Przekazanie placu budowy na cz. I

W związku z wydaniem przez Wojewodę Małopolskiego decyzji ZRID dla cz. I Północnej Obwodnicy Krakowa, Inwestor w poniedziałek dnia 08.02.2021 r. przekazał Wykonawcy plac budowy dla odcinka I (km 2+134,50 do km 7+013,34).

Więcej informacji związanych z otrzymaniem decyzji ZRID można przeczytać tutaj

12 lutego 2021