Wszczęcie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa – część I

Dnia 20.08.2020 r., Wojewoda Małopolski poinformował, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, znak: WI-XI.7820.1.8.2020.HD, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) Część I – odcinek od km 2+134,50 do km 7+013,34. Początek inwestycji w km 2+134,50. Koniec inwestycji w km 7+013,34.

Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie Kraków, w mieście Krakowie, w obrębie 0024 Krowodrza, w obrębie 0025 Krowodrza, w obrębie 0026 Krowodrza, w obrębie 0032 Krowodrza, w obrębie 0033 Krowodrza, w obrębie 0034 Krowodrza, oraz w powiecie krakowskim, w gminie Zielonki, w obrębie 0018 Zielonki i w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś, w obrębie 0007 Modlniczka, w obrębie 0006 Modlnica

Całkowita treść obwieszczenia znajduje się w biuletynie informacji publicznych:

https://bip.malopolska.pl/muw,a,1806168,budowa-drogi-ekspresowej-s52-odc-polnocna-obwodnica-krakowa-wezel-modlnica-wezel-krakow-mistrzejowic.html

Wszczęcie obejmuje część I – zaznaczoną kolorem szarym – rozpoczynającą się przy węźle Modlnica i kończącą się w km 7+013,34.

27 sierpnia 2020