Tymczasowa Organizacja Ruchu – droga gminna na dz. nr 646 obręb Węgrzce (w pobliżu ul. Do prochowni)

Planowana organizacja ruchu dotyczy drogi gminnej na dz. Nr 646 (obręb Węgrzce, w pobliżu ul. Do prochowni) i ma na celu umożliwić wykonanie wszelkich robót związanych z budową Północnej Obwodnicy Krakowa

Informacje:

a) planowana data wprowadzenia: 22.09.2020 r.

b) utrudnienia: zamknięcie drogi gminnej (z wyjątkiem dojazdu do działek nr 620 i nr 637)
Właściciele działek zlokalizowanych na południe od zamykanej drogi będą dojeżdżać do swoich działek od ul. B4

c) przewidywany termin zakończenia tymczasowej organizacji ruchu: lipiec 2023 r.

18 września 2020