Tymczasowa Organizacja Ruchu – bypass ul. Dożynkowa w m. Krakowie

– data wprowadzenia: 09.04.2021 r. godz. 10:00
Wykonawca wykona bypass z nawierzchni bitumicznej zmieniając geometryczny układ drogowy w pasie drogowym ul. Dożynkowej w obrębie budowy POK.
– Utrudnienia: częstsze pojawianie się pojazdów ciężarowych (wolniejsze włączanie się pojazdów ciężarowych do ruchu, ryzyko najechania i kolizji z pojazdem budowy), wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h, ruch pieszych po jednej stronie jezdni.
Nawierzchnia bypassu wykonana zostanie z masy bitumicznej, na kruszywie łamanym gr. 20 cm oraz gruncie stabilizowanym gr. 20 cm.

9 kwietnia 2021