Tymczasowa Organizacja Ruchu – węzeł Modlnica

Opublikowano: 19.02.2020r.

W dniu 21.02.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na węźle Modlnica (DK94). Zmiana wynika z planowanego przez wykonawcę gromadzenia kruszywa dla potrzeb budowy dróg technologicznych i dotyczy tymczasowego dojazdu w śladzie łącznic węzła Modlnica, przewidzianych wyłącznie dla ruchu pojazdów budowy. Tymczasowa organizacja ruchu polega na ustawieniu odpowiedniego oznakowania.

Przewidywany czas trwania organizacji ruchu: od lutego 2020 r. do sierpnia 2023 r.

19 lutego 2020