Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Dożynkowa (DP2208K) – zwężenie na obiekcie WD-07 w ciągu drogi

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Dożynkowa (DP2208K) – zwężenie na obiekcie WD-07 w ciągu drogi
Opis i zakres prac:

9 października 2023