Tymczasowa Organizacja Ruchu – bypass ul. B4 w m. Węgrzce

– data wprowadzenia: 12.03.2021 r.

Wykonawca wykona bypass z płyt betonowych zmieniając geometryczny układ drogowy w pobliżu skrzyżowania ul. B4 z ul. B5 oraz wjazdu z ul. B4 na teren budowy.

– Utrudnienia: częstsze pojawianie się pojazdów ciężarowych (wolniejsze włączanie się pojazdów ciężarowych do ruchu, ryzyko najechania i kolizji z pojazdem budowy), wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h, ruch pieszych po jednej stronie jezdni.

Nawierzchnia bypassu wykonana zostanie z płyt drogowych gr. 15 cm, które zostaną ułożone na podbudowie z kruszywa o gr. 20 cm oraz gruncie stabilizowanym gr. 20 cm. Bypass zostanie doświetlony ze względu na planowany w pobliżu głęboki wykop pod budowę wiaduktu WD-11 (w ciągu ul. B4).

12 marca 2021