Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Warszawska, etap 2

Tymczasowa Organizacja Ruchu – bypass ul. Długa w m. Dziekanowicach
– data wprowadzenia: 06.12.2021 r.
Wykonawca wykona bypass o nawierzchni bitumicznej zmieniając geometryczny układ drogowy w pobliżu wjazdu z ul. Warszawskiej na teren budowy Północnej Obwodnicy Krakowa.

(Poszerzenie po stronie zachodniej)

6 grudnia 2021