych na rampie wschodniej tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych
247. MILVEST Mirosław Kania ul. Prusa 105E, Nowy Sącz 7341919558 wykonanie kanalizacji w budynkach OUD dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
248. Krakowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa sp. z o.o. ul. Sołtysowska 1, 31-589 Kraków 6781006100 usługi sprzętowe żurawiem dalszy podwykonawca INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski
249. BUDWUG Sp. z o.o. ul. Cmentarna 11, 62-031 Luboń wykonanie linowych kotew gruntowych dalszy podwykonawca GGT SOLUTIONS S.A
250. MODZELEWSKI & RODEK Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 5262200553 kompleksowe wykonanie robót żelbetowych dla tunelu TS-04 oraz robót towarzyszących podwykonawca robót budowlanych
251. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków 6762162626 kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej na ZRID 1 cz.1 tj. zlewnie ZB4.1, ZB5, P6.1 ZB6, ZB7 podwykonawca robót budowlanych
252. Mosty Łódź S.A. ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź 7270126890 dostawy elementów betonowych dostawca
253. BK SIATMET Bogdan Koper Sól 526, 23-400 Biłgoraj 9180002895 dostawy siatki zbrojeniowej dostawca
254. P.B.H. Inżbud Sp. z o.o. ul. Kościuszki 70, 28-200 Staszów 8660001731 dostawy rur żelbetowych dostawca
255. CMC Poland Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie 6490001173 dostawy siatki zbrojeniowej dostawca
256. Full Serwis Sp. z o.o. ul. Gielniówka 47, 32-088 Przybysławice 5130271295 wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
257. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „POLFRUCT” spółka jawna Wioletta i Piotr Skrzela ul. Koniecmosty 29a, 28-160 Wiślica 6551005953 wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską dalszy podwykonawca firmy Yolsan
258. MOSTMARPAL Sp. z o.o. ul. Piastowska 53, Zarzecze, 34-326 Pietrzykowice 553-20-92-028 wykonanie pionowych pali w rurze obsadowej wyciąganej dla posadowienia wiaduktu WS-01 dalszy podwykonawca Stump Franki Sp. z o.o.
259. P.B.H. Inżbud Sp. z o.o. ul. Kościuszki 70, 28-200 Staszów 8660001731 dostawy przepustów dostawca
260. HESUS Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa 5252801742 dostawa rumoszu dostawca, dalszy podwykonawca MENARD
261. F.H.U „HAJDAS” Dawid Hajdas Stróża 359, 32-431 Stróża 6812072636 wynajem pracowników ogólnych usługodawca
262. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 38-200 Jasło dostawa rur kanalizacyjnych dostawca, dalszy podwykonawca MEL-KAN
263. DARIUSZ NIEDZIELA F.H.U.P.AXA ul. Skotnicka 224, 30-348 Kraków 9441186375 umocnienia rowów i skarp z wyłączeniem zakresu DD19 podwykonawca robót budowlanych
264. Krzysztof Rutana Firma Budowlano Usługowa BRUS ul. A9 nr 38, 32-086 Węgrzce 9451020937 kompletnego wykonania robót żelbetowych WD-14a, WD-16 podwykonawca robót budowlanych
265. WODBET Sp. z o.o. ul. Dzieci Zamojszczyzny 16, 22-400 Zamość 9191833878 dostawy elementów betonowych zbrojonych dostawca
266. Janusz Kokoszka Zakład Ślusarski ul. Złote Piaski 9, 32-087 Zielonki 9451102405 dostawy bramownic dostawca
267. Józef Woźniak MARWO ul. Kochanowskiego 14/3, 31-127 Kraków 6771596778 dostawa dystansów betonowych dostawca
268. Marian Madej MM Trans 32-861 Iwkowa nr 671 8691814843 wynajem maszyn i sprzętu wraz z obsługą operatorską podwykonawca robót budowlanych
269. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawy elementów kotwiących dostawca
270. HGS Consulting sp. z o.o. sp. k. ul. Puławska 26/33, 02-512 Warszawa 70103841586 wykonanie robót budowlanych w zakresie odwodnienia wykopu głębokiego dla tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych
271. HARP Materiały Budowlany Sp. Jawna Sikora W., Piekarz R. ul. Forteczna 7, 32-086 Węgrzce 679-25-90-930 dostawy materiałów budowlanych podwykonawca robót budowlanych
272. INTERKODO Sp. z o.o. ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 116, 33-300 Nowy Sącz 7343590453 wywóz i utylizacja odpadów usługodawca
