Postęp robót

Opublikowano: 7.10.2019r.

Wykonawca dnia 7 października 2019 r. poinformował o zakończeniu polowych prac dla wykonania badań geotechnicznych w zakresie przewidzianym do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, tj. w terenie, w którym uzyskał zgodę od poszczególnych zarządców lub właścicieli na wykonanie wierceń.

Zdjęcia z wykonywanych prac polowych można zobaczyć w galerii.

7 października 2019