Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID dla cz. I (Modlnica – Zielonki)

Opublikowano: 05.02.2020r.

Wykonawca w dniu 31.01.2020 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka I (od km 2+134 (Modlnica) do km 7+013 (Zielonki)) drogi ekspresowej S52 „Północna Obwodnica Krakowa”.

5 lutego 2020