273. Firma Handlowo-Usługowa POPEK ul. Krakowska 52, 32-087 Zielonki 5130100837 dostawy pospółki dostawca
274. Geosolid Sp. z o.o. ul. Tadeusza Szafrana 5A l.uż 1, 30-363 Kraków 813361595 usługi rozbicia i kruszenia materiału usługodawca
275. DKW Facility Services Sp. z o.o. ul. Smolna 13/406, 00-375 Warszawa 5272873561 wynajem pracowników usługodawca
276. INŻ-GEO Badania i roboty Geotechniczne Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zatorskiej 46, 51-215 Wrocław 895-195-80-08 wynajem pracowników i pojazdów usługodawca
277. INŻ-GEO Badania i roboty Geotechniczne Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zatorskiej 46, 51-215 Wrocław 895-195-80-08 wynajem pomieszczeń laboratorium usługodawca
278. TRASTEEL Engeneering Polska sp. z o.o. ul. Widok 8, Warszawa dostawy stali cięto-giętej dostawca, dalszy podwykonawca firmy SOLETANCHE
279. TRASTEEL Engeneering Polska sp. z o.o. ul. Widok 8, 00-023 Warszawa 5252674811 dostawy koszy zbrojeniowych dostawca, dalszy podwykonawca firmy SOLETANCHE
280. Kamil Romanik Firma Remontowo-Budowlana ul. Jerzego Kuryłowicza 111a, 30-699 Kraków 6792949288 kompletne wykonanie przepustów ZRID I,II,III podwykonawca robót budowlanych
281. LB LIFT ul. Spacerowa 44, 26-001 Masłów 657 242 71 74 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
282. „MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Gen. Ryszarda Kuklińskiego 8, 33-100 Kraków 9930552796 wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ramach ZRID cz.1 podwykonawca robót budowlanych
283. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 wykonanie kompleksowej naprawy nawierzchni asfaltowych podwykonawca robót budowlanych
284. Marcin Dąbrowski RIIB
Marcin Dąbrowski RIIB 2 s.c. Marcin Dąbrowski, Kazimierz Dąbrowski
ul. Słowackiego nr 92a, 32-400 Myślenice
ul. Słowackiego nr 92a, 32-400 Myślenice
6822878805
6812084467
wykonanie robót żelbetowych oraz robót towarzyszących dla obiektów WS-00 WS-01 WS-02, WD-01, P-1, P-2a, P-2b, P-2c, P-3 podwykonawca robót budowlanych
285. Nowa Elektro Sp. z o.o. Sady, ul. Rolna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne 7792231060 dostawy fundamentów, słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami dostawca, dalszy podwykonawca firmy BP Electrix
286. INS-EL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Brzezińska 4, 92-103 Łódź 7282802196 dostawy opraw oświetleniowych dostawca, dalszy podwykonawca firmy BP Electrix
287. DROMET Sp. z o.o. ul. 3 Maja 4, 96-313 Chylice Kolonia 5291551657 dostawy zestawów elementów stalowych dostawca
288. SIKA-POLAND sp. z o.o. ul. Karczunkowska 89, Warszawa 951-00-23-364 dostawy membrany dostawca
289. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Koszaje 50, 05-840 Brwinów 527-02-03-299 wynajem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca, dalszy podwykonawca firmy BRUS
290. BRUK-BET Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno 517-020-05-80 dostawa płyt drogowych dostawca
291. TOMASZ JELEŃ USŁUGI BUDOWLANO-TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE ul. Dąbrowskich 9, 32-091 Michałowice 6781442108 wywóz i utylizacja odpadów usługodawca
292. GRUPA CHYŻBET Sp. z o.o. Chyżne 111, 34-481 Chyżne 7352892372 dostawy prefabrykatów betonowych do umocnień skarp i rowów dostawca
293. HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Południe Sp. k. ul. Instalatorów 1, 32-085 Modlniczka 6793017977 dostawa materiałów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca Mel-Kan
294. ARS 1 FHU Marta Jurkowska al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków 945-153-66-12 dostawa materiałów budowlanych dostawca
295. Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
0000159007 projekty budowlane zamienne usługodawca
296. FAVO Piotr Staszków ul. J.Chełmońskiego 13, 44-102 Gliwice 6310206153 dostawy kruszywa hydrotechnicznego dostawca
297. PROKON Kraków Sp. z o.o. os. Dywizjonu 303 nr 20, lok LU7 6751750874 program naprawczy dla WS-08 podwykonawca robót budowlanych
298. Firma Usługowo-Handlowa „STAR-KOP” Krzysztof Urbańczyk ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów 9441489354 wynajem ciągnika siodłowego do transportu dłużycy po budowie usługodawca
299. Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków 679-24-78-943 dostawy pospółki dostawca, dalszy podwykonawca Keller
300. TLC Rental Sp. z o.o. ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów k/Warszawy 9512169882 dostawy i wynajem ogrodzenia usługodawca
301. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 38-200 Jasło 6852269687 dostawa materiałów budowlanych dostawca
302. SKABUD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Jana Kazimierza 64A/408, 01-248 Warszawa 5272822121 kompleksowe wykonanie obiektów WD-07 i WD-11 podwykonawca robót budowlanych
303. BASCOGLASS Sp. z o.o. ul. Frezerów 9/7, 20-209 Lublin 9462662409 dostawy prętów GFRP dostawca, dalszy podwykonawca Menard
304. MK PLANET Małgorzata Kurkowska-Świątek ul. Tyniecka 110B, 30-376 Kraków 5532276337 wynajem pracowników usługodawca
305. Pręty Kompozytowe Sp. z o.o. ul. Frezerów 9/7, 20-209 Lublin 9462660416 dostawy prętów GFRP dostawca, dalszy podwykonawca Menard
306. Uponor Infra Sp. z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa 5260202826 dostawy rur i kształtek PEHD dostawca, dalszy podwykonawca INKOP
307. Dźwigamy Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 8, 43-200 Pszczyna 6381808741 usługi najmu dźwigu usługodawca
308. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 38-200 Jasło 6852269687 dostawy materiałów dostawca, dalszy podwykonawca INKOP
309. RIIB Marcin Dąbrowski ul. Słowackiego nr 92a, 32-400 Myślenice 6811878805 wynajem samochodu wraz z operatorem usługodawca
310. MSK Beata Szara ul. Graniczna 6/1, 32-200 Dąbrowa Tarnowska 8711289051 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
311. Mota Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków 675-00-01-573 ułożenie ścieku trójkątnego metodą ślizgową – ZRID I,II,III podwykonawca robót budowlanych
312. Adam Moskal Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Moskal” Stróża nr 738, 32-431 Stróża 6811280746 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
313. ZINPLAST Sp. z o.o. ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom 6370111947 dostawy wyrobów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca MEL-KAN
314. Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów 683-205-01-29 dostawy materiałów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca INKOP
315. KYN-POL Krzysztof Biera ul. Jana Pawła II 24, 32-053 Skawina 5512388932 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
316. Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno 5170200580 dostawy materiałów budowlanych dostawca, dalszy podwykonawca INKOP
317. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa geowłókniny dostawca
318. IZOHAN Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia 5862073821 dostawy papy dostawca
319. RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław 8951687880 dostawy prętów zbrojeniowych dostawca
320. P.H.U. „JĘDRYSEK” Stanisław Jędrysek Pcim 1061, 32-432 Pcim 6810000265 dostawy desek dostawca
321. KANWA Sp. z o.o. ul. Balicka 100, 30-950 Kraków 945-157-74-62 dostawy wpustów ściekowych dostawca, dalszy podwykonawca INKOP
322. DURAPADS Ewa Kałuża ul. Wiślańska 17A, 43-430 Skoczów 548 222 78 50 montaż łożysk na obiekcie MD-12 podwykonawca robót budowlanych
323. UDŹWIG SPÓŁKA CYWILNA Tomasz Pukała, Kazimiera Pukała ul. Jesionowa 16, 32-091 Michałowice 6772286241 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
324. Usługi Transportowo-Budowlane Rafał Bałaga Stojanowice 45, 28-512 Bejsce 662-149-39-47 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych/dalszy podwykonawca Soletanche
325. BF Logistics Filip Bińczycki ul. Zielona Dolina 72, 32-091 Michałowice/Wilczkowice 5130247776 wywóz oraz utylizacja odpadów usługodawca/dalszy podwykonawca Soletanche
326. JAN DZIUBEK ul. Prosta 70, 43-602 Jaworzno 6321013653 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
327. Zbrostal Sp. o.o. Sp. k. ul. Weteranów 114, 05-250 Radzymin 1251663129 dostawy zbrojenia dostawca/dalszy podwykonawca Soletanche
328. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o. ul. Wernera 2, 32-050 Borek Szlachecki 5272873561 zbudowanie ekranów akustycznych podwykonawca robót budowlanych
329. „DWD System” Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań 5842609945 kompletne odwodnienie obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych
330. BSK RETURN S.A. ul. Towarowa 22, 42-400 Zawiercie 6492064479 dostawy zbrojenia dostawca/dalszy podwykonawca Soletanche
331. EURO-TED Sp. z o.o. ul. Marszałka Rydza-Śmigłego 20/24, 42-228 Częstochowa : 5732850456 wykonanie koszy zbrojeniowych dostawca/dalszy podwykonawca Soletanche
332. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAAN” ul. Gnieźnieńska 26/55, 31-317 Kraków 677-008-17-99 program naprawczy dla obiektu WS-08 podwykonawca robót budowlanych
333. Krzysztof Mącior FU-H „MAT-MAT” ul. Szynwałd 102B, 33-158 Szynwałd 8732009269 dzierżawa blatów i grodzic usługodawca
334. Wilczek Kraków Sp. z o.o. ul. Podhalańska 11A, 30-430 Kraków 6792868466 dostawy geokompozytu dostawca
335. 2D PROJEKT Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego, 43-330 Wilamowice 9372732543 Usługi konsultingowe dot. tymczasowego zabezpieczenia głębokich wykopów usługodawca
336. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858) dostawy geokompozytu dostawca
337. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROMEROL SA ul. Annopol 14, 32-060 Liszki 6771006268 na wykonanie konstrukcji stalowej dachu budynku garażowo-warsztatowego, wiaty składu oraz zadaszenia podwykonawca robót budowlanych
338. BK SIATMET Bogdan Koper Sól 526, 23-400 Biłgoraj 9180002895 dostawa siatki zbrojeniowej dostawca
339. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawa geotkaniny dostawca
340. SANTEX Kazimierz Czapka
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ARBUD” Artur Czapka
ul. Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Małopolski
ul. Konopnickiej 15A, 39-120 Sędziszów Małopolski
8180005002
8181449221
wykonanie zabezpieczenia wykopów, wykonanie wykopów, wzmocnienie podłoża oraz wykonanie płyt fundamentowych dla montażu ZB14, ZB13, OUD, P13 podwykonawca robót budowlanych
341. BUD-MAX I Sp. z o.o. Binczarowa 290, 33-332 Florynka 7343546481 wynajem samochodów samowyładowczych usługodawca
342. Flora Bis Sp. z o.o. ul. Rolnicza 3, 42-160 Krzepice 5742032630 dostawy elementów ekranów akustycznych dostawca
343. HILTI (Poland) Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 1180000314 dostawy żywic iniekcyjnych i prętów gwintowanych dostawca
344. SKLEJKA-EKO Spółka Akcyjna ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski 6220005391 dostawy sklejki dostawca
345. Ferro Konstrukcje Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa 1132910981 wykonanie koszy zbrojeniowych do ścian szczelinowych dostawca/dalszy podwykonawca Soletanche
346. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858 dostawy folii kubełkowej dostawca
347. CONFIRME Sp. z o.o. ul. Postępu 13 lok.3, 02-676 Warszawa 627-001-27-20 dostawy zbrojenia prefabrykowanego dostawca
348. F.H.U. EKKO-BUD Krzysztof Bulanda Igołomia 202, 32-126 Igołomia 6821173101 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
349. RB INSTAL s.c. ul. Barbórki 11B, 43-200 Poręba 6381780787 montaż prefabrykowanego zbiornika retencyjnego ZB-OUD, ZB-9, ZB-9.2, ZB-12, ZB-13, ZB-14, podwykonawca/dalszy podwykonawca Ecol-Unicon
350. CZESŁAW RAPACZ Usługi Transportowo-Sprzętowe Krzczonów 371, 32-435 Krzczonów 6811234479 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
351. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. Na Ługach 7, 25-324 Kielce 9542756472 dostawy kruszywa grubego dostawca
352. CMC Poland Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie 6490001173 dostawy siatki zbrojeniowej dostawca
353. RYSZARD DRABIK, USŁUGI TRANSPORTOWE Tarnawa Dolna 201, 34-210 Tarnawa Dolna 5521244701 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
354. „Tekom Technologia” Sp. z o.o. ul. Ludwikowska 17, 26-600 Radom
