Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Ks. Adama Zięby

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Ks. Adama Zięby – zamknięcie ulicy pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Na Popielówkę a ul. Ks. Jana Michalika
Opis i zakres prac:

19 lipca 2023