Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Bankowa

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Bankowa – zamknięcie ulicy
– data pisma z zawiadomieniem o wprowadzeniu – 16.11.2022 r.
Opis i zakres prac:

16 listopada 2022