355. Technika Betonu Wodoszczelnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lipińskiego 3A, 30-349 Kraków 9451888050 wykonanie uszczelnień w tunelu TS-04 metodą iniekcji ciśnieniowej podwykonawca robót budowlanych
356. TOP PROJEKT sp z o.o. ul. Piecewska 33/151, 80-288 Gdańsk 9571133319 usługi projektowe usługodawca
357. TRANSPORT TOWARÓW USŁUGI SPRZĘTOWE EDWARD GORZAŁCZANY Wawrzeńczyce 106, 32-125 Wawrzeńczyce 6821256910 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
358. Usługi Transportowo-Budowlane Rafał Bałaga Stojanowice 45, 28-512 Bejsce 6621493947 usługi najmu urządzeń wraz z zapewnieniem obsługi operatorskiej podwykonawca robót budowlanych
359. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 6971710977 dostawy rur dostawca
360. NIKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl 7952539767 dostawy geotkaniny dostawca
361. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 6971710977 dostawy geotkaniny dostawca
362. Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
0000159007 Wykonanie projektu OUD usługodawca
363. Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
0000159007 wykonanie projektu dla sieci telekomunikacyjnej w zakresie kolizji TT9 usługodawca
364. Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
0000159007 opracowanie analizy zakresów kolizji w zakresie sieci telekomunikacyjnych usługodawca
365. Usługi Żurawiem Samochodowym Macander Krzysztof ul. Korczaka 14, 39-300 Mielec 8171007208) usługę pracy dźwigu usługodawca
366. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858 dostawy geokompozytu dostawca
367. IZOMOST MICHAŁ FILA ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki 8121145351 kompletne wykonanie hydroizolacji obiektów mostowych na odcinkach ZRID I i ZRID II podwykonawca robót budowlanych
368. JAREX Sp. z o.o. ul. Białołęcka 374, 03-253 Warszawa 5242527469 roboty z zakresu budowy oświetlenia drogi S52, budowy zasilania docelowego trasy S52 i przebudowy oświetlenia Gminy Wielka Wieś podwykonawca robót budowlanych
369. ŁUKASZ WŁUDYGA PIONIERGAS Ul. Powstańców 50, 31-422 Kraków 9452069590 dostawy butli gazowych wraz z usługami dostawca
370. „HYDRO-PARTNER” Sp. z o.o. ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno 6972067331 dostawa korpusu dla przepompowni P13 dostawca
371. Usługi Żurawiem Samochodowym Macander Krzysztof ul. Korczaka 14, 39-300 Mielec 8171007208 usługę pracy dźwigu usługodawca
372. IZOHAN Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia 5862073821 dostawy papy dostawca
373. Stal-Service Sp. z o.o. ul. Jana Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 525-19-72-252 dostawa zbrojenia dostawca
374. 2D PROJEKT Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego, 43-330 Wilamowice 9372732543 Wykonanie projektów tymczasowego zabezpieczenia głębokich wykopów usługodawca
375. EGOVIT Sp. z o.o. ul. Św. Barbary 8, 97-400 Bełchatów 76922292951 wynajem personelu usługodawca
376. STS ŻURAWIE 24 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań 7792486860 usługa pracy dźwigu usługodawca
377. GEOKRAK sp. z o.o. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków 6770081871 wykonanie wierceń rdzeniowych usługodawca
378. ARS 1 FHU Marta Jurkowska al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków 945-153-66-12 dostawy towarów dostawca
379. Thyssenkrupp Materials Poland S.A. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń dostawy stali zbrojeniowej dostawca, dalszy podwykonawca Soletanche
380. Krak-Inż. Sp. z o.o. (Lider)
2K.PL Sp. z o.o. (Partner)
ul. Wypoczynkowa 22, 30-698 Kraków
ul. Zabraniecka 37/41, 03-787 Warszawa
6751499983
5242937486
wykonanie hydroizolacji stropu i płyty dennej tunelu TS-04 podwykonawca robót budowlanych
381. Sławomir Pasionek FIRMA USŁUGOWA CATKOP ul. Piastowska 17, 32-410 Dobrzyce 7371073617 humusowanie wraz z hydroobsiewem podwykonawca robót budowlanych
382. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Maciej Macieja Chełmica Duża 64, 87-811 Fabianki 8881333733 roboty żelbetowe dla tunelu TS-04 i TS-14 podwykonawca robót budowlanych, dalszy podwykonawca Soletanche
383. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858 dostawy geokompozytu dostawca
384. SELLUS Sp. z o.o. Sp. j. Rudna 19c, 42-530 Dąbrowa Górnicza 6292466687 wykonanie kompleksowej usługi kruszenia usługodawca
385. ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk 5841383568 przegląd gwarancyjny przepompowni PS S3 usługodawca
386. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 wykonanie warstwy wiążącej i przeciwspadków na obiektach WD07 i WD11 podwykonawca robót budowlanych
387. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawy geomembran dostawca
388. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858 dostawy geowłókniny dostawca
389. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawy taśmy uszczelniającej do przerw dylatacyjnych dostawca
390. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe NTB Sp. z o.o. ul. Torowa 41, 32-050 Skawina 6792405499 wykonanie dachów na budynkach OUD podwykonawca robót budowlanych
391. INSTAL SOOL Electric sp. z o.o. ul. Tomasza Śliwiaka 48, Kraków 678-316-33-83 budowa docelowego zasilania w rejonie Al. 29-go Listopada – ZRID II podwykonawca robót budowlanych
392. MPTronic Paulina Lelek Ochodza nr 137, 32-051 Wielkie Drogi, gm. Skawina 9442266596 budowa oświetlenia drogowego i wykonanie rowów kablowych podwykonawca robót budowlanych, dalszy podwykonawca Jarex
393. Forbuild S.A. ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 6581700296 dostawy taśmy uszczelniającej do przerw dylatacyjnych dostawca
394. BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.j. Przyborów 398, 32-825 Borzęcin 869 15 87 815 dostawy grysu dostawca
395. ARMAX-WAWEL Sp. z o.o. Sp. K. ul. Zielińska 20/70, 31-227 Kraków 9452226351 wykonanie budynków technicznych tuneli BT4 podwykonawca robót budowlanych
396. NOE-PL Sp. z o.o. ul. Jeziorki 84, 02-863 Warszawa 951-00-29-272 wynajem elementów deskowań usługodawca
397. TARCOPOL Sp. z o.o. ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice 5272873561 wykonanie dylatacji bitumicznych na obiekcie WD16 podwykonawca robót budowlanych
398. PIKUŁA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 38-200 Jasło 6852269687 dostawy elementów kanalizacji dostawca
399. 2D PROJEKT Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego, 43-330 Wilamowice 9372732543 wykonanie projektu wzmocnienia podłoża usługodawca
400. ARS 1 FHU Marta Jurkowska al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków 945-153-66-12 dostawy towarów dostawca
401. HTI BP Sp. z o.o. Warszawa Sp. k. ul. Cieślewskich 44, 03-017 Warszawa 5242691795 dostawy towarów dostawca
402. HTI BP Sp. z o.o. Warszawa Sp. k. ul. Cieślewskich 44, 03-017 Warszawa 5242691795 dostawy towarów dostawca
403. MD Technologie Sp. z o.o. ul. Zapłocie 40A/1, 02-970 Warszawa 9512448613 roboty wykończeniowe w zakresie hydrofobizacji i uszczelnienia masą trwale plastyczną na obiekcie TS-14 oraz chodników żywicznych na obiektach WD-07, WD-11, WD-15a, WD-15b podwykonawca robót budowlanych
404. ViaCon Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 697-171-09-77 dostawy geotkanin dostawca
405. Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Nieciecza, 5170200580 dostawę płyt drogowych dostawca
406. SOLMAT HANUSIAK Spółka Komandytowa ul. Dekerta 45, 30-703 Kraków 6792955627 dostawa soli dostawca
407. OPTEMGEOS Sp. z o.o. ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego, 80-108 5833424755 dostawy geokompozytu dostawca
408. D2S Sp. z o.o. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, 6312646100 opracowanie projektów wykonawczych i koordynacja robót instalacyjno-montażowych w tunelach TS-04 i TS-14 usługodawca
409. BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.j. Przyborów 398, 32-825 Borzęcin 869 15 87 815 dostawa piasku dostawca
410. TESECO Sp. z o.o. ul. Fabryczna 12, 41-404 Mysłowice 2220010912 dostawy kanałów wentylacyjnych dostawca
411. AS PPH Odwodnienia Liniowe Sp. z o.o. ul. Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno 1231421400 dostawy elementów odwodnienia dostawca
