Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Pękowicka – zmiana zakazu ruchu w ciągu drogi wewnętrznej

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Pękowicka – zmiana zakazu ruchu w ciągu drogi wewnętrznej
Opis i zakres prac:

18 października 2023