Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Krakowska (DG 601501K)

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Krakowska (DG 601501K) – wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30km/h oraz oznakowania ostrzegawczego o terenie zabudowy – data pisma z zawiadomieniem o wprowadzeniu 23.01.2023 r.

Opis i zakres prac:

23 stycznia 2023