Przekazanie placu budowy na cz. III

W związku z wydaniem przez Wojewodę Małopolskiego decyzji ZRID z dnia 18.02.2021 r. dla cz. III Północnej Obwodnicy Krakowa, Inwestor w środę dnia 24.02.2021 r. przekazał Wykonawcy plac budowy dla odcinka III (km 14+130,11 do km 14+459,93).

24 lutego 2021