Ponowne zawiadomienie w sprawie „ponownej oceny oddziaływania na środowisko” dla cz. II

Opublikowano: 26.05.2020 r.

Dnia 24 maja 2020 r., Wojewoda Małopolski ponownie zawiadomił o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla cz. II w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Część II – odcinek od km 7+013,34 do km 14+130,11.

Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie Kraków, w mieście Krakowie, w obrębie 0001 Nowa Huta, w obrębie 0026 Krowodrza, w obrębie 0027 Krowodrza, w obrębie 0028 Krowodrza, w obrębie 0029 Krowodrza, w obrębie 0043 Krowodrza, w obrębie 0022 Śródmieście oraz w powiecie krakowskim, w gminie Zielonki, w obrębie 0001 Batowice, w obrębie 0002 Bibice, w obrębie 0003 Bosutów, w obrębie 0005 Dziekanowice, w obrębie 0016 Węgrzce.

Wojewoda Małopolski ponownie poinformował o:

– przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,

– zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie, w Wydziale Infrastruktury. Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 39 21 655, fax. 12 3921917, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platformy e-PUAP lub na adres: , bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w terminie od 25 maja do 23 czerwca 2020 r.

W sprawie zapoznania się z dokumentacją prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 12 39 21 655, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub na adres: . Ponadto elektroniczna wersja zasadniczej dokumentacji sprawy została zamieszczona na stronie BIP Urzędu pod adresem: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1767392,obwieszczenie-wojewody-malopolskiego-o-ponownym-zapewnieniu-mozliwosci-udzialu-spoleczenstwa-na-etap.html

26 maja 2020