Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Morcinka

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Morcinka – prace przy obiekcie WS-19
Opis i zakres prac:

9 sierpnia 2023