Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Krakowska (m. Bosutów) i ul. B4 (m. Węgrzce)

1. ul. Krakowska i ul. Królewska

III etap:

a) planowana data wprowadzenia: 11.09.2020 r.

b) utrudnienia: częstsze pojawianie się pojazdów ciężarowych (wolniejsze włączanie się pojazdów ciężarowych do ruchu, ryzyko najechania i kolizji z pojazdem budowy), wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h.

c) przewidywany termin zakończenia tymczasowej organizacji ruchu: lipiec 2023r.

2. ul. B4

Planowana organizacja ruchu ma na celu umożliwić przejazd pojazdom budowy przez drogi publiczne

III etap:

a) planowana data wprowadzenia: 11.09.2020 r.

b) utrudnienia: częstsze pojawianie się pojazdów ciężarowych (wolniejsze włączanie się pojazdów ciężarowych do ruchu, ryzyko najechania i kolizji z pojazdem budowy), wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h,

c) przewidywany termin zakończenia tymczasowej organizacji ruchu: lipiec 2023r. (w czasie postępu robót przewiduje się wprowadzanie kolejnych etapów tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową drogi dojazdowej DD-11)

10 września 2020