Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID dla cz. III (Batowice)

Opublikowano: 09.04.2020

Wykonawca w dniu 25.03.2020 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka III (od km 14+130,11 do km 14+459,93) drogi ekspresowej S52 „Północna Obwodnica Krakowa” oraz dla odcinka III budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek realizacyjny nr III od węzła Widoma (bez węzła) do węzła Igołomska (bez węzła) (odcinek od km 14+459,93 do km 14+652,41 – pikietaż drogi S52).

9 kwietnia 2020