Tymczasowa Organizacja Ruchu – ul. Warszawska w m. Węgrzce – etap 3 i 4

Tymczasowa Organizacja Ruchu – bypass ul. Długa w m. Dziekanowicach
– data wprowadzenia: 09.12.2021 r.

Wprowadzenie 3 etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu, umożliwi włączenie przygotowanej jezdni tymczasowej po stronie wschodniej.
W dniu 10.12.2021 planowane jest wprowadzenie etapu – 4 -w którym ruch będzie się odbywał po jezdni tymczasowej po stronie wschodniej. Przedmiotowy etap umożliwi Wykonawcy zrealizowanie ścian szczelinowych na węźle Węgrzce po stronie zachodniej. Miejsce prowadzenia prac zostanie wygrodzone barierami betonowymi. Przystanek komunikacji zbiorowej w kierunku północnym zostanie przeniesiony na czas funkcjonowania etapu.
Przewidywany czas trwania etapu 4 i prowadzenia ruchu po jezdni tymczasowej Wykonawca planuje na ok. 4-6 miesięcy.

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu:

(Poszerzenie po stronie wschodniej)

8 grudnia 2021