Zdjęcia lotnicze – lipiec 2020 r.

Wykonawca wprowadził tymczasowa organizację ruchu na drodze DK7 (miejsce planowanego węzła drogowego Węgrzce). Wprowadzenie organizacji ruchu umożliwi Wykonawcy bezpieczny wjazd na plac budowy.
Obecnie prowadzone prace i roboty budowlane:
– wycinka drzew w pasie drogowym,
– wykonywanie drogi technologicznej, po której będą poruszać się pojazdy budowy,
– tyczenie trasy głównej,
– wykonywanie badań geologicznych,
– inwentaryzacja nieruchomości przekazanych decyzją ZRID

Materiały do pobrania w dużej rozdzielczości:

2020-07-zdjęcia lotnicze

23 lipca 2020