Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Długa

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Długa – rozbudowa i modyfikacja jezdni tymczasowej w ciągu ulicy – data pisma z zawiadomieniem o wprowadzeniu -14.04.2022 r. – etap 1
Opis i zakres prac:

1 kwietnia 2023