Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. B4

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. B4 – dopuszczenie ruchu po docelowym przebiegu ulicy
– data pisma z zawiadomieniem o wprowadzeniu – 20.03.2023 r.
Opis i zakres prac:

20 marca 2023