412. M5F Sp. z o.o. ul. Wspólna 5F, 64-300 Stary Tomyśl 7882015058 kompletne wykonanie Magazynu Soli podwykonawca robót budowlanych
413. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz 864-131-76-28 dostawy studni kablowych dostawca
414. R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nad Strugą 7A, 31-411 Kraków 6761031483 wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na obiektach podwykonawca robót budowlanych
415. „HYDRO-PARTNER” Sp. z o.o. ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno 6972067331 montaż pomp podwykonawca robót budowlanych
416. Konstrukcje Żelbetonowe Spółka z o.o. Żelbet Siuta Spółka Komandytowa Kamionka Wielka 724, 33-334 Kamionka Wielka 7343563976 roboty żelbetowe na obiekcie WS-19 podwykonawca robót budowlanych
417. MKAN Michał Kustosz ul. Marii Konopnickiej 12A, 32-200 Miechów 6591468613 wykonanie systemu drenażu oraz odwodnienia liniowego w tunelu TS-04 i TS-14 podwykonawca robót budowlanych
418. MD Technologie Sp. z o.o. ul. Zapłocie 40A/1, 02-970 Warszawa 9512448613 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu oraz nawierzchni z żywic w systemie zamkniętym podwykonawca robót budowlanych
419. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo 7772194858 dostawy geokompozytu dostawca
420. ARMAX-WAWEL Sp. z o.o. Sp. K. ul. Zielińska 20/70, 31-227 Kraków 9452226351 kompleksowe wykonanie budynków technicznych tunelu TS04 – BT1 i BT2 oraz TS14 – BT3 i BT4 podwykonawca robót budowlanych
421. Przedsiębiorstwo Geodezyjne „Terra” Wojciech Duda ul. Jurajska 30, Wola Kalinowska, 32-045 Sułoszowa 9442042922 obsługa geodezyjna uslugodawca, dalszy podwykonawca Polservice
422. PARTNER ALMA STACH KRÓL Spółka Jawna 7371948582 dostawy szyb do stolarki okiennej budynków OUD dostawca
423. Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ProGeo Sp. z o.o. ul. Białoprądnicka 34/8, 31-221 Kraków 6770071950 na wykonanie pomiarów poziomu wody usługodawca
424. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugoweo-Handlowe „ARBUD” Artur Czapka ul. Konopnickiej 15A, 39-120 Sędziszów Małopolski 8181449221 pogrążenie, dzierżawa i wyciągnięcie grodzic stalowych usługodawca
425. STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Komandytowa ul. Piastów Śląskich 63, 01-494 Warszawa 5271032411 wykonanie okładzin w tunelach, na konstrukcjach oporowych oraz wiaduktach podwykonawca robót budowlanych
426. „MARKBUD” Przedsiębiorstwo RemontoweUsługi-Handel Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 92/92, 41-300 Dąbrowa Górnicza 6441095257 wykonanie systemu gaszenia w tunelach TS-04 i TS-14 podwykonawca robót budowlanych
427. KAMKO Krzysztof Osiński Beleń 14B, 98-161 Zapolice 8291235998 wykonanie hydroizolacji obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych
428. Dźwigamy Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 8, 43-200 Pszczyna 6381808741 usługi najmu dźwigu usługodawca
429. „HYDRO-PARTNER” Sp. z o.o. ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno 6972067331 dostawy elementów przepompowni dostawca
430. PARTNER ALMA STACH KRÓL Spółka Jawna ul. Ceglarska 4, 34-600 Limanowa 7371948582 dostawy wraz z montażem stolarki nieprefabrykowanej podwykonawca robót budowlanych
431. FHU TRANS-ROS Sławomir Rosek Rączna 193, 32-060 Liszki 944156447 transport kruszywa usługodawca
432. „STAL-BUD” Sp. z o.o. ul. Wiślańska 26, 43-430 Skoczów 5482247077 wykonanie, dostawy i montaż balustrad mostowych, skarpowych i tunelowych oraz osłon przeciwporażeniowych podwykonawca robót budowlanych
433. „OTIS” Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa 5210523095 wykonanie, dostawy i montaż urządzeń dźwigowych w budynku OUD podwykonawca robót budowlanych
434. ONNINEN Sp. z o.o. ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa 5261032852 dostawy rur osłonowych dostawca
435. PRE Edward Biel Piekary 363, 32-060 Piekary 6770083002 dostawy rozdzielnic budowlanych dostawca
436. Phoenix Contact Sp. z o.o. ul. Bierutowska 57, 51-317 Wrocław 8971411342 dostawy materiałów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
