SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW:

PODWYKONAWCY:

L.p. Podmiot Zakres umowy
1. Multiconsult Polska Sp. z o.o. Wykonanie Dokumentacji Projektowej: projekt budowlany, specyfikacje, projekty wykonawcze,
2. Voltar System Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji wyposażenia technicznego tuneli
3. Konsorcjum GEOPRZEM Sp. z o.o. Wykonanie:
-mapy sytuacyjno-wysokościowej
-dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej
OPTIMA BG Sp. z o.o.
4. Ochrona Przeciwpożarowa Ryszard Siata Opracowanie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej
5. m/d/r/k trusted adviser group Sp. z o.o. Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu
6. OLBRYCH – MALIK s.c. Mikołaj Olbrych, Michał Malik Dokumentacja hydrotechniczna
7. GC Projekt Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej.
8. Biuro Projektów Aldbara Jacek Baran Opracowanie dokumentacji branży elektrycznej i oświetlenia.
9. ExpertGroup.pl Michał Gawenda Opracowanie dokumentacji teletechnicznej.
10. P. U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji instalacji przeciwpożarowych.
11. Aqua Soil Mariusz Wnuk Wykonanie badań geotechnicznych, geologicznych, hydrologicznych
12. Paweł Kopyciński PROENERGO Opracowanie dokumentacji dotyczącej branży elektrycznej WN
13. Krzysztof Zalewski

Architecture Group

Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów OUD w tym magazynu soli oraz obiektów obsługi tuneli
14. „Hydroel” Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C. Janusz Dyda, Jerzy Dyda Wykonanie badań geotechnicznych, geologicznych, hydrologicznych
15. GEOKRAK Sp. z o.o. Wykonanie wierceń rdzeniowych
16. Lenst Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zieleni
17. TOM-DRÓG Roboty ziemno-drogowe Kupiec Tomasz Wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie przygotowania zaplecza budowy.
18. INSTAL SOOL Electric Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania przyłącza energetycznego do zaplecza budowy.
19. VIAKONTROL Sp. z o.o. Wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie badań betonu, kruszyw itp.
20. TM-VIA Sp. z o.o. Wykonanie i zaprojektowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z utrzymaniem oznakowania.
21. HAMER POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania przyłącza sanitarnego i wodociągowego do zaplecza budowy.
22. DITTA-SERIA Edmund Pietrzak Sprzedaż i montaż wag na plac składowy
23. GS SOFTWARE Sp. z o.o. Dostawa i montaż systemu ważenia dla wag samochodowych
24. MIĄSKO TEAM Sp. z o.o. Dostawa kruszywa