Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Długa, Dziekanowice

Tymczasowa Organizacja Ruchu – bypass ul. Długa w m. Dziekanowicach
– data wprowadzenia: 16.07.2021 r.
Wykonawca wykona bypass o nawierzchni bitumicznej zmieniając geometryczny układ drogowy w pobliżu wjazdu z ul. Długiej na teren budowy Północnej Obwodnicy Krakowa.
– Utrudnienia: częstsze pojawianie się pojazdów ciężarowych (wolniejsze włączanie się pojazdów ciężarowych do ruchu, ryzyko najechania i kolizji z pojazdem budowy), wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h, ruch pieszych po jednej stronie jezdni.
Nawierzchnia bypassu wykonana zostanie z masy bitumicznej, która zostanie ułożona na podbudowie z kruszywa o gr. 20 cm oraz gruncie stabilizowanym gr. 20 cm.

15 lipca 2021