Tymczasowa Organizacja Ruchu – bypass ul. Krakowska w m. Bosutów

– data wprowadzenia: 26.02.2021 r.

Wykonawca wykona bypass z płyt betonowych zmieniając geometryczny układ drogowy w pobliżu skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Królewską.

– Utrudnienia: częstsze pojawianie się pojazdów ciężarowych (wolniejsze włączanie się pojazdów ciężarowych do ruchu, ryzyko najechania i kolizji z pojazdem budowy), wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h.

25 lutego 2021