Tydzień 3 (27.07-02.08.2020 r.)

Wykonawca wprowadził tymczasowa organizację ruchu na drodze DK7 (miejsce planowanego węzła drogowego Węgrzce). Wprowadzenie organizacji ruchu umożliwi Wykonawcy bezpieczny wjazd na plac budowy.

Utrudnienia w ruchu pojazdów: ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Obecnie prowadzone prace i roboty budowlane:
– wycinka drzew w pasie drogowym (od nowego węzła Węgrzce do projektowanego obiektu MD-12, który docelowo przechodzić będzie nad planowanym zbiornikiem Węgrzce 80) ,
– wykonywanie drogi technologicznej w obu kierunkach od DK7, po której będą poruszać się pojazdy budowy,
– tyczenie pasa drogowego,
– wykonywanie badań geologicznych,
– inwentaryzacja nieruchomości przekazanych decyzją ZRID,

– roboty przygotowawcze pod roboty ziemne,

– prace archeologiczne;

W przyszłym tygodniu wykonywane będą głównie prace archeologiczne oraz roboty przygotowawcze, po których wykonaniu można będzie rozpocząć roboty ziemne. Celem Wykonawcy jest wykonanie drogi technologicznej dla pojazdów budowy na wschód i zachód od DK7 (na wysokości planowanego węzła Węgrzce).

Materiały do pobrania w dużej rozdzielczości:

2020-07-31-tydz3-do-pobrania

31 lipca 2020