Wszczęcie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa – część III

Dnia 22.07.2020 r., Wojewoda Małopolski poinformował, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, znak: WI-XI.7820.1.16.2020.HD, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:

− Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) Część III – odcinek od km 14+130,11 do km 14+459,93. Początek inwestycji w km 14+130,11. Koniec inwestycji w km 14+459,93.

− Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek realizacyjny nr III od km 640+600 węzeł Widoma (bez węzła) do km 658+896,30 węzeł „Igołomska” (bez węzła) w Krakowie, długości 18,296 km. Część III – odcinek od km 14+459,93 do km 14+652,41 (pikietaż łącznicy POK). Początek inwestycji w km 14+459,93. Koniec inwestycji w km 14+652,41.

Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim, w mieście Krakowie, w obrębie 0002 Nowa Huta i 0003 Nowa Huta, na wniosek złożony 23 marca 2020 r. i uzupełniony do 22 lipca 2020 r. przez pełnomocnika reprezentującego inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Treść obwieszczenia znajduje się w biuletynie informacji publicznych: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1796450,obwieszczenie-wojewoda-malopolski-zawiadamia-ze-zostalo-wszczete-postepowanie-administracyjne-znak-w.html

Wszczęcie obejmuje część III – zaznaczoną kolorem szarym przy węźle Mistrzejowice

27 lipca 2020