Wszczęcie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa (odcinek od Zielonek do Batowic)

Opublikowano: 28.02.2020r.

Dnia 27.02.2020 r., Wojewoda Małopolski poinformował, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, znak: WI-XI.7820.1.2.2020.HD, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Część II – odcinek od km 7+013,34 (Zielonki – wschód) do km 14+130,11 (Batowice – wschód).

Treść obwieszczenia znajduje się w biuletynie informacji publicznych: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1734778,obwieszczenie-wojewoda-malopolski-zawiadamia-ze-zostalo-wszczete-postepowanie-administracyjne-znak-w.html

Odcinek, na który wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID dla Północnej Obwodnicy Krakowa został zaznaczony kolorem czarnym na poniższym rysunku.

28 lutego 2020