Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID dla cz. II (Zielonki – Batowice)

Opublikowano: 03.01.2020r.

Wykonawca w dniu 02.01.2020 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka II (od km 7+013 (Zielonki) do km 14+130 (Batowice)) drogi ekspresowej S52 „Północna Obwodnica Krakowa”.

3 stycznia 2020