Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Jurajska

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Jurajska – przebudowa geometrii funkcjonujących wyjazdów z budowy i budowa nowego wyjazdu z budowy
Opis i zakres prac:

20 czerwca 2023