Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Krakowskie Przedmieście, Zielonki

Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Krakowskie Przedmieście, Zielonki
Planowana data wprowadzenia: 29.03.2022 r. przewidywany czas trwania – lipiec 2023
wybudowana jezdnia tymczasowa o szerokości 9,6-9,7 o promieniach łuku 30 m. Wzdłuż jezdni tymczasowej zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 1,5 m, ciąg ten znajduje się po wschodniej części bypassu. Dla zabezpieczenia ruchu pieszych i pojazdów zaprojektowano barierę betonową.

Utrudnienia:
Funkcjonowanie jezdni tymczasowej wiąże się ze zwiększeniem krętości drogi, utrudnionym manewrowaniem w jej obrębie, szczególnie dla pojazdów wielkogabarytowych. Ponadto na odcinku znajdować się będą wjazdy na budowę co powoduje zwiększony ruch pojazdów ciężarowych. W ciągu drogi tymczasowej będzie obowiązywać ograniczenie do 30 km/h.

28 marca 2022