Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Długopolska

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Długopolska – wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30km/h oraz oznakowania ostrzegawczego o terenie zabudowy
– data pisma z zawiadomieniem o wprowadzeniu 24.01.2023 r.
Opis i zakres prac:

24 stycznia 2023