Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Długa

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Długa – dopuszczenie do ruchu
– data pisma z zawiadomieniem o wprowadzeniu – 27.04.2023 r.
Opis i zakres prac:

27 kwietnia 2023