S52 Północna Obwodnica Krakowa otrzymała dofinansowanie z UE

Dnia 26 maja 2022 r. w ramach działania pn. „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego” podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji „S52 – Północna Obwodnica Krakowa” ze środków Unii Europejskiej na kwotę 680 mln zł.
Zakres robót obejmuje budowę drogi ekspresowej S52 od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice długości około 12,50 km wraz z obiektami inżynierskimi, rozbudowę istniejącego węzła Modlnica, budowę węzłów Zielonki, Węgrzce i Batowice, budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, budowę obwodu utrzymania drogowego wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi, przebudowę istniejących dróg na bezkolizyjne z budowaną drogą ekspresową oraz inne roboty niezbędne do wykonania drogi ekspresowej S52.
Zakłada się, że zrealizowana inwestycja zapewni:
– wysokiej klasy połączenie samochodowe na kierunku: wschód – zachód na północnej stronie miasta,
– poprawę warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu,
– zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców,
– odciąży III obwodnicę Krakowa z ruchu zewnętrznego (źródłowego, docelowego, tranzytowego) jak i ruchu wewnętrznego, co w perspektywie poprawi przepustowość układu drogowego Krakowa.

Polecamy również:
https://www.gov.pl/web/gddkia/s52-polnocna-obwodnica-krakowa-otrzymala-dofinansowanie-z-ue

10 czerwca 2022