Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla ul. Dożynkowej, Brzozowej, Okulistów i Prądnik Mały (Kraków/Bibice)

Tymczasowa Organizacja Ruchu

1. ul. Dożynkowa, Kraków

Planowana organizacja ruchu ma na celu umożliwić przejazd pojazdom budowy przez drogi publiczne

Wykonawca wykona dwa wyjazdy z budowy o szerokości 7 m z płyt betonowych.

a) planowana data wprowadzenia: 13.10.2020 r.

b) utrudnienia: częstsze pojawianie się pojazdów ciężarowych (wolniejsze włączanie się pojazdów ciężarowych do ruchu, ryzyko najechania i kolizji z pojazdem budowy), wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h.

c) przewidywany termin zakończenia tymczasowej organizacji ruchu: lipiec 2023 r.

Schemat organizacji na czas wykonywania wyjazdów (analogicznie, gdy roboty wykonywane będą po drugiej stronie drogi):

Schemat tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby wykonywania drogi ekspresowej S52:

2. Zamknięcie ulic Brzozowej, Okulistów i Prądnik Mały (Kraków/Bibice)

Planowana organizacja ruchu ma na celu umożliwić prowadzenie robót budowlanych

a) planowana data wprowadzenia: 13.10.2020 r.

b) utrudnienia: częstsze pojawianie się pojazdów ciężarowych (ryzyko najechania i kolizji z pojazdem budowy), praca sprzętu i pracowników w obrębie pasa drogowego

c) przewidywany termin zakończenia tymczasowej organizacji ruchu: lipiec 2023r. (w czasie postępu robót przewiduje się wprowadzanie kolejnych etapów tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową drogi dojazdowej DD-11 i DD-12)

12 października 2020