OGŁOSZENIE O AUKCJI DREWNA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłasza sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących z realizacją inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”.

Aukcja drewna przeprowadzona zostanie na placu przy Biurze Budowy drogi ekspresowej S52 na ul. Jęczmiennej (róg Na Zielonki) w Krakowie, w dniu 20.05.2021 roku o godz. 12:00.
Aukcja odbywa się ustnie. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi:

  • Dla części I.: 7 600,00 złotych brutto, wielkość postąpienia minimum 100 zł.
  • Dla części II.: 5 000,00 złotych brutto, wielkość postąpienia minimum 100 zł.
  • Dla części III.: 1 300,00 złotych brutto, wielkość postąpienia minimum 100 zł.
  • Dla części IV.: 1 100,00 złotych brutto, wielkość postąpienia minimum 100 zł.
  • Dla części V.: 5 400,00 złotych brutto, wielkość postąpienia minimum 100 zł.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie odpowiedniego wadium do 19.05.2021r. do godz. 10:00
Dokładne informacje o aukcji oraz regulamin aukcji zamieszczone są na stronie internetowej:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/2031/Aukcje

W razie pytań prosimy dzwonić na numer:
12-417-28-66

Pliki do pobrania:

ogłoszenie

regulamin

zał. 2 – operat szacunkowy

oswiadczenie

13 maja 2021