Podpisanie umowy z Konsultantem

Opublikowano: 9.05.2019r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 nr 19, poz. 1777 z późn. zm.) dnia 09.05.2019 r. w Krakowie została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. reprezentowanymi przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad W Krakowie, a Konsorcjum firm:

Lider: INKO Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą: ul. Dworcowa 18 lok. 6, 43-200 Pszczyna,

Partner: Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna

z siedzibą: ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice.

Podpisana umowa dotyczy pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pod nazwą: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”

9 maja 2019