Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Długa

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Długa – rozbudowa i modyfikacja jezdni tymczasowej w ciągu ulicy – data pisma z zawiadomieniem o wprowadzeniu – 14.04.2022 r. – etap 1
Opis i zakres prac:

14 kwietnia 2023