Wydano decyzję ZRID dla cz. II (Zielonki – Batowice)

Opublikowano: 09.07.2020

Wojewoda Małopolski dnia 09.07.2020 r. wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Nr 28/2020, znak: WI-XI.7820.1.2.2020.HD dla II odcinka północnej obwodnicy Krakowa (Zielonki-Batowice dł. ok. 7 km). Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystępować do prac.

Wniosek o wydanie decyzji obejmował swoim zakresem wykonanie między innymi następujących robót:

– budowę drogi ekspresowej S52, klasy S, o długości ponad 7 km, o przekroju 2×3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu),

– budowę węzłów drogowych „Węgrzce” (S52 i DK 7 ul. Warszawska) oraz „Batowice” (S52 i DP 2293K ul. Karola Wojtyły),

– budowę i rozbudowę dróg: DK7, dróg powiatowych, gminnych i jezdni dodatkowych,

– budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów, tunelu),

– budowę murów oporowych,

– budowę ekranów akustycznych,

– budowę i rozbudowę sieci uzbrojenia terenu,

– rozbiórki obiektów kubaturowych, jezdni, sieci uzbrojenia terenu.

Więcej informacji:

Małopolski Urząd Wojewódzki: http://www.muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12367

Rzecznik Prasowy Wojewody Małopolskiego: https://twitter.com/JoannaPazdzio/status/1281134795171467271?s=20

Radio Kraków: https://www.radiokrakow.pl/rozmowy/piotr-cwik-zrid-dla-srodkowego-odcinka-polnocnej-obwodnicy-krakowa-zostal-podpisany/?fbclid=IwAR0ro7RPH4I_82USfbsGsPOXYPy5ulA_jIOcQnBM-wUrWorWE5bvOIij4bg/

9 lipca 2020