Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Na Zielonki, ul. Jęczmienna, ul. Ks. Adama Zięby, ul. Długopolska, ul. Na Popielówkę

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Na Zielonki, ul. Jęczmienna, ul. Ks. Adama Zięby, ul. Długopolska, ul. Na Popielówkę – wprowadzenie ruchu na docelowy układ
Opis i zakres prac:

24 października 2023