437. Elmark Automatyka S.A. ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa 5252072585 dostawy materiałów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
438. „Creatio” Arkadiusz Waligóra Miłochowice 20H, 56-300 Milicz 9161019877 dostawy materiałów budowlanych dostawca / dalszy podwykonawca firmy Voltar System
439. EG SYSTEM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa 5213552105 dostawy transformatorów suchych żywicznych dostawca / dalszy podwykonawca firmy Voltar System
440. EPS SYSTEM Sp. z o.o. ul. Harcerska 16, 32-540 Trzebinia 6282277418 dostawa kontenerów z uruchomieniem zespołu prądotwórczego dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
441. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugoweo-Handlowe „ARBUD” Artur Czapka ul. Konopnickiej 15A, 39-120 Sędziszów Małopolski 8181449221 pogrążenie, dzierżawę i wyciągnięcie grodzic stalowych podwykonawca robót budowlanych
442. RADIOPARTNERS Sp. z o.o. ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa 5272322157 dostawa, montaż i uruchomienie systemu radiowego na tunel TS04 i TS14 podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy Voltar System
443. MAXBUD – Firma Budowlana Krzysztof Moskała ul. Kochanowskiego 14, 34-100 Wadowice 5511049872 wykonanie robót żelbetowych na obiekcie MD-08b, przepuście P-08, płycie fundamentowej pod zbiornik retencyjny ZB-12, stopie fundamentowej pompowni P13 podwykonawca robót budowlanych
444. CONFIRME Sp. z o.o. ul. Postępu 13 lok.3, 02-676 Warszawa 6270012720 pod zbiornik retencyjny ZB-12, stopie fundamentowej pompowni P13 dostawca
445. KANWA Sp. z o.o. ul. Balicka 100, 30-950 Kraków 945-157-74-62 dostawy materiałów budowlanych dostawca
446. STS ŻURAWIE 24 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań 7792486860 usługa pracy dźwigu usługodawca
447. ATM LIGHTING Sp. z o.o. ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk 9571058463 dostawy materiałów oświetleniowych dostawca / dalszy podwykonawca firmy Voltar System
448. Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych Piekary 363, 32-060 Liszki 677-008-30-02 dostawa stacji transformatorowych dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
449. Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych Piekary 363, 32-060 Liszki 677-008-30-02 dostawa rozdzielnic dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
450. Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych Piekary 363, 32-060 Liszki 677-008-30-02 dostawa szaf oświetleniowych wraz ze sterownikami dostawca / dalszy podwykonawca firmy JAREX
451. BM-SPRZĘTBUD S.C. ul. Matejki 33B, 43-600 Jaworzno 628-22-55-227 wykonanie bruzd, otworów oraz wnęk systemu gaszenia podwykonawca robót budowlanych
452. Aspekt Laboratorium Sp. z o.o. (Lider)
„CADMOST” Sp. z o.o. (Partner)
ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno
ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice
6322014850
6312655665
wykonanie usługi próbnych obciążeń na obiektach mostowych usługodawca
453. Karolina Niedziółka FHU „Niedziółka” ul. Ojcowska 43, 32-048 Jerzmanowice 5130010198 wywóz i utylizacja odpadów usługodawca
454. NEURON Sp. z o.o. Sp. k. ul. Stefana Batorego 14, 34-120 Andrychów 5512626366 dostawy elementów systemów zasilania dostawca / dalszy podwykonawca firmy Voltar System
455. NEURON Sp. z o.o. Sp. k. ul. Stefana Batorego 14, 34-120 Andrychów 5512626366 dostawy elementów systemów zasilania dostawca / dalszy podwykonawca firmy Voltar System
456. Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków 6372159473 dostawy kabli i przewodów dostawca / dalszy podwykonawca firmy WASKO
457. AGS Sp. z o.o. ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa 777-315-69-89 dostawy elementów podkonstrukcji do montażu elewacji wentylowanej w tunelach wewnętrznych dostawca / dalszy podwykonawca firmy STRAŻAK
458. ELEKTROTEC Sp. z o.o. ul. Igołomska 1/54, 31-983 Kraków 678 31 89 636 kompleksowe instalacje w obiekcie MD-12 podwykonawca robót budowlanych / dalszy podwykonawca firmy JAREX